Está en la página 1de 18

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

HNG DN CI T V CU HNH NHANH VIBA PASOLINK V4


--------------o0o-------------I. CHUN B: thc hin cu hnh tuyn Viba Nec Pasolink v4 ta cn phi c cc iu kin sau: 1. Cng c: - 01 My tnh xch tay c cng COM. - Nu my tnh khng c cng COM th phi c thit b USB to COM. - Dao bn phin. - Dy config chuyn i giao din t DB9 sang DB15 vi giao din nh sau: STT 1 2 3 4 5 6 7 T PC : DB9 female Chn Chc nng 5 GND 4 DTR 6 DSR 7 RTS 8 CTS 3 TXD 2 RXD Kt ni n IDU : DB15 male Chn Chc nng 2 GND 5 CTS 4 RTS 3 RXD 1 TXD

2. Phn mm: - Phn mm Pasolink Network Manager Terminal: PNMTSetupDisk (Rev.4.27.030). - Phn mm NetConfigTool: NetConfigTool (Rev.4.24.019). 3. iu kin thit b: - C 01 tuyn Viba lp t hon thin v ra ht lung ti phin u dy trn DDF. - c lung truyn dn n trm u gn. II. CI T PHN MM: 1. Ci t phn mm PNMT (Pasolink Network Manager Terminal): B1: M th mc cha b ci chng trnh t a ci PNMTSetupDisk (Rev.4.27.030) hoc th mc trn a cng. Chy file Pnmt.msi ci t chng trnh.

-1-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B2: Trong mc Select Installation Folder, nu cn chn th mc khc ci t chn Browse v ch n th mc cn ci t ri chn Next sang bc tip theo.

B3: Sau khi chn th mc xong, tip tc chn Next ti cc ca s khc chng trnh ci t n khi kt thc, chn Finish hon thnh ci t. 2. Ci t phn mm NetConfigTool: B4: M th mc cha b ci chng trnh t a ci NetConfigTool (Rev.4.24.019) hoc th mc trn a cng. Chy file NetConfigTool.msi ci t chng trnh.

B5: Trong mc Select Installation Folder, nu cn chn th mc khc ci t chn Browse v ch n th mc cn ci t ri chn Next sang bc tip theo.

-2-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B6: Sau khi chn th mc xong, tip tc chn Next ti cc ca s khc chng trnh ci t n khi kt thc, chn Finish hon thnh ci t.

III.

CI T MODEM: Sau khi ci t xong chng trnh PNMT v NetConfigTool, ta tip tc thc hin cu hnh modem to kt ni n khi IDU trong nh. B7: Click chut vo Start button, chn mc Control Panel, chn phn Phone and Modem Options, hp thoi Phone and Modem Options xut hin. Click chn phm Add thm modem to kt ni.

-3-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B8: Hp thoi Add Hardware Wizard xut hin, tch chn vo hp kim Dont detect any modem; I will select it from a list ri chn Next.

B9: Trong hp thoi Install new modem chn loi modem l : Standard 19200 bps Modem ri chn Next.

-4-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B10: Hp thoi tip theo xut hin, trong phn chn cng ta chn cng COM1. Ri chn Next.

B11: Khai bo Connection, trong phn Control Panel, chn mc Network Connections. Trong phn Network Tasks, chn phn Create a new connection.

-5-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B12: Hp thoi New Network Wizard xut hin. Chn hp kim Connect to the network at my workplace, ri chn Next.

B13: Hp thoi Network Connection xut hin, chn mc Dial-up connection ri chn Next.

-6-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B14: Hp thoi New Connection Wizard xut hin, chn loi modem l Standard 19200 bps Modem (COM1). Ri chn Next.

B15: Hp thoi Connection Name xut hin, nhp PNMT vo phn Company Name ri chn Next.

-7-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B16: Hp thoi Phone Number to Dial xut hin, nhp s 1234 vo phn Phone number ri chn Next.

B17: Sau khi xong phn to connection, biu tng PMNT connection s xut hin trong Netword Connection. Kch phi chut vo biu tng, menu popup s hin ra, chn Properties. Ca s PMNT Properties xut hin, tr chut vo dng Modem: Standard 19200 bps Modem (COM1) ri chn Configure.

-8-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B18: Hp thoi Modem Configuration xut hin, b ht cc du kim ti cc la chn nh hnh di, ri n OK tr v ca s PMNT Properties.

B19: Trong ca s PMNT Properties, chn tab Networking, Nhp chn nt Settings, hp thoi PPP Settings xut hin, b ht cc du kim ti cc la chn nh hnh di ri n OK.

-9-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B20: Vn ti tab Networking a tr chut ti dng Internet Protocol (TCP/IP) ri chn Properties, ca s Internet Protocol (TCP/IP) Properties xut hin, kch chn nt Advanced. Hp thoi Advanced TCP/IP Settings xut hin, b du kim ti la chn Use IP header compression ri chn OK.

-10-

Ban Tiu chun nh mc IV. CU HNH VIBA:

Phng K thut TCT

B21: Chy chng trnh PMNT t Start menu. i chng trnh kt ni vi IDU v load d liu ban u ca thit b. Khi hon thnh, mn hnh chng trnh s nh hnh di.

B22: Kch chn menu System v chn Login, hp thoi Login/Logout xut hin nhp Use name l admin, Password trng ri chn OK ng nhp vo h thng, khi bn mi c th khai bo cu hnh cho thit b.

B23: Kch chn tab Configuration ri chn Equipment Setup cu hnh thit b.

-11-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B24: Ca s Equipment Setup xut hin, t tn s, kch chn vo nt Frequency Plan, hp thoi Frequency Plan xut hin. Nhp vo knh tn s ti mc TX/RX CH: chn ly cp tn s thch hp ca Viettel, ri kch chn nt Execute update thng tin vo IDU.

B25: Tip theo nhp chn vo phn TX Power Control t cng xut pht, hp thoi TX Power Control xut hin, nh du kim vo la chn ATPC ri kch chn nt Execute.

-12-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B26: Tip tc kch chn vo phn Bit Rate t loi lu lng truyn dn, hp thoi Bit Rate xut hin, nh du kim vo loi lu lng truyn dn yu cu ri kch chn nt Execute.

B27: t thng s Ber kch chn vo phn BER Threshold, hp thoi BER Threshold xut hin, la chn gi tr BER l 1E-6 ri kch chn nt Execute.

-13-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B28: tip tc cu hnh, chy phn mm NetConfigTool t Start Menu, ca s chung trnh NetCfgTool xut hin, kch chn biu tng cho viba nh hnh di v chn loi Viba l Pasolink V4. Ri kch chut vo vng mn hnh mu xanh chng trnh t to Network terminal.

B29: Kch chn menu Tools -> Create Configuration config network.

B30: Hp thoi Create Configuration Option xut hin, kch chn nt Next.

-14-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B31: Hp thoi Create Configuration Check xut hin, kch chn Test chng trnh thc hin check, n khi hon thnh th kch chn Next. Hp thoi Create Configuration Finish xut hin, chn Finish kt thc qu trnh config Network.

B32: Tip tc, kch chn menu File -> Export -> Configuration Files for PM Card. Hp thoi Browse for Folder xut hin, kch chn th mc lu tr file PM Card.

-15-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B33: Hp thoi Changed NEs List xut hin, kch chn nt Save lu file thc hin nu c hp thoai mi xut hin hi th chn OK, ri kch chn nt Close ti hp thoi Changed NEs List.

B34: Quay li chng trnh PMNT, ti ca s bn tri, kch chn tab PMC config network.

-16-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B35: Trong phn Download (PC >> PMC), kch chn Configuration File, hp thoi Download Configuration File xut hin. u tin ta chn type l System Config, phn File kch chn nt Browse ri ch ng dn n th mc cha file system.cfg trong th mc No.001 hoc No.002 (Mc nh u no cu hnh trc th t l No.001, u no cu hnh sau th t l No.002) trong PMCard c to ra bi chng trnh NetConfigTool cc bc trn v Execute ri tip tc kch chn Update.

B36: Khi kch chn Update, hp thoi Update Configuration File xut hin, nu l update System Config th hp thoi s c hp kim System Config c tch cn nu update Network th hp kim Network Config s c nh du, tip theo kch chn nt Execute.

B37: Hp thoi Confirmation xut hin kim tra c chc chn update hay khng, kch chn nt Yes bt u update.

-17-

Ban Tiu chun nh mc

Phng K thut TCT

B38: Sau khi update xong, i 1pht, h thng s khi ng li, thc hin Login nh bc 22 sau tip tc update Network Config bng file Network.cfg theo trnh t t bc 34 n bc 37 hon thnh vic cu hnh Viba.

Thc hin tng t u cn li ca Hop Viba, sau khi thc hin xong ta s nhn thy cu hnh c hai u ca hop viba ti hai ca s bn phi v bn tri ca tuyn. H Ni, ngy thng 05 nm 2007. BAN TIU CHUN NH MC

-18-