Está en la página 1de 36

YaPEIM) adalah sebuah yayasan yang

ditubuhkan oleh Kerajaan


Persekutuan pada 13 Oktober 1976
dan diperbadankan di bawah Trustee
(Incorporation) Act 1952.
YaPEIM telah disusun dan dilancarkan
semula pada 20 julai 1984 oleh Y.A.B
Perdana Menteri Malaysia pada masa
itu.

WAWASAN

Menjadi sebuah institusi


Pembangunan Sosioekonomi yang
utama dan Mantap serta mampu
berperanan Meningkatkan Martabat
dan Kualiti Ummah menjelang 2020

PENYATAAN MISI

Membangun Ummah Melalui


Budaya Beramal Jariah
(Membangun Masyarakat melalui
Penyempurnaan Tanggungjawab
Sosial)

FALSAFAH

Institusi Berteraskan Konsep Amal


Jariah bagi Menangani Keperluan dan
Cabaran Semasa Umat dan Negara.

NILAI NILAI UTAMA

Nilai-nilai utama yang dihayati dalam


budaya korporat YaPEIM :

Amanah
Bertanggungjawab
Cekap
Jimat Cermat
Profesional
Peka

OBJEKTIF KORPORAT

Menangani Persoalan Masyarakat secara Realistik,


Bersepadu, Strategik dan Profesional melalui
Usaha Meningkatkan Taraf Sosioekonomi,
Mengukuhkan Tradisi Keilmuan, Memantapkan
Kebajikan Ummah dan Membangunkan Institusi
Islam demi Kepentingan Pembangunan Ummah.
Menghidupkan Budaya Amal Jariah dengan
Menyediakan Prasarana yang diyakini untuk
Masyarakat melaksanakan Sadaqatul Jariah
melalui pendekatan Pengurusan Moden.
Memperkukuhkan Asas Kekuatan YaPEIM melalui
Usaha Memantapkan Pengurusan secara
Menyeluruh meliputi Aspek Pengurusan Kewangan
dan Pelaburan serta Pentadbiran secara Umum.

PENGURUSAN UTAMA
YaPEIM

KP

PK,P & K

Per.
K,Sosioekonomi &
P Ummah

Dato Hj Abibullah B
Samsudin
Hjh Sharina Bt Hj
Ramli
Muhammad Zamri B
Zakaria

S.amal,penerokaan
pelaburan & Sumber baru

Sumber daya
insani,pelaburan,pentadbi
ran & kewangan

Pn Parihah Bt
Hassan
Hj Arshad B Sian

PENTADBIRAN YaPEIM

Y.A.B
Perdana
Menteri

LPA

Pengurusa
n

Presiden
Timb Pres
LPA KP
YaPEIM = S/U
LPA
Ketua Eksekutif =
Ketua Pengarah

1Memperkukuh
wadah

2-Meningkatkan
kesejahteraan
ummah
a)
b)
c)

STRATEGI UTAMA
d)
YaPEIM
e)

SANTU
N

Program mikro kredit


ar rahnu
Program
Kelab
kecemerlangan
Maya
komuniti
Sahabat
Program gerakan
Ar
pemerkasaan ekonomi
Rahnu
ummah
YaPEIM
Program membangun
ilmu pengurusan Projek khas Projek
islami
Pembangunan
Program
Pengurus Bertaraf
memantapkan
Global Dibidang Kritikal
Kebajikan Ummah

STRATEGI ASAS 1 MEMPERKUKUH WADAH


MEMANTAPKAN SKIM2 SUMBER AMAL BERDAYA MAJU

Kumpulan sasar-Tokoh &


sektor2.Tujuannya
agar
mereka mengenali dan
menyumbang untuk misi
korporat
YaPEIM
dalam

SKIM POTONGAN GAJI


BULANAN

membangun
sosioekonomi
masyarakat.Kaedah

sumbangan dibuat secara


berterusan pada setiap
masa
dengan
menaja
mana2
program/skim
dibawah pakej amal jariah
untuk
tempoh
yg
dipersetujui. SKIM KORPORAT PENYAYANG

Sumbangan juga boleh dibuat


melalui
Penganjuran Program
Golf Amal YaPEIM.Pembayaran
dibuat dlm bentuk tunai/inkind.Bayar
sekaligus/tahunan/bulanan.

SKIM

Semua pegawai & staf beragama Islam


drpd. sektor awam & swasta.
*Gaji
bulanan
dipotong
at
least
RM1/sebulan.
*Majikan masing2 yg buat potongan
gaji.Bayaran sumbangan dihantar ke
pejabat YaPEIM atau melalui Biro
Perkhidmatan Angkasa
OBJEKTIF-1-meningkatkan kesedaran
masyarakat dalam pelaksanaan
ibadah korban secara terancang
2-Kemudahan tabungan bayaran
korban secara ansuran.
3-Agihkan daging korban secara
terancang

SKIM IBADAH KORBAN


YaPEIM

Dikendalikan o Koperasi Ibadah Korban


YaPEIM.Ditubuhkan & didaftarkan o YaPEIM
dibawah SKM 17 Jun 2011

Potongan gaji bulanan

KEMUDAHAN DI BAWAH
SKIM IBADAH KORBAN
YaPEIM

Bayaran
bulanan(berkala/tida
k)

Bayaransekaligus

PELAKSANAAN PROGRAM SKIM IBADAH KORBAN YaPEIM


Tempat pelaksanaan ibadah korban tahun berkenaan (10,11,12 dan
13 Zulhijjah) di dalam dan luar negara yang disenaraikan o Koperasi
untuk pemilihan anggota mengambilkira keutamaan berikut:
Lingkungan negara serantau
Kepadatan/ramai penduduk berpendapatan rendah
Kurang/ x ada pelaksana lain
Kwsn. Bencana/musibah
Kwsn. Komuniti minoriti muslim (di luar negara)
Urusan penyembelihan & agihan daging korban di kawal selia o
Koperasi
Sijil Pengesahan Pelaksana dihantar dalam tempoh sebelum selepas
program.
MANFAAT Perancangan & pelaksanaan program secara terancang &
teratur
- Sebagai pemangkin dalam usaha meningkatkan kualiti dan martabat
ummah

STRATEGI ASAS 2 - MENINGKAT KAN KESEJAHTERAAN UMMAH

1- Program mikro kredit Ar Rahnu


2- Program kecemerlangan komuniti
3- Program gerakan pemerkasaan ekonomi ummah
4- Program gerakan pemerkasaan ekonomi ummah
5- Program memantapkan kebajikan ummah

1. PROGRAM MIKRO KREDIT AR RAHNU


LATAR BELAKANG
Mesyuarat Jemaah Menteri pada 30 Januari 1985 bersetuju pada
dasarnya dengan Rancangan Penubuhan Pajak Gadai Islam.
YaPEIM & Bank Negara tubuhkan J/kuasa Pemandu Skim 1992
Di perkenalkan & dilaksana melalui:
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (1993)
Bank Islam Malaysia Berhad (1998 )
Koperasi YaPEIM Berhad (2000)
Kemudahan mikro kredit secara mudah, cepat & amanah kepada
masyarakat tutamanya golongan berpendapatan rendah dan tidak
layak utk. Mendapatkan pinjaman untuk modal perniagaan
Alternatif untuk mendapatkan tunai melalui transaksi gadaian.

PENDEKATAN/AKTIVITI
a) Melaksanakan Skim Pembiayaan basaskan konsep:
Ar Rahn
Merujuk kepd. sesuatu
barang yg di jadikan
sandaran. Terikat dgn.
hutang bcagar yg. boleh
dibayar dengannya bila
hutang dijelaskan

Al Qard

Al Wadiah Yad
Dhamanah
Simpanan barang berharga
dengan jaminan dan setiap
simpanan akn. di kenakan upah
simpanan.

Merujuk kpd. pinjaman


yg. diberikan sejumlah
peratusan tertentu drpd.
nilai marhun & upah
simpan yg. di kenakan x
basaskan jumlah
pinjaman yg.
dikeluarkan.

b) Aspek utama yang diberikan tumpuan:


Memantapkan pelaksanaan produk Ar Rahnu YaPEIM melalui:
Perancangan & Penggemblengan dana bagi tujuan Rancangan
Peluasan
sehingga 2018
Pelaksanaan skim :1) Aspek sistem Ar Rahnu 2) Aspek
Pentadbiran Skim 3) Aspek Perkhidmatan
Meningkatkan promosi Program Mikro Kredit Ar Rahnu
Merealisasikan Pengembangan Progaram Mikro Kredit Ar Rahnu
melalui Pendekatan Francais dan Pelesenan
Menyediakan Khidmat Pelengkap Kepada Skim Ar Rahnu meliputi
aspek berikut:
Khidmat Penyimpanan & Pengeluaran Secara Elektronik
Khidmat Produk Kiriman Wang (Remittance)
Khidmat Menerima Caruman Skim Ibadah Korban
Khidmat Pembelian & Penjualan Emas
Khidmat Latihan & Perundingan
Memajukan program Mikro Kredit Berasaskan Ar Rahnu meliputi
aspek:
.SILA RUJUK M/S 18

Meluaskan kefahaman dan


penerimaan Program Mikro
Kredit
Berasaskan
Ar
Rahnu

OBJEKTIF SEKRETARIAT AR RAHNU SERANTAU

Menjadi wahana/ landasan


(forum) peringkat serantau
bagi
tujuan
menyelaras
operasi Skim Ar Rahnu/
pegadaian Syariah

Membantu
pertumbuhan/perkemba
ngan
bagi
melaksanakan
perkhidmatan
Pajak
gadai
Syariah
di
kalangan
Negara
anggota(Rujuk m/s 19 untuk negara
anggota yg terlibat ada 6 negara)

2. PROGRAM KECEMERLANGAN KOMUNITI


A) SKIM ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR NASIONAL (SANTUN)
LATAR BELAKANG
Usaha untuk memberi aspresiasi kpd. anak2 yg. tergolong dlm.
kelompok miskin/yatim yg. bagus dalam pelajaran
PEMILIHAN PESERTA DIBUAT MELALUI:
Pejabat Pendidikan Negeri atau mana-mana badan atau institusi
yg .relevan mencalonkan student yg. berjaya dalam SPM
Student yg. cemerlang dlm akademik & ko-ko di IPT
Kepimpinan student
Negara yg. menganggotai Sekretariat Ar Rahnu Serantau, negara
minoriti umat Islam & negara2 Islam yg. Melaksanakan Ar Rahnu
(berasaskan francais)
Peserta finalis program adik-adikku anjuran JAKIM (SANTUN Junior
Adik-adikku) termasuk dari negara serantau

Peserta yg terpilih akan mendapat manfaat kewangan bagi tempoh


minimum 6 tahun
Langkah yg akan terus digerakkan untuk menjayakan SANTUN:
Program Perkhemahan Nasional Santun
Program Sireh Pulang ke Gagang
Program Kembara Santun
Program Kemahiran Keusahawanan
Program Kepimpinan Koperator Muda
Program Mentor Mentee Adik- Adikku
Program Melahirkan Generasi Ilmu Masa Depan
Program Tuisyen Profesional (Tuisyen Pro)
B) KELAB MAYA SAHABAT SAHABAT AR RAHNU (KELAB MASA)
LATAR BELAKANG
Mewujudkan komuniti Ar Rahnu yg dapt memanfaatkan Ar Rahnu
YaPEIM sbg. saluran untuk mendapat modal - perniagaan secara
kecil2an
Pangkalan Data Sahabat Ar Rahnu (PDSAR) di wujudkan untuk
pengumpulan data yang berkaitan
Pusat Khidmat Pembangunan Usahawan YaPEIM (YEC) & Pusat

KELAYAKAN DAN MAKLUMAT KEAHLIAN


Pelanggan yg guna Ar Rahnu YaPEIM untuk tujuan business akan
didaftarkan terus secara on9 melalui Sistem Ar Rahnu YaPEIM (Ar
Rahnu Net) sbg ahli kelab a.k.a Sahabat Ar Rahnu YaPEIM
Maklumat Sahabat Ar Rahnu akan dimasukkan dalam Pangkalan
Data Sahabat Ar Rahnu (PDSAR)
Maklumat keahlian & perniagaan yg diperoleh , dikemaskini
melalui Borang Kajian Keberkesanan Ar Rahnu Yapeim dlm
mewujudkan Usahawan2 Kecil, boleh diperolehi di CawAngan Ar
Rahnu YaPEIM / PKY
PENDEKATAN/AKTIVITI
Peserta di beri peluang membangun perniagaan didedahkan
kemahiran melakukan proses pengeluaran produk kemahiran
kendali biz
Program Siri Seminar Peluang-peluang Perniagaan & Lawatan
Sambil Belajar Anggota Kelab MASA meningkatkan lagi
kemahiran (praktikal)
Dapat join Skim/Program anjuran YaPEIM ( untuk program sila rujuk m.s 24)

C. PROJEK KHAS Projek Pembangunan Pengurus Bertaraf Global


dibidang Kritikal
Projek yg diperkenalkan YaPEIM untuk menyediakan sumber
manusia yg adas kemahiran khusus ke medan international
a) Pengurus Food & Beverages (F&B)
b) Pengurus Kewangan Khususnya Ar rahnu

3. PROGRAM GERAKAN PEMERKASAAN EKONOMI UMMAH


Menjayakan peranan Sekretariat Pemantau Resolusi Kongres
Ekonomi Islam ke 3 (KEI 3)
Memantapkan pelaksanaan Gerakan Kesedaran dan Pendidikan
Beramal Jariah dan Pembangunan Ekonomi
Memantapkan Program Pembangunan Keusahawanan Ummah
4. PROGRAM MEMBANGUN ILMU PENGURUSAN ISLAMI
OBJEKTIF
Membudayakan sistem pengurusan Islam
Membangunkan pemikiran ummah bagi meningkatkan kemahiran
dan keberkesanan pengurusan melalui program2 yg bersesuaian
Memantapkan sistem pengurusan , tingkatkan prestasi & martabat
institusi Islam
PENDEKATAN/AKTIVITI
Membudayakan sistem pengurusan Islam
Memantapkan usaha pemgukuhan terhadap ilmu pengurusan Islami
Mengembang & memanfaatkan produk ilmu Pengurusan Islami
melalui pelbagai program

5. PROGRAM MEMANTAPKAN KEBAJIKAN UMMAH


a) SKIM KHAIRAT NASIONAL
Diperkenalkan oleh YaPEIM mulai tahun 2006 sebagai langkah
membantu dari aspek kebajikan & membangun usahaniaga kpd.
Anggota keluarga kumpulan sasar yg kehilangan ketua keluarga
OBJEKTIF
Memastikan kump. Sasar Skim di seluruh negara dalam keadaan
selamat & terjaga kebajikannya
Tumpuan diberikan kepada bantuan bagi meneruskan kehidupan
mereka basaskan sumber yg bnerterusan (hasil daripada kegiatan
perniagaan yg diceburi).
PENERIMA MANFAAT
Tanggungan kpd ketua isi rumah yg didaftarkan dlm ekasih &
senarai asnaf, fakir & miskin Majlis Agama Islam Negeri2
Cth: Balu / tanggungan yg kematian ketua keluarga
: Balu yg x ada job ..CONTINUE: Sila rujuk ms 28
-32

SKIM YaPEIM

PROG
RAM
KELUA
RGA
ANGK
AT
PRIHA
TIN

SANT
UN

SPG

SKP

SKIM

TABU
NG
IBADA
H
QURB
AN

AR
RAHN
U

SKIM
KHAIRA
T
NASION
AL

PROGR
AM
MEMBA
NGUN
ILMU
PENGU
RUSAN
ISLAMI

S
KI
M
PROGR
AM
YaPEIM
PRIHATI
N

KELAB
MASA

PROGR
AM
PERKAS
A
KOMUN
ITI

UNTUK PROGRAM2 LATEST YG YaPEIM ANJURKAN ,,,BROWSE WEBSITE


YaPEIM

SEKIAN