Está en la página 1de 33

VIVE CON MOITA

FE A EUCARISTA.

II CUARESMA B

TRANSFIGRATE!

TOMADO DE LA MANO CON JESS YO VOY.


LE SIGO COMO OVEJA QUE ENCONTR EL
PASTOR.
TOMADO DE LA MANO CON JESS YO VOY A

Si Jess me dice amigo, deja todo y ven


conmigo, donde todo es ms hermoso y ms
Si Jess me dice amigo, deja todo y
Yo mi mano pondr en la suya e

II CUARESMA B

DONDE L VA.

feliz.

ven conmigo.

ir con l.

Sado Inicial
No nome do Pai, do Fillo e do Esprito Santo.

Amn.

E contigo tamn.

II CUARESMA B

A gracia do noso Seor Xesucristo, o amor do Pai e


a comun do Esprito Santo sexan con todos vs.

II CUARESMA B

Eu confsome pecador
diante de Deus omnipotente
e tamn diante vs, meus irmns,
pois teo pecado moito de pensamento,
de palabra, de obra e de omisin.
Pola mia culpa, pola mia culpa,
pola mia grandsima culpa.
Por iso lle pido a benaventurada Virxe Mara,
a tdolos Anxos e Santos do ceo
e a vs tamn, meus irmns,
que roguedes por min
a Deus, noso Pai.

II CUARESMA B

Acto Penitencial

Deus omnipotente tea piedade de ns, nos conceda o


perdn dos nosos pecados e nos leve vida eterna.

Amn.
Por las veces que ca y las que no te segu,
Por mis maldades y mis torpezas, vengo a pedirte perdn.

II CUARESMA B

SEOR TEN PIEDAD, CRISTO TEN PIEDAD.


SEOR TEN PIEDAD, CRISTO TEN PIEDAD.

II CUARESMA B

Gnesis 22, 1-2.9-13.15-18.

Palabra do Seor

GRACIAS A DEUS.

II CUARESMA B

LECTURAS

Liturxia da Palabra

Salmo 115.

Camiarei na
presencia do
Seor, na terra
da vida.

II CUARESMA B

LECTURAS

Liturxia da Palabra

Rom 8, 31b-34.

Palabra do Seor

GRACIAS A DEUS.

II CUARESMA B

LECTURAS

Liturxia da Palabra

Liturxia da Palabra

TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBN


DE NUESTRO GRIS CORAZN
QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZN

II CUARESMA B

QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZN


QUE TU PALABRA NOS CAMBIE EL CORAZN

EVANXEO

Liturxia da Palabra
Marcos 9,2-10.

O Seor sexa convosco.

TAMN.

E CONTIGO

GLORIA A TI, SEOR XESS.


___________________________________________

Palabra do Seor.

LOUVMOSTE, CRISTO

II CUARESMA B

Lectura do Santo Evanxeo segundo Marcos.

VIVE CON MOITA


FE A EUCARISTA.

I CUARESMA B

TRANSFIGRATE!

Liturxia da Palabra

II CUARESMA B

CREDO

Ao terceiro da resucitou de
Creo en Deus, Pai
entre os mortos. Subiu ao ceo,
Todopoderoso, creador do ceo
onde est sentado dereita de
e mis da Terra.
Deus, Pai Todopoderoso, e
dende al vir a xulgar aos vivos
Creo en Xesucristo, o seu nico
e aos mortos.
fillo, noso Seor, que foi
concibido por obra e graza do
Creo no Esprio Santo.
Esprito Santo. Naceu de Santa
Na Santa Igrexa Catlica,
Mara, a Virxe. Padeceu baixo o
Na comun dos Santos.
poder de Poncio Pilato.
No perdn dos pecados.
Foi crucificado, morto e
Na resurreccin da carne
sepultado. Descendeu aos
E na vida eterna.
infernos.
Amn

Liturxia
da
Palabra
Polo Papa, os Bispos e sacerdotes
ORACIN
DOS FIEIS

Que a ta luz nos ensine o camio.

Polos que gobernan os pobos


Que a ta luz nos ensine o camio.

II CUARESMA B

Polos profesores e alumnos


Que a ta luz nos ensine o camio.
Polos pobres, orfos, vivos, ancins,
inmigrantes
Que a ta luz nos ensine o camio.
Por ns
Que a ta luz nos ensine o camio.
Polos nosos defuntos
Que a ta luz nos ensine o camio.

QUE GRANDE O MEU DEUS,


CANTAREI QUE GRANDE O MEU DEUS
E TODOS HAN DE VER
QUE GRANDE O MEU DEUS.

COLECTA:
CARITAS

II CUARESMA B

PRESENTACIN
DOS DONS

Liturxia Eucarstica

Liturxia Eucarstica

O Seor acolla das tas mans


este sacrificio, para louvanza e
gloria do
seu nome, para
ben noso e de toda a sa
Santa Igrexa.

II CUARESMA B

PLEGARIA
EUCARSTICA

Pregade, irmns, para que este sacrificio meu e voso sexa ben
acollido por Deus Pai Omnipotente.

PLEGARIA
EUCARSTICA

Liturxia Eucarstica
O Seor sexa convosco.

E contigo tamn.

Tmolos postos no Seor.

Demoslle gracias Seor, noso Deus.

digno de xustiza.

II CUARESMA B

Erguede os corazns.

Liturxia Eucarstica

HOSANNA, HOSANNA,
HOSANNA EN EL CIELO.
Bendito el que viene, en nombre del
Seor. Hosanna en el cielo.
Hosanna.

II CUARESMA B

Santo, Santo, santo es el Seor


Dios del Universo.
Llenos estn el cielo y la tierra
de tu gloria, hosanna.

II CUARESMA B

Liturxia Eucarstica

Liturxia Eucarstica
Velaqu o misterio da nosa fe.

II CUARESMA B

Anuncimola ta morte,
proclammola ta
resurreccin.
Ven, Seor Xess!

Liturxia Eucarstica

AMN

II CUARESMA B

Por El, con El, e en El. A ti Deus Pai omnipotente, na unidade


do Esprito Santo, todo honor e toda gloria, por sempre
eternamente.

Noso Pai,
que ests no ceo.
Santificado sexa o teu nome.
Vea a ns o teu Reino e
fgase a ta vontade
aqu na Terra, coma no ceo.
Danos hoxe o noso pan de cada da.
Perdoa as nosas ofensas,
como tamn perdoamos ns
a quen nos ten ofendido.
Non nos deixes caer na tentacin
mais lbranos do mal.
Amn.

II CUARESMA B

Liturxia Eucarstica

Liturxia Eucarstica

Teus son o reino, o poder e


maila gloria, por sempre
eternamente.

II CUARESMA B

Lbranos, Seor, de tdolos males e dno-la paz

Liturxia Eucarstica
Seor Xesucristo, Ti dixche-los teus Apstolos:
Dixovo-la mia paz, duvo-la mia paz. Non teas en
conta os nosos pecados senn a fe da ta Igrexa. Dgnate
drnola paz, ti que vives e reinas por sempre
eternamente.

A Paz do Seor sexa sempre convosco.

E contigo tamn

II CUARESMA B

AMEN

PAZ
OS DOY LA PAZ
OS DOY LA LUZ
OS DOY LA LIBERTAD
PAZ

II CUARESMA B

PAZ

Liturxia Eucarstica

AO DE DEUS
QUE QUTALO PECADO DO MUNDO,
TEN PIEDAD DE NS.
AO DE DEUS
QUE QUTALO PECADO DO MUNDO,
TEN PIEDADE DE NS.
AO DE DEUS
QUE QUTALO PECADO DO MUNDO,
DNOLA PAZ.

II CUARESMA B

AO DE DEUS

Liturxia Eucarstica

Este o Ao de Deus que quita o pecado


do mundo. Felices os convidados cea do
Seor.

Seor, eu non son merecente


de que entres no meu fogar,
mais unha palabra ta
abonda para me salvar.

II CUARESMA B

COMUN

Liturxia Eucarstica

SI PIERDO EL CONTROL, S MI CENTRO.


SI EN LA TORMENTA ESTOY, S MI REFUGIO.
SI MI FE SE VA, S MI ESPERANZA.
Y CUANDO RUJA EL MAR, S T MI ANCLA.
2. Y en esta senda a ti me acercars, pues yo s
que tus promesas cumplirs. Fjame
al
ritmo de tu corazn, en este viaje,
Seor.

II CUARESMA B

COMUN

1. Puedo or tu dulce voz llamndome.


Al desierto t me guas, yo ir.
Y no s lo que me espera pero voy en este viaje,
Seor.

PROPSITOS DE CUARESMA:
LUNS 2.

Perdate e perdoa.

MRCORES 4. Ofrece axuda.


XOVES 5. Lembra canto che sobra.
VENRES 6. Valora os teus dons e ponos ao servizo do
Reino.
SBADO 7. Non sexas perezoso: mvete!
DOMINGO 8. Dignifica a Eucarista e celbraa con
ledicia.

II CUARESMA B

MARTES 3. Esquece o orgullo.

BENDICIN
I CUARESMA B

HOXE.
NENOS

REUNIN COS PAIS DOS


DA
PRIMEIRA COMUN.

DOMINGO 8. REUNIN COS PAIS DE


CONFIRMACIN.

I CUARESMA B

AVISOS

FELIZ
II CUARESMA B