Está en la página 1de 56

Cng ty in thoi h ni 2

TI LIU HNG DN LP T V SA CHA NG TRUYN TRM BTS 2G & 3G VINAPHONE/VNP V MOBIPHONE/VMS

H Ni, thng 07 nm 2011

NI DUNG
I. TNG QUAN MNG THNG TIN DI NG.

II. GII THIU MT S CHNG LOI MODEM S DNG CHO CC TRM BTS
III. LUNG TRUYN DN V CCH U NI IV. MNG BTS 3G (Node B) V. CC BC QUI TRNH TRIN KHAI LP T. VI. CC LI THNG GP, CCH SA CHA V KHC PHC.

I.

TNG QUAN MNG thng tin di ng: S KHI

Thit b BTS VNP/VMS bao gm: - T BTS cng thit b (TRX, cc Card) - Anten, dy cp Anten ni ti t BTS - Ngun DC (My nn/ ACCU)

TDM/IP Mng truyn dn

BSC/ RNC

OMC

Trm BTS 2G/3G

Mng truyn dn TDM/IP ca VNPT-H Ni

VNP/VMS

I. TNG QUAN MNG thng tin di ng (tip): TRUYN DN TDM&IP MNG 2G/3G
VTHN DDF
4 - 16

Tng i
E1

BTS 2G/3G

SDH

4-16 E1

Cp quang Thu bao

416

E1

BSC VinaPhone, MobiPhone

Modem Quang PE 150, VOM...

Modem Quang PE 150, VOM...

Ethernet

FE ODF ODF FE
Dy nhy Cp quang Thu bao Dy nhy

MAN-E
Sw 7606 3400, 6424

3G

Convertor O/E Khch Hng

ODF
4 -1 6E 1

Quang

ODF 3G

MAN-E
Dy nhy Cp quang Thu bao Dy nhy

Sw Sw 7606 3400, 6424


OMC OMC

DDF

SDH

Modem AC 203x

Cp ng
Cp ng (ti a 3Km)

Modem AC 203x 01 E1

2G

I.

TNG QUAN MNG thng tin di ng (tip):

CC khI nim:

Mng TT di ng l h thng mng khng dy s dng cng ngh GSM (2G) v WCDMA (3G). H thng gm rt nhiu nt chuyn mch vi nhiu phn t, trong BTS l 1 trong cc phn t mng.

BTS ( Base Transceiver station): Trm thu pht c s c s dng trong mng GSM 2G, dng kt ni khng dy gia thit b ca ngi dng vi 1 mng di ng no . Thit b ngi dng c th l my in thoi di ng, my tnh... mng di ng c th s dng cng ngh khng dy nh: GSM, CDMA, WIMAX...
Node B: L thit b tng ng nh BTS c s dng trong mng 3G. BSC (Base station controler): B iu khin trm c s dng cho mng 2G. RNC (Radio Network Controller): B iu khin mng v tuyn dng cho mng 3G. OMC: l ni tp trung gim st, iu hnh thng tin v qun l mng.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Cng ngh PDH (Plesiochronous Digital Hierachy): L cng ngh ghp knh TDM cn ng b, c s dng truyn ti cc tn hiu E1/E3/E4qua cp ng, cp quang hay Viba. Cc chng loi modem quang hin c:

1. LightSmart PE150
2. Optimux 3. VOM 4. LOOP 5. BLAN 4000

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150


C kh nng truyn dn cc tn hiu E1, V35, X.21 v FE. C ly truyn dn 0 ~ 120km. H tr ti a 16 knh E1 (4*E1, 4*V35, 1*10/100M Ethernet) Ngun s dng DC48V/AC220 Cng sut tiu th 20W Thit b c th c lp trn khung gi 19 inch.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150

Mt s thng s k thut
Giao din quang: Bc sng: 1310/1550 50nm nhy h thng (System Gain): 19-30dB Cc kiu u ni quang: Kiu SC,FC,ST Module quang d phng (Ty chn) E1 module: Dung lng knh: 4/8/12/16 knh Tc Bit: 2.048Mbps 50ppm M ng truyn: HDB3 / AMI Dng khung (Frame Format): Framed hoc Unframed Giao din in (Electrical Interface): Tng thch vi cc chun ITU-T G.703 Tr khng ng truyn (Line impedance): 120 (DB25 ,RJ45) hoc 75 (BNC) Ngun cung cp: AC: 90-240 V (47Hz - 63Hz) DC: -36 n -72 V Tiu th ngun ti a 20W

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150

Cc bc lp t
mu vng khi Laser bt LOS LED mu khi mt tn hiu Laser mu xanh khi ng quang lm vic TX cng truyn quang RX cng nhn quang Jack cm micro v tai nghe dng khi thng quang Bm khi mun lin lc hoc hu Cng Ethenet qun l modem
LBK vng khi li Loopback c lp

Cng ly xung ng b ngoi

khi li ln

Xanh khi c quang ngun b kho

Ni cnh bo ngoi

Restart cng h thng

mn hnh LCD

Nt Ngt cnh bo

li n Modem ch th lung xa E1 ( khi mt Vng ng Hai modem b E1 lin lc or vi cu nhau hnh m khng s dng)

cu hnh modem dng cng RS232 hoc DB9

Nt iu khin cu hnh modem bng mn hnh LCD

(Mt trc)

(Nhn t pha sau)


1. Lp t modem v u ni ngun
Lp t modem ti v tr c xc nh (trn Rack hoc Gi t thit b) ti V tinh hoc nh trm.
RTN Ngun: 0V -48V Ngun: -48V

FGND t bo v

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150 Ci t modem : S dng mt PC vi h iu hnh Windows 98/2000/XP hoc NT. S dng cp RS-232 u ni cng Craft ti cng COM ca PC. S dng chng trnh HyperTerminal ca Windows cu hnh. Cc thit lp u cui VT-100: - Bit Rate: 57600 bps - Data Bit: 8 bits - Parity: No Parity - Stop Bit: 1 Stop bit - Flow Control: none - Thit lp phng thc m phng tiVT-100 hoc Auto Detect Sau khi bt modem, kt ni thnh cng: 2.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150 2. Ci t modem (tip): cc phm s dng cu hnh: Phm F1: Phm tt di chuyn vo cc dng ca Menu Phm TAB: Di chuyn cc mc trong Menu Cc mi tn: Dng di chuyn ln, xung, sang phi, sang tri cc dng trong Menu. Phm Enter: Phi n 2 ln. ng thc hin cc dng trong Menu. Cc phm F2 F12: Thc hin cc lnh tt ca Menu. Phm Esc: thot khi Menu hin ti, tr v Menu cp cao hn. Phm Space: Thay i gi tr cho mc c la chn. Lu : n tng ng cc phm chc nng c th truy nhp cc mc nhanh hn.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150 2. Ci t modem (tip): La chn cu hnh vi modem u gn hay u xa

Kt thc khi ng ------

Login vo modem -

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150 2. Ci t modem (tip): La chn cu hnh vi modem u gn hay u xa

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150 2. Ci t modem (tip):

Truy nhp LCD ------

t mt khu truy nhp---


S dng phm trn mt trc Dng cc phm Up, Down

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150 2. Ci t modem (tip): Cu hnh E1

T main Menu: Tributary slot parameter configuration>[1] E1 interface configuration

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150

2. Ci t modem (tip): Cu hnh E1

[F3] SITE : chn trm u xa (remote), u gn (local) hoc c hai bng phm space. [F4] SlotId : chn cc khe cm ( slots) t 1-4 hoc tt c bng phm Space [F5] ChId : la chn knh mun thay i cu hnh. [F2] EDIT: sa cha cc thng s cho tng knh. [F6] SLOT EDIT: Thay i thng s ca tt c cc knh trong cng 1 slot [F7] GROUP IS: Cho php knh c la chn i vo trng thi dch v (In Service). [F8] GROUP OOS: Cho php knh c la chn i vo trng thi bn ngoi dch v (Out of Service).

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150

2. Ci t modem (tip): Khai bo cc tham s lung E1

-Khai bo gi tr tng lung E1 chun nh sau: [F3] Phng thc dch v (Service Mode) : IS [F4] Kiu khung (Frame Type) : Unframed [F5] M ng truyn (Line coding) : HDB3 [F2] Xc nhn kt qu (confirm)

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150

2. Ci t modem (tip): Kt thc qu trnh ci t lung E1


Ghi li nhng thay i: Bm Esc tr v menu chnh>[1] System Configuration. Chn [d] System Profile Management> [2] Profile Operation ---

n F1 chn Profile I hoc Profile II bm F2 ghi li ---

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150

3.

u ni lung E1: Mi card E1 cp 4 lung qua 1 giao din DB25. Cp PCM 2x8 c kt ni vi u ni DB25 nh sau:
Trng Lung 1: Trng Dng (i pht T1) Cam (i thu R2) Cam (i pht T2) Lc (i thu R3) Lc (i pht T3) nu (i thu R4) Nu (i pht T4) Dng (i thu R1)

Lung 2:
Trng Lung 3: Trng Lung 4:

u ni cc lung E1 theo nguyn tc cho Pht Thu, Thu Pht. (Cch m lung v xc nh thu pht trn thit b truyn dn s c trnh by c th phn sau). Pha trm BTS loop cng lung, VNP s thc hin u ni vi thit b BTS.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: LightSmart PE150 4. u ni giao din quang S dng 02 dy nhy quang n mt (Single mode) vi u ni thch hp SC hoc FC tu thuc vo cc giao din quang ca

modem v ODF ti v tinh. di ca dy nhy tu thuc


vo khong cch t modem n ODF (5m,10m,) u ni dy nhy quang t modem n ODF vi s liu quang c xc nh trc theo nguyn tc u tro (Pht vo Thu, Thu vo Pht). Lu : Trn y l cc bc c bn lp t 1 cp modem quang LightSmart ti V tinh v Thu bao cung cp ng truyn E1 cho trm BTS ca Vinaphone, Mobile Phone ,

Kim tra li quang v lung E1 ca modem. Nu khng c vn g, vic lp t coi nh hon tt.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Optimux Tng t modem LightSmart, Optimux l mt h thng truyn dn nhiu E1 v Fast Ethenrt thng qua 1 lin kt quang im ni im 150Mb/s.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Optimux


1. cch lp t modem

Miu t ch th mt trc ca modem:


KIU CH TH MU SC TRNG THI M T CHC NNG

PWR

Green

ON

Ch th ngun ca Optimux 4/8 E1 Sau khi ngun c u ni v bt, n ch th sng xanh. Ch th ngun ca thit b u xa. Nu thit b u xa tt ngun, n ch th s sng vng.

RFD

Yellow

ON

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Optimux


1. cch lp t modem (tip)
KIU CH TH MU SC TRNG THI M T CHC NNG

LOF WORKA

Red Green

ON ON

Ch th mt khung. Khi cng tc R-ALM gt xung s cho ch th LOF u xa. Ch th trng thi lm vic ca OPTICAL A. Nu ng quang A lm vic, n ch th s sng xanh.

WORKB

Green

ON

Ch th trng thi lm vic ca OPTICAL B. Nu ng quang B lm vic, n ch th s sng xanh.


Ch th cnh bo chung. Khi c cnh bo u gn, ch th ALM s bt v n cnh bo sng . Khi c cnh bo u xa, n ch th ALM s nhy . Sau khi cng tc R-ALM gt xung s cho hin th cnh bo ca u xa.

ALM

Red

ON, FLASH

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Optimux


1. cch lp t modem (tip)
KIU CH TH MU SC TRNG THI M T CHC NNG

NOPA

Red

ON

Ch th pht hin tn hiu quang A. Nu tn hiu ng quang A mt, ch th s bt, n cnh bo s . Nu tn hiu ng quang A c pht hin, th n cnh bo s tt. Sau khi cng tc R-ALM c gt xung, s hin th NOPA u xa. Ch th pht hin tn hiu quang B. Nu tn hiu ng quang B mt, ch th s bt, n cnh bo s . Nu tn hiu ng quang B c pht hin, th n cnh bo s tt. Sau khi cng tc R-ALM c gt xung, s hin th NOPB u xa. Ch th t l li bit (BER). Nu BER>10-3 ch th s bt v n cnh bo s . Sau khi cng tc RALM gt xung, s hin th cnh bo 10-3 ca u xa.

NOPB

Red

ON

ALE3

Red

ON

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Optimux


1. cch lp t modem (tip)
KIU CH TH MU SC TRNG THI M T CHC NNG

ALE6

Red

ON

Ch th t l li bit (BER). Nu BER>10-6 ch th s bt v n cnh bo s . Sau khi cng tc R-ALM gt xung, s hin th cnh bo 10-6 ca u xa. Cnh bo mt tn hiu ca 8 E1. Khi 1 tn hiu lung E1 mt, ch th LOS tng ng ca E1 s bt, n s . Sau khi cng tc R-ALM c gt xung s hin th cnh bo LOS ca u xa.

E1 LOS 1~8

Red

ON

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Optimux


Din t hot ng ca cng tc v giao din ti mt trc ca modem:
KIU M T CHC NNG

R_ALM

Cng tc la chn cnh bo u gn/ u xa (Local/Remote) Nu cng tc trng thi OFF. Ch th cnh bo ca u gn. Nu cng tc trng thi ON. Ch th cnh bo ca u xa. Cng tc vi E1 LOSS Cng tc ny c th che i cnh bo ca E1 hin ti khng s dng. Nu E1 ang s dng b mt. Cnh bo tng ng s xy ra

MASK

ALS
MUTE

Cng tc khi ng ALS Chc nng ALS s khi ng khi ALS c bt


Cng tc ngt m thanh cnh bo Nu cng tc v tr off, loa s pht m thanh cnh bo ra ngoi. Nu cng tc v tr on, tt c m thanh cnh bo s tt. Cng tc la chn loop u gn hoc u xa. off loop u gn, on loop u xa. Cng tc loop t 1 n 8 E1 Gic cm phone 1 n 4 gic cm chun RJ45 n xanh l ch th Link/ACT v vng l 10/100Mbps Cng tc ngun

LOOP_FN E1-LOOP PHONE ETH POWER

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Optimux

Miu t mt sau modem

Kiu giao din


100 ~ 240V AC 36 ~ 72V DC Ngun vo 220V AC

Din t

Ngun vo DC -48V PGND: t v modem +: GND -: -48V Giao din quang A,B Ty chn giao din FC hoc SC , bc sng 1310nm/850nm/1550nm. Giao din E1, 120 vi u ni RJ45 t 1 n 4 v 5 n 8. Chn 1 l TX+; chn 2 l TX-; chn 4 l RX+; chn 5 l RX-.

OPTICAL A OPTICAL B E1-120

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Optimux


1. cch lp t modem (tip)

u ni ngun, lung E1 v u ni quang Tng t nh modem LightSmart, vic u ni ngun, lung E1, quang c thc hin vi ch dn nh trn. Thit b cho php ghp nhiu lung E1(ln ti 08 E1) truyn dn trn si quang. Mi lung E1 c th c iu khin bng cc cng tc tng ng t 1 n 8. Thit b c lp ng thi 02 cc quang OPTA v OPTB ( d phng). Thit b c bn c trang b 04 lung E1 vi giao din ra theo chun RJ45. Cch ly lung E1 nh sau : Chun RJ45 thng dng 8 si. Ta dng si 1,2 cho i thu v si 4,5 cho i pht.

(Lu : Trong qu trnh lp t thc t, vic u ni ngun ca modem Optimux hi khc so vi trn c th nh sn xut nh du nhm cc ca ngun. Trn thc t ta u cc (-) ca modem vo cc (+) ca ngun, cc GND u vo (-48V) ca ngun, cc FGND b).

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: vom


1. cch lp t modem

(Mt trc) n Power: Ch th trng thi ngun


n SYNC I, SYNC II: Ch th trng ng quang n LOS: Ch th trng thi lung E1 Cng Console: u ni vi PC ci t modem Nhit -10 C ~ 70 C

m 95% khng ngng t


C ly truyn dn 0 ~ 60km.

Khi thit b hot ng bnh thng n bo ngun sng, n NORM nhp nhy.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: vom


1. cch lp t modem (tip)

(Mt sau) Cc cng tc t 1 n 8 tt bt cc lung E1 tng ng


Hot ng trong di ngun cung cp 18vDC - 72vDC (dng Adapter cm ngoi s dng ngun AC). Trang b ngun chng u ngc v qu p. Thit b cho php ghp nhiu lung E1(08 E1) truyn dn trn si quang. Thit b c ci t bng my tnh hoc bng nhn cng (thng qua cc cng tc). Thit b c th lp 01 hoc 02 cc quang OPTA(n SYNC I) v OPTB (n SYNC II). n SYNC I v n SYNC II nhp nhy (hoc ko sng-tu thuc vo loi modem VOM) tuyn quang ang hot ng tt. n sng lin tc v c cnh bo m thanh bng 1 bp di vi chu k 3s. Mt tn hiu quang, t quang.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: vom


1. cch lp t modem (tip)

Thit b c 08 lung E1 kt ni vi cp connector 16 i c nh s t 1 ~ 16 (hoc c chia thnh 2 cp Pht v Thu mi cp 8 i nh s t 1 n 8). Cch ly lung E1 nh sau: i s 1 n 8 tng ng Rx1 n Rx8 (hoc 1 n 8 ca cp Thu); i s 9 n 16 tng ng Tx1 n Tx8 (hoc 1 n 8 ca cp Pht) Lung 1 : i s 1 v i s 9 (Hoc i s 1 ca cp Pht v Thu) Lung 2 : i s 2 v i s 10 Lung 3 : i s 3 v i s 11 . Lung 8 : i s 8 v i s 16 (Hoc i s 8 ca cp Pht v Thu) Khi s dng lung no ta gt switch lung Hin th cnh bo lung E1(n LOS) nh sau: Khi n LOS sng v c cnh bo m thanh bng 2 ting bp di vi chu k 3s. Mt tn hiu E1. Khi n LOS tt lung E1 tt Khi n LOS nhy lung E1 mt ng b.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Loop-O9330

Modem Loop-O9330 c th truyn ti 1 cch trong sut ln ti 16


knh E1 hoc 8 knh V.35 DTE, v cc tn hiu Ethernet 100 Mbps qua cp quang. Tt c cc dch v l c vn chuyn im ti im bao gm 16 E1 hoc 8 V.35, 100M bps Ethernet, v knh qun l vi bng thng c m bo cho mi dch v. Loop-O9330 cung cp qun l qua cng console, cng Ethernet, Telnet v SNMP. N h tr vic iu khin v cc chun on ti ch bng vic s dng mn hnh LCD (2 dng/16 k t) v cc phm hoc qua cng console .

H tr gim st v cc chun on u gn v u xa.


Cc ng dng ca modem Loop-O9330 u ni cho LAN, WAN, SONET/SDH, ATM.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Loop-O9330 1. Lp t modem v u ni ngun

(Mt trc)

(Mt sau)

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Loop-O9330


1. Lp t v u ni ngun (tip)
Loop-O9330 c th c lp t trn Rack 19 hoc 23, gn trn tng hoc mt ch. Ba ty chn module ngun l sn sng cm vo: (1) ngun AC, (2) ngun DC -24Vdc, (3) ngun DC -48Vdc. Loop-O9330 c th s dng 1 hoc 2 module ngun trn. Loop-O9330 c v my c ni t khi c gn trn Rack hoc c vt ni t trn v my khi mt ch. (s dng u ni v dy t bt vo vt pha sau v my) u ni ngun

S chn 1 2 3

K hiu -V +V

Din t - DC 24V hoc 48V +DC t v my

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Loop-O9330 2. u ni lung E1 v u ni quang

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Loop-O9330

2. u ni lung E1 v u ni quang (tip)


Loop-O9330 vi cc khe cm t 1 n 4 dng cho cc cc E1/V35.
Khe 5 v 6 c s dng cho cc cc quang. Khe 7 c s dng cho cc Ethernet. (Ch : Tt c cc cc u c kh nng cm nng) Tn hiu E1 in c cp ra nh sau vi u ni RJ48C S chn 1 2 3 4 5 6 7 8 cho Thu Pht. Tn hiu R thu T thu Khng s dng R pht T pht Khng s dng Khng s dng Khng s dng Ti E1 ca mng Ti E1 ca mng Din t t E1 ca mng t E1 ca mng

u ni lung E1 in v quang ca modem theo nguyn tc u

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: Loop-O9330


3. Ci t modem Modem Loop-O9330 c cc gi tr ngm nh ca giao din E1, giao din quang, l disable (khng cho php). V vy ta phi ci t li modem. Ta c th ci t modem bng 2 cch: S dng mn hnh LCD v 4 phm bn phi mn hnh hoc s dng thit b u cui VT100 (c th l 1 my PC chy phn mm Hyper Terminal). Sau khi bt ngun modem, ch khi modem khi ng xong mn hnh LCD s hin ra Menu chnh. Phn mm iu hnh modem c cu trc theo hnh cy bt u t Menu chnh nn rt d s dng.

Configuration Port Enable Port Enable E1 #16

Port Enable Optical #1 E1 #16 *ENABLE

Optical #1 *ENABLE

Lu : Mt khu ngm nh ca modem l LOOP. khi phc cu hnh ngm nh ca nh sn xut, n phm ACO trong khi bt ngun v sau n phm ENTER khi LCD hin ra "TEST... PASS"

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: BLAN 4000

(Mt trc)

(Mt sau)

Tng t nh cc loi modem quang trn, BLAN 4000 c xy dng


trn c s cu trc module mm do vi cc cc dch v (E1, V35,) v cc khe cm (Slots).
C th m rng ti 16 E1 tng ng vi 4 cc E1 (mi cc E1 c 4 E1). Cc quang v cc ngun u c d phng.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: BLAN 4000


Din t cc n, nt n v cc giao din ca BLAN 4000

Din t cc n:
A: n xanh ca giao din quang A. Sng khi giao din quang lm vic
B: n xanh ca giao din quang B. Sng khi giao din quang lm vic OPL: Ch th cnh bo mt quang ti giao din quang ang lm vic; nhp nhy hiu l cnh bo xut hin.
-3 SYL: n sng ch th cnh bo giao din quang ang lm vic.

E3: n sng ch th mt m li h thng > 10 ti giao din quang ang lm vic. E6: n sng ch th mt m li h thng > 10 ti giao din quang ang lm vic. 1-16: n c s dng ch ra mt tn hiu ti cc knh E1 t 1-16 tng ng. Nhy nhanh l loop u gn, nhy chm l loop u xa. RMA: n vng c s dng ch th cnh bo u xa. Din t cc phm ca mn hnh LCD: Nt L c s dng thot khi mc trn hoc thot khi cu hnh. n nt R vo menu con. Nt U v D c s la chn cc menu trong cng 1 mc. Nt Enter c s dng thit lp thng s hoc xc nhn s thit lp thng s.

-6

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: BLAN 4000 Din t cc cng giao din v cc nt
Cng Console: Phn mm Hyper Terminal c th c s dng cho giao din ny. p dng giao din ny cu hnh thit b ta n nt chuyn mch bn phi (nt CONSOLE/NM-ETH). Khi nt ny l c n, giao din Ethernet NM-ETH s ct t vi thit b v thit b s l bn ngoi dch v (off line). Ch khi nt ny c gii phng tr li vi NM-ETH th giao din SNMP ca cng NM-ETH lm vic. (Lu : Bt c khi no nt CONSOLE/NM-ETH l c n thit b s Off Line) Nt CONSOLE/NM-ETH: c s dng chuyn gia giao din Hyper Terminal v giao din qun l mng Ethernet. Nt Reset: c n reset cu hnh modem. Cn thn khi s dng nt ny. B ch th ngun: n PWR sng xanh ch th trng thi lm vic bnh thng. Ngun cung cp: AC 220V hoc DC48V, ngun cung cp d phng 1+1, c kh nng thay th d dng. Cc khe dch v: C 4 bng mch giao din ty chn I,II,III v IV.

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: BLAN 4000


Cc thng s k thut

Cc giao din 4E1 Tc ng E1: 2.048 Mbit/s 50 ppm M ng truyn: HDB3 Tr khng: 120 u ni DB37 Cc giao din quang Ngun quang: LD Tc giao din quang: 155Mbps u ni quang: FC/SC Bc sng: 1310/1550nm Khong cch: 0 ~ 40 km Ngun cung cp (c c ngun AC v DC) in p vo: AC 220V/ DC -48V S thay i in p: 165 VAC~265 VAC hoc -36 VDC~-72 VDC Tiu th ngun <40 W

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: BLAN 4000 cm RJ45 : 1,2,3,4,5,6,7,8 B chuyn i t DB37 sang RJ45

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: BLAN 4000 u vo (Input) u ra (Output)

S chn
DB37 RJ45-1

+ 21 7 25 7 29 7 33 7

nh ngha chn
Vo 1 (IN1) Vo 2 (IN2) Vo 3 (IN3) Vo 4 (IN4)

S chn
23 2 27 2 31 2 35 2 + 4 3 8 3 12 3 16 3

nh ngha chn
Ra 1 (OUT1) Ra 2 (OUT2) Ra 3 (OUT3) Ra 4 (OUT4)

3 6 7 6 11 6 15 6

DB37
RJ45-2 DB37

RJ45-3
DB37 RJ45-4

ii. Gii thiu mt s chng loi modem: BLAN 4000


Cc bc lp t modem

Lp t modem vo Rack
m bo modem c ni t u ni cc dy nhy quang FC/SC (gi u ni quang cn thn, trnh va p v lun sch s) u ni cc cp E1 (vi s chn nh trn) u ni ngun thch hp vo modem (kim tra ngun vo cn thn) Bt ngun modem (m bo chc chn rng nt CONSOLE/NMETH l c gii phng. Ngc li thit b s khng khi ng c). Sau khi bt u cng NM-ETH trn modem c th c s dng, nu s dng cng CONSOLE th nt CONSOLE/NM-ETH c n xung. Cc thng s ca lung E1 c ci t ngm nh, khi cn thay i hoc lm cc thao tc khc s dng mn hnh LCD vi cc phm chc nng ci t modem.

iii. Lung truyn dn v cch u ni


Mng Truyn dn TDM ca VTHN ang s dng ch yu 2 thit b truyn dn l Siemen v Huawei Phin Siemen: 1 block c 48 i (ko tnh dy t) gm 21 lung, mi lung 2 i 1 i pht v 1 i thu. m th t t tri qua phi nh hnh v
Pht
1 2 3 (dy t) 4

Thu
5 6 (dy t) 7

Pht
8 9 (dy t) 10

Thu
11 12 (dy t)

Pht 1(OUT1) Pht 3(OUT3) Pht 5(OUT5)

Thu 1(IN1) Thu 3(IN3) Thu 5(IN5)

Pht 2(OUT2) Pht 4(OUT4) Pht 6(OUT6)

Thu 2(IN2) Thu 4(IN4) Thu 6(IN6)

Pht 21(OUT1) Thu 21(IN21)

B
B

B
B

iii. Lung truyn dn v cch u ni


Phin Huawei: 1 block gm 32 i (ko tnh dy t) chia lm 16 lung
Pht
1 2 3 (dy mt) 4

Thu
5 6 (dy mt) 7

Pht
8 9 (dy mt) 10

Thu
11 12 (dy mt)

Pht 1(OUT1) Pht 3(OUT3)

Thu 1(IN1) Thu 3(IN3)

Pht 2(OUT2) Pht 4(OUT4)

Thu 2(IN2) Thu 4(IN4)

Pht 5(OUT5)

Thu 5(IN5)

Pht 6(OUT6)

Thu 6(IN6)

Pht 15(OUT1) Thu 15(IN21) Pht 16(OUT16) Thu 16(IN16)

(Lu : Vic u ni lung E1 ca cc loi modem vo lung E1 trn phin truyn dn Huawei s ging nh i vi phin Siemen)

iii. Lung truyn dn v cch u ni u lung ca Modem quang vo phin nh sau: Thit b LightSmart: Trng-dng: u vo 1,2 ca phin -dng: u vo 4,5 Thit b VOM: i s 1 u vo 1,2 ca phin i s 9 u vo 4,5 ca phin Thit b OptiMux v LOOP: Si 4,5 u vo 1,2 ca phin Si 1,2 u vo 4,5 Thit b BLAN 4000: Si 6,7 vo 1,2 ca phin Si 2,3 vo 4,5 ca phin

(Lu : Nguyn tc c bn khi u lung E1 ca modem vo lung E1 ca thit b truyn dn l theo nguyn tc u cho Pht vo Thu Thu vo Pht)

iii. Lung truyn dn v cch u ni


CCH M LUNG V U NI TRN PHIN TRUYN DN

TT CMTD thc hin to 1 tuyn truyn dn E1 theo ni dung yu cu ca


phiu TH v bn giao cho TTVT. TTVT thc hin tip nhn bn giao E1 t TT CMTD vi a ch lung E1 nh sau II-1-2 OIK 38, trong : II-1-2: Loi thit b truyn dn (II l thit b Siemen, I l thit b Huawei). OIK: Tn v tinh. 38: Lung s 38 Vi c th ca tng loi thit b truyn dn cp ra cc lung E1 khc nhau nn cch m lung ca ta cng khc nhau. VD: Truyn dn Siemen, 1 card

cp ra 21E1 v vy mi BLOCK s b i 6 i (ko tnh dy t). i vi


truyn dn Huawei, 1 card cp ra 63E1 v vy b i 2 i cui cng (ko tnh dy t) ti BLOCK th 4. Khi thao tc trn phin truyn dn phi m lung cn thn v chnh xc.

Lu : Nhng lung c dy u, dng n LED th Thu v Pht. (Nu ko


chc chn c th cn lin h vi TT CMTD c h tr).

iV. CC Bc Qui trnh thi cng, lp t mi


1.1 Kim tra trng thi hot ng ca Modem: - Kim tra ngun: - Th thng quang - Test th lung ( bng cch loop thu/pht tng lung ti 2 u modem) 1.2 u ni ngun: - u ng chiu m, dng trnh lm chm chp - i vi t BTS c t ngun ring, kim tra k ngun trc khi u vo modem, trng hp khng nm chc lin h vi ngi qun l trm ca VNP/VMS - i vi t Microcell trong t c sn ngun 1 chiu ch cn k hiu nh du (+/-) u vo modem. 1.3 Thng quang : - Bc 1: Quan st cnh bo n ti modem - Bc 2: Nu cha c n cnh ti modem, s dng bt laser kim tra 1.4 u ni lung truyn dn: - u lung truyn dn v tinh, Host. - Kim tra cc thng s lung (E1) c cp. - Th cng E1 vi truyn dn. - i vi trm BTS th loop cng E1 sau th thng ton tuyn.

V. MNG BTS 3G (Node b)


M HNH TRIN KHAI THC T DCH V MNG RING O CUNG CP CHO TRM BTS 3G CA VINAPHONE

Sw-Agg-7609

Trunking VLAN ID GE/Fo GE/Fo RNC M nh

FE/Fo
CGY-Agg-7609

Node B

VNP-3G04

VNP-3G15

FE/Fo
Sw-Acc-7606

Node B

VNP-3G 1

...
7

FE/Fo
Sw-Acc-3400

Node B

FE/Fo
Sw-Acc-6424

Node B

V. MNG BTS 3G (Node b)


M HNH TRIN KHAI THC T DCH V MNG RING O CUNG CP CHO TRM BTS 3G CA MOBILEPHONE

208 Nguyn Khoi S 2/310 Minh Khai

Bu in Vn in
FE/Fo

Nh A5 Chung c i Kim
FE/Fo

Trm Vin Thng H.Ph Xuyn

FE/Fo

02 GE c sn, ko MDG Acc 7606 xut phiu, 3/7 trin khai t Phase1 3GVMS10 MUX GBT Agg7609 Gip Bt GE/Fo GE/Fo Group Port-channel
3GVMS13

MKI Acc 7606 3/5

FE/Fo

TTI Agg 7609 3/7

BLD Acc 6424 1/6

PXN Acc 6424 1/22

FE/Fo

3GVMS12 3GVMS11

TNG ACC 6424 1/6

3GVMS53 3GVMS41 3GVMS43 3GVMS63


LCG ACC 6424 1/6
FE/Fo FE/Fo

Trm Mobifone Th Gio

83 Thanh Nhn

3GVMS42
DAG ACC 6424 1/3

FE/Fo

3GVMS54
CMO Acc 3400 0/16

3GVMS53
FE/Fo

UBND X i ng

3GVMS15

3GVMS51

3GVMS14

3GVMS52

BLD Acc 6424 1/4

A5-C8 khu T i Kim


FE/Fo

STY Acc 6424 1/3 TIH Acc 6424 1/5 TQY Agg 7609 3/1 MDG Acc 6424 1/6 BLD Acc 6424 1/5
FE/Fo

FE/Fo

131C Trng nh Bu in Sn Ty

S 2 ng 175/9 nh Cng

FE/Fo

FE/Fo

FE/Fo

297 Ty Sn

UBND X Tru Qu

14 Tam Trinh

V. MNG BTS 3G (Node b) Cc trm BTS 3G c th s dng ng truyn E1 qua cp modem


quang chy trn nn mng truyn dn SDH. Nhng a s cc trm BTS 3G hin nay s dng mt cng trn Switch ca mng MEN (VD: Switch 6424 Alcatel-Lucent, Cisco 4924,...) vi tc t 8M n 16M ti cc trm BTS v 150M hoc ln hn ti cc im trung tm BSC (lu l c nhiu BSC ty theo dung lng ca mng di ng) v s dng dch v VPN Layer 2 trn mng MEN. i vi dch v ny cc TTVT ch cn thi cng ng truyn quang, u dy nhy ti v tinh vo cng trn Switch, lp t b OE ti nh trm nu cn. Vic cu hnh cng trn Switch l do TTDHTT thc hin, vic ci t thit b 3G l do cc nh cung cp di ng thc hin. Mi trm BTS 3G c cp mt a ch IP v mt a ch Default Gateway theo quy hoch v a ch IP ca nh cung cp dch v di ng. Do vy thun tin cho vic bn giao ng truyn cho trm 3G ta c th hi cc a ch ny t nh cung cp di ng t vo my tnh v cm vo cng Ethernet ca b OE v ping th ln Default Gateway. Nu cc gi tin lin tc v khng b rt ta c th tin hnh bn giao ng truyn.

VI- CC LI THNG GP KHI SA CHA V CCH KHC PHC: 1. Mt in : Kim tra in nh trm bng cch gi in lin h vi ch nh - i vi trm BTS c t hp c quy nu mt in qu lu trm t ngt bo cho Cty DVVT n chy my n (hoc tr lun cho Cty DVVT) - i vi trm Microcell khng c ngun d phng ta bo li VNP hoc VMS. 2. Mt quang: Kim tra n cnh bo quang trn modem, nu mt quang ta x l nh sau: - Kim tra dy nhy quang - Kim tra modul quang ca modem bng cch loop dy nhy quang nu : Modul quang tt th kim tra tuyn quang Modul quang khng tt th thay module d phng - Kim tra tuyn quang : dng bt th quang, my o quang xc nh si t v im t. Tin hnh hn ni khi phc tuyn quang. 3. Mt truyn dn : Thc hin kim tra tng chng ca ton tuyn truyn dn t Modem nh trm n BSC ca VNP/VMS. - Bc 1: kim tra truyn dn t v tinh n BSC ca VNP/VMS nu: Loop cng t phin truyn dn ca v tinh n BSC ca VNP/VMS tt th sang bc 2.

Loop cng t phin truyn dn ca v tinh n BSC ca VNP/VMS khng tt th: Loop mm ti a ch lung im cui ca truyn dn v pha BSC, nu tt th kim tra phn truyn dn ca CMTD (Miss Thu 0437553355). Nu khng tt tr VNP/VMS(35146038-36646496) Bc 2: kim tra truyn dn t BTS n v tinh nu: Loop cng t Modem nh trm v v tinh tt trong khong 20 pht th sang bc 3 Loop cng t Modem nh trm v v tinh khng tt kim tra li lung ca Modem nu khng tt i lung khc Bc 3: kim tra truyn dn ton trnh t BTS n BSC ca VNP/VMS nu: KTV ca VNP/VMS u truyn dn vo t BTS trm hot ng tt th OK. KTV ca VNP/VMS u truyn dn vo t BTS trm vn khng hot ng th phi dng my o test lung trong khong 20 pht. Ch : Trong qu trnh sa cha, cn phi hp vi cc n v VNP/VMS n khi trm hot ng tt. 4. Li thit b: Thng trng hp ny t gp xong nu truyn dn tt m trm khng hot ng th c cc trng hp li sau: Li Modem Li t BTS ca VNP/VMS.

Xin CM N !