La revolució Francesa

INDEXLa Revolució Francesa
La primera etapa (La monarquia constitucional)
La segona etapa (La convenció republicana)
La tercera etapa (El directori)

La Revolució Francesa
• La revolució Francesa va succeir a l’any 1789 i
va acabar al 1799. A finals del segle XVlll el
regne de França, com la major part d’Europa,
estava sotmesa a l’Antic Regim. Lluis XVl era
incapaç de millorar la situació de crisi, fam i
debilitat de l’estructura de classes.

La primera etapa
• A la primera etapa revolucionaria, la de la
monarquia constitucional les classes populars
van realizar una revolta jurídica i es van
constituir en Assemblea Nacional per
proclamar la sobirania nacional i el dret del
home i del ciutadà.

La segona etapa
• A la segona etapa, la de la Convenció
Republicana, els problemes ecònomics,
socials, i polítics es van sumar a l’oposició de
la monarquia i aristocrácia. A aquesta segona
etapa al rey Lluis XVl va ser jutjat, condemnat i
executat.

La tercera etapa
• A aquesta etapa, la del directori, es va
consolidar el poder de la burgesia. Però per
mantenir-se davant van fer un cop d’estat
encapçalat per Napoleó Bonaparte, amb el
qual finalitza el període revolucionari.

Maneres de matar
• Unes 30.000 persones foren executades a
la guillotina durant l'època del Terror a la
Revolució. Fou inventada pel doctor Guillotin
el 1789. S'emprà a França fins al 1981, any en
què es va abolir la pena de mort.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful