Está en la página 1de 83

M u

LI NI U
Vi s pht trin mnh v kinh t, x hi v vn ho theo xu hng ton cu ho hin nay, cng ngh vin thng gp mt phn khng nh vo s pht trin chung . Ngy nay ngoi nhu cu trao i thng tin nh trao i thng tin thoi truyn thng th cc dch v thng tin phi thoi nh: d liu, hi ngh truyn hnh, truy nhp d liu t xa, truy nhp bng rng...tng nhanh dn n kh nng p ng ngy cng hn ch ca h thng truyn dn SDH. Yu cu t ra l phi c mt h thng truyn dn linh hot hn, tin cy cao hn vi dung lng siu cao v tc truyn ti ln hn rt nhiu so vi h thng truyn dn hin ti. Khi cn tng bng thng 10GB/s hoc ln hn vic s dng si quang v thit b quang trong mng tin i hi th gii cng nh vit nam l tin ti xy dng mt h thng truyn dn hon ton quang. Cp quang c trin khai rng khp cc trc ng. Cho php mng li tho mn tt hn cc nhu cu ca khch hng trong tng lai. Vi s gia tng c v s lng v cht lng ca cc nhu cu dch v ngy cng phc tp t pha khch hng kch thch s pht trin nhanh chng ca th trng cng ngh truyn dn quang. Nhng nm gn y, ngnh Bu Chnh Vin Thng c nhiu s thay i v qun l, kinh doanh, k thut, theo chiu hng pht trin ngang tm cc nc pht trin trn th gii. Cng ngh quang SDH c s dng rng. Thit b truyn dn quang NGN SDH vi cc chc nng nh hi t, chuyn mch v chuyn tip lu lng. c thit k cho cc ng dng mng th, mng li. Vi mc ch tm hiu thit b truyn dn NGN SDH Alcatel 1660SM v cc th tc khai bo dch v trn thit b, em chn vit ti gm cc ni dung sau: Chng I: K thut ghp knh ng b SDH Trong chng ny em trnh by v cu trc ghp kng SDH v phng php ghp knh tn hiu. Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM. Ni dung ca chng ny l gii thiu thit b truyn dn gm: s khi chc nng, c tnh k thut, chc nng mt s card tiu biu... Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v. Ni dung chng ny l gii thiu cc dch v ang s dng gm: Dch v 3G, FTTH, ATM v cc bc khai bo kt ni cc dch v trn.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

M u

hon thnh n tt nghip em xin chn thnh cm n s gip , hng dn, ch bo tn tnh ca thy gio hng dn Lng Ngc Nhn v cc thy c trong khoa Vin thng 2. Tuy nhin do thi gian v trnh c hn nn khng trnh khi thiu st, knh mong c s gp ca thy c v cc bn. Sinh vin

L Hong Linh

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

ii

Mc lc

MC LC Trang LI NI U ..................................................................................................... i MC LC ............................................................................................................ iii DANH MC CC HNH V ............................................................................... Vi THUT NG VIT TT .................................................................................... Viii CHNG I ......................................................................................................................... 1 K THUT GHP KNH NG B SDH .................................................................. 1 1.1. CU TRC GHP KNH .......................................................................... 1 1.2. PHNG PHP GHP KNH TN HIU ................................................. 3 1.2.1. Ghp lung tn hiu 2,048 Mb/s vo VC12 ............................................... 3 1.2.2. Ghp lung 34,368Mb/s vo VC-3 ............................................................ 3 1.2.3. Ghp tn hiu VC-12s vo TUG-2 ............................................................. 4 1.2.5. Ghp VC-3 vo TUG-3. ............................................................................ 6 1.2.6. Ghp TUG-3 vo VC-4 ............................................................................. 7 1.2.7. Ghp VC-4 vo khung STM-1 s dng AU-4/AUG .................................. 7 CHNG II ....................................................................................................................... 8 GII THIU THIT B TRUYN DN ......................................................................... 8 QUANG ALCATEL 1660 SM .......................................................................................... 8 2.1. GII THIU CHUNG: ................................................................................ 8 2.1.1. Cc c im ni bt ca 1660SM ............................................................ 9 2.1.2. Cc ng dng ca 1660 SM .................................................................... 10 2.2. M T THIT B ..................................................................................... 10 2.2.1 S khi thit b 1660 SM..................................................................... 13 2.2.1.1.Ma trn chuyn mch SDH cross connect mc VCx ....................... 14 2.2.1.2. Khi ngun ng b ............................................................................ 15 2.2.1.3. Khi iu khin: ................................................................................... 16 2.2.1.4.Khi traffic: .......................................................................................... 18 2.2.1.5 Khi knh nghip v ............................................................................. 39 2.2.1.6. Khi ngun: ......................................................................................... 41 2.2.1.7 Chc nng ng b mng: ..................................................................... 41 2.2.1.8 Khi iu khin ..................................................................................... 42 CHNG III .................................................................................................................... 44 KH NNG CUNG CP DCH V V TRNH T CC BC KHAI BO DCH V TI N V .............................................................................................................. 44 3.1. Kh nng cung cp cc dch v .................................................................. 44 3.1.1 Kt ni mng Lan,Wan ............................................................................ 44 3.1.2. Kt ni dch v FTTH (Fiber to the Home) ............................................. 45 3.1.3 Kt ni truyn dn ATM ......................................................................... 45 Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 iv

Mc lc

3.2.Trnh t cc bc khai bo dch v ti n v: ............................................ 47 3.2.1.Th tc to Path (2Mb) trn 1354RM....................................................... 47 3.2.2 Th tc to kt ni data Ethernet, Gigabit Ethernet trn card ISA ............ 52 3.2.3 Thc hin khai bo VLAN ....................................................................... 63 KT LUN ....................................................................................................................... 72 TI LIU THAM KHO ............................................................................................... 73

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Danh mc cc hnh v

DANH MC CC HNH V
Hnh I.1: S khi tng qut ca ghp knh1 .................................................. 1 Hnh I.2: Cu trc khung SMT-1 ....................................................................... 2 Hnh I.3: Ghp lung 2,048Mb/s vo VC12/TU12 ............................................. 3 Hnh I.4: Ghp lung 34,368Mb/s vo VC-3 ..................................................... 4 Hnh.I.5: Ghp tn hiuVC-12s vo TUG-2........................................................ 5 Hnh I.6: Ghp TU-12 vo TUG-2 ..................................................................... 5 Hnh I.7: TU-12/TUG-2/TUG-3 Multiplexing .................................................. 6 Hnh I.8: Ghp TU-3 vo TUG-3 ...................................................................... 6 Hnh I.9: Ghp 3 TUG-3s vo VC-4 .................................................................. 7 Hnh I.10: Ghp VC-4 vo khung STM-1 dng AU-4/AUG .............................. 7 Hnh II.1: Cu trc ca thit b Subrack 1660 SM .............................................. 12 Hnh II.2: S khi SDH trong thit b Alcatel1660 SM ................................ 13 Hnh II.3: Kt ni High/Low Order thc hin trong 1660 SM ........................... 14 Hnh II.4: S khi ngun ng b ca 1660SM ........................................... 15 Hnh II.5: Card EQC .......................................................................................... 17 Hnh II.6: Quan h gia Card 632Mb/s v Access Module ............................. 18 Hnh II.7: Giao din kt ni trn Card Acces A21E1 (120 ohm) ...................... 19 Hnh II.8: Kt ni vt l 72Mb/s (120ohm)(T1-T3) ......................................... 20 Hnh II.9: Quan h gia card (3E3) v Access Module khi s dng bo v 1+1 . 21 Hnh II.10: Giao din ra ca card access A3E3 .................................................. 21 Hnh II.11: Quan h gia port card (4xSTM-1(75 ohm) ..................................... 22 Hnh II.12: Quan h gia port card (4xSTM-1(75 ohm)khi s dng bo v 1+1 22 Hnh II.13: Giao din ra trn card access A4ES1 ............................................... 23 Hnh II.14: Quan h gia port card (4xSTM-1e/o) v access Module ................. 24 Hnh II.15: Module STM-1e/o gn trn pord card/Access card .......................... 25 Hnh II.16: Card quang STM-4o giao din quang SC/PC ................................... 26 Hnh II.17: Card quang STM-16o giao din quang SC/PC ................................. 27 Hnh II.18: Card quang STM-16o ..................................................................... 28 Hnh II.19: Card quang STM-64o giao din quang FC/PC ................................. 29 Hnh II.20: Card ISA Ethernet (Traffic v Access) ............................................ 31 Hnh II.21: Quan h gia Port Card (Ethernet) v Access Module ..................... 32 Hnh II.22: Card GE (Port Card) ........................................................................ 33 Hnh II.23: Card GE (Access Card) ................................................................... 33 Hnh II.24: Card ISA Ethernet ES1 .................................................................... 34 Hnh II.25: Card ISA Ethernet ES4 .................................................................... 34 Hnh II.26: Card ISA Packet Ring v cc module Access .................................. 35 Hnh II.27: Quan h gia ISA_PR Manin Board v Access Module .................. 36 Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 vi

Danh mc cc hnh v

Hnh II.28: SDH/Data/CWDM c tch hp trong mng th ....................... 38 Hnh II.29: Card 4Any ..................................................................................... 39 Hnh II.30: Cc bytes mo u qun l bi 1660 SM ......................................... 40 Hnh II.31 S khi ca SETS ........................................................................ 42 Hnh III.1: ng dng dch v Ethernet ............................................................... 44 Hnh III.2 Kt ni Switch L2 qua thit b Alcatel 1660SM ln Core ................. 45 Hnh III. 4: Kt ni truyn dn ATM ................................................................. 46 Hnh III.5: Kt ni chuyn mch ATM, UPE ln CORE .................................... 47

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

vii

Thut ng vit tt

Vit tt A ADM AID ALS ATM ATT AU AUD AUG B BBE BER C CR CWDM D DCC DMUX DWDM E EB EC EC ES ETSI EOF EoS EOS ETSI FCS H HEC HO HOVC

THUT NG VIT TT Ngha ting anh Ngha ting vit Add Drop Multiplex Access identifier Automatic Laser Shutdown Asynchronous Tranfer Mode Antennuator Administrative Unit AUDible(alarm) Administrative Unit Group Blackground Block error Bit Erorr Rate Critical(alarm) Coarse Wavelength Division Multiplexing Data communication Chanel Demultiplexer Defense Wavelength Division Multiplexing Error Block Equipment Clock Equipment Controller Error second End Of Frame Ethernet over SDH End Of Sequence European Telecommunications Standards Institute Frame Check Sequence B xen r Nhn dng truy nhp T ng ngt ngun laser Ch truyn dn khng ng b B suy hao Khi qun l m thanh cnh bo Nhm qun l Li khi nn T l li bit (Cnh bo)nghim trng Ghp knh theo bc sng ghp lng Knh thng tin d liu Gii ghp Ghp knh theo bc sng mt cao Li khi ng h thit b Qun l thit b Li giy Cui khung Ethernet trn SDH Cui dy Vin cc tiu chun vin thng Chu u Chui kim tra khung

Header Error Check Kim tra li mo u Hold Off Hold Off Higher Order Virtual Container Conten o bc cao Internet Protocol International Telecommunications (Telecommunications Giao thc internet Hip hi vin thng quc t Union

I
IP ITU-T

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

vi

Thut ng vit tt

ISSB ISA LOS LOVC LTP M MCF MS MSP MSSP MPLS N NE NEA NEL NEML NMI NMI NML NMS NNI O OSI OSPH OSS OW OTDR P PAD PDH PPS PSC PSN R

Standardisation Sector) Intra Shelf Serial Bus Integrated Service Adapter Loss Of Signal Low Order Virtual Container Line Terminal Point Message Communication Function Multiple section MS Protection

Mt tn hiu Conten o bc thp im kt cui ng dy Chc nng truyn thng cc bn tin on ghp knh Bo v on ghp knh

Network Element Network Element Alarms function Network Element Layer Network Element Management Layer Network Management Interface Network Management Interface Network Management Layer Network Management System Network to Network Interface Operation System Iinterconnection Optical Send Power High Operation Support System Order Wire Optical Time Domain Reflector Packet Assembler Disasemble Plesiochronous Digital Hierachy Path Protection Switch Protection Switch count Packet Switched Network

Phn t mng Chc nng cnh bo phn t mng Tng thnh phn mng Tng qun l thnh phn mng Giao din qun l mng Giao din qun l mng Tng qun l mng H thng qun l mng Giao din kt ni Mng Mng Ni kt h thng m ng dn cng sut quang H thng hng dn hot ng Nghip v My o phn x min thi gian quang Gi v gii gi Phn cp s cn ng b Chuyn mch bo v ng Chuyn mch bo v m Mng chuyn mch gi vii

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Thut ng vit tt

RAB RCI RGE S SAPI SC SDH SOH STM-1 SEMF SNCP Sk SLA SML SN SNC SNCP SNML So SONET STM-n T TU TUG TDM TMN TSD UCP UNI VC VCAT VCC VCG VC-n VC-n-Xc

Rack Alarm Bus Remote Card Identifier Regenerator Source Access Point Identifier Shelf Controller Synchronous Digital Hierachy Section Over Head

B cnh bo Nhn dng card u xa Trm lp Nhn din im truy nhp ngun Qun l cc cnh bo ng b s phn cp Phn mo u

Synchronous Transport Module Phng thc chuyn giao ng b 1 mc 1 Synchronous Management Equipment

Sink Service Level Agreement Service Management Layer Sub-network Sub-network Connection Sub-network Connection Protection Sub-network Management Layer Source Synchronous Optical Network Synchronous Transport Module level N Tributary Unit Tributary Unit Groups Time division multiplexing Telecommunications Management Network Trail Signal Degrade Universal Control Plane User-to-Network Interface Virtual Container (in SDH) Virtual Concatenation Virtual Channel Connection Virtual Concatenation Group Virtual Conten-n X contiguously Concatenated VC-ns

im ch Tho thun mc dch v Tng qun l dch v Mng con Kt ni mng con Bo v kt ni mng con Tng qun l mng con im ngun Mng quang ng b M-dun truyn ti ng b mc n

Khi nhnh Nhm cc khi nhnh Ghp knh theo thi gian Mng qun l vin thng Suy gim tn hiu ng truyn Mt iu khin chung Giao din kt ni ngi s dng mng Conten o Ghp chui o Knh kt ni o Nhm ghp o Conten o-n X khung VC-n ghp lin tc viii

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Thut ng vit tt

VC-n-Xv X Virtually Concatenated VCns WTR Wait-to-Respond

X khung VC-n ghp o Ch phn hi

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

ix

Chng I: K thut ghp knh ng b SDH

CHNG I K THUT GHP KNH NG B SDH


1.1. CU TRC GHP KNH
Mc ghp knh u tin ca SDH tc 155,520 Mb/s c gi l tn hiu STM-1 (Synchronous Transport Module 1). Cc mc tn hiu cao hn c thc hin bng cch ghp cc lung tn hiu mc 1 bng cc b ghp knh. Hin ti c cc mc tn hiu phn cp ng b sau: + STM-1 : tc 155,552 Mb/s + STM-4 : tc 622,080 Mb/s + STM-16 : tc 2488,320 Mb/s (2,4Gb/s) + STM-64 : tc tng ng 10Gb/s SDH cho php ghp cc lung tn hiu in PDH tc khc nhau (ngoi tr tc 8Mb/s) vo cc Container gi l Container o(Vitual Container)(VCs). Cc Container ny c kt hp vi nhau theo dng chun to ra tn hiu SMT-1, c th kt hp cc Container vi tc khc nhau trong 1 khung tn hiu STM-1. Cu trc hon chnh ca SDH c th hin trn s sau:

Hnh I.1: S khi tng qut ca ghp knh SDH Cc thnh phn ca SDH bao gm: Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 1

Chng I: K thut ghp knh ng b SDH

Container(C-n), n=1 - 4 y l thnh phn c bn ca STM-1 mang tn hiu PDH theo khuyn ngh ca ITUT chun G.702( V d cc tc truyn dn 1,554 Mb/s v 2 Mb/s). Vitual Container(VC-n), n=1 4 Cc mc tn hiu thp VC-ns (n = 1 hoc 2) c hnh thnh t cc Container (C-n, n = 1 hoc 2) v cc byte thng tin mo u tuyn (POH: Path Over Head). Cc mc tn hiu cao hn VC-ns ( n = 3 hoc 4) c hnh thnh t cc Container (Cn, n = 3 hoc 4) hoc Nhm cc khi nhnh ( TUGs: Tributary Unit Groups) kt hp vi cc byte thng tin mo u tuyn POH. Cc bytes thng tin POH dng xc nh v tr bt u ca VC-n, nh tuyn, qun l, gim st lung nhnh. Tributary Unit ( TU n ), n = 1 - 3 TU l mt khi thng tin bao gm 1 Container o(VC) cng mc v mt con tr khi nhnh ch th khong cch t con tr khi nhnh n v tr bt u ca Container o(VC). Tributary Unit Group ( TUG n ), n = 2 hoc 3 TUG-n c hnh thnh t cc khi nhnh TU-n hoc t TUG mc thp hn. TUG-n to ra s tng hp gia cc Container o mc thp v Container o mc cao hn. Administrative Unit (AU-n), n = 3 hoc 4 AU-n bao gm 1 VC-n ( n = 3 hoc 4) v mt con tr AU ch th khong cch t con tr AU n v tr bt u ca Container o. Administrative Unit Group c hnh thnh t 1 nhm cc AU theo kiu xen byte. V tr ca AUG l c nh trong khung STM-1 Module truyn ti mc 1( STM-1) y l thnh phn c bn ca SDH, bao gm AUG n v SOH ( Section Over Head) cng vi ti trng. Cu trc khung ca SMT-1 l 270bytes 9bytes c xp xp thnh 270 ct v 9 hng th hin trn hnh 2

Hnh I.2: Cu trc khung SMT-1.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Chng I: K thut ghp knh ng b SDH

Khung c thi hn l 125ms, c sp xp theo th t t tri sang phi v t trn xung di. Trong mi byte, cc bit c trng s ln ( bit 1) c truyn trc. SOH thc hin theo di, gim st, vn hnh khung STM-1. Module truyn ti ng b mc N ( STM-N) STM-N l tn hiu mc N ca SDH. 1 STM-N bao gm N AUGs v phn mo u on SOH ng b khung, qun l v gim st cc trm lp v cc trm ghp knh.

1. 2. PHNG PHP GHP KNH TN HIU


1. 2.1. Ghp lung tn hiu 2,048 Mb/s vo VC12 Tn hiu lung nhnh 2,048Mb/s(C-12) c ghp khng ng b vo Container o VC-12. (Xem hnh 1.3) Trong kiu ghp ny cc bt n c nh (R) c thm vo to nn a khung TU c dung lng 140 bytes trong 500ms. Ghp khng ng b cho php iu chnh cc lung nhnh v c th tu chn dng ng h ca lung nhnh ghp vo hoc dng ng h nh thi cung cp cho mng ng b. VC-12 bao gm byte POH dng kim tra li v thng tin v trng thi ca tuyn VC-12.

Hnh I.3: Ghp lung 2,048Mb/s vo VC12/TU12 1.2.2. Ghp lung 34,368Mb/s vo VC-3 Lung 34,368Mb/s(C-3) c ghp khng ng b vo VC-3 theo hnh 4 v c thm vo POH. VC-3 bao gm ti trng 9 84 bytes trong 125ms. Ti trng ny c

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Chng I: K thut ghp knh ng b SDH

chia thnh 3 khung, mi khung u mang cc bit thng tin (I), 2 bit iu khin chn (C1, C2), 2 bit chn ( S1, S2) v cc bit n c nh (R)

Hnh I.4: ghp lung 34,368Mb/s vo VC-3 1.2.3. Ghp tn hiu VC-12s vo TUG-2 TU-12 c hnh thnh t tn hiu VC-12 v c thm con tr cn chnh phase ca VC-12 tng ng vi TU-12. Mi TU-12 s dng 4 ct. Hnh 5 th hin ghp 3 TU-12 vo TUG-2. Trong thc t, cc ct ca TU-12 c ghp xen k nh hnh 5.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Chng I: K thut ghp knh ng b SDH

Hnh I.5: ghp tn hiuVC-12s vo TUG-2

1.2.4. Ghp TUG-2s vo TUG-3


Xp xp cc TUG-2s vo TUG-3 c th hin trn hnh 6. Ngoi ra TUG-3 cn c hnh thnh trc tip t cc lung 34,368 Mb/s v 44,736 Mb/s.

Hnh I.6: Ghp TU-12 vo TUG-2

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Chng I: K thut ghp knh ng b SDH

Hnh I.7: TU-12/TUG-2/TUG-3 Multiplexing 1.2.5. Ghp VC-3 vo TUG-3. TUG-3 c hnh thnh t VC-3 v mt con tr, con tr ny dng cn chnh phase ca khung TU-3. Cc con tr TU-3 nm trong cc byte H1, H2 v H3 ca TUG3, xem hnh 7.

Hnh I.8: Ghp TU-3 vo TUG-3

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Chng I: K thut ghp knh ng b SDH

1.2.6. Ghp TUG-3 vo VC-4 Hnh 8 sp xp 3 TUG-3s vo VC-4. Ct 1 ca VC4 bao gm 9 bytes POH, cc bytes ny dng chnh sa li, hin th trng thi ca tuyn v thng tin v cu trc ghp knh cho tuyn VC-4. Ct 2 v 3 l cc bytes n c nh

Hnh I.9: Ghp 3 TUG-3s vo VC-4 1.2.7. Ghp VC-4 vo khung STM-1 s dng AU-4/AUG AU-4 c hnh thnh t VC-4 v con tr AU-4, con tr ny dng ch ra v tr ca VC-4 trong cu trc khung STM-1. V tr ca con tr AU-4 ny l c nh trong khung STM- 1. AU-4 c t trong AUG cng vi SOH to nn khung STM-1. SOH dng theo di, gim st v thng tin v trng thi ca khung STM-1.

Hnh I.10: Ghp VC-4 vo khung STM-1 dng AU-4/AUG

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

CHNG II GII THIU THIT B TRUYN DN QUANG ALCATEL 1660 SM


2.1. GII THIU CHUNG: SDH (ng b s phn cp) hin nay l cng ngh truyn dn ni tri trong cc mng th v mng li. Cng vi nhu cu i hi khng ngng ca truyn thng tc cao, Alcatel cao tm quan trng ca cc thit b truyn dn quang vi cc chc nng nh hi t, chuyn mch v chuyn tip lu lng 1660SM c thit k cho cc ng dng mng th, mng li, l 1 phn ca dng sn phm phm truyn dn OMSN(Optical Multi-Service Node), thit b h tr cc card ISA (Integrated Serviec Adapter), cho php cung cp cc dch v SDH th h mi v h tr nhiu giao thc khc nhau vi dung lng truyn dn cao nh Ethernet, MPLS, ATM v Packet Ring, em n cho ngnh vin thng v nh cung cp dch v mt gii php xy dng cc mng quang thng minh tch hp nhng kh nng TDM v Packet v p ng c s cnh tranh mi v nhng li ch pht sinh truyn thng. Alcatel 1660SM tun theo tiu chun G.707 ca ITU-T v ghp knh SDH. Alcatel 1660SM 5 tng thch vi nn tng ca dng 1660SM c lp t, c thm giao din STM-64 v m rng thm kh nng chuyn mch cho khi Matrix mi. Thit b c th c cu hnh nh mt b ghp knh Hub(dng trong cu hnh star), b Add/Drop hay b u cho ti ch s dng trong mng tuyn tnh, rings, mesh. 1660SM h tr cc c ch bo v khc nhau khi s dng trong cc mng trn. Thit k ca Alcatel 1660SM tch hp cng ngh quang chuyn mch d liu cho cc gii php ti u v mng th. - Da trn kin trc mm do ca SDH vi nhng u im sau: + Mnh m v ng tin cy cho ti a cc dch v hin c trong cc b phn truyn dn cc cp. + Kh nng qun l ti u cho dch v im ni im v gim st. + Kt ni ni bt trong tt c cc cu trc qun l mng lu lng c tc t 2Mbit/s ln n 10Gbit/s. - Tch hp chc nng Alcatel ISA (Integrated Service Adapter) tn dng ti u c s h tng sn c nhm khai thc cc dch v d liu mi nh: + Kh nng chuyn mch cho cc kt ni d liu data Ethernet, Gigabit Ethernet, ATM v MPLS-based Packet Ring. + H thng qun l tit kim chi ph v cc ng dng truyn ti d liu dng gi tin, tn dng c s h tng mng quang sn c (khng cn thm cc mng d liu ring bit). + Kh nng to ra cc li nhun mi t s cnh tranh v cc dch v d liu hin ti v trong tng lai bng cch s dng dch v SLA da trn chun QoS. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 8

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Vi nhng c im trn, Alcatel 1660SM l thit b hin i, tch hp nhiu cng ngh, v l tng s dng trong cc ng dng mng th, ni m cc yu t chnh nh: + Tit kim chi ph v c s h tng, tin cy v tp trung cc dch v d liu i hi rt cao. Alcatel 1660SM c s dng thi hnh v nng cp mng sn c, p ng cc dch v trong tng lai v l gii php mm do tng dung lng truyn dn theo yu cu ca cc ng dng th bng rng. 2.1.1. Cc c im ni bt ca 1660SM Cc c im chnh mang tnh chin lc ca h sn phm OMSN gm: Hon chnh: Vi nhiu NE khc nhau, dng sn phm OMSN SDH ADM p ng c tt c cc nhu cu v truyn dn, t cc ng dng c bn n cc ng dng cho mng th, mng truyn dn c ly longhaul, ultralong-haul n gin: C th s dng li cc module gia cc h thng khc nhau. Sn sng cho tng lai: tng thch vi cc ng dng truyn thng, OMSN cung cp cc giao thc tp chung, chuyn mch v chuyn tip d liu cc lp mng ph hp. Tng thch vi cc h thng khc: OMSN c th tng thch vi cc thit b truyn dn khc nhau hin ang c s dng trong mng nh: tng thch v chun giao din quang, knh DCC(knh truyn thng d liu) v v qun l mngNgoi ra cn c th nng cp cc mng c sn m khng lm nh hng n s hot ng ca mng. Tit kim c hiu qu: Bng cch chia s cc module c th c thay th(cc phn chung cng nh cc cng lu lng) gia cc h thng khc nhau v c th s dng li ton b khung gi ca thit b cho cc thit b chun ADM cng nh cc cu hnh i hi ma trn u cho dung lng ln, cc nh vn hnh mng c th gim ng k chi ph cho cc module d phng ca h thng v chi ph v o to con ngi khi s dng thit b.Gii php ci t cc h thng mi m ch c 1 vi im khc bit so vi h thng trc l gii php u tin tit kim chi ph. Qun l: Khng ph thuc vo cu trc ca mng c hnh thnh cng nh cng ngh m mng s dng cho cc h thng u cui, ng trc(backbone)(MPLS, ATM, SDH, WDM), OMSN cung cp 1 gii php qun l duy nht qun l tt c cc thit b trong mng. Ngoi ra, 1660 SM cn c cc c im sau: Linh hot, mm do: Bn cnh mt vi chc nng chung, thng dng cho cc thit b SDH, 1660SM c 16 cng cho cc card lu lng. H thng c th c cu hnh nh 1 im ca vng Ring STM-64 hay c th kt cui ln ti 6 vng Ring STM16 khc nhau. Multiple SNCP ring hoc 2F MS-SPRing STM-64 c kt cui bi cng 1 node. Dung lng ca ma trn u cho VC cung cp kh nng kt ni tt c cc mc VC tng ng 256256 STM-1. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 9

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Tin cy: 1660 SM h tr 3 phng php bo v: Bo v on ghp knh tuyn tnh(MSP), bo v tuyn (SNCP) v bo v MS-SPring. Ngoi ra chc nng bo v node, bo v card 1:1 hoc 1:N cng c h tr. Chc nng bo v ngun cung cp c h tr thng qua b chuyn i DC/DC c gn trn mi card. D dng: 1660SM c cu trc iu khin tp trung, do hn ch c vic s dng b vi x l v phn mm trn card iu khin, card ma trn cng nh card chuyn mch ATM v card chuyn mch Ethernet . Cc card lu lng khng c vi x l trn bo mch v c s dng chung cho cc thit b truyn dn cng h ca Alcatel. Phn mm 1660SM cng c th c nng cp bng cch download ti ch hoc t xa, M rng: tng thch vi mt vi h thng v cc chun khc. 1660 SM c h tr giao din STM-16 cloured , kt ni trc tip vi thit b WDM khc m khng cn phi c b chuyn i bc sng. 2.1.2. Cc ng dng ca 1660 SM 1660 SM c th c s dng cng vi cc si quang theo chun G.652, G.653, G.655. Thit b c s dng trong cc ng dng chnh sau: - Trong cc mng ring a phng hoc trong th (Local and metropolitan edge rings). - Trn cc ng trc lin vng. - S dng trong cu hnh im - im vi chc nng drop/insert v/hoc vi cc trm lp. - S dng lm cng kt ni quc t hay lm ranh gii gia cc mng. - Trong cc ng dng i hi truyn khong cch cc xa, c s dng cc b khuych i. - Trong trung tm ca th yu cu a dch v v d liu.

2.2. M T THIT B
1660 SM l thit b truyn dn da phng tin STM-1/4/16/64, u cho cc tn hiu PDH v SDH cc mc khc nhau cng nh cc lung d liu dng gi. Thit b c th hot ng nh mt thit b u cui hoc nh mt b ghp knh Add/Drop. Hn th na h thng cng c th c cu hnh nh 1 thit b u cho ti ch mini vi dung lng ln n 384x384 STM-1 mc High Order VC v 256x256 STM-1 mc Low Order VC. Cng lu lng ca 1660 SM c th l PDH hoc SDH. Thit b h tr cc card sau: - Card 63x2Mbit/s - Card 63x2Mbit/s unit G.703/ISDN-PRA - Card 3x34/45Mbit/s - Card chuyn i tn hiu quang 4xOC3 v AU3/TU3 Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 10

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Card 4x140Mbit/s-STM-1 giao din in Card 4xSTM-1 giao din in Card 4xSTM-1 giao din quang/in Card access 12xSTM-1 giao din quang Card access 16xSTM-1 giao din in Card 1xSTM-4 giao din quang Card 4xSTM-1/4 giao din quang Card 1xSTM-16 giao din quang Card slim 1xSTM-16 giao din quang Card 1xSTM-64 giao din quang Card chuyn mch ISA-ATM + 44 VC-4 + Enhanced 44 VC-4 unit + hoc 88 VC-4) - Card 11x10/100 BaseT i/f Ethernet - Card access 14x10/100 BaseT i/f Ethernet - Card 4xGigabit Ethernet - Card access 4xGigabit Ethernet - Card chuyn mch Ethernet (ES1/ES4/ES16) - Card Packet Ring Edge Aggregator vi 4x10/100 BaseT i/f - Card Packet Ring Edge Aggregator vi 1Gbit Ethernet i/f - Mudule Packet Ring c kh nng chuyn mch 6.4Gbit vi 2 access module: 16x4x10/100 BaseT i/f v 2xGigabit Ethernet i/f V 1 s card thc hin chc nng iu khin trung tm: - Card iu khin thit b - Card ma trn chuyn mch SDH + Clock Reference - Card ma trn chuyn mch nng cao + Clock Reference Tt c cc cng lu lng u c th c bo v theo cu hnh N+1. Ph thuc vo cu trc mng s dng, 1660 SM c th thc hin bo v MSP theo c ch n hng hay song hng trn cc giao din STM-n. Chc nng bo v SNCP l chc nng c sn ca 1660 SM gm bo v theo c ch SNCP-I hay SNCP-N tt c cc mc VCi. Cc cng SDH s dng trong c ch bo v MSP hay SNCP c la chn linh hot thng qua phn mm qun l thit b ti ch hay t xa tng ng vi v tr ca cc cng ny trn shelf. 1660 SM cng c th qun l multiple 2 fibres MS-Spring tc 2.5G v 10G 1660 SM cng thc hin chc nng theo di mo u on trn tuyn POM(Path Overhead Monitoring) v SUT(Supervisory Unequipped Trail) cc mc VC thp v cao.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

11

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Cc giao din quang longhaul v shorthaul c h tr trn cc giao din STM1, STM-4 v STM-16, STM-64. Hn th na, cc giao din ny cng hot ng c vi cc b khuych i khi cn truyn dn khong cch rt xa. Cc giao din STM-1 v STM-16 cng c th thc hin truyn dn song hng trn mt si quang n, nguyn tc hot ng ca si quang ny tng t nh b phn chia/kt hp bn ngoi. Giao thc phn mm gia hai node u cui s pht ra cnh bo LOS khi pht hin si quang b t. Giao din STM-16 v STM-64 h tr chc nng cloured thc hin kt ni trc tip vi cc thit b WDM m khng cn thng qua b chuyn i bc sng. Ma trn tp trung thc hin chc nng cross-connect. Ma trn chuyn mch non blocking cho php u cho vi dung lng tng ng 384x384 STM-1 mc High Order v tng ng 256x256 STM-1 mc Low Order trn tt c cc cng lu lng.

Hnh II.1: Cu trc subrack ca thit b1660SM 1660 SM c kh nng xen r ti a 378 tn hiu 2Mb/s Cc knh nghip v, theo chun SDH c h tr cho cc dch v ph tr. Mt knh EOW vi bo hiu DTMF c s dng trong qu trnh bo dng thit b. Khi to ra tn hiu ng b, c tch hp trong card ma trn SDH, thc hin ng b cho 1660 SM v cung cp tn hiu ng b cho cc thit b bn ngoi. Tn hiu ng b c th c ly t 1 ngun ng b 2MHz / 2Mb/s bn ngoi, hoc t bt k cng STM-N, cng 2Mb/s no hay t ngun dao ng ni bn trong. C ch la chn ngun ng b SSM(Synchronisation Status Message) v la chn theo th t mc u tin cng c h tr. Khi iu khin thit b thc hin chc nng iu khin bao gm cu hnh, thu thp cnh bo, theo di trng thi v d liu ca thit b. Tin ch download phn Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 12

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

mm(ti ch v t xa) cng c h tr cp nht phn mm mi nht cho khi iu khin. Thit b c th c qun l qua giao thc CMISE Craft Terminal bi 1 my tnh c nhn gn vo giao din F hoc thng qua h thng qun l mng OMSN Network Managerment System bng giao din Q. Hn th na 1660 SM c th hot ng nh mt thit b trung gian cc NE trong dng thit b truyn dn ca Alcatel c th truy cp thng qua giao din Q2/RQ2. Bng cch ny, 1660 SM c th d dng truyn cc thng tin v cnh bo v cu hnh PDH hoc/v h thng x l ti/t mng qun l tp trung TMN s dng chun SDH DCC. B chuyn i DC/DC, gn trn mi card, cung cp c ch bo v ngun cp cho h thng. C ch cp ngun theo kiu phn b l c ch thng xuyn c s dng ca dng OMSN. 2.2.1 S khi thit b 1660 SM

Hnh II.2: S khi SDH trong thit b Alcatel1660 SM Thit b 1660 SM bao gm cc khi sau: - Ma trn chuyn mch SDH cross connect mc VCx - Khi ngun ng b - Khi iu khin thit b Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 13

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

- Cc cng lu lng - Khi ngun - Ma trn chuyn mch ISA - Tch hp CWDM - Khi knh nghip v. 2.2.1.1.Ma trn chuyn mch SDH cross connect mc VCx Ma trn Cross Connect SDH l ma trn chuyn mch non-blocking, c th thc hin chuyn mch cc mc AU4s, TU3s, TU12s gia cc cng SDH v cng PDH. Ma trn ny thc hin 1 vi kiu kt ni, nh: - Kt ni n hng im - im - Kt ni song hng im - im - Kt ni n hng im - a im - Kt ni SNCP Drop&Continue - Kt ni MS-Spring Drop&Continue Dung lng kt ni ti a ca ma trn chuyn mch tng ng 384x384 STM-1 mc High Order VC v tng ng 256x256 STM-1 mc Low Order VC(16128 VC12s)

Hnh II.3: Kt ni High/Low Order thc hin trong 1660 SM Kt ni gia cc cng STM-4, STM-16 v STM-64 cho cc tn hiu AU4-4C, AU4-16C v AU4-64C cng c h tr. Tt c cc AUGs (STM-n Adminditrative Unit Group) qun l bi ma trn SDH c cu trc theo chun ghp knh ETSI (1AU-4). Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 14

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Ma trn u cho cn thc hin bo v SNCP/N v SNCP/I v MSSPRing. Ch bo v c th l revertive hoc non-revertive. Ma trn u cho cng h tr bo v MS-SPRing 22 fibres mc STM-64 vi 96 nhnh STM-1. Ch thch: (1): Nt reset card (2): RJ45, c dng bi nh sn xut (3): n Led th hin trng thi: - Mu : Card li - Mu xanh: Card hot ng bnh thng - Mu cam: Card trong trng thi d phng

2.2.1.2. Khi ngun ng b Khi ng b cung cp tn hiu ng b cho tt c cc khi khc trong NE v c coi l ng h ca thit b SDH (SEC: SDH Equipment Clock). Khi ng b ca 1660 SM hot ng tun theo chun G.783 ca ITU-T: SETS(SDH Equipment Timing Source). Cc khi chc nng SETS ca 1660 SM th hin trong hnh sau:

Hnh II.4: S khi ngun ng b ca 1660SM Ngun ng b u vo s dng trong SETS c th l: - Cc lung STM-n - Cc cng traffic 2Mb/s - Ngun ng b 2MHz/2Mb bn ngoi - B dao ng ni bn trong Ch t ng la chn ngun ng b c thc hin thng qua khi Selector B (s dng thut ton SSM: Synchornization Status Message) hoc thng qua c ch phn mc th t u tin. 1660 SM cng h tr la chn ngun ng b thng qua c ch manual. Khi SETS cung cp 2 u ra: NE clock reference c s dng nh l Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 15

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

ngun ng b bn trong ng b cho cc tn hiu ra SDH STM-n, u ra 2MHz / 2Mb/s dng ng b cho cc thit b bn ngoi. Phn cp ngun ng b h tr ti a 6 ngun ng b, cc ngun ng b ny c th c la chn t bt k cng traffic STM-n hoc 2Mb/s. Khi SETS c 3 ch hot ng: Locked, Holdover v Free-running. Trong ch Holdover, khi SETS s dng tn s ca ngun ng b cui cng trong phn cp ng b trc khi ngun ny tr nn li vi sai s 0.37ppm mi ngy dng lm tn hiu ng b cho NE. chnh xc ca b dao ng ni bn trong l 4.6ppm. Khi ma trn chuyn mch SDH c bo v ch 1+1, chc nng ng b cng c bo v. 2.2.1.3. Khi iu khin: Khi iu khin thc hin chc nng qun l (SEMF: Synchronous Equipment Management) theo chun G.783 ca ITU-T. Khi ny kt ni vi cc h thng qun l bn ngoi thng qua chun giao din QB3 CMIP. M hnh qun l c tun theo chun G.774 ca ITU-T. iu khin thit b thng qua giao din u cui truy cp nhn cngLocal Craft Terminal cng da trn giao din tng t. 1660 SM c cu trc iu khin tp trung, da trn m hnh 2 mc: - Equipment Controller (EC) qun l knh DCC, giao din CT/OS v qun l d liu c s - Shelf Controller (SC) qun l cc cnh bo, thc hin gim st, theo di v bo v thit b. 2 vi x l c s dng tng ng vi 2 chc nng iu khin EC v SC. B vi x l EC c tch hp trn card ii khin thit b (Equipment Controller unit) trong khi b vi x l SC c tch hp trong card ma trn chuyn mch SDH. Chng truyn tn hiu thng qua bus ISSB (Intra Shelf Serial Bus): Vi x l SC thc hin cc chc nng SDH, thu thp d liu (cnh bo, thng tin theo di) v cu hnh thit b thng qua cc bus song song (ISPB: Intra Shelf Parallel Bus) trn backplane ca 1660 SM Chc nng truyn thng cc bn tin (MCF: Message Communication Function) c thc hin thng qua khi EC, khi ny c th qun l 32 knh DCC. Vic la chn cc cng STM-n v knh DCCm hoc knh DCCr thng qua giao din u cui truy cp nhn cng Local Craft Terminal. Qu trnh lu tr c s d liu v cu hnh v download phn mm c thc hin bng cch thay i Card Flash PCMCIA. Khi EC cng thc hin chc nng nh mt phng tin trung gian kt ni vi cc thit b qun l Acatel khc thng qua giao din Q2/RQ2.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

16

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Thng tin qun l c x l thng qua giao din Q2/RQ2 v ghp vo knh DCC truyn ln ng truyn SDH a ti h thng qun l tp trung TMN. Khi ma trn chuyn mch SDH c bo v trong cu hnh 1+1 th chc nng SC cng c bo v. Trong trng hp khi EC b li th vn khng nh hng n lu lng cng nh khng c t ng chuyn mch bo v xy ra, v lu lng c qun l bi khi SC ca ma trn chuyn mch SDH.

Ch thch:
(1): Nt reset card (2): Giao din qun l NE ti ch (RS232) (2a): Giao din qun l NE ti ch (USB)(trong phin bn ny cha h tr tnh nng ny) (3): c s dng bi nh sn xut. (RJ45) (4): n LED () - Cnh bo Urgent trn thit b (Critical hoc Major) (5): n LED () - Cnh bo Not Urgent trn thit b (Minor) (6): n LED (vng) - Lu tr cnh bo (Attended) (7): n LED (vng) - iu kin bt thng (8): n LED (vng) - Cnh bo Indicatve (Warring) (9): Nt kim tra n trn card (10): Nt lu tr cnh bo (Attended) (11): n LED (xanh): Card ang hot ng (12): n LED hai mu: + Mu : Card li + Mu xanh: Card hot ng tt.cnh bo, thc hin gim st, theo di v bo v thit b.

(2a)

Hnh II.5: Card EQC

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

17

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

2.2.1.4.Khi traffic: Card 632Mb/s (P63E1) Card ny cung cp 63 cng E1, s dng phng php ghp khng ng b cc lung tn hiu 2Mb/s vo cc container o VC12s, tun theo chun G.703. Cc giao din ra ca card ny(75ohm hoc 120ohm) nm trn cc card access. Mi card acess cung cp 21 cng E1, tun theo chun G.703. Card 632Mb/s ny h tr chc nng nh thi li cc lung 2Mb/s. Chc nng ny cho php a tn hiu ng b bn trong ca NE vo cc khung u ra 2Mb/s. C th enable hoc disable chc nng ny ti mi cng 2Mb/s. Thit b 1660 SMC c th ci ln ti 6+1 card traffic 632Mb/s v 18 card access 212Mb/s trn mt subrack Qui lut cm card 63E1 (P63E1) v card access 21E1 (A21E1) tng ng trn subrack 1660 SM c th hin trong hnh sau:

Hnh II.6: Quan h gia Port Card(63E1) v Access Module Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 18

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Ch : Slot 32 dng cm card bo v 63E1. Trn card Access A21E1 c 3 connector, mi connector tng ng vi 7E1 nh hnh sau:

Hnh II.7 : Giao din kt ni trn card Access A21E1 (120ohm)

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

19

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Hnh II.8: Kt ni vt l 72Mb/s (120ohm)(T1-T3)

Card 334/45Mb/s
Card ny cung cp 3 cng 34/45Mbps, s dng phng php ghp khng ng b cc lung tn hiu 34Mb/s hoc 45Mb/s vo cc container o VC3s, tun theo chun G.703. Vic la chn ch hot ng (34Mb/s hoc 45Mb/s) c thc hin thng qua phn mm iu khin. 2 module access khc nhau (34Mb/s v 45Mb/s) c dng tu theo nhu cu s dng l lung 34Mb/s(75ohm) hay 45Mb/s(100ohm). Thit b 1660 SM c th ci ln ti 16 card traffic 334/45Mb/s v 16 card access 334Mb/s hoc 16 card access 345Mb/s trn mt subrack. 1660 SM h tr cc c ch bo v card 334/45Mb/s sau: - Khng bo v 16+0 - Bo v 15 +1 - Bo v 8 nhm (1+1) - Bo v M(N+1) Quy lut cm card 34/45Mb/s trn subrack 1660 SM c th hin trong hnh sau:

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

20

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Hnh II.9: Quan h gia Port Card(A3E3) v Access Module khi s dng bo v 1+1 Ch : Cc giao din u ra ly cc slot 3,5,7,9,14,16,18,20, Cc slot cn li 2,4,6,8,13,15,17,19 ch dng bo v (khng cn cp 75ohm ra trn cc giao din ny). Giao din u ra trn card Access A3E3 c th hin trong hnh sau:

Hnh II.10: Giao din ra trn card Access A3E3 Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 21

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Card 4140Mbps/STM-1e. Card ny cung cp 4 giao din 140/155Mb/s theo chun G.703. Vic la chn ch hot ng trn mi giao din c thc hin thng qua phn mm iu khin. Cc giao din u ra 140/155Mb/s nm trn card access 4140Mbps/155Mb/s. Khi 1 cng c cu hnh hot ng mc STM-1 th lu lng VC4 c th c tch ra theo kiu c cu trc hoc khng c cu trc thnh cc khung VC dung lng thp hn. Thit b 1660 SM c th ci ln ti 16 card traffic 4140/155Mb/s v 16 card access 4140/155Mb/s trn mt subrack. 1660 SM h tr cc c ch bo v card 4140/155Mb/s sau: - Khng bo v 16+0 - Bo v 15 + 1 - Bo v 8 nhm (1+1) - Bo v M(N+1) Quy lut cm card trn subrack 1660SM c th hin trong hnh sau

Hnh II.11: Quan h gia Port Card(4STM-1 (75ohm)) v Access Module Khi s dng trong c ch bo v card 1+1, quy lut cm card c th hin trong hnh sau:

Hnh II.12: Quan h gia Port Card(4*STM-1) v Access khi s dng bo v 1+1 Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 22

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Ch : Cc giao din u ra ly cc slot 3,5,7,9,14,16,18,20, Cc slot cn li 2,4,6,8,13,15,17,19 ch dng bo v (khng cn cp 75ohm ra trn cc giao din ny). Giao din u ra (75ohm) trn card Access - A4ES1 c th hin trong hnh sau:

Hnh II.13: Giao din ra trn card Access A4ES1 Card 4 STM-1e. Card ny cung cp 4 giao din STM-1e theo chun G.703. Cc cng u ra nm trn card access 4 STM-1e tng ng. Vi mi lung STM-1, khung VC-4 c th c tch ra theo kiu c cu trc hay khng c cu trc thnh cc khung VC dung lng thp hn. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 23

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Thit b 1660 SM c th ci ln ti 16 card traffic 4STM-1e v 16 card access 4155Mb/s trn mt subrack. 1660 SM h tr cc c ch bo v card 4STM-1e sau: - Khng bo v 16+0 - Bo v 15 + 1 - Bo v 8 nhm (1+1) - Bo v M(N+1) Quy lut cm card v giao din trn card Access ca card 4*STM-1e cng tng t nh card 4*140/155Mb/s. Card 4 STM-1e/o Card ny cung cp 4 giao din in (G.703) hoc quang dung lng STM-1. Hai giao din ca card ny c b tr trn mt trc ca card, ban u c trng, ngi s dng c th ghp cc module STM-1 quang(shorthaul, longhaul) hoc in vo 2 giao din trng theo yu cu. Hai giao din cn li nm trn card Access, ngi s dng cng c th dng adapter quang hoc in chuyn i cng thnh cng quang hoc in. Thit b 1660 SM c th ci 16 card 4 STM-1e/o trn 1 subrack Cc giao din cng quang hoc in ny c th c s dng 1 cch linh hot trong c ch bo v 1+1 tuyn tnh MSP hoc SNCP thng qua phn mm qun l ti ch hoc qun l t xa. Cc cng tham gia trong c ch bo v MSP hoc SNCP c th thuc cc card cng loi hoc card khc loi Quy lut cm card 4*STM-1e/o trn subrack 1660SM c th hin trong hnh sau:

Hnh II.14: Quan h gia Port Card(4STM-1e/o) v Access Module

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

24

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Cc module STM-1 quang/in c PORT CARD v ACCESS s dng gn vo CARD c th hin trong hnh sau:

Hnh II.15: Module STM-1 quang/in gn trn Prort Card/Access Card Card quang 1 STM-4o Card ny cung cp 1 giao din STM-4o, cng ny c b tr mt trc ca card. Card ny c hai loi l longhau v shorthaul. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 25

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Thit b 1660 SM c th ci 16 card 1STM-4o trn 1 subrack t slot 24 n slot 39 Cc cng STM-4 ny c th c s dng trong c ch bo v MSP hoc SNCP thng qua phn mm iu khin ti ch hoc t xa. Cc c ch bo v ny c th s dng giao din STM-4 trn card Compact DM-4

Hnh II.16: Card quang STM-4o ( giao din quang SC/PC) Ch : Hnh trn l v d v card quang STM-4o (giao din SC/PC), vi giao din quang FC/PC tnh nng ca card cng tng t. Card 4 x STM-1o/STM-4o Card ny cung cp 4 giao din quang STM-1 hoc 4 giao din quang STM-4 (chuyn i thng qua module SFP pha trc mt). Card ny c hai loi l longhau v shorthaul. Khi module STM-1 SFP c s dng cc giao din STM-1 c t trn card access 12xSTM-1 quang gn trn slot dnh cho card access ca 1660 SM. Thit b 1660 SM c th ci 16 card 4STM-1 trn 1 subrack cng cc card access 12xSTM-1. Cc giao din STM-1 ny c th c s dng trong c ch bo v 1+1 MSP, SNCP thng qua phn mm iu khin ti ch hoc t xa. Card access 16 x STM-1e Card ny cung cp 16 giao din STM-1 song hng chun G.703. Cc giao din ny c t trn module access 16xSTM-1e. Module ny nht thit phi dng kt hp vi 1 card chnh 4xSTM-1/4. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 26

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Thit b 1660 SM c th ci 16 card 16STM-1e trn 1 subrack 1660 SM h tr cc c ch bo v card 16STM-1e sau: - Khng bo v 16+0 - Bo v 15 + 1 - Bo v 8 nhm (1+1) - Bo v M(N+1) Card quang 1STM-16o Card ny cung cp 1 giao din STM-16o, cng ny c b tr mt trc ca card. Card ny c hai loi l longhau v shorthaul. Vi phin bn Coloured, card ny cn h tr kt ni trc tip vi cc thit b WDM m khng cn phi c b chuyn i bc sng. Card chim rng 2 slot, c ci trn subrack cc slot sau: 25+26; 28+29; 34+35; 37+37. Thit b 1660 SM c th ci 4 card 1STM-16 trn 1 subrack. Card ny c th s dng trong cc cu hnh sau: - 4 STM-16 khng bo v - 2 nhm bo v 1+1 STM-16 - 2 x SNCP rings - 2 x 2 fibers MS-SPRing V bt k cu hnh kt hp bo v v khng bo v no

Hnh II.17: Card quang STM-16o ( giao din quang SC/PC) Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 27

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Ch : Hnh trn l v d v card quang STM-16o (giao din SC/PC), vi giao din quang FC/PC tnh nng ca card cng tng t. Card quang 1STM-16o slim Card ny cung cp 1 giao din STM-16o (giao din t pha trc ca card). Card ny c hai loi l longhau v shorthaul. Card quang 1STM-16o slim chim rng 1 slot trn subrack 1660SM. Thit b 1660 SM c th ci 16 card 1STM-16o trn 1 subrack t slot 24 n 39. Card ny c th s dng trong cc cu hnh sau: - 16 STM-16 khng bo v - 8 nhm bo v 1+1 STM-16 - 8 x SNCP rings - 8 x 2 fibers MS-SPRing V bt k cu hnh kt hp bo v v khng bo v no

Hnh II.18: Card quang STM-16o (s dng module quang SFP giao din LC/PC) Card quang 1STM-64 Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 28

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Card ny cung cp duy nht 1 giao din STM-64, cng ny c b tr mt trc ca card v c th l S-64.2B hay I-64.1. Longhau vi k hiu L-64.2B v c kt hp vi b khuych i quang 10dB. Card ny h tr 64xVC4 hoc 16xVC4-4c hoc 4xVC4-16c hoc 1xVC4-64c container. Cc mc VC cao v thp c thc hin ngay trn board. Dung lng 64AU4 c qun l bi ma trn chuyn mch mc cao HO, dung lng 32 AU4 c qun l bi ma trn chuyn mch mc thp LO. Card STM-64o chim rng 2 slot trn subrack 1660SM, c ci cc slot 25+26; 28+29; 34+35; 37+38, do c th cm c 4 card trn 1 subrack 1660 SM. Giao din quang trn card l FC/PC.

Hnh II.19: Card quang STM-64o giao din quang FC/PC

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

29

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Card Ethernet 10/100Mb/s, Gigabit Ethernet v ISA Packet Ring EdgeAggregator a .Card ISA Ethernet 10/100 Base T Card ISA Ethernet cung cp giao din 10/100 baseT, cho php kt ni 2 mng LAN theo cu hnh im - im. im ni bt chnh khi s dng s dng card Ethernet trong mng SDH l: - Gim ti a chi ph - Cung cp bng thng theo yu cu ca khch hng. Chi ph ti a gim c nh s dng cc giao din sn c trn card, cho php thay th cc cng up-link gi thnh cao, cc cng s dng giao thc truyn thng POS (Packet Over SDH/SONET). iu ny lm cho c s h tng ca mng ca nh khai thc dch v c ti u v do gim chi ph cho ngi s dng. Bng thng c cp pht cho ngi s dng u cui theo nhu cu thc ca h, khng ph thuc vo kiu giao din. Card ISA Ethernet 10/100 chim rng 1 slot v c th c cm vo bt k slot no trong vng "basic" ca subrack 1660SM. Card ny cung cp 11 giao din 10/100BaseT mt trc ca card. Card "access" s dng cng vi card ny c cm vng "access" trn subrack 1660SM, cung cp thm 14 giao din Ethernet 10/100BaseT hoc cng c th dng card access 4GE, cung cp thm 2 giao din 1000 Base SX/LX (s dng 2 module SFP), mi giao din GbE trn card access c th c ghp vo 1 container VC-4. Dung lng kt ni vi backplane 1660SM ca cc cng Ethernet trn card ISA tng ng vi 4VC4. Ln ti 12 card ISA Ethernet (main) v 12 card ISA Ethernet hoc GbE Access c th c cm trn subrack 1660SM. Card ny cng tch hp b chuyn i tc , do cho php cc lung tn hiu Ethernet tc 10/100Mb/s c th c ghp vo cc khung SDH bt k tc no(VC12, VC3 hoc VC4) Cc khung Ethernet nhn c thng qua cc giao din Ethernet c ghp vo cc container o SDH VC-x theo giao thc GFP, sau c truyn qua mng SDH. Tc d liu truyn i t thit b ca khch hng u cui b hn ch ph hp vi dung lng SDH theo c ch iu khin lung 802.3x. C ch iu khin lung c s dng ngn chn tc nghn trong mng truyn dn, iu c th xy ra khi cc gi tin b hu b. Di thng SDH c cp pht thng qua: - Mi giao din Ethernet c ghp c lp vo container o 1VC12/3/4. Container o sau c chuyn mch thng qua ma trn chuyn mch ti cc lung nhnh VC. - Mi giao din Ethernet c th c ghp vo NVC12/3/4 bng cch s dng cc VC lin tip. Mi VC l c lp vi nhau trong mng SDH v c chuyn ti v 30

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

tr yu cu bn trong ma trn chuyn mch bng giao thc GFP. Cc byte mo u ca khung sau c cn chnh li ti v tr drop xung.

Hnh II.20: Card ISA Ethernet (Traffic v Access) Quy lut cm card ISA Ethernet trn subrack 1660SM c th hin trong hnh sau: Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 31

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Hnh II.21: Quan h gia Port Card (Ethernet) v Access Module b. Card ISA Gigabit Ethernet Card ISA Gigabit Ethernet cung cp cc giao din 1000BaseSX/1000BaseLX kt ni 2 mng LAN vi nhau qua giao thc im - im. Card ny h tr cc kt ni sau trong mng SDH: + Truyn d liu tc Gigabit Ethernet gia 2 thit b. + m bo QoS gia cc im u cui thng qua mng. Nhng c tnh trn tun theo cc chun: + IEEE 802.3z (giao din gigabit) + ITU G.707 v G.783 + LCAS (G.7042) Card Gigabit-Ethernet h tr ln ti 4 giao din 1000Base SX/LX (s dngmodule SFP). 4 giao din GE cn li c nm trn card Access Card ny c th c ci vo bt k slot no trong vng "basic" ca 1660SM.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

32

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

kt ni Dung lng vi backplane ca card GE l 622Mb/s khi n c t ti slot non-enhanced. Lut cm card card GE c th hin trong hnh sau :

Hnh II.22: Card GE (Port Card) Hnh II.23: Card GE (Access Card) Ln ti 8 card GE c th c ci trn subrack 1660SM (tng ng vi 64 cng GE/subrack). D liu nhn c t cng 1000baseSX hoc 1000baseLX trn card ISA-GbE c ghp vo 1 vi container VC-4. Mt cch chnh xc, lu lng GbE t cc giao din vt l c ghp vo cc container VC-4-xv (x=1,2,3,4,5,6,7) s dng giao thc GFP. Mi khung Gigabit Ethernet c ghp vo 1 khung ng gi chung m khng cn phi iu chnh (GFP-ITU-T G.7041). C ch iu khin lung c thc hin Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 33

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

tng ng vi chun IEEE 802.3x ngn chn tc nghn trong mng truyn dn khi cc gi tin b hu b Ch thch: + (1) - (4): Cc cng Gigabit Ethernet, c s dng vi cc module SFP quang 1000 base SX/LX tng ng + (5): Nt reset card + (6): Cng dng trong qu trnh bo dng, sa cha (c s dng bi nh sn xut). Chuyn mch Ethernet (ES1/ES4/ES16) Module chuyn mch ISA Ethernet, kt hp vi Module Packet Ring Edge, cho php thc hin chc nng chuyn mch lp 2 trn 1660SM. Card ES1 v ES4 h tr 8 giao din 10/100 Base T mt trc ca card. Ngoi ra ES4 cng h tr giao din SFP GbE mt trc ca card. Card ES16 khng c giao din Ethernet mt trc ca card m s dng cc card access: + Card access 1410/100 Base T + Card access 4Gigabit Ethernet

Hnh II.24: Card ISA Ethernet ES1 Hnh II.25: Card ISA Ethernet ES4 Card ES1 c thng lng 155Mbps, trong khi card ES4 c thng lng 622Mbps. ES16 c thng lng 2,5Gbps. Cc card ny u h tr cc giao thc GFP

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

34

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

(G.7041), LCAS (G.7042) v Vritual Concatenation (G.707), ES16 h tr giao thc dn nhn MPLS Cc card ES u h tr s phn loi cc khung Ethernet (da trn cng, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3 a ch MAC ngun/ch, ES16 h tr giao thc dn nhn MPLS v phn loi giao thc IP-TOS/DSCP). Nhng card ny u h tr QoS bng cch kim tra cu to lung lu lng. D liu c m bo khi s dng card ES1/4 thng qua s nh ngha cc tham s CIR v PIR, trong khi ES16 cng h tr cc cc lung lu lng c cu trc. Nhiu dch v khc nhau c h tr bi cc giao din UNI v NNI. Ln ti 8 card ES c th c ci trn subrack ca 1660SM. Card ISA Packet Ring Card ISA Packet Ring cung cp gii php tch hp kh nng chuyn mch Ethernet, cc dch v a VLAN v mng ring o lp 2 (L2-VPN) vo mng truyn dn quang khai thc tuyn truyn dn 1 cch ti u, hiu qu v tit kim chi ph. Gii php ISA Packet Ring da trn module ISA-PR(Packet Ring)Card ISA Packet Ring da trn cng ngh MPLS v thc hin s chuyn i t phng thc Ethernet im -im sang phng thc im - a im v bt k mt kin trc mng Ethernet no. Cng ngh MPLS cng m bo kt hp Ethernet v QoS da trn SLA Card ISA packet ring c thng lng 6,4Gbps (chim 2 slot trn subrack 1660SM) Card ny cng cung cp giao din Ethernet 10/100 Base T, 1000 Base SX/LX ( module SFP quang) Cc card Access(c 2 loi card) i cng vi ISA packet Ring l + Card access 1610/100 + Card access 41000 (SFP) hoc 21000 (SFP) Subrack 1660SM h tr ci ln ti 2 card ISA PR. Quy lut cm card ISA Packet Ring c th hin trong hnh sau:

Hnh II.26: Card ISA Packet Ring v cc module Access

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

35

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Hnh II.27: Quan h gia ISA_PR Manin Board v Access Module Card ISA packet ring h tr cc dch v: + Virtual Private E-line + Virtual Private E-LAN + Broadband Access & Distribution Card ISA packet ring cng h tr cc c tnh ca dch v SLA nh sau: + Guaranteed + Regulated Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 36

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

+ Best Effort Cc gi tin c phn loi theo tc v s u tin bao gm: + Port + 802.1p/q + SA, DA + TOS, DSCP + Dn nhn MPLS Cc gi tin c chuyn ti ch thng qua nhng tiu chun sau: + Port + 802.1q + MPLS + DA. Tch hp Coarse WDM 1660SM tch hp chc nng CWDM, tng cng kh nng ca thit b cung cp cc dch v vin thng vi: + Dung lng ln, a dch v p dng cho cc vng, th. + S chuyn giao t cc dch v 1 bc sng sang cc dch v a bc sng trong cng 1 thit b. + Tnh hiu qu ca gii php CWDM cho mng quang th. h tr chc nng CWDM, 1660SM cn thm nhng module phn cng sau: + Card STM-16 Coarse WDM + Module 1 knh OADM + Moudle 2 knh OADM + Module MUX/DEMUX 8 knh + Card thu pht a tc + Card 4ANY. Cng STM-16 "colored" h tr x l trc tip vi cc module CWDM MUX/DEMUX v module OADM m khng cn c b chuyn i bc sng. Bc sng phn b tun theo khuyn ngh ca ITU-T G.6942.2 (1470-1490-1510-15301570-1590-1610nm) . Vic la chn cc bc sng khc nhau thng qua cc b thu pht SFP c cm trn cc cng STM-16, 1660SM h tr ln ti 16 cng STM-16 (card slim) trn 1 subrack hoc ln ti 4 cng STM-16 (khi s dng card c rng 2 slot). Module OADM cung cp kh nng tch ln ti 2 bc sng t tn hiu a bc sng CWDM. S dng 8 module OADM c th tch tng bc sng trong tn hiu a bc sng. C th s dng 4 module tch knh kp vi s kt hp ca cc bc sng nh sau: 1470/1490, 1510/1530, 1550/1570, 1590/1610. Module OADM, rng 2 slot c th c ci trong vng access ca subrack 1660SM 37

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Module MUX/DEMUX cho php tch ghp tt c cc bc sng ca tn hiu CWDM. Module MUX/DEMUX chim rng 2 slot v c ci vng access trn subrack 1660SM

Hnh II.28: SDH/Data/CWDM c tch hp trong mng th Card 4ANY cho php ghp n 4 tn hiu client khc nhau vo 1 knh 2,5Gb/s (tn hiu server). 1 tn hiu server c th bao gm hn hp tn hiu SDH v cc tn hiu dch v d liu. 4 tn hiu client c s dng 1 cch c lp vi nhau v c th l 1 trong nhng loi tn hiu sau: Fast Ethernet, FDDI, ESCON, Digtal Video, Fiber Channel, FICON, Gigabit Ethernet. Tn hiu server STM-16 c kt ni vi ma trn SDH thng qua backplane ca 1660SM. Card thu pht a tc kp cung cp kh nng qun l 2 knh khc nhau ring bit. Mi knh c kh nng s dng 2 chc nng khc nhau nh sau: + Chc nng thu pht, gi l "B&W" to "colored" + Chc nng chuyn i quang - in, in - quang, "colored" to "colorde".

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

38

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Hnh II.29: Card 4Any S la chn bc sng t c thng qua 8 SFP thu pht a tc (tc ln ti 2,7Gb/s). Cc tn hiu client c h tr l: FDDI, Fast Ethernet, STM-1/OC-3, ESCON, Digital Video, STM-4/OC-12, Fiber Channel, Gigabit Ethernet, 2Fiber Channel, STM-16/OC-48, 2Gigabit Ethernet, STM-16 vi FEC. rng ca card thu pht a tc kp l 8 slot, c th c ci trn slot "Enhanced" v "HS" trong vng "basic" ca 1660SM. Alcatel 1660SM l tng s dng a dch v quang vi c tnh l thit b th h mi cho mng th v mng vng. Thit b tch hp chuyn mch SDH dung lng cao, CWDM, chuyn mch gi/ t bo trn cng 1 shelf nh trn hnh 2.28 2.2.1.5 Khi knh nghip v Chun SDH cho php h tr cc knh nghip v thng qua cc bytes mo u on (SOH) v mo u tuyn (POH) ca cc khung ng b. Cc bytes ny c s dng cn chnh t, kim tra chn l, vn hnh qun l mng, thc hin theo di trong khung SDH. 1 s knh d liu v knh nghip v c sn s dng. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 39

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Cc bytes mo u qun l bi 1660 SM c lit k bng 2, bng 3, bng 4 v bng 5

Hnh II.30: Cc bytes mo u qun l bi 1660 SM Bng 6 l cc bytes SOH dng cho tnh nng cross connection v truy cp ti ch. Cc bytes d tr cho tng lai hoc quc t c nh du x. Ngoi ra cc Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 40

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

bytes F2 v F3 trong phn mo u tuyn POH ca VC4/VC3 cng c th c cross-connected hoc dropped ti cc b ghp knh SDH. Tt c cc bytes tng t nh trn c th c s dng mt cch linh hot, ph thuc vo nhu cu ca nh vn hnh mng. Cc bytes ny c th c crossconnected t/ti bt k cng SDH/PDH(34Mb/s, 45Mb/s, 140Mb/s) trong thit b SDH hoc t/ti cc giao din u cui AUX/EOW. 1660 SM cung cp cc giao din u cui ph tr sau: + 4V.11 (64kb/s) + 4RS-232(64kb/s) + 4G.703(64kb/s) + 2G.703(2Mbs/) + Giao din knh nghip v orderwire

2.2.1.6. Khi ngun: Khi ngun c thit k theo cu trc phn b. in p vo t -48V n -60V c a ti tt c cc card trn khung gi ca 1660SM m khng cn phi chuyn i mc in th. Mi card trn khung gi ca 1660SM c tch hp 1 b chuyn i DC/DC, b chuyn i ny s thc hin chuyn i in p -48V thnh cc in p +3,3V hoc 5,2V s dng. H thng cp ngun theo kiu phn b cho tng card trn shelf s m bo an ton v n nh hn so vi h thng ch s dng 1 module chuyn i in p cho tt c cc card. 2.2.1.7 Chc nng ng b mng: Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 41

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Tt c cc thit b SDH yu cu mt ngun ng h chun to ra nhng khung thng tin ng b. Ngun ng h c th c cung cp t cc ngun bn ngoi hoc bn trong. Ngun ng b nn c s dng cho tt c cc tn hiu v giao din ca NE lin quan n cu trc khung SDH. ng h ng b c chia lm nhiu phn: - OSC: B dao ng bn trong - SETG: Synchronization Equipment Timing Generator: B nh thi ng b SETG c dng to ra tn hiu ng h nh thi cho cc khung, ngc li OSG ch c s dng trong ch "Free-running".Hnh sau minh ho s khi v cch t chc bn trong ca SETG.

Hnh II.31 S khi ca SETS Cc ngun ng b u vo bao gm: - T1: Ngun ng b t tn hiu vo STM-N - T2: Ngun ng b t tn hiu vo 2Mb/s - T3/T6: Ngun ng b t tn hiu bn ngoi 2,048MHZ(T3) hoc 2,048Mb/s(T6) - OSG: Ngun dao ng bn trong. S lng cc ngun ng b u vo ph thuc vo cu hnh ca NE. Cc ngun ng b u ra bao gm: - T0: Tn hiu ng b dng cho ng h trong thit b v cc khung tn hiu. - T4: Tn hiu ng b dng ng b cho cc thit b bn ngoi kt ni vi NE. - T5: Tn hiu ng b 2Mb/s dng ng b cho cc thit b bn ngoi kt ni vi NE 2.2.1.8 Khi iu khin

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

42

Chng II: Gii thiu thit b truyn dn quang Alcatel 1660SM

Khi iu khin thc hin chc nng qun l (SEMF: Synchronous Equipment Management) theo chun G.783 ca ITU-T. Khi ny kt ni vi cc h thng qun l bn ngoi thng qua chun giao din QB3 CMIP. M hnh qun l c tun theo chun G.774 ca ITU-T. iu khin thit b thng qua giao din u cui truy cp nhn cngLocal Craft Terminal cng da trn giao din tng t. 1660 SM c cu trc iu khin tp trung, da trn m hnh 2 mc: - Equipment Controller (EC) qun l knh DCC, giao din CT/OS v qun l d liu c s - Shelf Controller (SC) qun l cc cnh bo, thc hin gim st, theo di v bo v thit b. 2 vi x l c s dng tng ng vi 2 chc nng iu khin EC v SC. B vi x l EC c tch hp trn card iu khin thit b (Equipment Controller unit) trong khi b vi x l SC c tch hp trong card ma trn chuyn mch SDH. Chng truyn tn hiu thng qua bus ISSB (Intra Shelf Serial Bus): Vi x l SC thc hin cc chc nng SDH, thu thp d liu (cnh bo, thng tin theo di) v cu hnh thit b thng qua cc bus song song (ISPB: Intra Shelf Parallel Bus) trn backplane ca 1660 SM Chc nng truyn thng cc bn tin (MCF: Message Communication Function) c thc hin thng qua khi EC, khi ny c th qun l 32 knh DCC. Vic la chn cc cng STM-n v knh DCCm hoc knh DCCr thng qua giao din u cui truy cp nhn cng Local Craft Terminal. Qu trnh lu tr c s d liu v cu hnh v download phn mm c thc hin bng cch thay i Card Flash PCMCIA. Khi EC cng thc hin chc nng nh mt phng tin trung gian kt ni vi cc thit b qun l Acatel khc thng qua giao din Q2/RQ2. Thng tin qun l c x l thng qua giao din Q2/RQ2 v ghp vo knh DCC truyn ln ng truyn SDH a ti h thng qun l tp trung TMN. Khi ma trn chuyn mch SDH c bo v trong cu hnh 1+1 th chc nng SC cng c bo v. Trong trng hp khi EC b li th vn khng nh hng n lu lng cng nh khng c t ng chuyn mch bo v xy ra, v lu lng c qun l bi khi SC ca ma trn chuyn mch SDH.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

43

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

CHNG III KH NNG CUNG CP DCH V V TRNH T CC BC KHAI BO DCH V TI N V


3.1. Kh nng cung cp cc dch v - Thit b Alcatel 1660SM c th cung cp bng thng theo yu cu ca khch hng cho cc dch v data, chuyn mch Ethernet, cc dch v a VLAN v mng ring o lp 2 . - Hin nay ti n v ang s dng thit b Alcatel 1660SM cung cp cho cc kt ni dch v sau: 3.1.1 Kt ni mng Lan,Wan - Mng Lan l mng my tnh cc b, mng ny dng k thut my tnh chia s tp tin v my in cc b mt cch hiu qu v m ra kh nng truyn thng ni b.

Hnh III.1: ng dng dch v Ethernet - Khi mng Lan yu cu pht trin khng phi ni b trong mt doanh nhip m n cn kt ni qua mt phm vi a l rng ln, nn cn m ra kh nng cung ng hot ng thng tin c ly xa cho doanh nghip. Vic s dng thit b Alcatel 1660 SM kt Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 44

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

ni cc mng Lan s dng Wan cho php cc my tnh, my in v cc thit b khc trn mng Lan chia s v c chia s ti nguyn thng tin vi cc v tr xa. Thit b Alcatel 1660 SM cung cp truyn thng tc thi qua cc im. 3.1.2. Kt ni dch v FTTH (Fiber to the Home) L gii php kt ni mng bng cp quang n ti Nh khch hng Cng ngh ny cho php thc hin tc truyn ti d liu Internet download/upload ngang bng nhau, iu m cng ngh ADSL cha thc hin c. FTTH (fiber to the home) l mt cng ngh kt ni vin thng s dng cp quang t nh cung cp dch v ti a im ca khch hng (vn phng, nh). Cng ngh ca ng truyn c thit lp trn c s d liu c truyn qua tn hiu quang (nh sng) trong si cp quang n thit b u cui ca khch hng, tn hiu c converter, bin i thnh tn hiu in, qua cp mng i vo Broadband router. Nh , khch hng c th truy cp internet bng thit b ny qua c dy hoc khng dy.

Switch/Router

STM-16 SDH RING

Ethernet/IPCore
Hnh III.2 Kt ni Switch L2 qua thit b Alcatel 1660SM ln Core - FTTH c bit hiu qu vi cc dch v: Hosting Server ring, VPN (mng ring o), Truyn d liu, Game Online, IPTV (truyn hnh tng tc), VoD (xem phim theo yu cu), Video Conferrence (hi ngh truyn hnh), IP Cameravi u th bng thng truyn ti d liu cao, c th nng cp ln bng thng ln ti 1Gbps, An ton d liu, n nh cao, khng b nh hng bi nhiu in, t trng... 3.1.3 Kt ni truyn dn ATM Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 45

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

- Tu theo yu cu s dng dch v thit b Alcatel c th kt ni vi bng thng t 2Mb n 10Gb.

Hnh III. 4: Kt ni truyn dn ATM - ATM l phng thc truyn khng ng b k thut chuyn mch gi cht lng cao. C phng thc truyn ti nh hng, chuyn gi nhanh da trn ghp khng ng b phn chia theo thi gian. - ATM kt hp tt c nhng li th ca k thut chuyn mch trc y vo mt k thut truyn thng duy nht. S dng cc gi c nh gi l cc t bo, n c th truyn ti mt hn hp cc dch v bao gm thoi, hnh nh, s liu, c th cung cp cc bng thng theo yu cu. ATM c th loi tr c cc nt c chai thng xy ra cc mng LAN v WAN hin nay. - ATM truyn ti theo phng thc khng ng b, tc l cc thng tin c truyn t u pht ti u thu mt cch khng ng b v c th hin nh sau: thng tin xut hin ti u vo ca h thng c np vo cc b nh m, sau chng c chia nh thnh cc t bo v truyn ti qua mng.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

46

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

Hnh III.5: Kt ni chuyn mch ATM, UPE ln CORE 3.2.Trnh t cc bc khai bo dch v ti n v: 3.2.1.Th tc to Path (2Mb) trn 1354RM Bc 1: Log in chng trnh 1354 - Click User interface - Click Open map

- Click ntw-map - Xut hin Sbn-map Bc 2: - To 1 lung (path) t ng H Ty 1660 n Tn Tng 1642 Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 47

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

- Chn 2 im u, cui ca Path: ng H Ty v Tn Tng

Hin ra Path Creation Wizard : -in tn lung (User label) : 3G Tn Tng

- Sau Click Next chn Nap (trong Nap xut hin th t cc Access E1 cn kt ni). Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 48

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

- Chn ( port ca card lung ) ca c ng H Ty v Tn Tng. Sau Click Apply

- Click Next -> Finish

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

49

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

- Khi to thnh cng th mn hnh s hin ra du xanh Path Creation Wizard v xut hin ca s Routing Display nh hnh v :

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

50

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

- Sau xc nh r v tr chn Configuration -> Conf.State Modification -> Allocate

- Tip tc thc hin gn kt ni path ln NE chn Configuration -> Conf.State Modification -> Implement

- Xut hin tin trnh Routing Display mu xanh nh hnh v, th tc khai bo Path E1 thnh cng. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 51

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

3.2.2 Th tc to kt ni data Ethernet, Gigabit Ethernet trn card ISA Khai bo kt ni Cross Connect - Bc 1,2 th tc khai bo tng t nh to Path. - Khi xut hin Path Creation Wizard : + Click Service Type: Ethernet + Chn Service rate : Theo yu cu ca thit b s dng ti Tnh (10-100Mb Rate Adaptive). + Chn Transport Rate: TU12-nV + Chn Ethernet Auto-Nagetition: Automatic 10Mb + Chn Total Concatenation Level: 5 (bng thng) + in tn s dng ca cng Ethernet (User label) :

- Sau Click Next chn Nap ( chn cng REMOTE trn card ISA ES4-8FE Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 52

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

1.2) Chn cng REMOTE c Cross Connect t im u n im, cui .


+ Click Next -> Finish - Khi to thnh cng th mn hnh s hin ra du xanh Path Creation Wizard v xut hin ca s Routing Display . + Click Configuration -> Conf.State Modification -> Allocate xc nh r v tr chn . + Click Configuration -> Conf.State Modification -> Implement thc hin gn kt ni REMOTE n thit b NE.

+ Hon thnh tin trnh kt ni REMOTE port . Khai bo Configuration Ethernet Remote Port - Thc hin Show Equipment cho ISA Node:

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

53

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

- Log in ISA Node

- Trong ISA Board s c 8 cng LOCAL (20-27) v 16 cng REMOTE (1001 1016) + Click Transmission. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 54

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

+ Click vo du + xut hin cc cng Local v Remote

+ Thc hin Configuration Ethenet Port

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

55

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

+ Trong ca s sau, ti mc

Admin Status chn Up

Nhn vo khai bo s lng VC12 Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 56

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

VC12 =5 tng ng vi khai bo ti Cross Connect Remote Port

+ Khi Up xong, cng REMOTE s cnh bo Trail Signal Fail do pha u xa cha Up cng Remote.

+ Up cng Remote trm u xa tng t. + Khi Up xong, cng REMOTE s tt. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 57

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

Khai bo Configuration Ethernet Local Port - Thc hin Up cc cng LOCAL

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

58

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

- Khi Up xong, cng LOCAL s cnh bo Loss of Signal do cha cm cp mng vo cng Ethernet.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

59

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

Thc hin to kt ni cho Cross Connect t cng LOCAL sang cng REMOTE - Click vo tab Connection chn port Local cn kt ni vi Remote, chut phi ti port Local chn Create ETS XC One Step nh hnh di.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

60

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

Nhn vo y chn cng REMOTE kt ni trong Path

+ Chn Search

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

61

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

+ Xut hin port Remote c th kt ni: click Apply

+ Ti mc Connection Ty chn Biodirectional

Nhp tn kt ni vo Inflow section v Outflow section

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

62

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

+ Nhn Apply, khi thc hin thnh cng s c ni dung nh sau:

+ Nhn Finish kt thc, hon thnh th tc to kt ni cho Cross Connect t cng LOCAL sang cng REMOTE 3.2.3 Thc hin khai bo VLAN - Phn khai bo Cross Connect cc VC12 trong cc trm Host NE nh c ch khc nhau trong phn khai bo t cng REMOTE sang cng LOCAL trong ISA Board. Mt m hnh minh ho cho vic ng dng VLAN.

NE Alcatel

NE Alcatel Vlan 20

PC Vlan 20 Vlan 20 NE Alcatel

PC

PC

+ Thc hin chuyn cc cng REMOTE t ETS sang ETB: Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 63

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

+ ng k VLAN: Vlan phi c thc hin cng mt gi tr Vlan cho tt c cc cng (Local v Remote ) tham gia vo mt mng truyn s liu m ta phi cu hnh.

+ ADD cng c cng Vlan. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 64

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

65

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

+ ADD cng c cng Vlan.

+ Vo tap Connection kt ni cc cng c cng Vlan Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 66

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

67

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

Nhp chut vo y khai bo Traffic theo hnh

Nhp chut vo y VLAN ng k

+ Nhp chut vo Create to Traffic Profile mi: Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 68

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

+ Chn Traffic ri nhp chut vo Apply. Tip theo chn VLAN ng k ti mc S-VID. Sinh vin: L Hong Linh Lp VT507B1 69

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

+ Nhp chut vo Apply, khi thc hin thnh cng s c mn hnh nh sau:

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

70

Chng III: Kh nng cung cp dch v v trnh t cc bc khai bo dch v ti n v

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

71

Kt lun

KT LUN
Sau mt thi gian tm hiu v nghin cu v cng ngh truyn dn quang SDH Alcatel 1660SM t c ci nhn tng quan v cc c im chnh ca cng ngh ny v c bit l cc u im vt tri m cng ngh ny mang li, khi m nhu cu i hi khng ngng ca truyn thng tc cho vic truyn ti cc dch v vin thng trn th gii ni chung v Vit Nam ni ring ngy cng pht trin. Ngoi vic truyn ti chuyn mch d liu cng ngh ny cn tch hp nhiu loi hnh dch v, khai thc n gin v tit kim, l gii php ti u v mng th. Cng ngh truyn dn SDH Alcatel 1660SM l cng ngh mi, hin nay ang c nghin cu v pht trin, xu hng hin nay l xy dng mng truyn dn hon ton quang v s dng pht trin cng ngh truyn dn th h sau (NGN). Mng truyn dn NGN l mng ch o c th p ng y , ton din hiu qu v tin cy cao i vi mng vin thng a dng. V vy vic tm hiu nghin cu v pht trin cng ngh ny l mt iu thit yu.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

72

Ti liu tham kho

TI LIU THAM KHO


- Alcatel-lucent 1660SM 5.2 Tech.HDBK EN. - Alcatel-lucent 1660SM 5.2 Operator.HDBK EN. - Ti liu lp t thit b Alcatel 1660SM ca Cty CP TST H Ni.

Sinh vin: L Hong Linh

Lp VT507B1

73