Está en la página 1de 24

QUE PAS TEN

ESTA
LATITUDE E
LONXITUDE?

QUE PAS TEN


ESTA
LATITUDE E
LONXITUDE?

42 N46 N
13 E- 19
E

69 N55 N
24 E- 11
E

CROACIA

SUECIA

QUE PAS TEN


ESTA
LATITUDE E
LONXITUDE?

QUE PAS TEN


ESTA
LATITUDE E
LONXITUDE?

55 N47 N
15 E- 6
E

41 N35 N
26 E20 E

ALEMANIA

GRECIA

ITALIA

QUE PAS TEN


ESTA
LATITUDE E
LONXITUDE?

QUE PAS TEN


ESTA
LATITUDE E
LONXITUDE?

47 N36 N
18 E- 7
E

51 N42 N
7 E- 4
O

FRANCIA

QUE PAS TEN


ESTA
LATITUDE E
LONXITUDE?

QUE PAS TEN


ESTA
LATITUDE E
LONXITUDE?

54 N50 N
3 E- 7 E

54 N48 N
23 E14 E

HOLANDA

POLONIA

A QUE PAS
PERTENCE
ESTE
CLIMOGRAMA
?

A QUE PAS
PERTENCE
ESTE
CLIMOGRAMA
?

Pista: Clima Continental


en mediterrneo

Pista: Clima Subpolar

CROACIA

SUECIA

A QUE PAS
PERTENCE
ESTE
CLIMOGRAMA
?

A QUE PAS
PERTENCE
ESTE
CLIMOGRAMA
?

A) Grecia B) Alemania C)
Pista: Clima
Francia
Mediterrneo Temperado
ALEMANIA

GRECIA

A QUE PAS
PERTENCE
ESTE
CLIMOGRAMA
?

A QUE PAS
PERTENCE
ESTE
CLIMOGRAMA
?

A) Italia B) Suecia C)
Holanda

Pista: Clima Atlntico e


Mediterrneo

ITALIA

FRANCIA

A QUE PAS
PERTENCE
ESTE
CLIMOGRAMA
?

A QUE PAS
PERTENCE
ESTE
CLIMOGRAMA
?

Pista: Clima Ocenico

Pista: Clima Continental


Hmedo

HOLANDA

POLNIA

CALES SON
AS CAPITIS
DE AUSTRIA E
BULGARIA ?
A) Nicosia e
Viena.
B) Bruselas e
Nicosia.
C) Viena e
Sofa.

C)

CALES SON
AS CAPITIS
DE
ESLOVAQUIA
E ESLOVENIA?
A) Tallin e Zagreb.
B) Zagreb e
Copenhague.
C) Bratislava e
Liubliana.

C)

CALES SON
AS CAPITIS
DE ESTONIA E
FRANCIA?

CALES SON
AS CAPITIS
DE MALTA E
FINLANDIA?
A) La Valeta e
Helsinki.
B) Malta e
Varsovia .
C) Malta e
Nicosia.

A) Riga e Pars.
B) Tallin e Pars.
C) Pars e Vilna.

B)

A)

CALES FAN
FRONTEIRAS
CON BOSNIA
E
HEZERGOVINA
?
A)Croacia,

B)

Eslovenia e
Serbia.
B)Croacia,
Serbia e
Montenegro.
C)Hungra,
Eslovenia e
Albania.

CALES NON
FAN
FRONTEIRAS
CON
BULGARIA?
A)Rumana,
Servia e Grecia.
B) Croacia,
Serbia e
Montenegro.
C) Hungra,
Eslovenia e
Albania.
A)

A)

CALES FAN
FRONTEIRAS
CON
POLONIA?

CAL NON FAI


FRONTEIRA
CON GRECIA?

A) Ucrania e
Bielorrusia.
B) Letonia e
Eslovaquia .

A) Macedonia.
B) Montenegro.
C) Bulgaria .

B)

CAL NON FAI


FRONTEIRA
CON
AZERBAIJAN?

CAL NON FAI


FRONTEIRA
CON
MOLDAVIA?

A) Armenia
B) Turqua
C) Georgia

A) Bulgaria
B) Rumania
C) Ucrania

B)

A)

TAB:
FRANCIA

TAB:
ALEMANIA

PARS
BAGUETTE
TORRE EIFEL

SALCHICHA
BERLN
NAZIS

TAB:
ITALIA

TAB:
SUECIA

PIZZA/ PASTA
ROMA
COLISEO

IKEA
NEVE
IBRAHIMOBIC

TAB:
GRECIA

TAB:
HOLANDA

OLIMPO
ARISTTELES
DEUSES

TULIPANS
LARANXAS
AMSTERDAN

A BANDEIRA
DE

A)Bulgar
ia
B)Hungr
a
C)Italia

B)

A BANDEIRA
DE

A)Polonia
B)Mnaco
C)Malta

A BANDEIRA
DE

A)Bulgar
ia
B)
Francia
C)
Holanda

C)

A BANDEIRA
DE

A) Polonia
B) Blxica
C) Mnaco

B)

SABENDO QUE SUECIA


UN PAS DESENVOLVIDO
SEALA QUE POCENTAXE
DE POBOACIN ACTIVA
CORRESPONDE COS
SECTORES DA SEGUINTE
GRFICA

5% 1 - 25% 2 70% 3

SABENDO QUE CROACIA


UN PAS DESENVOLVIDO
SEALA QUE POCENTAXE
DE POBOACIN ACTIVA
CORRESPONDE COS
SECTORES DA SEGUINTE
GRFICA

5% 1 - 25% 2 - 70%
3

SABENDO QUE
FRANCIA UN PAS
DESENVOLVIDO
SEALA QUE
POCENTAXE DE
POBOACIN ACTIVA
CORRESPONDE COS
SECTORES DA
SEGUINTE GRFICA

2% 1 - 25 % 2 73% 3

SABENDO QUE ITALIA


UN PAS DESENVOLVIDO
SEALA QUE POCENTAXE
DE POBOACIN ACTIVA
CORRESPONDE COS
SECTORES DA SEGUINTE
GRFICA

7% 1 - 32% 2 - 61%
3

SABENDO QUE ALEMANIA


UN PAS DESENVOLVIDO
SEALA QUE POCENTAXE
DE POBOACIN ACTIVA
CORRESPONDE COS
SECTORES DA SEGUINTE
GRFICA

2,8% 1 - 33,4 % 2 63,8% 3

A BALANZA
COMERCIAL :

A) Rexistro
entre as
importacins e
as esportacins
nun perodo de
tempo.
B) o Produto
Interior Buruto.
C) a diferenza
entre os
emigrantes e os
imigrantes
nun
A)

A BALANZA
DE
PAGAMENTOS
:
A) Informacin
das
ventas nas tendas
medianas durante un
ano.
B) Rexistro das
transicins
monetarias nun pas
con respecto o resto
do mundo.
C) Dieiro que poen
os estranxeiros todos
os anos para
estabilizar ou facer
B)
positiva a balanza

O IDH :

A) Inmersiones en
Decadencia de
Hacienda.
B) ndice de
Deficencia
Hospitalaria.
C) ndice do
Desenvolvemento
Humano nun pas,
mide os indicadores:
esperanza de vida,
tasa de
C)
alfabetizacin,
o PIB

A MORTALIDADE
NOS PAIXES
BAIXOS
DIFERNCIASE DA
MORTALIDADE
INFANTIL EN:

A) Infantil afecta a
persoas maiores de
65.
B) A Mortalidade soa
afecta a partir dos
18.
C) A Infantil afecta a
nenos ata 5 anos.
C)

O INDICADOR
DE
FECUNDIDADE
:
A) O que mide os
nacementos en
relacin as
mulleres frtiles.
B) O que mide o
nmero nais que
hai no pas.
C) O que fai unha
media dos
embarazos.
A)