Está en la página 1de 33

VEN, SEOR XESS,

VEN E SLVANOS.
VEN, SEOR XESS,
VEN, DANOS AMOR.

Ven Seor Xess, colle presa, ven.


Non podes tardar mis.
Pois a humanidade agardando est
que chegues xa.

No nome do Pai, do Fillo e do Esprito


Santo.
Amn.
A gracia do noso Seor Xesucristo,
o
amor do Pai e a comun do
Esprito Santo sexan con todos vs.

E contigo tamn.

Eu confsome pecador
diante de Deus omnipotente
e tamn diante vs, meus irmns,
pois teo pecado moito de pensamento,
de palabra, de obra e de omisin.
Pola mia culpa, pola mia culpa,
pola mia grandsima culpa.
Por iso lle pido a benaventurada Virxe Mara,
a tdolos Anxos e Santos do ceo
e a vs tamn, meus irmns,
que roguedes por min
a Deus, noso Pai.

Deus omnipotente tea piedade de ns, nos conceda o


perdn dos nosos pecados e nos leve vida eterna.
Por el queAmn.
sufre en silencio. SEOR, TEN PIEDAD.
Por no ayudar al hambriento. CRISTO, TEN PIEDAD.
Olvida mi indiferencia, SEOR, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD.
Porque me quedo en silencio, SEOR, TEN PIEDAD.
Porque no quiero y debo, CRISTO, TEN PIEDAD.
Por no ser tu instrumento. SEOR, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD.
Por no callarme a tiempo, SEOR, TEN PIEDAD.
Por no decir lo que siento, CRISTO TEN PIEDAD.
Porque me sobra excusas,
SEOR, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD. TEN PIEDAD.

2 Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16

Palabra do Seor

GRACIAS A DEUS.

Salmo 88.

Cantarei
eternamente a
misericordia do
Seor.

Rom 16, 25-27.

Palabra do Seor

GRACIAS A DEUS.

Escucha hoy al Seor,


te trae un cntico de amor
que va directo al corazn.
Es un himno de Salvacin,
la vida a la muerte venci,
y hoy el mundo entona un Aleluya.
ALELUYA, ALELUYA,
ALELUYA, ALELUYA.

O Seor sexa convosco.

Lucas 1, 26-38

E CONTIGO
TAMN.
Lectura do Santo Evanxeo segundo Marcos.

GLORIA A TI, SEOR XESS.


Palabra do Seor.

LOUVMOSTE, CRISTO

Ao terceiro da resucitou de
entre os mortos. Subiu ao ceo,
onde est sentado dereita de
Deus, Pai Todopoderoso, e
dende al vir a xulgar aos vivos
Creo en Xesucristo, o seu nico
e aos mortos.
fillo, noso Seor, que foi
concibido por obra e graza do
Creo no Esprio Santo.
Esprito Santo. Naceu de Santa
Na Santa Igrexa Catlica,
Mara, a Virxe. Padeceu baixo o
Na comun dos Santos.
poder de Poncio Pilato.
No perdn dos pecados.
Foi crucificado, morto e
Na resurreccin da carne
sepultado. Descendeu aos
E na vida eterna.
infernos.
Amn
Creo en Deus, Pai
Todopoderoso, creador do ceo
e mis da Terra.

Pola Igrexa

Pai, axdanos a acollelo teu Fillo.

Polos pobos da Terra

Pai, axdanos a acollelo teu Fillo.

Polos que estn sos, enfermos e tristes

Pai, axdanos a acollelo teu Fillo.

Polas mulleres embarazadas

Pai, axdanos a acollelo teu Fillo.

Por ns

Pai, axdanos a acollelo teu Fillo.

Polos defuntos

Pai, axdanos a acollelo teu Fillo.

Tantas cosas en la vida, nos ofrecen


plenitud, y no son ms que mentiras que
desgastan la inquietud. T has llenado mi
existencia al quererme de verdad. Yo
quisiera Madre Buena amarte ms.

No me dejes Madre ma, ven conmigo al


caminar. Quiero compartir mi vida, y
crear fraternidad. Muchas cosas en
nosotros son el fruto de tu amor. Con el
corazn abierto cantar.
AVE MARA

Pregade, irmns, para que este sacrificio meu e voso sexa ben
acollido por Deus Pai Omnipotente.

O Seor acolla das tas mans este


sacrificio, para louvanza e gloria
do
seu nome, para ben noso e
de toda a sa Santa Igrexa.

O Seor sexa convosco.

E contigo tamn.
Erguede os corazns.

Tmolos postos no Seor.


Demoslle gracias Seor, noso Deus.

digno de xustiza.

SANTO SANTO SANTO, SANTO O SEOR.


DEUS DO UNIVERSO. DEUS DO UNIVERSO.
Cheos estn o ceo e a terra da ta gloria.
Hosanna no ceo. Hosanna no ceo.

Bendito o que ven no nome do Seor.


Hosanna no ceo. Hosanna no ceo.

Velaqu o misterio da nosa fe.

Anuncimola ta morte,
proclammola ta resurreccin.
Ven, Seor Xess!

Por El, con El, e en El. A ti Deus Pai


omnipotente

AMN

Noso Pai,
que ests no ceo.
Santificado sexa o teu nome.
Vea a ns o teu Reino e
fgase a ta vontade
aqu na Terra, coma no ceo.
Danos hoxe o noso pan de cada da.
Perdoa as nosas ofensas,
como tamn perdoamos ns
a quen nos ten ofendido.
Non nos deixes caer na tentacin
mais lbranos do mal.
Amn.

Lbranos, Seor, de tdolos males e


dno-la paz

Pois teus son o reino, o poder e


maila gloria, por sempre
eternamente.

Seor Xesucristo, Ti dixche-los teus


Apstolos: Dixovo-la mia paz, duvola mia paz ()

AMEN
A Paz do Seor sexa sempre convosco.

E contigo tamn

AMAD A VUESTROS ENEMIGOS.


HACED EL BIEN A LOS QUE OS ODIAN.

BENDECID A LOS QUE OS MALDICEN.


Y ORAD POR LOS QUE OS CALUMNIAN,

POR LOS QUE OS CALUMNIAN.

AO DE DEUS
QUE QUTALO PECADO DO MUNDO,
TEN PIEDAD DE NS.
AO DE DEUS
QUE QUTALO PECADO DO MUNDO,
TEN PIEDADE DE NS.
AO DE DEUS
QUE QUTALO PECADO DO MUNDO,
DNOLA PAZ.

Este o Ao de Deus que quita o pecado


do mundo. Felices os convidados cea
do Seor.

Seor, eu non son merecente


de que entres no meu fogar,
mais
unha palabra ta
abonda para me salvar.

MARANATHA, VEN SEOR JESS.


MARANATHA, VEN SEOR JESS.
MARANATHA, VEN SEOR JESS.
MARANATHA, VEN SEOR JESS.