UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI KRM 3033 KURIKULUM & PENGAJARAN MATEMATIK TAJUK : KAEDAH DEDUKTIF
DISEDIAKAN OLEH: WAN SALMIAH BINTI ISMAIL (D20101038914) ( PPGB KOHORT 11 )

PENSYARAH: DR NORILA MD SALLEH

. Rumus. hukum.contoh yang khusus. prinsip atau hukum yang telah dipelajari daripada kaedah deduktik boleh digunakan untuk mendapatkan rumus.KAEDAH DEDUKTIF Menurut Kamarudin Hj Husin (2004. teorem atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh.teorem atau hukum. 178) Pendekatan deduktif bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus.hukum yang baru.rumus. teorem. prinsip. prinsipprinsip.

.BERMAKSUD .

KAEDAH DEDUKTIF  Kadang kala pendekatan deduktif ini juga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang baru daripada rumus. teorem atau peraturan yang baru asalkan tidak lari daripada konsep asal matematik. teorem atau peraturan yang telah diketahui. Ini bermakna mereka mungkin mendapat idea yang baru bagi menyelesaikan sesuatu permasalahan.murid dapat memahami sesuatu yang baru. Daripada idea atau pemahaman yang baru itu boleh juga dibentuk rumus. Bermaksud : Murid. hukum. prinsip.   . prinsip. hukum.

.

JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF Untuk penyelesaian masalah Untuk membuat generalisasi baru Untuk membukti hipotesis .

mereka dapat membuat operasi darab dan menyelesaikan masalah operasi darab. prinsip. hukum. Sebagai contoh.JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF……. teorem atau peraturan tertentu bagi menyelesaikan masalah lain yang timbul . setelah murid mempelajari operasi darab. prinsip. teorem atau peraturan tertentu supaya murid dapat menggunakan teori. hukum.  Untuk penyelesaian masalah Guru hendaklah berusaha memahamkan murid tentang sesuatu teori. .

 Untuk membuat generalisasi baru Guru mengajarkan kepada murid-murid tentang sesuatu teori. teorem atau peraturan tertentu sehingga mereka dapat menguasai konsep tersebut dan kemudian dapat membuat kesimpulan umum yang baru atau teori yang baru bersesuaian dengan kefahaman masing. .masing dan tidak lari dari konsep asal. hukum. prinsip.JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF…….

mereka dapat menggunakan rumus itu untuk mendapat rumus luas segitiga bersudut tegak.  Setelah para pelajar mempelajari rumus luas segiempat tepat. ..CONTOH….

. mereka juga boleh melakukan ujikaji lain bagi membuktikan sesuatu hipotesis melalui prinsip dan hukum yang telah dipelajari.JENIS PENDEKATAN DEDUKTIF…….  Untuk membukti hipotesis selepas murid belajar hipotesis sesuatu ujikaji.

CONTOH……. .

. teorem atau teori agar membolehkan mereka menyelesaikan masalah atau hipotesis yang telah didedahkan.PRINSIP. prinsip. masalah atau hipotesis harus didedahkan terlebih dahulu. generalisasi. Murid-murid harus dibimbing mengingat kembali rumus.PENGGUNAAN STRATEGI PENDEKATAN DEDUKTIF Pada peringkat permulaan. prinsip atau teori yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau membukti hipotesis haruslah diketahui serta telah difahamkan secara mendalam. Generalisasi.

prinsip. Guru sendiri tidak perlu menunjukkan cara menyelesaikan masalah atau menghuraikan cara membukti hipotesis. Proses menyelesaikan masalah atau untuk membuktikan hipotesis tidak terhad kepada menggunakan satu generalisasi. rumus. tetapi membimbing murid melalui aktiviti soal-jawab sehingga mereka menjalankan aktiviti penyelesaian masalah sendiri.hukum atau teori yang telah dipelajari.PRINSIP. .PENGGUNAAN STRATEGI PENDEKATAN DEDUKTIF Penggunaan pendekatan deduktif haruslah dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat.

JIMAT MASA & TENAGA MEMUDAHKAN PEMAHAMAN MURID KEBAIKAN DEDUKTIF DPT MEMBERI FOKUS SEPENUHNYA DPT M’PELBAGAIKAN PROSES PENYELESAIAN MASALAH .

KELEMAHAN DEDUKTIF SESUAI UNTUK PELAJAR PANDAI SAHAJA PELAJAR KURANG AKTIF DALAM KELAS MEMBOSANKAN & MENGONGKONG KREATIVITI MURID .

pelajar yang berada pada tahap perkembangan mental operasi formal ini adalah pada peringkat usia 12 tahun dan ke atas. .Pendekatan ini sesuai diaplikasikan pada peringkat sekolah menengah iaitu pada peringkat KBSM Jean Piaget.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful