Está en la página 1de 27

THNG TIN VI BA S

Ti liu [1] Bi Thin Minh, b bu chnh vin thng, vi ba s, 2006

[2]. Ferdo Ivannek et al.: Terrestrial Microwave Communication Artech House Ine 1989. [3]. Frigyes I. et al.: Digital Microwave Transmission . Akadmiai Kiad, Budapest, 1989. [4] Rudolf Hecken, Handbook on Digital Radio Relay System

Chng 1
Tng quan h thng vi ba s

1. Gii thiu chung cc loi h thng thng tin:

a. HTTT dng cp ng trc

+ HTTT quang (fiber-optic)

+ HTTT v tuyn lm vic trong gii tn s

sng ngn v sng cc ngn

+ HTTT v tuyn siu cao tn (microwave)

Example of a cellular mobile telephone network, where microwave transceivers product radio connects from base stations to switching centers

Tr m chuy n ti p

Trm ch nh

Trm u cui

ch ng (hop)

2. Gii tn s ca cc h thng vi ba: Tng quan v cc bng tn v tuyn


Bng K hiu tn 3-30KHz VLF (Chc Very Low km) Frequency 30300KHz (Km) c tnh lan truyn - Sng mt t - Lan truyn c ly xa - Mc tp nhiu LF Tng t nh kh quyn ln VLF Low nhng b hp th Frequency vo ban ngy Phm vi ng dng ng dng nhiu cho thng tin di nc (solar) V tuyn hng hi

3003000KHz (Trm mt)

MF - Sng mt t Medium v sng tri ban Frequency m - Suy hao thp ban m cao vo ban ngy - Tp kh quyn

V tuyn v nh v hng hi, cc tn s cho cu h v v tuyn qung b AM

3-30MHz (Chc mt)

HF - Phn x tng High in ly thay i Frequency theo thi gian trong ngy, ma v tn s

V tuyn nghip d; pht sng quc t; thng tin qun s, hng khng ng di.

30300MHz (mt) 0,33GHz (dm)

VHF Lan truyn theo Truyn hnh VHF, Very High tn nhn thng pht thanh FM, Frequency (LoS) thng tin o hng AM, thng tin vi ba UHF Lan truyn theo Truyn hnh UHF, Ultrahigh tm nhn thng radar, thng tin vi Frequency ba

330GHz (cm)

SHF Lan truyn Los, Thng tin v tinh, Superhigh suy hao nhanh thng tin vi ba. Frequency theo lng ma, suy hao kh quyn do xi v hi nc, hp th hi nc cao 22GHz.

30300GHz (mm)

EHF Extremely High Frequency

LoS, hp th hi Rada, v tinh th nc ti 183GHz v nghim. hp th xi ti 60 v 119GHz Thng tin quang

103107GHz

Hng ngoi, LoS nh sng nhn thy v tia cc tm

3. c im:

+ Do lm vic di sng siu cao tn nn m bo c vic truy nhng tn hiu di rng.

+ rng di tn siu cao khong 30GHz do nhiu i c th lm vic ng thi. + Hu nh khng b can nhiu kh quyn v cng nghip

+ Trong di sng SCT d dng to ra cc h thng an ten c tnh nh hng cao, bp sng hp nh vy my pht c th gim cng sut v trn cng mt phm vi ta c th trin khai nhiu h thng cng lm vic m khng gy nhiu ln nhau.

+ Trin khai nhanh v gi thnh r hn so vi cc h thng thng ti dng cp (cp quang hoc cp ng trc)

+ D dng qun l v h thng vi ba ch gii hn qun l trong ph vi ca trm v tuyn dc theo trc

- Di sng SCT c nhc im l ch truyn c chc chn trong tm nhn thng c ly khng qu 50 km. V vy khi mun thng ti i xa cn thc hin chuyn tip nhiu ln.

- C tc nh hn nhiu so vi h thng cp quang v hin nay ng trc ch cn s dng nhng khu vc cha ko c cp quang do a hnh phc tp.

- Chu tc ng ca ng truyn: hp th do hi nc v xi, suy h do ma v hin tng pha inh c bit i vi cc h thng bng phi chu tc ng ca pha inh a ng chn lc theo tn s.

4. Phn loi
Theo dung lng
- Cc h thng dung lng thp: B<10 Mb/s;

- Cc h thng dung lng trung bnh: B (10100 Mb/s);


- Cc h thng dung lng cao: B>100 Mb/s. Theo c ly lin lc (haul) -Tuyn di (c ly lin lc ln hon 400km) -Tuyn ngn (c ly lin lc di 400km)

5. Cc ch tiu cht lng c bn ca h thng vi ba


- Xc sut li bt BER (Bit-Error Ratio) - rung pha jitter - Giy b li (Errored Second) l nhng khong 1s m trong c t nht mt bt li

ER' s - T s giy b li (Errored Second Ratio) = T (s)


SER' s -T s giy b li trm trng = (Severely Errored Second Ratio) T ( s)

- Giy b li trm trng (Severely Errored Second) l nhng khong 1s m BER>10-3

- Cc pht suy gim cht lng l nhng khong thi gian 1 pht trong BER > 10-6

- Tnh khng kh dng ca h thng l khong thi gian khng th lm vic c, bt u khi BER >10-3 trong mi giy v ko di 10 s lin tip (10 s ny l khong thi gian khng lm vic c).

Thi gian khng lm vic c kt thc khi BER <10-3 trong mi giy v ko di lin tip trong 10s.

10s

2s

3s

BER>10-3

BER<10-3

BER>10-3

Thi gian khng kh dng ca h thng

2s

4s

12s

BER<10-3

BER>10-3

BER<10-3

Thi gian kh dng ca h thng

Tiu chun vi h thng thc

i vi tuyn c c ly L<280 km
-Pht suy gim cht lng < 0,045% thi gian 1 thng bt k -Giy li trm trng < 0,006% thi gian ca thng bt k i vi tuyn c c ly 280km<L<2500 km

-Pht suy gim cht lng < (L/2500)x 0,4% thi gian 1 thng bt k -Giy b li trm trng < (L/2500)x 0,054 % thi gian ca 1 thng b Ch tiu v khng kh dng ca h thng L < 600 km l 0,06. (L/600) %