Está en la página 1de 37

1875 1885 1902 1931

Alfonso XII Rexencia Alfonso XIII


Maria Cristina

Restauración I Restauración II
1898
Pérdida de Cuba e Filipinas

“Pronunciamiento” de Sagunto (Martínez Campos)

Proclama Alfonso XII, rei de España


comeza o control de Antonio Cánovas del Castillo
1.1 Un novo sistema político
Alternancia
CONSTITUCIÓN DE 1876
Bipartidismo e Quenda pacífica

lfonso proclamou
Alfonso proclamou os
os seus
seus principios
principios no
no O PAPEL DO EXÉRCITO
Manifesto de Sandhurst”
Apartados do tema
• 1.- O sistema político da Restauración
• 2.- A alternancia no poder
• 3.- As forzas políticas marxinadas do sistema
• 4.- O nacemento dos Nacionalismos
• 5.- A crise agraria e volta o proteccionismo
• 6.- As guerras coloniais
• 7.- Consecuencias do ano 98
CONSTITUCIÓN DE 1876
• Seméllante: ao sistema inglés
• Síntese da do 45 e a do 69
• Artigos:
• a) Soberanía compartida (bicameral)
• b) Importancia da coroa
• c) Confesionalidade católica
• d) Ampla declaración de dereitos
(restrinxidos)

• Moitos puntos quedan no aire


1.2.- A fin dos conflictos bélicos

O final da 3ª Guerra Carlista (1872-1876)

Amnistía
Derrota de Carlos VII (Martínez
Campos).
Abolición definitiva do réxime foral
O carlismo convertese nun
partido de extrema dereita

A guerra de Cuba: “A guerra Longa ”

Comezara en 1868 co “Grito de Iara”


(Carlos Manuel Céspedes, co “Viva Cuba libre!)

Acaba no1878, Paz de Zanxón (Martínez Campos).


Promesas de amnistía e autonomía.
Abolición da escravitude
Promesas imcumpridas
provoca a GUERRA CHIQUITA
Maria Cristina
2 A alternancia no poder
2.1 Os partidos
dinásticos Sagasta

Partidos
dinásticos
Partido Conservador (Cánovas del Castillo)
Conta co apoio dos moderados, Unión Liberal, Igrexa...
Proteccionismo, catolicismo, sufraxio censatario. (Lei electoral
restrinxida.)
Partido Liberal (P.M. Sagasta)
Demócratas, radicais, progresistas, republicanos moderados...
Co apoio de funcionarios, militares, profesións liberais,
comerciantes. (Lei sufraxio universal (1890), dereito de asociación,
abolición da escravitude...)

Fan quenda pacífica no poder


(morre Alfonso XII e firman o Pacto do Pardo)
Alfonso XII Partidos homoxéneos Pàg. 124

Hai un acordo tácito entre eles,de respeto mutuo

Obxectivo: ESTABILIDADE INSTITUCIONAL


Cambio de goberno cando había desgaste político do
que gobernaba
2.2 Falseamento electoral e caciquismo A Restauración Borbònica

Oligarquía e caciquismo
Manipulación electoral e
prácticas coercitivas
Alcaldes, gobernadores civis e caciques (controlan o pobo)

Mecanismo
Mecanismoelectoral
electoral(sistema
(sistemade
deturno
turnoeefraude
fraudeelectoral)
electoral)

O Rei nomea Novo goberno Ministerio de Gobernación

prepara

nomea
Encasillamento (listas de
Gobernadores civís
deputados)
Fan chegar as directrices
do goberno os

Caciques
nse de Compra de votos
Consolidaba o Encárga
Coacción
poder e control
Control do voto con Falseamento do
da Oligarquia sufraxio
(Clases dominantes) http://www.historiasiglo20.org/HE/11a-1.htm Medio rural
Desencanto político
2.3. O desenvolvemento da
quenda de partidos

1876-1898: Funciona con normalidade
• - 1875-1881 P.Conservador
• - 1881-1890 P. Liberal (goberno longo 1885-
90) con grandes reformas:

• SUFRAXIO UNIVERSAL
• ABOLICIÓN DA ESCRAVITUDE
• LEI DE ASOCIACIÓNS…..
9 Eixe cronolóxico
Alfonso XII,carlismo,Cuba e
quenda

10
3
AS FORZAS POLÍTICAS MARXINADAS DO SIST

Os grandes perxudicados do sistema:


• - a oposición real
(republicanos,carlistas,socialistas,nacionalis
tas….)

• Forzas da oposición:
• - Carlistas
• - Republicanos ( moi reprimido e
sufre escisións)
• - Outras forzas políticas
3.2. CARLISMO
• 1876.- Derrota e crise
• Hai carlistas que aceptan a Alfonso XII
• Tardan en recuperarse.
• Home de confianza de Carlos VII:
• Cándido Nocedal
• Renova o partido en 1886:
• Juán Vázquez de Mella
• 1888: escisión: Ramón Nocedal
3.1. A evolución do republicanismo
1.
1. POSIBILISTA
POSIBILISTA Castelar
2.
2. REPUBLICANO
REPUBLICANO PROGRESISTA
PROGRESISTA
3.
3. UNITARIOS
UNITARIOS Salmerón
4.
4. FEDERAIS
FEDERAIS Pi y Margall

desencanto e represión
Tiveron a competencia do PSOE
desfeita
9 As forzas políticas marxinadas do sistema
9 1. O sistema político da Restauración
4 O XURDIMENTO DOS NACIONALISMOS

CATALANISMO GALEGUISMO

NACIONALISMO
VASCO
O CATALANISMO
• Orixe: 1830 RENAIXENÇA
• Dúas tendencias con contido POLÍTICO:
• a) 1882 progresista
Valentí Almirall funda o Centre Catala
• Memorial de Agravios
• b) 1891 conservadora
• Unió Catalanista Bases de Manresa
• 1901-PRAT DE LA RIBA e CAMBÓ fundan a
Lliga Regionalista
O GALEGUISMO
• Somos unha sociedade rural
• O REXURDIMENTO
• Será un movemento moi feble
• Eminentemente cultural
• MURGUÍA
• BRAÑAS
O NACIONALISMO VASCO
• ORIXE: abolición dos FOROS
• Moi relacionado coa inmigración
• Aparecen os euskeros
• Protagonista:SABINO ARANA
• RAZA- FOROS- RELIXIÓN

• PNV 1894 “Deus e lei antiga”


NACIONALISMOS

4
5 A CRISE AGRARIA E A VOLTA DO

CRISE DE 1870

A CRISE AGRARIA A VOLTA DO


PROTECCIONISMO
A CRISE AGRARIA

• Por que a crise?


• Revolución dos transportes
• Resultado
• Caida dos prezos
• Que se suma a esta crise de cereales?
• Crise da viticultura
A VOLTA DO PROTECCIONISMO

• Solucións en España:
• 1870 1891

• Medidas proteccionistas

• Arancel Cánovas
• Consecuencias
• Mellorou o noso nivel de vida?
A GUERRA DE CUBA E FILIPINAS
• 6.1 A POLÍTICA ESPAÑOLA
• Historia de promesas incumpridas
• Goberno Longo: periodo de ilusión
• Poucas medidas se tomaron
• Abolición escravitude
• Autonomía? Nada de nada
• Outro problema: a política proteccionista
española
• Sempre perde CUBA
• Terceiro en discordia: EEUU (Mackinley)
A GUERRA DE CUBA E
6 FILIPINAS

“A Guerra chica” 1895 - 1898

Insurrección cubana (José Martí) e Filipina (José Rizal)


Represión española (Valeriano Weyler)

Weyler

“trochas”
Campos de concentración
“Política de reconcentración”

El general Weyler, primeiro como


represor de Cuba e despois como
gobernador militar de Barcelona,
unha das bèstias negras do¡Cu-Cut! Comandantes da rebelión
http://www.mgar.net/cuba/cuba_98.htm
A INSURRECCIÓN CUBANA
• 1892 JOSÉ MARTÍ crea o PRC
• Comeza a Revolta Independentista (1895)
• Outros: Antonio Maceo e Máximo Gómez
• Tipo de guerra
• Guerrillas
• Reacción de España:
• 1º.- Martínez Campos
• 2º.- Valeriano Weyler
• Situación soldado español?
• 1897
• Morre Cánovas
• Conciliación dos liberais!
• Demasiado tarde ……….
A GUERRA DE FILIPINAS

• 1896-1897
• Por que interesa Filipinas?
• Protagonista JOSÉ RIZAL
6 A perda de Cuba

“A Guerra chica” 1895 - 1898

Insurrección cubana (José Martí) e as Filipinas (José Rizal)


Represión española (Valeriàno Weyler)
Intervención americana
Expansionismo americano
Voladura do “Maine”
Campaña patriótica bélica
Doctrina Monroe

Hearst,
William
Randolph

http://www.mgar.net/cuba/cuba_98.htm
5 A perda de Cuba

“A Guerra chica” 1895 - 1898

Insurrección cubana (José Martí) e as Filipinas (José Rizal)


Represión española (Valeriano Weyler)
Intervención americana
Expansionismo americano
Voladura do “Maine”
Campaña patriótica bélica
Derrota española Almirante Cervera

Derrotas navais de Cavite (Filipines) e Santiago de Cuba


Tratado de París (1898)

http://www.mgar.net/cuba/cuba_98.htm
6 A perda de Cuba

“A Guerra chica” 1895 - 1898

Insurrección cubana (José Martí) e as Filipinas (José Rizal)


Represión española (Valeriano Weyler)
Intervención americana
Expansionismo americano
Voladura do “Maine”
Campaña patriótica bélica
Derrota española

Derrotas navais de Cavite (Filipinas) e Santiago de Cuba


Tratado de París (1898)
Consecuencias

Perdas económicas e humáns (crise)


Crise cultural (Xeneración do 98)
Crise social (Rexeneracionismo, Joaquin Costa)
Joaquín Costa
http://www.mgar.net/cuba/cuba_98.htm
A GUERRA DE CUBA

19
L’Esquella de la Torratxa

“Os inimigos do sufraxio”, La Campana de Gràcia, 1890


El Manifesto de Sandhurst

Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa


como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España.
Arranca este de una legislación secular, confirmada por todos los precedentes
históricos, y está indudablemente unida a todas las instituciones representativas, que
nunca dejaron de funcionar legalmente durante los treinta y cinco años transcurridos
desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que, niño aún, pisé yo con todos
los míos el suelo extranjero.
Huérfana la nación ahora de todo derecho público e indefinidamente privada de sus
libertades, natural es que vuelva los ojos a su acostumbrado derecho constitucional y
a aquellas libres instituciones que ni en 1812 le impidieron defender su independencia
ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil. Debióles, además, muchos años de
progreso constante, de prosperidad, de crédito y aun de alguna gloria; años que no
es fácil borrar del recuerdo cuando tantos son todavía los que los han conocido.
Por todo esto, sin duda, lo único que inspira ya confianza en España es una
monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irremplazable garantía de
sus derechos e intereses desde las clases obreras hasta las más elevadas.

Alfons XII desde Sandhurst (1 de desembre de 1874)

tornar
La guerra de Cuba: La opinión de
Martínez Campos

Martínez Campos:

"Los pocos españoles que hay en la isla sólo se atreven a proclamarse tales en
las ciudades: el resto de los habitantes odia a España. Cuando se pasa por los
bohíos del campo no se ven hombres, y las mujeres al preguntarlas por sus
maridos o hijos, contestan con naturalidad aterradora: en el monte con fulano."

A continuació comenta, amb dolor, que era necessari prendre mesures


dràstiques, però que ell no te les condiciones morals per a fer-ho.

"Sólo Weyler las tiene en España, porque además reúne las de inteligencia,
valor y conocimiento de la guerra; reflexione usted, mi querido amigo, y si
hablando con él el sistema lo prefiere usted, no vacile en que me reemplace;
estamos jugando la suerte de España."
A guerra de Cuba: O mapa da guerra

Notes: 1) Ferrocarrils cubans al 1868; 2) Límits


provincials; 3) Llocs de l’aixecament del 1868; 4) Llocs
célebres a la Guerra Llarga; 5) Llocs de l’aixecament del
1895; 6) La "invasió d’Occident"; 7) Intervenció
nordamericana; 8) Zones de major resistència espanyola;
9) Zones de predomini de la insurrecció cubana.
tornar
9 Repasa o esencial