Está en la página 1de 14

Hizkuntza klasiko irakasle bilera

2017/01/30

Karmele Lopez de Abetxuko Ureta


Maria Jesus Ramirez Diez
IES Urbi BHI Basauri

Heziberri-ren elementurik aipagarrienak


-Konpetentzietan oinarritutako sistema.
-Konpetentziak eskuratzeko metodologia aktiboak erabiliko dira.
-Ikaslearen rola aktibo izan behar da, ikaslea bere ikaste-prozesuaren
protagonista delako (ikasten ikasteko konpetentzia).
-Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia ikuspegi integratu batekin
landuko da ikasleak ikasten dituen hizkuntza guztietan (Latina eta
Antzinako Greziera barne).
-Eleaniztasuna edo multilinguismo irakaskuntzan sartzen da bete
betean.
-Konpetentzia digitala zeharkako konpetentzia jotzen da eta irakasgai
guztietan landu beharrekoa da.
-Proiektuen bidezko ikasketa kolaboratiboa.

Hizkuntza klasiko-kurrikulumen nobedadeak


Latina eta Antzinako Greziera hizkuntzak konsideratzen
dira eta esaten da komunikaziorako konpetentzia eskuratzen
laguntzen dutela.
-Hizkuntza klasikoen bidez, ikasleak konpetentzia digitala lortu
behar du.
-Hizkuntza klasikoen bidez, ikasleak ikasten ikasteko
konpetentzia lortu behar du.

Kurrikula berrien helburu zaharrak


Hizkuntza modernoen (euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa) helburu nagusiak hemen ditugu:
Hezkuntza komunikaziorako 4 oinarrizko konpetentziak lantzea: idatzizko zein ahozko diskurtsoak
ulertzea, hitz egitea eta idaztea.
Hala ere, Hizkuntza klasikoen (Latina eta Antzinako Greziera) helburu nagusiak:
DBH-n: esaldi eta testu laburrak aztertzea, itzultzea eta iruzkintzea.
Batxilergoan: idatzizko testu klasikoak itzultzea, ulertzea eta aztertzea
Beraz, 4 oinarrizko konpetentzietatik, kurrikulumek bakar bat baino ez dute aipatzen hizkuntza
klasikoentzat Batxilergoan: idatzizko diskurtsoak ulertzea. DBH-n, ematen du ikasleek ez dute ulertu
behar, baizik eta jeroglifiko bat deszifratzea itzulpengintza teknikaren baliatuz.
(DBH: BOPV, 2016-ko urtarrilaren 15,2016/141 (207/279) // BATXILERGOA: 2016-ko irailaren 23, or.
143, 147)

Ikuspegi gramatizistaren arabera, hizkuntza


klasikoak gorpuak dira heziberri kurrikulumetan
Beraz, 4 oinarrizko konpetentzietatik, indarrean dauden kurrikulumek bakar
bat baino ez dute ezartzen hizkuntza klasikoentzat:
- Batxilergoan: idatzizko diskurtsoak ulertzea
- DBH-n, berriz, ematen du ikasleek ez dute ulertu behar, baizik eta
itzulpengintzaren teknikan aritzea.
(DBH: BOPV, 2016-ko urtarrilaren 15,2016/141 (207/279) // BATXILERGOA:
2016-ko irailaren 23, or. 143, 147)

Heziberri ezarritako helburu interesgarri


batzuk hizkuntza klasikoentzako
-Komunikaziorako konpetentzia hobetzea eta sakontzea
ez hizkuntza klasikoetan, baizik eta ikasleak ezagutzen
dituen hikuntza guztietan (L1,L2,L3..). (helburu
propedeutikoa)
-Konpetentzia metalinguistikoa: Hizkuntza klasikoen
oinarriak eta egitura linguistikoak ikaslearen nagusi
direnekin aldaratzea.
-Konpetentzia digitala: informazio bilatzea, aukeratzea
eta prozesatzea IKT-ak erabiliz.
-Ikasten ikasteko konpetentzia: hizkuntzen ikaskuntza
prozesuez gogoeta egitea.(Hizkuntzen Portfolio Europarra)

Estrategia berri batzuk Hizkuntza Klasikoen


irakaskuntzan
Gure ikasgaien konpetentziak eskuratzeko
metodologia aktiboa erabili dezakegu:
LATINA: lingua latina per se illustrata, Orberg,
H., Miraglia
GREZIERA: Athenaze, Rouse, W.H.D, Ana Ovando,
Mario Diaz, Dialogos, Santi Carbonell, Asier Mendoza

Metodologia aktiboa:Multimodalitatea
Edozein errekurtso digitala erabiltzea hizkuntza
klasikoen ikaste-prozesuan: bideoa, audioa, tutorialak,
on line ikastaroak, komikiak, on line hiztegiak
Komunikaziorako konpetentzia garatzeko, ikasleak
hizkuntza klasikoak entzun, irakurri eta hitz egin
behar ditu ahalik eta gehien.

Eleaniztasuna-Multilinguismo

Edukiak ikastea hizkuntza moderno baten bidez


C.L.I.L. Contents and Language Integrated Learning
Ingelesez ikasten diren ikasgaiak:
Classical Culture
DBH 4 Latin language
Batxilergoko Latin Language 1
Batxilergoko Latin Language 2

Ikaslearen komunikazioarako konpetentziak


atzerriko hizkuntzan metodo honekin indartzen
dira bai lagunarteko zein erregistro jasoan.

Translinguismo
Komunikaziorako konpetentzia bakarra dugu edozein
hizkuntzatan komunikatzeko.
Hizkuntza klasikoen elementu lexikoz eta linguistikoz baliatzea,
ikasleak ikasten dituen hizkuntzak hobetzeko eta sakontzeko (
lexikoa, eratorrizkoak, atzizkiak, aurrizkiak, egitura sintaktikoak,
latindar esamoldeak).
Hizkuntza klasikoen elementu lexikoak eta linguistikoak ikaslearen
hizkuntzekin aldaratzea konpetentzia metalinguistikoa indartzeko

Proiektuen bidezko ikasketa kolaboratiboa

eTwinning plataformaren bidez


Erasmus + proiektuen bidez
Ikaslearen motibazioa areagotzen da
Hizkuntza klasikoen konpetentziak indartzen dira
Atzerriko ihzkuntza-komunikaziorako
konpetentzia hobetzen da
Konpetentzia digitala bermatzen da
Kulturarteko konpetentzia eta autoestimua
indartzen dira
Ikas-irakasteko metodo berriak ezagutzen dira
Ikastetxea Europara irekitzen da

Lehiaketa deialdiak
Certamen Ciceronianum (martxoaren 3an,
18.00etan)
Aurtengo frogaren gaia: "Pakea eta Gerra". Horretarako, Cicero-ren testu
batzuk aukeratu dira ikasleekin itzul ditzazuen gelan.

Prueba Parnaso (apirilaren 28, 18:00etan)


Aurtengo frogaren gaia: Samosatako Luciano-ren "Benetazko istorioa".
Horretarako, testu batzuk aukeratu dira ikasleekin itzul
ditzazuen gelan.

Concurso Odisea
Concurso Hermes

SEECek egindako inkestaren emaitzak


Inkestaren lapurpena:
Con la nueva ley (LOMCE-Heziberri):
-la asignatura de Cultura Clsica retrocede en horas tanto en primer ciclo de la ESO como
en 4 de ESO, ya que se refuerzan las troncales a costa de suprimir optativas.
-la asignatura de Latn gana cinco puntos en 4 de ESO, como consecuencia de que
ahora se elige entre 4 optativas y antes era entre 8.
-la asignatura de Latn en Bachillerato gana un punto como consecuencia de que ahora
es troncal pero en competencia con las Matemticas.
-la asignatura de Griego en Bachillerato retrocede 5 puntos.
La media del total de horas de clsicas impartidas en los centros no vara: 11 horas
semanales.

Gratias plurimas vobis agimus