Está en la página 1de 19

TI: CC GIAI ON KHI CHUYN CNG NGH T 2G LN 3G V NG DNG TRONG VINAPHONE

GVHD : NGUYN TH THY NHM SV : HONG TH NGC L BI MNH HNG LP : CDVT_12NA

CC NI DUNG CHNH
1. Lch s pht trin chung cc th h mng 2. Cng ngh GSM 2G 3. Cng ngh ng i 3G 4. Giai on chuyn giao cng ngh t 2G ln 3G. 5. Nhng pht trin 3G ca Vinaphone. 6. Kt lun

I. Lch s pht trin


H thng thng tin di ng t bo s ( Digital Cellular mobile communication systems) l h thng lin lc vi nhiu im truy nhp khc nhau trn mt vng a l

Th h mng
Th h 1G
Tn s: 150MHZ Phng thc a truy nhp phn chia theo: - Theo tn s: FDMA - iu ch tn s FM

Th h 2G
Tn s: 900 v 1800 MHZ Phng thc a truy cp: -Theo thi gian: TDMA -Theo m: CDMA

Th h 3G
Tn s: 1900 2200Mhz S dng cng ngh TDMA, kt hp nhiu khe cm hoc nhiu tn s

Th h 4G
ang xy dng Phng hng: mng li ip + mang truy nhp di ng 3G

S KHI MNG GSM:


HLR GMSC PLMN

AUC

SS
EIR

MSC/VLR

PSTN
ISDN PSPDN

OSS

BSS
BTS 1

BSC
BTS 3

CSPDN

BTS 2

MS

2.1.cng ngh GSM


GSM mng thng tin di ng ton cu.GSM l tiu chun chung cho cc thu bao di ng di chuyn gia cc v tr a l khc nhau m vn gi c lin lc . Cng ngh 2G s dng GSM c chia lm hai dng chun : - TDMA (Time Divison Mutiple Access : a truy cp phn chia theo thi gian). - CDMA ( Code Divison Multple Access : a truy cp phn chia theo m), ty thuc vo hnh thc ghp knh c s dng.

2.1.1. Mng GSM s dng cng ngh TDMA


TDMA l vit tt ca t " Time Division Multiple Access . -Phn chia cc truy cp theo thi gian . -y l cng ngh cho php 8 my di ng c th s dng chung 1 knh m thoi , mi my s s dng 1/8 khe thi gian truyn v nhn thng tin.

2.1.2. Mng GSM s dng cng ngh CDMA.


CDMA l vit tt ca " Code Division Multiple Access ". - Phn chia cc truy cp theo m . - Cng ngh CDMA s dng m s cho mi cuc gi - Khng s dng mt knh m thoi nh cng ngh TDMA m s dng c mt ph tn (nhiu knh mt lc) v vy cng ngh ny c tc truyn dn tn hiu cao hn cng ngh TDMA.

III.Cng ngh ng i 3G
- 3G l thut ng dng ch cc h thng thng tin di ng th h th 3. - C 2 mng chnh c xy dng trn nn tng cng ngh 3G: UMTS:
trin khai GMS c sn

W-CDMA

3G

FDMA CDMA 2000:


Mang kh nng truyn ti mc 3G cho CDMA

L trnh tin trin ca 3G ViNaphone

3.1 mng UMTS


Hin ang c trin khai trn mng GSM sn c. UMTS, dng cng ngh CDMA bng rng WCDMA, h tr tc truyn d liu ln n 21Mbps. Hin nay, tc ny ch c th t 384 kbps. Mng UMTS c nhiu quc gia nng cp ln, vi chun HSPDA, c xem nh mng 3.5G. Hin gi, HSPDA cho php tc truyn ng xung t 21Mbps.

3.2 Mng CDMA


Mt trong nhng chun 3G quan trng, thc cht l s k tc v pht trin t chun 2G CDMA IS-95. - Cho php truyn ti d liu trn mng di ng. Nm 2000, CDMA2000 l cng ngh 3G u tin c chnh thc trin khai, c 3 phin bn: 1xRTT l phin bn u tin ca CDMA2000, 307 Kbps (downlink) v 153 Kbps (uplink). - 1xEV (1X Evolution):cung cp tc downlink v uplink ln hn theo hai gian on trin khai: Giai on mt: 1xEV-DO (Cch mng v D liu) : Tng tc c ti xung ti a ti 2,4 Mbps. Giai on hai: 1xEV-DV (Cch mng v D liu thoi): hp cung cp vi tc truyn ti ti a 4,8 Mbps. - 3x: CDMA2000 3x s dng 3 knh CDMA 1,25MHz

Cu trc mng CDMA

W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access): - L chun lin lc di ng 3G song hnh GSM. - L cng ngh nn tng cho cc cng ngh 3G khc nh UMTS v FDMA. - L th h ba (3G) gip tng tc truyn nhn d liu thng bng cch dng k thut CDMA hot ng bng tn rng thay th cho TDMA. - C c tnh linh hot ca lp vt l trong vic h tr cc kiu dch v khc nhau c bit l dch v tc bit thp v trung bnh.

IV. Cc giai on chuyn giao cng ngh t 2G ln 3G. 4.1 Gii php nng cp C hai gii php nng cp GSM ln th h ba : 1. B hn h thng c, thay th bng h thng thng tin di ng th h ba 2. Hai l nng cp GSM ln GPRS => EDGE nhm tn dng c c s mng GSM v c thi gian chun b tin ln h thng 3G W-CDMA. y l gii php c tnh kh thi v tnh kinh t cao nn y nn c nc ta p dng.

Th h 2G-2,5G

- Tc bit cao hn. - Chuyn mch gi Packet Switching. -Nng cp t GSM nhm h tr chuyn mch gi (172 kbps). - H tr tc bit cao hn GPRS trn nn GSM (384 kbps).

Th h 2,5G-2,75G
EDGE : L mt cng ngh di ng c nng cp t GPRS cho php truyn d liu vi tc c th ln n 384 kbit/s cho ngi dng c nh hoc di chuyn chm.

V. Qa trnh trin khai mng 3G ca Vinaphone.


5.1 Mng 3G ca Vinaphone. - Mng VinaPhone 3G l mng vin thng di ng mt t s dng bng tn 2.100 Mhz c ViNaPhone chnh thc khai thc t ngy 15 thng 12 nm 2009. -L mng di ng chun th h th 3 cho php: + Thu bao di ng thc hin hi thoi, nhn tin ngn cht lng cao + Truy cp Internet vi tc ti a t ti 7,2 Mbps..Mng ViNaPhone 3G c kt ni v tch hp ton din vi mng ViNaPhone hin ti (cng ngh GSM 900/1800 Mhz) + H tng mng 2G : hin ti (3000 trm mi trong nm 2007 v 5000 trm mi trong nm 2008), to mng li ph sng rng khp.

5.2 cc tin ch v dich v: 3G VinaPhone khng ngng tng cht lng thoi v dung lng phc v trn cng mt phm vi ph sng ,m cn: - Cung cp dch v cho khch hng ng truyn d liu v truy cp Internet tc cao (t 128 Kbps cho n vi Mbps). - cc dch v:

6. Kt lun
Qua bi lm ca mnh th em cm thy nhm tm hiu c khi qut cng ngh 2G dng chun (GSM, TDMA,CDMA); cng ngh 3G ( UMTS,CDMA), cc tin ch , ng dng ca 3G song vn cn nhiu thiu st : - Cha chuyn su c th. - Cha nu c chc nng ca tng khi. - Cha nu c qu trnh xy dng v pht trin.

The end