Creado por Toni de la Torre

Publicacions pròpies

Articles publicats en revistes i actes de congressos (també en col·laboració); ressenyes bibliogràfiques, guies de lectura juvenil; entrevistes; notícies. Pròximament apareixeran les caràtules dels llibres de text fets en col·laboració a l'editorial Teide i les traduccions de llteratura infantil i juvenil de l'èuscar.