PEMBELAJARAN KOPERATIF

 Pendekatan koperatif berasaskan konsep di mana murid-murid belajar secara kumpulan dan berbincang secara koperatif  Murid-murid dapat berinteraksi dan saling membantu dalam aktiviti pembelajaran .

APLIKASI DALAM P&P .

 Agihkan kumpulan mengikut pelbagai kebolehan .

 Memberikan tugasan untuk dilakukan dalam kumpulan .

 Memastikan murid-murid berinteraksi dan bekerjasama .

 Menggalakkan murid-murid bekerjasama dan saling bantu-membantu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful