Está en la página 1de 21

Bi 1.1 Hy tr li NG hay SAI cho cc cu hi di y 1. Cc bo co v tng lai ko l c tnh ca h thng k ton ti chnh.

2. S liu trn bo co ca K ton ti chnh c tnh ch quan.

3. Tt c cc t chc u c mc tiu l li nhun.

4. Ni dung trn cc bo co ca KTTC do B Ti chnh quy nh thng nht.

5. K bo co ca KTTC thng l 1 nm.

6. Cc bo co ca KTTC thng l cc bo co tng hp, c lp cho phm vi ton doanh nghip.

7. K ton qun tr nhm cung cp thng tin kinh t cho nhng ngi trong t chc

8. Cc chc nng ca thng tin KTQT l: kim sot iu hnh, tnh gi thnh sn phm, kim sot qun l
v bo co cho bn ngoi.

9. Kim sot iu hnh l chc nng ca thng tin KTQT, cung cp thng tin phn hi v hiu qu v cht lng ca cc nhim v thc hin.

10. Thng tin KTQT bao gm chi ph v kh nng sinh li ca cc sn phm, cc dch v v cht lng ca cc nhim v thc hin.

11. Thng tin KTQT c cc c quan Nh nc quy nh chun mc thng nht.

12. Cc cng ty c nhiu s chn la khi thit k h thng KTQT ca h.

13. Nhu cu i vi thng tin KTQT khc nhau ty vo cp bc trong t chc.

14. Chc nng kim sot qun l ca KTQT cung cp thng tin v kt qu ca cc nh qun l.

15. Thng tin k ton do h thng KTQT cung cp khng bao gm cc khon chi ph pht sinh b phn iu hnh. Bi 1.2 Chn cu tr li ng 1. B phn k ton cung cp thng tin gip cho cc cng nhn, cc nh qun l, v cc y vin iu hnh trong mt t chc ra cc quyt nh tt hn l a. K ton gi thnh b. K ton qun tr c. Kim ton

d. K ton ti chnh

2. Qu trnh thu thp v nh gi cc giao dch kinh doanh v cc s kin kinh t khc c hnh ng k
ton thch hp l qu trnh a. Nhn din b. Phn tch c. Truyn t

d. nh gi
3. Qu trnh nh lng, gm c c tnh, cc giao dch kinh t hoc ci s kin kinh t xy ra hoc d bo cc giao dch s xy ra l qu trnh a. Tp hp b. Bo co cho bn ngoi c. o lng

d. Bo co ni b

4. D c ng c li nhun hay khng, mi t chc u phi a. Np thu b. S dng mt cch hiu qu cc ngun lc ca mnh c. Phi np cc bo co KTQT ca mnh cho c quan Thu

d. Phi c kim ton t bn ngoi

5. c im no trong cc c im di y l c im ca h thng KTTC?


a. Cung cp thng tin cho i tng s dng bn trong t chc b. S liu lch s

c.

Thng tin ch quan

d. Thng tin chi tit

6. c im no trong cc c im di y khng l c im ca h thng KTTC?


a. Thng tin khch quan b. Bo co v cc kt qu qua c. Cc bo co hng v tng lai

d. S liu tng hp
7. c im no trong cc c im di y l c im ca h thng KTQT? a. i tng s dng bo co bn ngoi t chc b. Cc bo co hng v tng lai c. Ch c s liu khch quan

d. Bo co v ton th t chc
8. c im no trong cc c im di y l c im ca h thng bo co KTQT? a. L cc bo co tng hp c phm vi ton b t chc b. Khng c nhng nguyn tc bt buc phi tun th c. C tnh lch s

d. i tng s dng l c ng, ch n v c quan Thu

9. Chc nng no trong cc chc nng di y khng l chc nng ca h thng KTQT?
a. Kim sot iu hnh b. Tnh chi ph sn xut v tiu th sn phm c. Kim sot qun l

d. Bo co ti chnh

10. Chc nng no trong cc chc nng di y ca KTQT cung cp thng tin phn hi v hiu qu ca nhim v thc hin? a. Kim sot iu hnh b. Tnh chi ph sn xut v tiu th sn phm c. Kim sot qun l

d. Kim sot chin lc

11. Chc nng no trong cc chc nng di y ca KTQT o lng chi ph ca cc ngun lc s dng sn xut v tiu th sn phm? a. Kim sot iu hnh b. Tnh chi ph sn xut v tiu th sn phm c. Kim sot qun l

d. Kim sot chin lc

12. Vai tr no trong cc vai tr di y khng l vai tr ca thng tin KTQT khi kim sot iu hnh?
a. Cung cp thng tin phn hi v cht lng b. Cung cp thng tin phn hi v s kp thi c. Cung cp thng tin phn hi v hiu qu ca nhim v thc hin

d. Cung cp thng tin o ln s hi lng ca khch hng

13. Bo co KTQT c son tho nhm a. p ng cc nhu cu ca cc cp qun tr bn trong t chc b. p ng cc nhu cu ca c quan Thu c. p ng cc nhu cu ca c ng khi h cn

d. Khng c cu tr li no ng

14. K ton qun tr

a. Quan tm n vic xy dng v duy tr th trng cho cc loi chng khong ca t chc.
b. Quan tm n vic nh gi hiu qu ca cc b phn trong DN.

c. Cung cp thng tin mt cch chnh xc. d. C cc nguyn tc bo co, ghi s do B Ti chnh quy nh thng nht 15. Ni dung trn cc bo co ca KTQT
a. Do B Ti chnh quy nh b. Cung cp thng tin v ttnh hnh ti chnh ca t chc cho c ng c. c thit k nhm tha mn nhu cu ca cc cp qun tr trong t chc

d. C tnh khch quan v ch phn nh li nhng s kin xy ra trong cc k bo co

16. Nhm no trong cc nhm di y c kh nng t nht s c cung cp cc bo co KTQT?

a. Hi ng qun tr b. Qun c phn xng c. C ng

d. Qun l cc cp Bi 2.1 Hy tr li NG hay SAI cho cc cu hi di y 1. Chi ph sn xut bao gm tt c cc chi ph ca qu trnh bin i nguyn liu thnh thnh phm.

2. Tt c chi ph ngoi sn xut c xem l loi chi ph thi k theo h thng k ton chi ph truyn thng.

3. Chi ph sn xut trc tip l cc chi ph ngun lc m khng th o lng mt cch tch bit cho tng sn phm.

4. Tin lng ca cng nhn lp rp l mt th d v chi ph sn xut chung.

5. Chi ph sn xut chung bao gm c chi ph bn hng v chi ph qun l.

6. Hai thut ng: chi ph gi tip v chi ph sn xut chung l tng ng vi nhau. 7. Chi ph sn phm l nhng chi ph pht sinh trong khu sn xut sn phm.

8. Trong qu trnh sn xut, chi ph trc tip l nhng chi ph c th tnh thng vo thnh phm.

9. Chi ph khu hao nh xng v lng qun c phn xng thuc chi ph sn xut chung.

10. Chi ph sn xut chung bao gm lng v ph cp lng tr cho cng nhn trc tip vn hnh my sn xut sn phm.

11. Chi ph qung b sn phm mi c xp vo loi chi ph bn hng.

12. Tng chi ph phn b cho sn phm hhonh thnh c nhn din chung l gi thnh sn phm sn
xut.

13. Nu chi ph ban u l 8 triu ng v chi ph chuyn i l 20 triu ng th chi ph sn xut chung la 12 triu ng.

14. Mi doanh nghip sn xut u c 3 loi tn kho chnh l: nguyn vt liu tn kho, sn phm d dang tn kho v thnh phm hng ha tn kho.

15. Tt c cc chi ph lao ng phn xng u c xp vo loi chi ph nhn cng trc tip.

16. Gi thnh cc sn phm sn xut bng tng gi tr thnh phm ch bn tr i gi tr thnh phm u k.

17. Khi thay th mt chic my c bng 1 chic my mi, khon chnh lch gia gi mua chic my mi v gi tr cn li ca chic my c c xp vo loi chi ph c hi.

18. c tnh cc mc chi ph sn xut chung ngay t u nm nhm y nhanh qu trnh tnh gi thnh sn phm nhm gip nh qun tr ra quyt nh kp thi.

19. Bin ph l cc chi ph m thay i t l vi nhng thay i v mc sn xut.

20. Trong thi gian ngn th nh ph khng b nh hng bi nhng thay i v mc sn xut.

21. Nhng doanh nghip th d nh Cty hng khng, vi t l nh ph cao thy rng li tc ca h c bit nhy cm vi cc dao ng ca nhu cu.

22. Trong phm vi ph hp, mi quan h gia chi ph vi mc hot ng c biu din bng 1 ng
thng. 23. Chi ph hn hp thay i theo cng t l vi mc thay i v khi lng.

24. Tng bin ph vn gi nguyn khi mc hot ng thay i.

25. Khi phn tch cch ng x ca chi ph nn ch trng vo tng nh ph thay v nh ph tnh cho mt n v.

26. Nh qun tr c th ty tin thay i cc khon nh ph khng bt buc.

27. Trong thi gian ngn nh qun tr chc chn khng c cch g thay i cc khon nh ph bt buc.

28. Cho d chng ta khng th xc nh c ngay xu hng ca mi quan h nhn qu, chng ta vn c
th kt lun l nu 2 yu t kh bin c quan h cht ch vi nhau th nhng thay i ca yu t ny s gy nn nhng thay i ca yu t kia.

29. Chi ph bo tr thuc loi chi ph hn hp.

30. Chi ph chm l nhng khon chi ph u t vo cc ngun lc v khng th trnh c bt chp nh qun l ra quyt nh g cho tng lai.

31. Cc nh qun l khng phi xem xt cc chi ph chm khi nh gi cc phng n.

32. D chi ph chm l chi ph ca cc ngun lc b ra v khng th thu hi, chng vn c th b nh qun
l tc ng.

33. Khi quyt nh mua mt chic my mi, gi bn ca chic my c l khon chi ph thch hp.

34. Chi ph c hi l mt khon tin m doanh nghip phi chi ra mua c hi kinh doanh.

35. Chi ph c hi l khon li d tnh s thu c t c hi kinh doanh mi Bi 2.2 Chn cu tr li ng

1. Cu no trong cc cu di y v chi ph gin tip l sai?


a. Chng khng th tnh thng vo sn phm mt cch d dng b. Chng cng c ng l chi ph chung c. Chng thc ra l mt phn nhm ca chi ph trc tip

d. Chng c quan h gin tip vi i tng tp hp chi ph

2. Chi ph khu hao my mc thit b sn xut c xp vo loi a. Chi ph nguyn liu trc tip

b. Chi ph nhn cng trc tip


c. Chi ph sn xut chung

d. Chi ph qun l

3. Chi ph thp sng trong phn xng c xp vo loi a. Chi ph nguyn liu trc tip b. Chi ph nhn cng trc tip c. Chi ph sn xut chung

d. Chi ph qun l

4. Chi ph sn xut chung bao gm a. Tt c cc chi ph sn xut b. Chi ph nguyn liu trc tip c. Chi ph nhn cng trc tip

d. Chi ph sn xut gin tip

5. Khon chi ph no trong cc khong di y khng thuc loi chi ph sn xut chung doanh nghip
may mc? a. Chi ph vi may b. Chi ph du nht bi trn my may c. Lng tr cho nhn vin k ton phn xng

d. Chi ph in nc s dng phn xng

6. Tt c cc chi ph di y u l chi ph trc tip ngoi tr a. Chi ph nguyn liu trc tip b. Tin lng v ph cp lng tr cho lao ng trc tip c. Chi ph mua hng ha bn li

d. Chi ph thu phn xng v bo him

7. Cc khon chi ph pht sinh trong qu trnh sn xut v tiu th cc sn phm c m AA101 nh sau: Nguyn liu trc tip 230 ng. Nhn cng trc tip Sn xut chung Chi ph bn hng 120 ng. 460 ng. 190 ng.

Chi ph sn xut trc tip ca sn phm AA101 l a. 540 ng. b. 350 ng. c. 580 ng.

d. 310 ng.

8. S dng s liu ca cu 7. Chi ph gin tip i vi sn phm AA101 l:


a. 1000 ng. b. 540 ng. c. 650 ng.

d. 580 ng. 9. S dng s liu ca cu 7. Chi ph ngoi sn xut ca sn phm AA101 l: a. 190 ng. b. 310 ng. c. 540 ng.

d. 650 ng.

10. S dng s liu ca cu 7. Tng chi ph sn xut ca sn phm AA101 l: a. 580 ng. b. 650 ng. c. 1000 ng.

d. 810 ng.

11. Chi ph no trong cc khon chi ph di y khng l loi chi ph thi k?


a. Chi ph tip th b. Chi ph qun l c. Chi ph nghin cu v pht trin

d. Chi ph sn xut chung

12. Chi ph thi k


a. Phi khu tr vo doanh thu ngay trong thi k m chng pht sinh b. Lun lun c tnh thng vo sn phm

c.

Bao gm c chi ph nhn cng trc tip

d. Tng t nh chi ph sn xut chung

13. Chi ph chuyn i bao gm:


a. Chi ph nguyn liu trc tip v chi ph nhn cng trc tip b. Chi ph nguyn liu trc tip v chi ph sn xut chung c. Chi ph nhn cng trc tip v chi ph sn xut chung

d. Chi ph nhn cng trc tip

14. Di y l chi ph tin lng Cty Dt Ton Thng


Lng cng nhn ng my dt 120.000 ng.

Lng qun c phn xng 45.000 ng. Lng th bo tr my mc 30.000 ng.

Chi ph nhn cng trc tip sn xut ca Cty Dt Ton Thng l: a. 195.000 ng. b. 165.000 ng. c. 150.000 ng.

d. 120.000 ng.

15. Chi ph sn phm gin tip bao gm:


a. Chi ph sn xut chung b. Chi ph nhn cng trc tip c. Chi ph nhn cng gin tip v chi ph sn xut chung

d. Chi ph nguyn liu trc tip

16. Nu mc sn xut gim 20% th bin ph n v


a. Gim 20% b. Tng 20% c. Khng i

d. Tng t hn 20%

17. Loi chi ph no di y khng thay i theo cng t l vi thay i ca khi lng trong phm vi mt
k nht nh? a. nh ph b. Chi ph hn hp c. Chi ph bc thang

d. Tt c cc loi trn

18. Tin thu my mc thit b sn xut trong mt k 1-nm l


a. nh ph b. Bin ph c. Chi ph hn hp

d. nh ph bc thang

19. mt mc khi lng nht nh nu bit tng chi ph v tng nh ph th bin ph n v bng
a. (Tng chi ph tng nh ph) / khi lng b. (Tng chi ph / khi lng) tng nh ph c. (Tng chi ph x khi lng) (nh ph / khi lng)

d. (nh ph x khi lng) tng chi ph

20. Trong phng trnh c tnh chi ph, Y = a + bx, b l


a. Tng nh ph ca k b. Bin ph n v c. Khi lng

d. Khng c cau no ng

21. Chi ph hn hp l nhng khon chi ph m


a. Tng t l vi khi lng sn xut b. Gim khi khi lng sn xut tng c. Khng i khi khi lng sn xut gim

d. Va c tnh cht ca bin ph va c tnh cht ca nh ph

22. Nu khi lng sn xut tng t 800 ln 1000 sn phm th:


a. Tng bin ph s tng 20% b. Tng bin ph s tng 25% c. Chi ph hn hp v bin ph s tng 25%

d. Tng chi ph s tng 20%

23. Chi ph tnh bnh qun cho mt n v th:


a. Khng i trong phm vi ph hp b. Tng khi khi lng tng trong phm vi ph hp c. Gim khi khi lng tng trong phm vi ph hp

d. Gim khi khi lng gim trong phm vi ph hp

24. Chi ph c hi l
a. Loi chi ph hon ton v hnh v khng th o lng c b. Li nhun tim n phi hy sinh v chn phng n ny b qua phng n khc c. Li nhun trc y phi hy sinh v chn phng n ny b qua phng n khc

d. Khng thch hp i vi mi quyt nh

25. Con tu J.S. ng phi ngm v chm. Khi xem xt liu c nn trc vt con tu hay khng th gi tr cn li ca con tu l: a. Chi ph chm b. Chi ph thch hp c. Chi ph c hi

d. Khng c cu no ng Bi 3.1 Hy tr li NG hay SAI cho cc cu hi di y 1. Tin lng tr cho qun c phn xng, th bo tr my mc sn xut, v bo v thng c xp vo loi chi ph nhn cng trc tip.

2. S ghi n vo ti khon Chi ph sn xut, kinh doanh d hng (TK 145) thng c i ng vi mt s ghi c TK Gi vn hng bn (TK 632).

3. Phng php xc nh chi ph theo cng vic c thit k o lng chi ph theo cng vic c thit k o lng chi ph ca vic t mua nguyn liu.

4. Phiu chi ph cng vic c dng tp hp cc khon mc chi ph c th tnh cho mt cng vic c th

5. Cc doanh nghip sn xut nhiu loi sn phm khc nhau c kh nng p dng phng php xc nh chi ph theo cng vic c tnh gi thnh sn phm t hn so vi cc doanh nghip sn xut theo dy chuyn nhng sn phm ging nhau.

6. Cc t chc dch v nh Vn phng Lut s c kh nng p dng phng php xc nh chi ph theo cng vic t hn so vi cc doanh nghip sn xut, v d nh x nghip bnh ko.

7. V cc khon mc chi ph sn xut chung khng th nhn din mt cch d dng cho tng cng vic c
bit nn chng c phn b cho cc cng vic theo n gi c tnh.

8. n gi c tnh c tnh bng cch ly cc chi ph sn xut chung thc t chia cho mc s dng ngun li c tnh.

9. Cc chi ph tnh cho cng vic bng tng ca chi ph nguyn liu trc tip, chi ph nhn cng trc tip v chi ph sn xut chung c c tnh hoc c nhn din cho cng vic .

10. mt x nghip sn xut theo dy chuyn lin tc, chi ph cn c tnh ch yu cho cc cng vic c bit hn l cho tng khu sn xut c bit.

11. phng php xc nh chi ph theo cng vic ch c s dng cc x nghip sn xut ch bin.

12. phng php xc nh chi ph theo cng vic, tng cng vic c bit c theo deo trn cc s sch ring.

13. Trong khi phng php xc nh chi ph theo cng vic, chi ph c o lng theo cc cng vic c bit th phng php xc nh chi ph theo qu trnh sn xut chng c o lng theo cc khu sn xut trong qu trnh .

14. Mt trong nhng l do chnh ca vic tnh trc n gi phn b chi ph sn xut chung l c th tnh c gi thnh sn phm trc khi k k ton kt thc.

15. Cch thng c s dng x l mc phn b tha hoc thiu ca chi ph sn xut chung l xo b n khi TK Chi ph sn xut, kinh doanh d dang.

16. Theo phng php trung bnh trng, chi ph ca sn lng d dang u k c tnh ring vi sn lng mi a vo sn xut trong k.

17. Trong cc k c lm pht, chi ph ca mt n v tng ng tnh theo phng php trung bnh trng
cao hn khi tnh theo phng php FIFO.

18. phng php xc nh chi ph theo qu trnh sn xut, chi ph c tp hp theo cng on sn xut v chi ph n v bnh qun c tnhcho mi k k ton,

19. Theo phng php FIFO, chi ph d dang u k c tnh ring vi chi ph hin hnh nn chi ph n v sn xut ch bao gm cc yu t chi ph pht sinh k hin hnh.

20. Theo phng php trung bnh trng, sn lng tng ng phn nh ton b n v tng ng ca mc sn xut k hin hnh v khng tnh phn d dang u k c sn xut k trc.

Bi 3.2 Chn cu tr li ng

1. Mc phn b tha chi ph sn xut chung l chn lch gia:


a. Chi ph sxc thc t v chi ph sxc phn b

b. Chi ph sxc thc t v chi ph sxc c tnh


c. Chi ph sxc c tnh v chi ph sxc phn b

d. Khng c cu no ng

2. Cty Thng Li s dng phng php xc nh chi ph theo cng vic. Di y l s liu v cng vic
W250 c hon thnh trong thng 10/1998:

Nguyn liu trc tip Nhn cng trc tip Chi ph sn xut chung (cn c theo s gi lao ng trc tip)

S lng 4.000 Kg 1.000 gi 1.000 gi

Gi 5.000/ Kg 12.000/ gi 6.000/ gi

Chi ph nguyn liu trc tip cho cng vic W250 l: a) 2.000.000 c) 4.000.000 b) 10.000.000 d) 20.000.000

3. S dng s liu ca cu 2, chi ph nhn cng trc tip cho cng vi6c W250 l a) 12.000.000 c) 2.400.000 b) 6.000.000 d) 24.000.000

4. S dng s liu ca cu 2, chi ph sn xut chung cho cng vic W250 l


a) 12.000.000 c) 2.400.000 b) 6.000.000 d) 24.000.000

5. Cty Phc Lc c 2 phn xng: ch bin v lp rp. Di y l cc s liu c tnh ca qu 1/1998


Ch bin 440.000 ng. 40.000 40.000 Lp rp 1.360.000 ng. 80.000 20.000

Chi ph sn xut chung S gi lao ng trc tip S gi - my

n gi phn b chi ph sn xut chung c tnh da trn tng s gi lao ng trc tip l: a) 11 ng./ gi ltt c) 17 ng./ gi ltt b) 15 ng./ gi ltt d) 20 ng./ gi ltt

6. S dng s liu ca cu 5. n gi phn b chi ph sn xut chung cho phn xng Ch bin da trn
s gi-my ca phn xng ny l: a) 11 ng./ gi - my c) 17 ng./ gi - my b) 15 ng./ gi - my d) 20 ng./ gi - my

7. S dng s liu ca cu 5. n gi phn b chi ph sn xut chung cho phn xng Lp rp da trn s
gi ltt ca phn xng ny l: a) 11 ng./ gi ltt c) 17 ng./ gi ltt b) 15 ng./ gi ltt d) 20 ng./ gi ltt

8. Cty in t M T nhn c mt n t hng t mua 100 my in thit k t bit. Di y l cc tiu chun ca n t hng ny: Nguyn liu trc tip:

+ B phn XY231 tr./ my + B phn AB660,8 tr./ my Nhn cng trc tip Chi ph sn xut chung 5 gi cho 1 my vi gi l 0,3 tr./ gi 0,1 tr./ gi ltt

Chi ph nguyn liu trc tip c tnh cho n t hng ny l bao nhiu? a) 180 tr. c) 80 tr. b) 100 tr. d) 10 tr.

9. S dng s liu cu 8. Chi ph sn xut chung c tnh phnb cho n t hng ny l bao nhiu?
a) 10 tr. c) 150 tr. b) 50 tr. d) 40 tr.

10. Cty Hon M sn xut kem nh rng v phn b chi ph sn xut chung theo n gi c tnh bng 14
ng./ gi ltt. Di y l cc s liu ca thng 6/1998 (n v tnh: 1.000 ):

Chi ph nguyn liu trc tip Chi ph nhn cng trc tip (12 ng./ gi ltt) Chi ph thu nh xng Chi ph khu hao TSC Hoa hng bn hng Chi ph qun l iu hnh Cng chi ph

120.000 72.000 30.000 16.000 18.000 20.000 288.000

Chi ph sn xut chung thc t pht sinh trong thng 6/1998 l bao nhiu? a) 42.000 ng. c) 80.000 ng. b) 58.000 ng. d) 96.000 ng.

11. S dng s liu ca cu 10. Chi ph sn xut chung phn b cho tt c cc cng vic thc hin trong
thng 6/1998 l bao nhiu? a) 42.000 ng. c) 80.000 ng. b) 58.000 ng. d) 96.000 ng.

12. Cty Bnh An s dng h thng tnh chi ph theo cng vic v phn b chi ph sn xut chung cho cc n
t hng cn c theo chi ph nhn cn trc tip. Cc t l phn b l 200% i vi phn xng A v 50%

i vi phn xng B. Cng vic 123 c bt u v hon thnh trong nm 1997, c tnh cc chi ph sau: Phn xng A Nguyn liu trc tip Nhn cng trc tip Sn xut chung 25.000 ng. ? 40.000 ng. Phn xng B 50.000 ng. 30.000 ng. ?

Tng chi ph ca vic 123 l: a) 50.000 ng. c) 135.000 ng. b) 85.000 ng. d) 160.000 ng.

13. Cty Hon Cu s dng h thng xc nh chi ph theo cng vic v c 2 phn xng sn xut A v B.
Chi ph sn xut d ton trong nm nh sau: Phn xng A Nguyn liu trc tip Nhn cng trc tip Sn xut chung 700.000 ng. 200.000 ng. 600.000 ng. Phn xng B 100.000 ng. 800.000 ng. 400.000 ng.

Chi ph nguyn liu v chi ph nhn cng thc t tnh cho cng vic s 432 nh sau Tng cng 25.000 ng.

Nguyn liu trc tip Nhn cng trc tip: Phn xng A Phn xng B 8.000 ng. 12.000 ng.

20.000 ng.

Cty Hon Cu phn b chi ph sn xut chung cho cc cng vic da trn t l gia chi ph nhn cng trc tip d ton so vi chi ph sn xut chung d ton tng phn xn lc u nm. Tng chi ph tnh cho cng vic 432 l: a) 55.000 ng. c) 70.000 ng. b) 65.000 ng. d) 75.000 ng.

14. S d ca mt s ti khon Cty Kinh Thnh vo lc cui k + Sn phm d dang + Thnh phm + Gi vn hng bn + Chi ph sn xut chung 100.000 ng. 50.000 ng. 250.000 ng. 24.000 ng.

Nu mc phn b tha hoc thiu ca chi ph sn xut chung c x l bng phng php phn b theo t l cho cc TK Sn phm d dang, thnh phm v gi vn hng bn th s phn b tnh vo gi vn hng bn l: a) 6.000 ng. c) 15.000 ng. b) 3.000 ng. d) Khng c cu no ng

15. Nu tn kho u k gm 5.000 n v hon thnh 20%, tn kho cui k gm 10.000 n v hon thnh
5%, v trong k a vo sn xut 30.000 n v th sn lng tng ng tnh theo phng php trung bnh trn ca k l: a) 25.000 c) 24.000 b) 25.500 d) 24.500

16. S dng s liu cu 15. Sn lng tng ng tnh theo phng php FIFO l:
a) 25.000 c) 24.000 b) 25.500 d) 24.500

17. Cty nh Hoa a nguyn vt liu vo sn xut lc ban u quy trnh sn xut phn xng Trn. S
liu v nguyn liu phn xng nu trong thng 6/1998 nh sau:

S lng Sn xut d dang 1/6 Mi a vo sn xut trong thng 6 Hon tht v chuyn i 26.000 .v 120.000 .v 110.000 .v

Chi ph 78.000 ng. 371.680 ng.

Chi ph nguyn liu trc tip ca khi lng d dang cui thng 6 (30/6) tnh theo phng php trung bnh trng l: a) 100.000 ng. c) 11.504 ng. b) 110.880 ng. d) 108.973 ng.

18. S dng s liu cu 17. Chi ph nguyn liu trc tip ca khi lng d dang cui thng 6 (30/6) tnh
theo phng php FIFO l: a) 100.000 ng. c) 11.504 ng. b) 110.880 ng. d) 108.973 ng.

19. Cty Vnh Thnh c 15.000 n v sn xut s dang vo ngy 1/5 (t l hon thnh: 100% v nguyn liu,
40% v nhn cng trc tip v sn xut chung) v 12.000 n v sn xut d dang vo ngy 31/5 (t l hon thnh: 100% v nguyn liu, 80% chi ph chuyn i). Tt c nguyn liu c a vo vo lc u quy trnh sn xut. Trong thng 5 c 60.000 n v hon thnh v chuyn i. Theo phng php trung bnh trng, khi lng tng v nguyn liu v v nhn cng trc tip v sn xut trong thng 5 l:

Nguyn liu a. b. c. d. 72.000 72.000 57.000 57.000

Nhn cng trc tip v sn xut chung 69.600 72.000 63.600 57.000

20. S dng s liu ca cu 19. Theo phng php FIFO, khi lng tng ng v nguyn liu v v
nhn cng trc tip v sn xut chung trong thng 5 l:

Nguyn liu a. b. c. d. 72.000 72.000 57.000 57.000

Nhn cng trc tip v sn xut chung 69.600 72.000 63.600 57.000

Tng chi ph sn xut chung c tnh v tng s gi lao ng trc tip c tnh ca nm 2000 tun t l 240 tr. v 12.000 gi. Trong thng 8/2000 tng chi ph sn xut chung thc t v tng s gi lao ng trc tip thc t tun t l 22 tr. v 900 gi. Theo mc chi ph sn xut chung phn b cho thng 8/2000 l: a) 22 tr. c) 18 tr. b) 20 tr. d) Khng c cu no ng

21. C s liu di y v hot ng sn xut k hin hnh


(/v: ng.): Nguyn liu u k Cui k 25.000 20.000 Sn phm d dang 47.000 53.000 Thnh phm 21.000 68.000

Gi tr nguyn liu mua vo v gi vn hng bn trong k tun t l 35.000 ng. v 108.000 ng.. Chi ph sn xut k hin hnh l: a) 120.000 ng. c) 207.000 ng. b) 155.000 ng. d) 160.000 ng.

22. S dng s liu ca cu 21. Chi ph nguyn liu a vo sn xut trong k l:


a) 40.000 ng. c) 60.000 ng. b) 30.000 ng. d) 160.000 ng.

23. S dng s liu cu 21. Gi thnh sn phm sn xut l:


a) 176.000 ng. c) 61.000 ng. b) 155.000 ng. d) 160.000 ng.

24. Cty Vin ng ang nghin cu cch phn b chi ph ca cc hot ng phc v sn xut phn
xng. Di y l cc thng tin thu thp c: Chi ph c tnh (ng.) Bo tr Kim tra cht lng sn phm Pht in 60.000 90.000 80.000 Mc hot ng k hoch 12.000 gi-my 15.000 sn phm 16.000 Kwh

n gi phn b c tnh chi ph bo tr cho mt gi-my l: a.4 ng./ gi-my b.5 ng./ gi-my c. 4 ng./ sn phm d.5 ng./ sn phm

25. Cty Lin Thnh s dng phng trnh di y c tnh chi ph sn xut chung phn b hng tun: Cp sxc phn b = 10.000 x s gltt + 5.000 x s g-m + 100.000 x s spkt

Vi: + gltt: l gi lao ng trc tip k hoch ca tun + g-m: l gi-my chy theo k hoch ca tun + spkt: l sn phm c kim tra cht lng k hoch ca tun C cc mc hot ng k hoch ca hai tun u thng nh sau: S gltt Tun 1 Tun 2 500 600 S g-m 1.200 1.500 S spkt 100 110

Tng chi ph sn xut chung c tnh phn b cho tun 1 l: a. 18.500 ng. b. 20.000 ng. c. 21.000 ng.

d. 24.500 ng.

Tng chi ph sn xut chung c tnh phn b cho tun 2 l: a. 18.500 ng. b. 20.000 ng. c. 21.000 ng.

d. 24.500 ng.