Está en la página 1de 21

MEIL

LIETUVI LITERATROJE

Meils samprata yra labai plati. Egzistuoja meil gamtai, meil tvynei , meil tarp moni, meil tarp tv ir vaik ir kt.

Trumpai apie kelias meils sampratas lietuvi literatroje

Meil gamtai
Antanas Baranauskas ,,Anyki ilelis

Meil gamtai
Tai kvpta jausminga giesm apie senosios Lietuvos gro. Su didele poetine jga, su apiuopiamu konkretumu krinyje vaizduojamas senovs Lietuvos miko gyvenimas.

Meil gamtai
Taip graiai ireiktos meils gamtai, kaip ,,Anyki ilelyje, tikriausiai nerastume ne tik nei viename Lietuvos autori krinyje, bet ir pasaulio kryboje.

Meil gamtai
Poetas stipriai jaut Lietuvos gamt, myljo j didele meile, giliai igyveno subtiliausius jos garsus, spalvas ir kvapus.

Meil tvynei
Maironis

Meil tvynei
Iraiking poezij apie meil tvynei kr didis Lietuvos mogus Maironis. Poeto kryba buvo kupina raginim ginti tvyn.

Meil tvynei
Daugelis Maironio eilrai buvo ir tebra dainuojami. Visikai tvynei atsidavs tautietis pats kr muzik savo eilraiams.

Meil tvynei
Reikmingiausias jo krinys visiems puikiai inomas ir yra be galo svarbus ms tvynei, tai yra Lietuvos himnas. Kaskart giedant himn jauiamas labai glaudus ryys su tvyne, virpa irdis nuo be galo grai odi, jauiama kiek meils sudta krin.

Meil tarp tv ir vaik


atrijos Ragana ,,Sename dvare

Meil tarp tv ir vaik


Svarbiausia teksto figra yra moteris, keiianti savo pavidalus; susipina vaiko ir msliai gyvenim velgianios moters intonacijos.

Meil tarp tv ir vaik


Ypa iltus ir artimus mamos ir dukros santykius parodo tai, jog mergait negali ramiai miegoti kai motinos nra alia, jai trksta ramybs ir ilumos, kuria alsuoja mamat. Mama ir dukra tarsi neatskiriama visuma.

Meil tarp tv ir vaik


Mergait itin jautrios sielos, tyr jausm asmenyb, be galo mylinti motin, galinti juoktis ir lidti kartu su ja. Mamat dukrai yra brangiausias mogus.

Meil tarp tv ir vaik


Mamat jausminga, subtiliai ir giliai jauianti moteris, kuri bga nuo kasdienybs, semiasi jg ir stiprybs i ideali, igalvot daikt. Ji ilgisi sau artimos sielos, kuri galt kartu pasinerti svajones. Kadangi gyvenimas moteriai ios laims pagailjo, tai motina jos nuoirdiai linki savo dukrelei.

Meil tarp dviej moni


Juozas Tumas Vaigantas ,,Dds ir ddiens

Meil tarp dviej moni


,,Dds ir ddiens vienas brandiausi ir menikiausi krini. Visas dmesys iame krinyje skiriamas trij pagrindini veikj Mykoliuko, Severjos ir Rapolo paveikslams pavaizduoti. Butent moni paveikslai ir suteikia iai apysakai didiausi vert.

Meil tarp dviej moni


Krinio pamatus sudaro trij veikj igyvenimai savotikas meils trikampis. Mykoliukas simyli Severj, ji jam atsako tuo paiu , deja j tyrai meilei nebuvo lemta atsiskleisti ir likimas taip susiklosto, jog pastaroji iteka u Rapolo.

Meil tarp dviej moni


Mykoliukas iki tol kol simyljo Severj gyveno kitame savo paties sukurtame pasaulyje. Meil privert j nusileisti ant ems. is nusileidimas buvo labai skaudus. Mintis, kad jis negals turti Severits jam buvo skaudiausia, tai turbt galutinai ir sulau jo vidin pasaul.

Literatros sraas
http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/26802.html http://www.mokslas.net/lietuviu-kalba/abaranauskopoema-anyksciu-silelis-kurinys-kuri-reiketu-isverstikad-jis-patraukliai-pristatytu-lietuva/ http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/2956.html http://www.mokslai.lt/referatai/rasinys/630.html http://www.mokslai.lt/referatai/interpretacija/29923.h tml