Está en la página 1de 1

cng thc tp tt nghip chuyn ngnh in t vin thng

Ti : H thng mng quang chuyn mch t ng ASON Chng 1: Tng quan v mng chuyn mch quang t ng ASON 1.1 1.2 1.3 1.4 Kin trc ASON Giao thc ASON Cc lin kt ASON Kh nng t ng pht hin ca cc cu hnh mng

Chng 2 : Bo hiu v nh tuyn trong ASON 2.1 Qun l kt ni v cuc gi phn tn ( DCM) 2.2 Kin trc v cc yu cu nh tuyn

Chng 3: Gii php ASON ca HUAWEI 3.1 Gii thiu v gii php ASON ca HUAWEI v thit b OptiX OSN 6800 3.2 Cc loi bo v h tr 3.3 Bo v VLANSNCP 3.4 Bo v mc board 3.5 Bo v ODUk SPRing 3.6 Bo v chia s bc sng quang