Presocràtics

2n batxillerat

Els Déus

El déu cristià és creador del cel i terra i de conducta moral (premia els bons i castiga els dolents); en canvi els déus de la mitologia grega són amorals o premorals i no han creat l’Univers –que en la religió grega existeix des de sempre. Com els homes, poden tenir tota mena de defectes i de virtuts i poden ser simpàtics, aventurers, assenyats o venjatius.

Què fan els déus?

No treballen (excepte quan es posen a prova) i no estan sotmesos a la llei. Cada déu és responsable, amo i senyor d’una parcel·la de la vida o del món. Posidó governa el mar, Afrodita és la deessa de l’amor, etc.

El Mite

La cultura Helènica es caracteritza per una mentalitat mitològica -no irracional- que s'expressa en l'exaltació religiosa de la naturalesa, els homes i les estructures de govern.

A l'antiga Grècia el paper de mèdiums entre allò desconegut i misteriós i la gran massa popular que ho ignora el jugaven poetes com Homer i Hesíode.

Característiques del Mite

Categories

Tipus

cosmogònics: quan volen explicar la creació del món. teogònics: quan es refereixen a l'origen dels Déus. antropogònics: quan es refereixen a la creació de l'home. etiològics: quan intenten explicar l'origen i el perquè de determinades institucions. escatològics: quan fan referència a la vida del més enllà, imaginen la fi del món... morals: quan narren la lluita entre el bé i el mal

Pas del Mite al Logos
De la Teogonia d’Hesiode a la Història més bella del món

Els inicis de la filosofia
Naturale sa i Canvi
Físics (S. VII) Sofistes (S. V)

Naturalesa

Gir Antropològic

Mediterrani

On?
Grècia

Jòni

Per què?

Logos

En resum
Mite Logos

L'esforç de la filosofia va ser passar del mite al logos.

Conceptes

Physis

Cosmos

Arjé

Problemes

Filòsofs Presocràtics

Monistes

Tales de Milet

El pare de la filosofia occidental. Afirma que l'arjé des del qual aparegueren totes les coses i pel qual n'estan composades és l'aigua. És el punt de partida per a una descripció totalment natural de la physis fruit de l'observació i no de la imaginació.

Anaximandre

L'arjé és l'apeiron, que significa “indeterminat”, “ilimitat” És un substrat material sense forma (en el sentit aristotèlic) que li permet explicar a Anaximandre la pluralitat d'ens. Hi ha un rudiment d'evolucionisme tant en la concepció cíclica de la vida i la realitat com en la teoria concreta que afirma que la vida s'originà a l'aigua i que els éssers humans

Anaxímenes

Torna a un arjé infinit però concret: l'aire. Explica molt concretament quin és el procés pel qual es deriva d'un sol principi una pluralitat d'ens. Aquest procés té una fase de “rarefacció” durant la qual l'aire s'encalenteix i es converteix en foc, i una fase de “condensació” que pel refredament de l'aire origina el vent, l'aigua, el vapor, la terra i la pedra.

Preguntes del canvi
  

Què significa ésser? Per què una cosa comença o deixa d'ésser? En altres paraules, Heràclit i Parmènides són els primers a qüestionar-se el canvi. Què vol dir deixar d´ésser? Què vol dir començar a ésser?. En plantejar-se aquesta qüestió apareix el tema de l'esdevenir (paraula que significar, arribar a ser, fer-se, tornar-se, convertir-se.). L´esdevenir pot ser pensat per la raó, o és un temps cec i irracional?.

 

El problema del canvi
Heràclit

Parmènides

La vertader essència de la physis només es pot copsar mitjançant la raó perquè s'oculta als sentits. Panta Rei: tot es mou Foc com a Logos La physis és una lluita de contraris (“la guerra de tot és el pare”)

Allò vertader ha d'esser per força quelcom inmutable. L'objectiu és cercar entitats permanents, absolutes i immutables. El pensament de Parmènides es basa en el principi d'identitat: el que és és; el que no és ni tan sols pot arribar a ser pensat. Característiques de l'Ésser: És únic. És etern. És immòbil i immutable. No té principi ni fi. Només és perceptible pel

  

 

La raó és qui aconsegueix donar unitat a aquests contraris.

Pitàgores

La naturalesa es pot conèixer només a través de la raó, concretament de la raó matemàtica. El vertader arjé són els números perquè ells són qui determina l'ordre, la proporció i l'harmonia de la naturalesa. Tota la realitat podia explicar-se si es mesurava i s'establien les equivalències pertinents. fundador de la concepció moderna d'investigació científica.

Pluralistes

Empedocles

els arjé son 4: Aigua, Aire, Foc, Terra. l'amor i l'odi: L'amor fa que es combinin i l'odi que es separin. La concepció de que la realitat estava composada per l'aigua, l'aire, el foc i la terra regnà les principals teories científiques durant gairebé 2000 anys.

Anaxàgores

La physis està composada de llavors (espermata) , “homeomeries” que són infinitament divisibles i que tenen qualitats distintes. Proposa una entitat externa que és la que dóna ordre a la physis: el nous. És el responsable de la mescla i separació de les llavors que origina els diferents ens.

Leucip i Demòcrit

Atomisme: partícules indivisibles que, a diferència de les “homeomeries” són qualitativament idèntiques. L'agrupació i el moviment d'àtoms té lloc dins el buit i és completament atzarosa. Per tant els tres factors que expliquen l'univers són: àtoms, buit, i moviment.

Cronologia
-1600 Inici de la cultura micènica-1190 Guerra de Troia-800 Formació de les polis. Les monarquies van deixant pas a les aristocràcies. Homer: Il•líada i Odissea-776 Primera Olimpíada-775 Primera colonització grega-753 Fundació de Roma-700 Les aristocràcies van deixant pas a les tiranies. Hegemonia de Milet (Jònia). Hesíode: Teogonia i Els treballs i els dies.-630 Primeres monedes gregues-510 Reformes democràtiques de Clístenes a Atenes.-500 Rebel•lió de les ciutats jòniques contra els perses.-490 Primera guerra mèdica: Marató.-485 Inici de la construcció de l’Acròpoli-484 Naixement de l’historiador Heròdot-480 Segona guerra mèdica: pas de les Termòpiles i batalla de Salamina-462 Reformes de Pèricles.

Video

Exercicis

Presocràtics

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful