Está en la página 1de 18

ANALISA MATA PELAJARAN

SAINS PKSR 2 2015


DISEDIAKAN OLEH :
PANITIA SAINS
SK BUKIT RAYA

TAHAP 1
KELAS

BIL.
CALON

TIDAK
HADIR

MENGUASA
I

GAGAL

% LULUS

1CEMERLAN
G

40

40

100

1DINAMIK

39

38

97.44

1WAWASAN

31

28

90.32

2CEMERLAN
G

37

37

100

2DINAMIK

35

35

100

2WAWASAN

18

17

94.44

3CEMERLAN
G

38

38

100

3DINAMIK

40

39

100

3WAWASAN

22

22

100

PERBANDINGAN PERATUS
LULUS TAHUN 1
PKSR 1
KELAS

JUMLAH
MURID

PKSR 2

MENGUAS
AI

GAGAL

MENGUAS
AI

GAGAL

1C

40

100

100

1D

40

92.50

7.50

97.44

2.56

1W

34

85.35

17.65

90.32

9.68

PERBANDINGAN PERATUS
LULUS TAHUN 2
PKSR 1
KELAS

JUMLAH
MURID

PKSR 2

MENGUAS
AI

GAGAL

MENGUAS
AI

GAGAL

2C

37

100

100

2D

35

91.43

8.57

100

2W

18

61.11

38.89

94.44

5.56

PERBANDINGAN PERATUS
LULUS TAHUN 3
PKSR 1
KELAS

JUMLAH
MURID

PKSR 2

MENGUAS
AI

GAGAL

MENGUAS
AI

GAGAL

3C

38

100

100

3D

40

100

100

3W

23

82.61

17.39

100

TAHAP 2
KELAS

BIL.
CALON

TIDAK
HADIR

MENGUAS
AI

GAGAL

% LULUS

4CEMERLAN
G

44

44

100

4DINAMIK

32

22

10

68.75

5CEMERLAN
G

35

34

97.14

5DINAMIK

31

26

83.87

5WAWASAN

22

18

14.29

6CEMERLAN
G

37

37

100

6DINAMIK

31

28

90.32

PERBANDINGAN PERATUS
LULUS TAHUN 4
PKSR 1
KELAS

JUMLAH
MURID

PKSR 2

MENGUAS
AI

GAGAL

MENGUAS
AI

GAGAL

4C

43

93.02

6.98

100

4D

33

45.45

54.55

68.75

31.25

PERBANDINGAN PERATUS
LULUS TAHUN 5
PKSR 1
KELAS

JUMLAH
MURID

PKSR 2

MENGUAS
AI

GAGAL

MENGUAS
AI

GAGAL

5C

35

88.57

11.43

97.14

2.86

5D

31

80.65

19.35

83.87

16.13

5W

22

22.73

77.27

14.29

85.71

PERBANDINGAN PERATUS
LULUS TAHUN 6
PKSR 1
KELAS

JUMLAH
MURID

PKSR 2

MENGUAS
AI

GAGAL

MENGUAS
AI

GAGAL

6C

37

100

100

6D

31

83.87

16.13

90.32

9.68

UNJURAN 2016 BAGI MATA


PELAJARAN SAINS
TAHUN

TOV 2015 (%)

TARGET 2016
(%)

96.36

100

98.89

100

100

100

86.84

90

72.41

85

MASALAH

KELEMAHAN
SOALAN

BERBENTUK KBAT TEKNIK


MENJAWAB SOALAN YANG GAGAL
DIKUASAI OLEH MURID TERUTAMA BAGI
TAHUN 4
PILIHAN JAWAPAN BAGI SOALAN
BAHAGIAN A GAGAL DIKUASAI
MASA PEMBELAJARAN TERHAD UNTUK
MENEKANKAN ASPEK KEMAHIRAN
PROSES SAINS DALAM PdP
KURANG LATIHAN BAGI SOALAN ARAS
TINGGI

MASALAH

SEBENARMURID BERPUNCA
DARI TIDAK MAHIR MENGENAL PASTI
PEMBOLEHUBAH-PEMBOLEHUBAH
DALAM SESUATUSOALANEKSPERIMEN.
MEREKAGAGALMENGENALPASTI
PEMBOLEHUBAHSEKALIGUS GAGAL
MENULISJAWAPANBAGIBAHAGIANB.

CARA
MENGATASI

PENAMBAHBAIKAN
PERBANYAKKAN

LATIHAN SOALAN

ARAS TINGGI
BAGI SETIAP TOPIK MURID AKAN
TERJEMAHKAN DLM BENTUK CARTA /
GRAFIK
DEDAHKAN MURID MEMAHAMI
SINGKATAN BAGI SESUATU FENOMENA
ATAU PERISTIWA DALAM SUBJEK SAINS
MENGEMASKINI NOTA MURID UNTUK
SETIAP TOPIK

GURU

MULAKAN SESI PdP DENGAN


SESI SOAL JAWAB UNTUK
MENYEGARKAN INGATAN MURID
TERHADAP TOPIK TERDAHULU.
GURU MESTI MENANAM SIKAP
CINTAKAN SUBJEK SAINS UNTUK
MENARIK MINAT MURID MENGUASAI
MATA PELAJARAN INI PROSES PdP
YANG MENARIK AKAN MEMUDAHKAN
MURID UNTUK MENGINGAT FAKTA
ATAU PERISTIWA.