Está en la página 1de 16

PHNG PHP M TRONG CHUYN MCH GI QUANG

Ging vin hng dn:

Ts Hong Vn V

Nhm sinh vin thc hin:


Phan Hi Lm V Minh Tun Nguyn Thanh Sn

1. Phng php m quang Vai tr ca b m


B m gi mt vai tr rt quan trng trong vic khc phc nhng nhc im vn c ca cc chuyn mch in cng nh chuyn mch quang nh tranh chp cng u ra, nghn lin kt bn trong, v..v.

B m c tc dng lu tr tm thi cc t bo tht bi trong tranh chp chng c th c truyn i nhng khe thi gian tip theo m khng b loi b

1. Phng php m quang


1.1 Cc k thut m
1.1.1 m u vo

1.1 Cc k thut m
1.1.2 m u ra

1.1 Cc k thut m
1.1.3 m trung tm
u vo Hng i 1 2 Mi trng truyn dn t bo Mi trng truyn dn t bo

u ra

1.2 m Quang
1.2.1 Phng php m s dng cc ng tr si quang
o m truyn dn
Optical switch Optical T 2T 3T Combiner

1.2 m Quang
1.2.1 Phng php m s dng cc ng tr si quang
o m quay vng
Optical Amplifier

T Variable Optical delayunit

Optical switch

Optical
Combiner

Optical switch

1.2.2 Cu trc c bn ca b m ton quang

Cu trc mt node tng qut chuyn mch gi kt ni cho ton quang.

1.2.2 Cu trc c bn ca b m ton quang


B m ton quang c xy dng t hai khi chc nng chnh. B chuyn i bc sng:

B phn x quang

1.2.2 Cu trc c bn ca b m ton quang

Cu trc ca b m ton quang n gin.

1.2.3 Cc k thut quan trng trong m ton quang.


B chuyn i bc sng ton quang. Cc b phn x quang.
Cc b nh ton quang.

2. M QUANG S DNG HM NGNG

S mt b m n gin

Cu to ca OTF (Optical Threshold Function)

M hnh m phng m quang s dng hm ngng

Kt lun
Chng ta xem xt mt phng php m quang mi. Ngi ta minh ha bng thc nghim rng gi quang c nh tuyn n mt cng m trong trng hp c tranh chp gia hai gi. Phng php ny thun li v chng ta khng cn dng k thut phc tp nhn bit phn header nh tuyn gi n cng m. Cc laser c s dng cu thnh OTF c xy dng t cc thit b u nhy si quang sn c trn th trng tiu chun vi kch thc khong vi mt. Do cc laser thnh phn c bng thng iu ch ni ti hp, iu ny c ngha l cn vi s OTF chuyn i trng thi ca n.

Xin Chn Thnh Cm n