Está en la página 1de 8

3.2.

1>Thit b DSLAM Alcatel 73xx

- Ti tnh Lm ng hin ang trin khai h thng IP Alcatel trn 2 dng thit b l ISAM 7302 v 7330. - V mt nguyn l hot ng v phng thc chuyn mch, 2 dng thit b trn khng c s khc bit. S khc bit c bn ca 2 dng sn phm ny chnh l dung lng thu bao p ng v kh nng chuyn mch trn tng thit b. ISAM 7330 c kch thc nh gn, s lng thu bao xDSL ti a l 196 (4 card x 48 port). - V kch thc nh gn v s lng thu bao khng ln, ISAM 7330 thng c lp t ti nhng khu dn c tha tht v xa h thng tng i. Kh nng chuyn mch 24Gbps l khng cao so vi cc thit b cng ngh mi, v vy ISAM 7330 c xem l gii php nh l nhng node mng cui hoc l node mng trung gian trong h thng mng ADSL. S lng port uplink s dng ti a c th ln n 10 port nhng thc t ch s dng 2 port cho gii php kt ni im im. V thit k vi kch thc nh gn, cc card thu bao thng c trang b thm cc card Sliptter tng ng km theo. ISAM 7330 ph hp lp t ti trong cc outdoor v thc t ang c trin khai trn hu ht a bn ton tnh.

Hnh. 18 : Thit b ISAM 7302

Hnh.19 : Thit b ISAM 7330

- So vi ISAM 7330, ISAM 7302 c kch thc tng i ln, c lp t trong cc t Rack vi cc farme Splitter i km. V kch thc ln v kh nng chuyn mch cao, ISAM 7302 thng c lp t ti cc node mng trung tm. ISAM 7302 p ng c mt s lng thu bao tng i ln, c th ln n 768 thu bao trn 1 thit b khi s dng ti a cc khe cm vi card thu bao ADSL hoc SHDSL. Vi kh nng chuyn mch ln n 48Gbps, cc thit b ISAM 7302 c xem nh l node mng tp trung lu lng trong h thng. Khi s dng n u im ny, kh nng m rng cc ng uplink c th ln n 10 port v rt kh thi trong trin khai thc t. Do kch thc v s lng thu bao ln, ISAM 7302 c lp t trong cc rack vi cc shell Splitter i km. - Module NANT-C : Giao tip vi modem thu bao, gm 48 cng ADSL cung cp ti a 48 thu bao.

- Module NANT-A : m nhim chc nng iu khin v tp trung lu lng t cc module thu bao , NANT-A c cc cng Console, Uplink 1Gb hoc Uplink 100Mbps
3.1.1>Thit b truyn dn quang OSN
OSN c tn y l OptiX OSN 1500/2500/3500 Intelligent Optical Switching System. y l nhng thit b truyn dn SDH th h sau (NG-SDH), thuc lp mng truy nhp, mng hi t v mng li. a>OSN 1500:

Hnh 8 : OSN 1500A

Hnh 9 : OSN 1500B


OSN 1500 l thit b truyn dn quang c pht trin bi Huawei, tch hp cc cng ngh nh SDH, PDH, WDM, Ethernet,... C hai loi OSN 1500 l OSN 1500A v 1500B, hai loi ny ch khc

nhau dung lng s dng. OSN 1500 c th lp vi h sn phm OSN 2500, 3500, 7500, 9500 trong mt mng truyn dn.

Hnh 10 : Khe vt l ca OSN 1500B Giao din PDH:


Giao din in 2.048 Mbit/s , connector DB44 Tc bit : 2.048 Mb/s. Tr khng : 120 Ohm (D12S). Cung cp cc giao din quang STM-1, STM-4, STM-16. Giao din Gigabit Ethernet (GE) quang: board EGS2. o o o o o o Tc uplink: 2.5 Gbit/s. S VC TRUNK: 48. Cung cp hai giao din Giga Ethernet: 2 x GE. Tc uplink: 622 Mbit/s. S VC TRUNK: 12. Cung cp bn giao din Fast Ethernet: 4 x FE.

Giao din SDH: Giao din Ethernet:

Giao din Fast Ethernet in (FE): board EFS4.

b>OSN 2500:

OSN 2500 l thit b truyn dn quang c pht trin bi Huawei, tch hp cc cng ngh nh SDH, PDH, WDM, Ethernet,... OSN 2500 c th lp vi cc h sn phm OSN 1500, 3500, 7500, 9500 trong mt mng truyn dn.

Hnh 11 : OSN 2500 Giao din PDH:


Giao din in 2.048 Mbit/s : connector DB44 Tc bit : 2.048 Mb/s. Tr khng : 120 Ohm. Cung cp cc giao din quang STM-1, STM-4, STM-16.

Giao din SDH:

Hnh 12 : Khe vt l OSN 2500 Giao din Ethernet:


Giao din Gigabit Ethernet (GE) quang: board EGS2. o o o o c>OSN 3500: Tc : 1000 Mbit/s. Cung cp hai giao din Giga Ethernet: 2 x GE. Tc : 100 Mbit/s. Cung cp bn giao din Fast Ethernet: 4 x FE.

Giao din Fast Ethernet in (FE): board EFS4.

Hnh 13 : Subrack OSN 3500


OptiX OSN 3500 l thit b truyn dn quang th h sau c pht trin bi Huawei v n c tch hp cc cng ngh nh: SDH, PDH, WDM, ATM, Ethernet. OptiX OSN 3500 cung cp nn tng truyn dn cho cc dch v d liu vi hiu qu cao.

Hnh 14 : Khe vt l OSN 3500 Giao din PDH:


Giao din in 2.048 Mbit/s : connector DB44 Tc bit : 2.048 Mb/s. Tr khng : 120 Ohm. Cung cp cc giao din quang STM-1, STM-4, STM-16, STM-64.

Giao din SDH:

Giao din Ethernet:


Giao din Gigabit Ethernet (GE) quang: board EGS2. o Tc : 1000 Mbit/s. o Cung cp hai giao din Giga Ethernet: 2 x GE. Giao din Fast Ethernet in (FE): board EFS4. o Tc : 100 Mbit/s. o Cung cp bn giao din Fast Ethernet: 4 x FE.