Está en la página 1de 11

Anexo Romnico

O arco da esquerda, entre decoracions vexetais, presntase a Deus bendicindo a Adn e Eva, xunto a outras figuras do Antigo Testamento (No, Moiss, Abraham, etc.) que miran a Cristo, representado na clave do arco. Entre as diversas interpretacins desta iconografa estn: a promesa a Adn e Eva do perdn, o

Obxecto de numerosas interpretacins (Purgatorio, Limbo..) anda que as ltimas investigacins apunta a que se trate dunha Anstasis, descenso de Cristo aos infernos para liberar aos Xustos da Antiga Lei. A cabeza da clave representara a alma de Cristo, as figuras oprimidas por unha moldura a cautividad da morte e as figurillas entre as follas, as almas dos Xustos ARCO LA liberadas DE por Cristo

IZQUIERDA

Non ten tmpano, consta de das arquivoltas. Na superior represntanse dez das tribos de Israel, por medio de dez varns, dispostos baixo unha grosa moldura, alusin a insumisin das tribos lei mosaica. o pobo elixido que se somete a un mediador en espera da promesa de que nacera o redentor do mundo. Na arquivolta inferior represntase o cumprimento desa promesa: no centro aparece o Creador, xunto a el Adn e Eva e a continuacin No, Abraham, Isaac, Jacob, etc. e as tribus de Benxamn e de Jud de onde procede Cristo e que faltaban na arquivolta superior.

ARCO DA ESQUERDA

O Creador entre Adn i Eva

Na porta dereita representar ou Xuzo Final: Cristo e o Arcnxel San Miguel indcannos que sa dereita colocaranse os elixidos e sa esquerda vos condenados ao inferno.

LOS PROFETA S

A gran cidade celeste descansa sobre unhas figuras pertencentes tanto ao Antigo como ao Novo Testamento. Encostados s columnas da esquerda aparecen unhas imaxes de sorprendente calidade artstica que representan personaxes do Antigo Testamento: Moiss, coas Tboas da Lei na sa man; Isaas; Daniel, riseiro como anunciador da vinda do Salvador, e Jeremas co seu rostro triste a causa do sufrimento pola reaccin do seu pobo ante os seus crueis profecas.

SAN PEDRO, SAN PABLO, SANTIAGO E SAN XOAN

O lado dereito est adicado ao Novo Testamento e as nos encontramos con San Pedro, coas suas chaves na man; San Pablo, Santiago leva un bculo e un cartel, San Xoan, xoven e de pe sobre un guia.

Destacar que esta obra do Mestre Mateo rompe cos moldes rxidos do romnico e anuncia a imaginera gtica

Polo naturalismo e individualismo dos rostros riseiros

Polo volume das figuras que se despegan das columnas, e polos tratamentos naturalistas e menos rxidos das vestimentas.

Os personaxes comezan a experimentar unha certa independencia con respecto ao marco arquitectnico en que se sitan.