Creado por En lluita

Estudiants En lluita

Aquí trobaràs totes les publicacions d'Estudiants En lluita (@EstEnlluita), el grup estudiantil d'En lluita. Anticapitalisme i revolució als campus i al 2.0.!