Está en la página 1de 7

call attemp Call establish Block call Drop call Call end 13 13 12 11 8 3 1 7

Cell Name

LAC border

K3003A:Suc cessful SDCCH Seizures (Call Type)(none) 24473 20261 11407 17435 14221 22491 26813 31135 22841 18873

M3020A:Call Drops on SDCCH(TA)( none) 0 1 0 2 4 0 0 0 0 2

M3020B:Call Drops on SDCCH(Rec eived Level)(none) 425 447 540 409 302 348 137 314 206 189

M3020C:Call Drops on SDCCH(Qual ity)(none) 343 238 20 142 221 150 319 140 237 231

DLK0182 not border DLK4382 border DLK0781 not border DLK2012 not border DLK4861 not border DLK1002 not border DLK2023 border DLK0753 border DLK4451 not border DLK2422 border

Cell Name

LAC border

K3003A:Suc cessful SDCCH Seizures (Call Type)(none) 19584 41369 19584 42950 32619 25017 29022 18200 34960

M3020A:Call Drops on SDCCH(TA)( none) 4 0 4 0 0 1 0 8 0

M3020B:Call Drops on SDCCH(Rec eived Level)(none) 136 2 136 5 4 20 20 30 9

M3020C:Call Drops on SDCCH(Qual ity)(none) 82 3 82 34 105 31 325 60 120

DLK2421 border DLK2781 not border DLK0262 not border DLK2211 not border DLK4382 border DLK4182 not border DLK0261 not border DLK1982 not border DLK1453 border

DLK3682 border

16105

55

87

M3020D:Call Drops on SDCCH(Othe r)(none) Nhn xt - chn cc worst cell theo SUM ca 481 M3020A, M3020B, M3020C 466 - cc worst cell khng phn bit LAC border 368 - khong cch n v tr cell gn nht > 3.5km 337 - SD seizure trn di mc trung bnh 389 ca DLK (20.000 seizure/cell/day) - vi thng s ang thit lp hin ti: 287 UL/DL Level Threshold for SDCCH Call Drop l -104dBm v UL/DL Quality 388 Threshold for SDCCH Call Drop l 5.5. 422 S lng SD drop count do Rxlev v Rxqual ca cc worst cell trn SD 235 seizure l tng i ln (cha tnh SD 335 drop do other reason)

Gii php th nghim Tradeoff - tng Rxlev access min t -102dBm ln -99dBm tng Rxlev access min gip hn ch cc thu bao c tn hiu yu access vo mng gim kh nng SD drop. B li co hp vng ph sng dch v. - tng RACH min tng RACH min access accecc level t hn ch MS tn hiu yu 115dBm ln -112 dBm access vo mng, tng kh nng thnh cng SD seizure, tng kh nng setup call. B li co hp vng ph sng dch v, c th nh hng n Paging response ca

M3020D:Call Drops on SDCCH(Othe r)(none) Nhn xt - chn cc worst cell theo M3020D 1556 - cc worst cell khng phn bit LAC border - khong cch n v tr cell gn nht < 1594 3.5km - SD seizure trn mc trung bnh ca 1556 DLK (20.000 seizure/cell/day) - cc worst cell c counter M3020D kh 1464 cao (cha tnh M3020A, M3020B, M3020C). Theo Huawei doc, th last MR trc khi drop tho mn cc 1382 threshold cc counter M3020A, M3020B, M3020C th khi SD drop s 1038 count vo M3020D. Ngha l loi tr cc nguyn nhn do TA, Rxlev thp, 1116 Rxqual thp. 976 895

Gii php - tng T3101 t 3s ln 5s (timer BSC ch MS respond sau khi gi Immediate assignment message)

Tradeoff gim s SD drop ly k do BSC/BTS quyt nh khi over T3101 (nu MS vn cn access c trong timer th BSC/BTS ko count). B li thi gian chim dng reserve SDCCH cho MS ko di.

- xem xt hiu chnh BCCH 49 ca DLK3021v DLK0262. Do BCCH resuse distance khong 500m, c gy hiu nhm HO access burst ca DLK3021 thnh random access burst ca DLK0262, gy SD drop khi over T3101

cc nguyn nhn do TA, Rxlev thp, Rxqual thp.

826

Do BCCH resuse distance khong 500m, c gy hiu nhm HO access burst ca DLK3021 thnh random access burst ca DLK0262, gy SD drop khi over T3101

Couter cn theo di - cc counter M3020B, M3020C - theo di thng/ging traffic volume cc cell - cc counter M3020B, M3020C - cc counter CSSR v PSR ca cell lin quan

Couter cn theo di

M3020