Está en la página 1de 43

TEMA 9.

- A CRISE DAS DEMOCRACIAS


E A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
APARTADOS
3. O fascismo italiano
2. A crise de 1929 e a Gran Depresin
1. Estados Unidos: os felices anos vinte
08
4. A instauracin do nazismo en Alemaa
5. O III Reich alemn
1.- OS FELICES ANOS VINTE
1.1.- EUA, PRIMEIRA POTENCIA MUNDIAL
1.2.- O AMERICAN WAY OF LIFE
1.3.- AS DIFICULTADES EUROPEAS
1.1. EUA, PRIMEIRA
POTENCIA MUNDIAL
EEUU
BENEFICIADA NA
PRIMEIRA GUERRA
MUNDIAL
POR QUE?
PRIMEIRA
POTENCIA
CONTROL
MERCADOS
44/8%
PRINCIPAL
ACREEDOR
PRSTAMOS DE
GUERRA
DLAR
BANCA EEUU
NOVA YORK
A PROSPERIDADE
AMERICANA
POR QUE?
INNOVACIN
TCNICA
CARACTERSTICAS
NOVAS FONTES
DE ENERXA
NOVAS
INDUSTRIAS
NOVOS MEDIOS
DE
COMUNICACIN
NOVAS FORMAS
DE TRABALLO
TAYLORISMO
FORDISMO
SOCIEDADE DE
CONSUMO
CONSUMO DE
MASAS
DCADA 1920
O
AMERICAN
WAY OF
LIFE
MODELO VIDA
AMERICANO
CONSUMO
MEDIOS DE
COMUNICACIN
ESPECTCULOS
DE MASAS
MODELO
PARA O
MUNDO
AS
DIFICULTADES
EUROPEAS
ECONOMA
DESARTICULADA
EMPRSTITOS
DE GUERRA
SITUACIN
CRTICA
ALEMAA
1925
MELLORA
PLAN DAWES
ACORDOS DE
LOCARNO
MOITOS
ATRANCOS
2.- A CRISE DE 1929 E A GRAN
DEPRESIN
2.1.- O CRAC BOLSISTA DE 1929
2.2.- A GRAN DEPRESIN
2.3.- A LOITA CONTRA A CRISE
O CRAC BOLSISTA
DO 29
CAUSAS
SOBREPRODUCIN
MEDRA
PRODUCIN
NON DEMANDA
STOCKS
BAIXAN
PREZOS
QUEBRAS
ESPECULACIN
BOLSISTA
INVESTIMENTOS
MASIVOS EN BOLSA
BURBULLA
ESPECULATIVA
XOVES NEGRO
APARECE A
DESCONFIANZA
24-10-29
PNICO
AFUNDIMENTO DA
BOLSA
FIN DA
PROSPERIDADE
A cotizacin na bolsa de Nova York.
A GRAN
DEPRESIN
CRISE BANCARIA
RETIRADA
MASIVA DE
CARTOS
NON HAI
LIQUIDEZ
PECHES BANCOS
RECESIN
ECONMICA
XENERALIZADA
PARO
DIMINUE O
CONSUMO
PECHES DE
FBRICAS
MISERIA
EXPANSIN
MUNDIAL
BANCOS EEUU
RETIRAN
PRSTAMOS
MUNDIAIS
DIMINUCIN DE
INVESTIMENTOS
DESCENDEN
IMPORTACINS
CONSECUENCIAS
2.3.-A LOITA
CONTRA A CRISE
O NEW DEAL
AMERICANO
AS PROPOSTAS
EUROPEAS
MEDIDAS
NEW DEAL
INTERVENCIONISMO
ESTATAL
CARACTERSTICAS
ECONMICAS
AXUDA A EMPRESAS
DESTRUIR STOCKS
AGRCOLAS
CONTROL BANCOS
SOCIAL
LOITA CONTRA O
PARO
OBRAS PBLICAS
AUMENTO SALARIAL
XORNADA 40
HORAS
ROOSEVELT
PROPOSTAS
EUROPEAS
CONFERENCIA
INTERNACIONAL
LONDRES
INSOLIDARIE
DADE XERAL
INTERVEN
CIONISMO
ESTATAL
MEDIDAS
PROTECIO
NISTAS
ESTIMULAR
O CONSUMO
3.- O FASCISMO ITALIANO
3.1.- ITALIA NA POSGUERRA
3.2.- O ASCENSO DO FASCISMO
3.3.- A DITADURA FASCISTA
ITALIA NA
POSGUERRA
CONSECUENCIAS
DA 1
G.MUNDIAL
MORTOS
PARLISIS
INDUSTRIAL
DBEDAS
ACORDOS DE PAZ
DECEPCIN
TOMADURA DE
PELO
VISTORIA
MUTILADA
IRREDENTISMO
INESTABILIDADE
POLTICA
CAMBIOS
CONTINUOS
CRISE
ECONMICA
TENSIN SOCIAL
FOLGAS
MEDO A
REVOLUCIN
SOCIAL
ESCENARIO
HISTRICO
ASCENSO DO
FASCISMO
1919
FASCI DE
COMBATE
CAMISAS
NEGRAS
PARAMILITARES
1921
PNF
PROGRAMA
POPULISTA
ESTADO FORTE
POLTICA
EXTERIOR
AGRESIVA
APOIOS
PEQUENA
BURGUESA
GRANDES
PROPIETARIOS
IGREXA E
MONARCA
1922
FRACASO NAS
ELECCINS
MARCHA SOBRE
ROMA
BENITO
MUSSOLINI
A DITADURA
FASCISTA
DUAS FASES
1922-24
CONTROL DAS
LIBERDADES
ELIMINACIN
ADVERSARIOS
SIMULA SISITEMA
PARLAMENTARIO
1924
RXIME
AUTORITARIO
CARACTERSTICAS
EXALTACIN
DO ESTADO
GOBERNO DAS
ELITES
REXEITAN
DEMOCRACIA E
COMUNISMO
ESTADO
TOTALITARIO
ILEGALIZADOS
E SUPRIMIDOS
PARTIDOS
FOLGAS
SINDICATOS
ELECCINS E
PARLAMENTO
CONTROL
SOCIEDADE
MEDIOS
COMUNICACIN
ECONOMA
AUTRQUICA
COMO O FAI?
4.- A INSTAURACIN DO NAZISMO
EN ALEMAA
4.1.- A REPBLICA DE WEIMAR
4.2.- HITLER E O PARTIDO NAZI
4.3.- O NAZISMO AO PODER
A REPBLICA DO
WEIMAR
RXIME POLTICO
DEMOCRTICO
COALICIN
SOCIALDEMCRATAS
CATLICOS
LIBERAIS
CONTEXTO
DERROTA MILITAR
TRATADO DE
VERSALLES
DURSIMO
POSGUERRA
CRISE
MISERIA
PARO
PERDEN O RUHR
PROBLEMAS
POLTICOS
EXTREMISTAS DE
ESQUERDA
EXTREMISTAS DE
DEREITA
PUTSCH DE MUNIC
1918
ADOLF
HITLER
1920
NSDAP
LDER
INDISCUTIBLE
1925
MEIN KAMPF
DESPREZA
DEMOCRACIA
ODIO
BOLXEVIQUES
ANTISEMITISMO
SUPERIORIDADE
RAZA ARIA
III REICH
DEMAGOXIA
PROMETE.
PROMETE.
PROMETE.
ARREMETE
XUDEUS
COMUNISTAS
DEMCRATAS
PARTIDO
NAZI

PARAMILITARES
SA-SS
HITLER E O PARTIDO NAZI
O NAZISMO
NO PODER
CONSECUENCIAS
GRAVSIMAS
RETIRADA
CAPITAL EEUU
CREBAS
PARO
APOIOS A
PARTIDOS
EXTREMISTAS
NAZI
P.COMUNISTA
ASCENSO AO
PODER
1932
196 DEPUTADOS
1933
44%
1934
FUHRER
III REICH
CRAC DO 29
5.- O III REICH ALEMN
5.1.- O TOTALITARISMO NAZI
5.2.- A HOMOXENEIZACIN SOCIAL
5.3.- AUTARQUA E REARMAMENTO
O TOTALITARISMO
NAZI
DITADURA
PARTIDO
NAZI
LIQUIDAN
PARTIDOS
SINDICATOS
PARLAMENTO
LIBERDADES
ESTADO
POLICIAL
TERROR
SS
GESTAPO
1933
CAMPOS DE
CONCENTRACIN
DEPURAN A
ADMINISTRACIN
1934
5.2
A HOMOXENEIZACIN
SOCIAL
SUPERIORIDADE
RAZA ARIA
IDEOLOXA
NACIONALSOCIA
LISTA
PUREZA
RACIAL
VISIN DA
MULLER
XUVENTUDES
HITLERIANAS
5.3
AUTARQUA E
REARMAMENTO
ESPAZO VITAL
PROXECTOS
EXPANSIONISTAS E
MILITARISTAS
AUTARQUA
ECONMICA
DIRIXISMO
ECONMICO
PRIORIDADES
INDUSTRIA
PESADA
ARMAMENTO
OBRAS
PBLICAS
POLTICA
MILITARISTA
LIAS A
SEGUIR