Está en la página 1de 40

BI THUYT TRNH TI

CHUYN MCH QUANG


GVHD : ThS.V NGC CHM

NHM 10 :

Phm Vn t Nghim Xun Hng Nguyn Tin Thong Phan Hong Linh
1 6/12/2013

Ni Dung

I
Gii thiu chuyn mch quang

II
Kin trc chuyn mch quang MEMS
2

III
Kt lun

6/12/2013

Gii thiu

6/12/2013

Gii thiu

S pht trin nhanh chng ca cc dch v mng bng rng l ng lc thc y s pht trin ca mng quang th h k tip da trn nn tng cc cng ngh ghp knh phn chia bc sng (xWDM). Trong tin trnh quang ha mng truyn thng, cc ni cho quang OXC (Optical Cross-connects) vi chc nng chuyn mch tuyn quang l cng ngh quan trng ct li cho php tng cng kh nng p ng ca mng vi cc bin ng lu lng v ti u cu hnh mng.
4

6/12/2013

Gii thiu

Trn thc t, hu ht cc OXC hin nay ang s dng li chuyn mch in v cc chuyn i quang-in/in-quang (OE/EO) giao din vo v ra ca trng chuyn mch. Khi nhu cu tc d liu tng cao, do cc hn ch v tc x l trong min in, cc OXC ny tr ln cng knh, phc tp, hn ch v dung lng, tiu th ngun ln v gi thnh t .
5

6/12/2013

Gii thiu
=> V vy, nhm p ng kh nng nng cp tc d liu v trin khai cc giao thc mi trong tng lai, cc OXC ton quang s dn thay th cho cc OXC vi li chuyn mch in. Cc OXC ton quang ng dng chuyn mch trong min quang vi kh nng nh tuyn/chuyn mch tn hiu d liu quang m khng cn n cc chuyn i OE/EO, do , cho php chuyn mch c lp vi tc d liu v giao thc d liu vi tin cy cao, t tiu tn ngun.
6

6/12/2013

Gii thiu
Trong s cc cng ngh chuyn mch quang ang c quan tm nghin cu v pht trin ng dng nhm hin thc ha cc OXC ton quang, cng ngh chuyn mch quang MEMS, ni ln l cng ngh hng u v kh dng nht v phng din thng mi thi im hin ti. Cng ngh chuyn mch quang MEMS cho php thc hin chuyn mch c lp vi bc sng vi s lng cng vo/ra t c ln hn nhiu so vi cc cng ngh khc.
7

6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


1. Gii thiu
MEMS vit tt ca t Micro-ElectroMechanical Systems c ngha l h thng vi c in. Chng c kch thc micro. Thit b MEMS l mt mch tch hp cc cu trc vi c kh, cc b cm bin vi cc phn t in t v s dng lc truyn ng tnh in, t trng hoc nhit dch chuyn v iu khin cc phn t thnh phn theo yu cu.
8 6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


1. Gii thiu

6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


1. Gii thiu
V nguyn l, cc h thng chuyn mch quang MEMS c th phn thnh hai loi khc nhau theo c ch iu khin sng nh sng l chuyn mch quang s dng c ch phn x hoc khc x v chuyn mch quang s dng c ch nhiu x hoc giao thoa.

10

6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


1. Gii thiu
Trong loi th nht, cc thit b thc hin chc nng chuyn mch bng cch iu khin mt hoc hng truyn dn ca lung nh sng thng qua cc cu trc phn x hoc khc x. i vi loi th hai, chc nng chuyn mch hay iu khin hng c thc hin nh vo cc hiu ng nhiu x hoc giao thoa trong s dng cc chuyn ng c hc iu chnh pha ca nh sng.
11 6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


1. Gii thiu
Trong h thng chuyn mch quang MEMS iu chnh hng i ca lung nh sng (c th bao gm mt bc sng hay mt nhm cc bc sng) theo hng yu cu bng c ch phn x thng qua cc phn t chuyn mch l cc gng kch thc rt nh (vi gng).

12

6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


1. Gii thiu
Cch thc t chc phi ghp cc vi gng trong trng chuyn mch l yu t quyt nh n cc c tnh ca mi trng chuyn mch quang MEMS.

13

6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


2. Cu to
Cu trc h thng CM quang MEMS bao gm cc phn t chuyn mch quang l cc vi gng v cc thu knh/cch t c kh nng iu chnh hng i ca lung sng t u vo n u ra yu cu ca trng chuyn mch. c tnh ca cc vi gng ph thuc vo cht liu ch to gng: silic a tinh th (polysilicon) hoc silic n tinh th.
14 6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


2. Cu to
Vi gng c th c iu khin theo c ch s hoc tng t nh minh ha trong hnh v:

15

6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


2. Cu to
Trong cc h thng chuyn mch quang MEMS s dng c ch iu khin s, cc phn t vi gng c c nh hng v v tr vi gng ch mt trong hai trng thi: bt (ON-chn vo ng i ca lung sng) hoc tt (OFF-khng tc ng n lung sng) => d dng iu khin. Mi u vo chuyn mch yu cu mt dy N vi gng nghing 450 so vi hng nh sng vo trng chuyn mch tng ng vi N u ra chuyn mch.
16 6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


2. Cu to
i vi cc h thng s dng c ch iu khin tng t, cc phn t vi gng c kh nng iu chnh c gc nghing so vi hng nh sng ti v cc vi gng ny c t c nh trn ng di chuyn ca lung sng.

17

6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS


2. Cu to
i vi cc h thng s dng c ch iu khin tng t, cc phn t vi gng c kh nng iu chnh c gc nghing so vi hng nh sng ti v cc vi gng ny c t c nh trn ng di chuyn ca lung sng.

18

6/12/2013

Kin trc chuyn mch MEMS

3. Phn Loi

Chuyn mch quang MEMS mt chiu


Chuyn mch quang MEMS hai chiu

Chuyn mch quang MEMS ba chiu

19

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 1chiu


Kin trc c bn ca mt trng chuyn mch quang MEMS mt chiu c minh ha trong hnh bn:
20 6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 1chiu

Hot ng: Lung nh sng cn chuyn mch ri mng si quang u vo c chun trc bng h thng thu knh hng n phn t tn sc. Tn hiu DWDM u vo n phn t tn sc (cch t) s c phn tch thnh cc bc sng thnh phn. Mi bc sng sau c truyn n mt vi gng MEMS tng ng c iu chnh hng phn x ph hp nhm n c si quang u ra theo yu cu v c kt hp vi cc bc sng khc thng qua phn t tn sc.
21 6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 1chiu

NX: Kch thc ca trng chuyn mch t l tuyn tnh vi s lng knh bc sng quang. iu ny gip gim kch thc thit b, gi thnh v cng sut tiu th so vi cc cng ngh chuyn mch ng dng MEMS khc.
22 6/12/2013

23

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 2 chiu

Mt mng hai chiu ca cc vi gng chuyn mch sp xp theo cu hnh ngang dc c dng nh hng nh sng t cc si quang u vo n cc si quang u ra tng ng ca trng chuyn mch:

24

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 2 chiu

25

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 2 chiu

u im ca kin trc chuyn mch quang MEMS hai chiu l vi gng ch c hai trng thi (ng hoc m), iu ny ngha l trng thi ca vi gng c iu khin dng logic s nn vic iu khin l rt d dng.
26 6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 2 chiu

Hot ng: Trong trng chuyn mch quang MEMS hai chiu, lung sng chuyn mch c chun trc v truyn song song vi mt phng nn ca mng vi gng. Khi kch hot mt gng nm trn hng tng ng vi u vo ca lung sng, n chuyn ng ct vo ng i ca nh sng v nh hng nh sng n u ra tng ng vi ct cha vi gng, khi vi gng to mt gc 450 so vi hng n ca lung sng. B add & drop thm hoc bt knh quang.
27 6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 2 chiu

Chuyn ng ca gng v nh matrix 16x16 <=> 256 vi gng


28 6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 2 chiu

29

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 2 chiu

Trng CM 16x16 vi 32 si quang


30 6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 2 chiu


Nhc im: Qung ng dch chuyn ca lung sng qua trng chuyn mch bin thin ph thuc vo v tr cng vo/ra => suy hao qua trng chuyn mch. S lng vi gng tng ln di dng bnh phng ca s lng cng vo/ra, kch thc ca chuyn mch quang MEMS 2D b gii hn vo khong 32x32 hoc 1024 vi gng. Cc yu t chnh to ra s gii hn ny l kch thc ca chp v khong cch tuyn nh sng phi truyn qua khng gian t do trong trng chuyn mch v s bin thin suy hao t cng vo n cng ra.
31

6/12/2013

32

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 3 chiu

Kin trc chuyn mch quang MEMS ba chiu c xy dng bng cch s dng 2 mng vi gng. Trong kin trc ny, nghing ca vi gng MEMS c th iu khin c theo khng gian t do ba chiu nh cu trc khung c kh vi hai trc quay vung gc. Cu hnh c bn ca mt chuyn mch quang MEMS ba chiu v cu trc ca vi gng:
33 6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 3 chiu

34

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 3 chiu

Cng ging nh trong kin trc chuyn mch quang MEMS hai chiu, chuyn mch quang MEMS ba chiu thc hin chuyn mch ton b lung sng ti (c th l mt bc sng hoc mt nhm cc bc sng) t si quang u vo n si quang u ra theo yu cu => V vy, c hai kin trc ny u yu cu cc b tch/ghp knh bc sng quang c lp vi trng chuyn mch.
35 6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 3 chiu

Hot ng thit lp kt ni chuyn mch qua trng chuyn mch quang ba chiu c thc hin bng cch iu khin nghing hai vi gng tng ng mt cch c lp nh hng nh sng t u vo ti u ra c yu cu.

36

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 3 chiu


u im: Kin trc chuyn mch ny ph hp ch to cc trng chuyn mch c ln vi s lng cng vo/ra ln n hng ngn. c bit l kin trc chuyn mch ny m bo suy hao xen thp v ng nht, t ph thuc bc sng di cc iu kin hot ng khc nhau. suy gim ca t l tn hiu trn nhiu SNR i vi tn hiu quang qua trng chuyn mch, tham s ch yu b gy ra do xuyn m, suy hao ph thuc phn cc v tn sc/tn sc phn cc, l nh nht.
37

6/12/2013

Chuyn mch quang MEMS 3 chiu


Nhc im: NSX cn phi thit k thit b vi s lng vi gng ln hn so vi s lng thc t yu cu trong khi vic kt hp s lng ln cc vi gng, kim tra v nh chun cho cc phn t chuyn mch cn rt nhiu thi gian hon thnh. Mt khc, chuyn mch quang MEMS ba chiu cn yu cu h thng iu khin vng kn phc tp vi chnh xc cao iu khin cc vi gng v mi gng li i hi h thng iu khin ring r nn gii php ny c xu hng tr nn t , yu cu kch thc thit b ln hn v tiu th nhiu ngun hn.
38

6/12/2013

So snh CN chuyn mch quang

39

6/12/2013

Kt Lun
Hin nay, cng ngh quang MEMS ang nhn c s quan tm c bit v cho php hin thc ha cc h thng chuyn mch ton quang. Cng ngh chuyn mch quang MEMS c kh nng cho php ch to trng chuyn mch c ln c lp vi bc sng, tiu th in nng t, tin cy cao, suy hao xen thp v d dng nng cp vi chi ph hp l. Bn cnh cc chuyn mch quang, cng ngh MEMS quang cn ang c tp trung nghin cu v pht trin ng dng cho nhiu thit b quang khc nh b suy gim quang bin i c, laser kh chnh hay cc b lc quang iu chnh c,... 40

6/12/2013