Está en la página 1de 20

N TT NGHIP

ti:

NGHIN CU K THUT STBC-OFDM TRONG THNG TIN I NG


GVHD: L TH OANH LP : K7CV2 SVTH : V VN TRNG

NI DUNG
in T Vin Thng

GII THIU K thut OFDM K thut STBC

STBC - OFDM Kt qu m phng

GII THIU
in T Vin Thng

Trong thng tin di ng: Fading la chn tn s v nhiu lin k t lun gy tr ngi ln trong vic truyn tn hiu v tuyn.

OFDM vi khong bo v di c th loi b hon ton nhiu lin k t ISI v c kh nng hn ch fading la chn tn s.

K thut OFDM
in T Vin Thng

OFDM: ghp knh phn chia theo tn s trc giao


tng c bn: chia bng thng knh truyn thnh nhiu knh con gim nhiu ISI v fading la chn tn s. Truyn a sng mang: cc sng mang con l trc giao nhau trong min tn s.

K thut OFDM
in T Vin Thng

Trc giao trong OFDM

TRC GIAO nh ca mi tn hiu trng vi im khng cc tn hiu khc. Khong cch gia cc sng mang con l n/Ts (n l s nguyn)
f2 f1 f0 Duration TS
1/TS

f f0 f1 f2

K thut OFDM
in T Vin Thng

S khi h thng OFDM

K thut OFDM
in T Vin Thng

Chuyn i ni tip song song

Hn ch fading la chn tn s.

K thut OFDM
in T Vin Thng

iu ch tn hiu Hai loi iu ch thng c s dng l: - Kha dch pha PSK - iu ch bin cu phng QAM)

S cho 8-PSK

Hnh 2.11 B bin i IFFT v FFT

K thut OFDM
in T Vin Thng

IFFT v FFT

IFFT: php bin i ngc Fourier nhanh FFT : php bin i Fourier nhanh

B bin i IFFT v IDFT

K thut OFDM
in T Vin Thng

Chn khong bo v

TS = TG + TFFT

K thut STBC
in T Vin Thng

STBC: M ha khi khng gian-thi gian STBC cung cp mt phng php n gin t c phn tp khng gian vi vic dng hai anten pht v mt anten thu

K thut STBC
in T Vin Thng

S Alamouti STBC c th

STBC-OFDM
in T Vin Thng

S khi h thng STBC-OFDM

STBC-OFDM
in T Vin Thng

Cu hnh khi pht Tx:


TEXT TEXT TEXT

Kt qu m phng
in T Vin Thng

M phng tn hiu OFDM BER gia tn hiu OFDM c chn CP v khng chn CP
10
0

So sanh BER tin hieu OFDM co CP va khong co CP Co chen CP Khong chen CP

10

-1

Bit Error Rate

10

-2

10

-3

10

-4

10

-5

10

15 20 Eb/No, dB

25

30

35

Kt qu m phng
in T Vin Thng

M phng h thng Alamouti STBC vi 2 anten pht, 1 anten thu


BER cho DieuChe BPSK voi Alamouti STBC nTx=1,nRx=1 nTx=1,nRx=2,MRC nTx=2,nRx=1,Alamouti 10
-1

Bit Error Rate

10

-2

10

-3

10

-4

10

-5

10 Eb/No, dB

15

20

25

Kt qu m phng
in T Vin Thng

M phng h thng STBC vi 2 anten thu


BER cho DieuChe BPSK voi 2Tx,2Rx Alamouti STBC nTx=1,nRx=1 nTx=1,nRx=2,MRC nTx=2,nRx=1,Alamouti nTx=2,nRx=2, Alamouti
-1

10

Bit Error Rate

10

-2

10

-3

10

-4

10

-5

10 Eb/No, dB

15

20

25

Kt qu m phng
in T Vin Thng

M phng h thng STBC-OFDM


10
0

BER cho DieuChe 4-QAM voi MRC va Alamouti tren kenh Rayleigh nTx=1,nRx=1 nTx=1,nRx=2,MRC nTx=1,nRx=4,MRC nTx=2,nRx=1,Alamouti nTx=2,nRx=2,Alamouti

10

-1

10

-2

Bit Error Rate

10

-3

10

-4

10

-5

10

-6

10 SNR (dB)

15

20

25

Kt lun
in T Vin Thng

OFDM vi nhng u im vt tri nh s dng bng thng hiu qu, loi b hon ton nhiu lin k t ISI, chng li fading la chn tn s ang chng t c vai tr quan trng trong cc h thng truyn dn v tuyn tc cao. K thut m ha khi khng gian-thi gian STBC c kh nng m rng vng ph sng, hn ch nh hng ca fading a ng, nng cao li phn tp m khng cn tng cng sut pht hay bng thng. Vic kt hp 2 k thut STBC v OFDM l mt gii php ha hn cho cc h thng v tuyn bng rng tng lai nh WiMAX, LTE