Está en la página 1de 16

-

l)()ll r

Pi all 0

Editions DURA~D
I ~~. 'l
(_~ ....
,. ~~

1~ r
~

~~
«

' •• ~~\ ~.~ • \

l~ i._

I. - f
1


11

jI

l ~l l (.~-ll~(_~ 11~ ~ '\.!l' ~~ r (

....

t I..... l

r)._po....

t_1"..

I I..._ ... IIJ.lt,--"

I 0 l .....d n n l .... ~ l \ 'l U II i\ 1 \ I ) E 1"\ i I{ \ ~ ( •

d, ltd l

p[ I' u k poru [ ._U n rl L r..p r \d U L P 1 .._ d ~ 1 ~ 1 1 r


uu,
01,.

tum

1l1\

r u ~....t...

l \ 1P R I \ 1l , '- I

r~ \ '\ {

OUVRA,GE PROTFGf
PHOTOCOP1F (NTf- RD1Tf

Lo3 du r I Mars fY"71


C or-stitucra t contref aeon ~Code Penal Art. 42 ~ t

Merrie paruelie

DANZAS ARGENTINAS

ALBERTO

E.GINASTERX

I. D[lnZ[l del viejo boyero

L~ ..,.
~

•• ,.

iT

111 1

.....
I

,..
~

_,

-~

..
7
I

i!

,
~ }

-&I

&t:
._r

_!lot
J

• -,

;,:
1
~

.... 1

Iw'
~

.r

..,
?IIII:

--.:i

--

..,
l

:r -".

..

~~

T. ..-.
-j
~

... r.

. T
i>

J) 111 P
I
-

......

---

hi

r.l I-....

1 71

~,~II'

~ ~
r

-1
-r

.....
I

r.l h
y

...

r ...

..

,.....
"'I

-~

-I

J
~

., •

...

..

--

~--

~~~-----

__Jf__~_~

....

1
}J

D.& F~ 13,fJ"4-

21 5 RUE

o-,

-F A vB 0 U R G S THO

r\

J ~E

50:J8. PAR

..-.+

-t
---'

-....__,

......___

___.

(';\

a Ternpo

]J

-r

tt

_T

_fj 1
\ ."JI!IIII. /'

1
h.

I"_~

,I

I~ ,
~

,
r.
_,
J
J

~~

..L

,
[
L

.;
)

Rit.
.i

~~

~.
"

• •

••
• •

t'I

...

.,

,.
L.i

~
I

a., ... (';J ".-.J.. •.. ~

...

rl'" '..J..!
~

'J .. -::L:. h~~._h


t
T ~-'

-..

..
I
~
;

.II,

...,.-1

L
_l

. r-

I
~

6{

L .,..~
r

-~

..._


...-

"'I

-6--

1-1.
l,."

\_"'-1

iJ-

,-

j_

, J.

,.


JI...

I --¥- .:"t'
~.-._}_~

Ij I

~,~ __ :1

,.

._f":_
~~J

~~

~r J~ -. _ ~,. 1~r 1" ~"~ _+--_+---_~--~--------------------------~--------~--------------~------~~------~


~-!

€_):

~--

~ __~ __~~

--.r

,"-~
~

.. ,.

Poco rit.
.".,-

»>
~
__

-6 ...... ~
~

':'

..

a Tempo

I
....

I -'-. .....

--- r.
~

..-

IJ_ i"ll hl'"


lJ""

i.l..n.
:/

, ...
..L

p
~ L ~

,/.....
~

/"

-pp
~

...

t.

.....

III

-__

--

'17
'{".iIII'

if
L

I
~ ~

---

,~
f"..iI

~~ I-:

..

II'

...
i'

"'\

..

=n ...~
Flt!~

--.

..... -~
~

-... ...

,.
_L

-..:f

....__.."

rJ 4 I-4-

II. Danza de la rnoza donosa

DoJcemente
~.~'·~1J~{1~
_.

espr e ssfvo (~.=60


~

tempo r ub a.t o l
-+ ~~~ __ ~ __ ~ ~ ~~ ~~--~--+I--~~-__
i

~
L ...

.....

. -..,
I__.
(..... ~

J'll

-'f

P co.n t a n d o
......
J l

-(

--

_"

.
;_

Lfttf 1

IJ
~

..,._
I

_..,....-.....

II-

~J
~

,..1

....
I

....
I

.'-.

-- I./

r...

...

...
~

r
7
J

-r
l_

I
~

~-JJw n
~

~
r

oJ·

.... l

"
L

~ T

'"

.~

r,-

......

,
• .1

j ~
1

.-

.. ..
--_j_

.......

t"~
Jill'
l

-.; :r

.. ..
~

1
1

~ r

ItIL
~ ~ ~

11
/:

~ ~

6J
J

..1

.'
:..
~

j_

~;
......

- )1
~~ ~~

~ ~

..

~.

~.

.ftI'

...
.--"

"J_

I
II( ~
.111 _..._

..

i
.....
I
1

....... l·
_..

--.Lr..

!IIIIII'""'""

.
T

l
[

....
l
~ I_

c resc .
1
~

T .. .J

1I.00I.-

r
r

1.
-~
--I

1
[

.1

,.

n,/'
w
lIIf

.i

fI'
~
I

J
~
J

~.---l
-I

........

::;(
II.J
-...,-

II

t
111 1
J

\_. 1 ,

~ ~

I....

ha

,/
..~

.i!t ~

dtm,
.L.._l

.~~ . . --- ---1


J.
1

1
..,~

,
nJ.
Li 1..L
~

~~~

.
P""'""'""

~I
(I

~ ~

,.r

J
~
--L....I..

l
~

.. .... .
~

.......
~

~ ~

.L

t
I

,
1 1

~I

._

...• - .•
./

---

........

..
Rit ..
u

J.

..,
;/If

IT .......

..}

1
I

J
_i

p
.
r--

...
~

.~

'------i

-;L_

1"

............-

a Telnpo
~

I
~ ~

~
~

_k

'-~ ~ .J

.
1

-~

J
J.

('"..,J ....::...

..,
I

. -1
I
I

-e->
~ ~
.....

-•
l_

~~

..
I
L

.-------__ A_ .a..
~.
......

1.....

..

l
[

--

....

--~.--i
.... lilt -f
<I .)I

-rl-~
---

....

.-

...... .... - r.
~

.~ .. ..
~ ~
I

~~

,......

.-

..__..

lPP
u ,..
TT

<oa

t ..........

--

,.......

Tj

,.....
j_

........

'f

.. ,
.

-- •
I
.
tJ? ,.
~

._

.II..

.
T T

......

......

--_ S=~

._

.... -

.a,

r --

_.

-~

.......
~

5
..~
Jr_J

"1
~

.

~.
I.{

''''F

I "1

f1fT "-......._ .- ..

..... ~.
C

...

Q~
-

....._

11

-_

r~~ .
"1
-T

-::
TT~
~

L.
~

':ti...
~_j_ ..

rr ~(.,

...

r
.........

Ij

r
!

..

"7"

.......
--- r.. /
"- II. ...

.. ..
~
I

~~

..I-~

#. ""-......... ~,
l

Ua

........

-.-

1
~
1

.L

_.....

,-

_J'-

..

TI

L.J.

..~._
JJ
7

.........-

......

...........

-• •

,.-

-d

....
• ---~~

~~--~~+-------~--~~

---__--~--------~~~

------~~~------~--~_4~ --~~~~----~~~----~--~-----------

-= -

..

pn1f

,f

lIt

t f' Ii ~ 0

a.

..
b


--------•

.........

III. Dflflza del gaucho rnatrero

L. ...
/

-- t:. II J'
~
r~ ..

--1T

\_...,

-L

I~ ..
-

1---:31.
~
_l

T1
1
l

-___".

L..

h
--.T
I

JIf{

r)

~
j_

h
'~

TJ
~
J

~7

J:t_ ,

.J....o._
l "T

........

..l


j

.. ,.-,.~ • =:»
.._
.... .II

PJ}
~--,

...........,;

_.

~-

...._

"'''

..
1
I

IP"'"

..

.........

J~.~._ • ~). "" ).- -- ....


I

........,

.L

..

h v

)1 ~

~.

- '"

lJ

~)

.. :..
L

,.
I

l
I

-"\

-~

1
3

'II

l"1
E

-i

~J#rJ~

..
J~

....

-~

_t ..

fa..

...
T

t r_'

'r

1*
I

T~
.t'

r -:J

r.r
T

1 T7

11

j.,_

lIIf

1-1
j

~
/'

'.J
1 1

,,_
1

'_}

...,
1

b~
~

L.

r
_i

..
"J;..l -- JJ "7
I

... I
~

_!'J
.~

""7

r"l.

. ,. ~)*~
I

iii
t
~_T

.J

~ ~

h_

?~.
]_
I ~

!-""'"

1--100[

r)"
J

I h
:/

T
I

--

• lit

..........

.- f,.
~

h _~
.1

..
l

..,

-~

II1II'

...... ..

-. ..
I
T

h ;/

:.
~

,.

"h
"".7

. [
'J

--

f
d •

~~--~~~----~ ~------~~ ~--------~----~~--~~----------~-----_ ~----~ ~ ~ ~~~~~~~--~--~--~~~+---~~------~~~------~7---+-~----~~~~r--+~--~--'_~~.~7-~~~~--~~~--~~------~~~ --~ ~ ~


C=__~ __L-

~~

~--~--~~------~~-----+~~--~--~L-----~L-~--~~~--~--~--------t

-~ _-

-•
pp
r---~-+---4~--~--~~+-~--~+-~~-+-+~----~~~~~~~-+~-4~--~~+---~--~-+~
..------f~_______f -..........__-----I-I--+ _-------- _

____""__fJ-.

..

--t •

__ ~__ ~_~
t) ..

~~

--- •• "/

••

.....
[?'

r 'J
. .,.

,
I

t~

v l
~

1-"'"1.

.
1

---

T"}

.,
"I

~ ~

I n

...

ry

(_a

r()tS (_...
T
I

.......
1
T

--lI
"J..

r}

-----

l'
T

L :i
~
T

l v
I

1
j

-I
"l

...........

--,

-,
--I--

,.. ...
-

..
T

-+

<1---

c a.""?'

... ,.
..,I

--- J}4# _

~. ":.
I

iI

-<rI

.TJ*

~"

eN'
1

....

.
~ ~
:-""l '"7

r TJ

·1,
--r

r
......

1.

---I-

-~-

,,r

, -.7

'1
---I-

=...-

....----- • [

..

.....

-.oj.


• _ _#

=----

,
I

~----~----~------------~-----+~~~----~~~------------~--------------------------~--------------------~----4_--------------- ---

"~

__

~---I>-----------...

-----..J.....__

--_


-

----------l--

8----- I

UI f II

f}

.1

--

--

,.,

"' f

..

---

---

111 (' 1/ t s

J
.. 7
t
t

----+-

10

-:

'd~I

IJ

]r",

'~IT

...
~i

r1

..

II~ I t It""

~.-:
(
,

h
V
T

-"

1 r1

..-s
till


I

if
i

C)

~~

l
I

I
I I

V
-.

I t.

--L
~

(I!I\_

,~ l..l

h.
I

I
I

h.
'F

l
~~

J,

~J
~~

h
V

.... ,

t;'.
~

h
'oF

-.,
--..,

h ~..-

7-.t

;/J'
.,.,.
~~

iff

......-

. ....._____.....

.
I,

:____,
I

#f~
,. ...
Ritard. molto .. J b
I~

_ Ar-e e l .
::->...... .

~-----

-~----a.:"...______.J_..~

.... ... .
-+--~

==_j

-L

" ._. - ,.

.......
r

..

~.

_....
~ ~

...
1

..
!
~ r

_.
T

..
~

----

T T

,
I
J T

t In/,llltf'
-'._ ~

• •
L._

.. -- r·

'.,

""

.....

$:

it

'.

--.
1

---=, ~
T

*~

-..
___.j,__

.-

_l

!
I
1

.. _..
___.,.

3l
~

1•
J

.....

---..

• ...

---+---#-

--

..

II

.,.

(2

,__/

-#"
k..

r.

",./
f'

J • __

-,

...
r
7
J

-y

.#

.... I

~
j

... .... ..... J.


--:r

.........
~

"

-II
...._
~

.L'1 'V

...
T

ry

t~
T
T

....
7!

1
J
I

I-

r)_

q~

---....

7
r
I

_2

"-

~.

pp

. --

-# .

.....

~~

1j
~ ~

..
-...
J,.
(_...o

-....~

..........

,
~

-.7

t"""t.

-~

b-4JL

h.
~

..
~

.:
I

I
r
~

IIiii

~~ ~

t,

~ ~

..
~~

1 .....

"7'"

..
.

.,
l

'F

+r

--

u~

-- ... --•

1
t ..

...
,

7'

I.

.L..

-_ ........

rJ

t1'

-1
-

_l

f*_

l"'. ...
t--

II

.. ....
i
i

..,. i

jI:
~~

7
t--_;

.....
I

[.

:'''

•I

r_./

~-

==

!:t
~

:!:- -~ -~........

or

-~

~. --- r
't ....

or

:. ..,... ~. ...
J

r--~
I

-.

r>.

C.

~ ~

~.,...
:I

h
.T

~. ..
1

.....

S
I

....
_.

p-

r ........
~jIII

T 1

-i
=

-r
-----

..

........
T

III

-l:,:

......

......

,... t)-,

-J ~. ----w-

- ---

.::. ,.......
-~

... ,.

I~~
7 ~
"'T

.. f

7
"1

~ ~ ~

~__, 1
~
I

I
I

~ ~ ~

J~

"}

i.__

r}
1

(
~
r

1
I

T
~

--....

~"
'7

....
~

.... ,....


T

"'T

.....
i

-.....
-'""
~

-,
'r

l"}

...
I

... ..,

- ._ -

j I

---

..

,. ,. -'7

( t'f

1":

:#
[

_M
~

"L

J
~.

..,

... ...

---+-

J~

0'-.
I

....._ ~

: ...

.. ...

Jo.~~-~,.~

;--

.,,_,,_
r

-i
I

,......
1

...

...

1~=:...'f.,_.;..
~
I

r
1,.
~

.-:-~

~,

.~

-'
~

---t-'-

... ---

-~...__....----

--~----

j'

~f

"f
_-

_ ....... ------

fJ·

_,J._ _

8--~1
A-


+--.......-

~~-.--

n if

r, ... '· (

14

£If
---I ~

,,>(J111}U'(>

jfJ


--+

I. ... ~

-- t:
r

.....
JII
l

.I

..... .., - »:
!!::i
,/

I!I!!

,....
L

/.~~

/~

:.Ji
:::;.;.a

II'f!'\. '-.J/

1..'

"t

~Iff'
--'.' ._. ,..
-..I
L_

.., .... ffl---&!


I

~~~

.... L.
;;::

.....
/

--I-

~.
<,
~

).._
...

--= -~

_...t
jI

• •

<at rasrsrt 0 ""'r~

-.,w~
[

It

...£].

iff!
£ ~

./

~-"

~t.I. ...
~ ~

---.J
---

r-'"
'- v

~ ~~

-""

... r·

~fIf
~ I

r ..
~ ~

-----

_.. /'

---

-......

-....

"'1

6- '.

...
..

-.....
~ ~~

Buenov1Ir~~

....

1 '-1 ~ ~