Está en la página 1de 94

n tt nghip i hc

Mc lc

MC LC
MC LC...........................................................................................................................1 THUT NG VIT TT..................................................................................................3 Nhng ng dng cho cc mng di ng nng cao logic....................................................3 DANH MUC HINH VE......................................................................................................9 Danh mC bng biu......................................................................................................11 LI NI U...................................................................................................................12 IPTV l dch v truyn hnh qua kt ni bng rng da trn giao thc Internet. y l mt trong cc dch v Triple-play m cc nh khai thc dch v vin thng ang gii thiu trn phm vi ton th gii. Orange/France Telecom kh thnh cng vi gi dch v Orange TV ti Php, Hn Quc m rng IPTV ra c nc, PCCW thnh cng vi dch v IPTV ti Hng Kng, Nokia Siemens Networks trin khai IPTV ti Ba Lan (4/2007), IPTV v ang pht trin vi tc rt nhanh, theo Telecom Asia (http://www.iptv-asia.net/), s thu bao IPTV ring khu vc chu - Thi Bnh Dng s gia tng 75% mi nm, t 34,9 triu thu bao v doanh thu 7 t USD vo nm 2011. .............................................................................................12 Ti Vit Nam, IPTV tr nn kh gn gi i vi ngi s dng Internet ti Vit Nam. Cc nh cung cp nh VNPT, FPT, SPT, VTC a IPTV, VoD... ra th trng nhng phm vi v quy m nh. ...........................................................................................................12 Xu hng pht trin mng th h sau NGN hin nay l chuyn t Softswitch sang IMS do IMS em li kh nng cung ng dch v a phng tin cho ngi s dng u cui m khng b ph thuc vo v tr, cng ngh truy nhp mng v vo thit b u cui ca ngi s dng. IMS h tr cc loi hnh dch v khc nhau (thoi, d liu, hnh nh v kh nng tch hp ca c ba loi hnh dch v ni trn - Tripple Play m in hnh l dch v IPTV), cc cng ngh mng v cc thit b u cui. c bit, trn nn tng IMS, yu t di ng v truy nhp khng dy tr nn kh thi, cng to iu kin cho IPTV pht trin thnh mt trong nhng dng dch v Quad-Play.........................................................................................................................12 trong nc c mt s nghin cu v IPTV v IMS, tuy nhin nhng nghin cu v pht trin ng dng IPTV trn IMS-NGN cha c y v h thng. nc ngoi c mt s cc hng ln nh Alcatel-Lucent, Ecrisson, Fokus ... bt u trin khai pht trin mt s m hnh th nghim IPTV trn IMS-NGN. ...........................................................................12 CHNG 1. GII THIU CHUNG V CNG NGH IPTV......................................14 1.1. 1.1.1. Tng quan v cng ngh IPTV...................................................................................14 nh ngha................................................................................................................14
1

SV: Nguyn Thi Sn H09VT3

n tt nghip i hc

Mc lc

IPTV l tn vit tt ting anh ca cm t Internet Protocol Television, biu din ni dung video s, bao gm v tuyn truyn hnh, c phn phi qua vic s dng giao thc Internet (IP). nh ngha IPTV ny khng ch rt n gin m cn nhn mnh rng Internet khng ch cn thit cho vic thc hin vai tr trong truyn pht tn hiu truyn hnh hoc l bt c loi ni dung video khc. V vy, IPTV cp ti cch dng IP l c ch c th s dng Internet, trnh by mng cng cng trn c s IP, hoc IPTV s dng truyn pht ni dung video qua mt mng ring trn c s IP.......................................................................................14 V IPTV yu cu dng IP khng ch l mt c ch truyn pht, IP c th c s dng truyn pht cc loi ni dung khc nhau qua c mng Internet v mng ring trn c s IP. V d ni dung IPTV c th gii hn t nhc hnh ti cc cuc biu din trn truyn hnh, phim, v nhiu s kin c bit khc, nh l bng . iu ny c ngha l nh ngha ngn gn ca IPTV bao gm mt di rng c cc chng trnh ang c v chng trnh c kh nng pht trin. Ngoi cc dch v truyn hnh qung b thng thng, Video theo yu cu (Video on Demand VoD), IPTV cn h tr s tng tc gia ngi xem vi chng trnh v y cng chnh im c bit v hp dn nht ca IPTV. Khng nh truyn hnh cp truyn thng, IPTV l mt tng th chui cc dch v truyn hnh c tnh tng tc. Ngoi vic t do la chn chng trnh truyn hnh hay phim mun xem, NSD c th tham gia cc cuc hi tho t xa, chi game, mua hng qua TV hoc vit blog video (vlog), nhn tin qua TV thng qua my vi tnh PC hoc my thu hnh cng vi hp phi ghp set topbox...................................................14 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.5. 1.3. M hnh kin trc h thng cung cp dch v IPTV...............................................14 Cc phng thc truyn dn tn hiu IPTV................................................................18 S dng MPEG-2.....................................................................................................19 Giao thc truyn ti thi gian thc RTP...............................................................20 Giao thc iu khin truyn ti thi gian thc RTCP..........................................20 Giao thc lung thi gian thc - RTSP ..................................................................21 Giao thc qun l nhm Internet - IGMP ...............................................................21 Cc dch v c bn cung cp bi IPTV......................................................................22 CHNG 2. PHN H A PHNG TIN IMS........................................................29 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.2. Tin trnh pht trin IMS.............................................................................................29 3GPP phin bn 99 ..................................................................................................29 3GPP phin bn 4.....................................................................................................30 3GPP phin bn 5, 6 v 7.........................................................................................30 Kin trc phn h a phng tin IMS.......................................................................32
2

SV: Nguyn Thi Sn H09VT3

n tt nghip i hc

Mc lc

2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4.

Yu cu kin trc......................................................................................................32 M t cc chc nng v cc thc th trong IMS.....................................................36 Cc giao thc s dng trong IMS...............................................................................40 Giao thc khi to phin SIP Session Initiation Protocol ...................................40 Giao thc m t phin SDP Session Description Protocol..................................41 Giao thc truyn ti thi gian thc RTP..................................................................42 Giao thc iu khin RTP RTCP..........................................................................43 CHNG 3. CNG NGH IPTV TRN NN IMS NGN........................................44

3.3.

Kin trc IPTV trn nn non-NGN v non-IMS........................................................47


3.3.1. KIN TRC IPTV TRN NN NON-NGN ......................................................................................................47 3.3.2. KIN TRC IPTV NGN TRN NN NON-IMS..............................................................................................49

3.4. 3.4.1.

Kin trc IPTV trn nn IMS/NGN............................................................................49 Kin trc chc nng trn c s IMS/ NGN s dng cho cc dch v IPTV...........50

3.4.1.1. Cc thnh phn chc nng................................................................................51 3.4.1.2. Cc giao din....................................................................................................55


3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.5. 3.6. 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.7. 3.7.1. Phn h a phng tin IP li..................................................................................56 Cc chc nng iu khin dch v IPTV.................................................................57 Cc chc nng phng tin IPTV............................................................................58 M hnh giao thc IPTV trn nn IMS/NGN.............................................................59 VoD s dng NGN/IMS.............................................................................................61 H s ngi dng IPTV...........................................................................................61 D liu hot ng dch v IPTV..............................................................................62 Dch v v phin di ng.........................................................................................63 Trn tn hiu.............................................................................................................64 Thit k lc truyn tn hiu cho VOD da trn IMS - NGN..............................70 Khi to dch v VoD..............................................................................................71

3.7.1.1. Dch v VOD ch y.................................................................................71 3.7.1.2. Dch v VoD ch ko..................................................................................72 3.7.1.3. Phc hi danh sch .........................................................................................74
3.7.2. Phin trnh by v lung...........................................................................................75

3.7.2.1. Giao thc..........................................................................................................75 3.7.2.2. t vn .........................................................................................................75


SV: Nguyn Thi Sn H09VT3 3

n tt nghip i hc

Mc lc

Nhu cu thng tin ........................................................................................................76 3.7.2.3. p ng nhu cu thng tin ...............................................................................76 3.7.2.4. Kim sot Stream (iu khin lung)...............................................................79 3.7.2.5. Mt phin mu .................................................................................................79
3.8. Kt lun chng 3.......................................................................................................84 ...........................................................................................................................................84 CHNG 4. TNH HNH PHT TRIN IPTV TI VIT NAM.................................85 KT LUN.......................................................................................................................92 TI LIU THAM KHO.................................................................................................93

SV: Nguyn Thi Sn H09VT3

n tt nghip i hc

Thut ng vit tt

THUT NG VIT TT
T vit tt 3GPP AAA ACS ADSL AGCF AGW AKA API AS ATM BC BS BGCF BGF B-ISDN BRAS CAMEL Ting Anh Third Generation Partnership Project Authentication, Authorization and Accounting Auto-Configuration Server Asynchronous Digital Subscriber Line Access Gateway Control Function Access Gateway Authentication and Key Agreeent Application Programming Interface Application Server Asynchronous Transfer Mode Broadcast Billing Systems Border Gateway Control Function Border Gateway Broadband ISDN Broadband Remote Access Server Customeised Applications for Mobile networks Enhanced Logic Call Detail Record CDR CDMA COD CPE CLF Charging Data Record Code Division Multiple Access Content on Demand Customer Premises Equipment Ting Vit D n hp tc th h th 3 Nhn thc, trao quyn v thanh ton My ch t ng cu hnh ng dy thu bao s bt i xng Chc nng iu khin cng truy nhp Cng truy nhp Xc thc v Hip nh chnh Giao din lp trnh ng dng Server ng dng Phng thc truyn dn khng ng b Qung b H thng tnh cc Chc nng iu khin cng bin Cng bin Mng ISDN bng rng Server truy nhp t xa bng rng Nhng ng dng cho cc mng di ng nng cao logic Bn ghi chi tit cuc gi Bn ghi d liu tnh cc a truy nhp phn chia theo m Ni dung theo yu cu Thit b c s khch hng

Connectivity session Location and reposi V tr phin lin kt v kho chc nng tory Function Conference Policy Control Protocol Call Session Control Function Giao thc iu khin chnh sch hi ngh Chc nng iu khin phin cuc gi
3

CPCP CSCF

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Thut ng vit tt

CS CSC CSN DBMS DSLAM

Circuit Switch Call Session Controller Circuit Switch Network Database Management System Digital Subscriber Line Acces Multiplexers Digital Video Broadcasting Dense Wavelength Division Multiplexing Enhanced Data Rates for Global Evolution European Telecommunications Standards Institute Fixed Mobile Convergence Gateway GPRS Support Node General Packet Radio Service Global System for Mobile Graphic User Interface High Definition Home Location Register Home Subscriber Server Hyper Text Transfer Protocol Inter-Border Control Function Internet Cache Protocol IMS Common System Interrogating CSCF Identifier Internet Engineering Task Force Intergrated Feature Server IP Multimedia Subsystem Intelligent Network Internet Protocol Integrated Services Digital Network ISDN User Part

Chuyn mch knh B iu khin phin cuc gi Mng chuyn mch H thng qun l c s d liu B ghp knh truy nhp ng dy thu bao s Video s pht qung b Ghp knh phn chia theo bc sng cht Mng v tuyn ci tin v giao din v tuyn GSM nhm tng tc truyn s liu Vin tiu chun vin thng chu u Hi t di ng-c nh Node h tr cng GPRS/ Dch v v tuyn gi thng thng H thng di ng ton cu Giao din ho ca ngi dng phn gii cao Thanh ghi nh v thng tr Server thu bao nh Giao thc truyn dn siu vn bn Chc nng iu khin lin kt bin Giao thc m Internet H thng IMS chung CSCF truy vn Nhn dng Nhm lm vic lin quan n cc giao thc Internet My ch tch hp cc c tnh Phn h a phng tin IP Mng thng minh Giao thc mng Internet Mng s a dch v tch hp Phn ngi dng ISDN
4

DVB DWDM EDGE

ETSI FMC GGSN GPRS GSM GUI HD HLR HSS HTTP I-BCF ICP ICS I-CSCF ID IETF IFS IMS IN IP ISDN ISUP

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Thut ng vit tt

ITU-T

International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Bureau InterWorking Function Local Area Network Location-Info-Answer Location-Info-Request Mediator Media Gateway Media Gateway Controller Media Gateway Function Media Gateway Control Function Media Gateway Control Protocol Media Gateway Man Manchine Language Media Resource Controller Media Resource Control Function Media Resource Function Multimedia Resource Function Control Multimedia Resource Function Process Media Resources Processor Multi Service Access Network Mobile Services switching Center Network Access Configuration Function Network Attachment Subsystem Network Address Translator Next Generation Network

Tiu ban chun ha vin thng trong Lin minh vin thng th gii Chc nng tng tc Mng cc b Tr li thng tin v tr Yu cu thng tin v tr Thit b trung gian Cng phng tin B iu khin cng phng tin Chc nng cng phng tin Chc nng iu khin cng phng tin Giao thc iu khin cng phng tin Cng phng tin Ngn ng giao din ngi-my B iu khin ti nguyn phng tin Chc nng iu khin ti nguyn phng tin Chc nng ti nguyn phng tin B iu khin ti nguyn a phng tin B x l ti nguyn a phng tin B x l ti nguyn phng tin Mng truy nhp a dch v Trung tm chuyn mch dch v di ng. Chc nng cu hnh truy nhp mng Phn h gn mng B bin dch a ch mng Mng th h mi

IWF LAN LIA LIR MED MG MGC MGF MGCF MGCP MGW MML MRC MRCF MRF MRFC MRFP MRP MSAN MSC NACF NASS NAT NGN NGOSS OADM OCG OMA

New Generation Operations Systems and H thng v phn mm hot ng th Software h mi Optic Add/Drop Multiplexer Operator Charging Gateway Open Mobile Alliance B xen/r quang Cng iu hnh tnh cc Lin minh di ng m
5

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Thut ng vit tt

OSA PA PBX P-CSCF PDF PEA PEF PEP PES PLMN PNA PoC POTS PRACK PS QoS RNC R-SGW RTCP RTP S-CSCF SCTP SDH SDP SGW SHDSL SIP SIPSEE SLA SLF SMS STM TDM

Open Services Architecture Presencer Agent Private Branch Exchange Proxy CSCF Policy Decision Function Presencer External Agent Policy Enforcement Function Policy Enforcement Point PSTN Emulation Server Public Land Mobile Network Presencer Network Agent Push to Talk Plain Old Telephone System Provisional Response ACKnowledgement Packet Switch Quality of Service Radio Network Controller Religion Signalling Gateway Realtime Transport Control Protocol Realtime Transport Protocol Serving CSCF Stream Control Transmission Protocol Synchronous Digital Hierarchy Service Delivery Platform Signaling Gateway Symmetric High-speed DSL Session Initial Protocol SIP Servlet Excution Environment Service Level Aggrement Subscriber Locate Function Short Messaging Service Synchronous Transport Module Time Division Multiplex

Kin trc cc dch v m Tc nhn hin th Tng i nhnh c nhn CSCF th quyn Chc nng quyt nh chnh sch Tc nhn hin th m rng Chc nng bt buc chnh sch im bt buc chnh sch Server m phng PSTN Mng di ng mt t cng cng Tc nhn mng hin th H thng in thoi truyn thng Tha nhn p ng tm thi Chuyn mch gi Cht lng dch v B iu khin mng v tuyn Cng bo hiu chuyn vng Giao thc iu khin truyn ti thi gian thc Giao thc truyn ti thi gian thc CSCF phc v Giao thc truyn dn iu khin lung Phn cp s ng b Nn tng phn phi dch v Cng bo hiu DSL tc cao i xng Giao thc khi to phin Mi trng thc hin servlet SIP Tha thun mc dch v Chc nng nh v thu bao Dch v nhn tin ngn Module truyn dn ng b Ghp knh phn chia theo thi gian
6

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Thut ng vit tt

TDMA TG TISPAN

Time Division Multiple Access Trunk Gateway Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks Trunk Media Gateway Function Transport Signalling Gateway User Agent User Equipment Universal Mobile Telecommunication System Uniform Resource Identifier WLAN Access Server Wireless CDMA Wavelength Division Multiplexing Worldwide interoperability for Microwave Access Wireless LAN

a truy nhp phn chia theo thi gian Cng trung k T chc hi t vin thng v Internet v dch v v giao thc cho cc mng tin tin Chc nng cng phng tin trung k Cng bo hiu truyn ti Tc nhn ngi dng Thit b ca ngi dng H thng thng tin di ng ton cu Nhn dng ti nguyn ng dng Server truy nhp WLAN CDMA khng dy Ghp knh phn chia theo bc sng Tng tc ton cu i vi truy nhp vi ba Mng LAN khng dy

T-MGF T-SGW UA UE UMTS URI WAS WCDMA WDM WiMAX WLAN

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Danh mc hnh v

DANH MUC HINH VE


Hnh 1.3. Cc phng thc truyn pht IPTV.............................................................................18 Hnh 1.4. Truyn pht MPEG-2 qua IP........................................................................................19 Hnh 1.5. Giao thc RTSP............................................................................................................21 Hnh 2.1. Vai tr ca IMS trong cc mng chuyn mch gi.....................................................30 Hnh 2.2. Cc la chn kt ni IMS khi mt ngi dng ang chuyn vng............................32 Hnh 2.3. Tng quan v tnh cc trong IMS..............................................................................33 Hnh 2.4. Cc thay i chuyn vng IMS/CS..............................................................................34 Hnh 2.5. Kin trc cc lp v IMS............................................................................................35 Hnh 2.6. Thit lp phin IMS c bn v nh tuyn S-CSCF....................................................38 Hnh 2.7. Cu trc HSS................................................................................................................38 Hnh 2.8. Mi quan h gia cc loi server ng dng.................................................................39 Hnh 2.9. Ngn xp giao thc.......................................................................................................41 Hnh 2.10. nh dng gi RTP....................................................................................................43 Hnh 3.1. Cc bc pht trin chnh ca IPTV............................................................................45 Hnh 3.2. Kin trc IPTV thng thng......................................................................................48 Hnh 3.3. Kin trc IPTV trn IMS/NGN n gin ca TISPAN...............................................50 Hnh 3.4. Kin trc IPTV trn nn IMS/NGN............................................................................51 Hnh 3.5. Chc nng ti nguyn phng tin IMS (tri) v chc nng phng tin NGN (phi). 55 Hnh 3.6. Cc khi chnh ca IMS...............................................................................................57 Hnh 3.7. M hnh IPTV trn nn IMS.......................................................................................59 Hnh 3.8. Cc dch v IPTV NGN...............................................................................................62 Hnh 3.9. H s ngi dng IPTV...............................................................................................63 Hnh 3.10. Bn ghi d liu hot ng dch v IPTV...................................................................64 Hnh 3.11. Cc bc khi to.......................................................................................................65 Hnh 3.12. Dch v s dng ch ko......................................................................................66 Hnh 3.13. Dch v km theo s dng ch y......................................................................67 Khi to phin c m t nh trong hnh v sau y:................................................................67 Hnh 3.14. Khi to phin...........................................................................................................67
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 9

n tt nghip i hc

Danh mc hnh v

Hnh 3.15. Sa phin....................................................................................................................68 Hnh 3.16. UE bt u kt thc phin.........................................................................................69 Hnh 3.17 SCF bt u kt thc phin........................................................................................69 Hnh 3.18 MF bt u kt thc phin..........................................................................................70 Hnh 3.19. Dch v km theo VOD ch y...........................................................................72 Hnh 3.20. Dch v VoD ch ko s dng MESSAGE.........................................................73 Hnh 3.21. Dch v VoD ch ko s dng SuBSCRIBE/NOTIFY........................................74 Hnh 3.22. Phc hi danh sch s dng HTTP/GET...................................................................75 Hnh 3.23. Bt u phin............................................................................................................80 Hnh 3.24. Thit lp v kim sot lung......................................................................................82 Hnh 3.25. UE bt u kt thc phin mu..................................................................................83

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

10

n tt nghip i hc

Danh mc bng biu

DANH MC BNG BIU

Bng 2. Cc c im IMS..........................................................................................................30 Bng 3. Cc Giao thc IETF v s dng trong dch v VOD IMS/NGN.................................70

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

11

n tt nghip i hc

Li ni u

LI NI U
Cng vi s bng n ca cc cng ngh mi v nhu cu s dng dch v vin thng ca khch hng, mng vin thng c nhng bc tin vt bc. Hin ti v trong tng lai nhu cu pht trin cc loi hnh dch v thoi, phi thoi, Internet v c bit l cc loi hnh dch v bng rng ngy mt tng v khng th tch ri i sng x hi. tha mn nhu cu mng vin thng i hi phi c cu trc hin i linh hot v nht l tha mn mi nhu cu v dch v a phng tin. IPTV l dch v truyn hnh qua kt ni bng rng da trn giao thc Internet. y l mt trong cc dch v Triple-play m cc nh khai thc dch v vin thng ang gii thiu trn phm vi ton th gii. Orange/France Telecom kh thnh cng vi gi dch v Orange TV ti Php, Hn Quc m rng IPTV ra c nc, PCCW thnh cng vi dch v IPTV ti Hng Kng, Nokia Siemens Networks trin khai IPTV ti Ba Lan (4/2007), IPTV v ang pht trin vi tc rt nhanh, theo Telecom Asia (http://www.iptvasia.net/), s thu bao IPTV ring khu vc chu - Thi Bnh Dng s gia tng 75% mi nm, t 34,9 triu thu bao v doanh thu 7 t USD vo nm 2011. Ti Vit Nam, IPTV tr nn kh gn gi i vi ngi s dng Internet ti Vit Nam. Cc nh cung cp nh VNPT, FPT, SPT, VTC a IPTV, VoD... ra th trng nhng phm vi v quy m nh. Xu hng pht trin mng th h sau NGN hin nay l chuyn t Softswitch sang IMS do IMS em li kh nng cung ng dch v a phng tin cho ngi s dng u cui m khng b ph thuc vo v tr, cng ngh truy nhp mng v vo thit b u cui ca ngi s dng. IMS h tr cc loi hnh dch v khc nhau (thoi, d liu, hnh nh v kh nng tch hp ca c ba loi hnh dch v ni trn - Tripple Play m in hnh l dch v IPTV), cc cng ngh mng v cc thit b u cui. c bit, trn nn tng IMS, yu t di ng v truy nhp khng dy tr nn kh thi, cng to iu kin cho IPTV pht trin thnh mt trong nhng dng dch v Quad-Play. trong nc c mt s nghin cu v IPTV v IMS, tuy nhin nhng nghin cu v pht trin ng dng IPTV trn IMS-NGN cha c y v h thng. nc ngoi c mt s cc hng ln nh Alcatel-Lucent, Ecrisson, Fokus ... bt u trin khai pht trin mt s m hnh th nghim IPTV trn IMS-NGN. Do vy, em chn ti: Cng ngh IPTV trn nn IMS/ NGN vi mc tiu nm bt c cc vn lin quan ti truyn hnh trn nn giao thc Internet IPTV v cc dch v IPTV trn nn IMS/NGN, tp trung ch yu vo kin trc IPTV theo s pht trin ca NGN / IMS, chc nng cc phn t ca IMS v cc th tc cn thit khi cung cp dch v VOD trn nn IMS/NGN, cung cp cc dch v a phng tin v hi t di ng-c nh. , ti c xy dng theo ni dung nh sau:
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 12

n tt nghip i hc

Li ni u

Chng 1: Tng quan v IPTV Chng 2: Gii thiu phn h a phng tin IP Chng 3: Cng ngh IPTV trn nn IMS/NGN Chng 4: Tnh hnh pht trin dc v IPTV ti Vit Nam Em xin chn thnh cm n cc Thy C trong khoa Vin thng 1 ca Hc vin v c bit l C gio V Th Ngoan nhit tnh hng dn, gip v to iu kin rt tt em c th hon thnh n ny. Mc d ht sc c gng v dy cng nghin cu su tm ti liu nhng do cng ngh mi v phc tp, lng kin thc li c hn nn bn n tt nghip khng trnh khi nhng thiu st, c vn cha c cp su. Em mong mun c tip thu kin ca cc thy c gio em c c kin thc v bn n c hon thin hn. Em xin chn thnh cm n!
H Ni, ngy 10 thng 08 nm 2011 Sinh vin thc hin

Nguyn Thi Sn

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

13

n tt nghip i hc

Chng 1

CHNG 1. GII THIU CHUNG V CNG NGH IPTV


1.1. Tng quan v cng ngh IPTV 1.1.1. nh ngha
IPTV l tn vit tt ting anh ca cm t Internet Protocol Television, biu din ni dung video s, bao gm v tuyn truyn hnh, c phn phi qua vic s dng giao thc Internet (IP). nh ngha IPTV ny khng ch rt n gin m cn nhn mnh rng Internet khng ch cn thit cho vic thc hin vai tr trong truyn pht tn hiu truyn hnh hoc l bt c loi ni dung video khc. V vy, IPTV cp ti cch dng IP l c ch c th s dng Internet, trnh by mng cng cng trn c s IP, hoc IPTV s dng truyn pht ni dung video qua mt mng ring trn c s IP. V IPTV yu cu dng IP khng ch l mt c ch truyn pht, IP c th c s dng truyn pht cc loi ni dung khc nhau qua c mng Internet v mng ring trn c s IP. V d ni dung IPTV c th gii hn t nhc hnh ti cc cuc biu din trn truyn hnh, phim, v nhiu s kin c bit khc, nh l bng . iu ny c ngha l nh ngha ngn gn ca IPTV bao gm mt di rng c cc chng trnh ang c v chng trnh c kh nng pht trin. Ngoi cc dch v truyn hnh qung b thng thng, Video theo yu cu (Video on Demand VoD), IPTV cn h tr s tng tc gia ngi xem vi chng trnh v y cng chnh im c bit v hp dn nht ca IPTV. Khng nh truyn hnh cp truyn thng, IPTV l mt tng th chui cc dch v truyn hnh c tnh tng tc. Ngoi vic t do la chn chng trnh truyn hnh hay phim mun xem, NSD c th tham gia cc cuc hi tho t xa, chi game, mua hng qua TV hoc vit blog video (vlog), nhn tin qua TV thng qua my vi tnh PC hoc my thu hnh cng vi hp phi ghp set topbox.

1.1.2. M hnh kin trc h thng cung cp dch v IPTV


IPTV l cng ngh truyn dn hnh nh k thut s ti ngi s dng (NSD) qua Internet bng rng. Ngoi cc dch v truyn hnh qung b thng thng, Video theo yu cu (Video on Demand VoD), IPTV cn h tr s tng tc gia ngi xem vi chng trnh v y cng chnh im c bit v hp dn nht ca IPTV. Khng n thun l truyn hnh nh truyn hnh cp truyn thng, IPTV l mt tng th chui cc dch v truyn hnh c tnh tng tc. Ngoi vic t do la chn chng trnh truyn hnh hay phim mun xem, NSD c th tham gia cc cuc hi tho t xa, chi game, mua hng qua TV hoc vit blog video (vlog), nhn tin qua TV Ta c th chia h thng IPTV t ngun ni dung ti u cui ngi dng lm cc khi chc nng c bn nh sau: h thng cung cp ni dung, h thng Head-end, h thng Middleware, h thng phn phi ni dung, h thng qun l bn quyn s (DRM),
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 14

n tt nghip i hc

Chng 1

mng truyn ti, h thng qun l mng v tnh cc, Set-top Box (STB). S khi biu th thnh phn nh hnh 1.1 sau y:

Hnh 1.1. M hnh kin trc h thng cung cp dch v IPTV H thng gm cc khi chc nng chnh nh sau: - H thng cung cp ni dung: cung cp ngun d liu thu, nhn v x l cc d liu chng trnh t cc ngun khc nhau nh v tinh, truyn hnh mt t v cc ngun khc chuyn sang h thng Head-end. - H thng Head-end: Thu, iu ch v gii m ni dung hnh nh v m thanh t cc ngun khc nhau v s dng cc thit b m ha (encoder) chuyn i ni dung ny thnh cc lung d liu IP khun dng m ha mong mun. Hin nay tn hiu video ch yu c m ha MPEG-4/H.264 m bo tc kh thp, cho php trin khai tt trn mng truy nhp xDSL. Cc chng trnh sau khi c m ha s c phn phi ti khch hng trn cc lung IP Multicast qua mng truy nhp v mng li IP. Cc chng trnh ny c th c mt m bi cc h thng bo v ni dung. Ty vo chng trnh c chn, STB ca khch hng s chuyn ti lung multicast tng ng s dng giao thc Internet Group Management Protocol (IGMP). u vo ca h thng Video Headend l cc chng trnh truyn hnh qung b, cc knh truyn hnh mua bn quyn thu t v tinh, cc knh truyn hnh cp, cc phim t cc ngun khc nh t sn xut, t cc thit b VCD/DVD player, v.v..

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

15

n tt nghip i hc

Chng 1

- H thng Middleware: Cung cp kh nng qun l thu bao, ni dung v bo co hon chnh cng vi cc chc nng qun l EPG v STB, ng thi vn duy tr tnh m cho vic tch hp cc dch v trong tng lai. Middleware l mt giao din ca h thng cung cp dch v IPTV vi ngi s dng, n xc nh danh tnh cho ngi dng. Hin th mt danh sch cc dch v m thu bao c th s dng v tr gip la chn dch v ny sau khi xc thc danh tnh ca ngi dng. Middleware lu li mt profile cho tt c cc dch v. Middleware m bo cc hot ng bn trong ca dch v truyn hnh mt cch hon ho. Middleware s khng gii hn bt k hot ng ring r no trong h thng, nhng s giao tip trc tip vi mi thnh phn c h thng h tr. Middleware h tr API cho php m rng cc chc nng mi v truyn d liu gia cc h thng. - H thng phn phi ni dung: Bao gm cc cm my ch VoD v cc h thng qun l VoD tng ng, cho php lu tr cc ni dung c m ha v thit lp cc chnh sch phn phi ni dung mt cch mm do. H thng ny thng c thit lp phn tn, cho php nh khai thc m rng mt cch kinh t, ph hp vi ti v yu cu dch v ca cc thu bao. My ch VoD s lu ni dung thc v cung cp cho thu bao khi n nhn c s xc thc danh tnh t Middleware. N cho php cc thu bao t v xem nhng b phim cht lng cao v chng trnh theo yu cu (chng trnh ny c lu trn my dch v v truyn ti theo yu cu). H thng ny cng cung cp nhng chc nng iu khin VCR nh fast-forward, pause, v rewind tng t nh xem qua u DVD. - H thng qun l bn quyn s (DRM): DRM gip nh khai thc bo v ni dung ca mnh, nh trn cc tn hiu truyn hnh hay m ha ni dung VoD, khi truyn i trn mng Internet v tch hp vi tnh nng an ninh ti STB pha thu bao. DRM dng bo mt ni dung cc kha gii m ca cc thu bao. Nhng ni dung c ti trn nhng my ch ni dung s c m ha trc bng h thng DRM v n cng ch m ha ni dung broadcast bo mt s phn b n Set-top Box (STB). H thng c kh nng h tr chc nng m ho trong cc Headend tng ng v cung cp kho mt m cho cc Headend ny. H thng DRM cha kho cho phn ni dung ca mt c s d liu kho ng thi b mt phn phi c s d liu ny ti STB. H thng DRM cng s h tr thm vo phn ni dung cc chc nng th thut trong khi xem (tua nhanh, tua li, v.v...). H thng DRM s da trn cc khi nim ca h thng c s h tng kho cng cng (Public Key Infrastructure, PKI). PKI dng cc th k thut s X.509 xc nhn mi thnh t trong h thng DRM ng thi m ho an ton d liu c dng cc kho chung/ring. - Mng truyn ti: Mng truyn dn ng vai tr quan trng nht trong ton b h thng cung cp dch v IPTV. Kh nng p ng v bng thng ca mng truyn ti s quyt nh n s thnh cng cho dch v IPTV cung cp. H tng mng IP bng rng
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 16

n tt nghip i hc

Chng 1

truyn dch v t nh cung cp dch v IPTV n khch hng. Mng truy nhp s tn dng phn h tng mng xDSL c sn. cung cp dch v vi cht lng tt v tiu th t bng thng khi c ng thi nhiu truy nhp n h thng, mng truy nhp bng rng (B-RAS/MSS v DSLAM) cn phi c h tr multicast. i vi DSLAM, ngoi h tr multicast, DSLAM cn cn h tr IGMP version 2. Ngoi ra, B-RAS/MSS v DSLAM cng cn h tr cc giao tip Ethernet chun (FE, GE). Mng cng phi c kh nng h tr QoS t u cui n u cui, m bo c bng thng cn thit v u tin cho cc knh truyn hnh qung b cng nh cc phin Video theo yu cu ang s dng (phi t c mt gi v jitter ti thiu). Bng thng xDSL do cc DSLAM cung cp n khch hng phi c kh nng ln n 4-5 Mbps. - H thng qun l mng v tnh cc: H tr qun l mng v tnh cc cho dch v IPTV ca khch hng. - Set-top Box (STB): Thit b u cui pha khch hng, cho php thu, gii m v hin th ni dung trn mn hnh TV. STB cn h tr cc chun MPEG-4/H.264. Ngoi ra, STB cng c th h tr HDTV, c kh nng kt ni vi cc thit b lu tr bn ngoi, video phone, truy nhp web (Walled garden), v.v... STB cung cp cc ng dng truyn thng v gii tr. STB s h tr kt ni gia thit b tivi v mng in thoi, cng nh Internet v th vin nh o ca nh cung cp dch v. N c th gii m nhng chui d liu v hnh nh n da vo a ch IP, ng thi th hin cc hnh nh ny trn TV. STB s h tr chun H.264/MPEG-4 Part 10 v phn mm client Middleware ca n s c da trn mt cu trc thick client, iu c ngha l ng dng v d liu th hin s lu trn STB. i km theo B gii m l mt thit b cm tay remote control. Remote khng ch thc hin cc chc nng iu khin t xa nh thng thng m con tch hp cc tnh nng tng tc chuyn bit nh: Xem lch chng trnh truyn hnh, t lch xem theo s thch, to album ring, gi tin nhn (tr chuyn), voting (bnh bu), Vi thit b ny chc chn khch hng s khng cn cm gic th ng mi khi ngi trc mn hnh TV.

Hnh 1.2. Mt loi Set-top Box

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

17

n tt nghip i hc

Chng 1

1.2. Cc phng thc truyn dn tn hiu IPTV


IPTV c hai phng thc truyn pht tn hiu chnh. Tiu chun MPEG-2 l phng php ph bin nht c dng truyn pht tn hiu video qua mt mng IP, v RTP cng l phng php cn thit cho vic truyn pht video. C ba phng php truyn pht tn hiu qua mt mng IP. Nhng phng php ny bao gm truyn mt file - khng xt thi gian thc, qung b v video theo yu cu (VoD), ti tnh thi gian thc. phn ny ta s tp trung vo vic s dng k thut pht qung b v video theo yu cu. Cc phng thc truyn pht IPTV c m t nh trong hnh v di y:

Hnh 1.3. Cc phng thc truyn pht IPTV


Pht qung b: Khi video c pht qung b, mi ng dn c cung cp

mt knh duy nht cho php mt set-top box nhn ng dn thit b iu khin c nhn xem. Ngun pht qung b c th l cc b phim trc c lu trong server cng nh mt ng dn trc tip t mt trm truyn hnh v tuyn truyn hnh trn chung kt gii bng chuyn Olympic ma h, mt chng trnh nhiu tp trn truyn hnh, hoc l cc chng trnh khc. Mi ngun u vo b gii m qung b c ng gi lung video, gm vic thit lp mt knh v nhm a ch multicast ti thit b settop box s tham gia bt c khi no ngi xem chn knh s dng thit b. H thng pht qung b c coi l mt chui cc server phng tin dn mt s lung qung b. Cc server phng tin h tr vic truyn pht c multicast v unicast, sau s dng cho vn hnh VoD. H thng qun l thu bao c dng thc hin tnh cc thu bao, h thng qun l thu bao s cung cp thm cc chc nng: h tr
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 18

n tt nghip i hc

Chng 1

cc c im tng tc set-top box, cung cp cc ni dung c la chn ti cc thu bao nh l mt sn phm VoD.
Video theo yu cu: VoD hi p thc mc c pht ra bi mt thu bao qua

thit b set-top box hoc PC, cc lung hi p l mi chui cc gi unicast ti a ch IP ca thit b set-top box hoc my tnh c nhn. in hnh, trm qun l thu bao s hin th mt danh sch cc s kin VoD t mt thu bao c th la chn chng trnh. Tuy nhin, cng c th cho nh vn hnh IPTV chn thm mt th vi ha n hng thng ca thu bao, ha n c th lit k hng trm s kin, gi cc v m truy nhp ly li cc s kin c la chn. Cng phng php nh vy, lung gi d liu IP s biu din mt truyn dn unicast ti thit b set-top box hoc my tnh c nhn ca thu bao. 1.2.1. S dng MPEG-2 Mt trong cc phng php c s dng truyn pht IPTV qua ng gi MPEG-2 s dng UDP ti lp truyn ti. Khi vic ng gi xy ra, UDP c th la chn s dng RTP cung cp khung lp ng dng xc nh ti c truyn v cung cp chui cho mi gi d liu RTP, cho php cc gi b mt c pht hin. UDP/RAW v UDP/RTP: video cng c th c truyn trc tip trong cc gi UDP m khng phi s dng RTP. Lc , lung truyn c gi l UDP/RAW. Khi UDP/RAW c dng, vi li v iu kin thng tin c th c pht hin, bao gm: b gi thay i, bytes ng b li, kch thc gi sai, qu thi gian, jitter qu mc, tc UDP khng ph hp.

Hnh 1.4. Truyn pht MPEG-2 qua IP Khi RTP c s dng vi UDP, nh hnh 1.4, cc gi c th ng gi thi gian v xc nh qua vic s dng mt chui s. iu ny cho php pht hin mt vi kt ni li nm ngoi kh nng pht hin khi m UDP/RAW c s dng. Cc iu kin li pht hin mi ny s dng gm c UDP/RTP:
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 19

n tt nghip i hc

Chng 1

- Xc nh cc gi nhn c sai; - Pht hin cc gi b nhn i; - Xc nh nu mt gi b mt; - Xc nh cc gi c mt kch thc khng ng.

C UDP/RAW v UDP/RTP c th c dng truyn hnh nh, sau cung cp kh nng n b cho nhng iu kin li nh cc gi c nhn hng, cc gi sai kch c, hoc cc gi b nhn i. Thm na, v UDP/RTP cho php b thu xc nh nu b mt gi, v cng cho php b n b khi thy s mt gi. Ph thuc vo phn mm c s dng bi mt b thu, n c th khng lm g trong sut thi gian mn hnh xut hin trng khng hoc lp cc khung nhn trc . Tip theo, v cc khung c nhn tip theo c th hoc khng th xem xt khc t cc khung c lp li, kt qu c th l s chuyn tip trn chu hoc b ngt qung. Mt nhn thi gian cho php b thu thc hin ng b cng nh phn gii jitter v tr mt gi qua mt mng. 1.2.2. Giao thc truyn ti thi gian thc RTP RTP c xc nh trong mo u UDP vi gi tr 5004 trong trng cng. RTP cung cp chc nng truyn ti mng u cui d dng cho truyn ti d liu thi gian thc nh audio, video, v d liu m phng qua dch v mng unicast hoc multicast. RTP cung cp chui v nhn thi gian d liu, nhng khng c nh a ch d tr ngun cng nh m bo cht lng dch v (QoS) cho d liu thi gian thc. V vy, cc nh vn hnh mng phi cu hnh xp hng nh tuyn u tin xc nh trc lu lng cho php video thi gian thc nm bt c ch ca n vi tr ti thiu. 1.2.3. Giao thc iu khin truyn ti thi gian thc RTCP Giao thc iu khin truyn ti thi gian thc cung cp thng tin v ngi tham gia vo phin ang pht trin cng nh mt c ch iu khin cht lng dch v. Thng tin v cc thnh phn tham gia vo phin c th thay i t cc trng hp khng c thnh phn hin iu khin phin yu cu iu khin mi quan h thnh phn chi tit. RTCP thc hin qua on truyn dn ca cc gi iu khin ti tt c cc thnh phn ca phin theo cng phng php phn phi l s dng cho cc gi d liu. V chc nng gc ca RTCP cung cp hi p cht lng ca s phn b d liu, n thc hin chc nng nh l phn vai tr RTP nh l giao thc truyn ti. Thc t, thng tin c cung cp bi RTCP c th c dng xc nh ni nghn c chai khi phng thc multicast xut hin, lm cho d dng qu trnh gii quyt vn .

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

20

n tt nghip i hc

Chng 1

1.2.4. Giao thc lung thi gian thc - RTSP RTSP (Real Time Streaming Protocol) c nh ngha bi IETF RFC 2326 m t tp iu khin VCR cho streaming media. Thng cc bn tin RTSP c gi t khch hng n server, i khi cng c ngoi l, gi t server n khch hng. Trong cc h thng IPTV, RTSP c s dng trong cc ng dng VoD khch hng truy cp, iu khin ni dung lu tr ti VoD server. VoD thc cht l lin lc mt-mt c to ra s dng unicast. Unicast cho php thc hin dch v VoD v gi n khch hng n l.
Client
Describe Setup Play Content Teardown

Server

Hnh 1.5. Giao thc RTSP 1.2.5. Giao thc qun l nhm Internet - IGMP IGMP (Internet Group Management Protocol) c nh ngha bi mt s IETF RFC, phin bn mi nht l RFC 3376. IP Multicasting c nh ngha l s truyn pht gi tin IP ti mt nhm ch (host group). Nhm ch ny l mt tp cc host c nhn dng bi mt a ch IP n. Trong h thng IPTV, nhm ch s l mt tp cc thu bao mun nhn chng trnh c th no . Trong thc t, cc h thng truyn dn s dng IGMP khng gi ton b ni dung n ton b ngi s dng. Hot ng Multicast, s dng IGMP, cho php iu khin nhng ni dung no n ngi dng no v do iu khin lng d liu c gi thng qua mng ti mt thi im bt k. IGMP l giao thc c s dng x l chuyn knh trong h thng IPTV. p li lnh iu khin t xa, chui cc yu cu IGMP c a ra ri multicast hin thi v tham gia vo dch v khc. Thi gian cn thc hin cc yu cu ny s nh hng trc tip ln thi gian chuyn knh. Cc nh cung cp Middeware ang lm vic trn nhiu m hnh khc nhau ci thin thi gian hi p chuyn knh.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

21

n tt nghip i hc

Chng 1

1.3. Cc dch v c bn cung cp bi IPTV


Kh nng ca IPTV gn nh l v hn v ha hn mang n nhng ni dung k thut s cht lng cao, theo cc nh ngha v xut ca hip hi vin thng quc t (ITU), vic phn loi da theo cc dch v c bn ca IPTV nh bng sau: Bng 1. Cc dch v c bn cung cp bi IPTV
Nhm dch v Tn dch v Truyn hnh qung b (Linear/Broadcast TV ) Dch v qung b (Broadcast Service) Linear Broadcast TV with Trick Modes Multi-angle service Electronic Program Guide (EPG) Qung co truyn hnh truyn thng Phim theo yu cu Video on Demand (VoD) Dch v theo yu cu (On Demand Service) Nhc theo yu cu Music on Demand (MoD) Game theo yu cu Game on Demand (GoD) Thanh ton theo ni dung (Pay Per View PPV,OPPV, IPPV) Dch v tng tc (Interactive M t v dch v Dch v pht cc knh truyn hnh qung b thng thng. V d: cc knh qung b VTV1, VTV2, HTV7, HTV9, Truyn hnh qung b cho php ngi dng tm dng, xem li, xem tip, b qua cc on qung co, ghi li chng trnh bng cc u ghi. Dch v cung cp cho ngi dng xem nhiu gc quay ca mt phim (nh 3D) hoc mt trn bng Dch v hng dn trc tip trn mn hnh v lch pht sng, danh sch cc phim, cc phvv Qung co km theo cc chng trnh truyn hnh truyn thng Cho php khch hng la chn phim a thch v c tr ph Cho php khch hng la chn cc video clip, bn nhc a thch v c tr ph. Cho php khch hng la chn cc game a thch v c tr ph. Xem cc chng trnh phi tr ph (ng k cc chng trnh theo lch pht hoc l chng trnh mi)

Thng tin chung ( T- Cc dch v thng tin thng thng trn truyn hnh information ) nh tin thi s, thi tit, gi c th trngvv

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

22

n tt nghip i hc

Chng 1

T-communication

Dch v thng tin qua truyn hnh cung cp cho khch hng kh nng trao i thng tin thng qua IPTV di cc hnh thc nh email, tin nhn, chat, duyt web, Video conferencinfvv Dch v giao dch ngn hng, mua sm, t ch khch sn, tu, my bay, v xem ca nhc vv ti nh Cho php ngi xem tham gia trc tip cc tr chi trn truyn hnh. V d: Thamgia tr chi Hugo t thit b iu khin t xa ca tivi, Cc tr chi, karaoke, xem nh, s x, nht k in tvv. C th chi 1 mnh hoc nhm

Thng mi (Tcommerce)

Dch v voting

Service)

Gii tr (Tentertainment )

Thng tin chnh sch Cc thng tin v ch , chnh sch x hi lin quan (T-government) n chnh ph, thnh ph, phng, qun Interactive Program Guide (IPG) Electronic Contents Guide (ECG) Qung co chn lc (Targeted Advertising)
1.4.

Dch v hng dn tm kim, tra cu ni dung trn TV theo cc ch m khch hng la chn (tng tc). Qung co theo yu cu ca doanh nghip (tp trung vo mt s i tng khch hng nht nh, khng qung b ton mng).

u Nhc im ca IPTV u im

1.4.1.

- Tch hp a dch v: Trn mt ng kt ni Internet ngi dng IPTV c th c s dng cng mt lc rt nhiu dch v khc nhau nh truy cp Internet, truyn hnh, in thoi c nh v di ng, VoIP (Voice over Internet Protocol)...mang li cho ngi dng s tin li trong qu trnh s dng. - Tnh tng tc cao: IPTV s mang li cho ngi dng tri nghim xem truyn hnh c tnh tng tc v c nhn ha rt cao. V d, nh cung cp dch v IPTV c th tch hp mt chng trnh hng dn tng tc cho php ngi xem c th tm kim ni dung chng trnh truyn hnh theo ta hoc tn din vin. Hoc nh cung cp dch v c th trin khai chc nng hnh-trong-hnh (picture-in-picture) cho php ngi dng xem nhiu knh cng mt lc. Ngi dng cng c th s dng TV truy cp n cc ni dung a phng tin khc trn PC nh hnh nh hay video hoc s dng
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 23

n tt nghip i hc

Chng 1

in thoi di ng iu khin TV nh ghi li mt chng trnh a thch no ...Mt phng thc tng tc khc m nh cung cp dch v IPTV c th trin khai l cung cp cc thng tin m ngi xem yu cu trc tip trong qu trnh xem chng trnh. V d ngi dng c th nhn thng tin v i bng m h ang xem thi u trn mn hnh chng hn. Trn thc t tnh tng tc cao hon ton c th xut hin cc loi hnh truyn hnh s khc nh truyn hnh v tinh hay cp. Song trin khai c th cn phi c s kt ni tng tc gia u pht sng v b thu sng. y l iu m truyn hnh v tinh v cp khng c c. Mun trin khai th hai hnh thc truyn hnh ny buc phi kt hp vi cc h tng mng khc nh Internet hoc in thoi di ng. - Cng ngh chuyn mch IP: Hu ht ngi dng u khng bit rng truyn hnh cp v v tinh thng gi i tt c tn hiu ca mi knh cng mt lc cng mt thi im nhm cho php ngi dng chuyn i knh tc thi nh chng ta vn thy. iu ny dn ti s lng ph bng thng cn thit. IPTV s dng cng ngh chuyn mch IP loi b hn ch ny. Mi d liu chng trnh truyn hnh c lu tr ti mt v tr trung tm v ch c d liu knh m ngi dng yu cu xem l c truyn ti i. iu ny s cho php nh cung cp dch v c th b sung thm c nhiu dch v cho IPTV hn v bng thng khng cn phi l vn qu kh gii quyt na. - Mng gia nh: Kt ni vo mng Internet trong gia nh khng ch c TV m cn c cc PC khc. iu ny s cho php ngi dng c th s dng TV truy cp n nhng ni dung a phng tin trn PC nh nh s, video, lt web, nghe nhc... Khng nhng th mt s mn hnh TV gi y cn c tch hp kh nng vn hnh nh mt chic TV bnh thng. Tt c lin kt s tr thnh mt mng gii tr gia nh hon ho. - Truyn hnh s: IPTV c th c xem nh i din ca cng ngh pull-push" nh mt thu bao a ra yu cu ti nh cung cp dch v i vi lung hnh nh ring. Do truyn hnh c s ho th c cc nh cung cp gii tr thng thng cng nh ph hp nn v mng qua IPTV, n l cng ngh ng dng s cp. Thm vo do nh cung cp dch v c th phi ch truyn nhng g c yu cu, khng ging vi truyn hnh cp v v tinh, IPTV theo l thuyt cung cp mt s lng gii hn knh xem, m cho php nh cung cp dch v cung cp nhiu loi ni dung so vi i th cnh tranh m truyn qung b ng thi nhiu knh khng ch ti ngi xem chng. Do , s khc nhau v cu trc gia IPTV v truyn hnh qung b cho php nh cung cp nhiu ni dung hn, nh cung cp c th ginh c ni dung ng k xem yu cu ca thu bao.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

24

n tt nghip i hc

Chng 1

- Truyn hnh kinh doanh pht ti mn hnh: Mc d th trng s cp ca IPTV l cc khch hng l h gia nh ring r, cng ngh cng ph hp tt i vi cng vic kinh doanh. Trong mi trng kinh doanh mi trm lm vic LAN c th c gn mt a ch IP ring bit v vy to ra a ch c th i vi lung hnh nh khc nhau c a ti ngi khc nhau. V d, mt s ngi phi yu cu truy nhp tc thi n CNBC tri li nhng ngi khc c th yu cu truy nhp ti Bloomberg, Reuters, hay chng trnh v ti chnh. Do IPTV c th c chia t l trn mn hnh, n tr nn c th gip ngi xem nhn thy knh kinh doanh c yu cu hoc nhiu knh trong khi ang thc hin theo tc my tinh s dng mt phn khc ca mn hnh PC. - Video theo yu cu - Video on Demand (VOD): VOD l tnh nng tng tc c th ni l c mong i nht IPTV. Tnh nng ny cho php ngi xem c th yu cu xem bt k mt chng trnh truyn hnh no m h a thch. V d, ngi xem mun xem mt b phim c cch y vi nm th ch cn thc hin tm kim v dnh thi gian xem hoc ghi ra a xem sau. Mc d thu truyn hnh cp v v tinh c cp nhiu nm thu li nhun mi on phim v s kin th thao, bi m nht so vi truyn hnh theo yu cu do c th c cung cp qua cng ngh IP. Nguyn nhn chnh ti sao truyn hnh theo yu cu IPTV c th xem nh ng u trong thu li nhun v trong thc t nh cung cp trc IPTV pht chng trnh khng gii hn tri li cc nh cung cp IPTV gii hn mt nhm knh qung b. - Hc t xa: Trong mt mi trng i hc n c th l ti hai ni cng thi gian giao tip qua sc mnh ca s tin dng hc t xa. Trn thc t, ti trng ta gio vin s dng hc t xa ging dy kha hc truyn thng d liu truyn tc thi qua mn hnh, hnh nh trn Internet. Mc d hc t xa c th c hon thnh qua s dng thit b truyn hnh hi ngh thng thng, khi thc hin thng qua vic s dng hiu qu IPTV c kt hp vi sinh vin xa c th tng ln ng k. l do hc t xa thng thng da trn s dng thit b hi ngh truyn hnh dn n mn hnh trung tm ti v tr xa. Khng ch lm m tt c sinh vin phi tp trung v mn hnh n, nhng thm vo, mt micro phi m bo c phm vi bi gim th ti mi v tr ti sinh vin m s ni vi gio vin. So snh, s dng IPTV c th ci thin ng k vic hc t xa do hnh nh ca gio vin c trc tip n mn hnh PC ca mi trm lm vic sinh vin trong khi micro c kt ni ti mi my tnh cho php sinh vin chat vi gio vin khng phi ch micro a n lp hc. Nhng u im ng k khc ca IPTV trong mi trng vic hc t xa trn thc t, ging nh tho lun trc v truyn hnh kinh doanh ti mn hnh, n c chia t l trn mn hnh PC. iu ny cho php kha hc t xa trn chng trnh v ch khc c sinh vin c xem v nghe gio vin trong khi h thc hin cc bi tp khc. Do
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 25

n tt nghip i hc

Chng 1

phn mm c pht trin cho php gio vin thy c hot ng ca sinh vin, tc cng vic ca sinh vin c th c gio vin nhn thy. Tng t, vi chng trnh thch hp, gio vin c th thy n lc ca phn bi tp cho ring mt sinh vin trn mn hnh PC, nh x l ng k s tng tc gia gio vin v sinh vin. - Lin lc trong cng ty : Trong hu ht cc t chc, ch tch hay ngi ng u cng ty thng xuyn cn a ch ca nhn vin. Trong mi trng thng thng yu cu ny thng thng tha mn bi lch trnh s dng mt hoc mt s phin hp dnh cho thnh gi trong thi gian m ngi ng u gii thch l do ti sao tin li li ln hoc xung, hiu qu ca dng sn phm mi, thay i k hoch tr cp cho nhn vin, hoc cc vn khc cn c ph bin ti ton th nhn vin. Thng thng s dng mt phng dnh cho thnh gi thng bo mt chnh sch mi hoc a ra cc s kin gn y c yu cu tng thi gian ng k v n lc . Nu phng c a vo lch trnh t trc vi cc s kin khc, sau b phn hu cn chuyn s kin vo thi gian khc v ni t chc c xem xt sau. - Kim sot ti a chng trnh TV: VOD ni chnh xc cng l mt phn li th ny. y l tnh nng m ngi dng s cm thy thch th nht IPTV bi n cho php h c th kim sot ti a chng trnh truyn hnh. Khng cn th ng phi xem nhng g m nh cung cp dch v pht i nh truyn hnh truyn thng hay v tinh m gi y ngi dng s c tri nghim kh nng kim sot ti a nhng ni dung m h mun xem. Vi VOD ngi dng c th chn la nhng chng trnh thch hoc ghi n ra a xem v sau ny.Nh m thit b iu khin t xa ca IPTV s c y tnh nng nh iu khin mt chic u a. Khi ang xem chng trnh nu gp phi mt on no hay ngi dng c th tua xem li, dng pht chng trnh hoc tua nhanh v pha trc ... iu ny cng n gin bi ni dung c cung cp duy nht theo yu cu ca ngi xem ch khng cung cp rng cho tt c mi ngi dng nh truyn hnh truyn thng. - Truyn hnh cht lng cao HD: Xu hng ni dung cht lng cao hin hin hin thc t. Nh kt ni bng thng rng nn c th ni ch trong tng lai khng xa IPTV s ch pht truyn hnh cht lng cao. iu ny ng ngha vi vic ngi dng s thng thc cc chng trnh c cht lng hnh nh v m thanh cao. - Nhu cu thc t ca IPTV : Theo nhm nghin cu a phng tin (MRG ) trong D on IPTV ton cu nm 2005-2009: tc pht trin IPTV rt cao: gn 1000%. Th trng IPTV trn th gii pht trin mc tng kp hng nm 78% ln ti 36.9 triu ngi s dng vo nm 2009. Doanh thu dch v cn tng nhanh hn trong cng thi k, t 880 triu USD ti 9.9 t USD. Theo Informa: tc pht trin IPTV tng nhanh vo 5 nm ti v t 25.9 triu thu bao IPTV vo cui nm 2010.
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 26

n tt nghip i hc

Chng 1

Theo nguyn cu TDG: Doanh thu IPTV ton cu s t trn 17 t USD vo nm 2010. V trn thc t, dch v IPTV c trin khai v t dc thnh cng nhiu nh Italy ( Fast Web), Hng Kng (PCCW), Canada ( Manitoba) v Japan (Yahoo BB). Ti th trng Trung Quc, IPTV bt u c trin khai t nm 2004 vi 2 nh cung cp hng u l CHINA Telecom v ZTE cng vi nhng nh cung cp khc. S lng thu bao c th tng ln ti 3-6 triu vo nm 2010. IPTV c trin khai vi bng thng 2M vi k thut nn MPEG-4 part 10 cho TV thng v 6M i vi HDTV. Cc dch v trin khai trn IPTV n vi ngi dng: + LiveTV: truyn hnh trc tuyn; + VoD: truyn hnh theo yu cu; + RoD: Dch v ghi hnh theo yu cu; + NVoD: Xem chng trnh theo lch pht sng.
1.4.2.

Nhc im

- Cht lng dch v: c trng phn bit dch v IPTV vi truyn hnh Internet chnh l kh nng m bo cht lng dch v ca IPTV. Tuy nhin vi h tng mng khng ng nht, cht lng mng truy nhp khng tt, kh nng x l khi s thu bao tng vt cha p ng c l cc yu t dn n hin nay cht lng ca dch v IPTV cha tho mn c yu cu ca khch hng. Khi cht lng ca IPTV cha tng ng c vi dch v ca truyn hnh cp th IPTV vn cha th chim u th c. - Vn an ninh: Vic kt ni vi Internet cng nh kh nng kt ni vi khch hng khc trong mng em li tnh hp n c bit ca dch v IPTV. Tuy nhin n cng cha nguy c tim tng cho s an ton ca ngi s dng, v cc giao dch ca khch hng rt d b li dng, nh cp ti khonNgoi ra cc vn xy ra vi mng Internet nh kh nng ly nhim virut, tn cng t chi dch vcng l cc yu t gy nghi ngi cho ngi s dng. - Vn bn quyn ni dung: V vic m bo bn quyn ca cc chng trnh m nh cung cp ni dung cho php s dng khng b s dng bt hp php cha hon ton to c tin cy, cc nh cung cp ni dung cha sn lng cung cp ni dung cho dch v ny.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

27

n tt nghip i hc

Chng 1

- Vn chun ho: Hin nay hu ht cc gii php ca cc hng vn ang di dng ng, c tng i t kh nng lm vic vi cc nh cung cp thit b, ni dung khc nhau. y l mt yu t hn ch kh nng pht trin rng ri ca dch v IPTV. - Chi ph trin khai dch v: trin khai dch v IPTV end to end cn phi c mt chi ph kh ln ban u. Nu khng phi l nh khai thc vin thng c sn h tng bng rng th chi ph ny c th l mt tr ngi rt ln. K c i vi nhng nh khai thc vin thng c sn li th ban u th vn phi nng cp mng bng rng v IPTV l mt dch v yu cu bng thng kh ln. Ngoi ra chi ph ca khch hng cn b ra mua STB cng l mt ro cn trin khai dch v ny.
1.5. Kt lun chng 1

Chng ny gii thiu tng quan v IPTV. Gii thiu nh ngha, c im, kin trc, cc phng thc truyn ti v giao thc s dng trong mng IPTV. ng thi cng vi kin thc v IMS c cp chng II l nn tng xy dng dch v IPTV trn nn IMS/NGN.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

28

n tt nghip i hc

Chng 2

CHNG 2. PHN H A PHNG TIN IMS


2.1. Tin trnh pht trin IMS
Vin Tiu chun K thut Chu u (ETSI) - t chc tiu chun ha nh ngha h thng ton cu v lin lc di ng Global System for Mobile Communications (GSM). ETSI cng nh ngha kin trc mng dch v v tuyn gi chung - General Packet Radio Service (GPRS). Tiu chun GSM mi nht c nh ngha nm 1998, v cng nm cc t chc tiu chun t Chu u, Nht, Nam Triu Tin, USA v Trung Quc hp tc to ra 3GPP ch r h thng di ng 3G cu thnh truy nhp v tuyn a truy nhp phn chia theo m/phn chia theo thi gian (TD-CDMA) v a truy nhp nhn chia theo m bng rng (WCDMA) v mng li GSM pht trin. 2.1.1.

3GPP phin bn 99

Phin bn u tin phin bn nm 1999 phi mt ti gn 1 nm mi hon thnh. Tiu chun ca phin bn ny hon thnh thng 12 nm 1999. 3GPP pht trin cc dch v, kin trc h thng, cc truy nhp v tuyn WCDMA v TD CDMA, v mng li chung. ETSI SMG pht trin GSM/t l d liu nng cao cho truy nhp v tuyn pht trin ton cu (EDGE). Truy nhp v tuyn WCDMA l s nng cao c ngha nht i vi h thng 3G c s GSM trong phin bn 1999. Cng vi WCDMA, mng truy nhp v tuyn mt t UMTS cng a ra giao din Iu. So snh vi giao din A v Gb, c hai im khc bit u tin, m ha thoi Iu c thc hin trong mng li. Trong GSM, theo logic th Iu c chc nng trm chuyn tip thu pht c s. Th hai, m ha v qun l di ng mc t bo ca Iu hon thin trong b iu khin mng v tuyn (RNC). Trong GSM, cc chc nng cng hon thnh trong node h tr dch v GPRS (SGSN) cho cc dch v GPRS. Hnh 2.1 sau y m t vai tr ca IMS trong cc mng chuyn mch gi:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

29

n tt nghip i hc

Chng 2

Hnh 2.1. Vai tr ca IMS trong cc mng chuyn mch gi 2.1.2. 3GPP phin bn 4 Sau phin bn 1999, 3GPP bt u xc nh phin bn 2000, c gi l ton IP, sau c i tn thnh IMS. Phin bn 2000 c chia thnh hai phin bn l phin bn 4 v phin bn 5. Phin bn 4 c th hon thnh m khng c IMS. Chc nng mi quan trng nht trong 3GPP phin bn 4 l: khi nim trung tm chuyn mch di ng (MSC)cng a phng tin (MGW), cc giao thc mng li truyn ti IP, nng cao dch v nh v (LCS) cho UTRAN, bn tin a phng tin, truyn ti IP ti mt phng ngi dng Gb. 3GPP phin bn 4 chnh thc hon thnh thng 3 nm 2001. Yu cu tng thch nn cho s thay i, cn thit cho giao din v tuyn, c hiu lc cui thng 12 nm 2002. 2.1.3. 3GPP phin bn 5, 6 v 7 T bng 2 di y c th thy 3GPP nh ngha kin trc gii hn cho b my dch v a phng tin IP trn nn SIP, cha chc nng ca cc yu t logic, m t lm th no cc yu t kt ni c vi nhau, la chn cc giao thc v cc tin trnh.

Bng 2. Cc c im IMS

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

30

n tt nghip i hc

Chng 2

Phin bn 5 Kin trc

Phin bn 6

Phin bn7 Cuc gi thoi lin tc gic min CS v PS, kt ni di rng c nh ti IMS. Cc phin cnh bo, SMS h tr s dng SIP, kt hp cc cuc gi CS v cc phin IMS.

Cc thc th mng v cc im Lm vic tng tc tham chiu bao gm cc hm tnh (CS, cc mng IP khc, cc. WLAN) v mt vi, thc th mi v cc im tham chiu. Cc nguyn l nh tuyn chung, Cc thc th nhm nh ng k, khi to phin, thay i tuyn, a ng k. phin, lm t phin, cc lung phin khi to mng/ xa khi danh sch. Nn Sip gia mng IMS v UE. Truyn d liu gia b lu thng tin khch hng (HSS) v cc thc th iu khin phin (CSCF); Truyn d liu gia b lu thng tin khch hng (HSS) v server ng dng (AS). IMS AKA cho cc khch hng c nhn thc v mng, bo v ton b cc bn tin SIP gia mng IMS v UE, bo mt min mng. iu khin chnh sch gia mng truy nhp GPRS v IMS, iu kin quyt nh v du hiu nhn thc. bo v cn mt cc bn tin SIP, nhn thc trn nn IP, kin trc nhn thc chung. Cc lung a phn chia ca cc phin ring bit trong cng ni dung PDP.

Bo hiu

Bo mt

tng thch truy nhp bng rng, h tr TLS. Cn i iu khin tnh cc v chnh sch, khng c du hiu nhn thc QoS.

Cht lng dch v

Cc dch v

S dng cc server ng dng v Hin din, bn tin, hi Cc dch v im tham chiu iu khin dch ngh, Push to talk, over b sung trong v IMS. cellular, qun l nhm, SIP. cc dch v ni.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

31

n tt nghip i hc

Chng 2

2.2. Kin trc phn h a phng tin IMS


2.2.1. Yu cu kin trc
- Cc phin a phng tin IP

Cc mng lin lc ang tn ti c th yu cu cc loi dch v thoi, video v tin nhn s dng chuyn mch knh bin. Dch v khch hng cui khng b t chi khi khch hng chuyn t min chuyn mch gi sang bt u s dng IMS. IMS s lin lc vi mc trn bng cch yu cu cc iu kin lin lc c nng cao cht lng. Ngi dng c th tch hp thoi, video, vn bn, chia s ni dung v hin din l mt phn trong phin lin lc v c th thm vo hoc loi i dch v cng nh vy khi m h chn.
-

Kt ni IP

Yu cu nn tng l thit b phi c kt ni IP c th truy nhp. Cc ng dng ngang hng yu cu s nm bt u cui ti u cui v kt ni ny c th t c d dng nht vi phin bn IPv6, v IPv6 khng thiu a ch. Do vy, 3GPP sp xp cc vn v IMS h tr ring cho IPv6. Vic b sung v thc hin IMS ban u c th s dng IPv4. 3GPP a ra cc lu v vic cc phin bn IP kt ni cng vic vi nhau c x l nh th no trong IMS. Kt ni IP c th t c t mng nh ln mng khch. Hnh di ch ra la chn kt ni IMS khi NSD chuyn vng. Cc la chn kt ni IMS khi mt ngi dng ang chuyn vng c m t nh hnh v sau:

Hnh 2.2. Cc la chn kt ni IMS khi mt ngi dng ang chuyn vng

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

32

n tt nghip i hc

Chng 2

m bo cht lng dch v cho cc dch v a phng tin IP

Trong mng Internet cng cng, tr c xu hng cao v a dng, cc gi ti b hng v mt vi gi b mt hoc b loi. Vi IMS th trng hp ny s khng cn tn ti lu na. Cc mng truy nhp v tuyn ti c bn cng vi IMS cung cp cht lng dch v u cui ti u cui (QoS). Theo IMS, UE sp xp cc kh nng v nhn mnh cc yu cu v QoS trong sut phin giao thc khi to phin (SIP) hoc qu trnh thay i phin. UE c th sp xp cc tham s nh sau:
o o o

Loi phng tin, hng lu lng. Tc bit loi phng tin, kch c gi, tn xut truyn ti gi S dng ti RTP cho cc loi phng tin Tng thch bng thng

o
-

Lin lc m bo

Bo mt l yu cu c bn trong mi h thng vin thng v IMS khng phi ngoi l. IMS c cc c ch cho php v nhn thc gia UE v mng IMS thm vo th tc mng truy nhp (mng GPRS). Hn na, tnh tin cy ca bn tin SIP hoc la chn c cung cp gia UE, mng IMS o v gia cc thc th mng IMS m khng quan tm ti mng li c s ( l RAN v GPRS). V vy, IMS cung cp t nht mc bo mt l GPRS tng ng v cc mng chuyn mch knh.
-

iu chnh tnh cc Tng quan v tnh cc trong IMS c m t nh hnh v di y:

Hnh 2.3. Tng quan v tnh cc trong IMS


SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 33

n tt nghip i hc

Chng 2

Kin trc IMS cho php s dng cc m hnh tnh cc khc nhau. Gm, kh nng tnh cc bn tham gia gi i hoc tnh cc ca c pha gi n v gi i trn c s ngun c dng mc truyn ti. Sau ngi gi c th b tnh cc trong ton b phin mc IMS: c th s dng cc s tnh cc khc nhau ti mc IMS v mc truyn ti. Trong phin IMS c th gm thnh phn a phng tin (thoi v video), yu cu IMS cung cp iu kin tnh cc mi thnh phn phng tin. iu ny cho php kh nng tnh cc pha b gi nu h thm vo thnh phn phng tin mi trong phin, v cng yu cu cc mng IMS khc nhau c th thay i thng tin trong tnh cc c p dng vo phin hin ti. Kin trc IMS h tr c kh nng tnh cc online v offline. Tnh cc online l tin trnh tnh cc m thng tin tnh cc c th nh hng trong thi gian thc m dch v a ra, v vy, tng tc trc tip iu khin phin/dch v. Hnh 2.3 ch ra ci nhn n gin v vic tnh cc thng thng trong mi trng IMS. R rng cha kha y l: IMS thm kh nng tnh cc cho lu lng IP ngi dng hn l cch trc y.
-

H tr chuyn vng

Ngi dng c th truy cp vo dch v ca mnh m khng xt n v tr a l. c im chuyn vng lm cho ngi dng c th s dng dch v thm ch khi khng nhng vng trong vng dch v ca mng nh.

Hnh 2.4. Cc thay i chuyn vng IMS/CS


-

Lm vic tng tc vi cc mng khc

IMS h tr lin lc vi PSTN, ISDN, khch hng Internet v di ng. Thm vo , c th h tr cc phin vi cc ng dng Internet thc hin khng thuc v t chc 3GPP.
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 34

n tt nghip i hc

Chng 2

S pht trin dch v

Quan trng l c nn dch v m rng v a ra dch v mi nhanh chng, ngha l cch tiu chun ha b dch v t xa, ng dng v dch v b sung. V vy 3GPP ang tiu chun ha cc dch v tim nng. Kin trc IMS gm khung lm vic dch v cung cp kh nng h tr thoi, video, a phng tin, tin nhn, chia s, truyn d liu, v cc dch v b sung c bn trong IMS.
-

Thit k phn lp

3GPP quyt nh tip cn cc lp thit k kin trc, c ngha l cc dch v bin v truyn ti l ring bit vi mng bo hiu IMS v cc dch v qun l phin. Kin trc cc lp v IMS c m t nh trong hnh v di y:

Hnh 2.5. Kin trc cc lp v IMS Cc lp c s c lp ti thiu cho php cc mng truy nhp mi vo h thng d . Mng vng ni ht khng dy (WLAN) truy nhp vo IMS c thm vo 3GPP phin bn 6 v truy nhp bng rng c nh ti IMS l tiu chun trong phin bn 7. Khi thu bao ang s dng in thoi di ng hoc khch hng s dng PC lin lc, cng nhm v hin din lit k cc chc nng trong IMS s c dng. Cc dch v khc nhau c nhng yu cu khc nhau. Bao gm: bng thng, hi t, x l cng sut trong thit b. Chc nng a truy nhp c xy dng trong kin trc IMS, gii php hi t di ng v c nh ca cc nh vn hnh mng di ng v c nh. iu ny s cho php

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

35

n tt nghip i hc

Chng 2

cc nh cung cp dch v s dng cc kh nng v c im ca cc thit b c la chn hin ti v phng php truy nhp mng .
-

Truy nhp c lp

IMS c thit k truy nhp c lp v vy cc dch v IMS c cung cp qua cc mng kt ni IP (GPRS, WLAN). Tuy nhin, cc tiu chun IMS phin bn 5 c vi c im ring ca GPRS. Trong phin bn 6 (GPRS) vn truy nhp ring c chia t cc m t IMS v kin trc IMS tr li trng thi gc (truy nhp c lp). 2.2.2.

M t cc chc nng v cc thc th trong IMS

Nhng thc th trong IMS c th c phn thnh su loi: Qun l phin v nh tuyn (CSCFs), c s d liu (HSS, SLF), cc dch v (server ng dng, MRFC, MRFP), cc hm lm vic tng tc (BGCF, MGCF, IMS MGW, SGW), cc chc nng h tr (PDF, SEG, THIG), tnh cc.

Cc chc nng iu khin phin cuc gi (CSCF)

C ba loi chc nng iu khin phin cuc gi (CSCF): i dinCSCF (PCSCF), dch v-CSCF (S-CSCF) v truy vnCSCF (I-CSCF). Mi CSCF c cc nhim v ring. Thng thng tt c CSCF thc hin mt vai tr trong sut tin trnh thit lp phin v ng k v to b my nh tuyn SIP. Hn na, tt c cc khi chc nng c th gi d liu tnh cc ti mt khi chc nng tnh cc offline. PCSCF v SCSCF u c th gii phng phin trn danh ngha ngi dng (v d, khi S-CSCF pht hin ra mt phin ang b treo hoc P-CSCF nhn lu rng mt phng tin bin b mt) v c th kim tra ni dung ca ti giao thc m t phin (SDP) v kim tra khi no n cha loi phng tin hoc gii m, m khng c cho php khch hng. Khi xut ca SDP khng ph hp vi chnh sch ca nh vn hnh, CSCF t chi yu cu v gi mt bn tin li SIP ti UE.

Chc nng iu khin phin cuc gi y quyn (P-CSCF)

Khi chc nng iu khin phin cuc gi y quyn (P-CSCF) l im lin lc u tin ca ngi dng trong IMS, c ngha l tt c lu lng bo hiu SIP t UE s c gi ti P-CSCF. Tng t, tt c cc u cui bo hiu SIP t mng c gi t PCSCF ti UE. C bn nhim v ring c ng k cho P-CSCF: nn SIP, kt hp bo mt IPSec, tng tc vi chc nng quyt nh chnh sch (PDF) v pht hin phin khn cp. P-CSCF chu trch nhim duy tr kt hp bo mt (SAs) v p dng bo v ton b v tin cy cho bo hiu SIP. iu ny c thc hin trong sut phin ng k SIP v
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 36

n tt nghip i hc

Chng 2

UE v P-CSCF iu chnh IPSec SAs. Sau khi bt u ng k P-CSCF c th p dng bo v ton b v tin cy bo hiu SIP.

Chc nng iu khin phin cuc gi truy vn (I-CSCF)

Chc nng iu khin phin cuc gi truy vn (I-CSCF) l im lin lc trong mng nh vn hnh cho tt c cc kt ni xc nh ch ti thu bao ca nh vn hnh mng . I-CSCF c bn nhim v: t c tn ca next hop (hoc l S-CSCF hoc l server ng dng) t server thu bao nh (HSS).

Phn cng cho S-CSCF da trn cc kh nng nhn c t HSS.

nh tuyn cc yu cu n ti S-CSCF c phn cng hoc ti server ng dng. Cung cp chc nng cng lin mng n cu hnh (THIG).

Chc nng iu khin phin cuc gi dch v (S-CSCF)

Chc nng iu khin cuc gi dch v (S-CSCF) - im trng tm ca IMS l khi chu trch nhim x l qu trnh ng k, to quyt nh nh tuyn, duy tr trng thi phin, v lu c im dch v. Khi ngi dng gi yu cu ng k. n s c nh tuyn ti S-CSCF, ti d liu nhn thc t HSS. Trn c s d liu nhn thc pht lnh ti UE. Sau khi nhn hi p v kim tra, S-CSCF chp nhn ng k v bt u gim st trng thi ng k. Sau qu trnh ny ngi dng c th bt u v nhn cc dch v IMS. Hn na, S-CSCF ti v c im dch v t HSS l mt phn ca qu trnh ng k. S-CSCF s dng thng tin gm h s dch v quyt nh khi no v server ng dng no c lin lc khi ngi dng gi mt yu cu SIP hoc nhn mt yu cu t ai khc. Hnh 2.6 m t vai tr ca S-CSCF trong cc quyt nh nh tuyn. S-CSCF cn c th gi thng tin lin quan ti khon ti h thng tnh cc online cho cc mc ch tnh cc online ( l h tr cho cc thu bao tr trc). Thit lp phin IMS c bn v nh tuyn S-CSCF c m t nh trong hnh v sau y:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

37

n tt nghip i hc

Chng 2

Hnh 2.6. Thit lp phin IMS c bn v nh tuyn S-CSCF

C s d liu

C hai c s d liu chnh trong kin trc IMS: server thu bao thng tr (HSS) v chc nng nh v thu bao (SLF). HSS l b lu d liu chnh cho tt c cc thu bao v d liu dch v lin quan ca IMS. D liu chnh c lu trong HSS bao gm cc nh dng ngi dng, thng tin ng k, cc tham s truy nhp v thng tin bt u dch v. Nhn dng khch hng gm 2 loi: nhn dng khc hng cng cng v ring. Cc tham s truy nhp IMS c s dng thit lp cc phin v gm cc tham s ging nh nhn thc ngi dng, cho php chuyn vng v ch nh tn S-CSCF. Thng tin bt u dch v cho php thc hin dch v SIP.

Hnh 2.7. Cu trc HSS SLF c dng nh l c ch gii quyt cho php I-CSCF, S-CSCF v AS tm kim a ch ca HSS nm gi d liu thu bao ca thc th ngi dng a ra khi HSS c th xc nh nhiu a ch v ring r c thc hin bi nh vn hnh mng.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

38

n tt nghip i hc

Chng 2

Cc chc nng dch v

C ba chc nng c a ra l cc chc nng lin quan dch v IMS l: b iu khin chc nng ngun a phng tin (MRFC), b x l chc nng ngun a phng tin (MRFP), v server ng dng (AS). ASs c m t y l mt phn cc chc nng IMS v ASs l cc thc th cung cp cc dch v a phng tin gi tr gia tng trong IMS, nh hin din v Push to talk qua di ng. AS nm trong mng gia nh ca khch hng hoc l v tr bn th ba. Bn th ba y c ngha l mng hoc l AS ng mt mnh. Cc chc nng chnh ca AS l: C th x l v nh hng phin SIP ti nhn c t IMS, c kh nng pht cc yu cu SIP, c kh nng gi thng tin ti khon ti cc chc nng tnh cc. IM-SSF c gii thiu trong kin trc IMS h tr cc dch v k tha c pht trin trong CSE. N dn ra cc c im mng v lin mng vi giao din phn ng dng CAMEL (CAP.)

Hnh 2.8. Mi quan h gia cc loi server ng dng AS SIP l server trn c s SIP, dn mt di rng cc dch v a phng tin gi tr gia tng. AS SIP c th c dng cung cp cc dch v hin din, bn tin, Push to talk qua di ng v hi ngh. Hnh 1.13 ch ra cc chc nng khc nhau kt ni nh th no. Tng lai ca AS SIP S-CSCF, server kh nng dch v OSA v IM-SSF a ra cng c tnh im tham chiu. MRFC v MRFP cng cung cp cc c ch cho cc dch v lin quan ti bin nh l hi ngh, thng bo ti mt khch hng hoc chuyn m bin trong kin trc IMS.

Cc thc th GPRS
o Node h tr dch v GPRS (SGSN)

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

39

n tt nghip i hc

Chng 2

Node h tr dch v GPRS (SGSN) lin kt RAN ti mng li gi, c nhim v thc hin c chc nng iu khin v x l lu lng cho min PS. Phn iu khin cha hai chc nng chnh: qun l ng v qun l phin. Qun l ng gii quyt v tr, trng thi UE, nhn thc c thu bao v UE. Phn iu khin ca qun l phin gii quyt iu khin tha nhn kt ni v bt c thay i no trong cc kt ni d liu ang tn ti. N cng qun l cc dch v v ngun mng 3G. SGSN m bo cc kt ni nhn QoS ph hp. Thm vo , SGSN pht thng tin tnh cc.
o Node h tr cng GPRS (GGSN)

Node h tr cng GPRS (GGSN) cung cp s nh hng vi cc mng d liu gi ngoi. Chc nng gc ca GGSN l kt ni UE ti cc mng d liu ngoi, ni cc ng dng da trn c s IP v cc dch v c tr. Mng d liu ngoi c th l IMS hoc Internet. Ni cch khc, GGSN nh tuyn cc gi IP cha bo hiu SIP t UE ti P-CSCF, v ngc li. Thm vo, GGSN quan tm ti vic nh tuyn cc gi IP phng tin IMS ti mng ch (v d, GGSN trong mng u cui). Ngoi ra GGSN a ra chnh sch v gim st vic s dng ni dung PDP cho lu lng phng tin IMS v pht thng tin tnh cc.

2.3. Cc giao thc s dng trong IMS


2.3.1. Giao thc khi to phin SIP Session Initiation Protocol SIPgiao thc khi to phin l giao thc lp ng dng c s dng thit lp, thay i v xc nh u cui cc phin a phng tin trong giao thc Internet (IP). Cc ng dng gm: thoi, hnh nh, tr chi, tin nhn, iu khin cuc gi v hin din. SIP da trn giao thc truyn ti vn bn (HTTP) v giao thc truyn th n gin (SMTP). Hnh 2.9 ch ra ni SIP ph hp trong ngn xp giao thc.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

40

n tt nghip i hc

Chng 2

Hnh 2.9. Ngn xp giao thc SIP c to ra vi cc mc ch thit k sau: Giao thc truyn ti trung lp cho php chy giao thc tin cy (TCP, SCTP) v giao thc khng tin cy (UDP).
-

Yu cu nh tuyn trc tip (hiu nng) hoc nh tuyn y quyn (iu khin). Phn chia m t bo hiu v phng tin c th thm cc ng dng hoc phng tin mi. Kh nng m rng. Tnh di ng c nhn.

2.3.2.

Giao thc m t phin SDP Session Description Protocol

Giao thc m t phin SDP-giao thc c s vn bn, l giao thc lp ng dng tham gia vo m t cc phin a phng tin. Khi m t mt phin ngi gi v ngi c gi ch ra cc kh nng nhn tng ng, cc nh dng phng tin v a ch/cng nhn. Thay i kh nng c th c thc hin trong sut qu trnh thit lp phin hoc trong sut phin l, trong khi phin ang c tin hnh. Ni dung bn tin SDP: Mt bn tin SDP cha ba mc thng tin: M t mc phin iu ny bao gm b nhn dng phin v cc tham s mc phin khc, nh l a ch IP, tn, thng tin lin lc v phin v/hoc ngi to ra.
-

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

41

n tt nghip i hc

Chng 2

M t on thi gian thi gian bt u v kt thc, thi gian lp li, mt hoc nhiu m t mc phng tin.
-

nh dng v loi phng tin giao thc truyn ti v s cng, cc tham s mc phng tin khc. Ch rng a ch phng tin c th khc vi a ch bo hiu. Ba mc thng tin phi xut hin theo th t c m t nh trn. Bn tin SDP l la chn ca cc dng SDP. 2.3.3.

Giao thc truyn ti thi gian thc RTP

Giao thc truyn ti thi gian thc RTP l giao thc s dng cho vic truyn pht d liu thc u cui ti u cui. N cng cha cc dch v truyn pht u cui ti u cui cho cc d liu thi gian thc: nh ngha loi ti (codec), s chui, nhn thi gian v iu khin truyn pht. RTP khng cung cp cht lng dch v (QoS); tuy nhin cung cp iu khin QoS s dng giao thc iu khin RTP (RTCP). RTP s dng cho truyn pht d liu thi gian thc: Cc trng mo u c nh RTP: Cc trng RTP hin ti trong mt gi RTP trnh by nh sau:
-

Phin bn (V) phin bn ca RTP. Lun c thit lp l 2. m (P) nu c thit lp, th gi RTP cha octet m. m c th cn thit cho mt vi thut ton m ha vi kch thc khi c nh hoc cho cc gi RTP a mang trong mt gi giao thc lp thp hn. S m rng (X) nu c thit lp, th l mt s m rng mo u RTP. m CSRC (CC) s ngun phn b (CSRC) IDs theo mo u c nh. nh du (M) s gii thch ca n c nh ngha bi mt profile. Loi ti (PT) nhn dng nh dng ti (codec). S chui tng 1 cho mi gi d liu RTP. B thu s dng s chui ny yu cu li cc gi ti khng nm trong chui v s chui ny gip b thu xc nh khi no cc gi b mt. Nhn thi gian ch thi gian khi m octet u tin trong ti c lm mu. Trng ny cng c dng theo vi s chui loi b jitter. Ngun ng b (SSRC) RTP khng ph thuc vo cc giao thc di Internet v v vy s dng trng ny xc nh ngun ca cc gi RTP. Ngun phn b (CSRC) trng ny mang mt danh sch SSRC ch ra cc ngun c phn b trn cc lung phng tin, nu b trn i km, cho
42

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Chng 2

php gia 0 v 15 SSRCs. Nu c hn 15 ngun phng tin, th ch 15 ngun c xc nh. B trn hi ngh thoi l mt v d tt.

Hnh 2.10. nh dng gi RTP 2.3.4.

Giao thc iu khin RTP RTCP

Cc gi giao thc iu khin RTP c truyn nh k ti tt c cc thnh vin tham gia trong mt phin. C 4 chc nng RTCP:
-

Cung cp hi p trong QoS phn b d liu thi gian thc. Mang b nh dng lin tc ca ngun RTP (c gi l CNAME). Cho php mt on phn b gi RTCP c th thay i (on thng bo). kho st thng tin iu khin phin.

Cc loi gi RTCP SR thng bo b gi, cung cp thng k nhn v truyn dn, c gi bi cc b gi phng tin hot ng.
-

RR thng bo b nhn, cung cp thng k nhn, c gi bi cc b gi khng hot ng. SDES cc m t ngun, nh l CNAME. BYE ch kt thc tham gia. APP cc chc nng ng dng ring (c nh ngha bi mt h s).

2.4. Kt lun chng 2


Chng 2 gii thiu v tm hiu v m hnh IMS v cc phn t chnh nh CSCF, HSS, MRCF Cc giao thc quan trng s dng trong IMS nh khi to phin SIP, m t phin SDP, truyn ti thi gian thc RTP v iu khin RTP. Cc ni dung ny l nn tng lm c s nghin cu thm v vn IMS/NGN h tr cc dch v IPTV m bo mng a phng tin cng vi mng tch hp hi t v di ng trong chng sau.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

43

n tt nghip i hc

Chng 3

CHNG 3. CNG NGH IPTV TRN NN IMS NGN


3.1. Gii thiu chung
Khch hng tng lai mong i cc dch v TV ca h c c nhn ha theo nguyn ca h, c tng tc, vi cht lng cao v truy nhp c t bt k thit b no, cho d l my thu hnh, my in thoi di ng (TD) hay my tnh c nhn. Gii tr ngy hm nay l cc cng dn s qu quen thuc vi cc phng tin truyn thng x hi, vi video theo yu cu (VoD) v Web di ng. H bt u quen vi vic kt ni ti cc dch v Internet v cc ni dung s ca h t bt k loi thit b no, vo bt k lc no v ti bt k ni no h ang c mt. Trong khi cc khch hng ang mua sm cc my thu hnh mi c phn gii cao (HDTV) vi cc hp STB (set-top box) s nh km c th thu c truyn hnh s. n lc cc nh khai thc vin thng phi thm nhp cc cung on th trng mi bng s tr gip ca cc dch v truyn hnh. Bn cnh xu hng pht trin mng th h sau NGN hin nay l chuyn t Softswitch sang IMS do IMS em li kh nng cung ng dch v a phng tin cho ngi s dng u cui m khng b ph thuc vo v tr, cng ngh truy nhp mng v vo thit b u cui ca ngi s dng. IMS h tr cc loi hnh dch v khc nhau (thoi, d liu, hnh nh v kh nng tch hp ca c ba loi hnh dch v ni trn - Tripple Play m in hnh l dch v IPTV). Nhiu nh cung cp dch v bt u trin khai cc dch v triple play trn DSL, trong IPTV l mt thnh phn dch v quan trng. Gii php pht trin dch v l rt cn thit gi chn khch hng, pht trin th trng chia s v tng li nhun cho cc dch v qung b trn th trng bng rng ang cnh tranh ngy cng d di. Tuy nhin mi dch v trong nhm dch v triple play ny (nh IPTV, VoIP) li c c cu iu khin dch v, cc h thng h tr tnh cc v iu hnh ring ca n, iu ny lm tng s phc tp ca ton th kin trc dch v triple play. Hn na, cc nh cung cp dch v cn phi phn bit dch v ca mnh vi cc nh cung cp dch v khc c cng nhm dch v. Trong phn ny s nghin cu v cc nn tng tng tc dch v IPTV v IMS nhm lm gim phc tp ca mng v m hnh kin trc ca IPTV trn nn IMS. Kin trc IPTV trn nn IMS c th cung cp cc dch v IPTV c iu khin v x l bi IMS v c th chuyn tip c lp cc dch v IPTV vi mng truyn ti IP bn di. tm hiu r hn v kin trc ny, trc ht ta tm hiu qu trnh pht trin ca IPTV theo hng NGN. Vi TV da trn IMS, IMS/NGN c tiu chun ho, cc nh khai thc c th cung cp cc dch v TV c nhn ha c trin khai ti c nhn ngi dng vi cc ni dung TV tng tc, cng nh cc dch v kt hp truyn thng v gii tr. Cui cng,
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 44

n tt nghip i hc

Chng 3

iu ny dn n cc dch v TV hi t m chng cho php ngi dng chuyn cc phin truyn hnh gia cc thit b, th d nh tip tc xem mt chng trnh truyn hnh t my thu hnh sang chic TD. TV da trn IMS, IMS/NGN c xy dng trn mt kin trc Bng rng y Dch v (Full Service Broadband) cho php cc nh khai thc st nhp cc mng di ng v c nh ca h. IMS cung cp vic iu khin thng nht, s qun l nng ng h tr tt c cc dch v truyn thng, gii tr v thng tin m mt nh khai thc chn cung cp d qua truy nhp di ng hay c nh. Chng ny tm hiu v IPTV trn nn IMS/NGN, kin trc chc nng cc thnh phn, v tm hiu v dch v VoD trn nn IMS/NGN lc truyn tn hiu.
3.2.

S pht trin kin trc IPTV theo hng IMS - NGN

Nn IPTV trn c s IMS c th c nh ngha nh sau: nn IPTV trn c s IMS l kin trc nn dch v cho php cung cp cc dch v IPTV c iu khin v x l bi phn h li IMS v truyn pht c lp vi cc mng truyn ti IP c s. Tn ti t nht 3 mc pht trin kin trc IPTV. S pht trin ny bao gm mt qu trnh gm bn bc nh trong Hnh 3.1 di y:

Hnh 3.1. Cc bc pht trin chnh ca IPTV

Kin trc non-NGN-based IPTV :

Cc gii php IPTV trn c s non-NGN (hu ht cc gii php c gi tr hin nay u c mt trn th trng). Vi hot ng tng tc vi NGN, nhng hu ht lp iu khin dch v v ng dng ring bit c thc hin cho cc dch v IPTV (IPTV middleware).
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 45

n tt nghip i hc

Chng 3

Kin trc IPTV da trn NGN non-IMS:

Kin trc IPTV trn c s NGN. Cho php tng tc v hp tc lm vic qua cc im tham chiu chun gia cc ng dng IPTV v vi thnh phn NGN chung ang tn ti. Nhng thnh phn ny gm cc yu t iu khin truyn ti cho vic tha nhn ngun v iu khin phn h (RACS) hoc phn h gn vi mng TISPAN (NASS). Cch tip cn ny s dng mt phn h dnh cho IPTV trong NGN cung cp tt c cc chc nng yu cu IPTV cn thit.

Kin trc IPTV da trn IMS-NGN

Kin trc IPTV trn nn IMS. Xc nh cc chc nng IPTV c h tr bi phn h IMS v thc hin nhng chc nng ny cho php ti s dng cc chc nng IMS v cng to s khi to dch v v iu khin trn c s SIP (giao thc khi to phin).

Kin trc hi t ca non-IMS va IMS IPTV

y l kt hp v hi t gia hai kin trc IPTV da trn IMS v non-IMS trong mt cu hnh chung cung cp cc kiu hi t ca cc dch v IPTV. Cc dch v IPTV c th c phn chia thnh ba nhm dch v chnh (nhng khng gii hn trong tng lai): Cc dch v pht qung b (BC): truyn hnh trc tip v cc knh v tuyn cung cp broadcasted hoc multicasted qua mng
-

Ni dung theo yu cu (CoD): cc dch v unicast thng thng c cung cp theo yu cu ca thu bao pht cc ni dung c yu cu (nh mt b phim, mt bi ht,) Cc dch v ghi hnh c nhn (PVR) gm cc dch v cho php ghi, dng hoc chuyn thi gian cho cc ni dung pht trc tip (c th c cung cp bi mng hoc UE).

Li ch ca IPTV trn nn IMS NGN

IPTV da trn IMS-NGN c nhiu u im nh h tr tnh nng di ng, tng h vi cc dch v NGN, c nhn ho dch v, tng thch phng tin v cc dch v di ng nh cc dch v quadruple-play. Hn na, vi vic ng dng v ti s dng c tnh IMS sn c h tr cc dch v IPTV, c th ti u ho v ti s dng cc c tnh NGN v nhng vn sau: ng k v nhn thc ngi dng tch hp (v d, bo pht sign-on n, nhn dng ngi dng ng nht).
-

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

46

n tt nghip i hc

Chng 3

Qun l thu bao in thoi ca ngi dng, tp trung h s ngi dng, chnh sch ngi dng linh hot v c nhn ho dch v.
-

Qun l phin, nh tuyn, khi u dch v (service trigger), nh s.

Tng tc vi cc nh cho php dch v (hin din, nhn tin, qun l nhm). H tr Roam (chuyn vng) v Nomadic (Lu ng). Cht lng dch v (QoS) v iu khin ngang hng. Ghi cc (billing) v tnh cc ng nht.

Ngoi ra, IPTV da trn IMS-NGN cn cho php tng thch gia lung d liu IPTV vi cc ti nguyn mng sn c v kh nng kt cui ngi dng. Do vy, ngi dng c th truy nhp dch v IPTV khng ch nh m c khi di chuyn s dng mt u cui di ng. Do , IMS-NGN-based IPTV cng cho php hi t gia c nh v di ng. IPTV da trn IMS-NGN cng cho php iu khin linh hot cc dch v IPTV nh vic iu khin phin s dng giao thc SIP. Chng hn, mt ngi dng c th s dng mt u cui IMS iu khin b ghi IPTV ca n t xa. Vic chuyn giao cc phin IPTV tch cc (active) gia cc mn hnh khc nhau, t mt laptop ti mt thit b truyn hnh cng l mt nhn t thu ht khch hng s dng cc dch v IPTV.

3.3.

Kin trc IPTV trn nn non-NGN v non-IMS

3.3.1. Kin trc IPTV trn nn non-NGN Kin trc triple play thng thng thng bao gm cc phn sau:
-

Min nn dch v: + Middleware IPTV (non-NGN); + NGN dnh cho nn IPTV (IPTV NGN trn nn non-IMS); + Nn IPTV trn c s IMS (IPTV NGN trn c s IMS).

Mng truyn ti; Mng truy nhp; Mng gia nh v CPEs (thit b gia nh khch hng).

Kin trc IPTV thng thng c m t nh hnh v sau y:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

47

n tt nghip i hc

Chng 3

Hnh 3.2. Kin trc IPTV thng thng Min nn dch v cho vic cung cp cc dch v triple play thng cha mt vi hoc t hn s c lp cc phn kin trc dch v triple play phc tp:
- Phn h thu ni dung cho php nhn, x l v m ha ni dung t cc ngun m

rng nh ngha m ha phng tin v ng gi (b thu v b m ha, IPTV u cui, u vo v tin x l VoD). - Phn h phn phi ni dung c nhim v phc hi, bo v, phn phi, lu tr v truyn pht ni dung bng cch c a thch hn ti h thng ngi dng u cui (thit b ngi dng). - Middleware IPTV cha cc server ng dng iu khin v qun l ton b cc thit b IPTV (cc server, c s d liu, cc h thng kt cui trc v sau, giao din h thng m rng, v d h thng h tr hot ng v h thng h tr kinh doanh), ngi dng, v cc dch v. Phn nn dch v cng c th l cc ng dng IPTV thm vo hoc cc cng cho php hot ng tng tc gii hn vi cc h thng khc (v d, VoIP, NGN). - La chn dch v v phn h c tm ra cho php mt ngi dng c v tm kim, qua cng TV ngi dng, gn vi ni dung hoc thng tin dch v (metadata) m h mun xem (c th l mt phn ca middleware IPTV).

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

48

n tt nghip i hc

Chng 3

- VoD, nPVR, hoc cc phn h khc to thnh cc thit b phn h chun ha c yu cu cho cc dch v chuyn dng (v d, VoD hoc dch v ghi hnh c nhn trn c s mng). V triple play cha ba loi dch v - video, thoi, v d liu kt ni ti cc dch v Internet v mt nn dch v thoi (nh, qua cng VoIP) cng c yu cu. 3.3.2. Kin trc IPTV NGN trn nn non-IMS NGN dnh ring kin trc phn h IPTV tip cn thm vo phn h IPTV chun ha l min chc nng ti kin trc R2 NGN TISPAN. y l s tch hp vo NGN qua cc im tham chiu tiu chun v truyn pht cc yu cu mc dch v, trong khi cho php thc hin ni linh hot v m rng cc loi dch v mi.

3.4.

Kin trc IPTV trn nn IMS/NGN

Trong phn ny, chng ta trnh by nn IPTV trn c s IMS/NGN cho php cung cp cc dch v IPTV c iu khin v x l bi IMS v truyn pht cc dch v IPTV c lp vi cc lp mng truyn ti di IP. IPTV trn c s IMS c mt s u im, nh l h tr tnh di ng, tng tc vi dch v NGN, cc dch v c nhn, v s thch nghi phng tin, cng nh s tch hp cc dch v thoi, d liu, hnh nh v di ng l cc dch v quadruple play. Hn na, bng vic thc hin v ti s dng cc chc nng IMS ang tn ti h tr cc dch v IPTV, ta c th dng li cc khi nim NGN cho cc vn sau: ng k v nhn thc ngi dng c tch hp (cho vic truy nhp n, ng nht thc th ngi dng);
-

Qun l thu bao di hn ca ngi dng, tp trung ha profile ngi dng, v c nhn ha dch v v chnh sch ngi dng linh hot; Qun l phin, nh tuyn, dch v trigger, nh s; Tng tc vi cc dch v NGN (hin din, tin nhn, qun l nhm, ); H tr chuyn vng; iu khin QoS v bin; ng nht tnh cc v ha n.

Hn na, IPTV trn nn IMS/NGN cho php s tng thch cc lung d liu IPTV vi cc ngun mng c gi tr v kh nng ca cc u cui ngi dng. V vy, ngi dng c th truy nhp cc dch v IPTV khng ch ti nh m cn khi ang di chuyn s dng mt thit b di ng. V vy, IPTV trn nn IMS cho php IPTV hi t c nh v di ng.
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 49

n tt nghip i hc

Chng 3

IPTV trn nn IMS/NGN cng cho php iu khin linh hot cc dch v IPTV, nh iu khin phin trn c s SIP. V d, ngi dng c th s dng u cui IMS iu khin b ghi IPTV t xa. S chuyn vng ca cc phin IPTV hot ng gia cc mn hnh khc nhau v d, t mt laptop ti mt thit b TV c th l mt cch dng a thch khc ca cc dch v IPTV trn nn IMS/NGN. 3.4.1. Kin trc chc nng trn c s IMS/ NGN s dng cho cc

dch v IPTV
Kin trc chc nng ca IPTV trn nn IMS c trnh by trong phn ny cha cc khi chc nng chnh v cc im tham chiu nh ngha trong ni dung IPTV trn nn IMS/NGN ETSI TISPAN (bao gm cc chc nng iu khin dch v, cc chc nng iu khin phng tin, v cc chc nng phn phi phng tin). Kin trc chc nng IPTV trn nn IMS (hnh 3.4). Kin trc chc nng pht trin ng dng IPTV trn IMS-NGN bao gm cc chc nng chnh v cc im tham chiu c nh ngha trong ETSI TISPAN bao gm cc chc nng iu khin dch v, chc nng iu khin v phn phi phng tin (Hnh 3.3).

SDF

Sh

SCF
Sh ISC

UPSF

Cx

IS C

S-CSCF
?

Cx

y2

Mw

Mw

MCF SSF I-CSCF Mw P-CSCF

Xa

Gm

Xc

Mp

UE

Xd

MDF

Hnh 3.3. Kin trc IPTV trn IMS/NGN n gin ca TISPAN

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

50

n tt nghip i hc

Chng 3

Hnh 3.4. Kin trc IPTV trn nn IMS/NGN Thit b ngi dng (UE) c th giao tip vi cc server ng dng IPTV (bao gm cc chc nng iu khin dch v) thng qua nhiu giao din khc nhau thc hin cc mc ch khc nhau, c th, thng qua giao din Gm ti li IMS qun l phin, thng qua giao din Ut cu hnh h s dch v, hay qua giao din Xa tng tc vi cc tnh nng la chn dch v. Mi UE c t nht bn giao din dnh cho vic iu khin phng tin thng qua Xc v phn phi phng tin thng qua Xd, cng nh giao din Gm ti IMS-NGN v giao din o Xt ti cc my ch ng dng IPTV. Cc giao din Ut v Gm hon ton tng thch vi cc c tnh k thut ca 3GPP IMS. My ch ng dng IPTV s dng giao din iu khin dch v IMS (ISC) giao tip vi cc chc nng iu khin dch v IMS-NGN. Cc chc nng iu khin phng tin (MCF) c th iu khin cc chc nng phn phi nng lng qua im tham chiu Xp cho php xy dng mt c s h tng phn phi phng tin c cp pht v c th thay i phm vi h tng. 3.4.1.1. Cc thnh phn chc nng Cc thnh phn chuyn dng cho IPTV trn IMS-NGN bao gm cc chc nng c trnh by c th di y.

a)

Chc nng iu khin dch v a phng tin (MSCF)


51

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Chng 3

Chc nng ny x l yu cu v IPTV, n ng vai tr l phn t iu khin phin v dch v ca tt c cc dch v IPTV. Thnh phn chc nng ny cng chu trch nhim tng tc vi li IMS-NGN trn lp iu khin dch v. Chc nng iu khin dch v cha tt c cc chc nng phc v cho mi dch v IPTV v do c th s dng li nh cc chc nng server ng dng IPTV c th, hay nh cc phn t c chc nng ring bit ph thuc vo kh nng thc hin. (Do , chng ta s dng thc th chc nng ring bit gi l Chc nng iu khin dch v a phng tin - MSCF). Nhim v chung ca MSCF l: - Thit lp phin v iu khin dch v cho cc ng dng IPTV; - Tng tc vi li IMS v S-CSCF thc hin cc yu cu IPTV (tip nhn, ph chun v thc hin cc yu cu dch v IPTV ca ngi dng); - Cho php dch v v ph chun yu cu ngi dng v ni dung c la chn da trn thng tin h s ngi dng; - La chn cc chc nng iu khin/phn phi phng tin IPTV ph hp; - Thc hin iu khin tn dng. MSCF c th s dng h s IPTV iu chnh theo yu cu khch hng. Chng hn, c th s dng danh sch knh c t mua lc ra danh sch cc knh gii thiu cho khch hng. b) Chc nng iu khin phng tin IPTV (IMCF) Chc nng phng tin IPTV bao gm chc nng iu khin phng tin (MCF) v chc nng phn phi phng tin (MDF). Mt nguyn l thit k quan trng i vi chc nng ny l kin trc phn phi phng tin phn cp v linh hot. Chc nng chnh ca cc MCF nh sau: - La chn cc MDF thch hp; - Truyn b ni dung ti cc mng phn b; - Qun l vic phn b quyn s hu (mt gi ni dung) gia cc MDF v thit b ngi dung; - Chc nng iu khin bo v ni dung (chnh sch cp php iu khin qua IMDF), ph chun vic ng k ni dung c bit cho ngi s dng); - p dng chnh sch qun l phn b (theo gii hn v khng gian ring hoc tm thi); - Qun l lu tr trong h thng phn phi; - nh x ID ni dung v v tr ni dung trong IMDF ring; - Qun l tng tc vi UE (v d, x l cc lnh ghi hnh hay cc lnh IGMP);
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 52

n tt nghip i hc

Chng 3

- Qun l vic gi li cc s kin ang chiu trc tip (Ghi hnh c nhn mng PRV, dch thi mng TV time-shift); - La chn thng tin thng k v vic s dng dch v; - Pht thng tin tnh cc. c) Chc nng phn phi phng tin IPTV (IMDF) Ban u MDF ch chu trch nhim phn phi phng tin ti thit b ngi dng (trong min IPTV, phng tin c th l video, voice, data). Hin nay tnh nng phn phi phng tin c m rng thnh 3 phn t chc nng sau: - Interconnect (I-IMDF): chc nng ny x l ni dung phng tin v nhp ni dung CoD, metadata v nh cung cp dch v, ng thi tip nhn cc lung trc tip t u cui IPTV hay tip nhn trc tip t cc ngun ti nguyn ca nh cung cp ni dung. - Serving (S-IMDF): chc nng ny x l quy trnh ca ni dung (m ho, bo v ni dung, chuyn m sang cc dng thc khc), lu tr ni dung v metadata cng vi vic truyn b thng tin ni dung trong IPTV IMS. - Primary (P-IMDF): chc nng ny l im lin lc s cp, n cung cp cc tnh nng streaming cho tt c cc dch v theo nh dng, cht lng yu cu vi phng thc pht c th (pht a im/ pht duy nht/qung b). Chc nng phn phi phng tin c th c phn chia theo loi dch v (Qung b: BC; Ni dung theo yu cu: CoD; Ghi video c nhn: PVR) hoc theo cc chc nng ph. Do , chc nng ny bao gm cc ni dung ph sau: - Metadata: c s dng cung cp thng tin ngi dng, m t ni dung, asset (s hu) nh d liu SDS, EPG, hoc VoD. N c th cung cp bt k loi metadata no, c chun ho thch hp. - Assets: CoD-MDF c thit k phn phi assets ti thit b ngi dng. Cc asset ny c truyn b trc ti P-/S-IMDF nh IMCF ph thuc vo kh nng sn c, tnh ph bin v vng ni dung bao hm trong n. d) Chc nng la chn v pht hin dch v Chc nng pht hin v la chn dch v (SDF v SSF) cung cp thng tin yu cu i vi mt UE la chn dch v. Cc chc nng ny cng chu trch nhim cung cp thng tin v cc dch v IPTV c kh nng truy cp, thng tin ny i km vi dch v. Trong IMS-NGN-based IPTV, c th s dng mt hay nhiu SSF cung cp thng tin dch v cng nh thng tin u tin ngi dng c nhn. Ngoi ra cn yu cu thng
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 53

n tt nghip i hc

Chng 3

tin ch dn chng trnh in t hay ch dn chng trnh phc v cha metadata v thng tin v ti nguyn phn phi phng tin. Nhim v ca SDF: - Cung cp thng tin i km vi dch v; - Pht hin dch v c nhn; Thng tin i km dch v bao gm cc a ch SSF di dng cc URI hoc a ch IP. Nhim v ca SSF: - Cung cp thng tin la chn dch v c nhn v thng tin cn thit c th ho vic la chn dch v. SSF c th pht thng tin ny mt cch tu . N cng c th nhn v chuyn tip thng tin ny. Trng hp thng tin la chn dch v l thng tin c nhn th n phi c phn phi qua ch unicast. Ngc li, thng tin ny s c phn phi qua ch multicast hoc unicast; - Cung cp thng tin trnh din la chn dch v mt cch tu chn. Thng tin ny c c th ho khi n c chuyn tip qua ch unicast. e) Chc nng iu khin dch v Chc nng iu khin cc dch v (SCF) ng dng my ch SIP chnh. Nhim v bao gm: - y quyn cho ngi s dng yu cu dch v IPTV; - Kim sot tn dng v np thng tin k tip; La chn MCF (c th MDF).

f) UPSF HSS ca TISPAN Trong NGN, cc thng tin lin quan n user khng c lu trong HSS, m c lu trong UPFS. C 2 giao din ng dng server qua giao din ng knh/Sh v CSCF qua giao din ng knh/ Cx v UPSF v HSS c gi tr tng ng nhau trong lun n. V vy cc thng tin lin quan n vic p dng HSS cho UPSF l tt. Nh vi IMS, mt SLF c th c s dng khi c nhiu UPSF. UPSF lu tr h s ngi dng IMS v d liu h s chuyn dng cho IPTV. N giao tip vi thc th chc nng iu khin dch v IPTV ti im tham chiu Sh v vi li IMS-NGN ti im tham chiu Cx. Li IMS-NGN v ISCF c th s dng cc dch v ca thc th chc nng cp pht thu bao in thoi tm a ch ca UPSF. SLF giao tip vi ISCF ti im tham chiu Dh v vi li IMS-NGN ti im tham chiu Dx. g) MF IPTV tng thch MRF

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

54

n tt nghip i hc

Chng 3

Mc d MRFC v MRFP cng cung cp cc phng tin chuyn m, trn v streaming media (MRFP) v qun l ca chng (MRFC), Nhng mc tiu ca MRF trong IMS nh l cho php hi ngh truyn hnh, thay v cho php cc dch v IPTV. Do , TISPAN gii thiu chc nng mi trong kin trc IPTV ca h. Cc chc nng ny l Chc nng iu khin Media (MCF) v chc nng phn pht media (MDF) v chng cng nhau to thnh nhng g c gi l cc chc nng Media (MF). Hnh 3.5 cho thy s tng thch MRF v MF vi nhau v cc giao din chc nng khc.

MRF S-C S C F
Mw

MF M R FC S-C S C F Mw Mp y2 MC F

Mr

P-C S C F

P-C S C F Gm

Xp

Gm

Xc

UE

Mb

M R FP

UE

Xd

MD F

Hnh 3.5. Chc nng ti nguyn phng tin IMS (tri) v chc nng phng tin NGN (phi). Trong khi mc ch ca Xp, y2 v im tham chiu Xd cng ging nh Mp, Mr v Mb, tng ng, cc kin trc mng NGN tha nhn s cn thit phi kt ni trc tip gia UE v MRFC / MCF. Kt ni ny c thc hin bng cch s dng cc im tham chiu Xc. Xc cho php ngi dng kim sot cc phng tin truyn thng trc tuyn, trong khi cc phng tin truyn thng t n c phn phi s dng giao din XD. Thng thng, RTSP c s dng kim sot dng trn Xc v RTP / RTCP.

3.4.1.2. Cc giao din C 5 giao din chuyn dng cho IPTV trn IMS-NGN.

a) im tham chiu Xa
im tham chiu Xa nm gia UE v SSF. UE s dng im ny la chn dch v ph hp.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

55

n tt nghip i hc

Chng 3

b) im tham chiu Xc

Xc l im tham chiu end-to-end logic nm gia UE v thc th chc nng iu khin phng tin IPTV (IMCF) thay i cc bn tin iu khin phng tin dnh cho lung phng tin IPTV.

c) im tham chiu Xd
Xd l im tham chiu xuyn sut (end-to-end) logic nm gia UE v thc th chc nng phn phi phng tin IPTV c s dng phn phi d liu phng tin.

d) im tham chiu y2
im tham chiu y2 nm gia S-CSCF v thc th chc nng iu khin phng tin IPTV (IMCF), mang cc bn tin bo hiu iu khin dch v IPTV pht t ISCF iu khin IMCF. Trong trng hp CSCF v MCF nm cc min qun tr khc nhau th cc lung bo hiu s i qua IBCF.

e) im tham chiu Xp
im tham chiu Xp nm gia MCF v MDF, iu khin cc phin phn phi phng tin h tr vic thit lp phin khi ni dung c phn phi qua mt v nhiu thc th chc nng phn phi phng tin. 3.4.2. Phn h a phng tin IP li Nn dch v IMS c thit k tr gip v iu khin (a phng tin) cc phin c thit lp ngang hng. Vi node IMS l i din cho phin truyn tn hiu ca khch hng. Nhng node IMS ny (gi cc hm iu khin [CSCFs]) ch gii quyt vi phin truyn tn hiu v iu khin; chng khng gii quyt cc lung truyn dn d liu tht hoc lung phng tin ca cc phin. c im chnh ca IMS l c th tng tc vi cc yu t t cc mng h thng vin thng chung (UMTS) v d, vi GGSN (cng GPRS [dch v v tuyn gi chung] h tr node) nh tuyn cc lung. IMS iu khin QoS hiu qu c bit thch hp cho cc ng dng vi yu cu QoS nghim ngt, nh l cc cuc gi A/V gia ngi dng hoc IPTV. Yu t IMS chnh l cc proxy/server SIP, c bit trong IMS vi tn CSCF (hnh 3.6 ).

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

56

n tt nghip i hc

Chng 3

Hnh 3.6. Cc khi chnh ca IMS tng tc gia cc proxy ny, thit b ngi dng phi thc hin cc chc nng ca tc nhn ngi dng SIP. CSCFs x l tt c cc phin tn hiu SIP nhng khng tham gia v khng nm trn hng d liu ng dng. Mc d IMS yu cu t iu khin nhiu dch v, nhng IMS cng c thit k tng tc vi cc nh cung cp dch v th 3 v cc server ng dng ca n (ASs). Mc ch cui cng l xy dng mi trng dch v a dng thu ht ngi dng. Mt trong cc dch v chnh c yu cu trong mi trng ny l IPTV. Nn dch v a dng t c vi cc c im nh l u vo n, thng nht, khng gp i ha n; v hon thin iu khin QoS tt cc lp khc bao gm trong truyn pht dch v. IMS tr gip tr thnh nn tng s dng bi nhiu dch v, v mt trong nhng dch v ha hn nht l IPTV. 3.4.3. Cc chc nng iu khin dch v IPTV SCFs IPTV x l cc yu cu lin quan ti IPTV, thc hin dch v v iu khin phin cho tt c cc dch v IPTV. Nhng chc nng ny cng chu trch nhim v hot ng tng tc vi IMS li trong lp iu khin dch v. Cc nhim v chung ca SCF c tm tt nh sau:
-

Khi to phin v iu khin dch v cho cc dch v IPTV;

Tng tc vi IMS li v S-CSCF (CSCF dch v) nhn, cng nhn, v thc hin cc yu cu dch v IPTV t ngi dng;

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

57

n tt nghip i hc

Chng 3

Cp quyn dch v v cng nhn cc yu cu ngi dng cho cc ni dung c la chn trn c s thng tin profile ngi dng;
-

La chn cc chc nng iu khin phng tin IPTV lin quan/ truyn pht;

Kinh nghim ngi dng theo yu cu (v d, cc knh TV hin din ti cc thu bao c th c la chn theo cc profile ngi dng). 3.4.4. Cc chc nng phng tin IPTV Cc chc nng phng tin IPTV gm chc nng iu khin phng tin v chc nng truyn pht phng tin. Nguyn l thit k quan trng cc chc nng phng tin l nhn ra kin trc truyn pht phng tin linh hot v ng b cc ni dung truyn pht hiu qu trong mi trng c phn b. Nhim v chnh ca MCFs c tm tt nh sau:
-

La chn cc MDFs lin quan;

Truyn cc ni dung ti cc mng phn b v iu khin phn b ti sn (mt gi ni dung) ti cc chc nng truyn pht phng tin v thit b ngi dng; p dng cc chnh sch phn phi v qun l ni dung; Qun l lu tr trong cc mng truyn pht v phn phi; nh x ID ni dung v nh v ni dung ti MDF tng ng; Tng tc vi UE (v d, x l cc cu lnh ghi hnh ging nh RTSP); iu khin mng PVR (b ghi hnh nh c nhn); La chn thng tin thng k v vic s dng dch v; Pht thng tin v ha n.

Chc nng truyn pht phng tin chu trch nhim v truyn pht phng tin (hnh nh, thoi v d liu) ti thit b ngi dng. Vi chc nng thm c xc nh cho MDFs:
-

X l truyn pht lung phng tin; Lu tr phng tin (thit b CoD) v thng tin dch v;

Lu tr cc ni dung truy nhp thng xuyn hoc cc ni dung tiu chun ngi dng (v d, ghi PVR, thi gian dch chuyn TV, cc dch v BC [broadcast] vi mode c trng, v cc ni dung ngi dng pht); X l, m ha, hoc chuyn i m (nu c yu cu) phng tin ti cc nh dng phng tin khc nhau (v d, cc phn gii TV khc nhau ph thuc vo kh nng thit b u cui hoc cc tham chiu ngi dng);
-

Bo v ni dung (m ha ni dung); Ni dung i vo phng tin IPTV;


58

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Chng 3

Chng trnh ca cc lung phng tin BC tr thnh lung phng tin.

Cc lung truyn pht phng tin c th c phn b ph thuc vo cc loi dch v (BC, CoD, PVR) hoc trn cc chc nng ph tiu chun ha ca cc ni dung ph sau: Metadata: m t ni dung/thit b vi d liu SD&S, EPG, hoc VoD (hy vng rng metadata s c dng trong cc nh dng chun ha);
-

Cc thit b: mt gi ni dung c truyn ti thit b ngi dng; nhng thit b ny c truyn trc bi SCFs ti MDFs theo cc ni dung gi tr, ph bin v phn vng.

3.5.

M hnh giao thc IPTV trn nn IMS/NGN

Phn ny cung cp m hnh n gin ca cc giao thc IPTV trn nn IMS v cc giao thc lin quan (hnh 3.7). M hnh IPTV trn nn IMS c m t nh hnh v di y:

Hnh 3.7. M hnh IPTV trn nn IMS u tin, cn thit bt u hoc khi ng UE (nh hp phi ghp set-top box hoc bt c thit b no ca khch hng IPTV) v thc hin gn kt mng t c cc tham s mng (nh l a ch IP hoc a ch i din CSCF [P-CSCF]). Sau , UE bt u tin trnh ng k IMS vi IMS li v thc hin cc chc nng gn kt dch v
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 59

n tt nghip i hc

Chng 3

IPTV, gm khm ph dch v thc hin cc nhim v SDF. Sau UE cho php bt u tin trnh la chn dch v (s dng HTTP qua Xa). Thit b ngi dng IPTV IMS cn bit thng tin la chn dch v thit lp phin a phng tin chnh xc bng cch pht cc bn tin SIP INVITE trong dch v khi to (qua Gm ti chc nng iu khin phin cuc gi dch v nh S-CSCFs). IMS li cho php khi to tin trnh dnh ring ngun cho cc ngun mng cn thit bng lung IPTV theo kh nng ca UE. S dnh ring c thc hin s dng cc chc nng iu khin truyn ti tiu chun ha NGN RACS v phn h NASS c kt ni vi IMS li. Sau khi khi to phin thnh cng, qua IMS li, SCF thng bo MCF trn nn truyn pht phng tin (cha cc chc nng truyn pht phng tin c phn b v iu khin phng tin), s dng mt phng y2, bt u lung ni dung phng tin c la chn. Sau khi thit lp lung d liu khi to, ngi dng c th iu khin n qua giao din Xc gia UE v server thc hin cc chc nng iu khin phng tin. Giao thc RTSP c dng trong giao din ny iu khin truyn pht phng tin vi cc c im nh l bt cc thit b, dng, chuyn ti, li li, nhanh hn hoc chm hn s dng phng php RTSP nh l PLAY hoc PAUSE. MDF thc hin truyn pht phng tin qua giao din Xd da trn vic truyn lung RTP. Cc bn lun di y cung cp thm thng tin v m hnh IPTV trn nn IMS v cc kh nng giao thc c yu cu t cc yu t chc nng v cc im tham chiu lin quan. Giao thc m t cch dng SIP/phin (SDP) theo cc im tham chiu:
-

Cc im tham chiu Gm, ISC, y2. Cc thc th chc nng c kh nng SIP/SDP: UE, SCF, SDP, MCF, IMS li.

Phng php nng cao SIP cho IMS: th tc ng k IMS, khi to phin, thay i, v u cui; phng php SIP thm vo s dng trong IPTV trn nn IMS: REGISTER, INVITE, UPDATE, PUBLISH, NOTIFY, MESSAGE, Giao thc s dng HTTP theo cc im tham chiu:
-

Cc im tham chiu Xa, Ut. Cc thc th chc nng c kh nng HTTP: UE, SCF, SSF.

Giao thc s dng RTSP/SDP theo cc im tham chiu:


-

Cc im tham chiu Xc (qua tin trnh truyn ti Di, Dj, Ds, hoc lz). Cc chc nng c kh nng RTSP: UE, MCF.

UE v MCF cn h tr mt vi phng php RTSP: PLAY, PAUSE, GET_PARAMETER, SET_PARAMETER (yu cu) v OPTION (la chn).
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 60

n tt nghip i hc

Chng 3

UE v MCF cn h tr phng php RTSP nh trong trng hp phng php 2 s dng cho CoD: DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN (bt buc).
-

3.6.

VoD s dng NGN/IMS

Ni dung theo yu cu CoD l 1 khi nim chung t c s dng trong VoD ( video theo yu cu ) l 1 trong nhng dch v ni bt ca IPTV. NPVR l mt dch v cho php ngi s dng ghi li v lu tr video trn mng. V c im k thut nhiu dch v trong IPTV, cc SCF, MCF v MDF ph thuc vo cc dch v m chng cung cp. i vi VoD cc chc nng dch v c th s l VoD SCF, VoD MCF, MDF VoD.

3.6.1.

H s ngi dng IPTV

Theo TISPAN mng IPTV trn nn IMS/NGN, mi ngi s dng IPTV c phn b mt IMPU. IMPU ny sau nh x ti mt h s ngi dng IPTV c cha cc ci t IPTV c th cho ngi dng. Hnh 3.9 cho thy ni dung thng tin ca 1 user IPTV. Cc thng tin gm:
-

Ci t chung bng ngn ng a thch;

Danh sch UE vi cc chc nng km theo (hin th phn gii, bng thng v.v); Ci t dch v li quan ( i vi VoD, d liu ny bao gm nhng loi ni dung nh gi ngi dng c php truy cp nh PG-13, R, v.v..). Hnh v 3.8 m t cc dch v IPTV NGN nh sau:

IPTV Service

Broadcast

CoD

NPVR

VoD

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

61

n tt nghip i hc

Chng 3

Hnh 3.8. Cc dch v IPTV NGN Cc h s IPTV s dng c th c lu tr trong mt s ni sau:


Trong cc my ch ng dng c lp giao tip vi cc SCF; Trong mt my ch ng dng c lp giao tip vi cc SCF; Trong cc UPSF nh d liu trong sut bng cch s dng lnh User Data

-Yu cu ( UDR ) ( c ) v H s-Thng tin-Request (PUR) ( ghi). 3.6.2. D liu hot ng dch v IPTV Trong danh mc cc thng tin d liu ph thuc vo hnh ng ca ngi dng thc hin. i vi VOD, thng tin ny bao gm:
-

Mt danh sch cc b phim ngi dng mua;

Mt danh sch cc phim ca ngi s dng thu v ngy ht hn tng ng ca h; t ca mi b phim mua/thu , kch hot phin tip din.

Hnh 3.10 cho thy mt dch v IPTV c th hot ng ghi d liu. Cc ty chn lu tr d liu hot ng dch v IPTV cng ging nh nhng ngi lu gi h s ngi dng IPTV (Hnh 3.9).

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

62

n tt nghip i hc
IPTV user profile

Chng 3

U ser ID bob@biloxicom : .

General settings Preferred language : English

VOD settings

A llowed content all

U E setting1 UE1 UE 2

ID: Private 23613 @realm

ID: private 76788@realm

Resolution QVGA :

ResolutionWU XGA :

Bandw idth384kbps :

Bandw idth 10Mbps :

Hnh 3.9. H s ngi dng IPTV 3.6.3.

Dch v v phin di ng

Hai thnh phn quan trng ca mt dch v true VOD l dch v di ng v phin di ng. Dch v di ng cp n kh nng truy cp mt dch v t cc thit b khc qua s dng cc mng truy cp khc nhau. Dch v di ng True cng yu cu chuyn vng, tc l khng ch cho php cc phng php truy cp khc nhau cho ngi s dng thit b khc nhau, m cn cho php cc UE v kt ni thng qua mng li IMS qun l bi cc nh khai thc khc. Phin di ng l tnh nng cho php ngi dng kt thc vic xem cc video gia cc phin v sau tip tc xem t cng mt v tr bng cch s dng mt UE. iu ny c ngha rng thi gian hin ti (thit lp) trong b phim cn phi c lu trong mng khi chm dt phin ban u, cho php cc MF bt u streaming b phim t cc lu thit lp khi b phim c pht trn cc thit b ca ngi dng k tip.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

63

n tt nghip i hc
IPTV user profile

Chng 3

User ID: bob@biloxi.com

Purchased movies

Rented movies

Movie 1 ID: 1465584

Movie 3 ID: 78932516

Offset: 00:08:28 UE 2

Offset: 02:11:17

Expries: 2012-06-28 Movie 2 ID: 1252711

Offset: 00:00:00

Hnh 3.10. Bn ghi d liu hot ng dch v IPTV 3.6.4.

Trn tn hiu

Kiu VOD in hnh c bt u khi to vi dch v, tip theo l phin giao dch, kim soat dng v phn lung. Phin c th sa i trn ng i. N kt thc vi mt phin. Phn ny trnh by mt m t cc cp cao ca bc ny. Th tc u tin l khi to dch v VOD, bao gm cc bc m t trong hnh v sau y:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

64

n tt nghip i hc
UE NASS C o re IM S

Chng 3
SDF SSF

N e tw o rk a tta ch m e n t

IM S re g istra tio n

V o D se rvice a tta ch m e n t

V o D c a ta lo g re triva l

Hnh 3.11. Cc bc khi to Lc khi ng, bc u tin ca UE l thc hin mt tp tin nh km mng. iu ny lin quan n vic giao tip vi cc tp tin nh km mng NASS. Hai b phn quan trng ca cc tp tin nh km mng:
1. C c mt a ch IP. 2. Nhn c mt a ch P-CSCF.

Mt a ch IP c th c t ng nhn c thng qua Giao thc im im (PPP) hoc DHCP], trong khi P-CSCF nhn thc v a ch c th c ly ti mt trong cc cch:
1.UE c th c cu hnh sn vi mt a ch P-CSCF. 2.Cc UE c th nhn c a ch P-CSCF t NASS nh l mt phn ca tp tin

nh km mng. Nu a ch P-CSCF thu c l mt Fully Qualified Domain Name (FQDN) hn l mt a ch IP, cc UE s cn phi c c mt my ch DNS a ch IP ca NASS (hoc c cu hnh sn vi mt) c c th gii quyt a ch IP ca P-CSCF. Sau nh km mng IMS n ng k. Sau khi ng k thnh cng, cc UE c xc thc v y quyn giao tip vi cc thit b ngi dng khc trong mng IMS cng nh vi cc my ch ng dng. Bc tip theo l thc s khi to dch v VOD. iu ny c thc hin thng qua mt file nh km dch v quy trnh VOD, trong c hai phin bn khc nhau:
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 65

n tt nghip i hc

Chng 3

Phn nh km dch v VOD ch ko. Phn nh km dch v VOD ch y.

Theo d kin, ch ko c ngha rng cc tp tin nh km dch v c khi xng bi UE, trong khi ch y cho thy cc hot ng do SDF khi to. Cc ch y c th hiu qu hn, v n khng gi cho mt UE hon thnh - SDF - UE kh hi (SDF c th c c tnh trng UE thng qua S-CSCF). Tuy nhin, nu ng k vi IMS UE ch s dng mt s dch v khc khng phi IPTV, mt SSF la chn khng cn thit s c thc hin v VOD dch v thng tin s c gi n UE, mc d n s khng bao gi c s dng. Hai phng php ko v y c th hin trong hnh 3.12 v 3.13 di y:

UE

Core IMS

UPSF

SDF

VoD service attachment requuest

VOD service attachment request

SDF retrieves IPTV user profile

SDF performs SSF selection

VOD service attachment Information VOD service attachment Information

Hnh 3.12. Dch v s dng ch ko

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

66

n tt nghip i hc
UE Core IMS UPSF

Chng 3
SDF

SDF becoms aware of UE (de) registration

SDF retrieves IPTV user profile

SDF performs SSF selection

VOD service attachment Information VOD service attachment Information

Hnh 3.13. Dch v km theo s dng ch y Khi to phin c m t nh trong hnh v sau y:

UE

Core IMS

SCF

MF

Session Initiation request

Session Initiation request

Session Initiation request

Content control channel and delivery channel setup


Session Initiation response

Session Initiation response

Session Initiation response

Content control and delivery

Hnh 3.14. Khi to phin

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

67

n tt nghip i hc

Chng 3

Sau khi nhn c thng tin dch v VOD, l mt a ch SSF cng vi nhng thng tin b sung cn thit xy dng mt yu cu cho mt danh mc VOD, cc a ch UE nh x ln SSF c c danh mc ny. SSF sau tr v d liu yu cu, v cc UE c th trnh by thng tin cho ngi s dng cho php ngi dng thc hin la chn v bt u mt phin. Phin khi to: Phin khi to lun c bt u bi UE. Cc dng tn hiu c bn ca phin khi to c th hin trong hnh 3.14. Vic phin khi to i qua mng li IMS, trong cc tuyn theo yu cu cc SCF ng bng IFC t UPSF. SCF Cc u quyn chm sc v la chn mt MCF thch hp hnh ng nh l im khc cp phng tin truyn thng kim sot (UE l ngi u tin) trong phin ny. MCF ln lt, c trch nhim la chn mt MDF. Khi nhn c mt phin khi to thnh cng, cc mng li IMS tng tc vi cc ti nguyn v kim sot cng vo h thng con (RACS) (khng c hin th y) m bo rng mt lng thch hp ca bng thng c dnh ring cho phin ny. Phin thay th. Trong mt phin hot ng, cc tham s phin c th s thay i. Nu thay i iu kin truyn dn, iu ny dn ti 1 yu cu truyn 1 user tt hn. Yu cu ny c th c bt u 1 phin thay th ca UE cng nh MF. Cc dng tn hiu c bn ca phin thay th c th hin trong hnh di y:

UE

Core IMS

SCF

MCF

Session modification request

Session modification request

Service authorization
Session modification request

Session modification response

Session modification response

Session modification response

Hnh 3.15. Sa phin

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

68

n tt nghip i hc

Chng 3

Phin kt thc: Phin ny c th c kt thc bi UE (Hnh 3.16), cc SCF (Hnh 3.17) hoc cc MCF (Hnh 3.18). L do cho mt phin SCF kt thc bt u c th l mt UE ng k cng phin khi to. iu ny n gin c ngha l ngi s dng mun tip tc xem trn mt thit b khc c a ra ngay khi phin kt thc yu cu n mng li IMS thng qua giao tip gia cc P-CSCF v cc RACS.
UE Core IMS SCF MF

Session termination request

Session termination request

Session termination request Session termination response

Session termination response

Session termination response

Hnh 3.16. UE bt u kt thc phin

UE

Core IMS

SCF
Session termination request Session termination response

MF

Session termination request Session termination response

Session termination request

Session termination response

Hnh 3.17 SCF bt u kt thc phin


SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 69

n tt nghip i hc
UE Core IMS SCF

Chng 3
MF

Session termination request Session termination response

Session termination request

Session termination request

Session termination response

Session termination response

Hnh 3.18 MF bt u kt thc phin

3.7.

Thit k lc truyn tn hiu cho VOD da trn IMS - NGN

Trong chng ny, s nghin cu v cc th tc c trnh by trong mc 4.3.4 trn tn hiu mc chi tit hn. y l cp mi v chi tit c th bao gm giao thc v quyt nh nhng loi tin nhn c ph hp. Mt s giao thc ng bi cc im tham chiu c s dng trong nh ngha ca TISPAN v nh ngha ca h trong IMS. Cc giao thc lin quan v nhim v ca chng c th hin trong bng 3. Bng 3. Cc Giao thc IETF v s dng trong dch v VOD IMS/NGN Giao thc SIP RFC chnh 3261 Cc chc nng Khi to, sa v teardown phin, ng k IMS v nh km dch v VOD Truyn ti phng tin/ thng tin phin iu khin lung Phn phi lung v phn phi bo co Tc ng UDSP ( c s d liu )

SDP RTSP RTP/RTCP ng knh

4566 2326 3550 3588

Tt c cc giao thc ny l giao thc IETF v nh vy, cc c im k thut c sn nh l RFC. Lc tn hiu c trnh by trong chng ny s m rng , tm hiu v cc thc truyn tn hiu, bo hiu bi SIP v RTSP c th s dng xy dng dch v VoD nh l m t bi cc th tc mc cao ca k thu . u tin phn ni
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 70

n tt nghip i hc

Chng 3

dung ny tm hiu v khi to dch v VoD. Sau phin lm vic c xem xt v chc nng ra sao s phn b gia SIP v RSTP, trc khi tm hiu nhng ch v cc vn khc lin quan nh bo mt, sa phin 3.7.1. Khi to dch v VoD Mng km theo v ng k IMS s thc hin nh trong m t ca ESTI TISPAN TS 182 006 v ESTI TISPAN ES 282 004. Tuy nhin, dch v km theo v phc hi danh mc cn c tm hiu k cng.

3.7.1.1. Dch v VOD ch y SDF cn tr thnh kin thc ca ngi mi ng k s dng v gi SSF-cc thng tin lin quan cho ngi s dng mi. T khi giao din Gm,Mx1 v ISC c s dng cho truyn thng UESSF l cc giao din chun SIP, vn rt ra l la chn ph hp vi cc phng thc SIP v cch thc thch hp gn cc thng tin cn thit trong tiu v (hoc) ni dung bn tin. i vi thng bo cho SDF ca ngi s dng mi, ch c mt gii php thch hp; mt ng k ca bn th ba... S-CSCF s gi yu cu ng k ca bn th ba, mi AS ph hp vi cc Tiu chun b lc ca thng tin dch v t cc HSS cho ng k. Th tc ny c ngha l yu cu ng k SIP c gi cho cc bn th ba gn S-CSCF trn khi ng k thnh cng. ng k thnh cng xy ra khi S-CSCF tr li yu cu ng k vi phn hi 200 OK. Mt ng k ca bn th ba s c gi n mi AS ph hp vi IFC cho vic ng k. Khi nhn qua, hai phng php c v ging nh la chn thay th thch hp gi cc thng tin nh km dch v: INFO v MESSAGE. Tuy nhin, phng php INFO ch nn c s dng cho phin bo hiu v do khng thch hp, t khi UE v cc SDF khng tham gia phin. Phng php MESSAGE l mt la chn tt hn, n c gi nh l mt yu cu c lp / thc hin tr li. Mc tiu lc u c 1 s thay i trong tng i message gia cc user. l s thay th tt nht, m khng phi l SIP, c m rng vi cc phng php b sung. Dch v VOD ch y bng cch s dng bn th 3 ng k v phng php MESSAGE c th hin trong hnh 3.19 sau y:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

71

n tt nghip i hc
UE Core IMS UPSF

Chng 3
SDF

REGISTER 401 Unauthorized REGISTER 200 OK IMS user profile retrieval

Evaluation of IFC
REGISTER IPTV user profile retrieval

MESSAGE MESSAGE 200 OK 200 OK

Hnh 3.19. Dch v km theo VOD ch y Cc Thng tin dch v thc gi km trong cc yu cu MESSAGE SIP bng Phn thn bn tin. Chng ta khng nghin cu nhiu trong nh dng ca thng tin ny. Tuy nhin, c th ni: chc chn dng c bn XML, v thng tin s c cha trong 1 hay nhiu a ch SSF. 3.7.1.2.

Dch v VoD ch ko

Trong ch ko, UE c chc nng bt u chuyn truyn thng tin km theo dch v VoD . phng php INFO c loi b ging nh trong trng hp ch y. Cch th nht s dng cho UE gi yu cu MESSAGE v nhn thng tin nh km dch v trong qu trnh phn hi. Dch v VoD ch ko s dng MESSAGE c m t nh hnh v sau y:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

72

n tt nghip i hc
UE Core IMS UPSF

Chng 3
SDF

REGISTER 401 Unauthorized REGISTER 200 OK IMS user profile retrieval

Evaluation of IFC
MESSAGE

Evaluation of IFC
MESSAGE IPTV user profile retrieval MESSAGE MESSAGE 200 OK 200 OK

Hnh 3.20. Dch v VoD ch ko s dng MESSAGE Tuy nhin, do "Mt phn hi 2xx n MESSAGE yu cu MUST NOT cha trong phn thn. S dng Message nh vy c ngha l hai vng kh hi l cn thit mt l UE hot ng nh l cc UAC, cho bit nhn c yu cu thng tin nh km dch v s dng MESSAGE u tin, cn li l SDF lm nhim v ca UAC gi thng tin yu cu MESSAGE khc. iu ny c minh ha trong hnh 3.20. Gii php ny trng ging nh mt m hnh SUBSCRIBE-NOTIFY. Khi s dng SUBSCRIBENOTIFY, bn b sung thm c mt phng hng tt ca thng bo thay i ti thng tin nh km dch v; n gin l gi mt Thng bo n UE. S dng Thu bao v Thng bo i hi mt gi mi c nh ngha rng trng thi, bao gm trong nhng iu sau: S dng yu cu dnh cho SUBSCRIBE (ng ) v NOTIFY (thng bo) l phn u ca gi xc nh trng thi, nh:
-

Gi tr ca phn tiu cho bn tin NOTIFY v SUBSCRIBE; nh dng ca phn thn yu cu NOTIFY.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

73

n tt nghip i hc

Chng 3

La chn cho cc tham s gi s kin c a ra trong ti, chng ta ch ra rng mt gi s kin mi cn phi c ng k vi Internet Assigned Numbers Authority (IANA) . Mt gii php ko bng cch s dng cc phng php SIP c th hin trong hnh 3.21 (phn ng k l b qua thi gian cho ngn gn). 3.7.1.3.

Phc hi danh sch

Cc giao thc c s dng cho cc im tham chiu Xa khng c cp trong ESTi TISP. Cc tc gi cm thy chc chn, tuyu nhin khng chc iu ny da trn HTML c bn, tng t nh quy nh cc im tham chiu Ut. Cc thng tin danh sch thc t s c nh km nh l phn c bn XML phn hi HTTP. Cc danh sch phc hi s yu cu HTTP phng thc GET c th hin trong hnh 3.22. Dch v VoD ch ko s dng SuBSCRIBE/NOTIFY c m t nh trong hnh v sau:

U E
... S B C IB USR E

Cr I S oe M

US PF

SF D

E a aio o v lu t n f IF C
S B C IB US R E IM S u e po s r r file r tr v l e ie a 20 0 20 0 O K NT Y O IF O K

MS A E ESG NT Y O IF 20 0 O K 20 0 O K

Hnh 3.21. Dch v VoD ch ko s dng SuBSCRIBE/NOTIFY

U E

SF S

GT E 20 O 0 K

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

74

n tt nghip i hc

Chng 3

Hnh 3.22. Phc hi danh sch s dng HTTP/GET 3.7.2. Phin trnh by v lung Th tc bt u v kt thc phin VOD c trnh by trong phn ny, cng nh cch iu khin cc lung video v cch thc phn phi d liu thc. 3.7.2.1.

Giao thc

i vi chuyn lung qua mng IP, Giao thc truyn ti thi gian thc (RTP) u ca giao thc D liu ngi dng(UDP) thng c s dng v p ng tt nht y. Bng 4. So snh cc phng tin (phng thc) c s dng bi SIP v RTSP thc hin phin hot ng. SIP RTSP tr li

Tham s iu chnh/phc SDP (s) trong INVITE SDP trong hi phin OK - ACK DESCRIBE Khi ti phin INVITE SETUP PLAY/PAUSE TEARDOWN iu khin lung phng N/A tin Kt thc phin BYE

bt u / chm dt phin, SIP cn phi c s dng. im tham chiu gia UE / IMS li, IMS li / SCF v SCF / MCF (c th thng qua IMS li) tt c cc SIP s dng. i vi vic kim sot dng video trong mng IP, RTSP l giao thc ph bin nht c s dng. Cha c quy trnh chun ha cho iu khin hnh nh lung video (play, pause, vv) s dng SIP. 3.7.2.2.

t vn

tm tt, cc giao thc sau y cn c s dng: SIP bt u phin v kt thc phin. RTSP iu khin lung. RTP (v RTCP) chuyn lung.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

75

n tt nghip i hc

Chng 3

Vn vi kt hp SIP v RTSP l c hai c thit k cung cp cc chc nng cn thit thnh lp v chm dt phin. Phn b nh trong trong Bng 5.2. Lm th no phn b trn l ng chc nng t SIP v RTSP mt vn c bn ca VOD da trn IMS. Nhu cu thng tin C mt vi gii php cho vn kt hp SIP v RTSP. u tin nghin cu nhng thng tin chc nng mng khc nhau cn thit cho mt phin hot ng . UE cn :
1.M t cc lung video ngi dng c ni dung thng tin cha trn chng hn

nh nhng Lung ni dung g c v nhng code g c s dng.


2.Mt RTSP URL nhn dng cc MCF v dng iu khin dng thng qua XC. 3.B li c nhng v tr m ngi dng dng xem cc video trong mt phin trc

(c th s dng mt thit b khc ) SCF cn


4.Mt nhn dng lung xc nh chnh xc v cho php / t chi phin da trn

h s ngi dng.
5.ID ngi dng ca mt s loi tm li (phc hi) cc d liu hot ng dch v

IPTV thch hp (xem mc 4.3.2) v h s ngi dng IPTV. Mt ID ngi dng cng cn thit cho mc ch tnh cc.
6.B li khi chm dt phin trc lu tr thng tin ny trong d liu hot ng

IPTV cho cc phin sau. MCF cn: c thng bo ca cc loi thit b s dng v kt ni mng chn codec thch hp (cc my ch phng tin c th c mt vi phin bn ca mi on video, nhng kt hp khc ca cc kt ni v thit b ngi dng).
7. 8.

Tham gia trao i kha vi UE nu bn tin RTSP bo m.

3.7.2.3. p ng nhu cu thng tin (1) v (2) c th c tha mn bng nhiu cch. Tt c bao gm truyn thng tin trong mt SDP v truyn n cho UE. Ngoi ra, SIP s c s dng cho thit lp phin ,v k t phng thc SIP thch hp cho mc ch ny, mt INVITE s cn c gi t UE n MCF qua SCF. Vi s kha cnh ny, n nay, y l mt s trong nhng gii php c th thc hin c:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

76

n tt nghip i hc

Chng 3

a) Mt SDP c th c nh km vo tin nhn tr li 200 OK t MCF trong phin

bt u. Trong trng hp ny, UE c th c ginh c a ch RTSP ca MCF s dng "iu khin" thuc tnh c nh ngha : a=control:rtsp://someserver.com/stream_identifier Gii php ny c hiu lc (tc ng) c ngha l mt yu cu DESCRIBE (M T) khng cn pht ra, k t khi m t v phin c sn thng qua tr li 200 OK MI ti INVITE
b) a ch MCF c th c truyn n UE bng cch s dng mt yu cu SIP

REFER(GII THIU ), ni SCF hot ng (lm vic) nh UAC. Cc tham kho- tiu khi s bao gm MCF URL. SDP sau c th c gi n UE nh l mt phn thn ca tr li n n mt yu cu RTSP thng qua im tham chiu Xc sau khi khi to phin SIP.
c) Cc SDP c th khi phc (c ly li) bng UE trc khi khi to phin hp

din ra bi a ra "yu cu lung chi tit" cho SSF, yu cu mt SDP trn lung ngi dng la chn. Ngay c y, mt REFER ni SCF hot ng nh UAC s cn thit cho cc UE c c a ch MCF, t khi la chn MCF c thc hin bi SCF trong khi to phin. (3) C th p ng bng cch s dng bn tin INFO ni SCF hot ng nh UAC v UE nh l UAS. Bn tin ny phi c kch hot bi cc ACK khi kt thc khi to phin, k t khi INFO c s dng cho bo hiu (truyn tn hiu) phin. S b li (offset) sau c gi mt s nh dng ph hp l tt c (phn thn) ca yu cu INFO SIP. Bn tin INFO nhn c trn, cc UE c th s dng tiu Range ca yu cu RTSP PLAY cho bit ni sp xp (streaming) bt u.V d, nu bn tin INFO ch ra rng trong 40 giy u tin ca mt video c xem, cc UE s dng tiu ny cho bit MF ny s gi phn cn li ca Video: Range: npt = 40 Mt la chn c th theo hng s dng INFO s c dng phng php MESSAGE ti cng mt cch. Khng c li ch r rng khi s dng mt phng php khc trong qua phc hi (b li) truyn t UE, nhng t lc MESSAGE thng c s dng cho gi bn tin tc thi gia ngi s dng, INFO c th thch hp hn. (4) c th p ng bng cch s dng mt phn ngi dng ca To-URI v / hoc Request-URI trong INVITE ch trong lung ngi dng c quan tm V d: nu alice @ atlanta.com quan tm n xem "The Big Lebowski", UE ca c c th sau , sau khi tham kho cc d liu nhn c t cc SSF v kt lun rng "The Big Lebowski" c mt nhn dng lung ca "9399981", gi mt INVITE n Core IMS vi mt Request URI ca sip: 9399981@vodscf.atlanta.com. Core IMS (Chnh xc hn, S-CSCF) sau
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 77

n tt nghip i hc

Chng 3

c th nh gi IFC ci no ni n chuyn tip tt c cc yu cu SIP m phng php lc ny l INVITE v c Request-URI kt thc bng "@ Vodscf.atlanta.com" ti SCF. (5) c th hi lng bng cch s dng cc tiu nhn dng khng nh P. Tiu ny c bi P-CSCF trn khi nhn c mt tin nhn t mt UE chng thc. T tiu s c IMPU ca khi to (gc) l tt ca ngi khi to l tt, tuy nhin, SCF khng nn da vo gi tr ca thng tin ny. Nhn dng tnh cc IMS (IMS charging identifier) (ICID) c to ra bi P-CSCF c th c s dng nh mt nh danh tnh ph. Thng tin khc s c bao gm trong bn ghi d liu tnh cc Charging Data Record (CDR) l thng tin lung v ngi dng. (6) c th t c bng cch s dng mt yu cu INFO, min l phin vn cn hot ng. iu ny sau s lm vic tng t (3), vi khc bit, cc UE hot ng nh UAC thi gian ny v cc SCF l UAS. Ty chn ny l cho cc MCF gi thng tin ny, nh li th ny m UE c nhiu kh c kt ni khng tin cy - c bit nu n l mt thit b di ng - v gy ra mt phin khng tht bi (Trong s c ngha l offset mi khng c lu trong mng). Tuy nhin, UE l n v duy nht bit chnh xc c bao nhiu ca video thc s c pht cho ngi dng. Do m v tr, cc MCF khng c th c chnh xc cc thng tin nh UE. INFO cn phi c gi sau khi RTSP TEARDOWN chuyn vng, nhng trc khi kt thc phin SIP (trc khi BYE). Tuy nhin, iu ny t ra mt vn cho cc phin c kt thc vi SCF. V d, gi s ngi dng mun tip tc xem mt video trn UEB khi UEA ca ngi dng c mt phin ang chy. Chui cc s kin sau s l:
1.Ngi s dng bt u mt phin s dng UE, c ngha l mt INVITE t (ti)

SCFB.
2.SCFB tham kho cc d liu hot ng dch v IPTV cho ngi s dng v pht

hin ra n c mt phin ang chy.


3.SCFB cho SCFA bit kt thc phin ang chy vi ngi dng 4.SCFA kt thc phin vi UEA (s dng BYE). 5.UEA gi offset cho SCFA. 6.SCFA cha offset trong cc d liu hot ng dch v IPTV v loi b tip nhn

ca phin kt thc
7.SCFA bo hiu SCFB bit rng phin kt thc. 8.SCFB tip tc vi vic bt u phin bc u tin.

Vn vi vic s dng INFO cng vi trnh t ca c hot ng l phin SIP kt thc trc khi offset c lu, nhng INFO ch nn s dng cho truyn tn hiu (bo hiu) phin. Nh vy, MESSAGE l thch hp hn, v n khng c hn ch ny.
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 78

n tt nghip i hc

Chng 3

(7) c th hi lng bng cch kt hp thng tin ny vo cc nhn dng lung. iu ny c th t c bng cch cho php cc SDF tham kho (tra cu) h s ngi dng s dng IPTV trong file nh km dch v VOD, v gi a ch thch hp cho SSF ti ngi s dng. V d, gi s cc SDF pht hin ra rng UE l mt in thoi thng minh vi truy cp HSDPA v hin th QVGA. Cc SDF sau c th gi mt a ch SSF hnh thc sau y cc UE: http://ssf.provider.vodcatalog com /? bitrate = 768kbps & res = QVGA i vi (8), xem phn di ca chng (Bo mt). 3.7.2.4. Kim sot Stream (iu khin lung) ngh RTSP ra lnh SETUP, PLAY, PAUSE v TEARDOWN , iu ny nh hng ti trng thi giao thc RSTP . iu ny s c th n gin ha vic s dng li m t mt dch v da trn IMS s dng RTSP v mt ng dng khc cng s dng RSTP. Hn na, n thng l mt tng tt thc hin cc tiu chun nh c im k thut thch hp. Mt ngi cho rng cc thng tin port trong SETUP c th c chuyn trong SDP, loi b mt Round trip ngoi v thp hn thi gian cn bt u streaming. Tuy nhin, loi b SETUP khng c khuyn co t khi n xung t vi cc tiu chun RTSP v thit b xc nh trng thi; SETUP c hiu qu lm cho my ch bt u mt phin v phn b ti nguyn cho khch hng (client) yu cu phin. 3.7.2.5. Mt phin mu Phn ny cho thy phin trnh mu ph hp cc la chn sau y c thc hin:

Thng tin lung (bao gm c MCF iu khin URL) c chuyn cho cc UE bng cch s dng SDP gn vi phn hi 200OK trong khi ci t phin.

MESSAGE c s dng truyn thng tin offset theo c hai hng (SCF ti UE v UE n SCF).

C h s ngi dng IPTV v d liu hot ng dch v IPTV c lu tr trong mt UPSF.


Khi to phin

Bt u phin c m t nh trong hnh v di y:


SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 79

n tt nghip i hc

Chng 3

UE

Core IMS

UPSF

SDF

MF

1 2 3 4 5 6 7

INVITE

Evaluation of IFC
INVITE SCF retrieves IPTV user profile

Authorization of user MCF selection


INVITE 200 OK 200 OK ACK ACK ACK 200 OK

8 9

SCF mark stream as ordered and active

Generation necessary CDRs

10 11
MESSAGE 200 OK 200 OK

SCF retrieves offset data MESSAGE

12

SETUP 200 OK

Hnh 3.23. Bt u phin Vic khi phin bao gm cc bc sau:


1. UE gi mt tin nhn INVITE (MI) c tnh nng

Yu cu-Line "INVITE sip: 9399981@vodscf.atlanta.com SIP/2.0" Cc Tiu n "To: sip: 9399981@vodscf.atlanta.com"

2. P-CSCF thay th tiu P-u tin (Preferred)- nhn dng Identity vi mt-P-

nhn dng, min l ngi dng ng k thnh cng trc v ng k cha ht hn . S-CSCF nh gi IFC.
3. Sau khi c kt lun INVITE nn c chuyn tip n cc SCF, S-CSCF.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

80

n tt nghip i hc

Chng 3

4. SCF ny ly h s ngi dng IPTV v d liu hot ng dch v IPTV ca

nhn dng P-Asserted-Identity.


5. SCF ny cho php cc yu cu cho lung c th. Nu d liu hot ng dch v

IPTV cho thy ngi dng c mt phin VOD ang din ra, n s kt thc trc khi tip.
6. SCF Vic la chn mt MCF ph hp (cc chi tit ca th tc ny do ngi iu

hnh quyt nh).


7. Ci t phin INVITE OK - ACK c hon tt. Cc MCF d tr ti nguyn

v gn mt SDP ti OK m t n UE cui cng.


8. SCF ny nh du cc lung theo yu cu v active d liu hot ng dch v

IPTV.
9. Cc CDRs cn thit c to ra cho h thng Thanh ton (BS- Billing Systems). 10. SCF ly d liu offset t cc d liu hot ng dch v IPTV. 11. D liu Offset c gi n UE. Nu khng c thng tin offset hin din trong

d liu hot ng dch v IPTV, offset c gi n UE cho thy rng cn pht t u video.
12. Yu cu SETUP c gi t UE n MCF v phn hi c gi tr li. Cc bn

tin ny cha thng tin v s cng v cc giao thc truyn ti. iu khin lung v Sau khi bt u phin hp thnh cng, thc t tuyn c th bt u (hnh 3.24).
iu khin lung/ pht li Video

Thit lp v kim sot lung c m t nh trong hnh v di y:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

81

n tt nghip i hc
UE Core IMS UPSF

Chng 3
SDF MF

PLAY 200 OK

Media delivery and delivery reports PAUSE 200 OK

No Media delivery and delivery reports 4 PLAY 200 OK

Media delivery and delivery reports

Hnh 3.24. Thit lp v kim sot lung


1. Yu cu PLAY c a ra, ni m cc tiu Range cho bit video u

bt u pht li.
2. D liu c gi n cc UE bng cch s dng RTP v cc bo co c

trao i s dng RTCP.


3. Ngi s dng quyt nh PAUSE video. iu ny tc ng dng truyn

RTP / RTCP. .4. Ngi s dng pht li v d liu pht li ln na. Nhanh chng chuyn tip c th c thc hin bng cch gi mt yu cu PLAY vi mt tiu gi tr ln hn 1. Chuyn ng chm c th c thc hin bng cch gi mt yu cu PLAY vi mt gi tr gia s khng v mt. Tua li c th c thc hin vi mt gi tr m.
Kt thc phin

UE bt u kt thc phin mu c m t nh hnh v sau y:

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

82

n tt nghip i hc
UE Core IMS UPSF

Chng 3
SDF MF

TEARDOWN 200 OK

BYE BYE BYE 200 OK 200 OK 200 OK

3 4

MESSAGE Evaluation of IFC MESSAGE

SCF stores offset in IPTV Service action data 200 OK

200 OK

Hnh 3.25. UE bt u kt thc phin mu Vic chm dt phin bao gm cc bc sau: 1. Mt yu cu RTSP TEARDOWN c gi t UE n kt thc phin RTSP. Ti nguyn dnh trcbi MCF tr nn c c hiu lc ln na. Cc MCF phn hi (tr li p ng) cc Teardown vi mt OK. 2. Mt yu cu BYE c gi t UE n thc phin SIP. N cui cng t() cc SCF v MF. 3. Cc UE gi offset (ph hp vi thi gian pht hin ti ca Thit b ngi) trong mt yu cu MESSAGE gi n SCF. 4. S-CSCF nh gi IFC v chuyn tip yu cu MESSAGE nSCF. 5. SCF lu tr offset b p trong d liu hot ng dch v IPTV v nh du lung nh khng hot ng. OK c gi li cho UE, xc nhn yu cu MESSAGE .

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

83

n tt nghip i hc

Chng 3

Lu rng s thc hin MESSAGE l ring bit t hp thoi SIP bao gm vic thc hin bt u/ chm dt phin. iu ny c ngha l nu kt thc phin c bt u bng cc UE, cc UE c th chn nu offset s c gi trc hot sau khi hp thc hin hp thoi kt thc BYE. Tuy nhin, nu kt thc phin c bt u bng mt s nt khc, n s c kt thc bng mt yu cu BYE c ngun gc t nt . Cc UE sau s gi offset trong mt thc hin MESSAGE ti sau khi BYE c tr li.

3.8. Kt lun chng 3


Chng 3 trnh by v kin trc IMS bao gm ba lp chnh: lp ng dng, lp iu khin, v lp truyn ti. Tin trnh pht trin ca IPTV theo hng NGN t IPTV non NGN , IPTV NGN, v c bit IPTV trn IMS/GN . Trnh by v chc nng ca IPTV trn c s IMS/NGN cho php cung cp cc dch v IPTV c iu khin v x l bi IMS v truyn pht cc dch v IPTV c lp vi lp mng truyn ti di IP. a ra cc u im ca cc dch v IPTV trin khai trn nn IMS. Dch v VOD da trn IMS/NGN cho php iu khin linh hot cc dch v IPTV nh vic iu khin phin s dng giao thc SIP, RTSP, khi to, trnh by v kt thc phin.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

84

n tt nghip i hc

Chng 4

CHNG 4. TNH HNH PHT TRIN IPTV TI VIT NAM


4.1. Tnh hnh pht trin dch v IPTV ca VNPT

Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam (VNPT) hin l nh cung cp cc dch v vin thng v Internet ln nht vi th phn rng nht ti Vit Nam, chim 48% th phn thu bao bng rng ti Vit Nam. Mng NGN ca VNPT cho php trin khai cc dch v a dng vi gi thnh thp, gim thiu thi gian a dch v mi ra th trng, gim chi ph khai thc mng v dch v ng thi nng cao hiu qu u t v to ngun doanh thu mi ngoi doanh thu t cc dch v truyn thng nh: thoi, truyn d liu tc cao, dch v a phng tin, hiu sut s dng truyn dn rt cao. NGN cho php VNPT tng cng kh nng kim sot, bo mt thng tin v tin cy trong khi gim thiu c chi ph vn hnh. c xy dng trn tiu ch m, cc giao thc chun v giao din thn thin, NGN p ng c hu ht cc nhu cu ca nhiu i tng s dng: doanh nghip, vn phng, kt ni gia cc mng my tnh, v.v... NGN thng nht mng hu tuyn truyn thng v chun truyn ti m thanh, hnh nh, d liu khng dy. Ngy 28/9/2009 Cng ty VASC thuc tp on VNPT chnh thc cung cp dch v IPTV vi thng hiu MyTV v slogan Nhng g bn mun. Ch sau 4 thng ra ra mt tnh n ngy 10/ 3/2010, MyTV c cung cp ti 36 tnh/thnh vi hn 15.000 thu bao. n nay MyTV trin khai 64/64 tnh thnh ca Vit Nam ch sau hn 1 nm. y l mt thnh cng ln ca VNPT. Dch v MyTV nhn c s cho n nng nhit t khch hng c bit l khu vc min Bc. Cac chng trnh v dch v ang cung cp trn MyTV kh phong ph v nhiu tnh nng ni tri. Mc tiu ca MyTV l mang li cho khch hng cch thng thc khc bit: Truyn hnh theo yu cu. Cc chng trnh v dch v l:

Truyn hnh (Live TV): Live TV tng t nh dch v truyn hnh truyn thng. Dch v ny cung cp cho khch hng nhng chng trnh truyn hnh c thu li t h thng truyn hnh mt t, truyn hnh cp, truyn hnh v tinh v knh truyn hnh ring. Hin nay h thng ca MyTV cung cp 71 knh truyn hnh. Cc ni dung truyn hnh c pht theo lch trnh v thi gian c nh nh truyn hnh truyn thng. Nhng vi cng ngh IPTV, khch hng khng ch xem mt cch th ng m c th s dng nhng tnh nng u vit: tm dng, lu tr, hng dn chng trnh in t, kha chng trnh khng dnh cho tr em.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

85

n tt nghip i hc

Chng 4

Phim theo yu cu (VOD): Dch v ny cho php khch hng la chn v xem phim lu li trn server. Karaoke (KoD): mang n cho khch hng danh sch nhng bi ht c a chung trong nc v quc t. Li bi ht xut hin di dng text trn mn hnh TV, Karaoke l mt dch v c bit hp dn. Truyn hnh theo yu cu (TVoD): Dch v ny cho php bn la chn v xem li cc chng trnh pht trc . Vi dch v Truyn hnh theo yu cu, bn khng phi ph thuc vo thi gian pht sng ca cc i truyn hnh v khng bao gi b l bt c mt chng trnh truyn hnh yu thch no. m nhc (MoD): Dch v ny cho php khch hng la chn v nghe, xem cc clip, video clip ca nhc t th vin ca nh cung cp. Game theo yu cu (GoD): Dch v cho php chi cc game t danh sch c nh sn n STB. Ngi dng tr ph cho vic chi game. Tip th truyn hnh (Tele Marketing): Mang n cho khch hng s dng MyTV cc thng tin v sn phm, dch v la chn v mua sm. Vi mc ch gii thiu sn phm, dch v ny gip khch hng c th a ra quyt nh mua sm chnh xc hn cho mnh. Thng tin cn bit (T - Intormation): Khch hng c th s dng tnh nng ny tra cu cc thng tin cn thit. Nhng thng tin trn h thng MyTV rt a dng v phong ph. Tm dng (Time Shift TV): Dch v Tm dng l dch v kt hp gia dch v truyn hnh trc tuyn Live TV v dch v theo yu cu. Vi chc nng Time shift, bn c th tm dng hoc tua i tua li knh truyn hnh ang pht xem li sau . Lu tr (nPVR): Chc nng nPVR ( Personal Video Recorder ) cho php khch hng ghi chng trnh v lu tr chng trong h thng lu tr ca nh vn hnh v xem li sau vi y chc nng iu khin VCR. Tr tin theo tng chuyn mc (iPPV): L dch v tr tin theo tng ln xem. iPPV l mt gii php hiu qu bi v i khi bn ch quan tm n mt s chuyn mc nht nh ch khng mun xem tt c cc knh. Qung co (Live channel & Advertising): Qung co trn knh trc tuyn l dch v cho php khch hng doanh nghip c nhu cu t qung co trn MyTV qua nhiu hnh thc: TVC, Panel, Logo, Text...

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

86

n tt nghip i hc

Chng 4

Sng pht thanh (Broadcast audio channel): L dch v nghe sng pht thanh theo yu cu. Vi mt danh sch nh sn c trong h thng cc chng trnh pht thanh c pht trc tip theo chuyn c th nh m nhc, chnh tr, kinh t, x hi... Bn c th la chn v nghe cc chng trnh pht thanh trong nc, quc t qua h thng MyTV. Chia s nh v clip (Media sharing): Tnh nng ny cho php khch hng MyTV c th to, lu tr v qun l cc album nh, clip ca mnh.

Ngoi ra, cc giai on tip theo s c cc dch v tng t nhng vi cht lng cao (High Definition) v thm mt s dch v gia tng gi tr khc. Sau y l bng gi cc dch v MyTV, Bng 5 l mc cc thu bao thng cho dch v MyTV v Bng 6 l mc cc dch v theo yu cu (PayTV) ca MyTV: Bng 5. Mc cc thu bao thng cho dch v MyTV

Bng 6. Mc cc dch v theo yu cu (PayTV) ca MyTV


SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 87

n tt nghip i hc

Chng 4

4.2.

Tnh hnh pht trin dch v IPTV ca FPT

Dch v IPTV ca FPT cung cp ra th trng vi thng hiu iTV vi slogan: Mun g xem ny. Dch v iTV kh a dng vi nhiu tin ch gii tr: Dch v iTV ca FPT c m t nh trong hnh 4.2 sau y:

Hnh 4.1. Dch v iTV ca FPT

Truyn hnh: Cc knh truyn hnh trong v ngoi nc c sc, chn lc. c bit, tnh nng Truyn hnh xem li: cho php xem li chng trnh pht trong vng 48 gi ca 10 knh knh VTV1, VTV2, VTV3, HTV2, HTV3, HTV7,

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

88

n tt nghip i hc

Chng 4

HTV9, VTC3, HTVC Thun Vit, HTVC Movie bt c lc no, m khng cn l thuc Lch pht sng ca i.

Phim truyn: Kho phim MI, phong ph, th loi, c cp nht hng tun. Thiu nhi: Th gii mun mu ca cc thin thn nh tui t phim, hot hnh n ca nhc, Ting Anh Cho B: Nhng bi hc ting Anh vui nhn, b ch dnh cho cc b t 3 n 10 tui. Ca nhc: Sn khu si ng vi cc album nhc ca cc ca s ni ting, cc s kin m nhc. Hi Ci lng: Vi cc v tu hi n khch, hp dn ca cc ngi sao hi Hoi Linh, Kiu Oanh, Thnh Lc, Bo Quc, Thu Nga v cc v ci lng ni ting ca V Linh, Ti Linh, Thoi M, Minh Vng Vn ha - Th thao: Ni tng hp cc s kin ni bt bng cc on video clip sng ng, chn thc. Th gin: Gm nhng clip ngn vi mc ch mang li nhng giy pht gii tr th v, gip khn gi qun i nhng mt mi hng ngy. c bo: Tin tc nng hi c cp nht hng gi. a ch cn bit: Trang vng cho nhng ngi bn rn nhanh chng tm thy thng tin a im cn bit nh n u? Mua g? Nh hng no gn nht?

4.3.

Tnh hnh pht trin IPTV ca VTC

Thng 04 nm 2009, VTC Digicom phi hp vi mt s Vin thng cc tnh, thnh ph chnh thc bt u trin khai dch v IPTV. Cho n nay dch v IPTV ca VTC Digicom cung cp gn 100 knh truyn hnh trong c 30 knh truyn hnh phn gii cao theo chun HD (High Definition), VTC cn xy dng thnh cng kho d liu khng l vi hn 3000 b phim c sc c thuyt minh ph ting Vit, gn 2000 video ca nhc cng mt h thng cc phim ti liu hp dn khc phc v cho VoD. c bit IPTV ca VTC Digicom s song hnh cng gii ngoi hng Anh, vi tnh nng xem li cc trn bng , cc chng trnh tng hp gii ngoi hng Anh. La chn cng ngh nn hiu qu (MPEG-4) VTC Digicom hin lm ch h thng c th p ng v nng lc cho 100.000 thu bao cng vi nn truy nhp bng rng ADSL 2+ c tc download 25 Mb/s trong khong cch 1.5 km, bng thng rng
SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3 89

n tt nghip i hc

Chng 4

ti 2.2 MHz. Ngoi ra vi xu th Quang ha trn mng li Vin thng hin nay th cc nh cung cp dch v c mt h tng tt hn hn cung cp dch v IPTV so vi trc y. So vi cc nh cung cp dch v IPTV khc nh FPT v VNPT, VTC c th mnh vt tri v mt ni dung. Ni dung ca dch v IPTV s c ly ch yu t i truyn hnh KTS VTC y l i truyn hnh cp quc gia, ln th 2 ti Vit Nam. y l li th rt ln ca VTC trong thi im m vn ni dung cc chng trnh ang lm au u cc nh cung cp dch v v chi ph bn quyn truyn hnh ngy cng t . Cho n nay VTC l n v ang l n v i u trong vic nghin cu, pht trin v cung cp dch v truyn hnh s bao gm Truyn hnh k thut s, Truyn hnh phn gii cao (VTCHD) v IPTV. nh hng ca VTC l tp trung pht trin h thng cung cp ni dung truyn hnh s v dch v gi tr gia tng trn nn vin thng vn l th mnh ca VTC. Do c im th trng ca tng vng min khc nhau (v phong tc, cch hng th cuc sng) nn p ng nhu cu ti tng a phng VTC Digicom s hp tc vi cc n v Vin thng ca VNPT cung cp cc chng trnh truyn hnh. Ti mi a phng IPTV ca VTC s c mt thng hiu ring to ra s gn gi, gn b ca ngi dn a phng, gip h d tip cn dch v (IPTV) hn. Bn cnh vic pht trin IPTV tng tnh thnh cng l p n tt cho bn ton v s hn ch c ly truyn dn ca mng cp ng Vit Nam hin nay. Vic cung cp tn hiu trong phm vi gn hn ch ng k nhng hin tng gin on khi s dng dch v. Hin VTC ang cung cp dch v IPTV hp tc vi VNPT:

VNPT Hi Phng tn thng hiu VipTV VNPT Ninh Bnh vi thng hiu HoaLuTV VNPT Thanh Ha vi thng hiu LamSonTV VNPT Ngh An vi thng hiu SongLamTV VNPT Nng vi thng hiu SongHan TV VNPT Hu vi thng hiu HueTV VNPT Bnh nh Vi thng hiu TaySonTV VNPT Khnh Ha vi thng hiu FamilyTV VNPT Vng Tu vi thng hiu MegaVNN VNPT Bnh Dng vi thng hiu LifeTV VNPT Lm ng vi thng hiu MimosaTV VNPT TpHCM vi thng hiu SaigonTV
90

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

n tt nghip i hc

Chng 4

VNPT k Lk vi thng hiu BazanTV

4.4. Kt lun chng 4


Xu hng s ha v hi t trong lnh vc vin thng, cng ngh thng tin v truyn hnh tr thnh mt ln sng lan ta nhiu quc gia trn ton th gii. Vic IPTV pht trin Vit Nam chnh l mt h qu tt yu ca s lan ta ny. y cng l hng i c Chnh ph ch trng trong l trnh a Vit Nam tr thnh quc gia mnh v Cng ngh thng tin.

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

91

n tt nghip i hc

Kt lun

KT LUN
Phn h a phng tin IP (IMS) c xy dng nhm cung cp, kt hp cc dch v a phng tin v hi t di ng-c nh. Trong IPTV l dch v c pht trin trn nn IMS c trng cho s hi t gia thoi, s liu v bng rng. n lm r 1 s vn sau:

Tm hiu c v khi nim IPTV, cu trc v cc thnh phn mng IPTV cng vi cc phng thc truyn pht tn hiu IPTV. Tng hp c nhng khi nim c bn v IMS. Cu trc chc nng cc phn t trong IMS, v cc giao thc quan trng s dng trong IMS, IMS/NGN. Phn tch v nh gi cc giao thc cho cc dch v IPTV trin khai trn nn IMS/NGN. a ra c cc u im ca cc dch v IPTV trn nn IMS/NGN so vi cc nn mng non-NGN, non-IMS. Gii thiu cch thc bo hiu phin v phng tin cho cc dch v IPTV trn nn IMS, IMS/NGN s dng giao thc SIP v RTSP. Lc bo hiu VOD trn nn IMS/NGN. a ra mt s khuyn ngh i vi vic trin khai IPTV IMS v gii php IMS ca 1 s hng v tnh hnh pht trin cng ngh IPTV ti Vit Nam.

Hin nay phn h a phng tin IP IMS, v nn tng IMS/NGN v cc dch v IPTV trn th gii cng nh Vit Nam vn ang trong tin trnh pht trin v hon thin c v c s h tng v giao thc s dng trong h thng. Do thi gian v trnh cn hn ch nn bo co cn nhiu thiu st. Em rt mong nhn c s gop y cua cac thy c va cac ban. Em xin cm n c V Th Ngoan va cac thy c trong Hc vin tn tnh hng dn em trong thi gian thc hin n tt nghip. Em xin chn thnh cm n!

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

92

n tt nghip i hc

Ti liu tham kho

TI LIU THAM KHO


[1]. An IMS-based VOD Service Supporting Session Continuation Jonatan Johansson [2]. Investigation of IMS in an IPTV context by Tobias Gustafsson [3]. Cng ngh IPTV trn IMS-NGN TS. L Nht Thng, KS. Bi Vn Anh, KS. Nguyn Thu Hin, Th.S V Thy H, Th.S Nguyn Xun Hong [4]. The 3G IP multimedia subsystem (IMS) Merging the Internet and the Cellular Worlds, second edition, Gonzalo Camarillo and Miguel A.Garcia Martin, 2006 [5]. IP Multimedia Subsystem (IMS) Handbook, edited by Syed A.Ahson Mohammad Ilyas, 2009. [6]. The IMS, IP Multimedia Concepts and Services, second edition, Miikka Poiksellka, Georg Mayer, Hisham Khartabil, and Aki Niemi, 2006. [7]. IMS in Next Generation Networks, Thomas T. Towle, 2005. [8]. Architecture and Service Enablers for Quadplay, Thomas Magedanz, 2008. [9]. A guide to IPTV: The Technologies, the Challenges and How to Test IPTV, Tektronix, 2007. [10]. Cc bi bo trn Internet v Gii php IPTV trn IMS [11]. Giai phap cua Alcatel lucent, Huwie v IMS

SV: Nguyn Thi Sn - H09VT3

93