Está en la página 1de 65

LI M U

----------

Cng vi s pht trin ca t nc, ngnh vin thng t c nhng thnh tu to ln trong vic p dng k thut v cng ngh mi, nh cht lng phc v c nng ln r rt v m ra nhiu dch v mi. S ra i ca hng lot nh cung cp vin thng lm cho th trng vin thng ngy cng si ng. Cng ngh ngy cng pht trin, cc nh u t vin thng lun tm cch ci thin v nng cao k thut, trong cc thit b truyn dn ng vai tr khng nh trong vic nng cao cht lng phc v. p ng mt cch y v cc dch v cng nh s i hi ngy cng cao v tin cy v tnh linh hot, Cng ty Vin thng kLk-kNng (vit tt l VNPT kLk-kNng) a vo s dng cc loi thit b truyn dn mang tnh linh ng v uyn chuyn cao trn 2 a bn l kLk v kNng, trong mng truyn dn quang c a vo s dng ti hu ht cc tuyn trn hai tnh. Thit b quang c s dng ch yu l thit b Fujitsu FLX 150/600, FLX 600A; thit b quang Cisco ONS 15305; thit b Huawei OptiX OSN 1500/ 2500/3500, nhng thit b ny c lp t theo mng dng vng Ring tng cng kh nng d phng cho mng li v s dng cho mng truyn dn ni tnh. Bn cnh mng truyn dn thng tin quang, mng vin thng ca VNPT kLk - kNng cn s dng cc thit b truyn dn Viba s nh: SIS34Kbps (do Canada sn xut), DM1000 (do hng Fujitsu ca Nht sn xut), AWA1504 (do c sn xut) v vy to thnh mt mng truyn dn a dng, vng chc v phn no p ng c cc nhu cu hin ti v pht trin trong tng lai. Qua thi gian th vic ti i Truyn Dn Cng ty vin thng kLkkNng, ti nhn c rt nhiu s ch dn, gip nhit tnh t cc anh ch ng nghip trong i v Cng ty. Chnh nh iu gip ti tin b nhiu trong qu trnh lm vic v hiu r hn v h thng mng truyn dn ti cng ty, hc hi v tip thu nhiu kinh nghim ca nhng anh ch i trc. Cng trong khong thi gian ny, vi s c gng n lc khng ngng ca bn thn gip ti hon thnh tt cc cng vic c giao. y l bc m ti phn u hn na trong cng vic trong thi gian ti, ng gp mt phn nh b vo s pht trin v ln mnh ca cng ty Vin thng kLak-kNng ni ring v tp on VNPT ni chung. V qua cun bo co th vic ny, ti mun gi li cm n su sc n ton th Ban Lnh o Cng Ty, Lnh o Trung tm vin thng 1, cng ton th anh ch ng nghip ti cng ty nhit tnh hng dn v gip ti hon thnh tt cng vic c giao. V thi gian th vic khng nhiu, v kin thc hn ch, nn ti khng c nhiu thi gian nghin cu su cc ti liu v thit b nn chc chn trong bo co th vic khng trch khi nhng thiu st. Ti rt mong nhn c s ng
1

gp qu bu ca cc anh ch ng nghip gip ti c thm kinh nghim v gip ti trau di kin thc cho bn thn c tt hn. Mt ln na cho ti gi li chc sc khe ti ton th Ban Lnh o Cng Ty, Ban Lnh o Trung Tm v cc anh ch ng nghip. Chc Cng Ty ngy cng pht trin. Xin chn thnh cm n ! Bun Ma Thut, ngythngnm 2009. Ngi vit :

Trng Tun Kit

PHN I GII THIU CHUNG V MNG TRUYN DN TNH KLK-KNNG


1.1) Gii thiu chung v mng vin thng ti VNPT k Lk k Nng
Nm trn vng cao nguyn, VNPT kLk-kNng hin nay bao gm 2 tnh l kLk v kNng vi tng din tch khong 19.800 km2. Pha Nam gip tnh Bnh Phc v Lm ng, pha Bc gip tnh Gia Lai, pha ng gip tnh Khnh Ha v Ph Yn, Pha Ty gip Campuchia. Tnh kLk gm c TP Bun Ma Thut v 13 huyn l : CMgar, EaSup, EaKar, EaHleo, KrngAna, KrngBng, KrngBuk, KrngPk, KrngNng, Lk, Mark, Bunn. CWin. Tnh kNng bao gm th x Gia Ngha v 7 huyn l : CJut, kMil, KrngN, kSng, kRlp, kGlong, Tuy c.

Cc tuyn lin lc ca VNPT kLk-kNng : Tuyn pha Nam : kMil kSng kRlp - - H Ch Minh > Mng pha Nam. Tuyn pha Bc : H Lan CN Ph Nhn - - Nng > Mng pha Bc.

Mng lin tnh s dng cc thit b : DM 1000-2G, DM 1000-7G, Siemen 2,5G, Northtel 20G. Mng ni tnh bao gm cc thit b : Thit b v tuyn : DM 1000-2G, AWA 1504, SIS 34Mb/s. Thit b quang : FLX 150/600, FLX 600A, HUAWEI 3500, HUAWEI 2500, HUAWEI 1500, Cisco 13505.

Cc mng khc : VINAPHONE MOBIPHONE


3

Internet MegaVNN DDN

Hnh 1.1 : S mng truyn dn VNPT kLk-kNng.


4

1.2) Mng truyn dn quang ti VNPT kLk-kNng


Trong thi k bng n thng tin ngy nay th mng truyn dn quang ngy cng ng vai tr quan trng do tc cao, dung lng ln v tnh tin cy cao. Mng truyn dn quang ti VNPT kLkkNng c cu hnh t cc vng RING nh sau :

RING 3-1, 1-4, 1-1, 1-11

Hnh 1.2a : Ring 3-1, 1-4, 1-1, 1-11.

RING 1-3

Hnh 1.2b : Ring 1-3.

RING 3-4, 3-2, 1-2

Hnh 1.2c : Ring 3-4, 3-2, 1-2.

1.3) H thng cung cp in ti Trm truyn dn Bun Ma Thut

Hnh 1.3 : S cung cp in ti Trm truyn dn Bun Ma Thut.

1.4) S phn phi thit b ti Trm truyn dn Bun Ma Thut

Hnh 1.4 : S phn phi thit b ti Trm truyn dn Bun Ma Thut.

PHN II TM HIU CC THIT B TRUYN DN


2.1) THIT B VI BA
Thit b Vi ba thng c s dng nhng ni a hnh phc tp, trong nhng ngy u pht trin ca mng vin thng akLk-kNng th thit b Vi ba c s dng rt nhiu. Hin nay cc thit b ny ang dn c thay th bng cc thit b truyn dn quang hin i v n nh. Sau y chng ta s tm hiu v cc thit b Vi ba ang c s dng ti VNPT kLk-kNng.

2.1.1) THIT B AWA 1504


CC THNG S K THUT V AWA 1504 : Dung lng thit b Tr khng kho st Trung tn IF rng IF Mch t ng iu chnh li : : : : : 2 lung 2 Mbps 50 35 Ghz 1,3-2,6MHZ 50 dB

2.1.2) THIT B DM 2G-1000


CC THNG S K THUT V DM 5G-1000 : Dy tn hot ng Dung lng Ngun cung cp Cng sut tiu th : : : : 20252110 Mhz 8 lung 2 Mbps DC -42V hoc 48V < 75W

2.2) THIT B QUANG


Vi s pht trin mnh m ca mng vin thng nh ngy nay th yu cu v tc v s n nh l rt cao. p ng nhu cu th VNPT ni chung v VNPT kLkkNng a vo s dng cc thit b truyn dn quang hin i. Sau y chng ta cng tm hiu cc thit b truyn dn quang ang c s dng trn a bn kLk v kNng.

2.2.1) THIT B FLX 150/600


L thit b truyn dn quang ca Fujitsu c s dng nhiu trong mng truyn dn VNPT kLk-kNng. H thng bao gm cc phn t mng (NE) v cc h qun tr mng (NMS) thc hin cc nhim v nh bo tr, gim st qun l cc NE.

2.2.1.1) CU HNH THIT B FLX 150/600


FLX 150/600 cung cp 3 loi cu hnh thit b :
10

u cui TRM. Xen r ADM. Lp REG. 2.2.1.1.1) Thit b u cui : Thit b u cui l thit b c phn giao din quang ch i theo mt hng. Thit b u cui c s dng trong cu hnh im ni im hoc mng chui. Thit b u cui ghp knh cc tn hiu lung nhnh TRIB thnh mt tn hiu tng hp AGGR STM-1 hoc STM-4. TRM Giao din Nhnh TRIB Giao din tng hp AGGR

Hnh 2.2.1.1.1 : S tng qut cu hnh u cui. 2.2.1.1.2) Thit b xen r ADM : Thit b xen r l thit b c hai nhm giao din quang i theo hai hng khc nhau. Trong cu hnh mng chui, mng vng v mng HUB, thit b FLX150/600 trung gian c t thnh cu hnh xen r ADM. Thit b ADM c nhim v tch cc tn hiu t tn hiu STM-N xung giao din nhnh v ghp cc tn hiu lung nhnh ln tn hiu tng STM-N hoc cho tn hiu chy thng qua m khng tch ghp xung trm. Thit b ADM cng c th hon i cc khe thi gian hoc lin kt cho ni b gia cc khe. Dy chnh l chc nng u cho.

2.2.1.1.3) Cu hnh lp REG : Khi ng truyn qu di, thit b FLX 150/600 c cu hnh ADM v TRM khng th truyn tn hiu vi cht lng tt. gii quyt vn ny, ngi ta xen vo gia tuyn thit b FLX 150/600 c cu hnh ti to REG. Thit b REG ti to tn hiu quang nhn c truyn n ch cui cng.
REG Giao din tng hp Giao din tng hp

Hnh 2.2.1.1.3: Cu hnh thit b REG. i vi s khi, thit b lp cng ging nh thit b ADM nhng giao din tng hp l STM-4 (CHSD-4R) v phn giao din nhnh khng c.

11

2.2.1.2) CU HNH MNG S DNG THIT B FLX 150/600


2.2.1.2.1) Mng im- im (Point to Point) : Mng gm 2 thit b u cui (TRM) FLX 150/600 lin kt vi nhau. Ti mi trm, FLX 150/600 cung cp chc nng tch ghp cc lung tn hiu 2,048 Mbit/s, 34,368 Mbit/s, 139,264 Mbit/s, STM-1 t STM-1 hoc STM-4.
FLX150/600 STM-1/4 FLX150/600

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

Hnh 2.2.1.2.1 : Cu hnh mng im ni im.

2.2.1.2.2) Mng chui (Linear Network): Hai trm hai u l thit b TRM. Cc trm cn li c th l ADM hoc REG nh hnh v di.
TRM FLX150/600 STM1/4 ADM FLX150/600 STM1/4 ADM FLX150/600 STM1/4 TRM FLX150/600

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s Mbit/s STM-1

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

2,0048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 STM-1

Hnh 2.2.1.2.2 : Cu hnh mng chui LINEAR.

12

2.2.1.2.3) Mng vng (Ring Network):


2,048 Mbit/s, 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s, STM-1

STM-1/4

FLX150/600 ADM

STM-1/4

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

FLX150/600 ADM

FLX150/600 ADM

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

STM-1/4

FLX150/600 ADM

STM-1/4

2,048 Mbit/s, 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s, STM-1

Hnh 2.2.1.2.3 : S mng vng (Ring Network). Trong mng ny, cc nt mng c lin kt vi nhau theo mt vng trn khp kn. Ti mi nt mng, FLX 150/600 l thit b xen r ADM, cho php nh khai thc truy nhp ti lung tc thp trong tn hiu STM-1/4. Mng ny c chc nng bo v lung nhnh PPS. Trong mng vng, FLX 150/600 pht tn hiu theo c hai hng, ti pha thu, FLX 150/600 la chn mt trong hai tn hiu thu c c cht lng cao nht da trn c ch kim tra li v thng tin cnh bo ca tn hiu thu c.

13

2.2.1.2.4) Mng phn nhnh HUB: y l mt mng c cu hnh im ti a im. Ti trm nt l mt ADM, cung cp cc tn hiu STM-1 ti trm khc. Hnh v sau y m t s mng phn nhnh HUB :
FLX150/600 TRM STM-1/4 FLX150/600 ADM STM-1/4 FLX150/600 TRM

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

STM-1

STM-1

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s

FLX150/600 TRM

STM-1

STM-1

FLX150/600 TRM

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

2,048 Mbit/s 34,368 Mbit/s 139,264 Mbit/s STM-1

Hnh 2.2.1.2.4 : S mng phn nhnh HUB.

2.2.1.3) GII THIU CC CARD TRONG THIT B FLX150/600


Trn mt Shelf FLX-LS c chia lm 3 phn: Phn chung. Phn giao tip lung. Phn giao tip tng. Phn chung : Tt c cc cu hnh thit b u c cc phn sau: SACL, NML, MPL, TSCL(1), TSCL(2), PWRL(1), PWRL(2) (k hiu trn gi FLX-LS). Phn giao tip tng : Phn giao din tng hp l phn giao din quang gm c bn khe trn FLX-LS, bn khe ny c nh s nh sau: CH1-1, CH1-2 (nhm 1), CH2-1, CH2-2 (nhm 2). Cc khe ny s dng cho cc lung tn hiu 139,264 Mbit/s, STM-1, STM-4. Cc thit b ADM trong mng chui, nhm 1 v nhm 2 c s dng cho cu hnh d phng 1+1 nu c hai khe ca mt nhm u Card, nu mi nhm c mt khe c Card th khng c chc nng d phng 1+1.

14

Cc thit b ADM trong mng vng s dng hai khe: CH1-2 v CH2-2 hoc CH1-1 v CH2-1. Cc khe CH2-1 v CH2-2 cng c th s dng lp cu hnh d phng 1+1 cho giao din nhnh. Phn giao tip lung nhnh : Phn ny gm c 6 khe gn Card: Khe CH 3 v CH-4 (nhm 3), CH 5 v CH 6 (nhm 5) v CH 7 v CH 8 (nhm 7). Cc khe ny h tr cc giao din lung nhnh 2.048Mb/s, 34.368 Mb/s, 139,264Mb/s v STM-1. Hnh 2.2.1.3a v 2.2.1.3b di y m t cc giao tip ca thit b v kin trc ca thit b.
Knh nghip v, cnh bo Giao tip u cui Ngun CLK ngoi TSCL (1) (2/2) TSCL (2) (2/2)

Ngun cung cp

SACL

NML

MPL

PWRF (1)

PWRF (1)

1-1 STM1 (1+) 1-2

CH

TSCL (2) (1/2) TSCL (1) (1/2)

CH

2-1

CH CH Khe 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8

CH

2-2

Hnh 2.2.1.3a : Kin trc thit b FLX150/600.

15

Vng giao din trm SIA

S A C L

N M M P L L

C H

C H

C H

C H

T S C L

T S C L

C H

C H

C H

C H

C H

C H

P P W W R R L L

(1) (2) 1-1 1-2 2-1 2-2


Nhm Phn chung Nhm

(1) (2) 3 3 4 5 5 6 7 7 8
Nhm Nhm Nhm P.Chung

Giao tip tng

P.Chung

Giao tip nhnh

Hnh 2.2.1.3b : Cc giao tip ca thit b.

Cc Card bao gm phn chung v phn giao din lung c phn loi nh sau: Phn chung Card ngun Card cnh bo nghip v PWRL-1 SACL-1 SACL-2 SACL-3 NML-1 MPL-1 TSCL-1 TSCL-2 TSCL-3

Card qun l

mng

Card vi x l Card chuyn mch lung & ng b

Hnh 2.2.1.3c : T chc cc Card trong thit b FLX150/600. C nhiu loi cu hnh thit b FLX150/600 khc nhau ty thuc vo cch b tr v s dng cc Card trn gi thit b.

16

2.2.1.3.1) Card ngun PWRL-1 Khe 16 v 17 vi k hiu PWRL(1) v PWRL(2). Card ngun c tc dng cp ngun v chuyn i in p -48V hoc -60V thnh cc in p th cp +5V, -5,2V, +12V, +3,3Vdc. 2.2.1.3.2) Card cnh bo nghip v SACL-1 Khe s 1 k hiu SACL. C tc dng : Ch th cnh bo ra cc LED v a cnh bo ra thit b cnh bo ngoi. Thu thp v iu khin cnh bo qun l trm. Chc nng nghip v.

Cc ch th cnh bo trn Card: Tn LED UNIT/CRI Ch th Sng Nhp nhy Sng xanh Sng vng CR/MJ/RCI MN/WR CARD OUT Sng Sng Sng Sng xanh Sng vng MAINT Sng xanh ngha C li xy ra trong Card Ch th thay Card t trung tm C Card khng ng v tr Thit lp cu hnh khng thnh cng Th n C li nghim trng trong thit b Ch th thay Card, th n C cnh bo mc thp xy ra, th n Mt Card khe khai bo cu hnh. Sng khi bn mc cnh bo c thit lp Mt Card khe khai bo cu hnh. Sang xanh khi thit lp khng cnh bo hoc thng bo. Th n ang thc hin chc nng bo dng. ang thc hin cnh bo qun l Th n Thc hin chc nng ngt cnh bo Xut hin cnh bo qun l, th n Th n

ACO MISC CALL

Sng xanh Sng Sng xanh

Nhp nhy xanh Khi quay s nghip v, khi m thoi n s tt Bng 2.2.1.3.2 : Ch th LED v ngha trn Card SACL-1.

17

2.2.1.3.3) Card qun l mng NML-1 Khe s 2 vi k hiu NML. Tc dng : Cung cp giao din X.25 ni ti h thng qun l mng NMS. Cung cp giao din X.24 ni trc tip vi h thng qun l. Bo hiu bng LED khi c s truy nhp. Ch th LED v ngha: Mt trc ca Card NML-1 c ba n LED v mt cng dnh cho nh sn xut truy nhp, bo dng. Ch th ca cc n LED v ngha c th hin nh sau: Tn LED UNIT/RCI Ch th Sng ngha Mt li sy ra trong Card Cc lnh vt qu b m Kch thc File truy cp trn b m Mt Card khng ng v tr Thit lp Card khng thnh cng Th n Ch th thay Card t trung tm Mt li xy ra trn knh DCC ang c truy nhp t FLEXR Th n

Nhp nhy xanh Sng vng Nhp nhy LINE ACS Sng Sng xanh Sng vng

Bng 2.2.1.3.3 : Ch th LED v ngha trn Card NML-1.

2.2.1.3.4) Card vi x l MPL-1 Khe s 3 vi k hiu MPL. Tc dng : Thu thp cc cnh bo, trng thi, thng tin cht lng tn hiu. iu khin v qun l cc thit b. Cc LED ch th v ngha : Trn Card c mt n cnh bo, hai cng dnh cho nh sn xut v mt nt Reset li CPU. ngha ca ch th n LED c ch ra bn sau: Tn LED UNIT/RCI Ch th Sng ngha C mt li xy ra trong Card
18

C mt li trong MSP CPU 1 C mt li trong MSP CPU 2 C mt li trong MSP CPU 3 Th n Nhp nhy C ch th thay n t trung tm

Bng 2.2.1.3.4 : Ch th LED v ngha trn Card MPL-1. 2.2.1.3.5) Card iu khin xen r v ng b TSCL-1 Khe 8, 9 vi k hiu TSCL(1) v TSCL(2). Tc dng : u ni cho cc mc VC-12, VC-3, VC-4. Chc nng ng b. Ch th LED v ngha: Trn mt trc ca Card TSCL-1 c hai n LED ch th cnh bo. Ch th v ngha ca ch th c m t trong bn sau: Tn LED UNIT/RCI Ch th Sng Nhp nhy Sng xanh Nhp nhy xanh LINE Sng ngha L li xy ra trong Card Ch th thay Card t trung tm Hot ng bnh thng Lp Card khng ng v tr Thit lp Card khng thnh cng C cnh bo trong AU-4 C cnh bo mc VC-4 trm u xa Tn hiu VC-4 khng ni c. Tn hiu VC-4 khng ng Xung t lung VC-4

Bng 2.2.1.3.5 : Ch th LED v ngha trn Card TSCL-1. 2.2.1.3.6) Card giao din 2.048Mb/s CHPD-D12C Khe 10, 11, 12, 13, 14, 15 vi k hiu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tc dng : Cung cp cc lung tn hiu PDH 2,048 Mbit/s, 34,368 Mbit/s, 139,264 Mbit/s. Ghp knh theo cu trc SDH. Giao din vi TSCL qua AU-4. Chc nng PPS trong mng vng RING.
19

Ch th LED v ngha cc ch th : Trn mt trc ca Card c hai n LED ch th cnh bo. Cc cnh bo v ngha cth hin nh sau: Tn LED UNIT/RCI Ch th Sng Nhp xanh LINE Sng ngha C mt li xy ra trong Card nhy V tr gn Card khng dng. Thit lp Card khng thnh cng Tn hiu ch th cnh bo trong TU-12 Li con tr trong TU-12 C cnh bo trong tn hiu VC-12 trm u xa Mt u vo VC-12 AIS trong C-12 Li khung trong C-12 Li tn hiu lng cc

Nhp nhy Ch th thay Card t trung tm

Bng 2.2.1.3.6 : Ch th LED v ngha trn Card CHPD-D12C.

2.2.1.3.7) Card giao din quang CHSD-1L1C Khe 4, 5, 6, 7 vi cc k hiu 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 cho giao din tng. Khe 10, 11, 12, 13, 14, 15 vi k hiu 3, 4, 5, 6, 7, 8 cho giao din nhnh. Tc dng : Chn v tch phn SOH. Knh truyn s liu DCC. D phng PPS trong mng vng. Ch th cnh bo trn LED Trn Card c hai LED ch th cnh bo li. Cc ch th ny v ngha ca n nh sau: Tn LED UNIT/RCI Ch th Sng Mc pht qu cao Mc pht quang qu thp Dng Laser vt qu ngng Nhp nhy C ch th thay Card t trung tm ngha C mt li xy ra trn Card

20

Sng xanh Nhp nhy xanh LINE Sng

Card hot ng bnh thng Mt Card thit lp khng ng v tr Thit lp Card khng thnh cng Tn hiu STM-1 b mt Li ng b khung STM-1 Lin kt tn hiu STM-1 khng ng AIS trong STM-1 Li con tr AU-4 Mt bt li xy ra trong tn hiu STM-1 Tn hiu STM-1 b suy gim phn thu Mt bit li xy ra trm u xa ca tn hiu STM-1 Cc cnh bo cht lng truyn vt qu ngng C li trong byte MSP AIS trong AU-4

Bng 2.2.1.3.7 : Ch th LED v ngha trn Card CHPD-1L1C.

2.2.2) THIT B CISCO 15305 2.2.2.1) GII THIU CHUNG V CISCO 15305 Hin nay thit b Cisco ONS 15305 c s dng rt nhiu trong mng truyn dn quang v h tr nhiu kiu phng tin truyn dn khc nhau v c ng dng trong cc h thng mng t nh n ln. Hnh v di y m t kin trc tng qut ca thit b :

21

Mt sau

Board mch chnh

Module ngun 1

Module ngun 2

Module qut

B iu khin h thng

Module lu lng 1

Module lu lng 2

Module lu lng 3

Module lu lng 4

Cnh bo

Giao tip lu lng

Giao tip lu lng

Giao tip lu lng

Giao tip lu lng

Hnh 2.2.2.1 : Kin trc tng qut ca Cisco 15305.

2.2.2.2) CHC NNG CC MODULE CA CISCO 15305

2.2.2.2.1) Module qut gi


Khi qut gi gm c 4 qut gi. Khi nhit thit b di 400 C th 2 qut s hot ng. Khi nhit thit b vt qu 400 C th 2 qut cn li s hot ng. Hnh di y m t khi ny.

Hnh 2.2.2.2.1 : Module qut gi.

22

2.2.2.2.2) Module DC Power


Khi ny c tc dng chuyn i in p 48V thnh 5.25 V cung cp cho cc khi ca thit b. Hnh sau m t khi DC Power.

Hnh 2.2.2.2.2 : V tr ca khi ngun cung cp trn mt thit b. Khi ngun cung cp 2 loi cnh bo l : Cnh bo i vi in p vo nh hn 40 V v cnh bo i vi in p ra nh hn 4.65 V.

2.2.2.2.3) Module iu khin h thng SYSCONT-SD128-RJ45


Khi iu khin c m t nh hnh v di y :

Hnh 2.2.2.2.3 : V tr ca khi iu khin trn mt thit b. Khi iu khin cung cp giao tip RS232/VT100 truy nhp vo thit b, ngoi ra cn h tr giao tip LAN 10Base-T cho vic qun l.

Cc LED ch th v ngha : Ch th Power Equipment Traffic Mu LED ngha

Xanh dng Ngun cung cp hot ng tt Sng Sng C mt li xy ra trong thit b Cnh bo lu lng mt trong cc giao tip

23

Test

Sng vng

Chc nng u vng kim tra c kch hot trn khi

Bng 2.2.2.2.3 : Ch th ca cc LED v ngha ca chng.

2.2.2.2.4) Module giao tip quang n S16.1-1LC


Module gm mt giao tip STM-16. Giao din ra bn ngoi nh hnh v :

Hnh 2.2.2.2.4 : Module quang S16.1-1-LC.

2.2.2.2.5) Module quang kp S4.1-2-LC


Gm hai giao tip STM-4 nh hnh v :

Hnh 2.2.2.2.5 : Module quang kp S4.1-2-LC.

24

2.2.2.2.6) Module giao tip 8 lung E1


Module ny gm 8 giao tip lung E1.

Hnh 2.2.2.2.6 : Module giao tip 8 lung E1.

2.2.2.2.7) Module 63 lung E1


Module ny gm 63 giao tip lung nhnh E1.

Hnh 2.2.2.2.7 : Module giao tip 63 lung E1.

25

2.2.3) THIT B TRUYN DN HUAWEI


Hin nay vi xu hng pht trin ngy cng cao ca mng vin thng, vic a vo s dng cc thit b truyn dn hin i v d qun l l mt vn cn thit. Thit b truyn dn HUAWEI do Trung Quc sn xut l mt thit b rt hin i v thng minh, c cc nh cung cp dch v vin thng Vit Nam s dng rng ri. Ha mnh vi xu hng pht trin chung, VNPT kLk-kNng v ang a vo s dng loi thit b truyn dn ny. Sau y chng ta s cng tm hiu v phn cng v phn mm qun l ca cc thit b Huawei.

2.2.3.1) THIT B OptiX OSN 1500 A y l dng sn phm thuc h thng truyn dn quang hc thng minh th h mi tch hp 2.5G/622M da trn nn truyn nhiu dch v (MSTP Multi Service Transmission Platform). N tha k tt c nhng c trng ca cng ngh MSTP v tng thch vi mng SDH v MSTP truyn thng. Thit b tch hp nhiu cng ngh mi bao gm SDH, PDH, Ethernet, WDM, ATM OptiX OSN 1500 A ch yu c dng lp truy nhp ca mng MAN (Metropolitan Area Network) v cung cp nhng gii php y cho s pht trin ca thit b SDH hin hu ti thit b ca mng cp quang thng minh.

Hnh 2.2.3.1 : OptiX OSN 1500 A.

2.2.3.1.1) M t cc slot ca OptiX OSN 1500 A


Slot 1,11 dng gn Card PIU cung cp ngun cho thit b. Slot 20 dng gn module qut gi. Slot 4, 5 dng gn Card quang. Slot 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8 gn Card x l (Processing Board). Slot 10 dng gn Card ph tr nh thng bo cnh bo, clock ng b

OptiX OSN 1500 A h tr kh nng phn chia slot. Slot 12 v 13 c th phn chia thnh 4 slot nh hn. Hnh sau m t cc slot ca OptiX OSN 2500 khi cha phn chia slot :
26

Hnh 2.2.3.1.1a : Cc slot ca OptiX OSN 1500 A khi cha phn chia. V khi phn chia slot :

Hnh 2.2.3.1.1b : Cc slot ca OptiX OSN 1500 A khi phn chia.

2.2.3.1.2) Kh nng u ni cho ca OptiX OSN 1500 A

Hnh 2.2.3.1.2 : Kh nng u ni cho ca OptiX OSN 1500 A. Trc khi phn chia slot th dung lng ca slot 12 v 13 l 2.5 Gbps. Sau khi phn chia slot th dung lng ca slot 2, 3, 12 (sau phn chia), 13 (sau phn chia) l 1.25 Gbps.

27

2.2.3.2) THIT B OptiX OSN 1500 B

Hnh 2.2.3.2 : OptiX OSN 1500 B.

2.2.3.2.1) M t cc slot ca OptiX OSN 1500 B


Trc khi phn chia slot :

Hnh 2.2.3.2.1a: Cc slot ca OptiX OSN 1500 B trc khi phn chia slot.

28

Sau khi phn chia slot :

Hnh 2.2.3.2.1b : Cc slot ca OptiX OSN 1500 B sau khi phn chia slot.

2.2.3.2.2) Kh nng u ni cho ca OptiX OSN 1500 B


Trc khi phn chia slot :

Hnh 2.2.3.2.2a : Kh nng u ni cho ca OptiX OSN 1500 B trc khi phn chia slot.

29

Sau khi phn chia slot :

Hnh 2.2.3.2.2b : Kh nng u ni cho ca OptiX OSN 1500 B sau khi phn chia slot.

2.2.3.3) THIT B OptiX OSN 2500


y l dng sn phm thuc h thng truyn dn quang hc thng minh th h mi tch hp 2.5G/622M da trn nn truyn nhiu dch v (MSTP Multi Service Transmission Platform). N tha k tt c nhng c trng ca cng ngh MSTP v tng thch vi mng SDH v MSTP truyn thng. Thit b tch hp nhiu cng ngh mi bao gm SDH, PDH, Ethernet, WDM, ATM OptiX OSN 2500 ch yu c dng lp hi t v truy nhp ca mng MAN (Metropolitan Area Network) v cung cp nhng gii php y cho s pht trin ca thit b SDH hin hu ti thit b ca mng cp quang thng minh.

30

Hnh 2.2.3.3 : OptiX OSN 2500.

2.2.3.3.1) M t cc slot ca OptiX OSN 2500

Hnh 2.2.3.1 : Cc slot ca OptiX OSN 2500. Slot 1, 2, 3, 4 dng gn Card lung E1 Slot 5, 6, 7, 8 dng gn Card x l Slot 9, 10 dng gn Card XCS thc hin chc nng u ni cho (crossconnect)
31

Slot 11, 12, 13 dng gn Card x l Slot 15, 16, 17, 18 dng gn Card lung E1 Slot 22, 23 dng gn Card PIU cung cp ngun cho thit b Slot 24, 25 gn Module qut gi

2.2.3.3.2) Kh nng u ni cho ca OptiX OSN 2500 2.2.3.3.2.1) Cu hnh u ni cho khng phn chia slot

Hnh 2.2.3.3.2.1 : Kh nng u cho ca OptiX OSN 2500.

2.2.3.3.2.2) Cu hnh u ni cho phn chia slot

Hnh 2.2.3.3.2.2 : Kh nng u cho ca OptiX OSN 2500.

32

2.2.3.4 THIT B OptiX OSN 3500


y l dng sn phm thuc h thng truyn dn quang hc thng minh th h mi tch hp 10G/2.5G da trn nn truyn nhiu dch v (MSTP Multi Service Transmission Platform). N tha k tt c nhng c trng ca cng ngh MSTP v tng thch vi mng SDH v MSTP truyn thng. Thit b tch hp nhiu cng ngh mi bao gm SDH, PDH, Ethernet, WDM, ATM OptiX OSN 3500 ch yu c dng lp xng sng v hi t ca mng MAN (Metropolitan Area Network) v cung cp nhng gii php y cho s pht trin ca thit b SDH hin hu ti thit b ca mng cp quang thng minh.

Hnh 2.2.3.4 : OptiX OSN 3500.

33

2.2.3.4.1) M t cc slot ca OptiX OSN 3500

Hnh 2.2.3.4.1 : Cc slot ca OptiX OSN 3500. Slot 19 n 26 dng gn Card lung E1 Slot 27, 28 dng gn Card PIU cung cp ngun cho thit b Slot 29 n 36 dng gn Card lung E1 Slot 37 dng gn Card b tr Slot 38, 39 40 gn Module qut gi Slot 1 n 8 dng gn Card x l Slot 9, 10 dng gn Card XCS thc hin chc nng u ni cho (crossconnect) Slot 11 n 17 dng gn Card SDH Slot 18 gn Card iu khin GSCC

34

2.2.3.4.2) Kh nng u ni cho ca OptiX OSN 3500


2.2.3.4.2.1) Cu hnh u ni cho 200 Gbps

Hnh 2.2.3.4.2.1 : Cu hnh u ni cho 200 Gbps. 2.2.3.4.2.2) Cu hnh u ni cho 80 Gbps

Hnh 2.2.3.4.2.2 : Cu hnh u ni cho 80 Gbps.

35

2.2.3.4.2.3) Cu hnh u ni cho 40 Gbps

Hnh 2.4.4.2.3 : Cu hnh u ni cho 40 Gbps.

2.2.3.5) TM HIU SDH BOARD


2.2.3.5.1) BOARD SL64

Hnh 2.2.3.5.1 : Board SL64.


36

SL64 l board giao din quang 1xSTM-64 dng x l tn hiu quang STM64. Cng sut thu : -15 n -27 dBm. Cng sut tiu th : 32W. C chc nng ALS (Auto-Laser-Shutdown) t ng tt laser pht nu khng nhn c tn hiu thu trong 500ms. Nu tn hiu thu c khi phc th n laser pht c kch hot. Pht hin cnh bo : R_LOF, R_OOF, AU_LOP, AU_AIS. Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. SRV : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN). Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board SL64 :

Bng 2.2.3.5.1: Cc slot h tr board SL64.

37

2.2.3.5.2) BOARD SL16/SL16A/SLQ16

Hnh 2.2.3.5.2 : Board SL16/SL16A/SLQ16. SL16 v SL16A l board x l STM-16. SLQ16 l board x l 4xSTM-16. Cng sut thu : -15 n -27 dBm. Cng sut tiu th : SL16 v SL16A : 20W. SLQ16 : 38W. C chc nng ALS (Auto-Laser-Shutdown) t ng tt laser pht nu khng nhn c tn hiu thu trong 500ms. Nu tn hiu thu c khi phc th n laser pht c kch hot. Pht hin cnh bo : R_LOF, R_OOF, AU_LOP, AU_AIS. Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b :
38

SRV

n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN).

Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board trn :

Bng 2.2.3.5.2 : Cc slot h tr board SL16/SL16A/SLQ16. 2.2.3.5.3) BOARD SL4/SLD4/SLQ4

Hnh 2.2.3.5.3 : Board SL4/SLD4/SLQ4. SL4 l board x l 1xSTM-4. SLD4 l board x l 2xSTM-4.
39

SLQ4 l board x l 4xSTM-4. Cng sut thu : -15 n -27 dBm. Cng sut tiu th : 15W. C chc nng ALS (Auto-Laser-Shutdown) t ng tt laser pht nu khng nhn c tn hiu thu trong 500ms. Nu tn hiu thu c khi phc th n laser pht c kch hot. Pht hin cnh bo : R_LOF, R_OOF, AU_LOP, AU_AIS. Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. SRV : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN). Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board trn :

Bng 2.2.3.5.3 : Cc slot h tr board SL4/SLD4/SLQ4.

40

2.2.3.5.4) BOARD SL1/SLQ1/SLT1

Hnh 2.2.3.5.4 : Board SL1/SLQ1/SLT1. Board SL1/SLQ1/SLT1 dng x l tn hiu STM-1. Cng sut thu : -15 n -27 dBm. Cng sut tiu th : SLQ1 v SLT1 : 15W. SL1 : 14W. C chc nng ALS (Auto-Laser-Shutdown) t ng tt laser pht nu khng nhn c tn hiu thu trong 500ms. Nu tn hiu thu c khi phc th n laser pht c kch hot. Pht hin cnh bo : R_LOF, R_OOF, AU_LOP, AU_AIS. Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. SRV : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR).
41

n vng sng : c li Minor (MN).

Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board trn :

Bng 2.2.3.5.4 : Cc slot h tr board SL4/SLD4/SLQ4. 2.2.3.5.5) BOARD R1SLD4/R1SL4/R1SL1/R1SLQ1

Hnh 2.2.3.5.5 : Board R1SLD4/R1SL4/R1SL1/R1SLQ1. Board R1SLD4 c s dng khi chia slot, x l 2xSTM-4. Board R1SL4 c s dng khi chia slot, x l 1xSTM-4. Board R1SL1 c s dng khi chia slot, x l 1xSTM-1. Board R1SLQ1 c s dng khi chia slot, x l 4xSTM-1. Cng sut thu : -15 n -27 dBm. Cng sut tiu th : R1SL4 v R1SL1 : 10W. R1SLD4 : 11W. R1SLQ1 : 12W.
42

C chc nng ALS (Auto-Laser-Shutdown) t ng tt laser pht nu khng nhn c tn hiu thu trong 500ms. Nu tn hiu thu c khi phc th n laser pht c kch hot. Pht hin cnh bo : R_LOF, R_OOF, AU_LOP, AU_AIS.

Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. SRV : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN). Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board trn :

Bng 2.2.3.5.5 : Cc slot h tr board R1SLD4/R1SL4/R1SL1/R1SLQ1.

43

2.2.3.6) TM HIU PDH BOARD


2.2.3.6.1) BOARD PQ1/PQM/D75S/D12S/D12B

Hnh 2.2.3.6.1 : Board PQ1/PQM/D75S/D12S/D12B. Board PQ1 c s dng x l 63 lung E1. Board PQM c s dng x l 63 lung E1/T1. Board D75S l giao din 32 lung E1 75 Ohm. Board D12S l giao din 32 lung E1/T1 120 Ohm. Board D12B l giao din 32 lung E1/T1. Cng sut tiu th : PQ1 : 19W. PQM : 22W. D75S : 5.5W. D12S : 9W. D12B : 1W.

Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b :
44

SRV

n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN).

Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board trn :

Bng 2.2.3.6.1 : Cc slot h tr board PQ1/PQM/D75S/D12S/D12B. 2.2.3.6.2) BOARD PD1/PL1/L75S/L12S

Hnh 2.2.3.6.2 : Board PD1/PL1/L75S/L12S. Board PD1 l board 1/2 c s dng x l 32 lung E1. Board PL1 l board 1/2 c s dng x l 16 lung E1.

45

Board L75S l giao din 16 lung E1 75 Ohm, ch c dng OptiX OSN 1500 A. Board L12S l giao din 16 lung E1 120 Ohm, ch c dng OptiX OSN 1500 A. Cng sut tiu th : PD1 : 15W. PL1 : 6.7W. L75S : 5W. L12S : 3W. Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. SRV : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN). Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board trn :

Bng 2.2.3.6.2 : Cc slot h tr board PD1/PL1/L75S/L12S.

46

2.2.3.7) TM HIU BOARD X L D LIU (DATA PROCESSING BOARDS)


2.2.3.7.1) BOARD EGT2/EFT8/EFT8A/EFT4/EFF8/ETF8

Hnh 2.2.3.7.1 : Board EGT2/EFT8/EFT8A/EFT4/EFF8/ETF8. Board EGT2 l board 2 cng Gigabit Ethernet, tc 1000Mbps Board EFT8 l board 8/16 cng 100 Mbit/s Fast Ethernet, tc 10/100Mbps. Board EFT8A l board 8 cng 100 Mbit/s Fast Ethernet, tc 10/100Mbps. Board EFT4A (board 1/2) l board 4 cng 100 Mbit/s Fast Ethernet. Board EFF8 l board 8 cng 10/100M giao din quang Ethernet, tc 10/100Mbps. Board ETF8 l board 8 cng 10/100M giao din in Ethernet, tc 10/100Mbps. Cng sut tiu th : EGT2 : 23W. EFT8 : 26W. EFT8A : 21W. EFT : 14W. ETF8 : 2W.
47

ETF8

: 6W.

Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. SRV : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN). Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board trn :

Bng 2.2.3.7.1 : Cc slot h tr board EGT2/EFT8/EFT8A/EFT4/EFF8/ETF8.

48

2.2.3.7.2) BOARD EGS2/EFS4/EFS0/ETS8

Hnh 2.2.3.7.2 : Board EGS2/EFS4/EFS0/ETS8. Board EGS2 l board 2 cng Gigabit Ethernet chuyn mch lp 2, tc 1000Mbps. Board EFS4 l board 4 cng Fast Ethernet chuyn mch lp 2, tc 100Mbps. Board EFS0A l board x l Fast Ethernet chuyn mch lp 2, tc 100Mbps. Board ETS8 l board 8 cng 10/100 Mbit/s Ethernet, tc 100Mbps. Cng sut tiu th : EGS2 : 40W. EFS4 : 30W. EFS0 : 35W. ETF8 : 2.5W.

49

Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. SRV : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN). Bng sau m t cc slot ca cc thit b gn c board trn :

Bng 2.2.3.7.2 : Cc slot h tr board EGS2/EFS4/EFS0/ETS8.

50

2.2.3.8) TM HIU BOARD U NI CHO V IU KHIN H THNG (CROSS-CONNECT and SYSTEM CONTROL BOARD)
2.2.3.8.1) BOARD GXCSA/EXCSA/SXCSA/SXCSB/UXCSA/UXCSB/XCE

Hnh 2.2.3.8.1 : Board GXCSA/EXCSA/SXCSA/SXCSB/UXCSA/UXCSB/XCE. Board GXCSA/EXCSA/SXCSA/SXCSB/UXCSA/UXCSB c chc nng u ni cho v nh thi ng b ca OptiX OSN 3500. Board XCE l board u ni cho mc thp v nh thi ng b s dng cho subrack m rng. Cng sut tiu th : GXCSA : 27W. EXCSA : 62W. SXCSA : 63W. SXCSB : 63W. UXCSA : 65W. UXCSB : 65W. XCE : 25W.

51

Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. ACT : Ch th trng thi hot ng ca dch v, nu c dich v ang hot ng th n xanh s sng. PROG : Ch th trng thi phn mm thit b : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn mm. SRV : Ch th cnh bo dch v. n xanh sng : hot ng bnh thng. n sng : c li Critical (CR). n vng sng : c li Minor (MN). SYNC : Ch th trng thi hot ng clock n sng : c li xy ra. n xanh sng : hot ng bnh thng. Kh nng u ni cho mc cao v thp :

Bng 2.2.3.8.1 : Kh nng u ni cho ca board GXCSA/EXCSA/SXCSA/SXCSB/UXCSA/UXCSB/XCE.

52

2.2.3.8.2) BOARD CXL1/CXL4/CXL16

Hnh 2.2.3.8.2 : Board CXL1/CXL4/CXL16. Board CXL1/CXL4/CXL16 l board tch hp nhiu chc nng nh x l tn hiu SDH, iu khin v thng tin h thng, u ni cho, nh thi. Ch c s dng cho OptiX OSN 2500 v 1500. Board XCE l board u ni cho mc thp v nh thi ng b s dng cho subrack m rng. Cng sut tiu th : CXL1 : 27W. CXL4 : 62W. CXL16 : 63W. Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. Khng c n sng : cha c cp ngun. : Ch th trng thi b u ni cho : n xanh sng : hot ng bnh thng n xanh tt : ch Standby.
53

ACTX

ACTC thng.

: Ch th trng thi b iu khin v thng tin h n xanh sng : hot ng bnh thng. n xanh tt : ch Standby. Ch th trng thi phn mm. n xanh sng : Upload phn mm thnh cng hoc phn mm ang khi ng. n xanh sng v tt trong 100ms : ang upload phn mm. n xanh sng v tt trong 300ms : ang khi ng phn mm. n sng : Board mt phn mm hoc upload v khi ng khng thnh cng. Khng c n sng : Cha c cp ngun. Ch th trng thi dch v. n xanh sng : Hot ng bnh thng. n sng : B u ni cho kim tra bus dcch v. n sng vng : Chuyn i ch hot ng v Standby b cm, s nh hng n dch v bnh thng. Ch th trng thi dch v trn ng line. n xanh sng : Hot ng bnh thng. n sng : Li CR hoc MJ xy ra line service. n sng vng : L MN xy ra line service. Khng c n sng : Khng c dich v c cu hnh hoc khng c li dch v hoc khng c cp ngun. Ch th cnh bo. n sng vng : Cnh bo c tt mi mi. n tt : Cnh bo c to ra bnh thng. Ch th trng thi clock. n sng xanh : Clock hot ng ch t do v bng u tin clock ca h thng cha c set (bng u tin clock mc nh l clock ni).
54

PROG

SRVX

SRVL

ALMC

SYNC

n sng : Bng u tin clock c set nhng ngun clock khc tr clock ni b mt. Kh nng u ni cho mc cao v thp :

Bng 2.2.3.8.2 : Kh nng u ni cho ca board BOARD CXL1/CXL4/CXL16.

2.2.3.9) TM HIU BOARD IU KHIN V THNG TIN H THNG (SYSTEM CONTROL and COMMUNICATION BOARD) GSCC

Hnh 2.2.3.9 : Board GSCC. Board GSCC l board iu khin v thng tin h thng. c gn slot 17 hoc 18. Thc hin chc nng iu khin chnh, in thoi nghip v, theo di ngun h thng.

55

Cc n ch th cnh bo : STAT : Ch th trng thi phn cng : n xanh sng : hot ng bnh thng n sng : c li phn cng. Khng c n sng : cha c cp ngun. : Ch th trng thi hot ng. n sng : c kch hot. n tt : ch Standby. : Ch th trng thi phn mm. n xanh sng : Upload phn mm thnh cng hoc phn mm ang khi ng. n xanh sng v tt trong 100ms : ang upload phn mm. n xanh sng v tt trong 300ms : ang khi ng phn mm. n sng : Board mt phn mm hoc upload v khi ng khng thnh cng. Khng c n sng : Cha c cp ngun. : Ch th trng thi dch v. n xanh sng : Hot ng bnh thng. n sng : C li CR hoc MJ. n sng vng : C li MN. Khng c n sng : Khng c dich v c cu hnh hoc khng c li dch v hoc khng c cp ngun. : h th trng thi ngun. n xanh sng : Ngun A -48V hot ng bnh thng. n sng : Ngun A -48V b li. : h th trng thi ngun. n xanh sng : Ngun B -48V hot ng bnh thng. n sng : Ngun B -48V b li. : h th trng thi ngun.

ACT

PROG

SRV

PWRA

PWRB

PWRC

56

n xanh sng : Ngun 3.3V hot ng bnh thng. n sng : Ngun 3.3V b li. ALMC : Ch th cnh bo. n sng vng : Cnh bo c tt mi mi. n tt : Cnh bo c to ra bnh thng.

2.2.3.10) TM HIU BOARD NGUN CUNG CP -48V DC : PIU

Hnh 2.2.3.10 : Board PIU.

Board PIU l board cung cp ngun -48V DC cho h thng. t ti slot 27 v 28 ca OptiX OSN 3500, t ti slot 22 v 23 ca 2500, t ti slot 18 v 19 ca 1500 B v t ti slot 1 v 11 ca 1500 A.

2.2.3.11) PHN MM QUN L MNG OptiX iManager T2000


OptiX iManager T2000 l phn mm dng cu hnh, gim st cc thit b truyn dn OptiX OSN 1500 A, 1500 B, 2500, 3500. Do thi gian tm hiu khng nhiu nn ti ch tm hiu nhng thao tc c bn, sau ny s c tip xc v tm hiu k hn. 2.2.3.11.1) ng nhp vo T2000 Server : Username : admin Password : T2000 2.2.3.11.2) ng nhp vo T2000 Client : Username : admin Password : T2000 2.2.3.11.3) Tm cc trm (NE) c kt ni quang : File/Search for NE. Start/ tm c th nhn Stop. Bi en cc trm mi cn to.
57

Create. t Username : root, Password : password. 2.2.3.11.4) Thay i tn trm : Clik phi vo trm cn thay di tn, chn NE Attribute Name t li tn. OK. 2.2.3.11.5) To cc Card trn NE : Click phi vo NE Manual Configuration Next Query physical Next Finish. 2.2.3.11.6) To si quang : Click vo si quang cn to Create Tt ca s. to vng Ring : Click vo NE u v NE cui. Click vo Create Link. Click vo gia hin th 2 si quang. 2.2.3.11.7) To ng b : T Main Topology : Click chut phi vo NE NE Explorer Configuration Clock Clock Source Priority chn Tab System Clock Source Priority List Chn Create i vi cc NE m c tn hiu ng b trc tip i vo, da vo trn thit b tn hiu c a vo cng Clock 1 hay Clock 2 (OSN3500), trn khung Add Clock Source chn External Clock Source tng ng (thng l 1) Ok Ct External Clock Source Mode : Chn tc ng vi ngun ng b a vo Apply i vi cc NE khc khng c tn hiu ng b trc tip a vo, s ly tn hiu ng b trn 2 card giao tip quang. Do trn khung Add Clock Source, ta chn c 2 card giao tip quang Ok Apply Chuyn sang mc: Clock Subnet Configuration Tab Clock Subnet Protection status: Start Extended SSM Protocol Apply Tab: Clock Quality i vi External Clock Source chn Configuration Quality: G.812 transit clock signal (ty theo cht lng lung ng b a vo l g). Vi cc card giao din quang khng cn
58

2.2.3.11.8) To lung VC12 : Trail SDH Creation. Bidirection. Level=VC12. Click p vo trm u v trm cui. Chn Card in PQ1 ng thi chn port pha di. OK. Check vo mc Active the trail. Check vo mc Copy after creation nu cn lm thm nhiu lung. Apply. 2.2.3.11.9) Hin th cc lung SDH to : Trail Search Next lin tc Finish. Trail SDH Trail Management. Filter all. 2.2.3.11.10) Loop mm : Click p vo trm c lung cn loop. Click phi vo Card in PQ1 PDH Configuration. Chn By Board Port. Chn Inloop hoc Outloop. 2.2.3.11.11) Xem cng sut quang : Configuration Optical power management. Check vo trm cn kim tra. Nhn vo biu tng >> hin th Card quang ti trm . Bi en Card quang cn kim tra. Nhn Query cp nht cng sut quang mi nht.

59

2.3) MNG TRUYN DN DDN (KNH THU RING)


Dch v Internet trc tip (Leased Line) l mt trong nhng dch v cao cp c cung cp thng qua vic thit lp 1 ng truyn cho cc cng ty hay vn phng c nhu cu s dng Internet tc cao mt cch thng xuyn. im mnh ca dch v ny l tnh linh hot, s n nh cao, kt ni ti mi a im m khch hng yu cu. i tng s dng dch v ny l cc Doanh nghip t chc ln cn mt ng truyn ring, tc cao, n nh vi a dch v.

Hnh 2.3a : S mng DDN ca VNPT kLk-kNng. u im ca dch v : m bo kt ni lun trong trng thi sn sng. Kh nng chn la bng thng rng. Tc c m bo. Tnh bo mt cao. Ph hp cho cc cng ty, doanh nghip : Thng xuyn s dng Internet. Trao i thng tin vi dung lng ln. Yu cu cao v tc truy nhp.

60

Gii thiu thit b LOOP AM3440 :

Hnh 2.3b : Cc card ca LOOP AM3440. Khung rack chnh AM3440 gm 12 khe cm, 4 khe 1/2, 2 khe ngun v 2 khe CPU. Module ngun -48V DC, 3.5A v h tr 2 khe cm ngun. Module iu khin cho php login trc tip ti trm qua cc giao tip Ethernet hoc RS232. S dng phn mm VT100 khi s dng giao tip RS232. Khi s dng giao tip Ethernet th dng phn mm Telnet. Module E1 cung cp giao tip G703, c kh nng ghp cc knh 64Kbps. Module 4xE1 cung cp 4 giao tip G703 (4 port) c nh s th t 1, 2, 3, 4 c kh nng ghp cc knh 64Kbps. Module 4xSHDSL cung cp 4 giao tip SHDSL c nh s th t 1, 2, 3, 4 c kh nng ghp cc knh 64Kbps. Cho php Cross-connect gia cc port cng nh gia cc Card vi nhau.

61

KT LUN

Sau thi gian 2 thng th vic ti i truyn dn em c hc hi c nhiu iu thc t b ch t cc anh ch, iu ny s gip em lm tt hn na nhng nhim v trong tng lai. Nhn chung mng truyn dn ti 2 tnh kLk-kNng ang ngy cng c m rng, cc thit b lc hu v kh qun l nh Viba, FLX ang dn c thay th bng cc thit b truyn dn quang hin i hn ca Huawei. Do thi gian tm hiu khng nhiu v trnh c hn nn trong bo co th vic ny khng trnh khi nhng thiu st rt mong c cc anh ch ng nghip gp hon thin hn. Mt ln na cho ti gi li cm n chn thnh n ton th Ban Lnh o Cng Ty v cc anh ch ng nghip.

62

TI LIU THAM KHO


1) Instruction Manual Fujitsu Lightwave Cross-Connect Node FLX 150/600. 2) Cisco ONS 15305 Installation and Operation. 3) Optix OSN 3500/2500/1500 Hardware Description. 4) Optix OSN 3500/2500/1500 Intelligent Optical Transmission System Configuration Guide.

63

NHN XT NH GI CA I TRUYN DN

64

65