Está en la página 1de 127

HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG KHOA VIN THNG 1

NGUYN THANH TR

NI DUNG
TNG QUAN V BO HiU V IU KHIN KT

NI BO HIU TRONG MNG C NH BO HIU TRONG MNG THNG TIN DI NG BO HIU TRONG PHN H A PHNG TIN IP BO HIU V IU KHIN KT NI LIN MNG

GII THIU CHUNG

Khi nim Vin thng (Telecommunication)


Nhu cu trao i tm t, tnh cm, kinh nghim u tranh sinh tn Communication : Trao i tin tc gia nhng cc i tng c nhu cu bng cng c no ( la, khi, kn, trng, m hiu.telegraph, telephone) Tele: Khong cch a l t vi inches n hng vn dm Mt s dng nng lng in t c s dng biu din d liu v thng

qua phng tin vt l nh cp ng hay cp quang hoc mi trng khng dy


Telecommunication = Communication (lin lc) + Tele (t xa) T in tiu chun ca IEEE: Vin thng l truyn cc tn hiu qua c li di nh telegraph, radio, television.

GII THIU CHUNG


Khi nim Vin thng (Telecommunication)
Chim phn ch o trong truyn thng (c hc, in)

Nhim v ca vin thng l lm th no truyn thng tin nhanh, chnh xc, cht lng cao, bo mt tt, v d nhin l p ng nhu cu truyn thng ca con ngi.

GII THIU CHUNG Khi nim


nh ngha trong Q.9 (11/88) Bo hiu l nhng thng tin c bit lin quan n vic thit lp, gii phng, iu khin cuc gi v qun tr trong mng vin thng t ng.

Ngun

B pht
Bn tin Bn tin c iu ch

Knh

B thu

ch

Bn tin c iu ch phn mnh

Bn tin c gii iu ch

Ngun Lin kt ng dy truy nhp Lin kt


Trung k

ch Lin kt
Trung k

Lin kt Trung k truy nhp

GII THIU CHUNG

Lch s pht trin


Gn lin vi lch s pht trin ca h thng chuyn mch . Giai on 1889-1976 1878 Tng i nhn cng u tin ra i (trung bnh 17.5 thu bao) 1889 Tng i tng nc Bo hiu (dng 3 phm-trm, chc, n v) 1896 My in thoi to ra cc xung 1940 Bo hiu lin i 1960 Bo hiu gia cc tng i quc t
Thc s n gin (yu cu thit lp v gii phng knh thoi gia 2 thu bao) Bo hiu lun lien quan n knh (thit lp v gii phng knh). C mi quan h tin nh c gi l knh kt hp CAS gia bo hiu v lu lng thoi m n iu khin.

GII THIU CHUNG

Lch s pht trin


Gn lin vi lch s pht trin ca h thng chuyn mch . Giai on 1976-nay 1976 Bo hiu knh chung CCS khun dng bo hiu mi

S ra i ca mng Internet
Bo hiu trong xu hng hi t mng (chuyn mch mm) Thc hin nhng ng dng mi nh mng thng minh, bo hiu cho mng mobile, ng dng lin quan n c s d liu

GII THIU CHUNG

Xu hng hi t mng vin thng

GII THIU CHUNG

Xu hng hi t mng vin thng

GII THIU CHUNG

Xu hng hi t mng vin thng

GII THIU CHUNG

Xu hng hi t mng vin thng

GII THIU CHUNG

M hnh kin trc phn lp NGN

Cc my ch ng dng Qun l iu khin, chuyn mch mm Li IP (MPLS)


Gw

Mt bng ng dng Mt bng iu khin

Mt bng truyn ti
Gw

Lp 2 (ATM,FR, Ether..)

Truy nhp c nh

Truy nhp v tuyn

Mng truy nhp

Thng lng ln, tr x l nh, an ton cao

GII THIU CHUNG

Nguyn tc iu khin trong h thng vin thng


- Tnh ton vn, n nh,
iu khin, kh nng quan st, tnh m, nng ng, an ton, ph hp, cht lng dch v .v.v. - thnh phn, u ni, phc tp, phn cp, m rng, tp trung. - tnh bn, thc thi, hiu sut, chnh xc, kinh t.v.v

GII THIU CHUNG

Nguyn tc iu khin trong h thng vin thng


- Mi trng mng mi (phc tp,
rng ln, t ng). - iu khin v qun l - T ng (chng trnh, thut ton lc u), hot ng (thit b hiu chnh m hnh, kin trc kt ni, quyt nh ca con ngi) - S dng ti nguyn mng hiu qu (ng i ti u, iu khin cht lng dch v)

GII THIU CHUNG

Nguyn tc iu khin trong h thng vin thng

M hnh iu khin trng thi (du hiu)

GII THIU CHUNG

Chc nng ca bo hiu


Chc nng gim st: Gim st trng thi thu bao, trung

k.
Chc nng tm chn: Thng tin a ch iu khin thit lp cuc gi. Chc nng khai thc v vn hnh mng: Phc v vic khai thc mang mt cch ti u nht.
Cc h thng bo hiu c th phn loi theo c tnh v nguyn tc hot ng

Bo hiu ng, Bo hiu a ch

H THNG BO HIU

Cc c tnh c bn
H thng cho php cc phn t mng khc nhau trao i thng

tin. L mt trong cc tin trnh ca lnh vc iu khin h thng: Thit lp kt ni v qun l mng.
Mi trng bo hiu (u cui, mng)

Kiu bo hiu (Trong bng, ngoi bng)


H tr cht lng dch v QoS Ph thuc vo h tng v cng ngh (tch hp, a phng tin,

bng rng, kin trc mng).

H THNG BO HIU

Mt s h thng bo hiu
H thng bo hiu trong mng PSTN (No7, Q.931) H thng bo hiu trong mng ATM (PNNI, Q2.931) H thng bo hiu trong IP (RSVP, BGP, H.24X, SIP, RSVP) H thng bo hiu trong MPLS (LDP, BGP, RSVP-TE) H thng bo hiu trong VPN-MPLS (RSVP, LDP, BGP, ring)

GII THIU CHUNG

Phn loi bo hiu


Mt s khi nim c bn v cc dng bo hiu c nhn nhn di gc chuyn giao thng tin gm c cc loi sau (trong PSTN): (i) Bo hiu bng dng mt chiu DC (Direct Current) (ii) Bo hiu trong bng (In-band)

(iii) Bo hiu ngoi bng (Out-band)


(iv) Bo hiu s (v) Bo hiu knh kt hp CAS (vi) Bo hiu knh chung CCS

GII THIU CHUNG

Phn loi bo hiu


BO HIU
PSTN

Bo hiu thu bao

Bo hiu lin i

Thu bao tng t

Thu bao s

Bo hiu CAS

Bo hiu CCS

GII THIU CHUNG

Phn loi bo hiu


Bo hiu lp 2, lp 3, lp 5

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH Kin trc mng hi t


Di ng Wireline ISDN WAP

3G/mobile Internet MMM

Vin thng

PSTN

Internet
PC-LAN PC/Servers

WWW

PC-WAN

Mng my tnh
Xut bn in t v dch v gii tr

a phng tin

S chuyn i c s h tng mng vin thng. Dch v mng pht trin mnh theo hng a dch v.

Phng thc chuyn mch mi trn nn gi. (MPLS, GMPLS)

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH Kin trc mng hi t

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH Kin trc mng hi t

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH Kin trc mng hi t


MS MS-F
SIP/MGCP SIP/MGCP

AS AS-F
SIP

AS
ENUM /TRIP ENUM/TRIP

SIP/H.323

IW-F

MGC A-F

SIP/H.323 SIP

Mng SS7

SS7

SG SG-F

SS7

SPS-F R-F MGC-F

MGC khc
CA-F
SIGTRAN

MGCP/Megaco

SIP/MGCP /Megaco

MGCP/Megaco AG

PSTN

TDM

TG MG-F Proxy RTP RTP /RTCP Truy nhp /RTCP


RTP /RTCP

AGS-F

MG-F

Mng truy nhp

in thoi IP

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH Kin trc mng hi t

Bao hiu trong chuyn mach mm

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH H thng bo hiu s 7


Bo hiu knh chung CCS l phng php bo hiu m dung lng dnh cho bo hiu c dng chung v c s dng cho bt c knh thoi no. Mt knh bo hiu CCS thng mang thng tin bo hiu cho c ngn knh lu lng.

Thit lp mt mng ring cho bo hiu


CCIS6 (ITU-T) s dng ng d liu 2,4Kbps sau nng ln 4,8Kbps, tc chm, gi tin nh (28byte)

H thng bo hiu knh chung s 7 (CCS7, SS7) c th mang ti 200byte

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
Bo hiu lin quan n knh mang: L nhng chc nng u tin ca bo hiu nh thit lp, gim st, gii phng cho cc cuc gi dch v thoi. Knh bo hiu khng phi ch nh trc cho knh lu lng v s dng bao nhiu l tu theo yu cu. Cc bn tin ring bit th bo hiu cho knh lu lng ring bit (ch ra trong nhng trng thng tin ca bn tin).

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH H thng bo hiu s 7


Bo hiu khng lin quan n knh mng:
Nhng thng tin bo hiu khng phi thit lp, qun tr v gii phng knh (yu cu c s trao i c s d liu).

Truyn nhng thng tin khng phi ca mt knh ring bit no m thng l cho mc ch yu cu hay p ng tr li t nhng c s d liu.
Cho php trao i thng tin gia cc thc th khng cn rng buc vi vic iu khin knh lu lng.

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH H thng bo hiu s 7


Cc kiu bo hiu knh chung
Knh bo hiu
ST P

S
ng thoi

S P

S P

SP

Phng thc bo hiu lin kt


STP STP

Phng thc bo hiu bn lin kt

SP

SP

Knh thoi

Knh bo hiu
SP SP

Phng thc bo hiu tch bit hon ton

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH H thng bo hiu s 7


Cc kiu bo hiu knh chung

Knh thoi

Knh bo hiu

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH H thng bo hiu s 7


(i) Thit lp cuc gi nhanh hn ch bng mt na so vi CAS. (ii) iu khin cuc gi tt hn, linh ng hn v khng c s rng buc gia knh bo hiu v knh mang

(iii) Gim gi thnh (t thit b bo hiu)


(iv) Chng c gian ln (v) Hn ch v tnh an ton. Cn c d phng (vi) Th tc kim tra phc tp

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH H thng bo hiu s 7


Service Service + Control Data Point Point Signal Transfer Point Intelligent Peripheral Control Layer

Transport Layer

Class 4 Tandem Switch

Class 5 End Office Switch

Circuit Switched Network

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
Phn ngi s dng (UP)

Phn chuyn giao bn tin MTP

Phn ngi s dng (UP)

SS7/C7 Thit lp v gii phng cc kt ni chuyn mch Cung cp c cc dch b sung Qun l tnh nng di ng trong mng t bo H tr cc dch v ca mng thng minh. H tr ISDN

Dch v con s ni b.

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7

Cc thnh phn mng SS7

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
Access links (A links) Crossover links (C links)

Bridge links (B links)


Diagonal links (D links) Extended links (E links) (Alternate Acess Link)

Fully associated links (F links)

Phn on mng SS7

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
CO
CO A F

CO
A

Switching Office A

Switching Office B

STP Customer B

STP

STP

Customer A IAM ACM IAM ACM ANM

C B
STP

D C

B
STP

ANM REL

REL RLC

RLC

A SCP

A SCP

Phn on mng SS7

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7

Tch hp SS7 trong PSTN

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
Ph n hng dng Ph n hchuy n m ch Ph n hng dng T kh c S TP
DTI DTI

TDNW

DTI

T kh c

- ng tho i - ng b n c nh

Thi t bb o hi u knh chung

B x l b o hi u

B x l gi

X l bo hiu trong tng i

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7

Chng giao thc SS7 v m hnh OSI

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
- TUP (Telephone user part): Dng x l cc cuc gi thoi.

- ISUP (ISDN User part): Dng mang d liu kt ni mch ISDN v cung cp
cc dch v k c thoi v phi thoi. - SCCP (Signalling Connection Control Part) Phn iu khin kt ni bo hiu thc hin mt s hot ng b xung cho lp 3 trong vic nh tuyn v bin dch a ch. - MTUP: Phn User trong mng thng tin di ng - DUP: Phn User trong mng truyn d liu

- V mt s loi User Part khc nh TCAP (Transaction Capabilities Application


Part), INAP (Inteligent Network Application Part), OMAP (Operation & Maintenance Application Part) vv..

Cc thnh phn ngi s dng trong SS7

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
CSS lp 4 CCS lp 3 Lp 2 Lp 1

Phn chuyn giao bn tin MTP


TUP/ISUP

Chc nng mang


X l bn tin bao hiu Qun l mang bao hiu

Chc nng kt ni
Chc nng x l knh bao hiu Chc nng kt ni d liu

SCCP.TCAP

Loai khac

Bn tin bao hiu Tn hiu iu khin

Cu trc h thng bo hiu SS7

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 1

Truyn dn s liu 2 chiu Knh tng t hoc s

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 2
Cc n v bo hiu (SU) trong SS7 - MSU (Message Signal Unit): n v bo hiu mang thng tin c th l d liu trao i gia cc User hoc thng tin qun l mng. - LSSU (Link Status Signal Unit): n v bo hiu mang thng tin v tnh trng knh bo hiu c s dng qun l tnh trng cc knh bo hiu. LSSU ch c trao i lp 2 ca cc MTP. - FISU (Fill-in signal unit): n v bo hiu lm y c s dng pht hin li ng truyn trn cc knh bo hiu trong trng hp khng cn n v bn tin

MSU

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
F MSU 8 16 8n, n >2 8 2 6 CK SIF SIO LI F I B 1 FSN 7 B I B 1 BSN 7 F 8

MTP mc 2

Bit th nht truyn i

F LSSU 8

CK 16

SF 8 hoc 16 2

LI 6

F I B 1

FSN 7

B I B 1

BSN 7

F 8 Bit th nht truyn i

F FISU 8

CK 16 2

LI 6

F I B 1

FSN 7

B I B 1

BSN 7

F 8 Bit th nht truyn i

BIB: Bit ch th trn hng v BSN: S th t ban tin trn hng v CK: Bit kim tra F: C hiu FIB: Bit ch th trn hng i

FSN: S th t ban tin trn hng i LI: Trng ch th di ban tin SIF: Trng mang thng tin bo hiu SIO: Trng thng tin nhn dng dch v SF: Trng trng thi

Cc n v bo hiu (SU) trong SS7

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 2
C B A Ch th trang thai 0 0 0 0 0 1 Vit tt ngha Lin kt khng c sp xp; n lc sp xp Lin kt c sp xp Lin kt c sp xp

0 O: Khng c sp xp SIO 1 N: Bnh thng 0 E: Sp xp khn SIN SIE

0 1
1 0 1 0

1 OS: Khng c phc v


0 PO: Khng x l c 1 B: Bn

SIOS
SIPO SIB

Lin kt khng hot ng, li


MTP2 khng gi c ln MTP3 Tc nghn MTP2

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 2
Chc nng iu khin ng bo hiu. Cc trng iu khin c x l trong mc 2 chuyn chnh xc cc bn tin. S phn nh ranh gii cc n v bo hiu. Pht hin li. Sa sai. ng chnh ban u. X l ngng hot ng.

iu khin lu lng mc 2.
Ch th hin tng tc nghn ln mc 3. Gim st li ng bo hiu.

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 2
n v bo hiu (C)
F F F F

n v bo hiu (B)
F

n v bo hiu (A)
F

CF ca (C)

OF ca (C) * CF ca (B)

CF ca (A) = OF ca (B)

OF ca (A)

* Khng c coi l c hiu Nhiu t m c hiu c th c chn vo gia hai n v bo hiu OF: Bt u SU 01111110 CF: Kt thc SU

C hiu bt u v kt thc

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 2
- Khng bt buc - ACK khng nh/ ph nh

- FSN/FIB,
BSN/BIB - Lin kt vi thi gian truyn dn

mt chiu nh
hn 30ms - Hiu qu hn PCR

Phng php sa li c bn

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 2

Phng php sa li c bn

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 2

- Khng bt buc - ACK khng nh - FSN, BSN - Hiu qu thp

Phng php sa li phng nga

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
B nh m thu Kim tra s th t
LSSU iu khin v gim st

MTP mc 2
Ghi bit kim tra
B tim c hiu & xo bit chn

B nh m pht li
LSSU

B nh m pht

B to s th t

B to m kim tra
Pht hin li

B to c hiu v
chn bit gia

Sa li

nh gii hn

Th tc x l knh bo hiu lp 2

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
MTP mc 2
- LSSU vi ch th trng thi l SIB
- Truyn vi T5 (80-120ms) - Tip tc gi MSU v FISU. Gi nguyn BSN v BIB - T chi MSU n. - Tr ACK gy nn T7 - Khi to T6 (tc nghn t xa), timeout, bo li, lin kt b loi b iu khin lung

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7

MTP mc 3

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7

MTP mc 3

Phn bit bn tin: NI, DPC Phn phi bn tin: SIO nh tuyn bn tin: NI, DPC, SLS

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7

MTP mc 3

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
Thut toan nhn din v phn phi bn tin bao hiu s 7

Thc hin theo chu k


Bt u

MTP mc 3
Nhn MSU (CCSC) t lp 2

X l bn tin MSU nhn c t lp 2

B nhn

Sai

MSU

DPC = PC
?
STP Truyn Hu SP

ng (PC)
- Kim tra SIO - Xc nh UP

User part

Kim tra SIO trong MSU v xc nh UP ch Gi MSU ti UP ch

Kt thc

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
Qun l lu lng bo hiu
Th tc chuyn i (Change-over Procedure) Th tc chuyn i phc hi (Change-back Procedure) Th tc nh tuyn li bt buc (Forced re-routing Procedure) Th tc iu khin dng (Flow Control) Th tc ti nh tuyn theo s iu khin (Controlled re-routing Procedure)

MTP mc 3

Chc nng qun l knh bo hiu


Th tc kch hot knh bo hiu (Link Activation): Th tc phc hi knh bo hiu (Link Restoration): Th tc ngng kch hot knh bo hiu (Link Deactivation):

Th tc kch hot chm knh bo hiu (Linkset Activation):


Th tc ch nh knh bo hiu v u cui bo hiu (Link and terminal Allocation):

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
Chc nng qun l tuyn bo hiu
- Th tc iu khin chuyn a cc bn tin (Transfer-Controlled Procedure) - Th tc ngn cm truyn a cc bn tin (Transfer-Prohibited Procedure) - Th tc cho php truyn a cc bn tin (Transfer-Allowed Procedure) - Th tc hn ch chuyn a cc bn tin (Transfer-Restricted Procedure)

MTP mc 3

- Th tc kim tra chm tuyn bo hiu (Signalling-Route-set-test Procedure) - Th tc kim tra nghn mch chm tuyn bo hiu (Signalling-RoutesetCongestion-Test Procedure):

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
SCCP
Cc chc nng thm vo lp mng chuyn nhng thng tin bo hiu khng lin quan n knh. Kt hp vi MTP3 cung cp cc kh nng tng ng vi lp 3 ca OSI Dch v truyn d liu khng nh hng v c

nh hng.
C ch nh tuyn linh ng v nng lc Tng cng kh nng truyn ti: phn mnh v hp gi bn tin Qun tr v nh a ch cc phn h

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
SCCP

iu khin nh hng u ni SCCP (SCOC) iu khin khong nh hng u ni SCCP (SCLC) nh tuyn SCCP (SCRC) Qun tr SCCP (SCMG)

Kin trc SCCP

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
SCCP

Cu trc bn tin

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
So snh SCCP v MTP

Cng c cc chc nng nh tuyn, truyn theo th t, iu


khin lung. Dch v cung cp

Ngi dng dch v


nh tuyn: SCCP - c ch nh tuyn linh ng hn (nhn tng th, im bo hiu (SCP) v ch s phn h). iu khin lung: chc nng qun tr, th tc u ni c nh hng, MTP - mt im bo hiu. SCCP - thc th ng dng

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
TCAP

Phn ng dng kh nng giao dch

iu hnh t xa (remote operation)


Mt on hi thoi gm cc bn tin bo hiu gia 2 im

bo hiu thc hin mt hoc nhiu hot ng iu hnh

t xa
Dch v mng thng minh. (800,900, con s nh tuyn) Dch v cho mng di ng (v tr thu bao) Chuyn giao d liu (d liu hng ngy, cc) OA&M (thay i d liu trong tng i, kim tra thit b) Giao dch online v offline

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
TCAP

Thc th ng dng

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
TCAP

ASE : PC + SSN (SCCP adrress

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
ISUP

Phn ngi dng ISDN


Chuyn mch knh Bn tin v th tc iu khin thit lp cuc gi gia 2 thu bao analog, 2 thu bao s, thu bao analog v thu bao s. Ging nh TUP l link by link nhng cng gm cc th tc t u cui ti u cui Q761-Q764

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
ISUP

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

H thng bo hiu s 7
ISUP

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Kch bn tch hp dch v trn mng c nh


PC n PC (Internet to Internet)

Internet

Modem (DSL, cable, other) ISP

ISP

Modem (DSL, cable, other)

Ngi dng c trang b cc my tnh a phng tin c kt ni trc tip n mng Internet s dng cc card giao tip mng (NIC) nu l mng LAN hoc thng qua modem khi kt ni n nh cung cp dch v Internet Tt c vic ly mu, nn, m ha v gii m u thc hin ti my tnh To ra mt ti ln cho CPU tr khi c mt card phn cng ring thc hin cc chc nng trn. Cuc gi gia cc ngi dng c thit lp trn a ch IP Mng IP v PSTN hot ng c lp

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Kch bn tch hp dch v trn mng c nh


My tnh n my in thoi

VoIP Central Gateway Office Cho php mt ngi dng my tnh thit lp mt cuc gi vi ngi dng my in thoi truyn thng

Modem (DSL, cable)

ISP

Internet /Intrane t

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Kch bn tch hp dch v trn mng c nh


in thoi n in thoi

Gate Keeper
Internet/ Intranet

Central VoIP Office Gateway (PSTN)

VoIP Central Gateway Office (PSTN)

Mng Internet l nn tng gim gi thnh cho ngi dng cuc gi truyn thng Vn s dng cc my in thoi truyn thng Ch gi s quay mt con s c bit n gateway gia mng Internet v PSTN sau mi quay s thu bao b gi mong mun. Ly mu v m ha c thc hin ti gateway Cc gi thoi c chuyn qua mng Internet n gateway gn nht vi b gi. Gateway ny thc hin gii m, bin i thnh tn hiu analog ri chuyn qua mng PSTN n thu bao b gi

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


H.323 l mt h thng trao i thng tin a phng tin da

trn gi L b tiu chun ca ITU-T (SG16) c pht trin t H.320 Hi ngh a phng tin trn nn ISDN
Tng thch vi mng chuyn gi khng tin cy

c s dng rng ri cho dch v hi ngh a phng tin

v thoi IP
H.323 H.323 H.323 H.323

Cc phin bn
v1 v2 v3 v4 1996 1998 1999 2000 - C th s dng h tr cho VoIP (gim c tr) - M rng (ti s dng bo hiu) - Tng cng h tr Web, inc URLs

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


H.323 l mt tp cc chun
H.225 Bo hiu: RAS, Call Signaling and Annex G H.245 Giao thc iu khin phng tin

Cc chun lin quan


H.235 An ninh trong cc h thng da trn H.245 H.246 Lin mng vi PSTN H.450 Cc dch v b sung

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


H.225 RAS c s dng vi Gatekeeper ng k nh tuyn cuc gi Bo hiu H.225 thit lp cuc gi H.245 iu khin thit lp phin a phng tin RTP/RTCP mang thng tin a phng tin

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

Ngn xp H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

Gatekeeper

Multipoint Control Unit

Mng chuyn mch gi u cui H.323 Gateway

Mng chuyn mch knh

Cac thnh phn ca mang H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


(i) u cui H.323 L thnh phn gn vi ngi s dng thc hin truyn thng 2 chiu a phng tin. Cc u cui H.323 cn phi h tr cc thnh phn sau:

Chun H.225 cho qu trnh bo hiu v thit lp cuc gi.


Chun H.245 cho vic trao i kh nng ca u cui v to cc knh thng tin. RAS cho vic ng k v iu khin cc hot ng qun l khc vi GK RTP/RTCP c s dng cho vic truyn cc gi tin a phng tin. Cc chun m ho thoi.

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Encoding/ Compression
G.711 PCM A-Law/u-Law G.726 ADPCM G.727 E-ADPCM G.729 CS-ACELP G.728 LD-CELP G.723.1 CELP

Result Bit Rate


64 kbps (DS0)

16, 24, 32, 40 kbps 16, 24, 32, 40 kbps 8 kbps 16 kbps 6.3/5.3 kbps Variable

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


(ii) Gateway
Thc hin chc nng chuyn i bo hiu v d liu gia mng IP v cc mng khc. Lm cu ni cho php cc mng hot ng da trn cc giao thc khc nhau c th phi hp vi nhau

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


(ii) Gateway
Cc c tnh c bn ca mt Gateway trong giao thc H.323 gm c: Mt Gateway phi h tr cc giao thc bo hiu hot ng trong mng H.323 v mng s dng chuyn mch knh.

V pha H.323, Gateway phi h tr bo hiu iu khin H.245 cho qu trnh


trao i kh nng hot ng ca u cui cng nh ca Gateway, bo hiu cuc gi H.225, bo hiu RAS. V pha SCN, Gateway phi h tr cc giao thc hot ng trong mng chuyn mch knh (nh SS7 s dng trong PSTN). Chuyn i m audio v video

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


(iii) Gatekeeper
Mt Gatekeeper c xem l b no ca mng H.323, n chnh l khi trung tm cho mi cuc gi trong mng H.323. Mc d l thnh phn tu trn nhng Gatekeeper cung cp cc dch v quan trng nh bin dch a ch, s phn quyn v nhn thc cho thit b u cui v Gateway, qun l bng thng, thu thp s liu v tnh cc. Gatekeeper
Dch v tnh cc
H.225.0 RAS (server) H.225.0 Bo hiu cuc gi H.245 Bo hiu iu khin

Dch v th mc Dch v bo mt

Cc giao thc truyn ti v giao din mng

Qun lcuc gi/ chnh sch

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


(iv) Khi iu khin a im MCU MCU l thnh phn h tr dch v hi ngh im a im nu phin lm vic c s tham gia ca t 2 u cui H.323 tr ln. Mi u cui tham gia vo hi ngh u phi thit lp mt kt ni vi MCU. MCU gm hai chc nng c bn: iu khin a im v nhn, x l cc lung d liu cho phin a im.

user

im ni im Quay s bng a ch IP hoc bit hiu

user user

user user

Gatekeeper

MCU
ng k a im vi Gatekeeper Kt ni thng qua MCU

user

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


M hnh kt ni knh thng tin bo hiu

RAS
RTP/ RTCP

RAS

Q.931

H.225 H.245

RTP/RTCP Q.931

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Chc nng bo hiu RAS
S dng H225.0 message thc hin cc th tc ng k (Registration) Chp nhn (Admission) Qun l gii thng Trao i trng thI (Status) Kt thc lin kt

Knh Bo hiu RAS c lp vi H.245 v knh bo hiu cuc gi. Ch s dng khi mng c GK RAS c thit lp trc cc knh khc

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Chc nng bo hiu cuc gi
Tng t bo hiu Q.931 (ISDN)

Bn tin setup cho kch bn mt Endpoint ti Endpoint.


Bn tin Alerting. Bn tin kt ni

Bn tin gii phng


Mt s bn tin khc (Facility, Information, Progress, Status)

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Chc nng iu khin H.245
S dng knh H.245 trao i cc bn tin iu khin gia cc im cui ( knh logic 0)

Trao i thng tin kh nng ca cc bn tham gia


M v ng knh logic truyn d liu Yu cu phng tin thc hin cuc gi

Cc bn tin iu khin lung


Mt s tnh nng khc (tr gip gi hi ngh, nhn dng lung a phng tin).

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Cuc gi n gin t u cui A n u cui B S dng 2 kt ni TCP gia 2 u cui IP Cc bn tin thit lp cuc gi c gi trn kt ni TCP u tin gia ch gi vi cng well-known (1720) pha b gi Mt kt ni TCP na cho cc bn tin iu khin phng tin

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Pha 1: Khi tao

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Pha 2: Thit lp knh iu khin

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Pha 3: M ra mt knh phng tin

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Pha 4: m thoai

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Pha 5: Gii phng cuc gi

Khi ch gi t my, u cui A gi bn tin ng knh logic (close logic channel) vi tt c cc knh phng tin n m. B nhn c bn tin ny v c xc nhn ACK tr li Sau khi cc knh logic c ng A gi mt bn tin H.245 lnh kt thc phin (endsession command) v ch ti khi c bn tin nh th t B tr li v ng knh iu khin H.245 Cui cng c A v B u gi bn tin H.225 hon thnh gii phng (release complete) trn knh bo hiu cuc gi v ng knh H.225 ny.

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Cuc gi t PC n may in thoai

nh v gatekeeper

Ai l Gatekeeper ca ti?

GRQ - Gatekeeper Request


Ti c th l Gatekeeper ca bn. GCF- Gatekeeper Confirm Ti khng mun l Gatekeeper ca bn

GRJ Gatekeeper Reject


UDP 1718, 224.0.1.41

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Cuc gi t PC n may in thoai ng k u cui RRQ - Registration Request a ch IP a ch truyn ti dng cho bo hiu Tn hiu u cui - Nhn dng u cui - a ch e-mail - S in thoi Thi gian sng trong vi giy RCF- Registration Confirm Thi gian sng trong vi giy RRJ Registration Reject ng k vi gatekeeper trn cng UDP 1719

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Cuc gi t PC n may in thoai Yu cu cho php thc hin mt cuc gi ARQ - Admission Request Nhn dng u cui c gn bi GK Kiu cuc gi (im-im, a im)

Thng tin b gi
M hnh cuc gi (Trc tip, nh tuyn qua GK) Bng thng: Bng thng yu cu

ACF- Admission Confirm


M hnh cuc gi, bng thng, a ch truyn ti v cng cho bo hiu cuc gi, a ch ca b gi (u cui, gateway, GK)

ARJ Admission Reject

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Bao hiu cuc gi (trc tip) Cuc gi t PC n may in thoai

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Kt thc cuc gi (trc tip) Cuc gi t PC n may in thoai

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323


Admission Request

Th tc bao hiu cho cuc gi

RAS V H.323 Gateway Admission Confirm Gatekeeper

Setup Connect

H.225 (Q.931)

Capabilities Exchange Open Logical Channel Open Logical Channel Acknowledge Path Resv RSVP H.245

H.323 Gateway

RTP Stream RTP Stream RTCP Stream

Media

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

CHNG 2: BO HIU TRONG MNG C NH

Giao thc bo hiu H.323

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN

Kin trc giao thc SIGTRAN

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN

B giao thc SIGTRAN

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN

M hnh SS7 vi cc lp thch ng thuc SIGTRAN, h tr truyn SS7 qua IP

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN M2UA (RFC 3331): khng i xng, bt buc trong MGC M2UA c s dng truyn ti d liu ngi s dng MTP2 gia MTP2 SG v MTP3 MGC. M2UA cung cp cc phng tin nh m dch v MTP2 c cung cp MGC. Thc cht l m rng SS7 trong mng IP. C MTP2 v MTP3 u khng nhn thy chng l xa nhau. Ngi s dng MTP3 MGC thng l ISUP.

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN
Phn ngn xp SS7 ca Softswitch
( NIF = Nodal Interworking Function )

MTP3 User MTP3

NIF M2UA MTP2 SCTP


SS7

Backhauls MTP2 Primitives

MTP3 User MTP3 M2UA

MTP2
MTP1
SEP im kt bo hiu

MTP1
SG

IP

Over IP Network

SCTP IP
MGC Softswitch

Gateway bo hiu Mi lin h bo hiu

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN M2PA (RFC 4165): kin trc ngang hng. M2PA cung cp cc phng tin cho cc lp MTP3 ngang hng cc SG giao tip trc tip vi nhau. Thc cht l m rng phm vi SS7 qua mng IP. Kin trc ny thch hp cho lin kt gia SG v SG, s dng ni hai Island mng SS7 vi nhau. Trong trng hp ny mi SG c th ni ti nhiu SG khc. Cc SG khng cn bit lp bn trn m chng ang h tr. MTP3 hin din trong mi SG qun l v nh tuyn cho nn mi SG phi c Point Code ca ring n.

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN
SEP2
SEP2

Node B
Node A
MTP3 Users Full MTP3 MTP3 Users Full MTP3

TCAP SCCP MTP3

TCAP SCCP MTP3 MTP2 MTP1

IP IP

M2PA
SCTP IP

MTP2 MTP1

MTP2

M2PA
SCTP IP

SS 7

SG

SS 7

MTP2 MTP1

MTP1

SG

IPSP
TCAP

IPSP
TCAP SCCP MTP3 SCTP M2PA SCTP IP

IPSP :IP Signalling Point SEP: Signaling End Point

SCCP MTP3 SCTP M2PA SCTP IP

Kiu cu hnh mng ca M2PA

IP

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN
M3UA (RFC 3332): truyn bo hiu ngi s dng MTP3 t SG ti MGC, c s d liu IP, hay gia hai ng dng IP.
SEP 2 SEP 1

Node B
Node A
MTP3 Users MTP3 Users

MTP3 User
MTP3 MTP2 MTP1

MTP3 User MTP3 MTP2 MTP1


SS7

NIF

NIF
MTP3 MTP2 MTP1

M3UA
SCTP IP

IP IP

M3UA
SCTP IP

MTP3 MTP2 MTP1

SS7

IPSP/SG

IPSP/SG

ASP :Application Server Process SEP: Signaling End Point NIF = Nodal Interworking Function STP : Signaling Tranfer Point

ASP
TCAP/ RANAP SCCP M3UA SCTP IP

ASP
TCAP/ RANAP SCCP M3UA SCTP IP

Kiu cu hnh mng s dng M3UA

IP

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN

SUA (RFC 3868) SUA: truyn ti cc bn tin ca ngi s dng SCCP (V


d : MAP v CAP qua TCAP). SUA cung cp mt phng tin nh m phn ng dng (TCAP) mt IP SCP c th t ti c thng qua mt SG. Mt SG c th ni ti nhiu IP SCP. SG c Point Code cn IP SCP th khng v SUA thc hin nhim v Mapping gia a ch SCCP v IP.

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN
IP SCP/ IPSP

SEP / STP

TCAP/ RANAP SCCP MTP3

SG
NIF

TCAP/ RANAP

SUA
SUA

SCCP
MTP3 MTP2
SS7

IP
SS7/IP

SCTP IP

MTP2
MTP1

SCTP IP

MTP1

IP
IP SCP/ IPSP

IPSP :IP Signalling Point SEP: Signaling End Point NIF = Nodal Interworking Function STP : Signaling Tranfer Point

TCAP/ RANAP

SUA IP
SCTP IP

Kiu cu hnh mng s dng SUA

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN
ng dng ngi dng SCTP Nhng giao din ca chng trnh ng dng Dch v truyn ti SCTP Dch v mng IP

Application Programming Interfaces (APIs)

Cu trc tng quan SCTP

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN
Tng thch ngi s dng SCTP
Phn pht tun t trong lung Phn mnh d liu ngi s dng Thit lp v hu b mt lin kt Cng nhn v trnh tc nghn Chunk Bundling

Xc nhn tnh hp l gi
Qun l tuyn

BO HIU TRONG MNG NGN


Giao thc truyn ti bo hiu SIGTRAN