Está en la página 1de 19

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam

CHNG I TM HIU MNG TRUYN DN VIN THNG QUNG NAM


1.1 Khi qut: Qung Nam l tnh duyn hi min Trung, c tch ra t tnh QN-N c vo thng 01/1997, l mt tnh thuc vng trung trung b c v tr a l rt c bit,cng thng xy ra bo l rt kht nghit nhng li c nhiu tim nng pht trin v kinh t.Nm trn trc l chnh ca thnh ph Nng v Khu cng nghip Dung Qut, Qung Nam ang tng bc hnh thnh nhiu khu cng nghip nh khu cng nghip in Nam - in Ngc, khu kinh t m Chu Lai, to nn mt vnh ai phc v cho khu vc min Trung.Vng t Qung Nam cng c thin nhin ,qu kh u i l mt khu du lch lin hon ca Min Trung ,Ty Nguyn trong phi k n hai di sn vn ho th gii l :Thnh a M Sn v khu Ph c Hi An.Qung Nam nm trung c nc c to a l: T 14057'10'' n 16003'50''' v bc T 107012' 40'' n 1080 44'' 20'' kinh ng Pha bc gip thnh ph Nng; pha ng gip bin ng vi trn 125 km b bin, pha Nam gip tnh Qung Ngi, pha ty gip tnh Kon Tum v nc Cng ho dn ch nhn dn Lo. Tnh Qung Nam gm: Thnh ph Tam K, th x Hi An, cc huyn ng bng v trung du: Ni Thnh, Thng Bnh, Duy Xuyn, in Bn, i Lc v cc huyn min ni: Tin Phc, Tr My, Hip c, Nam Giang, Ty Giang, Phc Sn, Qu Sn. Din tch t nhin 10.406Km2, dn s 1.605 nghn ngi (nm 2007), chim 3,1% v din tch v 1,8% v dn s c nc. Dn c tp trung khng ng u v sinh sng ch yu bng canh tc nng nghip, a hnh ni non him tr v th cng nghip cha c u t ng mc, cuc sng ca ngi dn cn nhiu kh khn. Tuy nhin tim nng v t ai v s ngi lao ng rt ln, y l iu kin Tnh Qung Nam xy dng v pht trin lu di, trong c xy dng v pht trin rng ln mng li vin thng v hot ng bu chnh. Vin thng tnh Qung Nam c thnh lp v i vo hot ng t ngy 01/01/2008 trn c s chia tch Bu in Qung Nam c. c s ch o v gip ca lnh o cp trn, cng vi s n lc ca cn b cng nhn vin, Vin Thng Qung Nam xy dng v pht trin ton din theo hng tn dng mi c hi, thc hin i mi, ci cch c ch, a dng ho dch v tin thng vo cng nghip hin i ca t nc, p ng tt nht nhu cu thng tin ca khch hng tt c cc vng trong tnh. c s u t ca Tp on Bu chnh Vin thng, Vin Thng Qung Nam thi cng v lp t thnh cng h thng tng i in t 1000E10 do hng Alcatel (Php) sn xut c dng lng 200.000 thu bao, y l tng i s hin i, s dng bo hiu R2 v CCS7 nn d ha mng vi cc tng i khc ph hp vi s pht trin tng lai ca mng in thoi Vit Nam. Bn cnh vi s truyn dn s ha hon ton s dng cc thit b v tuyn mng vi ba s hin i nh DM 1000, AWA1504, AWA1808, CTR210, ATFH v FLX 155 Mb/s ca Fujitsu, cc thit b truyn dn quang do hng NEC ca Nht v hng UTStarCom (Trung Quc) sn xut . Tt c u t ng ha ngy cng p ng nhu cu ca khch hng. Cu trc mng vin thng Qung Nam dng hnh sao vi tng i ch OCB 1000E10 ti Th x Tam K v hai tng i Host t ti huyn Duy Xuyn v ti Hi An x l v iu khin 60 tng i v tinh v 10 tng i SDE nm ri rc cc huyn v th x trong tnh. Ngoi ra cn c mng truyn dn lin tnh v truyn dn quc t. Mng truyn dn lin tnh ti OCB Tam K s dng viba s ATFH c tc 140Mb/s truyn n i TOLL ti Nng ha mng cho ton tnh. 1.2 Cu hnh mng vin thng 1.2.1 Mng chuyn mch

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-2-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam - Tng i Host Tam K: S dng tng i loi Alcatel 1000E10 MM, phin bn phn mm R24, lp t ti thnh ph Tam K vi 21 v tinh, tng dung lng s dng l 44410 thu bao trn 64758 lines lp t ca h thng, tng trung k s dng l 402/552 dung lng lp t, s cng bo hiu s dng/lp t: 72/199. Tng i Host Duy Xuyn : S dng tng i loi Alcatel OCB 283 , phin bn phn mm R24, lp t ti Duy Xuyn vi 25 v tinh, tng dung lng s dng l 35980 thu bao trn 42628 lines lp t ca h thng, tng trung k s dng l 43312/376 dung lng lp t, s cng bo hiu s dng/lp t: 34/128. - Tng i Host Hi An: S dng tng i loi Ericsson loi AXE 810 thuc d n ODA, phin bn phn mm APZ 212 33C, lp t ti th x Hi An vi 10 tng i v tinh, tng dung lng lp t l 44340 lines, dung lng s dng l 33320 thu bao , tng trung k s dng/lp t l 261/492 , s cng bo hiu s dng/lp t: 30 /128. - Cc h khc nhau ca tng i: 10 tng i c lp SDE v 03 b truy nhp V5.2 tng dung lng lp t l 8.426 lines. 1.2.2 Mng truyn dn a- Mng truyn dn khu vc: Song song vi vic lp t cc trm v tinh ti cc huyn, trn mng cn lp t cc b tp trung thu bao s nh nh USC, UDC, DLC, VSAT ... phc v cho nhng vng dn c c mt thp hn v nhu cu s dng cha ln. b- Mng truyn dn cc huyn: Ngoi tng i ch OCB v Host Hi An cn c 33 tng i CSND v 10 tng i SDE lp t ti cc huyn, x. Cc tuyn truyn dn chnh l DM1000, AWA 1504, AWA 1808 v FLX 150/600 ca Fujitsu, truyn dn quang ca NEC, V5.2 ca UTStarCom. c- Mng truyn dn lin tnh: Mng lin tnh ti OCB Tam K s dng Viba s ATFH c tc 140Mb/s truyn n n tng i TOLL ti Nng ha mng cho ton tnh. d- Mng truyn dn quc t: c truyn t OCB Tam K ra VTN3 Nng. ng truyn ny s dng tuyn cp quang SDH 2,5Gb/s song song vi viba s ATFH 140Mb/s. 1.2.3 K Thut truyn ti ng trung k - Phng tin truyn dn phn cp cho mng truyn dn ca tnh a- Mng truyn dn cp I: Tng i 1000 E10 ti Tam K s dng thit b viba s ATFH 10E1 vi tc 140Mb/s do Php v c hp tc sn xut (hin nay dng d phng) v thit b SDH 2,5Gb/s - 20E1 di quyn gim st ca VTN3. b- Mng truyn dn cp II: c truyn i trc tip t phng truyn dn Tam K n cc i Tuyn cp quang: Thit b ny do Nht sn xut c dung lng ng truyn B = 155Mb/s (STM-1). c truyn i t Tam K <--> in Bn qua cc trm nh: Tam K, Khu cng nghip, An Xun, Chin n, K Xuyn, Thng Bnh, Hng An, Duy Xuyn, in Bn, B Rn. Tuyn c thit lp theo mng vng Ring. Tuyn DM 1000: Thit b ny do Nht sn xut c tc 16Mb/s, dung lng 240 knh. Pht i tuyn Hi An, Duy Xuyn, Thng Bnh, Ni Thnh. Tuyn RMD AWA 1504: Thit b ny do c sn xut, tc 4Mb/s, dung lng 60 knh, pht i t OCB Tam K n cc tuyn: An Ha, Dim Ph, Tam Dn, Tin Phc, Tr My, Qu Sn, Tam Thanh, Trung Phc (qua o Le). c- Mng truyn dn cp III: Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1 -3-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam Ch yu s dng thit b viba s 1504 ca c sn xut, tc 4Mb/s, dung lng 60 knh, phc v cho cc khu vc c lu thoi thp hn. Tuyn DM 1000 ca Nht: -Pht i t Duy Xuyn i i Lc -Pht i t Duy Xuyn i B N Tuyn AWA 1504 ca c: -Pht t Duy Xuyn i H Nha, Ni Rang, G Ni, Kim Lm, Phong Th -Pht t Hi An i Cm Kim, C Lao Chm -Pht t i Lc i H Tn, i ng, Nam Giang, vng B -Pht t An Ha i Tam Hi -Pht t in Bn i TOLL (VTN) Tuyn cp quang ca Nht: -T Duy Xuyn i Cu Chm -T Hi An i Ca i, Cm H, in Ngc 1.2.4 Cc vng Ring: Hin ti Bu in Qung Nam ang s dng hai thit b truyn dn cng ngh SDH ca NEC v FLX ( Tc 155 Mb/s ) vi 5 vng Ring , mt nhnh r kt ni n cc tng i Vng ring 1-1 : STM 4 dng thit b FLX dung lng s dng 79/126E1 gm 5 trm : HOST Tam K, in Bn, HOST Hi An, Duy Xuyn, B Rn, Hng An v nhnh r t Duy Xuyn-Phong Th- i Lc-H Nha. Vng ring 2-1: STM-1 s dng thit b NEC, dung lng s dng 22/96E1 gm c 4 trm : HOST Hi An, in Thng, in Ngc, Cm H, Ca i. Vng ring 2-2 : STM-1 s dng thit b FLX dung lng s dng 55/96E1 gm 7 trm : HOST Tam K, Chin n, Qun G, K Xuyn, Thng Bnh, Cu Chm, Kim Lm, Duy Xuyn. Vng ring 2-2: STM-1 s dng thit b NEC dung lng s dng 28/96E1 gm 5 trm : HOST Tam K, An Xun, An Ho, B Bu, Dim Ph, Ni Thnh. Vng ring 3-3 : STM-1 s dng thit b FLX dung lng s dng 30/63E1 gm 4 trm : HOST Tam K, Tin Th, Tam Dn, Tin Phc, Khu cng nghip Tam K. Modem quang: Bu in Qung Nam s dng cc Modem quang cho cc trm: Khu cng nghip Tam Dn, ng Giang - Azich, P rao A S, Prao A Vng, Nam Tr My Bc Tr My, Bc Tr My Tr Dn, B Rn Duy Xuyn v s dng cp quang trc tip n cc trm V5.2, cc DSLAM dng cho dch v Internet ADSL.

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-4-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam


S M NG CHUY N M c H V TRUYN D B U N T QU N I NH NG NAM 10/2006 N
Tra Viba m BANA
2A W A 15 4E1 04

UPG 60L
AWA1 504 1E1 AW A1 504 SngKn - 1E AW 1 (V5.2 UM C -180L ) A V ng A 15 Quy Thg t n (UM C-120L ) M 04 ini (SDE - 330L ) lin -2E k 1 -1 pCh nh 6E 1 HaNha (UM C -60L ) (2304L-8) AWA 1504 -2E1 aHg i n (SDE- 752L ) OF C - 2E A s 1 (UM C-64L )

TOLL VTN3

OCB NG
FO -8 FC i O 2s

2 DM 1000

Ca rd FO

NG GIANG (906L )

aHi i p (1024L-26)

BRAS VTN3

i Ngo n c (4352L ) i Th g n n (3072L-36)


E1 EC - 6 SDH N

OFC - 1E 1

Card FO

C Ha m (2580L )

E1 -5 5M 15 NEC H SD

OFC - 8E1

Dng (300L ) K CN N N (1024L-48)

Rin gN E1 h n h

Zahung USC 32L


OFC - 1E1

- 1E1 OFC O rd F Ca

AL I C (3328L-10) (2048L-43)
E1 ATFH - 10

MyHi p
AW A Vib 1504 -2 a 18 08-4 E 1 E1

A Z CH (SDE 256L )

TY GIANG SDE (474L )


AWA 150 1E1 4

NAM GIANG (904L)

g Rin

h n Nh

SDH 622 Mb /s -1 2E1

3/21 E 1

Huy n m i TGiang

AW A (906L-394L ) Vib 150 4 a1 808 - 2E1 -4E 1

HaT n

504 A1 AW 2E1
AWA 1504 2E1

I BA N N (5120L-7) (1024L-30)

1 1E 6/2

1 AWA 1504 - 2E1

E1 b/s7 622M DH S - 1E1 1504 AWA

1504 CuL aoCha m AWA 1 2E 184L-AN 2000 An Bng (500L ) SDH 1 55M 6E1 HAN I (4864 + 5120L )

SD H1 55M NE - 6 C E1

Minilink 2E1

2 /21

DM

M k lin ini
Ring Nhnh 6/21 E1

E1 -8 00 10 1 6E -1
M

Vu gB n (2048L-6)
Qun g hu (1 0 24 L 7 ) -2

GoN i Ring Nhn (1024L-17) PhongTh E1 h (1024L-46) (1792L-1251L ) AWA 1504 -2/2E1 Rinhnhnh 6E1 - 2/2E1 AWA 1504
Hu aw ei

ini lin k in An - 1 6E (300L ) 1


6/21

RL U BA T HA H N C (1280L-49)

C A A I (3450L )

E1 EI -2 UAW 55M H SDH 1 -2E1 AWA1504


FLX 7/63E1

NRang i (768L-45)

9E1 SDH2,5G -2

K i L m m ( 2048L-12)

Minilink2E1

B GIG N N (460L ) VSAT CHAVA H N (TOCA 32 +4 E&M )

Ri ng

DUY XUY N (3072L-9)

Ba Re n (1792L-16)
FL XE1 2/21

DM 1000 - 16E 1

7E 1

TrKi u 1024L-50
AWA 1808 4/4E1 AWA 1504-2/2E1

H ngAn (2304L-11)

E1 00 - 16 DM 10 k -4E1 E1 M inilin - 16 1 7E1 10E 504 inh SDH SDH nil A1 Mi AW 2E1

FL X - 155A 5/21E1

e Le o

TrungPhc (1024L ) 505AWA 1 2E i 504 1

C Ch u m ( 3072L-25)QU SN (3072L )

TH NG B H N

(4608L-29) (512L-41)

B nhMinh (1280L-32) Opnet

CTR210- 4/4E1

55 H1 SD

HI P C (1024L-24)
OFC 1/4E1

OFC

8E 1

PH C SN (2048L-39)

SngTr (UDC- 120L ) PH C Hi p TIN L A H N (UDC - 120L ) (DL C - 120L)


AW A 1/2E 1504 1

1 Minilink - 16E AW Vi An t A (1280L-19) 4/4 18 E1 08 Tin C m (120l) TamLc (240l)

3 RM R1504 TRAD N (U SC - 64L )


OFC -3/8 E1

504 A1 AW 1E1

1 5E -1

K Xuyn (2048L-20)
5A 15 X - E1 FL 2/8

211 i
1504 AWA E1 RMR1500 2/2

TIN PH C (2048L-13)

TRAM AI (512 L-42)


E1 2/2 04 15

405 i

3 AWA 1504 2/2E1 -

150 4AW A 15 1/2E1 04 K DCs1 -2/2E 1 (1536L )

PhuNinh AW A

Qun G (1024L-44)
OCB 12 ) + 80L (4864L

FL X 15 3/21E 5A 1

A AW

OFC -1/4 E1

B TRA M Y C (1792L-36)

TrGip (U SC - 40L )

: V5.2 : USC : Bl ba pvi : T CSND ngi : T RLU ngi : Bkhuy i Vinaphone ch : T CSNMM ngi : Tr chuy nti ba m pvi

S DH

NE C 5/16 E1

TRAN G (D L C -120L )

Tr ngXu n TinTho (768L ) 55M -38) 096L SDH 1 1E1 (586L ) KCN (4 1/2 SDH X -1 C : Truy n quangPDH nd FL F NE : Truy n vi baAWA 1808 nd 2/8E L X 1 b/s : Truy n vi baAWA 1504 nd E1 21 5M E1 4/ : SDH 155M- NEC 15 16 / TamDn H : SDH 155M FL X 11 SD (1536L ) : SDH 622M FL X : Truy n Minilink nd 1 /4 E An Xu n : Truy n CTR 210 nd C-1 OF (4352L ) : T SDE ngi C NE l : DSL AM C -COM : Zyxe H 1 TamLnh SD 16E : BTSVinaphone (UM C- 240L ) mHV 3/ Na Ba u B : DSL AM Sie mens : Para (1536L-40) OP : BTSMobiphone

X FL H 1E1 SD 6/2 1

FL X -155 A 7/8E1

China n (2304L-37) V5.2 Tam Ph (UM C-360L )

/4E1 OFC -1

OFC-1/4E1
H SD

AW A 1/2 1504 E1

DM

5M 15

AWA 15 2/2E1 04 AWA 1 2/2E1504

NE T

SDH NEC 7/16E1 OF C NU THA H -1/4E I N 1 (5120L-18)

1 /4E -4 00 10 EC sN /b/

TamThanh (1280L-31)

An Ho a (1280L-4)

Tam S n (V5.2- 120L ) UM C

NEC SDH 2E1 13/3

(512L-34)

DimPh (1792L-15)

TamM ng (192l)

TamHa i (768L-22)

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-5-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam


S M NG c p quang 2 008
TY GIANG 8FO-T A Z CH 24FO-C i Th g n n 16FO 24FO-C aHi i p VTN i Ho n 8FO-T A Vng A S 8FO-C i Ho n HaTn 16FO-C 16FO-C HaNha 8FO-C AL I C 8FO-T 8FO-T 8FO-T k o m i 5km 16FO-T KCN N- N 24FO-C 8FO-C C Ha m 8FO-C Dng 24FO-C

8FO N

TOLL VTN3
8FO-C 8FO-T 8FO-C

i Ngo n c

nh p Ch

NG GIANG 8FO-T 24FO-C

16FO-C

Phong Th 8FO-T 24FO-C

An Bng 8FO-C 8FO-C C A A I 8FO-T

aHg i n
Qung hu

16FO-C NAM GIANG Vu g B n Ph n 2: ng 8FO-T k m i o VTN-HCM M Sn Ki L m m 16FO-C 16FO-C C Ch u m 8FO-T

8FO-T I BA N N

HAN I 24FO-C

GoN i

16FO-C 8FO-T 24FO-C

Cm Nam
DUY XUY N 8FO-T

Cm Thanh

16FO-C

BA THAH N C

24FO-C 24FO-C
Ni Rang

8FO-T 8FO-T Trung Ph c QU SN 8FO-T Qu thun

8FO-T

H An ng 24FO-C 24FO-C

8FO-T Hip c 8FO 8FO-T PH C SN Tin Cm 8FO-T TIN PH C KDC s1


B TRAMY C

8FO-T

ViAn t

8FO-T

8FO-T Binh Qui VTN

THNG B NH

8FO-C

B Minh nh 8FO-C

B Sa nh 16FO Thu Y n n 16FO 16FO 24 FO-C 8FO-T 8FO-T T dn TamL nh NHV


T Xun K CN

24FO-C

Ph Ninh

24FO-C

8FO-T

8FO-T 16FO Tin th

24FO-C

Tam k
8FO-C

8FO-T TRADN 8FO-T TRAMAI

16FO-C 24 FO-C 8FO-T 8FO-T An Xun

8FO-T

8FO-T

8FO-T TrGip

8FO-C

TamPh

8FO-T

TamThanh

24FO-C BaB u Tam S n 8FO-T Dim Ph 8FO-T NU THA H I N 8FO-T TamGiang An Ho a 8FO-T 8FO-T 8FO-T

Tam M ng

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-6-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam

S c c vng r ing sdh h in t i

V ngB i Th g n n i Ngo n c

aHi i p Q Hu PhongTh i Ho n

KCN N N -

Ringnhnh 155Mb/s awei Hu


HNha AL I C HT n

Ringcp 155M b/s NEC

Nh nh 155Mb/s NEC

Dng

I An N
155 Nh Mb nh /s N EC

I BA N N C Ha m

Nam Giang

i hng

Phng GoN i
Nhn h SD H 622 M s/s

Nh nh 155Mb/s NEC

HAN I

Tr K iu B Ging TrungPhuoc

C Ch m u

Ringdt 155Mb/s awei Hu


Ki m mL
BA T HA H N C

DUY XUY N

nh Nh EC b/s N 155M

C mtThanh

Nhnh 155Mb/s NEC


C A A I

PH SN C

B Rn

Rin g C p C 155MB/s NE
H ngAn

Ring d t 155M b/s FL X

Ring c p 622Mb/s FLX

An Bng VTN

TH NG B H N

Q G

C n

K xuy n KDC So 1 KDCs1

B TRAM Y C

K xuy n

Ring 155Mb/s FL X

Ringd t 155Mb/s FLX


Tam Thanh T Xun

Tam k

TIN PH C

NanmTRAM Y

Tin th

T dn

Ba u B

Ringdt 155M b/s NEC


An Ho a NU THA H I N M A 2010

DimPh M A 2010

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-7-

Nh nh 155Mb/s NEC

Hip c

QU SN

Vi An t

15 Nh 5M n b /s h FL X

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-8-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-9-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam S c c vng Ring NEC sau qui ho c h ph ng n 1 Ng c Th ng Nam

Ringcp 1 5Mb/s 5

CmSa C H D D ng

Ho B n P Th

Ringcp 1 5Mb/s 5
Hi An Ph ng Duy Xuyn

Ringcp 1 5Mb/s 5

An i Lc B Ging

C Thanh

Ca i

Ring d t Ringcp 1 5Mb/s 5 62 2Mb/s


Tam K

P S n n t H c Q S Vi An

BB u

Ring d 1 5Mb/s t 5

An Ho

DimPh

Ni Th nh

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-10-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam S c c vng Ring NEC sau qui ho c h ph ng n 2 Ng c Nam

Th ng

Ringcp 1 5Mb/s 5

CmSa C H D D ng

Th P Th

Ho

B n

Ringcp 1 5Mb/s 5 Ringcp 1 5Mb/s 5


Hi An C Thanh Duy Xuyn
- i chuy u n: -C s n: - MA 2 0 01 - MA 2 0 02

An Ph ng

Ca i

Ring d t 62 2Mb/s

Q S n

Ringcp 1 5Mb/s 5
Ri ng nh n h1 55 Mb /s
V An Tam K H c

Tam Thanh T Ph c

P S n

BB u

Ring d 5 Mb/s t1 5

An Ho

DimPh

Ni Th nh

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-11-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam 1.2.5. xut m rng : Phng n 2 . - Trang b thm 01 b card ca thit b MA2020 cng vi 01 Subrack d phng ti Cng ty rr to nn 01 trm MA 2020 lp t cho Hi An thay th trm MA2010, thu hi trm MA2010 v d phng (hin ti khng c d phng). 1.3. THIT B FLX : a. Thuc Host Tam K : Nu thi cng tuyn cp quang t KDC s 1 n KCN v Nam Hng Vng th s thit lp vng ring cp nh sau : Ring 1 : Tam K - Khu dn c s 1 Ph Ninh Tam Dn - Trng Xun KCN An Xun. Lp t modem quang hoc ONU-ONT cho trm Tam Thanh-Tam K hoc An Xun v ONU-ONT Thun Yn - Tam K, Thu hi trm FLX Tam Thanh n lp cho trm Ph Ninh. Ring 2 : FLX 155 Tam K - Tin Th - Tin Phc - Bnh Qu - K Xuyn - Qun G - Chin n. b. Ring 622Mb/s : Tam K - Thng Bnh - Duy Xuyn - Hi An: Gi nguyn nh c.

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-12-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam

S c c vng Ring FLX sau qui ho c h

Hi An

G N i

nhnh 155Mb/s
Duy Xuyn

Ring cp 62 2Mb/s

Ring d 1 5Mb/s t 5

B R n

ThngB nh

Ring d t
H An

15 22Mb/s 5/6

Ring nhnh 15 22Mb/s 5/6

T Ph c

Tam K
T Xu n KDC s 1 T D n KCN

Ring d t 15 5Mb/s

C n

Q G

Ring cp 15 5Mb/s
A Xu n

BTM

T Th

NHV

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-13-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam 1.4. Thit b HUAWEI : a. Cu hnh hin ti : Ring dt 155Mb/s : Duy Xuyn - Cu Chm - Tr Kiu - Kim Lm - Bn Thch v Ring nhnh : Duy Xuyn - i Lc - i Hip - H Nha - H Tn - i Hng - Nam Giang - Vng B - Qung Hu. b. xut : Hin nay khu vc i Lc, Nam Giang ch yu hot ng trn vng nhnh Huawei, trong khi tuyn cp quang 8FO t in Bn i i Lc c rt nhiu on cp treo v thng hay b s c t, mt khc s lng 8 si s dng ht, khng c si d phng. Tuyn Minilink ca VMS Duy Xuyn - i Lc cht lng gim thng hay rt mch. Tuyn DM 1000 Duy Xuyn - i Lc thu hi lp t cho B N - ng Giang. Nu thi cng c tuyn cp quang t Kim Lm - Vng B th cc trm tng i thuc khu vc i Lc xem nh Ring cp.

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-14-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam

1.5. Cc tuyn truyn dn cp quang thuc trung tm 1 : T i VT Tam K - Trm VT B Bu : + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn s dng loi cp quang ko cng n mode phi kim loi 36 FO t i VT Tam K - Trm VT B Bu vi tng chiu di si cp quang 9.020m. + B sung on cng b 2 ng 1 tng tiu chun di ng di 264m vt cu Tam K ni thng cng b hai u cu gm : tuyn xy dng 2 ng PVC phi110/100 di 102,9m ( tr lng b), tuyn s dng 2 ng st phi 113,5x3,2mm di 141m v tuyn s dng 2 ng HI3P phi 110x6,8mm di 18m. Trn tuyn xy dng 3 b cp 1 an 1 tng tiu chun di ng (s dng b b tng) ni ng. T trm VT B Bu - Trm VT Dim Ph: Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1 -15-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v chn trc tip s dng loi cp quang ko cng v chn trc tip n mode phi kim loi 36 FO t trm VT B Bu - Trm VT Dim Ph vi tng chiu di si cp quang 11.150m. T trm VT Dim Ph - i VT Ni Thnh: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v chn trc tip s dng loi cp quang ko cng v chn trc tip n mode phi kim loi 36 FO t trm VT Dim Ph - i VT Ni Thnh vi tng chiu di si cp quang 10.815m + B sung b cp v tuyn 2 ng cho on trn thng v ko cp gm : tuyn b sung 2 ng PVC phi 110/100 di 925,4m ( tr lng b) v tuyn s dng 2 ng HI3P phi 110x6,8mm di 48m. Trn tuyn xy dng 7 b cp 1 an 2 tng tiu chun di ng (s dng b b tng). T i VT Ni Thnh - Trm VT An Ha : + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn s dng loi cp quang ko cng n mode phi kim loi 24 FO t i VT Ni Thnh - Trm VT An Ha vi tng chiu di si cp quang 7.850m. + B sung thm 2 ng cho on trn thng v ko cp gm : tuyn b sung 2 ng PVC phi 110/100 di 872,8m ( tr lng b), tuyn s dng 2 ng thp phi 113,5x3,2mm di 119m v tuyn s dng 2 ng HI3P phi 110x6,8mm di 126m. T trm VT Khu CN - VT Trm Trng Xun : + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn s dng loi cp quang ko cng n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Khu CN - Trm VT Trng Xun vi tng chiu di si cp quang 1.500m T trm VT Trng Xun - Trm VT Tam Dn: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v chn trc tip s dng loi cp quang ko cng v chn trc tip n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Trng Xun - Trm VT Tam Dn vi tng chiu di si cp quang 8.525m.. T trm VT Tam Dn - Trm VT Tin Th: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo trn ct s dng loi cp quang ko cng v treo n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Tam Dn - Trm VT Tin Th vi tng chiu di si cp quang 8.755m. T trm VT Tin Th - i VT Tin Phc: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo trn ct s dng loi cp quang ko cng v treo n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Tin Th - i VT Tin Phc vi tng chiu di si cp quang 8.280m. T i VT Tin Phc - i VT Bc Tr My:

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-16-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo trn ct s dng loi cp quang ko cng v treo n mode phi kim loi 24 FO t i VT Tin Phc - i VT Bc Tr My vi tng chiu di si cp quang 25.620m. T Ng 3 An H Qung Ph - Trm VT Tam Thanh: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo trn ct s dng loi cp quang ko cng v treo n mode phi kim loi 24 FO t Ng 3 An H Qung Ph - Trm VT Tam Thanh vi tng chiu di si cp quang 12.550m. T i VT Duy Xuyn - Trm VT Bn Thch : + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v chn s dng loi cp quang ko cng v chn trc tip n mode phi kim loi 24 FO t i VT Duy Xuyn - Trm VT Bn Thch vi tng chiu di si cp quang 5.470m . T Trm VT Bn Thch - Trm VT Ni Rang: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo trn ct s dng loi cp quang treo n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Bn Thch - Trm VT Ni Rang vi tng chiu di si cp quang 7.630m. T trm VT Hng An - Trm VT Qu Thun: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo trn ct s dng loi cp quang ko cng v treo n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Hng An - Trm VT Qu Thun vi tng chiu di si cp quang 14.265m. T i VT Thng Bnh - Trm VT Bnh Qu : + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v chn s dng loi cp quang ko cng v chn trc tip n mode phi kim loi 24 FO t i VT Thng Bnh - Trm VT Bnh Qu vi tng chiu di si cp quang 5.100m. T trm VT Bnh Qu - Trm VT Bnh Tr: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo s dng loi cp quang treo n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Bnh Qu - Trm VT Bnh Tr vi tng chiu di si cp quang 10.300m. T trm VT Bnh Tr - Trm VT Vit An: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo s dng loi cp quang treo n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Bnh Tr - Trm VT Vit An vi tng chiu di si cp quang 9.040m. T trm VT Vit An - i VT Qu Sn: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo trn ct s dng loi cp quang ko cng v treo n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Vit An - i VT Qu Sn vi tng chiu di si cp quang 12.075m. Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1 -17-

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam T i VT Qu Sn - Trm VT Qu Thun: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn s dng loi cp quang ko cng n mode phi kim loi 24 FO t i VT Qu Sn - Trm VT Qu Thun vi tng chiu di si cp quang 5.400m. + B sung on cng b dc T 611 ni thng cng b Qu Sn i Qu Thun gm : tuyn 2 ng PVC phi 110/100 di 1.257,7m ( tr lng b) v tuyn s dng 2 ng HI3P phi110x6,8mm di 87m. Trn tuyn xy dng 2 b cp 1 an 1 tng v 15 b cp 2 an vung 1 tng (s dng b b tng tiu chun di ng). T trm VT Vit An - i VT Hip c: + Ko mi 01 si cp quang trong cng b c sn v treo trn ct s dng loi cp quang ko cng v treo n mode phi kim loi 24 FO t trm VT Vit An - i VT Hip c vi tng chiu di si cp quang 13.260m. 1.6. Bng thng k mng cp quang :

M biu: 12A -TD - VT THNG K MNG CP QUANG Thng 10 nm 2006 S TT TRM A TRM B C LOI LOI LY CP SI (KM) TNG 1 2 2 3 3 4 4 5 5 An Xun An Xun An Xun An Xun As As B Bu Bc Tr My B Bu B Tam K Tam Thanh BC N,Hng Vng A Vng p Chnh Dim Ph Nam Tr My 4 1 12 1 6 9 11 48 0.5 Treo Treo Chn Treo Treo Treo Treo Treo Chn -18G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 8 8 8 8 8 8 8 8 16 S SI S DNG 8 4 4 4 4 2 8 6 8 CN LI 0 4 4 4 4 6 0 2 8 Vina GSC Vina GSC Vina GSC heesun g Vina GSC heesun g Vina GSC Vina GSC Vina 01-012004 01-022004 05-092005 2/7/200 6 09-012004 02-032006 01-012004 01-012004 05-11NGY S DNG

B cp nhp i SDE ng Giang

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam 6 6 5 6 7 B cp nhp i SDE Nam Giang Cm H Cm H Cu Chm Chin n Ca i i Lc i Lc 8 9 i Lc Dim Ph in Dng KCN Kim Lm Qun G palm Garden resort i Hip H Nha Qung Hu Ni Thnh Tam Sn Hi An Phong Th in Thng T cu in Bn Cu Chm Bn Thch G Ni in Thng H Tn Phc Sn Ca i Cm H Cm H 0.5 7 4.5 16 7 1.3 5 13 4 12 21 11 10 5 0.8 9 4 6 14 14 11 56 4.5 2.5 6 Chn Chn Chn Chn Chn Treo Chn Chn Treo Treo Treo Treo Treo Treo Treo Chn Chn Treo Treo Treo Chn Treo Chn Treo Chn -19G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 G652 16 8 24 16 24 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 24 16 8 8 16 16 8 8 8 24 0 4 4 4 16 4 2 2 6 8 2 6 2 4 2 10 4 2 2 4 2 4 4 4 4 16 4 20 12 8 4 6 14 2 0 6 2 6 4 6 14 12 6 6 12 14 4 4 4 20 GSC Vina GSC Vina GSC Focal Vina GSC Focal Gaon Vina GSC Vina GSC heesun g Vina GSC Vina GSC Focal heesun g Vina GSC Gaon Focal Vina GSC heesun g heesun g Gaon Vina GSC heesun g Focal Focal Focal 2005 05-112005 01-052001 21-021999 24-032004 01-022001 2/8/200 6 05-101004 05-102005 05-012005 01-012004 15-032006 01-062001 05-012006 01-122004 2/8/200 6 01-052001 04-052005 24-032004 05-012005 2/8/200 6 05-102005 3/2/200 5 08-012003 02-012001 21-021999

10 Dim Ph in Bn in Bn 11 in Ngc 12 in Thng Duy Xuyn 13 Duy Xuyn 14 Duy Xuyn Duy Xuyn 15 Duy Xuyn H Nha 16 Hip c Hi An 17 Hi An 18 Hi An

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

Tm hiu mng truyn dn vin thng Qung Nam 19 Hng An KCN Duy Xuyn in Ngc 8 3.5 Chn Chn G652 G652 24 24 12 4 12 20 Focal Focal 01-042001 21-021999

1.7. Nhn xt : Qua tm hiu v mng truyn dn vin thng Qung Nam, c th a ra mt s kt lun nh sau: Mng truyn dn vin thng Qung Nam p ng y nhu cu truyn ti thng tin gia HOST Qung Nam n cc RSS. S dng hai phng thc truyn dn l Cp quang chn trc tip v vi ba s. Hin trn mng ang s dng vng Ring dt ( t chc vng Ring trn mt si cp ) nn an ton l cha cao.

Sinh vin Phan Tn L - Lp D04VTC1

-20-