Está en la página 1de 35

THIT B HORIZON II MACRO

Thit b BTS Horizon II macro

Mc ch
Kt thc phn ny ta co th: M t t thit b Horizon II macro Trng thi hot ng ca cc m un trong t Horizon II macro

Khi thu pht (CTU2)


HII SURF Module (SURF2) M un ghp m rng t (XMUX) M un iu khin chnh (HIISC) Cc qut lm mt Cc m un cung cp ngun (PSU) Board cnh bo

Board u m rng (I/O Panel)


Cc khi TX Blocks

Thit b BTS Horizon II macro

Hnh dng bn ngoi

Cht ca dng nt bm: Khi m n vo cht ca nhy ra

Thit b BTS Horizon II macro

M t cc thnh phn trong t thit b

Card ngt mch CBC

Mun HIISC

4 Mun ngun PSU 6 CTU2


Thit b BTS Horizon II macro

3 Qut

Mun cnh bo

Cc u ni nc t HORIZON II macro

Cp cp ngun DC

Dy nhy ln Phi Anten


SURF2

Board T43 u ni lung 2Mb/s

Cp u ni cnh bo ngoi

Tx Blocks

Thit b BTS Horizon II macro

Board giao tip lung 2Mb/s (T43)

Board T43 cung cp phi hp tr khng gia cc ng E1/T1 v backplane ca BCU. Board ny cung cp mt giao din cho 6 ng vo v 6 ng ra ca cc ng E1/T1 75 ohm cp ng trc cha c cn bng.
Hnh: Board lin kt T43

Thit b BTS Horizon II macro

M t cc thnh phn chnh ca t thit b

Thit b BTS Horizon II macro

M un ngun PSU ( -48/60 Vdc, ng vo ni t dng).

Cc led ch th tnh trng hot ng ca PSU

Cng tt dng tt ngun ng ra ca PSU

Thit b BTS Horizon II macro

Led ch th hot ng ca PSU

Led xanh (Active) OFF ON OFF

Led (Alarm) OFF OF ON

Ch nh 1. Ngun cung cp ca t b tt, hay 2. PSU khng c kt ni. Hot ng bnh thng Cnh bo PSU hng

ON

ON

C vn bn trong (chng hn nhit cao, nhng vn duy tr ngun cung cp)

Thit b BTS Horizon II macro

Card ngt mch (CBC- Circuit Breaker Card)

- CBC bo v mch v c lp bng tay cho tt c cc b phn ca t, ngoi tr cc PSU.

Thit b BTS Horizon II macro

Thit b RF

Thit b RF bao gm ba khi chnh: - CTU2. - SURF2. - Khi Tx.

Thit b BTS Horizon II macro

M t khi thu pht CTU2 (Compact Transceiver Unit)

TRANSMIT RF OUT
TEST INTERFACE

TTY INTERFACE

Radio Status LED

Tx Status A LED

Tx Status B LED

Thit b BTS Horizon II macro

Cc Led ch nh trng thi panel pha trc ca CTU2

LED Trng thi v tuyn

Trng thi v tuyn Khng sng n nhp nhy Xanh Vng nhp nhy Yellow v xanh nhp nhy xen k CTU2 tt

ngha

M boot ang c ti Hot ng bnh thng Mode test B thu pht b cm Cnh bo Qu trnh lp trnh li ang thc hin B pht A tt B pht A ang pht

Trng thi pht (A) Tx Trng thi pht (B) Tx


Thit b BTS Horizon II macro

Khng sng Vng

Khng sng
Vng

B pht B tt
B pht B ang pht

Chi tit CTU2

Thit b BTS Horizon II macro

Chc nng CTU2

-Mt CTU2 c kh nng thu pht hai tn s sng mang (mi tn s cha 8 timeslot, c kh nng thc hin c 8 cuc gi ng thi)

Thit b BTS Horizon II macro

SURF2 - M t

Thit b BTS Horizon II macro

Chc nng SURF

- SURF2 c 6 ng thu RX0A, RX1A, RX2A, RX0B, RX1B, RX2B au ni vi anten thu, cung cp tn hiu thu phn tp cho 3 sector ( mi sector c hai tin hiu thu) -Ngoi ra SURF2 cn c 2 ng thu m rng EXPA, EXPB u tn hiu thu cho t m rng (nu c)

Thit b BTS Horizon II macro

Cc khi TX

Cc khi pht (Tx) c th c t trong 6 v tr pha trn ngn cha cc CTU2. C ba loi khi Tx: - DUP = Duplexer - HCU = B phi hp lai (Hybrid Combiner unit). - DHU = B phi hp lai kp (Dual Hybrid Combiner Unit).

Thit b BTS Horizon II macro

Khi DUP (Duplexer)

DUP cho php mt anten phc v mt CTU2 cho c thu v pht

Thit b BTS Horizon II macro

HCU

HCU kt hp hai ng ra ca CTU2 n ng vo ca DUP. iu ny cho php 4 sng mang c th c kt hp vi nhau trong cng mt anten.

Thit b BTS Horizon II macro

B phi hp lai kp (DHU)

DHU v c bn l hai HCU c kt trong cng mt khi n. DHU c ba ng vo Tx, v vy cho php 6 sng mang c kt hp vi nhau trn cng mt anten. Tm sng mang c th c kt kt hp ln trn mt anten n nu mt trong cc ng vo Tx c cung cp thng thng qua mt HCU trc khi a n DHU.
Thit b BTS Horizon II macro

Cc module s

Gm c cc mun sau: -B iu khin trm (HIISC). -Module ghp m rng XMUX (ty chn) -Board m rng trm (ty chn) -Board cnh bo

Thit b BTS Horizon II macro

V tr cc mun s trong t thit b

Cc mun s nm bn phi trn nc t thit b v bn phi trong t thit b nh hnh v.

Thit b BTS Horizon II macro

B iu khin trm (HIISC)

HIISC cung cp tt c cc chc nng x l trm. T Horizon II macro c th cha hai module HIISC (mt cho master v mt cho d phng).

Thit b BTS Horizon II macro

V tr ca HIISC

H11SC Front Panel


LED sng xanh cho bit hot ng bnh thng, sng th c li xy ra. Nt Reset CPU l reset mm (ch ). Nt Reset FULL l reset cng. (xa ton b phn mn trong b nh).

Status LEDs

Compact Flash Slot

Compact Flash Card slot contains 32Mb of memory. TTY MMI connection for 9 pin D type connector. CAL PORT Calibrates the Sync Block. The 8K Reference is used in GCLK calibration.

Reset Buttons

TTY MMI

CAL Port

Thit b BTS Horizon II macro

Ch nh LED panel pha trc ca HIISC

LED sng OFF

LED sng xanh OFF

Trng thi Board cha c cp ngun hoc n ang trong chu k reset.

OFF
ON Nhp nhy

ON
OFF Nhp nhy

Hot ng bnh thng.


Li

Nng cp m boot ca b nh ( ch : lc ny khng c tt ngun hoc reset)

Thit b BTS Horizon II macro

Mun XMUX (Expansion Multiplexer)

- XMUX thay th mun iu khin chnh HIISC trong t m rng v giao tip vi t master -Mt t m rng ch cn mt m un XMUX kt ni vi 6 CTU2 trong t -Trng thi Led ch thi hot ng mt trc ca Mun XMUX ging nh Led ca mun HIISC

Thit b BTS Horizon II macro

S chc nng XMUX

Thit b BTS Horizon II macro

Board m rng (Site expansion board)

- Chuyn i cc tn hiu TTL thnh cc tn hiu quang cho php t chnh v t m rng thng tin vi nhau.

Thit b BTS Horizon II macro

V tria Board m rng (Site Expansion Board)

GPS connection

Fibre connections IN/OUT

Thit b BTS Horizon II macro

Board cnh bo

Thu thp tt c cc cnh bo (thu c t backplane). - Cung cp cm bin cho 16 ng vo khch (cc cnh bo trm). Cc cnh bo ny c cung cp bi cc u ni PIX: PIX0 v PIX1. - Truyn thng cnh bo n tt c cc CTU2 trong cng mt t. - X l cc tn hiu cnh bo gim st VSWR ca anten.

Thit b BTS Horizon II macro

M t Board cnh bo

Mains

Door 1

LVD

Fan 0

Fan 1 & 2

Thit b BTS Horizon II macro

Cc LED ca module cnh bo


V tr ca LED 1(nh) 2 3 K hiu MAINS RECTFR DOOR1 Trng thi ca LED Khng sng/ Khng sng/ Khng sng/ Thit b c gim st ( Xanh = OK, = Li) Khng s dng Khng s dng Cnh bo ca t m

4
5 6 7 8 9 10

DOOR2
LVD FAN0 FAN1 FAN2 HMS1 HMS2

Khng sng/
Khng sng/ Xanh/ Xanh/ Xanh/ Khng sng/ Khng sng/

Khng s dng
Khng s dng Qut s 0 hot ng Qut s 1 hot ng Qut s 2 hot ng Khng s dng Khng s dng

Thit b BTS Horizon II macro

Qut lm mt

Gm c 3 qut c lp di y t: Con tc cung cp ngun cho qut nm trn Card CBC Led ch th hot ng ca qut nm trn Board cnh bo

Ly trt dng tho qut ra ngoi

Thit b BTS Horizon II macro

End

Thit b BTS Horizon II macro