Está en la página 1de 7

ERA ANALOGIKOA ERA

DIGITALA
 Lehentasunezko jarduera-lerroen barruan —
zehazki 2007-2010 hirurtekorako IKT
programaren barruan—, eta i2010 Europako
ekimenak eta hezkuntza arloko Lisboako
estrategia kontuan hartuta, Hezkuntza
Berriztatzeko Zuzendaritzak hezkuntzako
eragile guztiak bitarteko digitalez balia
daitezen lortu nahi du, eta, horrez gain,
bitarteko digitalen erabilera bultzatu
nahi du ikastetxeetako pedagogia- eta
administrazio-kudeaketan.
PROIEKTUA
 Proiektu honek helburu nagusi batzuk ditu:
› Martxan jarri Ikastetxeen Heldutasun
Teknologikoaren Eredua, IKT Dinamizatzailearen
eskutik.
› Hezkuntzan parte hartzen duten eragileek
bitarteko digitalak guztiz aprobetxatzea,
ikastetxeen kudeaketa pedagogikoan eta
administrazio kudeaketan erabil ditzatela
sustatzea, eta, horrela, ekintza guztietan
koordinazioa eta koherentzia egongo dela
bermatzea.
› Eman aukera ikastetxeei IKT Ziurtagiria lortzeko
› Txikiagotu hezkuntza-komunitateko zulo digitala.
› Sustatu Hezkuntza-eduki digitalak eta jarri
komunitatearen eskura.
IHARDUERAK
 Proiektu hau aurrera eramateko ondorengo
iharduerak proposatuko dira:
› Eman informazioa Hezkuntza Komunitateari.
› Egin Ikastetxearen diagnosia IKT-an (azpiegitura+
irakasleon gaitasunak+kurrikuluma)
› Diseinatu irakasleon formakuntza.
› Sortu IKT Batzordea.
› Diseinatu Kurrikuluman IKT Integratzeko Plana.
› Sortu komunikatzeko Plataforma Birtuala.
› Ezberdindu Premia eta IKT Dinamizatzaileen
betebeharrak.
 La Dirección de Innovación Educativa, en el marco de
las Líneas Prioritarias de actuación, y concretamente
dentro del Programa TIC para el trienio 2007 – 2010,
incorporando las iniciativas europeas i2010 y la
estrategia de Lisboa en materia de Educación,
tiene como objetivo que la comunidad educativa
alcance un aprovechamiento pleno de los medios
digitales por parte de los agentes que participan en
la educación, promoviendo su utilización en la gestión
pedagógica y administrativa de los centros
educativos.
 Este proyecto tiene varias intenciones
principales:
› Poner en marcha el proyecto de “Modelo de
Centro Educativo TIC” a cargo de una nueva
figura: Dinamizador/a de las TIC en el centro.
› Poner los cimientos para promover alcanzar
un aprovechamiento pleno de los medios
digitales por parte de los agentes que
participan en la educación, promoviendo su
utilización en la gestión pedagógica y
administrativa de los centros educativos.
› Posibilitar a los centros el logro del Certificado
TIC.
› Reducir la brecha digital en la Comunidad
educativa.
› Potenciar el desarrollo de contenidos digitales
y ponerlos a disposición de la Comunidad
Educativa.
PLAN DE ACTUACIÓN

Para poder llevar a cabo este proyecto se


plantean los siguientes actividades:
2. Informar a la comunidad educativa.
3. Se realizará la diagnosis del centro
(infraestructura e integración de las TIC).
4. Diseño de Formación
5. Creación de la Comisión TIC
6. Integración de las TIC en el mundo educativo
7. Creación de Plataforma Virtual de
Comunicación
8. Delimitación de funciones del responsable de
Premia y Dinamizador TIC