Está en la página 1de 15

RESUM 1A ENTREGA PLA D

EMPRESA
INDEX
1.- PRESENTACI IDEA
2.- EMPRENEDORS/PROMOTORS
3.- DEFINICI EXTENSA DE PRODUCTE
O SERVEI
4.- PLA DE MATERIALS RECURSOS
NECESSRIS
INFORMACI
5.- ESTUDI DE MERCAT
1.- PRESENTACI IDEA
Document destinat a possibles inversors/compradors d
idea
1) Filosofia de l empresa.
Missi: Conjunt de creences bsiques que sen deriven de la
identitat

Apple: Producir alta calidad, bajos costos, productos fciles de usar que
incorporan alta tecnologa para el individuo. Estamos demostrando que la alta
tecnologa no tiene que ser intimidante para los no expertos en computacin.

Nike: Traer inspiracin e innovacin para cada atleta en el mundo. Si tienes


un cuerpo, eres un atleta.

Visi: Cap a on vol anar l empresa i com aconseguir-ho.


Estratgia:
La guia que portar a l empresa a l xit, quins pla tenim
Transmetre el perqu fem el que fem i perqu s important
2) Element diferenciador:
Proposta de valor clara
Quins beneficis aportem als nostres clients
Que costem als nostres clients
Perqu ens ha de comprar a nosaltres i no a els
nostres competidors.
EXEMPLE PROPOSTA VALOR. SODA
STREAM
Soda Stream, es una empresa que ofrece una mquina
para crear refrescos carbonatados en tu propia
casa.Frente a la propuesta de valor de Pepsi o de
Cocacola, Soda Stream fundamentael aporte de valor de
su producto en los siguientes puntos.
Tu fbrica de refrescos en casa
Ecolgico y respetuoso con el medio ambiente (dicen que
ahorras 2.000 botellas/ao). La home transmite ese
concepto con la flor, la casita hecha de hierba, la palabra
PURE en la botella..
Fcil y divertido de usar. Cualquier miembro de la familia lo
puede hacer. Por eso aparecen los 4 miembros de la familia,
desde la nia ms pequea hasta los padres
Tambin para los nios. Con esas botellas adaptadas a ellos,
con colores vistosos.
2.-
EMPRENEDORS/PROMOTO
RS
Carta de motivaci
Desperta l inters.
Parla del teu projecte.
Posat al lloc de la persona que l ha de llegir.
Currculum Vitae
Potenciar el que tenim positiu i amagar el
que tenim negatiu
Destaca flexibilitat i competncies
Demostra responsabilitat i confiana
Fomenta la creativitat
3.- DEFINICI EXTENSA
PRODUCTE O SERVEI
Descripci del tipus dactivitat a desenvolupar o
producte a vendre.
Es valorar el grau d especificitat d aquesta descripci.
Necessitats que es pretn cobrir amb el producte o
servei
En que millorar la vida dels clients tenir aquest
producte, perqu, dades objectives, evidncies de que
es el millor producte que poden tenir.
Elements innovadors del producte o servei respecte a
altres productes o serveis que hi ha al mercat
Procs de producci del producte o prestaci del
servei.
Descripci de com es far el producte, com es
Cal que quedi reflectit l alt grau de
viabilitat del projecte.
Valoraci dels riscos de la posada en marxa
del projecte
Ha de fer referncia als factors de l entorn:
Viabilitat de la situaci
Situaci econmica
Aparici de noves tecnologies
Reacci de competidors
Canvis en la demanda
Viabilitat tcnica: Disponibilitat dels
recursos materials i humans necessaris per
al bon funcionament del projecte.

Viabilitat econmica: Comprovar si l


activitat genera beneficis o no. Tenir clara l
estructura d ingressos i costos de l
empresa.
Costos fixos
Costos variables
Quantitats produdes i venudes
Preu de venda del producte
4.- PLA DE MATERIALS, RECURSOS
NECESSRIS.PROCS DE PRODUCCI
Recursos materials necessaris: maquinria,
eines, mobiliari, matries primeres
inicials...
Recursos infraestructurals necessaris.
Descripci del local del negoci, caracterstiques
principals, distribuci prevista, installacions a fer.
Subcontractaci de serveis: neteja,
gestoria, telfon, llum, aigua, gas...
Condicions de la subcontractaci i costos
Provedors i compres
Llistat dels provedors, indicant productes,
condicions de lliurament i forma de pagament
5.- ESTUDI DE MERCAT-
INVESTIGACI ENTORN
ANLISI DEL MERCAT
Instrument que ajudar a conixer millor el sector en el
que competirem i el mercat al que destinarem el
producte.
1.- TENDNCIA DEL SECTOR
Descripci de la situaci, evoluci i tendncia en
qu es troba el sector dactivitat de lempresa
Qestions a tenir en compte: sector en fase de
naixement, de creixement, de maduresa , de
declivi/recessi; evoluci prevista;
regulacions/normatives que poden incidir en la tendncia
del sector; barreres dentrada / sortida; oferta o demanda
concentrades...
2.- ZONA GEOGRFICA
Descripci de la zona geogrfica a la
qual dirigirs el teu producte i servei
(barri, municipi, ciutat, comarca,
provncia,...)
En cas de ser un servei de venda directa al
client, descripci de la localitzaci i lentorn
de la teva activitat
3.- PERFIL SOCIOECONOMIC DEL
PUBLIC OBJECTIU
Descripci breu de les principals
caracterstiques sociodemogrfiques i
econmiques de lrea objectiu del teu
producte o servei
Nombre dhabitants, estructura dedats,
nivell de renda de la zona, nivell docupaci i
datur, nivell cultural.
Estructura econmica: activitats principals de
la zona

4.- CLIENTS
Definici del perfil dels clients a qui va dirigit el producte o servei
- Particulars, empreses, altres entitats, Administraci, ...
- Si sn particulars: sexe, franja dedat, nivell dingressos, nivell
cultural, professi, ...
- Si sn empreses: de quin sector dactivitat, randaria, localitzaci, ...
- En funci de les caracterstiques identificades, determinar quin
nombre de persones / empreses conformen el vostre mercat potencial
- Procs de compra i hbits de consum dels clients: qui decideix la
compra, com es fa la compra (de manera reflexiva o impulsiva),
freqncia (compra diria, setmanal, mensual, anual ...), canals
(botiga tradicional, gran superfcie, per catleg, Internet ), fidelitat
envers el producte o servei, ...
5.- COMPETNCIA
Anlisi de la competncia. Llistat amb el
nom de les empreses, els productes o
serveis que venen, el preu i la qualitat dels
mateixos. (Mnim 10, amb indicaci del
nom i les dades de lempresa, aix com un
resum dels productes que ofereixen)
Punts forts i punts febles del
producte/servei amb relaci al de la
competncia