Está en la página 1de 17

Maatschappijleer 1

Les 7 dictatuur
6.2. Vluchten uit een dictatuur

Paragraaf 6.1 Gevlucht

 Welk soort vluchtelingen zijn er (EPO)?


 Wat is een asielzoeker?

 Kenmerken van een dictatuur


 Waarom mensen vluchten uit een dictatuur

Here comes your footer Page 2


6.2. Vluchten uit een dictatuur

Dictatuur
In een dictatuur hebben burgers van dat
land weinig of niets in te brengen tegen
de regering. In een dictatuur hebben de
mensen veel plichten en weinig rechten.
De macht is in handen van een persoon
of een kleine groep mensen.

Here comes your footer Page 3


6.2. Vluchten uit een dictatuur

Dictatuur
Teleblik - Wat is een dictatuur?

Here comes your footer Page 4


6.2. Vluchten uit een dictatuur

Dictatuur
 1 persoon of kleine groep mensen aan de
macht
Massamedia gecontroleerd door regering
Geen vrije en geheime verkiezingen
Rechters zijn in dienst van de regering
Tegenstanders van de regering kunnen
worden opgepakt
Here comes your footer Page 5
6.2. Vluchten uit een dictatuur

Dictatuur
China
Cuba
Laos
Libië
Noord-Korea

Here comes your footer Page 6


Landen waar nog dictatuur is

 China, Volksrepubliek met Hu Jintao


 Cuba met Raúl Castro
 Laos met Khamtai Siphandon
 Libië met Moammar al-Qadhafi
 Noord-Korea met Kim Jong Il

Here comes your footer Page 7


6.2. Vluchten uit een dictatuur

Democratie
Het volk regeert!

Here comes your footer Page 8


6.2. Vluchten uit een dictatuur

Democratie
Teleblik - Hoe werkt een democratie?

Here comes your footer Page 9


Controle

 Wat hoort bij dictatuur en wat hoort bij democratie?

 Een persoon of een groep mensen heeft de macht?


 Dictatuur

 De mensen mogen altijd hun mening geven?


 Democratie

 Kranten en tijdschriften kunnen schrijven wat ze


willen!
 Democratie
Here comes your footer Page 10
6.2. Vluchten uit een dictatuur

Propaganda
In een dictatuur hebben burgers van dat
land weinig of niets in te brengen tegen
de regering. In een dictatuur hebben de
mensen veel plichten en weinig rechten.
De macht is in handen van een persoon
of een kleine groep mensen.

Here comes your footer Page 11


Televisieopdracht

Focus op de maatschappij

Here comes your footer Page 12


Opdrachten Teleblik bespreken

Here comes your footer Page 13


Tweede
wereldoorlog
Hitler
Jodenvervolging
berlijnse muur

Here comes your footer Page 14


Stelling

“Voor
allochtonen is
geen plaats in
Nederland!”
Here comes your footer Page 15
Here comes your footer Page 16
Napraten

Wie is bij jullie de baas?


Hoever mag je gaan met
vrijheid van meningsuiting?
Is er een leerlingenraad bij
jullie op school?

Here comes your footer Page 17