Creado por Toni de la Torre

Publicacions pròpies

Articles publicats en revistes i actes de congressos (també en col·laboració); ressenyes bibliogràfiques, guies de lectura infantil i juvenil; entrevistes; notícies...