Está en la página 1de 1

Qumica analtica

Principales ramas de Qumica fsica


Fisicoqumica
la qumica Qumica industrial Gentica
Biologa Microbiologa
QUIMICA
Bioqumica Biologa
Bioqumi celular
ca
Bioqumica
Qumica
Qumica farmacutica
Qumica aplicada Quimiurgia
Astro qumica
Ingeniera qumica

Qumica orgnica
Qumica pura Qumica preparativa
Qumica inorgnica