Está en la página 1de 180

A MAGYAR FLDRAJZI TRSASG KNYVTRA

SZERKESZTI CHOLNOKY JEN

LEVEG BEN... HOMOKON...

BUDAPEST FRANKLIN TRSULAT


MAGYAR IRODALMI INTZET S KNYVNYOMDA

LEYEG BEN... HOMOKON...


ETA

ALMSY LSZL

42 KPPEL

BUDAPEST FRANKLIN TRSULAT


MAGYAR IRODALMI INTZET S KNYVNYOMDA

I.

EL SZ.
Afrika trkpn mg a kzelmltban, ott, ahol a huszonhatodik hosszsgi fok szeli a R k t r t t , h a t a l m a s fehr folt ktelenkedett. A trkprajzolk az res helyet gy t t t t k be, hogy nagy betkkel bele rtk Libyai Sivatag. Ha a Szahart hrom rszre osztjuk, a Libyai sivatag a nyugati harmadrsz. A hosszsgi s szlessgi fokok kpzelt vonaln futnak vgig Egyiptom, Szudn s az olasz Tripolis h a t r a i . A valsgban o t t azonban csak a homok h a t r o s a sziklval, a semmi a vgtelensggel. A rgi egyiptomiak valamikor mg ismertk ennek a h a t a l m a s homok s sziklatengernek belsejt. Ks bb vszzadokon t senki sem j r t a a Hall birodalmt)) s feledsbe ment az kori u t a z k ismerete. Amikor az arabok Kis Azsibl bevndoroltak Afrikba, lpsr l lpsre kellett elfoglalniuk s megismernik az j hazt. Babons flelemmel nztk az kori E g y i p t o m misztikus kultrjnak emlkmveit s csak lassan, t a p o g a t d z v a h a l a d t a k el re az ismeretlen orszgban. A Libyai dvatag krlelhetetlen pusztasga megfleml tette a foglalk seregeit s vszzadokig t a r t o t t , am g egyes vakmer felder t k felfedeztk a homoktenger szigeteit, az ozisokat. Akik ilyen felder t t r l visszatrtek, csodlatos dolgokat mesltek. Kkszem, sz ke, de sttb r emberekr l, akik vgtelenl messze, kint, a sivatag hozzfrhetetlen helyein rejtelmes ozis vrosokban lnek,

Fekete risokrl, akiknek termete hasonl az egyiptomi romok k b l faragott isteneihez. Nmelyik felder t hatalmas romvrost ltott a Homoktenger sz vben, msik tej jelmezzel foly vlgyet, valahol mlyen a sziklahegyek kztt. Klns helynevek, tirnyok, a teve napi teljes tmnyvel mrt tvolsgok, valsg s legenda volt vszzadok ta a sivatagjr beduin beszdtrgya a tbortz mellett. A karnaki templom hatalmas pilonjn, az egyiptomi pap klt , Pentaur himnusza dics ti a Fra birodalmnak sivatagbli gazdag orszgrszeit. Hrodotosz a Tr tnelem Atyja p o n t o s a n le rja Libya belsejt. Rgi arab kziratok ismeretlen ozisokrl beszlnek s a kzpkor arab fldrajztudsai le rjk az odavezet u t a k a t . Az arab irodalom valsgos gyngyei azok a kincskeres knyvek, amelyek tbaigaz tst adnak rombad lt vrosok feltallsra s mrhetetlen kincseket grnek annak, aki utas tsukat kveti. A sivatag szlt rint karavnutakrl nhol nyomok vezettek a sivatag belsejbe, de senkisem t u d t a , hogy hov. J r h a t a t l a n sziklavlgyekben emberkz vste brkat lttak, de senki sem t u d t a , hogy kit l erednek. Csak a beduin merszkedett a sivatag belsejbe. Az egyik trzs a msik el l titkolta az eyes forrsok cs legel terletek he'yt s ha nha, nagy ritkn egyik msik szszakll karavnvezet meslni kezdett a sivatag titokzatos tjairl, nem t u d t a senki, hogy valsg e az, amit mond, vagy az Ezeregyjszaka mesit szvi beszdjbe.
*

Az utols vtized fellebbentette a ftyolt a Libyai Sivatag titkairl. Korunk mszaki v vmnyai, a gpkocsi s a repl gp legy ztk a vgtelen homoktenger hozzfrhetetlensgt. Az Afrikt birtokl hatalmak kztt nemzetkzi egyezmny jtt ltre, hogy 1935 ig ki ki a sajt terlett egy millis lptk fldabroszra trkpezi. A ktmilli ngyzetkilomternyi terletet meghalad Libyai Sivatag birtokosai ezzel nehz m u n k t vllaltak. Arrl volt sz, hogy az egymstl risi tvolsgokra fekv

7 kevs ozisra tmaszkodva, behlzzk hromszgelssel az lettelen homok s sziklatengert. E b b e a m u n k b a kapcsoldtam be, eleinte nknt, ks bb E g y i p t o m szolglatban. H a t esztend a l a t t vgigj r t a m a u t n s repl gpen a Libyai sivatag legnagyobb rszt. Nincsen olyan homoks ksg, olyan sziklahegysg vagy sivatagforrs, Siva ozis s El Fasher, Kufra s Vdi Halfa kztt, amelyet fel ne kerestem volna. H o g y ez mit jelent, arrl csak a trkpre v e t e t t t e k i n t e t n y j t h a t fogalmat. Mint automobilszakrt kezdtem, mint trkpsz s rgsz folytattam. M u n k m a t nem koronzta mindig siker, nem egyszer visszavonulsra knyszerltem, s volt, amikor mr mr feladtam a remnyt, hogy viszontlssam az Elet Birodalmt. De voltak olyan napok, amelyeknek emlkt semmirt sem a d n m . Eljtt az ra, amikor esztend k fradsgos keresse u t n repl gpem szrnya a l a t t feltnt az E1 veszett ozis smaragdzld ligete. sszeszorult torokkal lltam a sziklarengeteg titokzatos barlangjainak flhomlyban s nztem azokat a sz npomps festmnyeket, amelyeket t n t zezer vvel ezel tt a l k o t o t t az skori ember. Voltak b borvrs napkeltk s oplsz n estk, h a l l o t t a m a szell zizegst p l m k koronjban s a homokbuckk k srteties nekt. s voltak k sr im s m u n k a t r s a i m , akikkel este a t b o r t z mellett elbeszlgettnk a nap nagyfontossg esemnyeir l: arrl, hogy egy szlsodorta ktldarabot t a l l t u n k valahol, hogy d a r u m a d a r a k v o n u l t a k el fltt n k , hogy emberkzrakta tjelz k llottak valamelyik vlgy bejratnl, vagy hogy az vszak el rehaladottsga m i a t t ezentl mr nem hasznlhatjuk az Orion csillagkpt a helymeghatrozshoz. Knyvemben nem szolglok t u d o m n y o s magyarzatokkal, nem rom le egyik msik fldrajzi vagy rgszeti flfedezs t r t n e t t . Csak n h n y kalandot, nhny lm n y t mondok el s i v a t a g k u t a t m l t a m b l . T n azrt m o n d o m el ket, hogy a jv ben folytatdjanak?

II.

Egy exped ci kudarca.


(1931.)

Sok tervezgets, fraszt s kltsges el kszlet u t n , 1931 augusztus havban vgre t n a k indulhattam, hogy repl gppel folytassam k u t a t m u n k m a t a Libyai Sivatagban. Az el z vekben mr hrom exped cit vezettem a Szahara keleti rsznek ismeretlen terletbe. Mindannyiszor knny automobilokat hasznltam, amit abban az id ben mg kockzatos k srletnek t a r t o t t a k azok, akik sivatagkutatssal foglalkoztak. A Szahara kzps rszn mr sikeresen tkelt a francia Citroen exped ci hernytalpas terepjr autival. A keleti, libyai rszben, Kemal Ed Din egyiptomi herceg ugyanilyen kocsikkal hrom felder t u t a t vgzett, de rajtam k vl csak Beadnell L., a Kharga ozis gazdasgi f felgyel je s Bagnold R. rnagy k srleteztek knny szemlyautkkal. Abban az id ben mg nem talltk fel az rismret, alacsonynyoms pneumatikot, amely azta jtszva kzdtte le a sivatag minden terepnehzsgt. Az alkalmas gpkocsi t pus megvlasztsa sem volt knny dolog. Tapasztalataim arra a meggy z dsre j u t t a t t a k , hogy olyan a u t k a t kell hasznlni, amelyeken a sly s ler arny a legkedvez bb, vagyis arnylag er s motorral elltott knny kocsikat. Valamennyi vilgmrka kzl a Fordautk feleltek meg leginkbb ennek a felttelnek. A Szahara keleti rsze, a Libyai sivatag, akkor mg

Az sszetrt moly.

'IVvekiU'iivi ri nyoma, r>j;y h o m o k d n n .

hYiss antcsapa. k e m n y h o m o k o n .

Vonul > glya, k pihen helye.

Addax antilop nyonin.

A CHzeli i P i r a m i s o k r e p l g p b l .

nagyrszt ismeretlen volt. A kzel 2.000,000 ngyzetkilomternyi terletnek alig egynegyede volt trkpezve. Nemcsak Afrika trkpn, hanem az egsz fldtekn ez volt a legnagyobb fehr folt. Valban, az szaki s Dli Sark vidkr l tbbet tudtunk, mint a Libyai sivatag belsejr l. A sivatag szln fekv ozisok lakitl csak megb zhatatlan informcit lehetett szerezni. Beszltk, hogy itt is, ott is karavn vagy szudni storos psztorok rkeztek a sivatag belsejb l, de ezek a h resztelsek tbbnyire valtlannak bizonyultak. A Libyai sivatag tmr je meghaladta a teve teljes t kpessgt s ezrt bensejnek felkutatsa a modern kor jrmveire vrt. Azt hiszem, hogy annakidejn mindazokat, akik a Libyai sivatag felder tsn fradoztak, nemcsak az ismeretlen fehr folt trkpezse sztklte, hanem a beduinok elbeszlsei is, amelyek elveszett ozisokrl* s a homokba temetkezett* romvrosokrl* szltak. Hass :nein, Kemal Ed Din herceg, Beadnell, Newbold, Shaw s Bagnold valameny nyien hittek az ismeretlen sivatag sz vben elrejtett Zarzura ozisban, hisz annyi titokzatos legenda szlt rla. En is hittem benne s n is abban remnykedtem, hogy tn sikerl megtallnom Zarzura ozist. A tuds egyiptomi herceg auts exped cii 1926 ban s 1928 ban szkebbre vontk a hatrt az ismeretlen terlet krl. Mr 1930 teln bizonyos idegessggel figyeltk egymst, valsgos versenyzs folyt az elveszett ozis felfedezse krl. Beadnell, Shaw s Bagnold mind mlyebbre hatoltak knny Ford kocsikkal s n is messzebbre trtettem el re, mintsem hinyos felszerelsem mellett tancsos lett volna. Elmltak a siv, tag kutatshoz egyedl kedvez tli hnapok s egyiknk sem tallta meg Zar zurt. Tudtam, hogy k is valamennyien tap sztalatokkal gazdagodva trtek vissza s hogy j terveket sz nek a kvetkez szre. Nekem is megvolt a magam terve s gy reztem, hogy el nyben leszek a tbbiek el tt : elhatroztam, hogy az autkon k vl repl gpet fogok hasznlni. Alapos megfontols utn megvsroltam azt a gp

10

t pust, amelynek repl tulajdonsgait s ellenllkpessgt clomra a legmegfelel bbnek t a r t o t t a m . A De Havilland Gipsy I Moth t pus kis sportgpet Angliban vettem azzal, hogy lgiton szll tom el Egyiptomba, Kiszsin t. A gp nyitott, ktlses, ktfedel sportgp volt, 100 ler s, lghtses ngyhengeres motorral. Mindkt lsben teljes kormny s mszerberendezs volt, gy hogy a gp kt utasa tetszs szerint felvlthatta egymst a vezetsben. A Havilland Moth szrnya sszecsukhat s a gpt pus emiatt nyerte nevt. Moth angolul moly t jelent, a gp htracsukott szrnyakkal pedig csakugyan molyra, vagy jjeli lepkre emlkeztet. Egybknt az egsz gp fa, lemezfa s vszon p ts, utaz sebessge 150 kilomter rnkint, leszll sebessge ami tekintettel az ismeretlen terepen vgrehajtand leszllsokra, rendk vl fontos volt 60 s 70 rakilomter kztt, cscspontja 3000 mteres magassg s hatsugara mintegy 600 kilomteres tvolsg. Az exped ci auts rszt Malins J. angol kap itny vllalta s megfelel sszeg ellenben ktelezte magt, hogy kt Ford s kt Biley gyrtmny kocsijval Egyiptomban rendelkezsemre ll. Malins Kairbl a Fokfldig szndkozott utazni ht trsval. gy llapodtunk meg, hogy Egyiptom s a Szudn hatrn, Vdi Halfa ban tallkozunk szeptember kzepn. Ott a Malins exped ci h a t htre megszak tja utazst s kitr nyugatnak a Libyai Sivatag belsejbe, hogy mozg t m p o n t k n t k srje a repl gpet. Az exped ci felszerelst, az zemanyag s lelem szll tst a kapitny vllalta, a libyai kirnduls t a r t a m r a az exped ci vezetst magamnak k t t t e m ki. gy terveztem, hogy el szr Vdi Halftl a kis, lakatlan Selima ozis rintsvel az Uweinat hegysgig megynk. Kemltem, hogy ezt a 800 kilomteres t v ot hrom nap alatt tesszk meg. Uveinat forrsainl htrahagyjuk a repl ppet s az autkkal szaknak fordulunk, az ismeretlen terlet fel. Amennyire csak lehet, megkzel tjk azt a nagykiterjeds hegyvidket, amerynek keleti oldaln haladt el Kemal Ed Din herceg, tbbszz kilomte

11

res tvon utols exped cija alkalmval. Ennek a hegysgnek belsejben sejtettem a legends Zarzura ozist. tkzben alkalmas leszll helyeket jellnk ki s v z s benzin tmpontokat ltes tnk. Aztn, csak kt kocsival, visszamegynk a repl gprt s azzal der tjk fel az ismeretlen hegyvidk belsejt. Exped cis tervemet a legkisebb rszletig lelkiismeretesen kidolgoztam. A szksges engedlyeket megszereztem az egyiptomi kormnytl. Szerettem volna idehaza is nmi tmogatsb nyerni, f kppen klcsn mszereket, de a mrvad krk a legridegebben visszautas tottak. Mg csak egy krds vrt megoldsra : ki k sr el a repl gpen mint msodpilta? A szervezs utols napjaiban vletlenl tallkoztam grf Zichy Nndor bartommal. pp akkor fejezte be sportrepl pilta kikpzst. Alighogy elmondtam neki vllalkozsom tervt, azonnal felajnlotta, hogy sajt kltsgn elk sr. Nem tallhattam volna megb zhatbb s nfelldozbb bajtrsat. Augusztus elejn kiutaztunk Angliba s hazarepltnk a mollyal. Csak nhny napig id ztnk idehaza, hogy megtegyk utols el kszleteinket, aztn a mtysfldi repl trr l startoltunk, hogy a Belgrd, Szfia, Isztambul, Konia, Aleppo, Jaffa tvonalon el szr Kairba repljnk. Onnan szeptember els napjaiban indultunk volna Vdi Halfba s ott a Malins exped cival kellett volna tallkoznunk. Vllalkozsunk, sajnos, nem sikerlt. Albb szmolok be kiszsiai tunkrl s lgi exped cink szomor kudarcrl. De el re bocsjtom, hogy mr 1932 mrcius havban a moly diadalmas szrnyai alatt azrt mgis feltrult az elveszett ozis titka. Flesztend vel az albb elmondott repl kaland utn kis sportgpemmel mgis behatoltam a Libyai sivatag belsejbe s felfedeztem a legends Zarzura ozist ! * Augusztus huszonharmadikn hajnalban startoltunk Konstantinpoly repl terr l. A trk mechanikusok mind kijttek az esemny tiszteletre. Valsgos Bbel volt kr

12 l ttnk, volt aki nmetl, franciul, angolul s arabusul beszlt. S t az egyik altiszti pilta mg magyarul is nekelt tiszteletnkre s felsorolta azoknak az ismert hazai politikusoknak nevt, akik t a forradalmi id k u t n visszaseg t e t t k Trkorszgba. Er s ellenszllel vgtunk neki a Boszporusznak. Elhaladtunk Sztambul, Pera s Galata egyms hegyn htn zsfolt hztengere fltt s fokozott figyelemmel t a r t o t t a m a kurzust a Sztambul vrost krlvev tilos katonai znk kztt. Az Aranyszarv szorost messze meg kell kerlni s az egyedli engedlyezett tvonal a Fekete tenger partjra vezet. Kietlen, hegyes, szakadkos vidk fltt haladt u n k Keletnek. Magamban pp azon gondolkoztam, hogy i t t bizony lehetetlen volna knyszerleszllsra alkalmas helyet tallni, amikor Zichy hangja hirtelen izgatottan megszlal a telefonban : Az olajnyoms manomtere ingadozik s alszll! Harminc percnyire voltunk a repl trt l, azonnal kiadom a veznyszt: vissza! Mire megfordultunk, Zichy mr jelenti is, hogy az olaj mr mutatja leesett nullra, a motornak t e h t mr nincs is olaj nyomsa. Alig negyedgzzal, a gpet er sen nyomva, siklunk vissza Sztambul fel. Most h t b a kap a szl s aggodalmas tizenkt perc mlva alattunk a jesil ky i repl r. Mg miel tt fldet rnk, kikapcsolom a gyjtst, hogy az olaj nlkl jr motor az utols pillanatban be ne sljn. Persze, arrl sz sincs, hogy beguruljunk a hangrokhoz, katonk toljk be a gpet. A trzs alja csupa olaj, a gphz belseje mg inkbb, nyilvnval, hogy valahol szkik az olaj. Az egyik trk mechanikus kitr rmmel konstatlja, hogy bizonyra azrt nyomta ki a p u m p a az olajat, mert tegnap a szr megtiszt tsa u t n nem t u d t a , hogy hov tegye az egyik tm tst. El is veszi nagybszkn a trcjbl, mert gymond, sohasem dob el semmi olyan alkatrszt, amir l nem tudja, hogy hov val! Kedvem volna megfojtani a derk embert, de olyan gyerekesen rl annak, hogy nem trtnt komolyabb baj, hogy mr mi is nevetnk az eseten. Egybknt is n vagyok a hibs, mert

18

azt mr megszokhattam volna, hogy Keleten semmit se b zzon az ember msra! A tm ts visszakerl a helyre, a kimltt olajat benzinnel lemossk hangos ttn icsmek memnudur (dohnyozni tilos) kiltsokkal s jra megtltik a motort olajjal. Meggy z dm rla, hogy most mr tnyleg minden a helyn van s rvid motorprba utn ismt elstartolunk. A kvetkez rk alatt nem is kell Zichyt krdeznem, hogy hogyan ll az olajnyoms, t zpercenkint jelenti, hogy a <<Sipka szorosban minden csendes. Nem gy volt azonban az anatliai hegyek felett. A kt nyugodt hajnali rt elvesztettk ezzel az incidenssel s ahogyan a Szaharia Irmak vlgye fltt llandan hzzuk a gpet flfel az anatliai fens kra, kegyetlenl megdobl a h sgt l izz hegyormokrl felszll lgramlat. A Geuk Dag szk hegyszorosban mr nem is emelhetjk a gpet az ormok fl s gyors elhatrozssal bediriglom Zichyt a szakadkba. Ilyen helyeken mindig kormnyoz s n naviglok, mondhatnm klcsns megelgedsnkre. A szorosan traml leveg szdletes sebessggel visz el re s Zichy tkletes technikval veszi a fordulkat. Nhny izgalmas perc mlva kint vagyunk a fenns k fltt s n tveszem a kormnyt, hogy trsam benzint pumplhasson a tartalk tartlybl. A h sg alaposan doblja a gpet s jl kiizzadok a kormny lland gyors kezelsben. Kt s flra mlva alattunk a Pursak Ghai szles laplya. Teljesen sivatagjelleg vidk, kevs vegetcival, srgra perzselt, ritka fves terlettel. I t t van Trkorszg legnagyobb repl telepe, az Eskishehir katonai repl tr, itt kln engedllyel leszllhatunk zemanyag ptlsra. Valban impozns a teljesen modern, gynyr elrendezs repl tr, nagysga messze fllmlja az eurpai tereket. Kiss zavarba hoz a leszllskor, hogy, br ltom a szlzsk irnyt, tbb gyakorlatoz katonai repl gp pp ellenkez irnyban szll le el ttnk. Kiderlt azonban, hogy a htszllel val leszllst gyakoroltk, teht nem hibztam, hogy nem kvettem pldjukat. A tisztek rend

14 k vl sz vlyesen fogadtak, a moly a hangr rnykba kerl, bennnket autn visznek a repl trparancsnok ezredeshez. K i t n kv s cigarettk, az engedlyek tvizsglsnak nneplyes formalitsa s a rendk vl kedves reg pilta megdicsr, hogy a dli rkban simn tjttnk a hegyeken. Ebdre megh vnak a tiszti tkezdbe s kitn joghurtot iszunk savany tejjel, u t u n k tovbbi sikerre. Megkrdeztem az ezredest tovbbi t v o n a l u n k r a vonatkozlag. A Londonban szerzett trkpen kurzusvonalunkat a Taurosz hegysgen t rajzoltk be, m i n d e n t t a vastvonal mentn. Mikor estnkint t a n u l m n y o z t a m a trkpet, az a gondolatom t m a d t , hogy nem lenne e jobb, ha egyenesen dlkeletnek t a r t v a , kitrnnk a Taurosz 3500 mteres hegylnca el l s mg az Anti Tauroszt is megkerlve, a Buzakgyi Ghai vlgyben prblnk elrni a Fldkzi tenger partjt. A tapasztalt reg pilta teljesen helyeselte gondolat o m a t . Ebben az vszakban nagyon nehz a Tauroszon val tkels s csakis nagyon korn hajnalban lehet megk srelni. Plne az nk kis sportgpnek nincsen olyan emelked kpessge, mint a mi er s katonai gpjeinknek. Ajnlom, repljenek ma Konia ig s holnap hajnalban az Anti Taurosztl nyugatra, a tengerpartig. Sajnos, Adana vrosnl mr nincsen repl ternk, de majd keresnek helyet knyszerleszllsra. Ott ptolhatjk a nagy kerl vel elhasznlt zemanyagot.)) rmmel fogadtam a tancsot csak kiss idegenkedt e m az adanai knyszerleszlls gondolattl. zemanyag dolgban is gy llapodtam meg a Shell cggel hogy csak Koniban s Aleppoban veszek fl benzint. De eddigi utunkon mr b ven volt alkalmam megismerni a Shell cg csodlatos vilgorganizcijt nem nagyon t a r t o t t a m t e h t attl hogy az adanai Shell gynksget zavarba hozn v r a t l a n megjelensnk. Hiszen Eszkishehir sem volt eredetileg programmba vve s csak ma reggel tviratoztak Sztambulbl az itteni kirendeltsgnek hogy rkeznk. Mgis mikor leszlltunk mr i t t llt az ismer s piros srga ciszterns aut.

18 Ebd utn azonban munkba vettek a fiatalabb tisztek. Ne trjenek el a berajzolt kurzustl s ne hagyjk el a vastvonalat! Ha Konitl dlre brhol motorhibjuk van, ott teljesen lakatlan terlet fltt vannak. Ha le kell szllniuk, nincsen falu, nincsen tv r vagy orszgt. Mg napok mlva sem tallnak seg tsgre s mg az is megeshetik, hogy megtmadjk magukat a farkasok. Klnsen az egyik f hadnagy kardoskodott amellett, hogy a Taurosz fltt csak 50 kilomter nehz, a tbbi gyerekjtk, m g az ltalam javasolt tvonalon 300 kilomtert kell megtennnk tvol minden seg tsgt l. Zichy is inkbb a Taurosz mellett volt, azt hiszem, nagyobbra sportszellemb l, gy ht holnapra halasztottam a dntst. Mg megkrdeztem a f hadnagyot, hogy mr treplte e Taurosztl Nem! volt a hatrozott, de annl biztatbb vlasz. Megvrtuk m g a dli h sg kiss elmlt, br gy is nykban 38 fok C volt. Lefekdtnk az egyik hangrban aludni, de a sok lgy miatt kevs sikerrel. Flngykor kitolattuk a gpet, a mechanikusok gynyren megtiszt tottk s hamarosan elstartoltunk. Eszkishehir 900 mter magasan fekszik a tenger sz ne fltt, a leveg csak gy rezgett a h sgt l s a szegny moly alig akarta elhagyni a fldet. Mikor vgre hossz nekifuts utn sikerlt elemeini, alig nhny mter magassgban gy tesett, hogy majdnem baj lett, de a derk kis Gipsy motor mgis b rta az iramot. Elhatroztam, hogy Konia fel nem kvetem a berajzolt kurzust, hanem a lakatlan fenns k fltt, irnyt alapjn rvid tek Keletnek. Nagyon nyugtalan volt a leveg , minduntalan akkorkat dobott rajtunk, hogy csak lassan mszhattunk flfel. Nem jl reztem magam s csak gy flkedvvel korrigltam a kurzust. Egy ra mlva magas hegyekhez rtnk s csak itt vettem szre, hogy tlsgosan Keletnek tartunk. Nem knny naviglni ott, ahol teljesen kopr, elhagyatott a vidk. Sehol egy orszgt, vagy falu, csak nhny kacskarings patak, egyik olyan, mint a msik s az 1 : 1.000,000 lptk, nagyon hinyos

16 trkpbe mg az sincs berajzolva. Ilyenkor el kell venni a ceruzt s szm tgatni, hogy mennyi ideje repl az ember, mily sebessggel, mely irnyba? Aztn az eredmnyt felmrni a trkpre s nagyjban korriglni a kurzust az irnyt szerint. A b sgt l rezg leveg ben nem ltni l t h a t r t , a magas hegyek is csak akkor b u k k a n t a k fel, amikor mr egsz kzel voltak. Dlnek ford tottam a gpet, mert valahol o t t v a n a vastvonal. Mr tbb, mint kt rja replnk, m g vgre ismt hegyek tnnek fel el ttnk. Most mr hamarosan tjkozdom. Messze Nyugatra felcsillanik az Akshehr Geul t tkre, nhny perc mlva megltom a vastvonalat s mire flje rnk, rmmel llap tom meg, hogy eltrsnkkel mg inkbb rvid tettk u t u n k a t . Igaz, hogy i t t is tbb mint 300 kilomtert t e t t n k meg teljesen lakatlan vidk fltt! Ltom, hogy a trkp nagyon hinyos, pp hogy a nagyobb hegylncok krvonalait mutatja, azokat sem valami pontosan. Magas hegyek v a n n a k ott is, ahol a trkpen csak fenns k van rajzolva. I t t bizony az irnyt a legjobb bart. Konia vrostl 7 kilomterre van a leszllhely. A Shell cg Londonban adott egy kis trkpvzlatot, ezzel prblom megtallni a kijellt helyet. El bb azonban be kell replni a vros fl, hogy a hzak fltt keringve, jelt adjunk a Shell kirendeltsgnek, hogy j jjenek ki autval a repl trhez. Mikor visszatrnk a krdses terep fl, hiba keringnk egszen alacsonyan a mocsr s rtek fltt, a repl tr jelzst mr ben tte a f. Vgl is megharagszom s a kis trkpvzlat u t n igazodva, egy srgs fvel bor tott kis rtet kinevezek repl trnek. Mg egyszer elsuhanunk fltte, mikzben mindketten ktoldalt szinte kilgunk a gpb l, azt nzve, hogy nem mocsaras e a rt, aztn Zichy elegnsan leteszi a gpet egy kr kzepbe, amelyr l csak itt a fldn lehet megltni, hogy valamikor ez volt a repl tr jelzse. Nhny trk psztor jn hozznk s t lk krdem a krlfekv hegyek nevt, hogy knnyebben tjkozdhassak holnap. sszecsukjuk a szrnyakat, lezs rozom a futszerkezetet s mr jn is a Shell gynk autja olajjal

17

s benzinnel. Mindent el ksz tnk a kora hajnali starthoz s egy szszakll trkre b zva a gpet, a gdrs, siralmas llapotban lv orszgton bedcgnk Koniba. Trkpnk htlapjain minden stcinkra megadtk Londonban a hozzvet leges kommentrt. Konia gy szerepelt, hogy szlloda h jjn jobb lesz ott nem jszakzni. Annl kellemesebb meglepets volt, hogy teljesen j kis szllodt talltunk, mg egszen tiszta is volt. De ennl mg kellemesebb meglepets is rt. Mikzben mosakodtunk s tltztnk, kopogtak az ajtn s belpett a szolgllny. Hinyos ltzetnk lttra kapkodta is hamarosan ktnyt az arca el (a ftyolvisels el van tiltva a mai Trkorszgban) s mlyen meghajolva, flig htat ford tva, tnyjt egy nvjegyet: Horvth Dezs , okleveles gpszmrnk. Honfitrsunk itt lakik a szllodban s amint hamarosan megismerkednk a mrnkkel, megtudjuk, hogy p tette a helybeli villanyvilg tst. Persze tkletesen beszl trkl s gy meg van oldva minden tovbbi nehzsgnk. Konia, Anatolinak egyik szmottev vrosa s az utbbi vekben szpen fejl dik. A rgi vr terraszn elfogyasztott vacsornk alatt a kis zenekar trk indulkon k vl mg olyat is produklt, amir l hatrozottan r lehetett ismerni eurpai jazz meldikra. Az automobilt hajnali 4 rra rendeltk, de amikor felkeltnk s megreggeliztnk, a kocsinak mg h re hamva sem volt. Horvth mrnk nem restit ily korai id ben felkelni, s mindent megk srelt, hogy autt szerezzen, de amita mr nem hallatjk a mezinek hajnali kiltsukat a minaretek erklyr l, hanem csak s pszval jelzik az id t, nem olyan knny egy alv trk vrost felbreszteni. Elmlt msflra is, m g vgre megjtt a soff r. Azzal vdekezett, hogy tegnap dlben mr egyszer kint volt a repl tren s vrt bennnket (Sztambulbl tviratoztak Shellk), most ht ne haragudjak, hogy ma neknk kellett vrnunk re! Nekem azonban a Taurosz jrt a fejemben, mert mgis
Almsy I szI: Leveg ben Homokon. 2

18

gy hatroztunk, hogy kvetjk a vasutat. A legrtkesebb kt hajnali rt ismt elvesztettk, szm tsom szerint most mr csak 8 rra rnk a hegyekhez, krds, hogy akkor mg tjutunk e a nagy h sgben? Kedvtelenl szlltam a gpbe s a rgi repl babona szerint krtem mrnk bartunkat, hogy ne ksz tsen fnykpet rlunk, amikor mr a gpben lnk. Sz vlyesen elbcsztunk s 6 ra 15 perckor felemelkedtnk. A lthatron kt magas hegy emelkedett tvonalunkon. Tegnapi informtoraim szerint a jobboldalt lev a Karadzsa Dagh, a baloldali valamivel magasabb, a Kara Dagh. Szlok Zichynek, hogy prblja a gpet felhzni annak a magnyos hegynek a magassgig. A trkp szerint az 2200 mter, gy teht ellen rizhetem a motor teljes tmnyt s a magassgmr ket. Egy ra mlva elrtk a hegy ormt, a kis moly derekasan emelte terht ebbe a magasba. ppen irnyt vltoztattam Karaman vrostl szakra, a motor hirtelen kihagyott. Kis ideig csak prszklt, aztn befulladt, a kipuffog cs b l fekete fst ramlott, nyilvnval volt, hogy a gzos tt mskp kell bell tanom az ilyen magassgokra. J messze voltunk a legkzelebbi kzsgt l, Karaman tl, de ebb l a magassgbl mg siklreplssel is knnyen odarhettnk. reztem, hogy ilyenkor milyen rossz Zichynek, akinl nincsen trkp s ezrt nem tudja, hogy hol vagyunk, csak knytelen kvetni utas tsomat. A motor hol lellt, hol nagyokat l dzve, ismt elindult, egyenesvonalban siklztunk vissza, a vast fel. Mr jel re kiszemeltem egy rtet a vroska kzelben, kzvetlen a vast s valami orszgt fle mellett. Szerencsnkre 1000 mteren alul a motor megint rendesen mkdtt, gy treplhettk a kiszemelt helyet, hogy alaposan megnzzk a fellett. Csakugyan alkalmas volt a leszllsra s nhny perc mlva mr az sszeseregl trk parasztoknak magyarzgattuk, hogy nincs semmi baj, inkbb a hatalmas kutykat tartsk tvol! Nekivetk ztem a gzos t bell tsnak s egyszer

19

smind a gyjtst is fellvizsgltam. Sehol semmi baj, valban csak a ritka leveg miatt fulladozott a motor a nagy magassgban. Mindketten kiss el voltunk keseredve. Resteltk, hogy mr eddig is minduntalan van valami programm ellenes esemny s amikor vgre ms gzos t bell tssal motorprbt tartottunk, mr mr azon voltunk, hogy csak azrt is folytatjuk az utat. A jzan sz azonban legszebb ernye a piltnak s ez egyszer ernyes maradtam. Dlel tt 10 ra volt, a Tau rosz ide mg legalbb egy ra, rltsg lenne pp a dli rkban bereplni a hegyek kz. Ezt Zichy is beltta, gy teht bekldtnk egy fit a vrosba autrt s letakartuk a gpet a nap ellen. Mikor bedcgtnk Karaman bazrutciba, megint arra gondoltunk, hogy nem lenne e mgis jobb mshov replni. Aki valaha jrt egy anatliai trk vrosban, meg fogja rteni, hogy mily vegyes rzsekkel lptk t az egyetlen Oteli kszbt. Lelkesedsnk mg ebben a rekken h sgben is fagypont al szllt s borzongva vgydtam a hbors vek fnyes gal ciai szllsai utn. Ker tettnk egy nmetl tud reg trkt s mindenekel tt megkrdeztem t le, hogy van e katonasg a vrosban. Igenl vlaszra elvezettettem magam a tiszti tkezdbe, a vroson k vl volt, nagy, rnykos kertben. Amikor belptem, lttam, hogy rosszkor jttem, mindentt izgatott tisztek, teljes pardban s odbb, egy rnyas lugasban, ingujjra vetk zve, szles, piros nadrgpaszomnttal egy id sebb nagyr. A tisztek zavartan lltak krl, senki egy kukkot sem tudott ms nyelven, mint trkl, mr mr meneklni akartam, amikor a Pasa maghoz intett. Franciul krdezte, hogy ki vagyok, honnan jttem. Mikor megmondtam, hogy knytelenek voltunk leszllni a kzelben repl gppel s hogy ketten vagyunk magyarok, rendk vl kedvesen fogadott : A magyarok neknk testvreink s nk az n vendgeim!)) Mindjrt szaladt is egy kis rmdia a szllodban vrakoz Zichyrt, s kis id mlva a kegyelmes r asztal
2*

20 nl igazi trk ebdet fogyszatottunk. Trsam i t t vgre sz ve szerint jllakhatott kedvenc telvel, a finom t l t t t aubergine nel, mert ez Trkorszgban nemzeti tel, de magam sem m a r a d t a m el mgtte szmos t l t t t p a p r i k a elfogyasztsval. excellencijt rendk vl rdekelte utazsunk s a legnagyobb sz vlyessggel megh vott az esti nnepi bankettre. Krdezte, hogy hol v a g y u n k elszllsolva, de amikor mr mr vrakoz kszsggel feleltem, hogy egyel re csak leraktuk a holminkat a szllodban, nagyot nevetett a hotel szra, de jobb szllst sem ajnlott fel neknk. A dlutn folyamn pnzt v l t o t t u n k (sokszor kellett emlegetni a testvrisget) s benzint szereztem a holnapi, kzel 500 kilomteres t r a . Estefel mg egy m o t o r p r b t t a r t o t t u n k . Az olaj nyomsmr megrm tett, mert nem a k a r t m u t a t n i , de hamarosan kiderlt, hogy csak a mano mterben volt valami kis hiba. Amikor a kaszinkertbe rtnk, mr ter tve volt a hossz asztal s egytt volt a hely rsg tisztikara. Kis id mlva megrkezett a Pasa s az asztal ktoldaln, maga mell l t e t e t t le bennnket. rdekes az ilyen keleti b a n k e t t . Az telek a legklnbz bb t l a k b a n , mvszi vltozatossgban le v a n n a k tve az asztalra. Mindenki el tt egy tnyr, nhny p o h r s ev eszkz. U t b b i t s a t n y r o k a t tkezs kzben nem vltjk, csak gy kiss megtr lik kenyrrel s folyik t o v b b az tkezs. Igyekeztem kvetni excellencija pldjt s gy krlbell a kvetkez m e n t e t t e m : n h n y szem k i t n vastaghj sz l t, u t n a tvgygerjeszt nek n h n y kanlnyit abbl a vastag aludttejb l, amely csszkben llott minden t l mellett. Kvetkezett egy cigaretta s egy szelet dinnye, hozz egy kis f tt rizs. Err l a z t n mr komolyabb telre t r t n k t s a legfinomabb slt b r n y d a r a b o k a t maga a t b o r n o k r szemlyesen r a k t a a tnyromra, ezekhez illett egy kis szr tott sz l s lepnyt enni. A kis hsszeleteket csak addig szabad fogyasztani, am g melegek, amikor mr kiss faggysodnak, jobb t t r n i a t l t t t p a p rikra, hozz nagyon finom az a l u d t t e j . Kenyr s sajt is

21

van b ven, a tnyrok s az ev eszkzk tiszt tshoz, m g az egszen els rend anatliai vrsbort csak egy kzben elsz vott cigaretta mellett szabad lvezni. Mihelyt a Pasa megrendeli a kvt, mert ezt mr gy hozzk frissen megszlal a gramofon s az urak ddolva k srik a fl s negyedhangokbl ll, egyhang dalokat. Err l persze szba kerlt a tnc is, s Oaxcellen cija rdekl dtt, hogy ismerjk e a trk nemzeti tncot, a zeybek et. Tagad vlaszunkra a Pasa intett s azonnal felugrott kt szzados, akik a gramofon s r hangja mellett a legnagyobb kecsessggel eljrtk a rendk vl elegns mozdulat, kompliklt figurkbl ll tncot. Megteltek a poharak v zzel kevert nis plinkval s a kegyelmes r felksznttt bennnket a trk magyar bartsg nevben. Ks n rt vget a bankett, de mi nem is igen bntuk, mert szintn fltnk az jjeli szllstl. Nem is lehetett a lmpt eloltani, s amikor vgre kiss elszenderedtnk s a mcses magtl elaludt, megvott bennnket komolyabb bajtl az a tny, hogy a csend rsg is vgre rteslt ittltnkr l s gy jfl utn egy ra tjt bell tott hozznk egy rmester tlevlvizsglatra. gy megint ker tettek egy lmpt s mi ismt hozzlthattunk vdekez hadmvele teinkhez. Most gondoskodtunk rla, hogy az aut az oteli el tt lljon egsz jjel, gy sikerlt mg teljes sttsgben elhagyni a szenvedsek tanyjt s a halvnyul csillagok alatt nemsokra mr berregett is a kis Gipsy motor. A korai start ellenre 5 rakor hagytuk el a fldet 1000 mter magassgig mr most is elg nyugtalan volt a leveg . Flra alatt elrtk az Ak Geul tavt s elrepltnk a krlfekv mocsarak fltt. A trkp szerint mg a fenns k fltt kellene lennnk, de valsgban mr 1000 mteres ormok fltt jrunk. Zichy kormnyoz s n fokozott figyelemmel naviglok. Jobbkz fel l, mint egy thghatatlan, komor fal, mered az g fel a Taurosz hatalmas tmege. Kutatom a lthatron a szaggatott brceket, hogy vjjon hol lesz az a h res hg, amelyen majd keresztl kell jutnunk. Ellenszelnk van s Zichy gyesen hasznlja ki a szl

22

lkseket, hogy magasabbra emeljk a gpet. A motor bell tsban most mr megb zom, 2220 mteren jrunk s mg mindig szpen, egyenletesen hz. A kanyarg vastvonal mlyen alattunk nagy vben jobbra fordul a hegyek kz. Kezdjk megkerlni a Bulgar Dagh 3500 mteres ormt. Egyideig mg elg szles vlgy fltt haladunk, el re nzve azonban mr ltom, hogy a vlgy alja mindjobban emelkedik s hogy mi egyenesen ennek a ferde s knak tartunk. Ktoldalt egyre szkl a vlgy. A vast mersz szer pentinkban emelkedik a jobboldali lejt n flfel. Most mr nincs is olyan mlyen alattunk s igyekszem a sziklafalba trt szablyos vonalat szemmel kvetni legmagasabb pontjig. Htraszlok Zichynek, hogy mg hzza a gpet, de csak addig, am g egyenletes marad a motor fordulatszma. Most hirtelen jobbra megltom azt a mly rst, amelyen keresztl vezet a hg, bemondom Zichynek az j irnyt, s amint jobbra fordulunk, felragyog krlttnk a Tau rosz teljes fensgben. Szinte mer leges, kopr sziklafalak, mly hasadsokkal, el villan bel lk itt ott a h. A hegyszoros teljesen sszeszkl, ktoldalt, alig prszz mternyire a komor sziklk, krskrl magas ormok, ezeken mr nem emelkedhetnnk fell. A motor hangja mintha kemnyebb lenne, 2500 mteren jrunk s Zichy szl, hogy a gp mr nem emelkedik. rzem azonban, hogy htszelnk van, azrt nem jutunk fljebb s nem is szeretnm tovbb er ltetni a motort, azrt meghagyom trsamnak, hogy csak maradjunk egyel re gy. Katlanszer ny lsba rtnk, ltom, hogy a vastvonal balra fordul s ott eltnik egy keskeny szakadkban. Krlttnk a hegyek gerincei mg mindig magasabbak nlunk, de ott el l, balra, mintha egy les hegyht egymagassgban lenne velnk s a mgtt mr nem ltok brceket. Kzelednk a katlan tls oldalhoz, mindjrt meg kell ltnom a kivezet szakadkot, nhny trelmetlen msodperc s . . . egy pillanatra elszorul a torkom : a szk sziklaszakadkbl koromfekete felh k gomolyognak felnk! Nem mehetnk be a szorosba, kiltok Zichynek

23

tele van felh vel. Prbljuk meg balra, ott, annl az alacsonyabb gerincnl! Nem jutunk t rajta, cseng a flemben a telefon inkbb k sreljk meg a szorost! J, nem bnom, de ha a felh k mlyen lernek a vlgybe, nem mehetnk bele, inkbb itt prbljunk magasabbra jutni! tnzek ahhoz a hegyhthoz, amelyen esetleg mg tjuthatnnk s ebben a pillanatban csillogva, gomolyogva hfehr, vastag felh takar sodrdik flje. Csapdba kerlt n k ! A felh radat a Taurosz dli lejt je fel l hmplyg, velnk szemben. Mgttnk a brcek ragyognak az er s. napsugrban, de mg nhny perc s a katlan is bezrul el ttnk. nkntelenl is a gzszablyzhoz nylok, br trsam mr gyis teljesen kinyitotta. A motor teljes fordulatszmmal bg, de a szemkzt sodrd felh k el szele most mintha emeln a gpet. I t t van el ttnk a hegy szoros bejrata. Zichy egyenesen nekikormnyozza a gpet s a kvetkez pillanatban ujjongani tudnk az rmt l: a felh takar a dli lejt n mlyebben gomolyog s most mr alattunk marad. Nhny rpke prafoszlnyon suhanunk keresztl s kint vagyunk a felh k fltt! Dl fel, ameddig a szem ellt, vak tan ragyog felh takar, itt ott egy szigetszeren kill hegycscs vagy flfel gomolyg felh oszlop. Flttnk gynyr tiszta, sttkk g s mgttnk a Taurosz szaggatott sziklafala. Mint a gt llja tjt a felh tenger rjnak. Nincs szllks, nincs vltakoz lgramlat, mozdulatlanul, fensges nyugalommalcsillognak a moly ezstszrnyai a felh cen felett. Teljes sz vvel lvezzk a helyzetet. Htra htra nznk a Taurosz tvolod ormai fel s gratullok Zichynek szp, prec z man vereihez. Gondoskodni kell a benzin utnptlsrl. A tartalktartly pumpja a hts lsben van, ezrt tveszem a kormnyt s am g Zichy pumplja a benzint, jkedvvel nyomom a gpet el re s visszaveszem a gzt felre. gy is 180 kilomtert mutat a sebessgmr .

21

Arra gondolok, hogy i t t a felh takar fltt pontosan kell t a r t a n o m az irnyt kurzust. Angol trkpem feltnt e t i az egyes kurzusszakaszokat, leolvasom, hogy a tenger s Aleppo fel 122 fokos az irny. P o n t o s a n ebbe az irnyba fordulok. Reggel ht ra van, t e h t msflra alatt tkelt n k a hatalmas Tauroszon. Kis id mlva szaggatott vlik a felh takar s hogy k mljem a motort, egy felh lyukon keresztl lesiklom a felh k al. Mr messze bent vagyunk a partmellki s ksg fltt. Nemsokra jabb rmmel llap tom meg, hogy zsinregyenesen t a r t u n k Adana vrosa fel. Kr, gondolom magamban, hogy i t t nincs repl tr, j volna reggelizni, mert hiszen hgyomorral indultunk, de viszont ki kell hasznlni a kora reggeli id t, hogy tjussunk a sziriai partvidk hegylncn, mert helyenkint kzel 1600 mter magas. Adana u t n egyideig a v a s u t a t kvetem, aztn megint rtrek az el bbi irnyt kurzusra. Nemsokra feltnik el ttnk a Fldkzi tenger alexandrettai ble. Alig 1000 mter magassgban t a r t o m a gpet s csak hromnegyed gzzal rjuk a kilomtereket. Nagy vben kvetem a tenger partjt. Alattunk jobbkz fel l csillog a sttkk tkr, balra sr cserjssel bor t o t t alacsony dombok. Alnk kanyarodik szak fel l jvet a vastvonal, amelynek Alexandretta a vgllomsa. Ha berajzolt kurzusomat kvetnm, most balra el kellene tvolodnom a tengert l, hogy egyenes vonalban treplhessek a Gyaur Dagh hegylncn, Aleppo fel. I t t azonb a n v r a t l a n akadlyra tallok. A partmellki hegyek el szr is jval magasabbak, mintsem a trkp u t n h i t t e m volna, de ami ennl sokkal rosszabb, sr, magas felh t a k a r bor tja ket. tadom a k o r m n y t Zichynek s a t r k p e t tanulmnyozom. Alexandretttl dlre mintha alacsonyabbak lennnek a hegyek, o t t taln tallunk felh ny lst. Milyen keserves az ilyen repls, ha nem lehet id jelentst kapni. Hla Istennek, most mr Sziriban vagyunk, francia terleten, o t t majd ismt rendelkezsre llanak pontos meteorolgiai adatok.

A Lybiai Sivatag ktjai. Szeiima-ozis talajvz forrsa, a Lybiai Sivatag legjobb ivvize.

Merga-o/.is mly pontjain brhol kutat lehet sni.

Alig egy snyomsnyira mr nedves a homok.

A k t szjt nedves homokkal kell kitapasztani.

Egy mter mlysgben mr felgylemlik a vz.

Terfau-i ozisban kt mter melyre kell sni.

A Darb el Arbain karavnul egyik legfontosabb ktja : Laqqia Arbain. V/Akre llandan nyilt, <le hnros.

25

Nzem a hegyeket, vgig vastag felh sapka fdi az egsz hegylncot. Nem marad ms htra, mint hogy Alexan drettban leszlljunk. Ki tudja, ezzel nem vesz tem e el az egsz napot, mert a dli s dlutni rkban majd nem lehet treplni a hegylncon? Vagy t n maradjak a tenger fltt s kvessem a partot egszen Antiochin tl, mert ott vge a hegylncnak? Hol tallok ott benzint, s ki tudja, milyenek a trkpbe berajzolt francia katonai leszllhelyek, ha ugyan egyltalban jelezve vannak? Elrjk Alexandretta vrost s elreplnk a kikt fltt. Egy nagy g zsr l integetnek felnk, krltte a csnakok tucatjai, szinte gy csngnek rajta, mint a kullancsok. Trkpemen a leszllhely a vroson tl, mintegy 6 kilomternyire van berajzolva. Kt orszgt vezet ki a vrosbl, az egyik balra fordul, fl, a hegyek kz, a msik kveti a tengerpartot. Az utbbi mellett van ll tlag a repl tr. Alacsonyan replnk s nzem, nzem, hol van a megjellt hely. Nhny kukoricatbla, pr hz, egy kis falu, mellette tbb helyen is nyomtatkrk, lval cspelnek rajtuk. Az orszgton tbb aut, kint a tengeren brkk. Mintegy 10 kilomtert replnk a part mellett, aztn szlok Zichynek, hogy forduljon vissza, nem tallom a repl teret. A vroshoz kzeledve, ltok egy j, sima tblt, legfljebb majd arra szllunk le. Mutatom Zichynek s flbe siklunk. Akr mr le is szllhatnnk, de egy lovas halad el el ttnk s a lova megbokrosodik. Sebaj, kerljnk krl mgegyszer s azutn szlljunk le . . . A hegyek fel fordulva, flnzek a hegytet re, ott, amerre a msik orszgt vezet, alacsonyabb a hegylnc, ott valami hgnak kell lennie, a trkp szerint is alig 1000 mteres s fltte nincsen felh . gy ht mgis elrhetjk Aleppot! Hirtelen elhatrozssal szlok Zichynek, hogy mr nem is kell leszllnunk, trepljk a hgt. Flbg megint a motor s er sen kapaszkodva, megindulunk a hegyek fel. A leveg teljesen nyugodt, s t ha gondoltam volna r ebben a h sgben vsztjslan nyugodt.

26

P o n t o s a n 7 ra 50 perc volt, amikor elhagytuk a tengerp a r t o t . Meredeken mszunk flfel s hamarosan az els dombok fltt vagyunk. Egy kis szllks, nem csoda, i t t a hegyek kzelben. Most megint egy kt er sebb dobs. Zichy n y u g o d t a n par rozza. De mi ez? H a t a l m a s zkkens s legalbb 100 mterrel vagyunk feljebb. Emelked lgramlat? Hogy a z u t n mi volt, azt t r s a m j o b b a n t u d n megmondani. Msodpercek a l a t t megvltozott minden. Az els lkst gyors egymsutnban hrom ngy is kvette, szinte rugdalva r a g a d t k a gpet flfel, de egyszersmind rlt i r a m b a n a hegyoldalnak is. E n n e k m r fele sem trfa, mg nem t u d o m , mire vljem a dolgot, amikor k r l t t n k elborul minden. Mg a motor hangjt is tlsv ti valami rettenetes fldntli bugs. Szdletes sebessggel szguldunk a hegy szoros fel s elszrnyedve ltom, mint jr valsgos forgtncot t r d e m kztt a kormnybot. Zichy elvesztette volna az u r a l m a t a gp fltt? Mi van? ord tom a telefonba. Nem t u d n , alig b rom t a r t a n i jn a szaggatott vlasz. Egy gondolat szikrzik t az agyamon : v i h a r ! Olvast a m rla . . . utoljra Londonban . . . egy repl szaklapban! . . . Most mr valsgos halltncot jrunk, a gp minden porcikjban recsegve, vibrlva dobja magt egyik oldalrl a msikra. Balra el ttnk a hg, benne kis falu, arra, arra gondoltam, o t t alacsonyabb a hegy. Hiba. Elemi er vel sodrdunk jobbra, a sziklafal fel . . . most, most . . . ltom, hogy odacsapdunk, hogy vge mindennek s hirtelen valami hideg nyugalom szll meg : J o b b r a , fordulj jobbra, bele a szakadkba kilt o m Zichynek. Flszrnyon llva engedelmeskedik a gp. Alig nhny mternyire sv tnk el a sziklk mellett. Az az rzsem, ha most k i n y j t a n m a k a r o m a t , leszabhatnm o t t azt a bokrot. B e n t v a g y u n k a pokol torn cban. A motor hol fels r rlt fordulatszmmal, ahogy a megk nzott lgcsavar hiba

27

prbl kapaszkodni a minket el resodr lgramba, hol megcsuklik, amint a majdnem fgg legesen lg gp slya megterheli. Balra ismt szakadkot ltok s kiltsomra Zichy minden erejnek megfesz tsvel arra dobja a gpet. Alig nhny mterre zgunk el a sziklk mellett. Most jobboldalt ltok ny lst, mg egy domb van el tte, csak azt sikerljn megkerlni. Kiltok megint trsamnak, hogy forduljon arra. A hegyszoros legmagasabb pontjn vagyunk, fgg legesen bed lve kerljk el a dombot, mgtte kiszlesedik a hegyszoros s ott lent a sz ksg, a tls oldal! Alattunk ritka boztos, alig vagyunk 10 mternyire s most az orkn nyomja a gpet a hegyr l leraml szlvihar teljes erejvel. Mg ez az utols sziklalpcs , mg csak azon tudjunk tlemelkedni! Nem tudom, hogyan ugrotta t a gp a prknyt, t n fldet rtnk, t n a megtrt lgram kapott fel mgegyszer, de tl vagyunk rajta s mint a kil tt ny l, sv tnk ki az rbe . . . Most rnkcsap a hegylnc tls oldaln lezuhan lgtmeg. Rettenetes ts, kizuhan allam az ls s a tartsz jban lgva, zuhanok lefel. Prblok kapaszkodni, hallom, hogy Zichy lesen felkilt, nem tudom mit mond, aztn belenyomdom az lsbe, mintha prs nehezednk rm s nzem a szrnyakat, hogy b rjk e ezt a rettenetes nyomst. A kormnybot mozgsn rzem, hog Zichy prbl tovbb kzdeni. Csak ki innen, ki ebb l a pokolbl, el a s ksg fl, ahol ha sodor is az orkn, de mr nem tasz t le a mlysgbe. Az el bbinl mg rettenetesebb ts fllr l. Feltartztathatatlanul zuhanunk lefel, a tartsz j belm vg s krlelhetetlenl visz magval. A motor fels r, de mr hiba kapom vissza a gzt, rzem, hogy baj van, remeg, vibrl minden a gp belsejben. Ezzel a le rhatatlan tesssel mr kint is vagyunk a s ksgon, alig 200 mternyire, valami mocsaras rt fltt. Balra egy falu, mellette legel k. Zichy mg megprblja, hogy arra vezesse a gpet, aztn orral fordulunk a szntfldek fel. Mit csinlsz? ord tom ne, ne arra!

28

Nem b rom mr jn a rekedt vlasz. Nem baj, majd n ! . . . Megragadom a k o r m n y t , r n g a t z v a doblja ide oda a kezemet. H i b a minden, a motor egy pillanatra feltrzik, a z t n er tlenl lell. R n g a t o m a gzszablyozt el re htra, most, most jra bekap a motor, t n sikerl a szl ellen fordulnom, teljes er vel belpem balra az oldalkormnyt s b e d n t m a gpet. Egy pill natig m i n t h a sikerlne, a z t n ismt lell a megk nzott motor s flszrnyon llva, oldalt elkap az orkn. rzem, mint sodrdunk a fld fel, dhs lniakarssal t d o b o m a k o r m n y o k a t . . . h t leszllok h t s z l l e l . . . ha mr mskp nem megy, csak ne gy . . . csak ne floldalt lgva! Visszalendl a gp htszlbe, ltom, a m i n t kzvetlen a l a t t u n k szguld el a f szdletes sebessggel. Csak t a r t o m egyenesben a k o r m n y t , a szrnyak v zszintesen llnak, egy knny ts s t u d o m , hogy mr levlt a futszerkezet, a z t n messzire csszunk a fldn, recseg, ropog el ttem minden, a benzintartly nekifeszl a lbamnak, rzem, hogy eltrik, ha mg tovbbnyomja. Teljes er vel felrntom lbaimat s egy utols reccsenssel k e t t t r i k a gp trzse kzvetlenl az lsem el tt. A gyjts kikapcsolhoz kapok, de mr, mintha nagyon messzir l jnne, hallom Zichy hangjt a recsegs kzpette. Mr kikapcsoltam. Aztn megsznik minden mozgs s csndesen szlok a telefonba : nincs semmi bajom, h t neked? Nekem sincs jn a megnyugtat vlasz. Kiszabad tom magam sszeprselt helyzetemb l s kimszok a gpb l, m u t a t o m Zichynek, hogy kezem, l b a m p. 0 is kiugrik lsb l s mondja, hogy fekdjek le azonnal. L t o m , a m i n t az sszeroncsolt lsemet nzi s nem t u d j a elhinni, hogy ne legyen bajom. Megnyugtatom, hogy teljesen rendben vagyok. A balkezem vrzik er sen, egy fadarab mlyen belement a kz oldalba. A lbamon zzds, ott, ahol a benzintartly megnyomta. Szegny szp gpem a fldbe frdott motorral, derkban ketttrve, de srtetlen szrnyakkal meg megrndul mellettnk.

29

Zg, szaggat krlttnk a tombol orkn, alig b runk llva maradni, oly elemi er vel spr vgig a s ksgon. Reggel 8 ra van, csak 10 perce hagytuk el a tengerpartot a hegysg tls oldaln, ezalatt 36 kilomtert tettnk meg lgvonalban, de kzben 1000 mtert emelkedtnk s ugyanannyit sodrdtunk lefel. tlagsebessgnk ezen az utols szakaszon meghaladta a 250 rakilomtert! Vgtatva kzeledik egy khaki egyenruhs, trpusisisakos lovas, a francia hadsereg kitn en megszervezett arab csend rsgnek altisztje. Mondja, hogy ltta lezuhanni a gpet, krdi, hogy mirt jttnk t a hegyen, inni ad a kulacsbl s intzkedik, hogy a kzeli falubl el rohan arabok kapaszkodjanak a mg mindig sodrd gpbe. Cveket tnk a fldbe s hamaros n el ker tett pnyvkkal kiktjk a gpet, mert a tombol orkn kis h jj, hogy fel nem ford tja. Aztn vezet t rendel mellnk a lovascsend r s megindulunk a hrom kilomternyire lev orszgt fel. Csak nhny szt vltunk Zichyvel, elhatrozzuk, hogy se most, se ks bb nem fogunk arrl beszlni, hogy mit kellett volna mskpp csinlni, vagy hogy hogyan lehetett volna, ha nincsen ez vagy az a balszerencsnk. Megtrtnt s szerencssen megmenekltnk, ennek az exped cinak vge, de a moly ezstszrnyai mg fel fognak emelkedni a magasba! Egy aut bevitt Kirik Khan faluba, ott egy fiatal francia tiszt rendk vl sz vesen fogadott s minden lehet t megtett rdeknkben. A falu sziriai orvosa megprblta kioperlni kezemb l a fadarabot, de amikor hosszas vagdals s k nzs utn sem tudott hozzfrni, mikzben francia bartunk s bizony Zichy is a nzst l rosszul lettek, abbahagytuk a dolgot, hogy majd az alexandrettai krhz h res sebszre b zzuk. A francia tisztt l megtudtuk, hogy a mostani vszakban gyakoriak a hirtelen keletkez viharok s hogy ezrt a nyri hnapokban soha senki sem repli t a hegyeket, hanem megkerlik Antiochia irnyban. Azta mg sokkal tbbet is megtudtunk az itteni lgi kzlekedsre vonatkozlag. Mindenekel tt az okoz nagy

30 nehzsget, hogy a trk oldalon nincsen meteorolgiai szolglat, az onnan rkez gpek teljesen a j szerencsre kell hogy b zzk magukat. Megtudtuk, hogy a Tauroszt bizony nem igen szoktk treplni, mg a nagy hrommotoros gpek is arra kerlnek, amerre n eredetileg terveztem. A francia repl tisztek nem t u d t a k rla, hogy egy kis 100 ler s moly valaha is tjtt volna a Taurosz hgjn s szinte gratulcijukkal vigasztaltak. Mindeki kedves s bartsgos hozznk s az egsz krnyken most mi vagyunk a legrdekesebb esemny. tjttnk Alexandrettba s t e h e r a u t n ide szll tott u k a gpet is. A vros el kel sgeinek nyri villi fnt vannak a hegyoldalon, sokan figyeltk onnan gpnket aznap reggel s t b b e n flkerestek, akik l t t k a kis moly hallt n c t a hirtelen kerekedett orknban. Alexandrettban mr biztosra vettk, hogy a gp fnt, a hegyszoros szakadk b a n lezuhant s most bcsjrs v a n az sszetrt gp megtekintsre. A francia hatsgok el zkenysge nem ismer h a t r t s az itteni gynyren berendezett krhz sebsz f orvosa percek a l a t t kioperlta kezemb l a vastag fadarabot. A gp e t most ldkba csomagoljuk s hajn kldm vissza Angliba a gyrba, mi pedig szeptember elsejn indulunk az egyiptomi postahajval Alexandrin t vissza, hazafel. De a moly mgis el fog replni a Libyai sivatag sz vbe!

III.

Nyomok.
Tn lesznek olvasim kztt vadszemberek, akik felfigyelmek ennek a fejezetnek a c mre, arra gondolva, hogy valami hasznos s tanulsgos dologrl lesz sz, mint pldul vad csapzsrl, vagy vrnyomkvetsr l, szval valami olyasmir l, aminek hasznt veheti a hazai vadsz. n azonban olyan nyom olvassrl rok, amilyenhez idehaza nlunk, hl'Istennek, nem addnak meg a felttelek, mg a friss hess u t n sem. Azrt rom, hogy hl'Istennek, mert hiszen a sors sok mostohasga mellett annak mgis csak rlhetnk, hogy haznkat mg nem takarja ezernyi kilomter szltben s hosszban az a finom, aranysrga vagy narancsvrs homok, amely az n munkssgom terlett, a Libyai sivata got bor tja. Gyermekkorom egyik bnt kibrndulsa volt, amikor rjttem, hogy May Kroly s Sherlock Holmes nyomolvas csodit nem vihettem t a gyakorlati letbe. Valahogyan mindig szenvedlyem volt a csapzs s mg kamaszkoromban is el fordult, hogy a megsertezett nyulat hajts u t n a vrcsapn prbltam kvetni. Sokszor haragudt a m az reg foltos Trapp ra, vagy a vrs Km re, atym derk vizslira, amikor lihegve szguldtak el mellettem, foguk kztt a megtallt nyllal, olyankor, amikor mr sokszz lpsnyire kidolgoztam a srgult lombokon itt ott felcsillan vrs foltokat. Mskor rkhosszat is elballagtam egy egy jszakai

S2
szarvasvonuls csapin. Nem t u d t a m a szememet levenni az zott szi szntsba sppedt cslkk nyomrl. I t t lptek ki a tusksbl, kt telin, egy borj, meg egy bika, vjjon az a p r a t l a n tizenkettes e? o t t visz vgig a nyom az uradalmi g zszntson a rossz kti rt fel. I t t meglltak s a vasti tlts fel figyeltek, biztos a 4 rai teherv o n a t idejn volt, lm, el is fordultak, t u d o m is mr, hogy a csalitos tet n t l majd lekerlnek az rhz al . . . Ks bb eljtt szmomra a csapzs magas iskolja, az afrikai nagyvad kvetse. Elefntnyomokon j r t a m napokon t, oroszlnok ivhelyn mregettem a h a t a l m a s mancsok tmr jt s egy egy elmozdult k re, lergott gallyra, vagy elny rtvg fcsomra figyelmeztettek fekete vezet im, amikor szikls talajon K u d u n y o m b a n jrtunk. De mindez csak zel t volt addig, am g megismerkedt e m a sivataggal. I t t ny lik csak igazi alkalom a nyom olvassra, s t m o n d h a t o m , hogy neknk s i v a t a g k u t a t k n a k ppgy mestersgnkhz tartozik ez a t u d o m n y , mint az, hogy rtsnk az irnythz s a helymeghatroz mszerekhez. Ott a sokszzezer ngyzetkilomternyi rintetlen homok s sziklapusztasgban a legcseklyebb nyom, a legrgibb csapa is valsgos lmnny vlik. Eljtt az id , amikor mr nem irigyeltem az indin vadl t, amikor mr nem csodltam a detekt v kirlyt. A sivataghomok n y i t o t t knyv annak, aki m e g t a n u l benne olvasni, de csaldnak az n kedves olvasim kztt azok, akik most azt mondjk magukban, hogy persze . . . knny nyom olvassrl beszlni olyan embernek, akinek el bb felhintettk a geogrfijt szp szraz homokratltelkkel. Mert bizony misem knnyebb a sivatagban, mint a nyomot meg nem ltni s misem nehezebb, m i n t a tallt nyomon eligazodni. Hogy mindjrt durva pldval kezdjem, vjjon mit t e t t volna May Kroly, amikor tbbszz kilomternyire az emberfitl mg sohasem j r t ismeretlen homoks ksg belsejben, szguld gpkocsija hirtelen egy friss, szles

33

liyomot keresztezett volna? Nagy vben visszafordult volna ugy e, s a kocsibl kiszllva, vizsgln az egyenesvonalban fut, mintegy msfl lb szles, szalagszer nyomot, amely a homokban knnyedn benyomott, egymsmell sorakoz ngyzetek vgtelen lncolatbl ll. Tn le is hajolt volna, hogy megfjja a nyom szlt s a knnyen lecsurg homokszemek lazasgrl meg is llap tan, hogy a nyom teljesen friss, alig egy kt rs, mert az lesen elhatrolt szlekr l mg nem permeteznek le a homokszemcsk a nyom belsejbe. Mgis, milyen jrm hagyhat htra ilyen nyomot, amely az egyik lthatrtl jn s a msikba vsz el? Egybknt mg azt sem lehet megllap tani, hogy melyik irnybl jtt s merre ment ez az egykerek tank, mert hiszen nem is lehet ms, mint egy hernytalpas, vagyis traktor szer motorkerkpr, ha ugyan ltezne ilyen? s itt, ahol biztosan tudom, hogy az enym az els kutatexped ci, amely valaha erre jrt, s t azt is tudom, hogy rajtunk k vl senkisem vgott neki a sivatag emez ismeretlen rgijnak? De a sivatagban nem trtnnek csodk s a nyomokbl is csak olvasni kell tudni. Tegnapel tt, amikor innen szz kilomterre szakra tboroztunk s amikor estefel az az er s szl kerekedett, amely tegnap is, ma is kitartott, eldobltuk az res benzineskannkat, miutn a kocsikat feltltttk. Azta jkort kerltnk dlkeletnek, majd esmt nyugatnak s most az egyik szlgrgette benzineskanna nyomt kereszteztk! Ugyanez az szaki szl lopta el egyszer egyik vszonra vont trkpemet, de napokkal ks bb megtalltam, mintegy hatvan kilomterre onnan, ahol elveszett, gy hogy a homokban klns csillagrajz alak nyomokat lttam, azonnal tudtam rluk, hogy csakis valami szlhordta knny trgynak lehet a nyoma. Az egyiptomi hatr rsg volt parancsnoka meslte nkem, hogy egy zben srg sen h vtk egy beduin tborhoz, mert ott az jszaka gyilkossg s emberrabls trtnt. A tmads valami trzskztti vrbosszrl volt sz gy trtnt, hogy magnyosan ll storba, amelyben csak
Alrasy Lszl : Leveg ben Homokon. 3

84

a csaldf , annak felesge s kt gyermeke tartzkodott, el szr bel ttek, hallra sebezve az asszonyt, majd a kirohan frfit lvssel megsebes tettk s lhthoz ktve, elhurcoltk. A kt hallra rmlt aprsgon k vl az esetnek teht nem volt tanja, mgis reggelre a szomszdsgban tanyz nomdok azonnal megllap tottk, hogy a tmadk ten voltak, hrom tevn s kt lval jttek, az egyik l szrke, arra ktztk az elhurcolt sebesltet, a msik pej, annak a hta fel van trve (a tmads el tt a gyilkosok nem messze pihen t tartottak s tnyergeltek, ezalatt a l hempergett a homokban) s a tevk hulladka utn megmondtk, hogy azok hol legeltek utoljra, ami elrulta a gyilkosok trzst. A hatr r tiszt a krdses trzsnl csakugyan megtallta a kt lovat s elfogta a gyilkosokat, br azok gyeltek arra, hogy egy er sen jrt kara vnton eltntessk az jszakai kirnduls kiindul s visszatr nyomait. Egyszer a Dli Lybiai sivatagban hinakutyktl frissen lt strucckakast talltam. Visszafel kvettem a hajsza nyomait s mintegy 8 kilomteres tvon leolvashattam a sivataghomokrl az egsz drma lefolyst. I t t lpkedett a strucckakas teljes nyugalomban, itt megllt s szak fel figyelt, most futsnak eredt. . ., nhny szz mternyire szakra egy homokhullm mgtt ott voltak a hinakutyk nyomai. Kt vadkutya kivlt a falkbl s lass, hossz ugrsokkal ldzte a kakast. Az egyik egyenesen mgtte, a msik oldalt, vele prhuzamosan. A vadkutya falka j messze oldalt kvette a hajszt, gy hasznlva fel a terepet, hogy a strucc ezeket nem lthatta. Mintegy nyolc kilomter utn a falkbl, amelyben sok klykkutya is volt, hirtelen kivlt egy nagy llat. les szgben tartott a kt trsa ltal ldztt kakas fel. Most valamennyi nyom risi sebessgr l tanskodik, a hrom vadkutya szinte egyszerre ri el az ldozatot. A vgkzdelem alig hsz mter tmr j krben jtszdott le, a strucc ktsgbeesetten kett t perdlt, oldalt s visszafel . . . s itt fekszik tharapott torokkal, sztmarcangolt testtel. Szmtalan hasonl esetet mondhatnk el llati, emberi

85

s gp jr mnyomkkal kapcsolatban. Klnsen az utbbiak nagy jelent sgek a sivatagkutat exped cik munkjban s mivel csak kevesen vagyunk, akik Libya belsejt jrjuk, nem csodlatos, ha azonnal tudjuk egy egy rgi nyomrl, hogy melyik exped ci hagyta htra, melyik esztend ben. Tudom, hogy most tbben azt krdeznk, hogy ht meddig maradnak meg a nyomok a sivatagban? Ennek is egszen hatrozott trvnyei vannak. A nagy homoks ksgokban, az gynevezett zerir eken id kznknt vgigseper a szl, de a lb vagy kerknyom teljesen frissnek ltszik akr hetekig is, ha kzben szlcsend volt. Csak arrl lehet megllap tani, hogy az ilyen nyom valban friss e, avagy mr tbbnapos, hogy a nyom szln fvsra omlik e le a homok, vagy mr lepermezetett magtl. Az ilyen friss, vagy szlt l mg meg nem bolygatott nyomot azonban nagyon nehz szrevenni mg rvid tvolsgra is, hacsak nem keresztezi az ember, avagy nem korn reggel, vagy ks dlutn halad el mellette, amikor a nyom bemlyedse rnykot kap. Ha azonban mr megfjta a szl, akkor messzir l is feltn v vlik a csapa, mert mr megtelt finomszemcsj homokkal, s annak a sz ne vilgosabb, mint a krnyez talaj. Az ilyen vilgosan kirajzolt nyom sokhelytt vekig is megmarad, kivve olyan terleteken, ahol egy egy homokvihar trtnetesen megsznt, vagyis elejtette, lerakta a szlhordta homokot. Szlvdte dombos vidken, vagy a hegysgek vlgyeiben persze mg tovbb maradnak meg a nyomok. Mg 1933 ban kvethettem olyan automobilnyomokat, amelyeket katonai felder t jr rk hagytak htra 1917 ben. Sivatagexped cink szmra a legnagyobb szenzcit egy egy friss karavnnyom jelenti. Libyban csakis a sivatag szln, vagy a lakott ozisokhoz kzel tallhatunk ilyeneket, ha valahol beljebb kereszteznk tevenyomokat, ott azonnal fegyveres kszenltbe helyezkedik az exped ci, mert nem lehet jjratban az a beduin csapat, amely az lettelen sivatag belsejben kalandozik. A sivatagkutats trvnyei azonban mgis megk vnjk, hogy ilyen nyomot
3*

ha valban friss azonnal kvetni kell, mert hiszen eltvedt s szomj hallnak kitett emberekr l is lehet sz. Ilyenkor t u d n i kell, hogy egy 100120 tevb l ll mlhskaravnnal csak 1015 ember jr. Ha o t t v a n n a k a homokban az arabok gyalogos nyomai, akkor nincs baj, mert a beduin jobban szeret gyalog menetelni tbbszz kilomteres t o n is, mint hogy a tevjt frassza. Csak jszaka s a hajnali rkban lnek tevikre, hogy az llaton melegedjenek. Ms a htasteve nyoma, m i n t a mlhs llat s ezekr l is meg lehet ltni, hogy meg volt e terhelve vagy sem. A tevk hulladkjbl meg lehet llap tani, hogy milyen koszton lnek. Talltak e legel t a napokban, a v i g y takarm n y t etetnek? A k sr k reggel s estefel mez tlb mennek, napkzben a forr homokon szandlt viselnek. Ms a szudni szandl s a fezzani papucs talpa, ms az arab lbnyom, mint a negroid psztorok. Ha valamelyik t e v e nyoma mellett mly barzda v a n a homokban, akkor hossz gat, vagy lndzsanyelet er s tettek a nyereghez, hogy ezt a megtveszthetetlen nyomot kvessk a h t r a m a r a d t trsak. Az ilyen nyom mindig el rs nyoma. Sok rdekes kalandom volt az ilyen nyomkvetssel kapcsolatban, de sohasem m u l t a m el annyira, mint egyszer egyik t i t r s a m krdsn, amit egy k a r a v n o m m a l kapcsolatban intzett hozzm. Az illet r nagy Afrikau t a z h rben llott, szmos knyve jelent meg afrikai kutatsairl, s az egyik egyetem afrikaszakos magnt a n r a . Friss csapat kereszteztem oly helyen, ahol nem szeretek bennszltt nyomokat ltni, de nhny perc a l a t t szudni k sr immel megllap tottuk, hogy ilyen s ilyen trzsbeliek datolyt szll tottak a Nilus vlgybe s most hazafel t a r t a n a k . K sr immel kzltem a nyomolvass eredmnyt, mire a t a n r r hmmgve kijelentette, hogy u g y a n elhiszi, hogy megllap thattam a tevk szmt, mg azt is, hogy milyen trzsbeliek, de . . . hogyan mondhatom, hogy merr l jttek s merre mennek, mert hiszen a teve nyoma . . . kerek!? De h a d d mondjak el egy vadszattal kapcsolatos esetet. Az Uveinat hegysgben trkpeztem 1933 szn. E n n e k

37

a magnosan ll hegynek legmagasabb cscsa 1700 mterre emelkedik a krlfekv sivatags ksg fl, azrt nha, nagyritkn (gy minden 2030 esztend ben) rszesl a Szudn nyri es iben s ezrt a hegyr l alvonul szikls vlgyekben gynevezett peridikus es ozisok teng dnek. Talajv zr l termszetesen sz sincs, de az itt l tipikus sivatagvegetci, a tevekr, a colossindinnye, a talh s szelimakcok s az arkenu fk gy ltszik fel sem veszik a kzbees szraz veket. Ugyan gy nem szorulnak v zre a Dorcas gazellk s a Libyai hegyek, sajnos, kihalflben lv gynyr nagyvadjai, a srnyes juhok. A sivatagi antilpok, az Orix s Addax azonban mr nem keresik fel az Uveinat hegy bokros vlgyeit, az birodalmuk sokkal messzebb dlre kezd dik, a ngyszz kilomterre fekv Vdi Hauar vidkn, oda mgis gyakrabban rnek el a forr gvi es k. rthet teht meglepetsem, amikor egyik dlutn (bevallom, hogy nem hromszgeltem, hanem srnyes juhok irnyban rdekl dtem) a hegynek egyik magasan fekv vlgyben friss Addax antilp nyomra bukkantam. Magnyos tehn lehetett a nyom u t n tlve s mivel tudta, hogy 1926 ta nem volt es Uveinat vidkn, csak arra kvetkeztethettem, hogy ez a szerencstlen llat az utols es s peridus alatt, dlfell vonult idig s azta itt tengeti lett a haldokl vlgyekben. rdekes vadsztrfea volna az Uveinat vidkn elejtett Addax, felttelezhettem, hogy a legkzelebbi es ket mr gysem rheti meg, hogy visszavndorolhasson messzi dlre fekv hazjba, no meg hs is kellett volna a konyhra, mert bizony hnapokig nem jut ms a sivatagban, mint konzerv hs. Elhatroztam teht, hogy kt napot rsznok az Addax elejtsre. Az ilyen nyommal gy van az ember, hogy eleinte lvsre ksz puskval kveti, gondolva, hogy brmely percben megltja a keresett vadat. gy jrtam most is, de ks estre aztn megjelltem azt a helyet, ahol az Addax vgre lecsszklt az utols trmelkbor totta lejt n, a hegy lbnl elterl homoks ksgra. I t t a nyom egyenesen szaknak fordult . . . Egyiptom fel! Ha betartja ezt az irnyt, mondta h szu

88

dni k sr m, Sabr akkor a Gilf Kebir hegysg fel igyekszik. A Gilf p r k n y a Uveinattl mintegy ktszz kilomterre fekszik szakra, a hegysg terlete akkora, mint Svjc, belsejben elrejtve fekszik az a legends es ozis vlgy, amelyet 1932 ben fedeztem fel oly sok viszontagsg u t n . Uveinat s Gilf kztt krlbell fele t o n , egy kisebb begy csoport fekszik, ennek kt kimagasl cscst annakidejn Pter Plnak neveztem el. Azoknak lbnl is t a l l t a m egy kb. 20 holdas hatia t, tevekrval ben tt, szraz vegetcis foltot. Br nem t a r t o t t a m valsz nnek, de mgis lehetett, hogy az Addax ahhoz a silny legel hz vndorolt. Msnap hajnalban, Sabr k sretben, csak egy autval takarkoskodni kellett a benzinnel elindultunk az A d d a x csapjn. Az els t z kilomteren knnyen m e n t minden. A nyom majdnem egyenesvonalban h a l a d t szak fel. Nhnyszor meglltunk s megvizsgltuk a csapat. Mg nem volt belepve vilgos homokkal, br kt napja er s vihar dhngtt Uveinat krnykn. Nemsokra azonban szikls terepre rtnk, o t t mr nem k v e t h e t t k oly knnyen az autval a nyomot. Most mr vgig kellett kmlelni a h sgben rezg l t h a t r t is, mert hiszen megeshetett volna, hogy utirjk a magnyos v n d o r t . Ks bb egy alacsony sziklaprknyhoz r t n k s felvltva egyiknknek ki kellett szllnia a kocsibl, hogy a csapat el ne vesz tsk, am g a szegny Ford kocsi tk nldik a szinte j r h a t a t l a n terepen. Amikor j msflra mlva vgre lecssztattam az a u t t a szikls fenns krl, bosszankodva l l a p t h a t t u k meg, hogy alig negyedrs kerl vel megkerlhettk volna ezt a nehezen j r h a t fenns kot. R a j t a tl az Addax nyoma rendletlenl haladt Pter Pl fel. Mintegy tven kilomterre Uveinattl, egy kis szikla tvben, ltszlag egszen friss fekvs n y o m t talltuk. Kzelben hulladk is volt, uveinati akclevelekb l de mr kemnyre szradva. Tovbbi hsz kilomter u t n elrtk a kt hegy, Pter s P l kztt elterl vegetcis foltot. Tegnap ta idig mintegy hetven kilomtert t e t t n k meg az Addax n y o m n !

89

Nem akartam, rhajtani a szraz tevekrval bor tott, bucks hati ra, hanem oldalt megkerltem, hogy meggy z djem arrl, vjjon elhagyta e mr az Addax a fves terletet. Mg nem rtem el azt a pontot, amely szemkzt fekdt jvetelnk irnyval, amikor a fves buckk kztt hirtelen valami fehr foltot lttam. A messzelt krkpben ott hullmzott valami fekv llatfle, krvonalait hol megnagy tva, hol lekicsiny tve rezegtette a forr. leveg . Megllap tottam, hogy csakugyan a keresett Addax fekszik ott, lvsre kiss tvol ugyan, de semmiesetre sem akart a m megk srelni a felnk figyel vad megkzel tst. Tudtam, hogy felugrana s futsnak eredne, mrpedig semmi kedvem sem volt ahhoz, hogy majd az autra kapva, ldzzem ezt az amgyis pusztulsra tlt llatot. Sokig cloztam a tvcsvn keresztl s egsz lassan hztam el az ujjamat. A Mannlicher goly nagyot puffanva vgdott be s egy pillanatig ngy lb verg dtt a srga f fltt. Meglepetsemre a lvsre kt Darcas gazella ugrott fel a hatia tls oldaln s farkcsvlva, bakugrlva meneklt a hegyek fel. Nem gondoltam volna, hogy ennl a korcs legel nl Dorcas gazellk is tartzkodjanak, kt ve, amikor el szr jrtam itt, nyomukat sem lttam ezen a halott vidken de most legalbb tudtam, hogy az n Addaxom valahogyan ezekt l tudhatta meg, hogy erre is van egy kis harapnival. Szlni sem t u d t a m a meglepetst l, amikor zskmnyomhoz rve, az Addax antilop helyett egy Dorcas gazella bak fekdt el ttem, szp, szablyos lapockalvssel. Eny nyire megtvesztett a dlibbos h rezgs! Alig szz lpsnyire onnan, ahol a kocsi llott, ks bb megtalltuk az Addax nyomt, amint rendletlenl folytatdott a Gilf Kebir hegysg fel. Arra mr nem is gondolhattunk, hogy tovbb is kvessk. Hiszen tboromban k sr imnek el re meg sem mondhattam, hogy merre portyzok, krds, megtallnak e, ha netn cserben hagy az aut! A derk Ford azonban ezttal is hen kitartott s estre szerencssen visszatrtnk 140 kilomteres csapz kirndulsunkrl. Trsaim pedig a gazella hsnak is megrltek,

40

Egy vvel ks bb ismt a Pter Pl hegyek lbnl tboroztam. tban voltam a Gilf Kebir fel, hogy ott vgezzek hromszgel munkt. Eszembe jutott a tavalyi nyomkvets s ismt Sabr ral felkerestk az azta is vltozatlanul szraz hatit, hogy megnzzk, nincsenek e ott gazellk, gy, mint a mlt vben? Nhny rgi nyomon k vl semmit sem lttunk a kis fves terlet krnykn, de megtalltuk tavalyi autnyomunkat s azt kvetve . . . a rgi Addax csapt. Elhatroztam, hogy msnap azt fogjuk kvetni a Gilf hegysg fel. A homoks ksgban mg mindig arnylag knnyen tartottuk a rgi nyomot. Nha egy kt kilomternyire elvesztettk, de mindannyiszor ismt megtalltuk s kvettk szzt z kilomteren t, egszen a Gilf magas sziklafalnak ktrmelkes lbig! Estre a nyomon tttnk tbort s br kevs remnyem volt arra, hogy innen a szikls terepen mg valamennyire kvethessem, mgis kiadtam Sabr nak az utas tst, hogy msnap reggel gyalog folytatjuk a nyomozst, ameddig csak lehet. Most mr meg voltam gy z dve, hogy ez a magnyos Addax csakugyan a Gilf belsejben fekh ozis vlgyek fel tartott. Mi lehet annak a csodlatos sztnnek a magyarzata, amely az ilyen llatot sokszz kilomteren vgigvezeti, egyik vegetcis folttl a msikhoz? Az Addax nyoma egy kis vadi fel vezetett, amely a magas sziklaprknytl vonult al a s ksg fel. Tudtam, hogy ennek a kis vlgynek fels rszben, ahol k trmelk bor tja a szakadk fenekt, vgleg elvesztem majd a nagy antilop nyomt. A sivatag knyvben azonban mskp volt meg rva. Nem messze a vadi kiindulpontjtl, nhny csenevsz talh akc llott s egyikknek tvben ott fekdt az Addax tehn mmiv aszott teteme. Kzel hatszz kilomterre a Vdi Hauartl, ahonnan jtt s szznyolcvan kilomterre attl a helyt l, amelynl tavaly elindultam a nyomn! Van e vadsztrsaim kztt olyan, aki hasonl tvolsgra tartott nyomot, hogy vgl is megszerezze a kvetett vad trfejt?

Ahol a s/aidiak rm talltak.

Sabr s Hclim.

Vdi Abd el Melik egyik mellkvlgye.

A Gilf Kebir sziklaprknya.

A Gilf Kebir tetejn.

Vdi Abd el ifelik.

IV.

Eltvedtnk.
(1932.)

Nem k srelhetjk meg mgegyszer, mondja Penderel rnagy hogy ebben az tkozott s ksgban az autnyomokat kvessk a repl gppel. Napfelkelte u t n mg csak megy a dolog, am g a nyomok oldalvilg tsban ltszanak s rnykuk van, de a dlel tti rkban szinte lehetetlen ket szemmeltartani. Trsaim alig tudnak a repl gp lsb l kimszni, szemk vrs a meger ltetst l, teljesen kimerltek. Reggel t rakor indultak Kharga ozisbl s msfl ra mlva szlltak le el szr a Nusab el Belgum dombnl, krlbell fele ton az ozis s az n magnyos tborom kztt. Az alig szz mter magas domb gyszlvn az egyedli tjkoz pont a kzel hatszz kilomteres tvon. Hrom exped cis autnk tegnap indult Khargbl s a domb lbnl vrta a repl gpet. Mr Khargtl is elg nehz volt irnyt kurzuson rtallni arra az tkozott dombra pattog az rnagy j, hogy Clayton csakugyan ott volt az autkkal, mert fellr l bizony alig ismertem volna r arra a homok kupacra. Onnan idig knytelenek voltunk az autnyomokat kvetni. Amint a Nap magasabbra hgott, mind alacsonyabban kellett replni, hogy a nyomokat el ne vesz tsk szem el l. A sivatag homok egyre jobban vak tott, amellett ez az tkozott Shabura (homok kd) elbor totta a lthatrt,

42

N e m messze innen el is vesz tettem a n y o m o k a t , de szerencsre R b e r t mindvgig l t t a ket. L e t a k a r j u k a moly motorjt, lgcsavarjt s lseit, a z t n elvezetem b a r t a i m a t s t r a m h o z . Mg t e g n a p este t r s a i m megrkezsnek r e m n y b e n egy veg bort h t t t e m be. A stor tetejre vszon vizes zskot a k a s z t o t t a m , a b b a n h t i a prolg v z a borosveget. R b e r t a repl gpet vezette, azrt alig lt, a meger ltet ny o m k v e t s s a sivatag vak t homokfellete szemgyulladst okozott. Zld s t r a m a t , a k u t a t s az res k a n n k k a l megjellt leszllhelyet egyikk sem v e t t e szre. A t k r r e l leadott fnyjeleimet s fut a l a k o m a t l t t k meg hirtelen, annlkl t o v b b r e p l t e k volna, I s t e n t u d j a , hov. Leszllskor szentl meg v o l t a m gy z dve, panaszkodik R b e r t hogy mg legalbb h a r m i n c lbnyira vagyok a fldt l, amikor a kerekek mris belet dtek a homokba! Bizony nem volt valami szp leszlls vlaszolom. Csak te ne beszlj! Amikor K h a r g b a n leszlltai, ppgy nekivitted a gpet a fldnek. I g a z a v a n R b e r t n e k , els sivatag leszllsom alkalmval n is tlks n v e t t e m fel a gpet. A napfnyben izz homoks ksg fltt az embernek az az rzse, hogy lland a n kralak mlyeds fltt repl. E z t az optikai csaldst a leveg sugrtrse okozza, m e r t krskrl felemeli a l t h a t r vonalt. Most mr t u d j u k m i n d k e t t e n , hogy legjobb, ha kzvetlen az a u t k , vagy egy sor emberi alak mellett szllunk le, gy lehet v vlik a magassg becslse. Annyi bizonyos, mondja R b e r t hogy addig n e m replhetek, am g el nem mlik ez az t k o z o t t szemgyullads. Hitesd el magaddal, feleli az rnagy hogy h v a k s g b a n szenvedsz, ez t a l n leht ebben a k i b r h a t a t l a n h sgben. A nagy d n e melletti t m p o n t h o z gyis n replk el, v gasztalom R o b e r t e t hiszen n v o l t a m o t t az a u t k k a l , t e h t el sem t v e s z t h e t e m a repl gppel,

48

Hogy mondhatsz ilyent, horkan fel az rnagy nem tvesztheted el? reg pilta ltedre ilyen badarsgot beszlsz? Tudd meg, csm, hogy nincs az a pilta, aki adott krlmnyek kztt el ne tvedne. Kzp Afrikban egyszer a Kilimandzsrt hibztam el, pedig az valamivel nagyobb, mint a te h res dnd. Mindent el lehet hibzni ebben az Istent l elhagyatott sivatagban! Mirt is jttl tulajdonkppen velnk, ha ennyire utlod a sivatagot? mondom gnyoldva. Hogy mirt? Halszni! rted? Halszni, horoggal s hlval. Mindig hallottam, hogy a Szaharban els rang a halszat! Dlben megrkezett Clayton mrnk a hrom Fordkocsival. 0 vezeti az autkolnit, Rbert s n felvltva a repl gpet. Penderel rnagy a megfigyel s a gppol tisztsgt vllalta, a hrom szudni soff rrel s Hasszn szakcsunkkal egytt teht heten vagyunk sszesen. Clunk a Gilf Kebir hegysg ismeretlen nyugati oldala. Kharga ozisbl indultunk, el szr csakis az autkkal. Hrom nap alatt rtnk ide Bir Messzaha hoz, a Fld mr k Ktjhoz. Ezt a kutat az egyiptomi kormny satta kt vvel ezel tt, hogy tmpontul szolgljon a Libyai siva tagot felder t trkpez exped ciknak. Innen dlre s nyugatra vagy ezer kilomternyi tvolsgban mg teljesen ismeretlen a sivatag. Nyugat fel el ttnk csak egyetlen exped ci jrt. Kemal ed Din herceg kereste fel hernytalpas Citroen kocsijaival az Uveinat hegyet, Egyiptom hatrnak dlnyugati sarokpontjt. A Messzaha kttl Uveinat ig mg hatszz kilomter a tvolsg. A terep gy ahogy jrhat, csak innen, Bir Messzaha tl mintegy szzhsz kilomterre, nyugatra, hatalmas dnelnc llta utunkat. Az egyiptomi herceg annakidejn valahogyan tverg dtt rajta, terepjr kocsijaival, de a mi knny Fordjainkkal szinte lehetetlennek ltszott a futhomok dombokon val tkels. Ki tudja, mily messze kellett volna kerlnnk dl fel, ha Clayton mrnk fel nem fedezte volna azt a kacskarings tjrt, amelyen szerencssen keresztl verg dtnk a dnelnc nyugati oldalra. Ezen a felder t ton

44 csak n k srtem el a mrnkt s a homokbuckk tls oldaln egy magnyosan ll h a t a l m a s barkn* lbnl l e r a k t a m a m a g u n k k a l hozott benzin s v zkszletet. Az el retolt t m p o n t t l visszatrtnk a Messzaha k t h o z s innen t r s a i m visszafordultak Kharga ozisba, jabb ben z i n t a k o m n y r t s a repl gprt. E g y i k n k n e k i t t kellett m a r a d n i a Bir Messzahnl, hogy majd a repl gpnek tkrrel s fstbombval jelezzen. M i u t n R b e r t bar t o m m a l gy llapodtunk meg, hogy kis sportgpemet felv l t v a vezetjk s mivel Kairbl Khargig n repltem, a Kharga Bir Messzaha t v o n a l o n R b e r t e n volt a sor. E z r t hirtelen elhatrozssal m a g a m r a vllaltam, hogy h t r a m a r a d o k a Messzaha ktnl. Ngy napig v o l t a m egyedl a vgtelen sivatag mlyn s m o n d h a t o m , hogy jlesett ismt motorbgst s emberi h a n g o k a t hallani. I n n e n az el retolt t m p o n t rintsvel Uveinatig megynk, a h o n n a n majd szaknak fordulunk az ismeretlen Libya sz vbe. O t t , az embernemjrta rgiban sejtem a t i t o k z a t o s elveszett ozist, Zarzurt, s felfedezsre a moly ezst szrnyaihoz fz minden remnyem. Most t e h t arrl v a n sz, hogy az a u t k el remenjenek a d n k melletti t m p o n t h o z s hogy a repl gppel oda kvessem ket. Egyszer ebdnk u t n t r s a i m mris indulnak. A szu dniak csordultig megtltttk sszes v z t a r t l y u n k a t s Claytont megkrtem, hogy m u l t h e t i felder t u t u n k n y o m a i mellett haladjon. Ezzel az akkori ngyes a u t n y o m mell mg h r o m j csaps kerl s ezzel majd k n n y e b b e n kvet e m a n y o m o k a t a repl gppel. Az rnagy velem m a r a d , dlutn t rakor startolunk, m e r t lgvonalban csak szz kilomter a t v . gy szm tok, hogy legfljebb tven perc a l a t t elrem a t m p o n t o t , vagyis mg negyedrval napnyugta el tt. Bcst i n t n k az a u t k n a k , a z t n lepihennk a repl gp szrnyainak r n y k b a n . Az rnagy h a m a r o s a n elalszik, de sajnos, a kis sportgp fesztvolsga nem elegend
* Flhold alak fut homok domb,

45

ahhoz, hogy olyan helyet talljak magamnak, ahol nem hallom trsam j z horkolst. Hiba, ngynapos egyedlltem alatt, gy ltszik, mgis elszoktam az emberi hangoktl. t ra fel a leveg mg vltozatlanul forr s a Sha bura homokftyola sem ritkult. A lthatr rezeg a dlibb v ztkreivel. Felkeltem trsamat s el ksz tjk a gpet. Irnyt kurzusom kett szztven fok a dnkben tallt folyos bejratig, onnan egyenesen nyugatnak kell fordulnom az egyedlll barkn fel. Az autsok majd fny s fst jelzssel fogadnak. Teljes szlcsend van, mindegy, hogy milyen irnyban startolok, az autnyomokkal prhuzamosan fogok indulni, azoktl kiss jobbra. Becsatolom magamat s az rnagy meglend ti a lgcsavart. Megvrom, m g bekapcsolja a telefont s szoksunk szerint rvid 0. K. kiltssal indulunk. A szerelkfal rjn t ra tizent perc van. A sivatag homokjn, induls alatt, nem szabad a gpet el renyomni, a homok fels szilrd rtege knnyen beszakad a kerekek alatt s a gp fejre llhatna. Egsz lassan hzom a magassgi kormnyt s a moly engedelmesen emelkedik. Hol van a kt? Nem tallom. Hol vannak az autnyomok? Kiss balra kell tartanom, hogy elrepljek flttk. Ilyen messzire mr nem lehettek. Jobb lesz, ha krt csinlok, hogy ismt megtalljam a leszllhelyet. Hol van a kt? Az rnagy kiltja a telefonba. Vrj egy kicsit, most ppen nem ltom. Mirt mondjam meg neki, hogy eddig sem lttam? Mr a harmadik krt replm s mg mindig nem ltok egyebet, mint a sivatag srga homokfellett. Jl kezd dik a dolog, mr a start pillanatban eltvedtem. Mit is meslt az rnagy a Kilimandzsrrl? Elhamdullilah, hla legyen Allahnak! Hirtelen megltom a jobbszrny alatt az autnyomok sugregyenes vonalt. Hej, mit csinlsz? Mirt lgatod gy a gpet? Nem lgatom. Egyenesen replk. I t t vannak a nyomok, jobbra alattunk!

46 Mgsem gondoltam, hogy ilyen nehezen megy a dolog. A htszeres a u t n y o m mint szles szalag hzdik a szrkssrga homokfelleten s mgis csak pp a n n y i t ltok bel le, m i n t a m e n n y i kzvetlen a szrny a l a t t van. I s m t e l t e n megk srlem, hogy vgignzzek az a u t n y o m o k vonaln, el re a l t h a t r fel, de hiba. Knyrtelenl szembevg a visszfny s a stt ppaszemen t is fjdalmasan v a k t . R v i d id mlva rzem, hogy knnyezik a szemem. E l h a t rozom, hogy megprblom feltolni a szemveget. vatosan felemelem csak az egyik oldalt, de a kvetkez p i l l a n a t b a n m i n t h a m e g v a k u l t a m volna. L t o d a n y o m o t ? kiltom az rnagynak. Igen. Hol? M u t a s d ! Kinyjtja a karjt s furcsn mozgatja a kezt fel al egyvonalban. B a l r a ! H ! Mg j o b b a n b a l r a ! Vigyzz, treplsz a n y o m fltt . . . Vgre megint megltom az a u t n y o m o k p r h u z a m o s vonalait, a kutyafjt, ha ez gy megy t o v b b , nem t u d o m , mi lesz a vge. Szeretnk az rra nzni. A sebessgmr re. Lehetetlen, nem merem levenni szememet a nyomrl. Pedig j lenne a magassgmr re nzni s az olaj nyoms mr re, de nem lehet. Ha elvesztem a n y o m o t , t a l n mg a d n k e t sem t a l l o m meg. Az rnagy ismt kilt a telefonba : Hol v a n a nyom? I t t , jobbra a l a t t u n k ! H ! Ne nyomd annyira a gpet! Csak egyetlen pillantst v e t e t t e m a sebessgmr re s a l t h a t r r a , de mr nem tallom az a u t n y o m o k a t . H i b a minden. Ha mg t o v b b is ennyire er ltetem a szem e m e t , nekiviszem a gpet a fldnek. Hiszen alig replk tven mter magassgban. Az i r n y t r e nzek, hla Istennek, p o n t o s a n ktszztvenen ll. J o b b r a t lnk, sokkal kzelebb, mintsen gondoltam volna, hirtelen felbukkannak a dnk. Ha mr most nyug a t n a k fordulok, akkor a dnelnc tls oldaln egyenesen dlnek t a r t v a , el kell replnm az egyedlll b a r k n fltt.

47 Hall! Elvesztettem a nyomokat! n is! Elfordulok ktszzhetventre. Majd a dnk tls oldaln szznyolcvanra fordulok, am g elrjk a barkn t. . . Majd gy lesz, mint a Kilimandzsrval . . . A fene a te Kilimandzsrdat. A dnk azonban pratlanul szp ltvnyt nyjtanak innen fellr l. Majdnem pontosan szakrl dlnek hzdik a kzel t z kilomter szles narancssrga homok hegylnc. A hullmos buckk szorosan egymshoz simulnak. Klns kacskarings taraj hzdik egyikr l a msikra, de sehol nem ltom azt a keskeny k gyz vlgyet, amelyen thatoltunk az autkkal. Az rt nzem, negyvent perce replnk. A dnelnc nyugati oldaln vagyunk s most hirtelen torkomat szorongatja egy jabb flfedezs : A dnevonulat mentn, itt is, ott is egyedlll hatalmas barkn magaslik. Amikor itt voltam a kocsikkal, csak egyetlen egyet lttam a dlutni rk h rezgsben. Most azonban mr a harmadik fltt replk el, de egyiknl sem ltom az autkat, vagy a tkr villogst. Mg mindig dlfel replk, mr tvent perce vagyunk a leveg ben. Lehetsges lenne, hogy az tjrtl dlre repltem t a dnket s hogy most tmpontunknak htat ford tva, attl llandan tvolodunk? Hol is llt az ra mutatja, amikor elrepltem a dnk fltt? Nem tudom. Nem nztem az rra. Nem messze el l mg egy nagy egyedlll homokkp. Egsz biztosan ez az. A moly elsuhan fltte, de lbnl se aut, se emberi alak. Most mr tudom, hogy eltvedtnk. Csak most ne vesz tsem el a fejemet! Azt tudom, hogy tizent perce replk dlnek. A tbor ilyen messzire nem lehet. Vissza fogok fordulni s legalbb t z percig szaknak replk. Lehet, hogy tkzben mgis megltom trsainkat. Visszafordulok! Az rnagy dhs : tkozott Shabura. Lassan, nagy vben fordulok, hogy az irnyt ne kezd

48

jen prgni. Kiss eltvolodtunk a dnelncti s most rzst visszareplk a haragospiros homokdombok fel. A Nap ebben a pillanatban sllyed a l t h a t r al. Le fogok szllni! Az rdg vigye a s i v a t a g o d a t ! E l t t n k mg egy hatalmas, egyedlll b a r k n . . . Taln ott? Semmi. El hzom az egyik vegcs fstbombt. A b a r k n mellett kivgom a gpb l. Most jobbra krzk s nhny pillanat mlva mr ltom a nagy fehr fstoszlopot, a m i n t lassan gomolyog dl fel. T e h t oldalszelnk volt. Elreplk a fstcsva fltt, de gy nem merek leszllni. L e r n t o m fehr p i l t a s a p k m a t s kidobom a gpb l. A fstbomba s t le nem messze a sapka majd megknny ti a fld fltti tvolsg becslst. Mg egy kr s az elhalkult motor helyett a kbelek sv tst hallom, a kerekek simn rik a homokfelletet, a gp kigurul s megll. E l t v e d t n k s knyszerleszllst vgeztnk valahol a Libyai sivatagban! R o p p a n t sajnlom, regem . . . J , j. Most mr mindegy. Ez mindenkivel megt r t n h e t e t t volna. P o n t o s a n h a t ra tizennyolc perckor dobt a d le a fstbombt. Mindenekel tt ki kell szm tanunk, hogy milyen messzire lehetnk a Messzaha kttl. rlk, hogy az rnagy most nem veti a szememre a Kilimandzsrt. Azok kz tartozik, akik csak addig bosszsak, am g nevetni is lehet. Most minden igyekezettel azon van, hogy ne szgyenkezzem. A gppel kzvetlen a b a r k n dli lejt je el gurulok, mert o t t az el reugr, flholdalak homoklejt k kztt, szlvdett t a k a r s b a n ll. Htracsukjuk a szrnyakat, megtltjk a homokzskokat, amelyekkel a kerekeket s a farokcsszt rgz tjk a fldre, letakarjuk a m o t o r t s a lgcsavart. Mg indulsunk el tt p o n t o s a n kidolgoztam minden t e e n d t eltveds s knyszerleszlls esetre. A gp rt u t a s t s i t t v a n velnk s t u d o m , hogy t r s a i m a t m p o n t nl most ugyanezt tanulmnyozzk. Villanylmpm fnynl olvasom az rnagynak :

49 Este nyolc rakor s nyolc ra utn t perccel a krnyk legmagasabb pontjrl egy egy vilg t raktt kell kil ni. Egyetlen rakta nem elegend , mert a tvolbl hullcsillagnak vehet . Holdvilg esetn vrs raktt kell hasznlni. Ugyanez megismtlend tizenegy rakor s tizenegy ra t perckor. A helyi id mrvad, s ezt minden reggel a greenwichi id t mutat kronomter szerint az exped ci rsztvev inek karkt rin szinkronizlva kell bell tani... Abban megegyeznk az rnaggyal, hogy a tmponttl dlre vagyunk. Nagyon messze nem lehetnk, mert hiszen t z percig vissza repltem szaki kurzuson. Eles gnk s italunk t napra van, el bbi lenozott bdogdobozokban, utbbi a repl gp kerekeinek kt tartalktml jben. Erre a tallmnyomra klnsen bszke vagyok, mert a gumitml kben nagyon sok v z fr el, esetleges gyaloglskor knny azokat hordani s gptrs esetn nincsenek kitve srlsnek. Ha ma jjel nem ltjk meg a raktkat, akkor holnap hajnalban mg egy darabon visszareplnk szak fel. Taln, majd megltjuk mondja vatosan az rnagy mindenesetre takarkoskodnunk kell a benzinnel. Az ember nehezen li bele magt az ilyen helyzetbe. gy beszlgetnk, mintha egszen biztos lenne, hogy trsaink megtallnak. Pedig ismeretlen s trkpezetlen vidken vagyunk s olyan jrmvel tvedtnk el, amely nem hagy nyomot maga utn. Hiszen trsaink azt sem tudjk, hogy melyik irnyban induljanak keressnkre? Valsz nleg el szr is arra gondolnak, hogy taln a startnl volt valami baj. Holnap mindenekel tt visszahajtanak a Mesz szaha kthoz . . . Uveinat innen pontosan nyugatra fekszik, lgvonalban alig hromszz kilomterre. Az rnagy lassan, gondolkozva beszl. Ott legalbb v z van. Ha egy kt nap mlva elmlik ez az tkozott Shabura, mr rvid id mlva meg kellene ltnunk a gpb l az Uveinat hegyet. I t t a dnk nl jeleket hagyhatunk htra. Szttphetjk a zsebkend nket s r rhatjuk, hogy Uveinatba repltnk. Majd ki kell
Almsy Lszl : Leveg ben Homokon.

m
tallni valam ti, hogy mib l ksz tnk kis zsz nyeieket. E g y b k n t mennyi benzin v a n a gpben? Megvizsglom a t a r t l y o k a t s megllap tom, hogy pp kifutn hromszz kilomterre. Arrl sz sem lehet, hogy visszarepljnk a Messzaha kthoz. Sohasem tallnk meg ebben a krlelhetetlen s ksgban, ha nincs o t t , aki fny s fst jeleket adjon. hes vagy? N e m , nem ppen m o n d o m habozva, s mris t u d o m , hogy b a r t o m is arra gondol, hogy ma este mg ne nyissuk meg az lelmiszeres dobozt. Felkelt a Hold s szinte nappali vilgossgot raszt a sivatagra. El veszem a gpb l a vilg tpisztolyt s biztonsg kedvrt ngy vrs t l t n y t dugok a zsebembe. H t h a valamelyik cstrtkt momd. Mindketten felmszunk a magas d n e tetejre s leheverednk a finom homokra. E l t v e d t n k a si v a t a g b a n ! K e t t e n vagyunk, kt ember, akik trkeny gpmadar u k k a l idevet dtek a vgtlen homoktengerbe. Egyedl vag y u n k s m a g u n k r a h a g y a t v a . Ugyanezek a csillagok fnylenek l a k o t t vidkek, vrosok s falvak fltt, ahol a mind e n n a p i gondtl r sem rnek az emberek, hogy felnzzenek az gre. Pedig o t t is sokan krdezhetnk n m a g u k t l : hol vagyunk? Voltl e mr p l a n e t r i u m b a n krdezem. P l a n e t r i u m ? gy e, az a g zfrd legmelegebb terme? m i n d k e t t e n hangosan 1 belenevetnk a sivatagi jszakban. I t t az ideje. K a r r m a t nzem s felemelem a vilg tpisztolyt. E l h z o m a ravaszt s a r a k t a sustorogva szll a magasba s nagyot d u r r a n v a p a t t a n szt, szikrz, vrs csillages ben. t perccel ks bb gnek szll a msik SOS. jelzs, s csak most kezd dik a mi t u l a j d o n k p p e n i fela d a t u n k . . . a vrs. N y u g o d t a n megbeszljk helyzetnket. Most mr bizt o s a n t u d o m , hogy a t b o r t l dlre v a g y u n k . A repls idejnek utnszmolsa azt eredmnyezi, hogy legfljebb hsz huszont kilomteres krzetben l e h e t n k a t m p o n t

51

ti. H a j n a l b a n , amikor mg jk a ltsviszonyok, felszllunk s t z percig replnk szak fel. Ha ezalatt nem ltjuk meg a t m p o n t o t , o t t leszllunk s prszz m t e r t gurulunk a fldn a dnelnc fel. Kil tt p a t r o n h v e l y b e n levelet hagyunk h t r a , hogy onnan t z kilomterre dlnek vagyunk. I t t is, az induls el tt, ugyanilyen jelzst h a g y u n k , ezzel kt helyen nyomot hagyunk h t r a , mi pedig k z p t t lesznk. Ha ngy nap mlva sem jnnek meg az a u t k , elreplnk U v e i n a t fel. Mindezt azonos szveggel le rjuk s patronhvelyekben htrahagyjuk. Arrl sz sem lehet, hogy visszarepljnk a Messzaha kthoz, hiszen sohasem tallnk meg. Keletre, a Nilus vlgy l a k o t t terletig pedig lgvonalban is legalbb nyolcszz kilomter a tvolsg. Odig nem futja a benzin. A h sg vgre a l b b h a g y o t t s fel al stlunk a d n e peremn. Ha kzvetlenl a homokbucka meredek dli lejt jnek szln j r u n k , lbunk n y o m n megindul a homok s halk zizegssel pereg al. Arrl beszlnk, hogy ez okozza a dnk nekt. A beduinok b a b o n s a n beszlnek arrl, hogy nha megszlal a homok s hogy jaj a n n a k , aki a lelkek dalt hallgatta. Szlcsendes jszakn, amikor nappal er sen felmelegedett a dnehomok, az jszakai lehls idejn megindulnak a homokszemcsk s leperegnek a d n k haladsirnynak oldaln. A szmtalan milli homokszem pergse okozza a d n k t i t o k z a t o s nekt, de csak kevs ember hallotta, m e r t hiszen emberi lny sohasem jr a homok s a hall birodalmban. T z ra fel ellmosodom, de kzdk az lmossg ellen, mert hiszen p o n t o s a n tizenegy rakor jra le kell a d n o m a raktajelzseket. A holdvilgban most lesen rajzoldik a dne vonulat tarajos gerince. Trsainkra gondolok, akik most valsz nleg arra kszlnek, hogy megmsszak a dnket, hogy onnan ismt vgigkutassk a l t h a t r t a fnyjelek megllap tott idejben. Hirtelen, m i n t h a motorzgst hallank. Az rnaggyal egyszerre u g r o t t u n k t a l p r a . H a l k susogs a tvolbl s mgis egsz kzelr l rkez hang, most feler sdik morajl zgassa.
4*

52

A dnk neke! Sohasem hallottam htborzongatbb hangot. Mintha egy gigszi lny shajtana keble mlyb l. Valami risi, hatalmas lny, amely meg sem hallja sajt shajtst, de minket parnyi kis teremtmnyeket hallra rm t ezzel a tengerpart hullmvershez hasonl shajval. A zgs s morajls vgigfut az egsz tjon. Egyszerre hangzik minden irnybl, panaszos, halk hangrebbens s orgonabgs szer zgs. Eszembe jut, hogy a beduinok szerint meg kell halnia annak, aki a lelkek dalt hallgatta. Amilyen hirtelen keletkezett, ppoly hirtelen megsznt. Mintha elvgtk volna. A dnk nmn merednek a holdvilgba. Mintha ott messze, szak fel megvillant volna valami. Elfojtottam az nknytelen felkiltst, de szememet mr nem ford thatom el abbl az irnybl. Ott! Egyszerre kiltottuk s ez a kett s kilts szttpte a sivatagi jszaka varzslatos titokzatossgt. Fnyszr! Csszva, bukdcsolva rohanok a dne lejt jn lefel. Az egyik kil tt raktahvelyt a benzintartly csapja al tartom s teletltm. Aztn mszok, trdig sppedve, vissza fl a dne tetejre, beledugom a tltnyhvelyt a homokba s g gyuft tartok flje. A kvetkez pillanatban fellobban a vrs lng, fltte hatalmas fstoszlop. Trsammal gy llunk a klns megvilg tsban, mint kt tlvilgi lny, emberi alakot lttt kt dzsin vagy afrit.* A tvoli fnycsva egy pillanatra eltnik, majd tsuhan egy dne lbn s most szembefordul velnk. Felcsillan a kt izz fnypont s mr hallatszik is a kzelg gpkocsi zgsa. Az aut a dne al kanyarodik. Trsaink leugrlnak s a repl gp fel futnak. Az aut vezet je gy fordul, hogy a fnyszrk megvilg tsk a repl gpet. Mint valami risi jjeli moly, pihen a vrs homoklejt lbnl. Ketten odarnek s ltom, amint tapogatjk a futszerkezetet s a lg
* Dzsinek s afritok az arabok szerint gonosz szellemek.

58

csavart. Nincs m s gondolatuk, m i n t hogy psgben maradt e exped cink r e m n y e ! Az rdg beltek! Mi is i t t vagyunk, nem csak az reg m a d r kiltja feljk az rnagy, m i a l a t t lassan leereszkednk a spped homokoldalrl. Az rdg vigyen benneteket, kiltja R b e r t hogy pp akkor raktztok, amikor ms rendes ember vacsorhoz kszl! Megindul a krdez skds s elbeszls. Olyanok vagyunk, mint az iskolsfik egy r a k o n c t l a n cs ny u t n . Trsaink nyolc ra el tt megmsztak a t m p o n t melletti magas d n t s ngyen h t t a l lltak fl egymsnak, a ngy vilgtj irnyban. Clayton mrnk szeme el tt t a r t o t t a karkt rjt s szmllta a msodperceket. Amikor nullhoz rt, Rbert, aki dl fel figyelt, h a l k a n felkiltott. Mintha a tvoli l t h a t r o n dereng villanst l t o t t volna. t perc mlva messzeltikkal figyeltk a dli l t h a t r t . R b e r t azt mondja, hogy szinte magtlrtet d nek vlte, hogy a tvcs krkpben lassan felemelkedett egy p a r n y i piros fnypont. Mg miel tt elhalvnyult volna, Clayton mrnk megclozta az irnytvel. R g t n t n a k indultak, de az egyedl ll b a r k n o k vonala kacskarings kitr kre knyszer tette ket. Benzinfklymat azonnal meglttk, mihelyt f e l l o b b a n t . . . Nem id znk sokig. Visszatrnk a tborhoz s holnap hajnalban eljvnk a repl gprt. Lgvonalban tizennyolc kilomterre v a g y u n k a t b o r t l . A dnelncot m r a t t l dlre r e p l t e m t, m e r t o t t v e s z t e t t e m el az a u t n y o m o k a t , ahol jobbrafordultak a dne tjr fel. Trsaink nem h a l l o t t k a repl gp zgst. Lassan megindult az a u t , hogy sajt n y o m n visszavigyen a tborba. Benzinfklym lngja mg mindig o t t lobog a d n e tetejn i m m r t b b m i n t flrja. Tbbszr visszafordulok s nzem a klns fnypontot. gy csillog a tvolban, m i n t az gb l lehullott vrs csillag. Egy d n e h t hirtelen elzrja szemem el l. ;:s J l esik, hogy nem l t t a m kialudni,

V.

Repl verseny az egyiptomi ozisok krl.


(1933.)

Zg, sv t a szl a kairi repl tr felett. T n t z lpsnyire sem ltni a kavarg homoktl, mert a forr dli szl zi a vgtelen s ksgon t . A gpek trzse mellett, a nmi vdelmet nyjt bffstor el tt szorongunk, v r u n k reggel h a t ra ta. Eleinte gy m o n d t k , hogy a s t a r t o t egy rval elhalasztjuk s most mr kzel nyolc ra s mg nem tudjuk, indulhatunk e? Az Almaza repl tr homokjn, kt sorban, kipnyvzva, lefdve a 32 t a r k a b a r k a sportgp kszen ll az ozis krrepls startjhoz. Ha egy egy pillanatra megr i t k u l a homokfelh s t t r a napsugr az lmos, stt gen, felcsillognak az lnk szinek, kibontakoznak a kecses formk. Piros, srga, ezstsz n, kk, zld gpmadarak, mindenfle alak s nagysg, az impozns hrommotoros utasszll tgpt l a gyermekjtk formj kis egylsesig. s mellettk, krlttk ugyanilyen kevert klsej t a r k a tmeg, a piltk, megfigyel k, szerel k, minden elkpzelhet ltzetben s felszerelssel. O t t az a b rsisakos, ejt erny s, biztosan valami nyaktr versenygpen repl, a tengerszegyenruhs, aranysassal a melln, az egyik lgiforgalmi trsasg f piltja, t n csak nz ket fog szll tani, az a hossz, utcai ruhs, egy angol lordnak magnpiltja, knny nekik a b b a n a ktmotoros, csukott luxusgpben. Sportruhs angolok, elegin; francik kztt egy egy

55

b a r n a arc, egy felvillan vrs fez, a benzincgek lobog kaftnos, t u r b n o s arab m u n k s a i s mindezek kztt bbeli nyelvzavar! On p a r t ? Are we starting? Was sagt der Wetterbericht? Aspettiamo ancora? Lissa effendi? Es szerbl, r o m n u l , grgl, t r k l ugyanaz a krds, ugyanaz a tallgats, m g vgre a sportbiztosok fekete t b l j n megjelenik a b r : Az ozisok kztt a sivatagban er s szmum, a lts a legrosszabb, a s t a r t o t elhalasztjuk bolnap reggelre, ht ra 30 p e r c r e ! A mi gpnknek ts a startszma. Csak t e g n a p e l t t ismerkedtem meg a gp fiatal tulajdonosval, L a u m e t algeri borkeresked vel. Valahol o t t az orani h a t r o n v a n egy kis vros, Sidi Bel Abbs 35,000 lakossal, kzlk t n csak 3000 a francia. De van egy sportrepl klubjuk, gy hallom 300 taggal s . . . 45 m a g n t u l a j d o n b a n lv gppel! Sidi Bel Abbsnl h res bor terem, a fehrek o t t mind bortermel k s gy ltszik milliomosok, mindenesetre sportrepl k. Tizenkt rik t t a r k a gppel jttek, hogy rsztvegyenek az egyiptomi ozis krreplsen. L a u m e t b a r t o m mg csak az idn n y r o n t a n u l t replni, krte a versenyrendez ket, nem a d h a t n n a k e mellje piltt, aki ismeri a sivatagot. A versenyt rendez Kirlyi E g y p t o m i Aero Club akkor mr az tdiknek igrt oda. Sorsot h z t u n k , az ts nyert, most tdiknek startolunk. A tegnapi rossz id t ragyog napsugr v l t o t t a fel. A legnagyobb rendben, szinte magtl megy minden. Nem siet, nem tolong senki. A nemzetkzi lggyi konferencia kikldttjei mind kijttek a repl trre. Persze, ki ki a maga nemzetnek versenyz jt bcsztatja. A mi gpnk mellett H l t l H m r ll, a magyar delegtus, hivatalosan komoly arccal, fnykpez gppel, a kivltsgosok kln jegyvel, ezzel mg a gpparkba is be szabad menni. Amikor beszllok a vrs Coudron egyfedel, knyelmes csukott kabinjba, szigoran megint : Jl csinld m, regem! Aztn bcszul jl h t b a v g . gy ltszik, ez i t t piltaszoks,

56

Ktpercenkint indulnak a gpek. El regurul, porfelh t vg mellettnk a kis kecses Klemm gp, gurul, gurul nagyon meg van terhelve szegny, mert minl tbb hasznos sly, annl tbb j pont a z t n fellebben, mr csak egy vonal, egy pont a fnyl gen s lecsap szmunkra a starter zszlaja. A Coudron is nehezen emelkedik, h r m a n vagyunk benne, Laumet, a szerel je s n, de mg egy negyedik szemlyt helyettes t homokzskot is visznk magunkkal s a szigoran el rt 30 liter vizet. Fejenkint 10 liter v z, t n a p r a elegend kszlet sivatagi knyszerleszlls esetre. Alattunk Egyiptom f vrosnak hztengere, kzptt szeli kett az rk szent foly, a N lus. Balkz fel l, keletnek, szorosan a sivatag sziklaprknyhoz t a p a d a vros, fltte a citadella, a Mokkatom. Bszke bstyi kztt a hfehr alabstrom mos kt tkarcs minaretje nylik felnk. Jobbrl, t l a folyn, az risi kertvros s a n n a k krvonalain tl a smaragdzld s ksg, a N lus vlgye. Hossz sugrt indul ki a vros nyugati szlr l. Keresztlvg a zld szalagon s t l a N lus vlgy lybiai partjn, o t t vgz dik, ahol a srgs barna sivatag szln az a h r o m klnsen szablyos cscs emelkedik, amelyek mg innen, a magasbl is s a nagy tvolsg mellett mgis mintegy uralkodnak az egsz l t h a t r fltt: a gizehi pi ramisok. I r n y u n k dli, 20 fokkal Nyugat fel, rzst szeljk t az alig t z kilomter szles N lusvlgyt a Libyai sivatag szle fel. Amikor treplnk a N lus jobbpartja fltt, bejegyzem a trkpbe : ht ra 45 perc s mr ht ra 50 perckor a l a t t u n k van a Dasur piramis, a szakkarai csoport legdlibb k gulja. Most mr a sivatag fltt replnk. Balra a keskeny N lusvlgy k gyz haragos zld vonala, a l a t t u n k s jobbkz fel l, ameddig csak ellt a szem, a Libyai sivatag szrks srga, hullmz vgtelensge. Kis id mlva azonb a n el ttnk ismt nagy zld folt tnik fl, a N lus vlgyb l mlyen a sivatagba nyl nagy term fld s ksg, a F a y u m . Egszen keskeny vegetcis sv kti ssze az i t t

Barchn> homokbucka.

N a g y barchn a r e p l g p b l n z v e ,

II. Cl. Pendei'el

r n a g y a moly r n y k b a n .

A vgtelen sivatag sksg fltt.

57

kiszlesed folyvlggyel, szinte szablyos kralakban veszi krl a sivatag. Alattunk szmtalan kis ngyzet, fel fel csillan ntz csatornk hlzata, sttzld lhere tblk, valamivel vilgosabb gyapotfldek s itt is, ott is ezsts ligetek, datolyaplmk csoportja. Nhol egy egy kis fellah falu hzdik meg, barna agyagtgla kockk, lapostetej, egyms hegyn htn plt kis skatulyk. De csakis ott, ahol el tr a kavicsos sivatagi talaj. A fekete iszapfld minden talpalatnyi terlete tlsgosan rtkes ahhoz, hogy arra hzat p tsenek. Vigyznom kell, mert kzelednk az els fordulpont, Matar Shusha fel. Az el rs szerint az ott kijellt repl tr fltt le kell ereszkedni 20 mterre s a jelz krbe le kell dobni a gp startszmval elltott kis homokzacskt. A trkppel voltam elfoglalva s nem vigyztam Laumet bartomra, pedig szinte mozdulatlanul lt mellettem a kormnybottal a kezben. Valami felvillan mlyen alattam, repl gp, az olasz repl csnak, egyszersmind szrazfldi gp is. Vagy kt hrom startszmmal indult utnunk s most mris utolrt, Az rdgbe, hov mszunk, Laumet? Le, lefel, amilyen gyorsan csak lehet! Nem ltja, hogy itt, 800 mteren, alig jutunk el re, ellenszelnk van . . . Bizony az olasz alig van szz mterre a fldt l, nem vesz t id t a flsleges kapaszkodssal, tele gzzal repl, mindenron gy zni akar! Lesiklunk egyenesen a krnek, htratolom az ablakot s kivgom a zacskt, mg ltom, amint egy kaftnos fi rohan rte, aztn ismt felzg motorunk. Most 150 fokon replnk, hosszan t a N lusvlgyn, el Minieh vrosa s ezer csatorna hlzata fltt s vgre ismt a nagy folyt keresztezzk. A hfehr, karcs brkavitorlk gy tkrz dnek rajta, mintha a v z fltt lebeg risi sirlyok szrnyai lennnek. Az Arbiai sivatag szlt ott szeljk t, ahol mlyen lent a homokban mg tisztn kivehet k Egyiptom legrgibb vrosnak, Tel el Amarna romjainak krvonalai.

58

tvgunk a szaggatott hegyplatn, nagyot zkken a gp, amint ismt elszllunk a meredek sziklaprkny fltt, amelynek kzvetlenl a lbnl folyik most a kanyarg N lus s a tls vlgyoldalon mr m u t a t o m is a fiatal francinak az assiuti repl teret, annyi expedicim kiindul pontjt. Az el rs szerint i t t le kell szllnunk. Amint tzgunk a clvonal fltt, stoppolom az id t : 172 rakilomter sebessggel t e t t k meg ezt az els , 345 kilomteres szakaszt. Knyelmes bizony ez a Coudron gp, de ht lass. Lm, mr h r m a n is i t t vannak, akik mgttnk in d u l t a k ! Benzintlts, egy korty tea a nagyszer bffstor ban s mr ismt zgunk tovbb. Most 157 kilomteres tvon, a N lusvlgy balpartjn, a Libyai sivatag szln haladunk, egszen addig a pontig, ahol derkszgben jobbra fordulva, vgre komolyan neki kell vgnunk a sivatagnak. Oasis Junction a neve a n n a k a kis falunak, amelyt l keskenyvgny vast vezet a sivatagon t a nagy Kharga ozisig. kis lloms kzelben v a n a fordulpont, o t t ismt szmozott zacskt kell majd ledobni, onnan az el vigyzatosabbak a keskenyvgny vast vonalt fogjk kvetni, mi persze egyenesen, irnyt u t n fogunk tvgni a sziklatenger fltt. Tizenegy ra elmlt, amikor kzelednk a fordulponthoz. Vigyznom kell, hogy megtalljam az alig kivehet crnavkony, szablyos vonalat, a vastplyt, amely innen indul Nyugat fel, a sivatag belsejbe. Messze el tt n k kt gp kering, ltom, hogy keresik a sivatag szln a fordulpont jelz krt. L a u m e t egyik bartja a mienkkel azonos, kk Coudron gpen kzvetlenl mgttnk lebeg. Mr Assiutban mondta, hogy velnk egyszerre fog indulni. Hiszen veled van Abu R a m l a (a homok atyja, gy neveznek engem trfsan Egyipt o m b a n ) , majd fog naviglni helyettem is. De most felnk igyekszik a msik kt gp is, szintn borkstolk Sidi Bel Abbs boldog vrosbl. k mind tudjk, hogy L a u m e t vrs gpben van a sivatagvezet . Szerencsm volt, egyenesen r v g t a m az egyforma kr

59

nyezetben nehezen l t h a t jelz krre, szinte letveszlyes tolongs t m a d , a m i n t most mind a ngyen meredek siklreplsben egyszerre csapunk le, hogy ledobjuk a jelz zacskt. A srga Coudron alig n h n y mternyire suh a n el flttnk, rzzuk is az klnket a n y i t o t t ablakon t ! L a u m e t gyesen dobja a gpet fordulba, n h n y mt e r r e a fld fltt mr b e n t v a g y u n k az j i r n y b a n s most csak lassan hzva a gpet, nehogy id t vesz tsnk, nekivgunk a 170 kilomteres sivatagszakasznak, amely elvlaszt Kharga ozistl. E g r u t a t n y e r t n k ! Tapasztalatbl t u d o m , hogy most nem is rdemes lenzni, csak az i r n y t maradjon p o n t o s a n a 247 fokos vonalon s az id mljk. A szerel h t u l el veszi az Assiutban k a p o t t csomagot s nemsokra j narancsszag tlti be a flkt. L e n t a vgtelen srga egyformasg, k gyz hepe hups homokmez k, elszrt sziklacsoportok. Messze m g t t n k kt gp, igyekeznek a n y o m u n k b a n m a r a d n i . Nzze, L a u m e t , ha le kell szllani, csak szak dli i r n y b a n lehetne, m e r t a szl gy formlta a sivatagot, minden ms irny biztos trs a szlbarzdk kztt. N e m lesz semmi tjkozpont? Csak trelem, egy sor egyedl ll dne, jl ismerem ket s ne hzza a g p e t ! Lassan mlik az id s az er s napstsben nagyon kimelegszik a kabin. Levetjk a k a b t o t s k i n y i t u n k minden ablakot. Vgre tizenkt ra fel megtrik a l t h a t r . El szr egy bizonytalan rezg vonal, a z t n kibontakoz sziklaformk s most mr jl l t n i a n a g y szakadk p a r t j t , amelynek mlyn a Kharga depresszi fekszik. Mikor alig kt hete utoljra i t t j r t a m repl gppel, jl megjegyeztem azt a sziklaormot, amelyen p o n t o s a n tvezet a kurzusvonal. Megelgedve ltom, hogy alig t r t e m el egy kt fokkal, az er s oldalszl ellenre. Most hirtelen megny lik a l a t t u n k a fenns k s elnk t r u l a Kharga depresszi, lomszp ozisfoltjaival.

60

A kt francia elbvlve csodlja a fensges l t v n y t , a vad, szaggatott sziklafal lbnl elterl fnyeszld szigeteket a homok s szikla cenjban. I t t nagyon is o t t h o n vagyok, hiszen kt ve innen i n d u l t a m els nagy sivatagreplsemre. Intsemre L a u m e t visszaveszi a gzt, lesuhanunk a plmaliget fl, egyenesen K h a r g a falu irnyban. H o p p ! Eszembe jut, hogy kt n a p j a levelet k a p t a m a postamestert l, hogy egy t v i r a t o m feladsakor elszm t o t t a m a g t s kri, hogy kldjem meg neki a hinyz 16 piasztert. Gyorsan el kotorszok a p n z t r c m b l egy tizest, egy tst s hla Allahnak, hogy v a n egy egyes piasztert, belektm a jelz zacsk vszonszalagjba s mg ppen rrek, hogy r rjam : Ahmed F u a d Effendi nek ksznettel Abu Ramla, a z t n elsuhanunk az ellenrz kr fltt s kivgom Kharga ozis els lgi pnzeslevelt az ablakon. I n n e n mr csak 157 kilomter Dachla ozis szkhelye, Mut, a mai n a p vgclja. { Amikor az idn tavasszal a Kirlyi Egyiptomi Aero Club tevkeny elnke, Tacher pasa excellencija, felvetette az ozis krrepls tervt, engem is b e v o n t a k a tancskozsba a r r a vonatkozlag, hogy az egyes ozisok kztti sivatagszakaszok felett meg lehet e k o ck z t a t n i a verseny megrendezst, esetleges knyszerleszllsokra val t e k i n t e t t e l . Azok kz a kevesek kz tartozom, akik tbbszr is bej r t k ezeket a sivatagrszeket. I s m e r t e m azokat a terepnehzsgeket, amelyekkel esetleges auts ment expediciknak majd meg kellene kzdenik. Rszemr l csak a Kharg s Dachla ozisok kztt elterl sziklafenns k ellen viselt e t t e m aggllyal. Br annakidejn sikerlt egyik sivataga u t m a t nagy ggyel bajjal erre a fenns kra felhajtani, mgis ti sztban voltunk azzal, hogy ha valamelyik gp esetleg ezen a szakaszon knyszerl leszllsra, hrom ngy napig is e l t a r t h a t , am g az ozisokbl t e v e h t o n seg tsget lehet kldeni. A k i t n trkpes tle rsban, amely kln a versenyz k szmra kszlt, fel is t n t e t t k , hogy a repl k lehet leg ne a fenns kon szlljanak le szksg ese

61 tn, h a n e m igyekezzenek a kurzusbl kitrve, elrni a mlyebben fekv sivatag s ksgot. K vncsian nzem most az oly nehezen megkzel thet fenns kot, amikor elreplnk 300 mter magas, mer leges sziklaprknya fltt. Fell szp sima homoks ksg terl el, idelis leszllhelyek mindenfel, mgis kiss magasabbra diriglom L a u m e t b a r t u n k a t , hogy motorhiba esetn siklreplsben el t u d j u k rni a fenns k szlt. A Coudron Gipsy Major motorja azonban egyenletesen duruzsolva hz t o v b b s alig flra mlva feltnik a p r k n y tls oldala, a l a t t a a Dachla depresszi zld vegetcis foltjaival. Mg j darabig kell r e p l n n k , am g vgre megltom a vajsrga dnevonalat, amelynek lbnl hzdnak Mut ozis falu plmakertjei. Alig, hogy fldet r t n k s szmozott helynkhz gur u l t u n k , m r r o h a n is az elegns Shell fiatalember : Mennyi benzint parancsolnak, milyen olajat?)) Olyan figyelmes, m i n t egy els rend t t e r e m m a i t r e d'hotelje. A Shell cg els rang szervezete v e t t e kezbe az ilyen tvoles helyeken oly nehz zemagyag utnptlst. Csupa sportrajong hivatalnok jelentkezett nknt, s nem t a l l o t t k 56 napos a u t u t a t megtenni, hogy ezekben a nehezen megkzel thet ozisokban a verseny sima lebonyol tst biztos tsk. A versenyrendez sg is csodkat mvelt. A legklnbz bb, furcsa s i v a t a g a u t k egsz sora vrakozik r n k , hogy a leszllhelyt l bevigyenek Mutba, pp oly szorgalmasan tfg a legrgibb pklb Ford, amely, t u d j a Allah, mikor v e t d t t a homoktenger szigetre, m i n t az egyiptomi h a t r rsg legjabb tipus, h a t a l m a s lgkerekekkel felszerelt homokjr auti. Az ozis falu fltt magas d o m b o n emelkedik az llami hivatalnokok rest house a. Most a versenyen rsztvev hlgyek elszllsolsra rendeztk be. A l a t t a gynyr szablyos stortbor, a piltk s mechanikusok szmra. Szinte bszkn h z i r n a k rzem m a g a m a t , a m i n t a k i t n ebd u t n a konkurrensek nagy csoportjt vgigvezethetem az ozis falu t i t o k z a t o s zeg zugos fdtt utcin,

62 K sr im nem gy znek lmlkodni a sohasem ltott fest i rszleteken, amilyeneket csak az ilyen elszigetelt, srgi telep tvny rejthet a vgtelen sivatag belsejben. Valsgos fldalatti labirintus, alacsony, derkig r ajtkkal, fdtt udvarok s sejtelmes siktorok. A beduin n ijedten arca el vonja a fekete fejkend t, amint agyagkorsval fejn jn valamelyik kt fel l s nem tudja, mire vlje ezt a mg sohasem ltott idegen invzit. Mire visszarkeznk a rest house verandjra, mr vacsorra ter tenek s rdekl dssel halljuk az els h reket. A fiatal egyiptomi pilta kis egylses Compar Swift gpn repl, leszllsra knyszerlt . . . termszetesen a h rhedt fenns kon! A konkurrensek mgtt halad hrom egyiptomi katonai gp egyike leszllott mellje, de a fiatal pilta nem akarja elhagyni a gpt. Neki csak olaj kell, azt dobjanak le neki holnap reggel, aztn majd folytatja az u t a t . Fzva gondolok arra a hideg jszakra, amelyet szegny fi ott fog tlteni a szljrta sivatagban. De egy msik, s t egy harmadik konkurrens is leszllt tkzben, termszetesen szintn ott, ahol az tle rsban oly szpen krtk ket, hogy lehet leg tartzkodjanak a leszllstl: a Kharga s Dachla kztti fenns kon! Ok azonban mind k e t t e n mr i t t is vannak. A gyors angol Percival Gull egyfedel benzinvezetke dugult el pp ott, s amikor piltja baj nlkl leszllt, Stiebel, a h res francia repl jsg r, elhaladva fltte ugyancsak leszllott, hogy esetleg seg tsgre legyen bajbaj u t o t t konkurrens trsnak. E z t a kivl sportszer gesztust a versenyrendez sg azzal honorlja, hogy rditviratot kld Kairbl, amely szerint Stiebel id vesztesgt majd le fogjk vonni. ltalnos ljenzs fogadja az aeroklub t v i r a t t . Vacsora u t n korn feksznk le strunkban, hiszen 826 kilomtert repltnk s holnap mg 680 kilomtert kell megtenni Kairig. Hla a kitn rendezsnek, a gpek reggeli startja gy megy, mint a karikacsaps. A Dachla depresszibl mindenekel tt fl kell emel

m
k e d n n k a 400 mterrel m a g a s a b b ibyai fenns k fl. Mr j el re figyelmeztetem L a u m e t t , hogy tisztessges magassgban lpjk t a meredek s z i k l a p r k n y t , hogy az ozisdepressziba lezdul szaki szl v zessszer r a m b a ne kerljnk. A l a t t u n k egy kevsb szm t k o n k u r r e n s igyekszik a sziklafok fel s pillanatokig i z g a t o t t a n lessk, m i n t csap le hirtelen a p r k n y el tt s h o g y a n knyszerl les fordulval visszatrni a s ksg fl, hogy o t t majd magassgot nyerjen. Amint kikerlnk az ozismedencb l, alaposan megdobl a szl, knytelenek v a g y u n k becsatolni a t a r t sz jakat. Most a nagy ibyai dne tenger legkeletibb lnca fltt replnk. Ameddig csak ellt a szem, hmplyg , k gyz hom o k b u c k k mrhetetlen hullmvonalai fltt h a l a d u n k . E g y knyszerleszlls alighanem trst jelentene a d n k p u h a homokjn, de a m o d e r n s i v a t a g a u t k ide m r be t u d n a k hatolni. Elgondolkozom az elmlt vekben m e g t e t t sivatag expediciimon. Milyen szorong rzssel l t t u k feltnni a d n e l n c o k a t , amikor mg magasnyoms p n e u m a t i k k a l j r t u k a vgtelen sivatagot, s ime ebben az esztend ben m r 20,000 kilomtert t e t t e m meg a Libyai sivatag jrh a t a t l a n n a k vlt, ismeretlen terletn. K e r e s z t l v g t a m a nagy homoktenger flelmetes dnelncain, 9 hvelyes lg kerekeimmel s most a knyelmes Coudron flkjb l kv e t e m a z o k a t a k gyz v o n a l a k a t , amelyeket alig n h n y hete rajzoltam a u t i m m a l az rintetlen felletre. U j a b b ozisdepresszihoz kzelednk. A mai e t a p p e els fordulja Farafra ozis, o t t ismt le kell dobni egy ellen rz homokzacskt. Szinte sajnlom, hogy le kell ereszkedni, m e r t a t r k p e n megjellt, felismerhet egyes hegycscsok fltt elhaladva, m e g l l a p t h a t t a m , hogy nagyszer tlagsebessggel replnk. Mr vekkel ezel tt kis moly gpemmel t a p a s z t a l t a m a Libyai sivatag fltt, hogy legtbbszr bizonyos magas

64 sgig szaki szl fj, de feljebb, 1000 mteren fell, ugyanakkor er s dli ramlatot lehet tallni. Ma is gy v a n s rdemes volt a k srlet kedvrt 1200 mterre felmszni, mert a kapaszkods ellenre is, eddig 205 kilomteres tlaggal j t t n k . A p t t m n y i kis Fafra falu domb tetejn fekszik, a l a t t a az alig 200 holdas ozis plmaligete. Amint lesik lunk az ellen rz kr fl, megismerem a sportbiztosok csoportja mellett egyik sivatagjr a u t m a t , amelyet az aeroklub rendelkezsre bocstottam. I n n e n csak 170 kilomter Baharia ozis, o t t ktelez a leszlls. A kt depresszi kztt alacsony mszk fenns k terl el, szmtalan cukorsvegszer, hfehr szikladombbal. Fellr l a repl gpb l nzve, mindmegannyi thegynek ltszik a millirdnyi fehr kp, akrcsak a behavazott feny erd * mondja L a u m e t . Kis id mlva mr a Baharia depresszi szakadkt repljk t s i t t az ismer s sziklacscsok fltt alkalmam v a n megfigyelni, hogy az szak keleti szl mennyire tr t el irnyunkbl. Sima leszlls u t n mintaszer gyorsasggal trtnik a benzinutnptls. A rendezs i t t is kifogstalan. A repl t r kis zszlk hossz sorval kt rszre v a n osztva, leszll s starthelyre. Oldalt a clvonal, jelz kve fltt egyms u t n suhannak el a berkez gpek az id mr kkel ellenrizve. Azutn megkerlik a repl teret, leszllnak kt sor piros zszl kztt, mindjrt tovbb gurulva megkerlnek egy srga zszlt s ki ki megll a startszmjval ell t o t t utnptl lloms el tt. I n n e n kk zszlcskk sora vezet a startplyig, o t t ismt egy msik csoport id mr jegyzi azt a pillanatot, amelyikben a gp tgurul a startvonalon. Csak 45 percig szabad a repl tren tartzkodni, az ezt esetleg tlhalad id mr beszm t a repls idejbe. A bffstor mellett elgurulva, hfehr kaftnos, fezes kiszolgl integet felnk s k nlja a prolg tet. Mg v a n nhny percnk s ki sem szllva, az ablakon t t zraizunk.

65

Most Kairig 305 kilomteres szakasz kvetkezik, ebb l az els 200 kilomter alig nyjt t m p o n t o t a tjkozdsra Tudom, hogy er s oldalszelnk lesz s hogy sokat vesz thetnk, ha kitrnk az irnybl. A depresszit egy karakterisztikus vlgyszakadk fltt hagyjuk el, attl 15 kilomterre magnyos sziklahegy fekszik a kurzusvonalunkon, a kt pont kztt kell megllap tanom oldaleltrsnket. tveszem a kormnyt s feszlten figyelem az i r n y t t . A szl htulrl s oldalrl ti jobbkz fel, jl be kell lpnem az oldalkormnyt, hogy egyenesen a sziklacscsnak t a r t s a k : az eltrs 15, majd 20 fok, de mr el is h z t u n k az egyedli irnyjelz fltt s most nincs ms htra, mint ezen a ltszlag tves irnyt kurzuson kivrni az id t. L a u m e t bartja, a kk Coudron tulajdonosa, kzvetlenl mgttnk startolt, gy ismt kt gpnek naviglok. Utvonalunk derkszgben keresztezi a Libyai sivatag leghosszabb, egyedlll dnelnct. Az Abu Moharig dne kzel a Fldkzi tenger partjtl indul ki s 900 kilomter hosszsgban vonul Kharga ozis dli szlig. A tudsok kiszm tottk, hogy ennek a hatalmas futhomoklncnak flplse 70,000 esztend t v e t t ignybe! Mint a t r h z a k betonpadljra kinttt bza, gy fest fellr l a szrke homoks ksgon vgigml aranysrga buckk lnca. Lassan mlik az id , a l a t t u n k csak vgtelen semmisg, mintha felh takar fltt replnnk, amely elrejti el lnk a fld t a r k a kpt. Lehet, hogy j irnyban haladunk, lehet azonban, hogy megvltozott a szl ereje vagy irnya s Isten tudja, hol fogunk kilyukadni? Nagyvgre nhny horpads a vgtelen s k felletn, a l t h a t r o n mg mindig semmi, de mr kzelednk az let birodalmhoz, mert itt ott k gyz vonal fut vgig a homoks ksgon : a r i t k a es k kvetkeztben alakult v zmossok. Valahol egy sttebb folt, egy mlyebb rok medrben nhny csenevsz bokor, mgis az els vegetci ltsa szinte felvillanyoz mindnyjunkat. Azutn egy leheletnyi fn tte terlet, ismt nhny bokor, egy kiszradt akcfa
Almsy Lszl: Leveg ben Homokon.

66

s messze ell felcsillan egy ezsts sv, a Fayum medence keleti hatrn elterl nagy sst, a Birket el Krum. Alig nhny foknyira trtem ki az irnybl s 210 kilomteres tlagsebessggel jttnk! Most mr knny lesz tjkozdni, 40 kilomteres tvon kvetjk a t partvonalt, azutn a Kair Fayum sivatagi autt vonala hzdik vgig a piszkossrga, kavicsos sivatags ksgon, majd messze jobbkz fel l magas sziklaprkny vonala bontakozik k i : a N lus vlgy arbiai partja. El ttnk stt vonal, ahogy kzelednk felje, sz nt lt s el szr stt, majd mindinkbb vilgosabb zld sv hatrolja a srgsbarna homokiepeit. Ott, ahol ez a hatrvonal immr lesen feltnik, hrom kimagasl p o n t : a gizei piramisok! A vgtelen sivatag krlelhetetlen egyformasga utn most hirtelen annyi a ltnival, hogy alig tnik nhny percnek s mr elzgtunk az risi k gulk fltt, egy tekintetet vetve a Mena House kertszll terraszra, ahonnan vilgosruhs kirndulk integetnek felc'nk. Vgignznk a szrke sugrton, amint kicsiny skatulyk gurulnak rajta az autk s a gp rnykt kvetve tugrltunk szmtalan zld tbln, csillog csatornn s mr a millis nagyvros hztengere fltt frja a csillog lgcsavar utols kreit a ver fnyes gbe. Ahogyan indultak, most is szinte parancsszra rkeznek a gpek, fehren, srgn, kken suhannak el a clszalag fltt, nagy homokfelh t vgva zkkennek a fldre, gurulnak a szmozott helyre, amelyet csak tegnap reggel hagytak el, hogy vgigltogassk az si Egyiptom ozisszigeteit, ott kint, vgtelen messzesgben, a jrhatatlan sivatag belsejben. Az ozis krrepls vget rt s itt az Almaza repl tr fnyes klubhzban mr csak gy tnik fel, mintha lom lett volna. A tarka gpek soknyelv utasai most mintha mind egymst igyekeznj ek meggy zni a ltottak csodlatossgrl, az 1500 kilomteres tvonal rdekessgr l s a nagyszer

67

rendezsr l, amely baleset nlkl, simn s fennakadsmentesen biztos totta a nagy gpmadrraj hazatrst. Nagyszer orszg nagyst l hozzjrulsa az aviatika fejl dshez! s ha nem is lehettem a boldog gy ztesek kztt, 32 indul kztt a 14 ik helyre futottam be mgis azzal a szilrd elhatrozssal ljeneztem vgig a d jkiosztst, hogy ismt rszt fogok venni a kt v mlva tartand, msodik Ozis krreplsen, de remlhet leg a magyar sz nek kpviseletben!

5*

VI.

Szomjsg.
(1934.)

Harmadszor keresem fl a Gilf Kebir hegysg ozisvlgyeit. El szr repl gpemb l l t t a m meg a kzps dhajani folymedret. Akkor (1932.) nem sikerlt a vlgybe behatolnunk. Egy vvel ks bb az egyitomi trkpszeti hivatal mrnke, Mr. P. A. Clayton, felfedezte a msik, keleti vlgyet. K t hnappal r sikerlt megtallnom a harmadikat, nyugatra t lk. Br t u d t u k , hogy a Gilf Kebir h r o m ozisvlgye nem lehet ms, mint a legends h r o m Zarzura vlgy, mgis knytelenek voltunk ms elnevezst rni a trkpre. A Kufra ozisban beszltem Tibu nomdokkal, a dli s kzps Libyai sivatag legjobb ismer ivel s ezek a Gilf Kebir vlgyeit nem ismertk Zarzura nven. Vdi H m r a , Vdi Abd el Melik s Vdi Talh nven eml tettk a h r o m hajdani folymedert. A vlgyek kzl a kzps , Vdi Abd el Melik, a legnagyobb. Kt tagbl ll. Az egyik majdnem egyenes irnyb a n vonul szaktl dlnek, a Gilf Kebir plat dlnyugati peremt l, mintegy szzhsz kilomter hosszsgban, a Nagy Homoktenger hatrvonalig. E b b e a f gba torkollik kelet fel l a nvnyzetds mellkg. Odig, ahol a kt kanyon szer meder egyesl, az egyenes f g harmincnyolc kilomter hossz, a dlkelet fel l lefut mellkg pedig csak t kilomterrel rvidebb. Vdi Abd el Melik mindkt gban csak az egyesls helyig van vegetci. Attl dlre,

69

mintegy kilencven kilomteres tvon, alig nhny csenevsz talh akc s szelim bokor teng dik a szles meder oldalain. A f g nvnyzete kevsbb ds, mint a mellkg. A talh akcok ugyan tereblyesebbek s srbb csoportokban llanak, de a Vdi medrt alig bor tja alj nvnyzet s kevs benne a fves terlet. Annl dsabb a keskenyebb mellkg vegetcija. A talh akcokon s szelim bokrokon k vl, kln ltvnyossga a vlgynek az a h r o m Heglig fa, amelyek a Libyai sivatag es ozisai vegetcij b a n szinte csodaszmba mennek, mert ez a vad olajfa fajta inkbb a trpusi Afrikban otthonos, m i n t a sivatagban. Azrt j t t e m , hogy Vdi Abd el Melik kt gnak forrsvidkt trkpezzem. Ngy autbl ll exped cinkat az Uveinat hegynl kettvlasztottam. Hans Joachim Von der Esch b a r t o m a t Uveinattl szaknyugatra kldtem, hogy felvtelezze azt a hegyvidket, amely az Uveinat s Arkenu hegyektl egyenl tvolsgra, t lk szakra fekszik s amelyr l csak annyit t u d t a m meg a kufrai Tibuk tl, hogy El Biban a neve. E z t az eddig ismeretlen hegyvidket mg 1932 ben l t t a m meg a repl gpb l s br azta mr ktszer is j r t a m Uveinatnl s a Gilf Kebirben, valahogyan sohasem futotta az id , hogy a kett kztt fekv El B i b a n t felkeressk. K sr im, von Heller svejci alpinista b a r t o m s egy egyiptomi napilap kikldtt munkatrsa, Hasszn Sobkhi jsg r. Velnk v a n minden exped cim h k sr je, Sabr, a hatalmas t e r m e t szudni soff r s Szelim, a pt szakcs. Ez el l minden szeszesitalt gondosan el kell zrni. Bevlt f szakcsomat, a h res Mahmudot, akit boldogult Kemal Ed Din hercegt l rkltem, elkldtem Hans Jo, bartommal, hogy legalbb valamivel knny tsk nehz feladatn. Uveinattl jvet meg kell kerlni a Gilf Kebir plat nyugati lejt jt, egszen odig, ahol a Nagy Homoktenger dni tornyosulnak a sziklafenns k szaki szlre. Ott torkollik a s ksgra, a Vdi Abd el Melik szles trmelkkpja. Uveinattl t e h t el szr 400 kilomtert f u t o t t u n k szaknak, jobbkz fel l hagyva a Gilf Kebir nyugati lejt jt, majd

70 jobbra bekanyarodva, Vdi Abd el Melik torkolatba, 90 kilomtert t e t t n k meg a hajdani foly medrben, dli irnyban, egszen odig, ahol a Vdi kt ga egyesl. Clunkat uveinati kzponti tborunktl kt nap alatt rtk el. Nem kellett az irnytre figyelni, mert el z ittltem autnyomait kvethettem. Ott, ahol a Vdi kt ga egyesl, a meder kzepn alacsony sziklahegy emelkedik. Mintha sziget volt volna a folyam medrben. A vlgy kt oldala mer leges sziklafal, itt, a vdi fels szakaszn, mintegy 200 mter magasak a partok. A vlgyekben flfel haladva, termszetesen egyre alacsonyodik ktoldalt a sziklap a r t , m g vgre fnt a forrserek eredetnl az ember kir a Grilf Kebir lapos fenns kjra. Az automobilokkal nem lehet felhajtani a forrsvidkig. A Vdi f gban tborunktl mintegy 30 kilomtert lehet megtenni gpkocsival. Azontl az sszeszklt vdi oly szikls s grgeteges, hogy csak gyalog lehet tovbbmenni. A dlkelet fel l betorkoll mellkgba valamivel messzebbre lehet hajtani, mintegy 35 kilomternyire, onnan ugyancsak gyalog kell folytatni az u t a t , ha az ember fel akar rni a vdi eredethez. A vdi mindkt gba jobbrl balrl szmos rvid mellkg torkollik. Ezeket rszben mr trkpeztk egy vvel ezel tt, a fels szakaszokrl azonban csak hinyos vzlatunk volt, ezt annakidejn a repl gpb l ksz tettem. gy terveztem, hogy el szr autn bejrom a Vdi kt gt, amilyen magasra csak lehet, aztn gyalogszerrel vgezzk a trkpezs munkjt. A feladat gy volt legknnyebben megoldhat, hogyha megmsszuk a plat tetejt s onnan fellr l mrjk be az egyes gak ered pontjt. p p ezrt k sr el Heller bartom, mert tapasztalt hegymsz ltre, nagy seg tsgemre lehetett a mer leges sziklafalak megmszsban. Megrkezsnket kvet reggel, b a r t o m m a l kettesben, az egyik autn elindultunk a keleti mellkgba. Bevallom, hogy ezen az els felder t t o n nem is annyira a vidk fldrajzi problmi rdekeltek, hanem abban remnykedtem, hogy h t h a sikerl sszeakadnom egy sr

71

nyes juhhal, amelyekb l a Gilf Kebir vlgyeiben mg teng dik nhny pldny. A vdi fenekt kemny homok fedi, knnyen gurul rajta a gpkocsi. Itt ott mg lthat volt Clayton mrnk msflves autcsapja, gy hogy legalbb eleinte nem is kellett sokat tr dnm azzal, hogy vjjon merre jobb a jrs. Mintegy ht kilomterre tborunktl meglepetsemre a vlgy ktfel gazott. Clayton nyoma a jobboldali gba vezetett s pp ezrt a sivatagkutat ellenllhatatlan vgyval, gondolkozs nlkl a baloldali gba ford tottam a kocsit. Mintegy t z kilomterre hajthattunk ebben az eddig mg fel nem der tett mellkvlgyben, amikor vgre olyan grgeteges lett a Vdi feneke, hogy nem mehettnk tovbb a kocsival. J darabon gyalog mentnk tovbb, barlangokat keresve, mert abban remnykedtnk, hogy htha itt, a Gilf Kebir vlgyeiben is, tallunk olyan trtnelemel tti barlangfestmnyeket, mint amilyeneket a Gilf nyugati oldaln fedeztem fel ezel tt flvvel. A dli rk alatt meghzdtunk egy kiugr sziklaprkny rnykban, s amint ez ilyenkor megtrtnik itt, a Libyai sivatag sz vben jttnk r beszlgets kzben arra, hogy egyik rgi jbartom az vek folyamn trsam felesgnek sgora lett! Kora dlutn visszastltunk az authoz s minden tovbbi incidens nlkl befutottunk a tborba. jsg r bartunk s a kt szudni nagy csalatkozsra knytelenek voltunk bejelenteni, hogy nemhogy sziklafestmnyt nem talltunk, hanem mg vadbirkt sem hoztunk vacsorra. Msnap reggel bartommal s Sabr soff rrel hrmasban ismt felautztunk a vlgy keleti gba, de most vgig Clayton nyomt kvettem s harminct kilomtert tettem meg a vlgyben, miel tt vge lett az autval jrhat tnak. Csak egyetlen akadllyal tallkoztunk, mintegy t kilomterre onnan, ahol Clayton kocsija is visszafordult. Alacsony homokfvs keresztezte a vlgyet, oly laza futhomokbl, hogy majdnem elakadtam benne. Most is barlangok keressvel tltttk az id t s csak

72 ks dlutn robogtunk vissza a tborba. A homokfvson ismt sikerlt nagy lendlettel t h a j t a n o m . H a r m a d n a p a vdi f gn h a j t o t t u n k flfel, ez alkalommal valamennyien mindkt kocsival. E b b e n az irnyb a n harminc kilomtert t e h e t t n k meg a kocsikkal s mg vagy msfl kilomtert egy kelet fel l betorkoll mellkvlgybe. Ezzel megismertk Vdi Abd el Melik f vonalait s most mr komolyan h o z z l t h a t t u n k , hogy az egyes gak fels szakaszt tervszeren trkpezzk. Este a tborban a kvetkez haditervet f ztk k i : Hajnalban egy kocsival Heller b a r t o m , Sabr s n ismt felhajtunk a f gon egszen addig, ahol ma voltunk. Ott gyalog vgigjrjuk azt a rvid mellkgat, amelyikbe ma behajtottunk, egszen addig, am g annak vgre rnk. Mi k e t t e m megmsszuk a sziklafalat s fnt, a plat tetejn, megkezdjk a trkpezst. Az eddigi irnyt traverzk szerint t z tizent kilomterre lesznk attl a ponttl, ahol tegnap a keleti mellkgban megfordultunk a kocsival. Sabr az autval visszatr a tborhoz, mialatt mi gyalog t trkpeznk a fenns kon ahhoz a ponthoz, ahol tegnap voltunk. gy szm tottam, hogy dlutn flkett re elrhetjk gyalog a keleti g ezen rszt. A soff r t e h t dlben ismt elindul a tborbl, de most a vdi keleti gn hajt flfel, oda, ahol tegnap jrt velnk egytt. Mivel nem felejtettem el a vdit keresztez homokfvst, gy rendelkeztem, hogy jsg r b a r t u n k s a szakcs is k srjk el Sabrt, hogy seg thessenek neki, ha n e t n elakadna a futhomokban. A kikldtt tuds t* azonban kijelentette, hogy nagyon kifrasztotta a mai kirnduls, holnap pihenni hajt a tborban. Ezrt gy vltozott a terv, hogy csak Szelim szakcsunk k sri Sabrt a tallkozhoz. Mg napkelte el tt indultunk. Magammal v i t t e m a tvolsgmr t s a s k asztalt, vadjuhok remnyben pedig vadszfegyveremet is. Heller bartom gondoskodott az tvenmteres mszktlr l, s mindketten tekintettel a sok cipelnivalra csak legkisebb t pus, ktliteres kulacsot v i t t n k . Amikor az autval felrtnk tegnapi fordulpontunk

.Vili Dalia, a Xaj*y Homoktei)>'ei trkpozsnck k i i n d u l p o n t j a .

H a n s J o a c h i m Von <ler lsch.

A Nagy Homoktenger* dne-vonulatai.

A dnc tarajn ll alakok mutatjk a homokgt magassgt.

Mint a lgy a falorw.

73

hoz, h r m u n k kztt elosztottuk a t e r h e t . gy volt, hogy Sabr elk sr a mellkvlgy vgig s megvrja, am g meg msztuk a sziklafalat. Egyrnyi keserves gyalogls kvetkezett. N e m messze onnan, ahol a vlgy fenekt bor t homok vgz dtt, mr kezd dtt is a vdi grgeteges rsze. risi sziklatmbk b o r t o t t k a keskeny meder fenekt s nemsokra knytelenek voltunk kecske mdra egyik tmbr l a msikra ugrlni, mert lehetetlen volt a nagy kvek kztt jrni. A vdi k e t t t h r m a t k a n y a r g o t t , a z t n hirtelen amfitetrum szern kiszlesedett s flkralak, meredek sziklafalban vgz dtt. Magamban t n d t e m , hogy b a r t o m hogyan fogja b e m u t a t n i hegymsz mvszett. A sziklafal magassgt legalbb nyolcvan mterre becsltem, ameny nyire laikus szemmel l t t a m , seholsem k nlkozott olyan hely, ahol meg lehetett volna mszni a sziklapartot. Csndesen leltnk egyms mell Sabr ral s nztk, hogy Heller mihez fog kezdeni. Magra csavarta a ktelet, kezbe v e t t e alpesi cskn y t s lassan megindult a sziklafal tvben. Megkerlte a vdi fejt, i t t o t t k o p o g t a t o t t a csknnyal, a z t n j t t visszafel. E g y helyen megllt, valamit t e t t v e t t s egy olyan pillanatban, amikor pp nem nztem oda, hirtelen eltnt. Amikor csodlkozva nztem azt a helyet, ahol csak az imnt llt, hirtelen szrevettem, vagy hsz mterrel magasabban a szikla oldalban t a p a d v a . Nem tellett bele flra s bart o m zeng Jodler el jelezte, hogy elrte a plat tetejt. Kis id mlva valahol a fejnk fltt kiltozott, hogy kedvez bb helyet tallt, vigyzzunk, nehogy kvet zd tson a fejnkre, mert most visszajn, lefel, hogy a mszereket s engem felhzzon a ktllel. A rajzoleszkz, a puska s a kulacsok csakhamar e l t n t e k fejnk fltt a ktl vgn. Most n voltam soron. Kiss g y a n a k o d v a fogtam meg a ktelet, de knnyebben m e n t a dolog, mintsem gondoltam. Fllbbal lltam a ktlen, a msik vgt Heller lassanknt felfel hzta. Msik l b a m m a l a sziklafaltl t a r t o t t a m magam tvol, mialatt kezemmel h z t a m m a g a m a t a ktlen felfel. B a r t o m a t egy sziklaprknyon t a l l t a m , o t t mes

74

trien meger s tette a msz ktelet. Innen mr ngykzlb mszva, flrtnk a Gilf Kebir tetejre s kurjongatva jeleztnk Sabrnak, hogy mehet vissza az authoz. A dlel tt gyorsan mlt. Gyalogoltunk, cloztunk az irnytvel s a tvolsgmr vel, alacsony k glkat p tettnk a kimrt pontokon s kzben rajzolgattam a trkpet, hogy szinte rm volt. Egyetlen krlmny zavarta bks munknkat. Az elmlt napokban kellemes, tavaszias volt az id , pp ma, amikor komolyan dolgoztunk, dli szl kerekedett s a h mrsklet negyven fok fl emelkedett. Dlfel elrtk az Abd el Melik vdi keleti gnak mellkvlgyeit. Mrseim szerint tizenkt kilomtert tettnk meg gyalog kiindulpontunktl. Szerettem volna, ha pontosan odajutunk a keleti g fltt, ahol tegnapel tt lent a vlgyben megfordultunk az autval. Kulacsainkban mg tartogattunk egy kt kortyra valt, mert hiszen most kvetkezett a sziklafalon val leereszkeds. Mialatt trsam terepszemlt tartott, egy kiss pihenhettem. Idig gyis n vgeztem a nehezebb munkt s br arra gondoltam, hogy most esetleg elriasztja a vad birkt, mgsem volt kedvem ahhoz, hogy ebben a h sgben vatosan el re cserksszek a sziklafal oldalig, hogy ott tn el ugrik az hajtott zskmny. Az alpesi szakrt ismt remekelt. Dlutn flkett re minden holminkkal egytt lent voltunk a vdi fbor totta, homokos medrben. Valamivel lejebb rtnk fldet, mint ahol kt napja az autval megfordultunk, de csodlkozsomra csak a kt tegnapel tti autnyom ltszott a homokban, Clayton rgi nyoma fltt. Sabr teht mg nem rkezett meg a kocsival, vagy nem tudott eljnni egszen idig? Bosszant volt a dolog, mert megittuk az utols cspp vizet s bizony jlesett volna valamelyik szikla rnykban elfogyasztani az ebdet, amelyet az autval vrtunk. Tanakodni kezdtnk. Hromnegyed kett van. Igaz, hogy Sabrnak azt a parancsot adtam, hogy dlben induljon a tborbl. Ha nem akadt el tkzben, egy, legfljebb msfl ra mlva kny

75

nyen iderhetett volna. Lehet azonban, hogy keleti szoks szerint nem igen nzte az rt. Viszont az is lehet, hogy elakadt a puha homokgton, amely innen mintegy ngy kilomterre keresztezi a vlgyet. Vrunk s pihennk teht flrahosszat, aztn lestlunk a homokgt irnyban. Addig a szudniak kiszabad tjk ketten az elakadt kocsit, vagy a legrosszabb esetben majd csak ngyen szabad tjuk ki. A holmit azonban nem volt kedvem cipelni. Mr most elhatroztuk, hogy mindent itthagyunk, mg a puskt is. Mr nem rdekeltek a vadjuhok ebben a h sgben s ilyen kiszradt szjjal. Egynegyed hromkor elindultunk. Lassan gyalogoltunk a vdin lefel. Csak most reztem a dlel tti hegymszs s a tizenkt kilomteres gyalogsta knny fradtsgt. Nha meglltunk s hallgatdztunk el re, hogy nem halljuk e a megfeneklett aut motorjnak bugst. Fradtak voltunk, szomjasak s rosszkedvek. Fnt, a plat tetejn, knnyebb volt elviselni a h sget, mint itt a zrt vlgyben. Egy ra mlva elrtk a homokgtat, az autnak se h re, se hamva! Leltnk egy szikla rnykba s nehezen mozg nyelvvel ismt tanakodtunk : Mi trtnhetett? Sabr a grgeteges vdiban visszafel menet elesett a sziklk kztt s lbt trte? Ez esetben a szegny rdg most is ott fekszik s nem trhetett vissza a tborba. A kikldtt munkatrs)) remlhet leg volt olyan eszes, hogy legks bb dlel tt t z rakor a msik kocsival elindult a reggeli nyomunkon? Egyedl nem ment el semmiesetre sem, teht az elhagyatott authoz rve, Szelim bizonyra felvette nyomunkat s gy megtallhattk Sabrt. Krds, hogy mennyi id alatt hoztk vissza a tborba? Az is lehetsges, hogy Sabrnak semmi baja, de hogy a kocsival trtnt valami, mialatt a tbor fel igyekezett. A tvolsg harminc kilomter, egyideig alighanem babrlt s prblta az autt jav tani. Aztn, miattunk aggdva, megindult gyalog a tbor fel. Reggel flnyolc ra volt, amikor t lnk elindult, flkilencre rt az authoz s ha

T G

akkor azonnal t r t n t a baj, onnan legalbb hat ra hosz szat talpal a tborig. Teht mg csak most rhet oda. Krds, vrakozzunk e itt, vagy induljunk meg a vdin lefel, a tbor irnyban? Nem hagyott nyugodni az a gondolat, hogy a derk szudninak valami baja t r t n t . reztem, hogy a felel s vezet nek a tborban a helye. Elhatroztam, hogy megindulunk hazafel. Dlutn h a t ra lehetett, amikor az els t n e t e k kezd dtek. Szemem el tt hirtelen m i n t h a szivrvnysz n legyez ny lt volna meg. Ha kezemmel megnyomtam szememet, azonnal eltnt s eleinte csak hosszabb id mlva, de lassanknt mind srbben t r t vissza. A nyelvemmel is baj volt, mintha megnagyobbodott volna, valahogyan nem frt el a helyn. Ajkam mr rg kicserepesedett s ha hozzrtem, fjt. H t rakor leltnk pihenni. Becslsem szerint mr hsz kilomtert t e t t n k meg onnan, ahol leereszkedtnk a vdiba. Utols pihen nk ta egy szt sem beszltnk egymssal s most megdbbenve l t t a m , hogy t r s a m ajka kztt el feketllik nyelve. nkntelenl szmhoz nylt a m s ugyanezt reztem nmagmnl. B a r t o m szlni akart, de csak hrgsszer hangot adott. Fejt lehorgasztotta s ujjval egy szt rt a homokba : Durst, szomjsg. Ismt tgondoltam az aut elmaradsnak minden lehet okt. Most sem j u t o t t a m ms elhatrozsra, mint hogy mindenron el kell rnnk a tbort. Negyedrai pihens u t n i n t e t t e m Hellernek, hogy menjnk. Flra mlva felkelt a Hold. A leveg flledt volt s mozdulatlan. Most mr nem kellett flni a napszrstl s testnkn minden gramm sly mr rgta rezhet volt, levetettem t e h t cserkszingemet s trdharisnymat. Csak a cip t, a rvid vszonnadrgot s karkt rmat t a r t o t t a m meg. Bartom ugyangy t e t t . A r u h a d a r a b o k a t s trpusi sisakjainkat felakasztottuk egy bokorra s t o v b b mentnk. Egyideig mintha enyhlst reztem volna, a z t n kez

77 d e t t fjni a t o r k o m . Valami sszert a lgz cs ben s les szrst okozott. Csak a khgs e n y h t e t t e pillanatokra a fjd a l m a t . E g y id mlva ez a khgs grcsss vlt, a hasizmok most m r maguktl, lksszeren ingereltk ezt a szraz u g a t s t . N e m s o k r a az izmok j t k a is fjdalmass vlt. Hirtelen gy reztem, hogy t r s a m nincs mgttem. Meglltam s visszanztem a holdfnyben ragyog sziklavlgybe. Abban a pillanatban l t t a m meg b a r t o m a t , a m i n t n e m messze t lem hirtelen lelt a homokba. Visszamentem hozz. K t karjt tfonta t r d n s a r r a h a j t o t t a fejt, grcss khgs k nozta. L e l t e m mellje. Kilenc ra volt. Kis id mlva ujjval rni kezdett a homokba, csak kt szt rajzolt oda lassan, de ereimben megfagyott a vr : Vadi Hamra. Minden forgott a fejemben. Lehetsges volna, hogy nem a Vdi Abd el Melik keleti gban megynk dlfel, h a n e m hogy fnt a p l a t n eltvesztettem az i r n y t s hogy a Gilf Kebir msik nagy vlgybe, a Vdi H a m r b a ereszk e d t n k lel K t hete j r t u n k ott, egyetlen kocsival hajt o t t a m a vlgyben flfel s ismt vissza, ugyancsak Clay t o n t a v a l y i n y o m n ! Lehet e, hogy ezek az a u t n y o m o k , amelyek mg a holdvilgban is ilyen frissnek ltszanak, a k t h e t e s h a m r a i nyomok? De mgsem! Hiszen kora d l u t n t h a l a d t u n k azon az alacsony homokfvson, amelyet t e g n a p e l t t mg kln megjegyeztem m a g a m n a k . Hirtelen m i n t h a heves rosszullt fogott volna e l : a Vdi H m r a fels szakaszn szakasztott ugyanilyen h o m o k g t a t kereszteztnk! Ha a Vdi H a m r b a t v e d t n k , akkor nincs menekvs. Mr legalbb 2528 kilomtert t e t t n k meg v z nlkl. A Vdi H m r a szakkelet fel torkollik a Gilf Kebirt kettvlaszt nagy szakadkba. T b o r u n k t l a u t n csak ngyszz kilomteres kerl vel lehet o d a r n i . . . Magam el idztem a dlel tti trkpezs s z m a d a t a i t . Lehetetlen, hogy olyan tvedst k v e t t e m volna el, amely legalbb tizent fokkal k i t r t e t t volna u t u n k b l a Vdi H m r a medrhez. A rajzlapok s a fzet o t t m a r a d t a tbbi holmival, fent a vlgyben . . .

78 A szivrvnysz n legyez helyett most szmok, szgek s fokok tncoltak szemem el tt. reztem, hogy minden er mmel le kell kzdenem azt a gondolatot, amelyet t r s a m felvetett. Nem, nem vagyunk a Vdi H a m r b a n , hisz o t t egyenesen a hallba r o h a n n n k . Csak a sziklafalak nznek ki ugyan gy a holdvilgban, a talh akcok s a sze lim bokrok vetsnek ott is ugyanilyen rnykot. De nincsen ennyi f Vdi H a m r b a n s nem, nem tvedtem a szm tsokkal . . . Megrztam bartomat, dhsen eltrltem a homokba rajzolt kt szt s i n t e t t e m neki, hogy menjnk. Feltpszkodtunk s ismt megindultunk nyilal fjdalommal torkunkban s gyomrunkban . . . Mi trtnt? Bartom rzta a vllamat s tenyervel verdeste mellemet. Amikor magamhoz trtem, a karkt rra n z t e m : fltizenegy volt. gy ltszik, sszeestem s egyideig elvesztettem eszmletemet. Ismt rni akart valamit a homokba, de nem engedtem, erlyes vonsokkal r a j z o l t a m : Vdi Abd el Melik! Ismt megindultunk. jfl fel trhetetlenn lett a fjdalom. Mr nem is mentnk, csak vnszorogtunk. Mindkett nk nyelve kidagadt a szjbl s rintse olyan volt, mint szraz talp b r. B a r t o m megllt s taglejtsekkel jelezte, hogy nem megy t o v b b . A homokra a k a r t rni, de nadrgom zsebben volt nhny sszehajtogatott pap rlap s egy rvid ceruzavg. t n y j t o t t a m neki s firklni kezdett. A felesgemnek akarok rni bcslevelet . . . silabizltam a felm nyjtott papirost a holdfnyben. Fejemet r z t a m s r r t a m a pap rra : Mg legfljebb t kilomter ... Visszaadtam neki a kis ceruzavget s a lapokat, de jra megindultam a vdin lefel. Nztem, hogy kvet e. Amikor hsz lpsnyire voltam, megindult s j t t u t n a m . Karkt rm flegyet m u t a t o t t . . . Heller jjeli egy rakor esett ssze. Hiba rztam, hiba csapdostam tenyert s mellt. Zihlva hrgtt s egsz testt grcsk rztk. Tn negyedrig voltam mellette, amikor hirtelen szrny felel ssgrzs fogott el.

79 Ha az jszaka folyamn nem rem el a tbort, napkelte utn mr n sem jtok tovbb! A Libyai sivatag a Fld egyik legszrazabb rsze. A leveg nedvessgtartalma seholsem r el ilyen alacsony szzalkot. Beduinok mondottk nekem, hogy a sivatag belsejben, a nyri hnapokban, vagy olyan napokon, amikor dli szl fj, a szomj hall agnija az utols b sges ivstl szm tva, mr nyolc ra mlva is bell. Dlutn kett ta nem ittunk, most tbb, mint tizenegy rja gyalogolunk! Am g mg van er m, tovbb kell mennem, hogy seg tsget hozzak a tborbl, hiszen egy kt kilomternl mr nem lehet messzebb! Egy kt lpst mentem, aztn a szaggat fjdalom miatt knytelen voltam megllni. Ismt tovbb vnszorogtam s ismt csak lltam. A sziklafalakat nztem ktoldalt, ha elnyomtam szememr l a rborul homlyt. Lm, a vlgy jval szlesebb, mint odafnt. Semmi ktsg, egsz kzel van Vdi Abd el Melik kt gnak egyeslse. Mentem, tntorogtam tovbb a tbor irnyba . . . Mintha hirtelen bredtem volna hossz lombl. A fldn fekdtem, de nem fjt semmi s megsznt a khgs is. Egsz knnyen jrt a llekzetem, csak fradt voltam s az izmaimat reztem. Az rt nztem s nem tudtam hirtelen megrteni, hogy jfl utn hrom ra van. gy ltszik, aludtam s valami flbresztett. De mi is volt az? Nem messze, fnt a vlgyben, ott, ahonnan jttem, kt fnyszr izzott a fk kztt. Felugrottam. A kzeled fnycsva most jobbra fordult s fkat, bokrokat vilg tott meg. Most tsuhant a tls sziklapartra, eltntek az izz fny szrszemek s most fel vrsltt az aut szmlmpja. Megfordul. Kiltani akartam, de nem jtt a torkombl hang. Ismt felcsuklott a rettenetes khgs s majdnem arcra buktam a homokban. Lapos pap rgyufa csom volt nadrgom v zsebben. Reszket ujjakkal kotortam el s meggyjtottam az egyik nlam maradt pap rlapot. Beledobtam a legkzelebbi szraz szelim bokorba. Most kt kzzel tptem krskrl a szalmaszrazsg fvet s hajigltam a cso

80 m k t a felpislog lngba . . . az a u t szmlmpja gyorsan t v o l o d o t t a vlgyn flfel. Magas lnggal gett a szelim bokor, oly forrsg r a d t fel le, hogy nem m a r a d h a t t a m a kzelben, pr lpssel odbb leroskadtam a homokba s a b b a az irnyba meredt e m , ahol e l t n t az a u t . . . N h n y perc mlva ismt feltnt a kt fnyszr s most hirtelen sebesen kzeledett az g bokor fel. Sabr s Szelim u g r o t t a k le a kocsirl. Vizet! Ami ezutn kvetkezett, legrtabb emlkeim kz tartozik. Olyan er t reztem magam ban, mint mg sohasem, a szomj hall rjngse volt. A h a t a l m a s t e r m e t Sabr elkapta kt k a r o m a t s letepert a fldre, Szelimmel egytt s rva, zokogva krleltek, hogy maradjak csendben, mert hiszen most nem szabad innom. A szakcs messzire elhaj t o t t a a kulacsot, amelyet mr a kezben t a r t o t t s lefogta kt lbamat, hogy fel ne ugorhassak. Nem t u d o m , meddig t a r t h a t o t t . Lehet, hogy Sabr klvel fejbesujtott, elernyedt bennem minden s vgre reztem, hogyan mossk t a r k m a t s csuklmat v zzel, hogyan drzsli Szelim mellemet egy nedves ronggyal s a z t n l t t a m , mint tpi szt t u r b n j t s nedves borogatst r a k ajkamra. Percek mlva t r t e m annyira magamhoz, hogy eszembe j u t o t t a sivatag trvnye : Ha valakit tl szomjas llapotban tallnak, nem szabad azonnal vizet adni neki, mert az sszedagadt torok erei megrepednek s fullads ll be. Szlni a k a r t a m , de nem t u d t a m . Meg a k a r t a m velk rtetni, hogy ismt b rom az eszemet s hogy mr nem fogok kzdeni. Sietni kell, indulni azonnal, hiszen valahol fnt, a vlgyben, ot fekszik t r s a m ! Sokig nem r t e t t e k meg. Vgre Sabr elengedte kt kezemet s most azokat sszekulcsolva, knyrgtem taglejtsekkel, hogy forduljunk vissza Hellerrt. Le rhatatlanul k nzott az inni vgys, de csak a nedves t u r b n d a r a bokat szor tottam ajkamra. F e l t p s z k o d t a m s, hogy m u t a s s a m jszndkomat, elhr t mozdulatokat t e t t e m

81

a kulacs fel. Vgre Sabr elind totta a motort, megfordult u n k s r o h a n t u n k a vlgyn flfel. Mintegy kt kilomterre m r messzir l m e g l t t u k a holdvilgban fekv lettelen t e s t e t . A szudniak s rva kezdtk m u n k j u k a t . Valamivel knnyebben m e n t a dolog, mert t n t z percig is e l t a r t o t t , m g t r s a m hirtelen maghoz t r t . N h n y pillanatig is dulakodni kezdett, de oly grcss khgs rzta, hogy hamarosan elernyedt. Flra mlva m i n d k e t t e n vgre oly llapotban voltunk, hogy t n t o r o g v a beszllhattunk az autba. Sabr vezetett, m g mi k e t t e n Szelimmel h t u l fekdt n k a teherkocsiban. K o r t y o n k n t a d o t t neknk vizet s minden k o r t y u t n t g e t t e a h t u n k a t , nehogy torkonakadjon. Lassanknt el is m o n d t a a t r t n t e k e t . Sabr mr korn reggel minden baj nlkl visszarkezett a tborba. P a r a n c s o m szerint p o n t tizenkett kor kett e n elindultak Vdi Abd el Melik keleti vlgybe. El szr ngyes, majd k e t t e s a u t n y o m o t kvettek odig, ahol a kocsi megfordult, o t t v r a k o z t a k ks dlutnig. Most r t e t t e m meg hirtelen a majdnem vgzetess vlt flrertst! Sabr azt a nyomot kvette, amelyiket els n a p hagyt a m h t r a , amikor csak Hellerrel egyedl, a baloldali, rvid vlgybe h a j t o t t a m . A szudni nem nzte a kilo mter mr t, nem t n t fel neki, hogy harminct kilomter helyett csak tizenht kilomtert t e t t meg a t b o r t l s elfelejtette a homokgtat, amelyre kln figyelmeztettem. Friss autnyomot k v e t e t t , szentl meg volt gy z dve, hogy azt, amelyiken is elk srt. Rszben n is hibztam, mert nem szltam neki arrl az els kirndulsrl, amelyet nlkle t e t t n k meg. D l u t n ngy rakor Sabr aggdni kezdett s meg mszta a sziklafalat, hogy krltekintsen a plat tetejn. Egyideig ott v r t b e n n n k e t , a z t n vissza lemszott, szraz r zst szedett s a h t r a k t t t nagy r zsekteggel msodszor is megmszta a Gilf t e t e j t ! Eleinte er sen fstl t z e t t p l l t , a b b a n a hitben, hogy mi eltvedtnk s gy a k a r t jelt adni neknk. N a p n y u g t a u t n lekiltott
Alna sy Lszl : Leveg ben Homokon. o

82

Szelimnek, hogy hozzon t b b r zst s a szakcs is meg mszta a Gilf tetejt slyos kteggel a h t n . jflig lesztgettk a jelz tzet a hegytet n, aztn elhatroztk, hogy visszatrnek a tborba, tancsot krni jsg r bartunktl. A holdvilgban mgsem volt olyan knny a hegyoldalrl val leereszkeds, t b b , mint egy ra mlt el, m g vgre lent voltak a kocsinl. Amint jttek visszafel, a l m p k fnyben hirtelen meglttk lbam nyomt. Oly ingadoznak s tmolyg nak lttk, hogy azonnal megrtettk, hogy nagy baj van. Nhny percig teljes sebessggel szguldtak a vlgybe lefel, amikor hirtelen eltnt el ttk a lbnyom. Sabr kijelentette, hogy vissza kell fordulnia s vatosan, ha kell, a kocsibl kiszllva, kvetni a nyomot, mert hiszen meglehet, hogy valamelyik szikla vagy bokor a l a t t fekszem s k v a k t b a n elhajtanak mellettem. Ez volt az a pillanat, amikor az a u t t megfordulni l t t a m . Fljebb a vlgyben ismt megtalltk a lbnyomok a t s most mr lassan kvettk azoknak kacskarings tjt. A Vdi egyik fordulja u t n aztn meglttk az g bokrot . . . Mg mindig hrom kilomternyire a tbortl. Vjjon eljutottam volna e odig?
*

Heller b a r t o m m a l mg egy v mlva sem beszltnk err l az jszakrl. Csak lassankint, az id m l t v a l eml t e t t k egy kt szval harminckt kilomteres tvgyaloglsunkat az Abd el Melik vdiban. Sokat r t a m a Libyai sivatagban szerzett tapasztalataimrl, de valahogyan sohasem t u d t a m magamat elhatrozni, hogy err l a naprl rszletesen beszmoljak. Azta t b b zben is rsztvettem a sivatagban elveszett emberek keressben. Ktszer sikerrel j r t a ments, egy esetben t n csak flnappal rkeztem ks n. Amikor ez utbbi esetben meglttam a szomj hallt halt emberek helyzett s arcvonsaikat, eszembe j u t o t t az a holdfnyes jszaka a Gilf Kebir vlgyben. Az vek t v l a t n t most mgis papirosra vetem a n n a k

83

az jszaknak emlkt, de els sorban azrt teszem, hogy figyelmeztetsl szolgljon mindazoknak, akik magukra vllaljk egy exped ci szervezst s vezetst. A sivatagban is vannak alapvet trvnyek, amelyeket nem szabad thgni: Egyetlen gpkocsival nem szabad messzire eltvolodni a tmponttl. Bennszlttre, br legyen az a leghbb szolga, nem szabad felel ssgteljes feladatot b zni. V z nlkl mg a legrvidebb tvnak sem lehet nekivgni. s vgl a beduinok kzmondsa szerint A sivatagban csak egyetlen egyszer lehet tvedni.

6*

VII.

A Nagy Homoktengeren t.
(1935.)

Sokszor krdeztk t lem, hogy sivatag expediciim kzl melyik volt a legnehezebb? Egszen 1935 tavaszig nem a d h a t t a m h a t r o z o t t vlaszt erre a krdsre. Addig, h a t v alatt, sszesen ht hossztv expedicit vezettem a Libyai sivatag j r a t l a n belsejbe, de egyiket sem m o n d h a t t a m sokkal nehezebbnek, mint a msikat. Azta azonban h a t r o z o t t a n m o n d h a t o m , hogy egyetlen u t a m sem j r t oly nehzsgekkel, mint az a hromszgel exped ci, amelyet 1935. prilis h a v b a n vezettem a Nagy Homoktenger bucka vilgba. E z t megel z en mr t b b , mint 60,000 kilomtert tett e m meg t t a l a n sivatagterepen, de egyetlen expedicimon sem tornyosultak elm oly akadlyok, mint ez alkalommal. Minden sivatag exped ci lefolysa hrom tnyez t l fgg : a terepnehzsgekt l, az id jrstl s a hasznlt szll teszkzk teljes t kpessgt l. E b b e n a trkpez expediciban az els kett oly ellensges mdon eskdtt ssze ellennk, szinte csoda, hogy keresztl verg dtnk az tvonalon, a harmadik tnyez pedig azzal jrult hozz vllalkozsunk problmihoz, hogy megszokott s bevlt sivatagjr autim mellett egy j t pus kiskocsit v i t t e m magammal, amelynek teljes t kpessge ktsges volt. Mindenekel tt meg kell azonban magyarznom, hogy milyen is a Libyai Nagy Homoktenger :

85

Ha E g y i p t o m trkpt nzzk, meg kell jegyeznem, hogy csakis az utols vekben k i a d o t t trkpr l lehet sz, mert hiszen a Libyai sivatag legnagyobb rsze a kzelm l t b a n csak fehr folt volt a trkpeken a Fldkzitenger p a r t j t l dlre risi terleten p r h u z a m o s pontozott v o n a l a k a t ltunk. Ezek a vonalak jelkpezik az szaki Libyai sivatagban elterl Nagy Homoktenger prhuzamos buckavonulatait. A Nagy Homoktenger, Siva ozis depresszijtl kiindulva, egszen a Libyai sivatag kzepig, a Gilf Kebir hegysgig terjed. Hossza kzel 900 kilomter s tmr je ott, ahol legszlesebb, meghaladja a 300 kilomtert. E z t a h a t a l m a s terletet egymssal prhuzamos futhomok buckk bor tjk. A buckalncok szorosan egyms mellett sorakoznak, irnyuk az uralkod szl i r n y t kveti, vagyis szaktl dl fel vonulnak, csekly elhajlssal dlkeletnek. A Nagy Homoktenger keleti szln az egyes buckalncok egymstl hrom ngy kilomternyi tvolsgra hzdnak, k z t t k kemnytalaj, tbbnyire szikls folyosk terlnek el. N y u g a t fel haladva, a folyosk szlessge egyre cskken, m g vgre a t z tizentdik buckavonulat u t n az egyes lncok lba sszer s onnan kezdve az egsz vidk elmerl a futhomok a l a t t . Mintegy t o v b b i 100 kilomter szlessgben mg l t h a t a buckalncok tarajos gerince, odbb n y u g a t r a azonban a prhuzamos tarajvonalak is eltnnek s csak h a t a l m a s , hullmz h o m o k h t a k rik egymst. Az egsz rgi megmerevedett tengerhullmokra emlkeztet s innen v e t t e nevt. Ott, ahol a buckalncok mg nem folynak egymsba, az egyes vonulat keresztmetszete ugyanolyan alak, m i n t az egsz Nagy H o m o k t e n g e r felp tse. A bucka keleti lejt je meredek, a homok 3335 fokos szgben pereg al a tarjtl a bucka lbig. A n y u g a t fel fekv lejt sokkal enyhbb s kzvetlenl a tarj mgtt tbbnyire szles, gmblyded ht. Nhol hinyzik az les t a r j , amelyet a beduinok pengnek neveznek s az ilyen b u c k k a t blna htnak h vjk. A keleti, meredek lejt mindig kemny s az ember eleinte el sem hinn, hogy kell nekifutssal

86

arnylag knnyen fel lehet r hajtani az automobilokkal. A nyugati oldal azonban, kzel a bucka lbhoz, szles folykony homoksvbl ll. Ezen a laza homokon mg lefel is knnyen elakad az automobil, de szinte lehetetlen rajta flhajtani. A Nagy Homoktengeren t e h t , keletr l jvet nyugat fel mg csak valahogyan t lehet kelni, de ellenkez irnyban szinte lekzdhetetlenek az akadlyok. Expedicim feladata az volt, hogy hromszgel hlzatot vigyek keresztl a Nagy Homoktengeren, trkpezve azt a terletet, amelyik jrhatatlansgnl fogva mg mint fehr folt szerepelt Egyiptom trkpn. A hlzat kiindul pontja Egyiptom legnyugatibb ozis forrsa, Ain Dalla volt. Ain Dalia parnyi kis talajv z kt, krle ngy t korcs plma s nhny tamariszkuszbokor ll. A lakott Baharia ozistl dlnyugatra fekszik mintegy 200 kilomterre. Az egyiptomi ozis depresszik fldalatti v z szintje i t t ri el legmesszebb nyugatra a sivatag felsz nt. I n n e n egszen a fezzani D a k a r s Zighen depresz sziig, lgvonalban 700 kilomteres t v o n sehol sem tallhat v z. Tervem az volt, hogy a Dalia forrsnl lland t b o r t ltes tek s hogy onnan kiindulva hromu t a k a t vgznk a Nagy Homokngy napos flder t tenger belsejbe, az gy befutott vonalak hlzatt a z u t n sszektm a Nagy Homoktenger szaki partjn fekv Siva ozis hromszgelsnek alappontjval. Mintegy 15,000 ngyzetkilomter terletnek trkpezsr l volt sz. K sr l Hans Joachim Von der Esch b a r t o m a t , t b b el z expedicim h m u n k a t r s t vlasztottam. Volt tengersz ltre mr korbbi exped cikon is l t t a el a csillagszati helymeghatrozs felel ssgteljes munkjt. R a j t a k vl kt szudni soff rm, kztk az elmaradhatatlan Sabr s rgi exped cis szakcsom t a r t o t t velem. Tudt a m , hogy megb zatsom a Libyai sivatag legnehezebb terepre visz s el voltam r kszlve, hogy az exped ci valsz nleg el relthatatlan meglepetsekkel fog jrni. E p p ezrt klns gonddal ksz tettem el hrom hsges sivatagjr Ford autmat, amelyek mr oly sokszor vittek keresztl a sivatag szikla s homokterepn.

87 Az induls el tti n a p o k b a n rt az els megelepets. U t a s t s t k a p t a m , hogy p r b a k p p e n vigyem m a g a m m a l a Ford gyr legjabb Baby t pus kocsijt, m e r t hasznlh a t s g t a hadsereg s a trkpszeti intzet szempontjbl kellett volna elb rlni. Az els p i l l a n a t b a n nagyot nev e t t e m a dolgon. Hiszen mg a b b a n sem v o l t a m biztos, hogy a nagylerej, bevlt kocsikkal t tudok e verg dni a H o m o k t e n g e r j r h a t a t l a n buckin. Most pedig arra utas tanak, hogy hagyjam h t r a az egyik n a g y kocsit s hel y e t t e egy jtkszer autval vgjak neki a futhomoknak. A kis kocsival t a r t o t t p r b a m e n e t u t n azonban mgis vll a l t a m a megb zatst, de azzal a felttellel, hogy o t t s akkor hagyom h t r a , ahol a k a r o m . Valsz nnek t a r t o t t a m ugyanis, hogy a gyenge kis motor majd nem b rja a nehz t e r e p e t s szinte el re l t t a m , hogy ez a k srleti kocsi maj d o t t m a r a d valahol a buckk kztt az utkor intelmre Kairtl Baharia ozisig 300 kilomter a t v , o n n a n Ain Dalla ig 200 kilomter. K t n a p a l a t t r t n k oda s t k z b e n a l k a l m a m ny lt alaposan kiprblni kt sivatagjr kocsim kistestvrt. Autim termszetesen alacsony nyoms, risgumikkal voltak felszerelve, a kis kocsin is h a t h v e l y k e s risballonok ktelenkedtek. Ain Dalia el tt t b b helyen alacsony futhomok vonulatokon vezetett t u t u n k , de bosszsgomra, pp a nagy kocsik egyike sly lyedt meg, m g n a kis kocsival knnyen t f u t o t t a m a folykony homokon. E l h a t r o z t a m t e h t , hogy eredeti elgondolsomtl eltr leg, mgis m a g a m m a l viszem a kis gpet egyik hromszgel u t u n k r a , ha nem is t l messze a Nagy H o m o k t e n g e r belsejbe. A Homoktenger legkeletibb buckalnca a Dalia forrstl hetven kilomterre fekszik n y u g a t r a . Els felder t u t u n k a t a kt nagy kocsival vgeztk a meglehet sen nehz, szikls terepen. Bevallom, hogy szorong rzs fogott el, amikor feltnt el ttnk a szls bucka. Az szaki l t h a t r t l a dli lthatrig llta u t u n k a t az risi aranysrga homokgt, messzir l olyan volt, akr a k nai fal. Amikor a b u c k a lbhoz rtnk, az els p i l l a n a t b a n valamennyien arra gondoltunk, hogy vllalkozsunk kivihetetlen. Erez

88

t e m , hogy k sr im szinte azt vrjk t lem, hogy lefjjam az egsz expedicit. Egyel re gy t e t t e m , m i n t h a nem is rdekelne, hogy milyen a vilg a bucka tls oldaln, rvid pihen u t n szaknak fordultam s lassan, knyelmesen kvettem a homokvonulatot. Nhny kilomternyi t u t n mr ltt a m , hogy a bucka szablyos kzkben knny hullmvonalba hajlik. Egy egy ilyen el reugr fordulnl a be retvales buckatarj lefolyik egszen a b u c k a lbig. Csakis ilyen helyen lehetett megk srelni, hogy a lehajl tarj mgtt, rzst rhajtsak a homokhegyre. A messzeltval kikerestem egy olyan p o n t o t , ahol arnylag mly hullmvonal ltszott a b u c k a t a r a j n , a z t n megllsra intve a msik kocsit, fokozd sebessggel n e k i h a j t o t t a m a meredek homoklejt nek. Amikor az ember kzvetlen a bucka lbhoz r, nhny pillanatra az az rzse, hogy nyolcvan kilomteres sebessggel falnak megy a kocsi, a z t n hirtelen, er szakos mozd u l a t t a l felgaskodik a gp, az ember h t r a d l az lsben, m i n t h a meredeken felrntott repl gpben lne s a buckah t gvonala ijeszt sebessggel sllyed lefel. Szinte lehetetlennek t n i k fel, hogy egy gpjrm felkapaszkodjk az ilyen meredek lejt re s az a n h n y pillanat, amely a l a t t a motor minden erejt kifejti, szinte rkkvalsgnak t n i k fel. gy reztem, hogy lehetetlen dolgot k vnok a gpt l, de hirtelen lesllyedt a l t h a t r , krskrl csillog, k p r z t a t srga hullmvonalak t n t e k fel s a kvetkez pillanatban szinte hitetlenl l t t a m , hogy szz; mter magassgba emelkedtem a sivatag fl. Sajnos, az embernek ebben a p i l l a n a t b a n nincsen ideje ahhoz, hogy rljn s hogy gynyrkdjk a kiltsban. A bucka tetejre rve, villmgyorsan oldalt kell fordulni, hogy a kocsi a buckatarj lesre fvott v o n u l a t a i kz ne rohanjon. Csak a tarjon t l , a blna hton lehet vgre vatosan lass tani, termszetesen m i n d e n p i l l a n a t b a n kszen arra, hogy a motor minden erejvel ismt meghzassuk a kocsit, ha n e t n b e h o r p a d n a a kerekek a l a t t az a vkony homokrteg, amelyet a szl kemnyre fjt.

Szl-vjta depresszi a Nagy Homoktengei'-ben.

Az ttr

Baby Foi'd.

Felh kpz ds a dli szl bellta el tti estn.

Dime-taraj a Xagy Homoktongon-ben.

8&

A b u c k a n y u g a t i lejt jn k n n y lenne lesiklani, ha nem kellene tverg dni azon a szles puha homok svon, amely a b u c k a lbnl hzdik. H a m a r o s a n t l t t a m , hogy a legbiztosabb mdszer, ha a blna hton er s i r a m o t veszek a b u c k a hosszban s csak akkor ford tom a kocsit lefel, amikor mr legalbb h a t v a n kilomteres sebessget r t e m el. Mg gy is a folykony homoksvra kerlve, csak villmgyors visszakapcsols s a m o t o r teljes ignybevtele m e n t e t t meg attl, hogy el ne sllyedjek tengelyig. Els k srletnk t e h t sikerlt. Alig n h n y perc a l a t t t k e l t n k a flelmetes homokfalon s a tls oldalon kemny, szikls talajon llva, szudni soff rjeim hangos nevetssel s a szoksos vllveregetssel a d t a k kifejezst rmknek. n u g y a n mris a r r a gondoltam, hogy majd visszafel, keleti i r n y b a n hogyan j u t u n k fel a p u h a homok svon, de egyel re nem a k a r t a m n n e p r o n t lenni. Gyalog visszamentnk a bucka tetejre, o t t lemrtk a szget a b u c k a k t oldaln ll k t kocsi kztt, a z t n trdig sppedve a homokban, lecsszkltunk a keleti oldalon h t r a h a g y o t t msik kocsihoz. Magam mell v e t t e m Sabr t, akinek ezentl ugyancsak meg kell t a n u l n i a a b u c k k o n val tkelst s jabb nekifutssal a msik kocsit is t h o z t a m a tls oldalra. Els kifutsunk alkalmval t buckalncon keltnk t, persze n e m mindig elakads nlkl s p o n t o s a n lemrtk a b u c k k s a k z t t k elterl folyosk szlessgt. Ahol n e m sikerlt felhajtani a buckra, o t t a kerekek el fektetett, hossz b a m b u s z r u d a s ktlhgcsink seg tsgvel ismt visszatolattuk a megsllyedt kocsit s m s helyet k e r e s t n k az tkelsre. Az ilyen sikertelen nekifuts helyn mr n e m lehet msodszor prblkozni, m e r t a kerekek n y o m n beszakad a vkony, kemny homokrteg s a futhomokban val vezetsnek egyik alaptrvnye, hogy sohasem szabad m r meglv n y o m r a r h a j t a n i . Amikor elrtk azt a vonalat, ameddig az els hrom szgoldalat el a k a r t u k vinni, megelgedssel l l a p t h a t t u k meg, hogy a szz mter magas bucka vonulatok, keletn y u g a t i irnyban, nem jelentenek lekzdhetetlen a k a d l y t .

90

Dlnek fordultunk az tdik bucka folyosban s minden fennakads nlkl h a l a d t u n k a buckkkal prhuzamosan. I t t , a kemny talajon csak olyankor lltunk meg, amikor a trkpez mrsek szksgess t e t t k . Mg jval napnyugta el tt, minden tovbbi nehzsg nlkl elrtk a tervszeren el re megllap tott p o n t o t , t le msnap vissza kellett fordulnunk Ain Dalia fel. Mialatt a hrom szudni, kzvetlenl a nyugat fel emelked , hatalmas homokbucka lbnl felttte straink a t , H a n s J o ' b a r t o m m a l felll tottuk a theodolitot s rdivev nk antennjt, hogy a csillagok feltnsvel azonnal megkezdhessk a helymeghatrozst. Meg voltunk elgedve napi teljes tmnynkkel, de mgis nmi aggodalommal trgyaltuk a holnapi nap eslyeit. Megbe szeltk, hogy korn hajnalban, lehet leg napkelte el tt indulunk, amikor az jszaka lehlt homok fellete valamivel kemnyebb, mint a dli rk h sgben. A kocsik is knnyebbek lesznek az elfogyasztott benzin s v z slyval s a legrosszabb esetben szm tottunk a bevlt ktlltrkra, amelyeknek seg tsgvel majd csak valahogyan tverg dnk a puha homok svokon. Sivatag expediciim legszebb emlkhez t a r t o z n a k ezek a kellemes estk a Nagy Homoktenger csodlatos vilgban. Mg vacsora el tt megrajzoltam a megtett t irnytvonalt s behangoltam a rdit a kairi leadllomsra, mert vele megllapodsunk volt, hogy exped cink ideje a l a t t minden este nyolckor, kilenckor s t z rakor a msorra val t e k i n t e t nlkl kzvet tse szmunkra a prizsi id jelzst.* Mivel arnylag kevs teherrel utaztunk, mert hiszen csak nhnyszz kilomterre val benzint kellett magunkkal vinnnk ezeken a hrom ngynapos kifutsokon nagyobb luxust z h e t t n k az lelmezs tern s gy Mahmud, h res sivatagi szakcsunk, els rend vacsorkat
* Valami vletlen folyamn a kairi adlloms ezt az el zkeny megllapodst azta sem szntette meg s mg 1937 teln is sokszor mosolyogva hallgattam a msoron tcsendl , meghitt, hatszoros s pjelzst.

91

ksz thetett. F e k e t e k v u t n n e k i l t t u n k a helymeghatrozsnak, s ez a n n l is k n n y e b b e n m e n t , mert b a r t o m mal mr alaposan begyakoroltuk a dolgot. Rendszerint n figyeltem a csillag tmenetet s t a r t o t t a szmon a kronomter id t. Amikor vgeztnk, H a n s J o ' visszavonult str b a s m i a l a t t a csillagszati s z m t s o k a t vgezte, m a g a m a hromszgels a d a t a i t s z m t o t t a m ki. E s t e t z rra m a j d n e m mindig vgeztnk s ha n e m v o l t u n k tlfradt a k , mg megmsztuk a legkzelebbi b u c k a h t a t , hogy o n n a n gynyrkdjnk a holdfnyben sz homokbuckavilg fensges l t v n y b a n . Els kifutsunk visszatr t j a a r n y l a g k n n y e b b e n sikerlt, mintsem gondoltuk. Mint m r eml tettem, a b b a n llt a nehzsg, hogy most n y u g a t r l kelet fel h a j t o t t u n k , vagyis a b u c k k spped , p u h a lejt jn kellett flfel kapaszkodni s a k e m n y fellet oldalon leereszkedni. El szr er s nekifutssal p r b l t a m felkaptatni a blna htra. Az egyik kocsival sikerlt, a msikkal kzvetlenl az el z n y o m mellett csfosan elsllyedtem. El kellett venni a tizenkt mter hossz ktlltrkat s azokat szp p r h u z a m o s a n elhelyezni a hts kerekekt l visszafel. Teljesen kiltstalan lett volna a l t r k a t a kocsi el, vagyis a lejt re flfel fektetni. Nincs az az er , amely a b u c k k o n e l a k a d t gpkocsit hegynek flfel megmozd t a n . T r s a i m nekirugaszkodtak, m i a l a t t htrafel ind t o t t a m , s a kocsi a ltrk v g n y n ismt legurult a bucka lbhoz. Gyalogszerrel olyan helyet kerestnk, ahol a b u c k a aljn fekv , p u h a homoksv lehet leg keskeny volt. N e m is olyan nehz dolog a homok min sgt kitapogatni. Szemmel ugyan n e m lehet megklnbztetni a folykony t e r l e t e t a kemnyre fuvottl, de ha az ember t r t vonalb a n fl al jr a b u c k a als lejt jn, akkor hol mlyen bes p p e d a cip je, hol pedig megb rja a test slyt a kemn y e b b rteg. Csak akkor kellemetlen ez a kijrs, ha a z n a p m r tizedszer vgzi az ember, hozz mg a dli rkb a n , gy negyven foknyi h sgben! Olyan helyen, ahol a folykony sv n e m volt szle

92

sebb t z tizent mternl, er s nekifutssal s egszen p u h a gumikkal sikerlt felhajtanunk a kemnyfellet blna htra. A buckk tetejn mr csak arra kellett vigyzni, hogy olyan helyen hajtsunk le a meredek keleti lejt n, ahol a bucka tarj rzst lefolyik az oldalon. Termszetesen nem hagytuk abba a trkpszeti mrseket sem, de dlre mr t k e l t n k mind az t homokg t o n s ezzel mris szinte lekicsinyeltk a Nagy Homoktengerben val autzs nehzsgeit. Egynapos pihen t t a r t o t t u n k a Dalia forrs mellett, aztn jra elindultunk a homokbuckk birodalmba. Ez alkalommal elvittem a kiskocsit is, de el vigyzatossgbl mindkt nagytestvre k sretben. Msodik hromszgel u t u n k a t hrom napra tervezt k , mintegy t z buckalncon szndkoztunk tkelni. Kevs teherrel indultunk s az arnylag csekly benzin s v zkszlet knnyen eloszlott a hrom gpen. B a r t o m mellett e m foglalt helyet a Baby autban, a szudniak kzl az egyik egyedl a kzps ben, a msik kett pedig a sereg hajt kocsiban. Amikor az els bucka lbhoz rtnk, ismt elfogott az rzs, hogy erre a homoklejt re sohasem lehet felhajt a n i , klnsen ilyen nevetsges kis gppel. Mgis rkapcsoltam s nekilendltnk. Csodk csodja! A kis gp gy szaladt fel a szzmteres buckra, mintha ott sem lett volna. F n t , a bucka tetejn a feketk vigyorogva veregettk a kistestvr gphzt. I d e figyeljetek, m o n d t a m ti egyel re nem is j t t k le a bucka nyugati lbhoz, hanem n lehajtok egyedl a kiskocsival. Lent megfordulok s megprblom, hogyan jn felfel a p u h a homoksvon t. Percek mlva mr fordultam is s j messzir l nekifutva, zgtam vissza a homokhegy fel. jabb csoda! A nyomorult kis motor mintha t u d o m s t sem v e t t volna a spped , laza homokrl. Alig b r t a m idejben megllani a bucka tetejn, trsaim mellett. Taln mgis rdemes volt elhozni ezt a kis szekeret? Igaz ugyan, csillap tottam rmmet hogy a minapi kifutssal mr nmileg ki

93

fejlett b e n n n k a h o m o k b u c k k o n val vezets technikja. Lesz mg m s k p p e n is ezzel a gynge kis a l k o t m n n y a l ! Valban mskppen lett, m i n t a h o g y a n el re l t t u k , de pp ellenkez leg. Visszatr ben a nagy kocsik egyikemsika el elakadt, m g a kistestvr hibapont nlkl fut o t t a meg az u t a t . S t, r j t t n k , hogy sokat knny t m u n k n k o n , ha a kis gppel keresem meg azokat a helyeket, ahol t lehet kelni a b u c k k o n . Egyetlen ijeszt k a l a n d u n k volt a visszatrs a l a t t . p p e n sikeresen felzgtunk egy magas blna ht b u c k a t e t e j r e s teljes sebessggel r o b o g t u n k a n n a k hosszirn y b a n dl fel, hogy a keleti oldalon alkalmas helyet t a lljunk a leereszkedsre, amikor hirtelen les t a r a j vonal t n t fel el ttnk, amely lehetetlenn t e t t e , hogy a b u c k a h t n t o v b b haladjunk. A sivatag soff r ilyenkor n e m gondolkozhatik sokig, pillanatok a l a t t h a t r o z n i a kell. Megllani n e m lehet, m e r t fkezs kzben t t r n e a vkony, k e m n y r e fvott homokrteg s a kocsi beszakadna tengelyig. Csak irnyvltozsrl lehet sz, de azt is gy kell intzni, hogy az ember ne vezesse a kocsit mg lehetetlenebb helyre. Baloldalt mg enyhn emelkedett a buckah t d o m b o r u l a t a , de m r l t t a m mlyen lent a keleti oldalon elterjed szikls s ksgot. N e m t e h e t t e m mst, minthogy balra ford tsam a kocsit, hogy a keleti lejt n leereszkedjk. Mint m r e m l t e t t e m , a b u c k k keleti oldala meredek. Sok h e l y t t tlcsrszer, valsgos szakadk kpz dik a bucka oldaln. Az ilyent csak akkor ltja meg az ember, amikor t h a l a d t a b u c k a h t legmagasabb p o n t j n . Nagy sebessggel kzeledtem a blna ht gerinchez . . . hirtelen, m i n t h a a fld megny lt volna e l t t n k . . . fkezsre gondolni sem lehetett, mg a kilts is a torkomba szorult: Orral lefel z u h a n t u n k a m a j d n e m mer leges falu homoktlcsr mlybe! sztnsen egyenesen t a r t o t t a m a k o r m n y t , t u d t a m , hogy ha a kocsi legkevsbb is elfordul, t v g d u n k oldalt s legurulunk a szinte feneketlennek ltsz mlysgbe . . .

94

a z t n reztem, m i n t szakad le a homoklejt oldala a kocsi slya alatt, a zuhans csszss vltozott s br biztos, v o l t a m benne, hogy a tlcsr fenekt nem rhetjk el mskpp, m i n t orron llva s tvgdva, mr csak arra gondoltam, hogy hogyan m e n t h e t e m meg a msik kt kocsit a pusztulstl. Ugorj ki, k i l t o t t a m b a r t o m n a k ugorj ki s rohanj felfel! ll tsd meg k e t ! N e m l t t a m , hogy hogyan sikerlt neki a fejesugrs, de m i a l a t t lavinaszer zgssal f e l t a r t z t a t h a t a t l a n u l sikl o t t a m lefel, a vllamon t m i n t h a l t t a m volna, hogy trdig, knykig sppedve mszik felfel a meredlyen. R e t t e n e t e s t ds, a kocsi er szakos m o z d u l a t t a l v zszintes helyzetbe lendlt s alig t u d t a m elhinni, hogy lertem a lejt lbhoz annlkl, hogy bukfencet v e t e t t e m volna. K i u g r o t t a m az lsb l, l t t a m fnt a magasban t r sam sziluettjt, a m i n t hadonszva, furcsa mozdulatokkal rajzoldott a vak t g fel . . . les fkcsikorgst hallott a m . . . de m r ks , stt tmeg b u k k a n t fel az g s a srga homok vonaln s morajl zgssal z u h a n t lefel az engem kvet kocsi. Mgis, sebessge t r s a m figyelmeztetse m i a t t m r cskkentve volt. Tengelyig sllyedt a lezdul homokrba, a z t n lassult csszsa s vgre megsznt. Ott lgott felett e m , m i n t a lgy a falon! Semmi baj sem t r t n t . A h a r m a d i k kocsit Hans J* mg idejben megll totta. Kerl ton, kedvez bb helyen leereszkedett a buckrl, a z t n valamennyien h o z z l t t u n k a homokfal oldaln lg kocsi kiszabad tshoz. gy ereszt e t t k le lpsr l lpsre, hogy a kocsi el tt keznkkel elstuk a homokot s ezzel mestersges homoklavint idzt n k el s ez lehozta a gpet a s ksgra. Csak amikor mindh r o m kocsi lent llt, biztos helyen, akkor t r t ki bel lnk a kiss hisztrikus nevets. Alaposan megvizsgltuk a szegny Babyt, de legnagyobb csodlkozsunkra mg az els rugja sem t r t t el s ett l a perct l kezdve mindnyjan egszen ms szemmel nztk a kistestvrt, mint elindulsunk napjn.

95

A kvetkez kifutsokra most m r az egyik nagy kocsit h a g y t a m h t r a a Dalia forrsnl. K n n y e b b volt a kiskocsival dolgozni, mert r i t k b b a n a k a d t el a futhomokban s akkor is kn n y e b b e n t o l t u k ki mg ktlltrk nlkl is. Mr nem is gondoltam arra, hogy vgs s legnehezebb kifutsunkon h t r a h a g y o m Ain Dalinl, m i n t a h o g y a n eredetileg terveztem. E l h a t r o z t a m , hogy elviszem egszen a Nagy Homoktenger tls, n y u g a t i h a t r i g , a h o n n a n szak fel szndkoztunk fordulni, hogy 500 kilomteres t v o n a lon elrjk Sziva ozist. H r o m ht a l a t t elvgeztk hromszgel i m u n k n k a t s most sorra kerlt ez az utols, hossztv felder t t. Mr gy megszoktuk a b u c k k o n val tkelst, hogy biztosra vehettem, hogy a N a g y H o m o k t e n g e r tls szlt, vagyis azt a rgit, ahol a b u c k k mr teljesen egybeolvadnak, egyetlen n a p a l a t t elrjk. Most azonban alaposan meg kellett t e r h e l n n k a kocsikat. Ain Dalitl 200 kilom t e r t szndkoztunk megtenni egyenesen n y u g a t n a k , o n n a n Sziva ozisig lgvonalban 500 kilomter a t v . Keletin y u g a t i i r n y b a n m r ismertk a jrst, de t u d t a m , hogy a Sziva depresszitl dlre, vagyis t v o n a l u n k utols szakaszn a b u c k a v o n u l a t o k n e m h z d n a k egymssal prhuzamosan. Azonban a b b a n b ztunk, hogy o t t , a N a g y H o m o k t e n g e r eredetnl, alacsonyabbak a b u c k k s t n t b b a szikls fellet. Szm tsom szerint legfljebb ngy nap a l a t t elrhetjk Szivt, t e h t nyolc n a p r a val vizet kellett volna m a g u n k k a l vinni. Minden sivatag exped ci alapvet trvnye, hogy az el relthat utazi id dupljra teljk a v zkszlet. Az elm l t vek gyakorlati t a p a s z t a l a t a azt eredmnyezte, hogy fejenkint napi egy gallon (4 5 liter) vizet kell szm tani. U g y a n a n n y i t szm tunk a kocsikon is a tli h n a p o k b a n . Mrciustl kezdve, amikor m r bellanak a dli szelek, a kocsik napi v ztartalkt mg kln megduplzzuk. Miutn most szakrl dlfel kellett m e g t e n n e m u t u n k hosszabbik rszt, azzal is szmolnom kellett, hogy dli szl esetn a kocsik htszllel futnak, amikor is a h t k nem k a p n a k elegend lgramot.

96

A Dalia forrsnl elegend v z llott rendelkezsnkre. Amikor m e g t l t t t e m a v a s t a r t l y o k a t a kiszm tott meny nyisggel, csodlkoztam, hogy az resen ideszll tott v zt a r t l y o k fele flsleges volt. Az ember valahogyan resti res t a r t l y o k a t cipelni, amikor ismeretlen sivatagterepnek vg neki. Kiss bosszankodtam, hogy ennyi t a r t l y t h o z t u n k magunkkal, de a r r a mgsem v i t t r sivatagjr termszetem, hogy meg ne tltessem ket a Dalia forrs kristlytiszta vizvel. A szudniak zsrtl dtek is a flsleges m u n k a m i a t t s a soff rk azt t r t k elm, hogy fls sllyal terhelem a kocsikat. Mintha csak valami hatodik rzk sgta volna, mgis f e l r a ka t t a m az sszes teli t a r t lyokat. Bcst v e t t n k Ain Dalia t plmafjtl s napkeltekor elindultunk nyugatnak. Estre befutottuk a k i t z t t 200 kilomteres t v o n a l a t , pedig harminckilenc buckalncon keltnk t ! Ezen a vidken mr nincsenek ny lt folyosk az egyes buckavonulatok kztt s a hullmz blna htakon mr hiba ll tja meg az ember el vigyzatosan a kocsit. Tbortskor az el re kifektetett ktlhgcskra kell gurulni, mert klnben reggelre tengelyig sllyedve talljuk a kocsikat. Klnsen nehz volt a helymeghatrozs munkja, mert a teodolit szmra valsgos alp tmnyt kellett sszeh o r d a n u n k benzines ldkbl s v ztartlyokbl, hogy a mszer legalbb flrra el ne billenjen helyzetb l. Mialatt a csillagfnyben a teodolittal foglalatoskodt u n k , a Libyai sivatagban ritka, de annl fenyeget bb tnemny v e t e t t vget megfigyelseinknek. Alcsony, sr felh lepel kzeledett dl fel l, el tte kellemesen langyos szllehelet r a d t . Msnapra t e h t dli szelet v r h a t t u n k . A sivatagjr egyik legveszlyesebb ellensge a gebli, a forr dli szl, mert a tevket elbgyasztja s a beduinok kecskeb rb l kszlt vizestml it megrepeszti. Auts exped ci szmra termszetesen nem olyan veszlyes, mr azrt sem, mert szz gebli kzl kilencvenkilenc legfljebb csak kt napig fj. R i t k a az olyan dli szl, amely eltart mg h a r m a d i k napig is.

97

Szmunkra azonban mgis problmt jelentett a kzelg gebli, mert irnyunk szaki, teht htszllel kell haladnunk. Magamban azon tn dtem, hogy nem lenne e jobb visszafordulni Ain Dallhoz, de amikor a harminckilenc buckalncra gondoltam, amelyek kzl az utols tizent mg keleti nyugati irnyban is elg nehzsget okozott, belttam, hogy gyszlvn betettk magunk mgtt az ajtt. Nem, ezen a harminckilenc buckavonulaton nyugatrl kelet fel nem tudunk visszaverg dni! Hajnalban a gebli forr perzselsre bredtnk. Nekivgtunk tvonalunknak szak fel, br tudtuk, hogy csak nagyon lassan fogunk haladni. A motorok a perzsel htszlben sehogyan sem hltek. Egy kt kilomter utn meg kellett fordulnunk, hogy a ht k szl ellen valamelyes lghuzatot kapjanak, vagy, ahol a puha homok miatt nem fordulhattunk vissza, vrnunk kellett, m g megsznik a ht v z felforrsa. Most mr nem is bntam, hogy ekkora v zkszletet hoztam magammal s a szudniak sem ind tvnyoztk tbb, hogy knny tsnk a kocsik terhn azzal, hogy kiontjuk a flsleges vizet. A dli rkban a h mrsklet a kocsik rnykban elrte a negyvennyolc fok Celziust. A motorok v zfogyasztsa ennek megfelel en nvekedett s a megtett kilomterek szma bizony messze elmaradt szm tsaink mgtt. Amikor a Nap legmagasabban llott, kt rra lelltunk, de a dlutn folyamn, egszen napnyugtig folytattuk az el renyomulst s termszetesen a trkpszeti munkt. Az jszaka alig hozott enyhlst. A h mrsklet csak harmincnyolc fokra szllott al s tapasztalatbl tudtam, hogy a gebli msodik napja lesz a mrgesebbik, amikor a dli rkban alighanem kitr a szmum. Msnap dli felegy ra tjban, amikor minden rendelkezsnkre ll takarval, storlappal s ruhadarabbal vdtk a motorokat a tombol homokvihar ellen, mgis azzal az rzssel szenvedtk t az arcunkat vresre mar, forr homokszemek perg tzet, hogy ennek elmltval testnk a legrosszabbon s hogy estre majd megfordul a szl. Annyira elfradtunk a kocsik tolstl a mindunta
Almsy Lszl Leveg ben Homokon. 7

98

lan szksgess vlt ltrzstl, hogy mly lomba merltnk s hajnalban csak azrt bredtem fel, mert a tikkaszt h sg lehetetlenn tette a tovbbi mozdulatlansgot. A gebli teht mg radst is adott, mi pedig mg 250 kilomterre voltunk Sziva ozis forrsaitl! Ezen a harmadik napon is elemi er vel trt ki a szmum a dli rkban. A buckatarjokon nehz homokfelh k fstlgtek s az izz leveg csak fokozta azt az illzit, mintha krlttnk gne a vilg. Mintha vgtelen, hullmz sz nyegen lltunk volna, amelyet llandan hzott, vonszolt alattunk szak fel, valami rettenetes, pokoli er . A szguld homokfoszlnyok tengerben a mi parnyi exped cink volt az egyetlen ztony, az let egyetlen megnyilatkozsa. Orkhosszat egy helyre knyszerltnk. A motorokat nem jrathattam ebben a pokoli homokfergetegben, magunk is csak gy b rtuk a szraz forrsgot, hogy llandan vizet tartogattunk sznkban. A szmum alatt tn t z percig sem b rtuk a nlkl, hogy ne ittunk volna. Kora dlutn a h mrsklet elrte az tvenegy fokot s mintha most minden sszeeskdtt volna ellennk, a mr megszokott, spped buckahtak kztt kisebb nagyobb szikls mlyedsekre bukkantunk. Knytelenek voltunk jobbra balra kerlgetni s ez fokozta az irnyt travezra rajzolsnak mr amgy is utlatoss vlt munkjt. Amikor estefel elllt a szmum, elhatroztam, hogy megprblom mg napnyugta utn is folytatni utunkat. Csak nhny napja mlt holdtlte s a sivatagi jszaka ilyenkor mg elg vilgos. A leveg t megtlt sabura (homokkd) azonban csakhamar vget vetett remnynknek. Knytelenek voltunk ott, ahol utoljra elakadtunk, tbort tni. Ezen az jszakn nem sokat aludtam. Most mr nem a csurg verejtk tartott bren, hanem a lgslymr vszt jslan mly llsa, mert ebb l arra kvetkeztethettem, hogy mg kornt sincs vge a geblinek. Kt ve Kufra ozisban hallottam egy olyan geblir l, amely teljes t napig tartott. Huszonkilenc f b l ll olasz te vel vas jr r menetelt akkor a Zighen Dakkar kutaktl

99

Kufra fel. k is arra szm tottak, hogy a gebli kt nap mlva megsznik. Amikor a dli szl harmadnap sem llott el, a jr rt vezet tenente elhatrozta, hogy visszafordul Zighen fel. Odig csak ktnapi tvolsgra voltak, m g Kufrig mg legalbb ngy napig meneteltek volna szembe a perzsel szllel. Csak tizenegy ember rte el a legdlibb Zighen kutat lve. A harmadik naptl kezdve tevik sorban elhulltak s azok, akik megmenekltek, az utols jszakn gyalog tmolyogtak a Zighen kutakig. Lehetsges lenne, hogy ez a gebli is t napig tartson? Ha most hajnalban nem ll el, akkor a holnapi indulsunk ta a negyedik napon sem tehetnk meg tbbet, mint legfljebb szztven kilomtert. Ezzel ugyan pp elrn k Sziba ozis legdlibb ktjait, de krds, hogy milyen lesz a terep odig? Ismtelten tszm tottam v zkszletnket s arra az eredmnyre jutottam, hogy az emberek s a gpek eddigi fogyasztsa mellett pp csak hogy elrjk az ozist. Ha azonban olyan terepnehzsgekre bukkanunk, mint az elmlt dlutn, akkor krds, hogy holnap estig elrjk e a kutakat? Es mi lesz akkor, ha vgleg elfogy a viznk, mg miel tt kiverg dtnk volna a homoktengerb l? Hajnalban, mg jval napkelte el tt, indulsra szl tottam trsaimat. A h mrsklet semmivel sem cskkent, a dli szl kitartan seperte a homokot. Alig beszltnk nhny szt, k sr im szinte fsultan vgeztk a szksges munkt. Mikor vgre kiszabad tottuk a tegnap este meg slyedt kocsikat, mindenkinek megtltttem kulacst s a megmaradt kt hszliteres v ztartlyt magamhoz vettem a kiskocsira. Ornkint alig t z kilomterrel jutottunk el bbre. A terep egyre jrhatatlanabb vlt. A buckk kztt mly, szikls szakadkok ny ltak s most mr nem kerlhettk el ket. Knytelenek voltunk leereszkedni ezekbe a depresz szikba s az aljukat bor t fehr krtaporon csak a ltrk seg tsgvel verg dtnk t. A kiskocsi felbecslhetetlen szolglatot tett. El re trtettem vele, hogy jrhat utat keressek a nagy gpek szmra, aztn tkrjelekkel h vtam ket el re.
7*

100

Dlel tt tizenegy rakor ellen riztem t r s a i m v zfogyasztst. Megdbbenssel l t t a m , hogy rnkint tlag egy liter vizet fogyasztottak fejenkint. Csak Mahmud, a szakcs s n m a g a m fogyasztottunk flannyit, mert mr t e g n a p ta szomjsg elleni t a b l e t t k a t szedtnk, amelyeket egy nmet vegyi gyr k l d t t nekem kiprblsra. H a n s J o ' b a r t o m s a kt szudni soff r nem b r t k a gygyszert. Azt m o n d t k , szdlnek t le s hogy rosszullt fogja el ket. Mgsem g o n d o l h a t t a m arra, hogy korltozzam az ivv z hasznlatot. A gebli teljesen p r a m e n t e s , perzsel melegben a test csak pillanatokig t a r t j a meg a felvett nedvessget s az ember szakadatlan ivsra knyszerl. Ammel l e t t m i n d n y j u n k n a k megfesz tett m u n k t kellett vgezni a szinte t r h e t e t l e n h sgben. Amikor jra m e g t l t e t t e m t r s a i m tliteres kulacst, mr csak egyetlen teli v ztartly m a r a d t . Mr most r e t t e g t e m a t t l a pillanattl, amikor n h n y ra mlva k sr im ismt sztlanul elm t a r t j k az res kulacsokat. Dlben megint k i t r t a szmum. E g y sziklaprkny szln lltunk, ahov pp le rhatatlan fradsggal kzd t t k el re m a g u n k a t . Mg miel tt e l t n t volna a lth a t r a szguld homokfelh kben, v g i g k u t a t t a m messzel t m m a l szak fel a vidket. Sehol olyan hely, ahol lev e z e t h e t t k volna a kocsikat az el ttnk elterl depresz sziba. Odalent ssze vissza kuszlt, alacsony b u c k k jrh a t a t l a n tmkelege. s fjt, sv tett, perzselt a gebli. Soha, egyetlen exped cim a l a t t sem reztem azt a slyos felel ssgrzst, amely akkor elfogott. Amikor let a k a r t u k a motorokat, trsaim sztlanul h z d t a k a kocsik vszonteteje al. Mintha kerltk volna t e k i n t e t e m e t , egyik k sem szlt hozzm. E g y m s kzt sem beszlgettek s mg b a r t o m sem krdezte t lem, hogy m i t szndkozom t e n n i . T u d t a m , hogy mindnyjan elvrjk, hogy kivezessem ket ebb l az g pokolbl, de reztem, hogy ez egyszer a sivatag legy ztt. Mozdulatlanul k u p o r o d t a m n is a nmi vdelmet nyjt kocsitet a l a t t s gondolataim elkalandozt a k egyik msik exped cis knyvhz, amelyet olvastam. Eszembe j u t o t t Scott, Amundsen s Nobile. Ami sz

101

irtukra a jg volt, az most neknk a szikla, a sarkvidki h a szguld homok s amit k a dermeszt hidegt l szenvedtek, azt szenvedjk most mi a perzsel h sgben. Szntelenl azon trtem a fejemet, hogy az ilyen helyzetben az exped ci felel s vezet jnek mi a ktelessge. Szm tsom szerint lgvonalban hatvan kilomterre lehettnk Sziva legdlibb plmaligeteit l. Ha dlutn elmlik a szmum, mg esetleg megtehetnk tizent hsz kilomtert. Addigra trsaim s a kocsik elfogyasztjk az utols hsz liter vizet! Vgjunk neki jszaka gyalogszerrel a sivatagnak? Ha nem cskken a h mrsklet, v z nlkl nem gyalogolhatunk tovbbi harminc negyven kilomtert. Maradjunk itt egyhelyben? Mr negyedik napja dhng a gebli s holnap t n mgis megfordul a szl? Szmtalan krds s szmtalan meggondols villant t az agyamon, de egyel re nem tehettem mst, mint hogy megvrjam a dlutni rkat. Ngyratjt alhagyott a homokvihar. Az szaki lthatron nhny kpalak hegy t n t fel a messzelt krkpben. Ezekr l tudtam, hogy a Sziva depresszi dli szln llnak. Amikor kiszlltam a kocsibl, hogy krlkmleljem a tjat, k sr im valamennyien el bjtak a ponyvk all s reztem azt a bens feszltsget, amellyel kvetkez utas tsaimat vrtk. Aztn kiadtam a parancsot: Mindent lerakni a kis kocsirl, kivve a ptalkatrszldt s kt pr ktlltrt. A kt nagy kocsi itt marad, valamennyien a kis kocsin folytatjuk az utat. Egyikk sem vlaszolt. Mindnyjan jl tudtuk, hogy az auts sivatag exped cik alaptrvnye, hogy egyetlen kocsival soha sehov sem szabad menni. Az ember nem b zhatja lett egy fogaskerkre, egy tengelyre, vagy egy hajszlvkony villanyvezetk tekercselsre. Mgisez volt a menekls egyetlen tja. ten knnyszerrel kiszabad tjuk a kis kocsit, ha elsllyed a feneketlen homokban, ht vizet is csak egyetlen motor fog fogyasztani. Ha pedig mgis cserben hagy a gp, legalbb kzelebb jutottunk az ozishoz, amelyet tn valamelyiknk mg elr gyalog. Megkezd dtt letem leg rltebb auttrja. Inkbb

102

mreplshez h a s o n l t h a t n m azt a szguld meneklst, amely tlcsrszer, meg megszakad lejtkn lefel s meredek homokoldalakon flfel z"'.tt. Fstlg , haragossrga homoktarjok kzt egy egy villmgyors fordul, bukdcsol ugrsok egyik sziklalaprl a msikra s ismt zuhan replsszer lesikls oly meredek lejtkn, m i n t h a gtikus hztet k kztt jrnnk. A kistestvr azonban n e m h a g y o t t cserben. E p p napn y u g t a k o r utols er fesz tssel v g d t u n k bele a b b a a t b b szz mter szles folykony homoksvba, amely a Nagy H o m o k t e n g e r b u c k a h u l l m a i n a k p a r t j t mossa a Sziva depresszi szln. Kieresztettk a leveg t a gumikbl egszen laposra, kifektettk a k t l l t r k a t s m i a l a t t t r s a i m kzkdve, lihegve t o l t k a kocsit, a p r a t l a n kis motor utols er fesz tsvel v i t t el re a meneklst jelent kemny talajra. F o g a l m u n k sem volt arrl, hogy a Sziva depresszi mely p o n t j r a l y u k a d u n k ki. I r n y t u t n , egyenesen szaki kurzust t a r t o t t a m . Flra mlva a reflektorok fnycsvjb a n mlyen b e v g o t t a u t n y o m o k kereszteztk u t u n k a t . N e m l e h e t e t t ms, m i n t a Szitra s Sziva kztti autcsaps. jflkor Sziva f tern lltunk. * A gebli mg t napig d h n g t t ! Amita E g y i p t o m b a n meteorolgiai intzet mkdik, mg sohasem jegyeztek fel kilenc napos dli szelet. A sivatagjr bediunok legregebbjei sem emlkeztek ilyen termszet t n e m n y r e . T n hajdanban, 2500 vvel ezel tt, ugyanilyen, sznni n e m a k a r h hullm okozta Kambyzes perzsa kirly hadseregnek vesztt, amikor Dalia fel l kiindulva, Sziva ozis, a h res J u p i t e r A m m o n orkulum szkhelynek elfoglalsra indultak. A legenda szerint a perzsk m a g u k k a l vittk a N lus Vlgyben zskmnyolt templomkincseket, de az istenek forr homokvihart t m a s z t o t t a k , amely elfdte az idegen h d t k a t . Egyetlen emberk sem meneklt a Nagy Homoktengerb l, egyikk sem rte el Szivt s h rmondjuk sem t r t vissza a N lus vlgybe.

103

Exped cink elejn sokszor beszlgettnk este a tborban az elveszett perzsa hadseregr l. Tn nha arra gondoltunk, hogy htha nyomra bukkanunk valahol a homokhullmok kztt. Most azonban megtanultuk, hogy az si istenek hatalma mg rkdik a sivatag titkai fltt. Atkeltnk a Nagy Homoktengeren, de ftyolt vont szemnk el a gebli korbcsolta homok. Irnyt traverznk feltnteti ugyan tvonalunkat, de alig lttunk valamit annak kt oldaln. Ki tudja, hol kzkdtnk az eltnt perzsa hadsereg homoks rja fltt? Az szaki szl belltval ment exped cira indultunk a Szivban llomsoz egyiptomi hatr rsg kt sivatagautjval s h sies kiskocsinkkal. Megtalltuk azt a helyet, ahol nyomunk kivezetett a homoktenger bucki kzl, de onnan bizony nehz dolog volt visszatallni az elhagyott kocsikhoz. Meneklsnk tvonaln Hans Jo' bartom, amennyire csak lehetett, jegyezgette az irnyt szntelen kilengseit. Felismertk egyik msik sziklaprknyt s buckahtat, itt ott rakadtunk a kiskocsi alig lthat nyomra, mgis eltelt egy egsz nap, am g vgre a messzelt val kmlelve, hatalmas homokfvs ormn, szinte vletlenl, megpillantottam az antenna rudat, amelyet indulsunk el tt az egyik kocsi tetejre ktztnk. A kt gp hasznlhatatlan llapotban volt. Knytelenk voltunk tbort tni s msnap sztszerelni a motorokat. Az egyik kocsit el bb mg rkhosszat tart munkval kellett kisnunk a rezdult homokbl. Br most kellemes szaki szl fjt s a hatr rsg katonival elegen voltunk ahhoz, hogy kiszabad tsuk a meg megslyed kocsikat, mgis csak a Baby aut seg tsgvel sikerlt kiverg dnnk a s ksgra. Elkpzelhet , hogy Kairba visszatrve, milyen mszaki jelentst rtam az eleinte lenzett kistestvrr l. Nlkle exped cinknak mg az emlkt is eltakartk volna a Nagy Homoktenger hullmai

VIII.

Magyarok leszrmazottjai a N lus szigetn.


(1935.) Vdi Halfa az Angol Egyiptomi Szudn hatrvrosa. Egyiptombl jvet idig g zhaj hozza az utasokat, innen vastvonal vezet a nbiai sivatagon t Szudn belsejbe. A vroska a N lus jobbpartjn fekszik. Kzvetlen a foly mentn szp, polt kertek, rnykos fasorok, gbenyl plmacsoportok sorakoznak, mintegy ngy kilomter hosszsgban. Mgttk rik t tarka, lapostetej hzkockk, ftlan, homokos utcasorok, egy egy kimagasl, vak tan fehr kzplet. A harmadik utcasoron tl, a sivatag tvolbavesz aranysrga homoks kja, nhny alacsony kopr sziklahegy. Hatalmas v zmer kerekek emelik a N lus vizt, egyhang nyikorgssal a magas parton vgigvonul ntz csatornkba. Csak pp annyit, amennyivel meg lehet termkeny teni azt a keskeny fldsvot, amely a foly s a sivataghomokon plt hzsorok kztt fekszik. Fels Nbia falvai s vroski valamennyien egy egy ilyen keskeny term fldsv mg tapadnak, meghzdva a magas sivatagsziklk kz vjt folymeder talpalatnyi beszgelseiben. Lakosaik sttb r berberek, s tplljuk a Nilus, nha sziszifuszi munkt kvetel t lk. Alacsony v zllskor ugyanis a mer kerekek lland munkjval kell a vizet szntikra emelnik, nyr vgn aztn, amikor rohamosan emelkedik a foly, gtakkal kell meg

105

vdenik azt a parnyi term fldet, amelyet a N lus szmukra lerakott bleiben. Szerencssek azok, akiknek csaldjai vszzadok ta b rjk annak a kevs Nilusszigetnek term fldjeit, amelyek llandan vltoztatjk terjedelmket a foly szeszlyei szerint. Ha Allah gy akarja, egy kt holdnyi terlettel tbbet lehet bevetni nmely esztend ben . . . Vdi Halfval szemben is fekszik egy ilyen sziget, t n akkora, mint odahaza a Margit sziget. Gynyren zldinek rajta a sudr datolyaplmkkal szeglyezett, bevetett tblk. Onnan jtt rtem egy kis vitorlscsnak tegnap dlutn, amikor sivatagjr autimmal megrkeztem a N lus tls partjra, Vdi Halfval szemben. Szerencsm volt, hogy a csnakos meghallotta kiltozsomat, mert itt bizony nincsen rv, Halfbl pedig csak este vettek volna szre, amikor fnyjeleket adhattam volna az autlmpkkal. Ugyan ki is figyeln a tls sivatagpartot, hiszen senki sem rkezhetik abbl az irnybl: a Libyai sivatag belsejb l. Benzinrt jttem, hogy folytathassam exped cis utamat, ott kint a folyn tl, ahol hetekszmra nem ltok sudr plmkat s smaragdzld ltetvnyeket. Most Vdi Halfa bazrnegyedben, a vilg minden rujval megrakott tgas zlethelysgben lk, alacsony d vnon, arab mdra keresztezett lbakkal, illatos fekete kvt szrcslve. Vendgltm, az zlet tulajdonosa, rgi ismer sm. Nem el szr toppanok be hozz gy vratlanul odatrl jvet. Rendk vl sz vlyesen fogadott. Az arab kereskedelmi let mltsga tiltja, hogy azonnal rtrjnk a ltogats cljra, egyel re teht t kell esnem a vendglts ceremniin, akrcsak diplomciai ltogatst tennk holmi nagykvetnl. Egybknt akr annak is tekinthetnm a nagytekintly, gazdag keresked t, hiszen valban egy nagyhatalom exponense itt a Szudn hatrvrosban: < a Shell cg bizomnyosa. Vgre tlestem az zleti rszen, 1500 liter Shell benzin

106

rendelsn, vgignzem az ruhz kincseit, a feltn en sok j a p n i r u t , m e g a k a d t a szemem a Budapesti Lmpagyr jelzs p e t r l e u m l m p k o n s bcszs kzben mr csak arrl v a n sz, hogy ki szll tja t holnap csnakon a benzines l d k a t a tls p a r t o n vrakoz autimhoz? Csak b zzad r m , n a g y u r a m , I b r a h i m el Magyar majd p o n t o s a n elvgzi. g y m o n d t a : magyar, gy, a h o g y a n csak mi magunk ejtjk ki n e m z e t n k nevt. Mirt nevezed a csnakost el magyarnak)), effendim? Mert magyar. Ok gy nevezik a trzsket. Nem arabok, n e m berberinek. Magyar az v a l a m e n n y i o t t a szigeten. Szinte hihetetlen. Az a vilgosb r, sasorr a r a b , aki t e g n a p t h o z o t t a vizn, magyar nev trzsb l val? Sohasem h a l l o t t a m ilyen trzsr l a szudni arabok kztt. De hiszen i t t kuporodik kint a boltajt el tt. Beh vtam. Milyen trzsb l szrmazol, I b r a h i m ? A magyar trzsb l. Odatrl, a magyarab szigetr l, n a g y u r a m . s h o n n a n szrmazik a te trzsed? Messzir l, n a g y u r a m . Ruba bl (Eurpa). A Nemza (Osztrk) orszgbl h o z o t t m i n k e t ide Szolimn Szultn vagy ngyszz vvel e z e l t t . . . A d l u t n folyamn m e g j r t a m a magyarab szigetet. Vagy hromszzan lakjk s lent Asszun kzelben mg egy csoportjuk l, krlbell u g y a n a n n y i a n . A trzsf nk tvol volt, de a falu vnjei mind sszej t t e k . F e l t n e n vilgos arcsz n, sasorr emberek. Amint gy csoportban l t t a m ket, azonnal feltnt, hogy msok, m i n t a berberinek vagy a szudni arabok. n t u d a t o s a n , kszkn m o n d o t t k : Nem vagyunk a r a b o k ! E u r p b l telep tette ide seinket a nagy Trk Szultn, Szolimn. K a t o n k voltak, h a t r r k a nbiai feketk ellen. U g y a n a k k o r ms trzsbeliek is j t t e k seinkkel a Nemza orszgbl. Azok Bosznbl j t t e k s Kasr I b r a h i m v r b a n telep tettk le ket. (Romja ma is ll a Vdi Halfa s Asszun kztti N lus szakasz jobb part

107

jn.) seink akkori sejkje Szendzser volt (nem arab nv!), s rja a tls parton van, abban az si pletben, amely valamikor vr volt. seink aztn Berberin lnyokat vettek felesgl s megtanultk t lk a rutn (berber) nyelvet, ezt beszljk mi ma is az arab nyelven k vl. Mi tudjuk, hogy vannak magyar npek Eurpban. k testvreink s mindig vrtuk, hogy valaki eljjjn kzlk ide mihozznk. Mlyen sajnljuk, hogy a sejk nincsen itt. elmondan leszrmazsunk trtnett, de ha ismt megtisztelsz ltogatsoddal, nagyurunk, bizonysgot fog tenni arrl, hogy testvrek vagyunk. Nem id zhettem sokig a szigeten. Nyelvk irnt rdekl dtem, de csakhamar meggy z dtem arrl, hogy az arabon k vl csak az ismert berber rutn nyelvet beszlik. Az si hazrl azonban tudtk, hogy a tengeren tl fekszik s hogy ott is egy nagy foly mentn laknak magyar testvreik . . . Este az angol kormnyz vendge voltam. Termszetesen tudomsa volt arrl, hogy a magyarab sziget laki kln trzs, de sohasem gondolt arra, hogy a trk hbork hadifoglyainak ivadkai. Egszen msok, mint a berberinek. Szorgalmas, csndes emberek, soha sincsen velk baj. Jmdak, mert itt is, Asszunnl is, szigeten laknak. Most, hogy n felfedezte bennk elszak tott honfitrsainak ivadkait, magam is reszmlek, hogy gyakran feltnt nekem vilgos arcb rk s az araboktl elt t pusuk. Egybknt j katonk s h szolgk. rdekes, hogy n, aki mr annyiszor jrt itt nlunk, Vdi Halfban, mg eddig sohasem hallott err l a trzsr l. Kr, tette hozz nevetve hogy n csak most fedezte fel szrmazsukat, mert vjjon hogy fogadtk volna a bkecsinlk, Wil sonk, igazsgszolgltatsa* idejn, ha akkor jelenti be kisebbsgi ignyeit ezekre a N lus szigetekre! Amikor kt hnap mlva visszatrtem Kairba, felgylemlett postm kztt arab rs levelet talltam a szudni repl posta vdi halfai blyegzsvel.

108

m e a levl, ahogyan szri szra, minden alaki vlt o z t a t s nlkl leford tottam : 1. Szaleh Oszmn B isir el Magyar levele a magyar falubl, nagyurunkhoz, a magyarhoz, aki falunktl keletre. Bkessg s d v neki. 2. H l a legyen Allahnak, hogy megengedte, hogy mi megismertk n a g y u r u n k a t s n a g y u r u n k megismert bennnket. 3. Mi s s nagyszleink a mi falunkban, Tarimban, kzel ngyszz ve. 4. s mi mindig v g y d t u n k megismerkedni, m e r t nem h a l l o t t u n k a magyar kirly orszgbl jsgot s n e m meh e t t n k a hazba. 5. Mi m i n d n y j a n egy s u g y a n a z o n frfi i v a d k a i v a g y u n k : Ali el Magyar s ivadkai I b r a h i m el Magyarnak, aki ivadka Szendzser el Magyarnak, aki a mi sapnk. 6. Aki Tarim ban a mi a n y n k k a l . 7. Mi mintegy ngyszzan v a g y u n k jelenlev k s tvollev k. 8. s ez srg s levl nagyurunkhoz. 9. Ha t u d t a m volna id nek el tte, akkor m o n d t a m volna a n n a k a frfinak leszrmazottjait egsz teljessgben. Most megtisztelt n a g y u r u n k jelenlte s ez megsokszoros t o t t a becsletnket s az igazsgot. 10. Ez a levl gyenge szolgdtl, Szaleh Oszmn Basir el Magyartl, aki tvollev volt s aki sejkje a m a g y a r falunak, T a r i m n a k .

IX.

Abd El Melik.
(1936.)

Amikor 1932. mjus elsejn repl gpem piltalsb l el szr pillantottam meg azt az si folyammedret, amelyb l tipikus es ozis vegetcija zldit felm, szentl meg voltam gy z dve, hogy a hrom Zarzura vigy egyikt fedeztem fel. Zarzura, a legends elveszett ozis az utols vszzadban sokat szerepelt az egyiptomi s a f ezziani ozisok lakinak mondakrben. Egyiptomban is, meg Fezzanban is azt ll tottk, hogy a Libyai sivatag kell s kzepn van egy rejtett ozis, amelyet ismeretlen trzs feketk laknak. Tny s val, hogy az egyiptomi ozisokat ismtelten megtmadtk ezek az idegenek, akik nyugat fel l a Libyai sivatag belsejb l jttek s oda vonultak vissza. Az egyiptomi ozisok arab laki ll tlag tbb zben ldz be vettk a tmadkat, de mindannyiszor azzal trtek vissza, hogy nyomukat vesztettk, oly tvol a sivatag belsejben, ahonnan amgyis visszafordulsra knyszerltek volna, mert hiszen tevikkel nem folytathattk tjukat a hatrtalan vgtelensgbe. vtizedek ta tartotta magt a h r, hogy ezek az idegenek csakis a dli Libyai sivatagban lak nomd Tibu k vagy Guraan ok lehettek Zarzura ozisbl indultak ki rablhadjratukra. Ez a rejtlyes ozis teht valsz nleg valahol feleton a fezzani s az egyiptomi ozisok kztt fekdt. ll tlag egy kt egyiptomi beduin el is rt odig, de

110

h a t r o z o t t informcit mg a sivatagjr beduinok sem adhattak. A Zarzura krl vont t i t o k z a t o s elbeszlsek s h resztelsek kzl azok bizonyultak a legmegb zhatbbaknak, amelyek arrl szltak, hogy valahol az egyiptomi Dachla s a fezzani Kufra ozis kztt h a t a l m a s hegyvidk terl el s hogy ennek hrom vlgyt lakjk a fekete rablk. Zarzura ozist ezrt a feketk vlgyei nven is emlegettk. Repl gpemmel t e h t a h r o m vlgy egyikt fedezt e m fl. Mr nem volt elegend benzinnk ahhoz, hogy t o v b b id zznk a hegysg lbnl s hogy mg t b b felder t replst vgezznk a megtallt vegetcis vlgy krnykn. Azzal j t t n k vissza E g y i p t o m b a , hogy jabb exped ci keretben, a jv tl folyamn rendszeresen tk u t a t o m a Gilf Kebir hegysg belsejt, hogy megkeressem a msik kt Zarzura vlgyet. Amikor K a i r b a n nyilvnossgra kerlt repl exped cim eredmnye, maghoz h i v a t o t t Kemal Ed Din herceg, a Libyai sivatag egyik legjobb ismer je s kzlte velem, hogy alapos oka v a n arra, hogy az ltalam felfedezett vlgyeket nem lehet Zarzurval azonos tani. A t u d s herceg 1926 ban herny meghajts, terepjr autival a dlnyugati Libyai sivatagban, Uveinatnl jrt. O t t tallkozott nhny Tibu val s Guraan nal, Libya k srtetszer sivatagvndoraival s ezek azt mesltk neki, hogy Uveinattl t n a p i jrsra (mintegy 200 kilomter) szakra, egy hegy belsejben nagy, vegetcival bor tott vlgy fekszik s ez a r i t k a es peridosok u t n k i t n legel t nyjt. A herceg informtorai ezt a vlgyet Vdi Abd el MeliH nek neveztk. Az ltalam felfedezett vlgy pedig U v e i n a t t l ugyancsak egyenesen szakra fekdt, mintegy 200 kilomternyire! Ha h r o m vlgyet tallt volna, m o n d t a nekem a herceg akkor n is hajland lennk elfogadni, hogy csakugyan a Zarzura vlgyeket fedezte fel. De gy, m i u t n csak egyetlen es ozis vlgyet l t o t t a repl gpb l, azt kell feltteleznem, hogy az a Guraan oktl eml tett Vdi Abd el Melik.

Ili

Azvi trkpnkre teht nem is kerlt a Zarzura nv, hanem csak Vdi Abd el Melik. Megvigasztalt azonban az a krlmny, hogy Kemal Ed Din herceg szolglatba fogadott s hogy a jv tlre tervezett exped cit, amely arra lett volna hivatva, hogy fnyt der tsen erre az jabb problmra, mr a herceg tmogatsval ksz thettem el . A sors azonban mskpp hatrozott. Kemal Ed Din, a sivatag rajongja s mindnyjunk mestere, 1932 szn hirtelen meghalt. llsom az v leteltvel megsznt s ezzel szinte thghatatlan anyagi nehzsgek grdltek exped cis tervem el. Feltmadt a hivatsbeli versengs is. Mr. P. A. Clay ton, az egyiptomi trkpszeti hivatal tisztvisel je, mint alkalmazottam k srt el repl gpes exped cimon s rb rta feljebbvalit, hogy auts exped cira ind tsk a Libyai sivatagba. A trkpszeti hivatal vezet je biztosra vette, hogy a herceg hallval knytelen leszek beszntetni exped cis tevkenysgemet. Clayton mrnk teht megkapta a felhatalmazst s br a Nagy Homok Tenger krvonalainak megllap tsval volt megb zva, mgis mdot tallt arra, hogy mkdsnek terlett messze elhagyva, felkeresse a Gilf Kebir hegysget s Vdi Abd el Melik vlgyt, amelyet repl gpemb l ltott. Ez alkalommal a vlgyt l keletre egy msik, ugyancsak vegetcival bor tott vlgyet fedezett fel s ezzel jra valsz nv vlt, hogy mgis a hrom Zarzura vlgyr l van sz. Nagy nehzsgekkel sszell tott exped cim mr csak 1933. februriusban indulhatott. Egyik lnyeges eredmnye az volt, hogy Vdi Abd el Melikt l nyugatra megtalltam a harmadik prhuzamosan fut es ozis vlgyet. A feketk hrom vlgye teht fel volt fedezve, de semmi bizony tkom nem volt arra, hogy ez a hrom es ozis azonos a legends Zarzura vlgyekkel. Mg inkbb fokozta a bizonytalansgot az a tny, hogy exped cim folyamn Kufra ozisban s ks bb Uveinatnl Tibukkal tallkoztam, akik ismertk a Gilf hegysg hrom rejtett vlgyt. Ezek a nomdok a keleti Clayton ltal flfedezett vlgyet Vdi Hamra nak, a Vrs Vlgy nek neveztk. A kzps

112

folyammedert, azt, amelyet a repl gppel t a l l t a m meg, k is Vdi Abd el Melik nven ismertk, m g a t lem most flfedezett harmadik, nyugati vlgynek szerintk Vdi Talh, a Talh akcok vlgye a neve. Termszetesen v a k o d t a m attl, hogy Tibu informt o r a i m el tt ezekkel a vlgyekkel kapcsolatban kiejtsem a Zarzura szt. Beszlgetseink a l a t t egyre remnykedtem, hogy valamelyikk majd csak elejti a bvs nevet, de hiba. A n o m d o k ezt az elnevezst gy ltszik sohasem hallottk. A Tibuk tl m o n d o t t nevekkel sem t u d t a m mit kezdeni. A Talh akcok vlgye s a Vrs vlgy olyan elnevezsek voltak, m i n t pldul nlunk idehaza a Fenyves vlgy vagy a Szikls vlgy. Egyedl csak Abd el Melik vlgye n y j t o t t nmi t m p o n t o t . Abd el Melik az arab m o h a m e d n vilgban eltrj edett frfinv, ford tsa a Kirly rabszolga] a. r b a r t o m , aki elk srt ezen az exped cin, azonnal hajland volt, hogy a nv mgtt a Libyai sivatagban elveszett kori perzsa hadsereg leszrmazottjait kereste. H t h a idetvedt Kambyzes perzsa kirly hadserege, amikor K h a r g a ozisbl kiindulva, J u p i t e r Ammon orkulumnak meghd tsra, Sziva ozis fel menetelt. H t h a azta h vjk a titokzatos vlgyet a Kirly rabszolgi vlgynek ? Brmily r o m a n t i k u s a n h a n g z o t t ez a feltevs, mgis bele kellett n y u g o d n u n k abba, hogy Abd el Melik valami arabn a k a neve, aki valamikor a b b a n a vlgyben psztorkodott. Tibu informtoraim ll tsaibl csak egyetlen vigaszt m e r t h e t t e m . A Uveinat hegy vlgyeinek egyikt, Vadi Ibrahim nak nevezik. A Tibu k egyike krdsemre azt vlaszolta, hogy ezt a vlgyet u t n a neveztk el Vdi Ibrahimnak, mert vekig legeltetett a b b a n a vlgyben s az neve trtnetesen I b r a h i m . E b b l arra kvetkezt e t t e m , hogy t n a Vdi Abd el Melik elnevezs is jabb eredet, vagy legalbb is a Vdi I b r a h i m nvvel egyidej. Feltehet , hogy a kt nv visel je kortrs, s meglehet, hogy Abd el Melik mg az l k sorban van? Ez esetben pedig szolglhatna felvilgos tssal. Ezzel megkezd dtt a hajsza a titokzatos Abd el Melik u t n .

US kvetkez tlen, 1934 ben, ismt Kufra ozisban jrtam. Mr rg megtanultam, hogy a kutat egyik feladata, hogy minl tbbet beszljen bennszlttekkel. Kufrban, a Szenuszik ozisban most mr jl ismertk Abu Ramlt, a homok atyjt, mert ezt a nevet az ottaniak adtk nekem. Nem volt nehz megtudnom, hogy Abd el Melik a Zueia trzshz tartoz kufrai karavnvezet volt, de fjdalmamra arrl rtesltem, hogy az olasz megszlls harcaiban (1931 janurius) elesett, vagy legalbb is menekls kzben eltnt. Ismt egy vvel ks bb az egyiptomi Baharia ozis ban tbb kufrai meneklttel tallkoztam. Br nem remltem t lk b vebb informcit, mgis el hoztam Abd el Melik nevt s a kvetkez pillanatban, mintha megvillanyoztak volna annak a h rnek hallatra, hogy az reg Abd el Melik a kufrai menekltek egyik csoportjval elrte Egyiptomot s valahol a Fayum ban telepedett ie. A Fayum medence, Egyiptomnak egyik leggazdagabb kormnyzsga, Kairba visszatrve, azonnal rtam az ottani rend rf nknek s krtem, hogy nyomozza ki a kufrai meneklt, Zueia trzsbeli Abd el Melik holltt. Hetek mlva azt a vlaszt kaptam, hogy ilyen emberr l nem tudnak. Erre maghoz a kormnyzhoz fordultam, de a vlasz ismt csak negat v volt. Mivel abban az id ben nem tvozhattam Kairbl, egyik bartom s tbb exped cim munkatrsa, Von der Esch br, kszsggel vllalkozott arra, hogy leutazik Fayumba s az ott psztorkod beduinok kztt nyomoz Abd el Melik utn. Kt ht mlva bartom azzal trt vissza, hogy a keresett ezel tt rvid id vel csakugyan mint tevehajcsr lt a Fayumban, de most nyoma veszett. A beduinok egyrsze azt ll tja, hogy visszatrt Kufrba, msok hatrozottan kijelentettk, hogy kt hnappal ezel tt meghalt. Ismt eltelt egy v s 1936 tavaszban voltunk. Egy ismer sm megkrt, hogy a hsvti nnepek alatt k srjem el egy autkirndulsra az egyiptomi ozisokba. Bahari ban megint felkerestem az ott letelepedett kufrai menekl
Almay Lszl : Leveg ben Homokon. 8

114 t e k t s megint kzdez skdtem bd el Melik u t n . Az egyik Zueia hirtelen szbe k a p o t t : T n csak nem te kerested Abd el Meliket, nagyuram? De igen. Mr a hatr rsghez is fordultam, de azt mondjk, hogy elkltztt a F a y u m b l , vagy meghalt. Abd el Melik l s mi tudjuk, hogy hol tartzkodik. Ha t u d t a volna, hogy Abu R a m l a keresi, azonnal felkeresett volna tged. E g y ht mlva K a i r b a n reg sivatag beduin jelentkezett nlam : Abd el Melik I b r a h i m el Zueia.

Az reg n o m d azzal kezdte, amit b a r t a i m o n d t a k B a h a r i b a n , hogy mr rg felkeresett volna, ha t u d t a volna, hogy n keresem. Az ilyen szegny meneklt, aki csak vendgjogon l E g y i p t o m b a n , jobb, ha nem kerl ssze a h a t sggal. Amint m e g t u d t a , hogy a F a y u m b a n rdekldnek u t n a , m s u t t vllalt m u n k t . Attl flt, hogy az olasz hatsgok keresik. Abd el Melik hetven hetvent ves lehet, de k o r t meghazudtolan mozgkony s sz vs. Azonnal feltnt nekem intelligencija, mert a vrbeli beduinok jval rtelmesebbek, mint a Nilus vlgy fellah parasztjai. N h n y fnykpet m u t a t t a m neki, tbbek kztt az utols Nagy szenuszi, Szayed Idrisz kpt. Mlyen meghajolva, homlokhoz emelte. R i t k a t n e m n y , ha az arab felismeri az arckpet. Afrikban ltalban azt t a p a s z t a l t a m , hogy a kezdetleges npek kptelenek a fnykp vagy rajz kicsiny t h a t s t felfogni. Tbbnyire rtelmetlenl t a r t j k kezkben s meg sem k srlik, hogy valamit is lssanak bel le. Ks bb az reg beduin mg azzal is meglepett, hogy nemcsak az ujjval a homokban, h a n e m ceruzval papiroson is feltn en j trkpvzlatot rajzolt, hogy lptkben is meg tjkozsban is kifogstalan volt. Termszetesen v a k o d t a m attl, hogy brmilyen helysgnevet eml tsek el tte. Sok Afrika utaznak ez a legnagyobb hibja, m e r t a kezdetleges ember sohasem mond

115

ellent s m r jneveltsgb l is azonnal rhagyja krdez jnek ll tst. Az albbiakban szri szra f o r d t o t t a m Abd el Melik elbeszlst, amelyet egy egyiptomi b a r t o m n a k m o n d o t t tollba. I s m t l e m s hangslyozom, hogy egy rva szval sem befolysoltam az reg beduin beszdjt s hogy pp ezrt t a n k el tt hallgattam ki. * n , I b r a h i m Abd el Melik, a Zueia trzshz t a r t o z o m . A kyrenaikai Barka ban szlettem a Sejket kvet csaldbl. (A Szenusszi szekta kvet i gy valljk m a g u k a t a Nagy Szenusszi alattvalinak.) Mr fiatal k o r o m b a n Kufrba j t t e m s o t t Zurk ozisban ltem. Egsz letemben szegny ember voltam, sohasem volt fldem vagy d a t o l y a p l m m . Tevepsztor v o l t a m s karavn vezet a Szayed (a Nagy Szenusszi vallsos megszl tsa) szolglatban. Sokszor megjrtam a Kufra Sziva k a r a v n u t a t a Nagy H o m o k o m keresztl. J r t a m Uveinat b a n s a Vadai ban, a rabszolgk fldjn. (Az arabok lenzik a negroid Tibu s B u r a a n n o m d o k a t , megvet en rabszolgknak nevezik ket.) Kufra ozis nem volt mindig az arabok. Rgi id kben a hitetlenek (kufara), a Tibu k b rtk a fldet. Amikor a Sejk kvet i letelepedtek Kufrban, a rabszolgk elmenekltek a Tibeszti hegyekbe. Csak ks bb szllingztak vissza, amikor az arabok h z a k a t p tettek Kufrban s azok, akik megtrtek az igaz hithez, k z t t n k ltek, hogy n e k n k szolgljanak. A Tibu ktl t u d t u k meg, hogy a dli s a kzps sivatagban is v a n n a k ozisok s legel k. Ok ismertk Arkenu s Uveinat vlgyeit s Merga plmaiigetjeit. Ok j r t a k Zarzura vlgyeiben s csak k ismertk az u t a t E g y i p t o m b a . Mi arabok, id vel szintn megismertk ezeknek a helyeknek egyikt msikt, de Zarzura ozisrl csak azt t u d t u k , hogy Kufrtl keletre, U v e i n a t t l szakra, az egyipt o m i Dachltl n y u g a t r a s Szivatl dlre fekszik. A Szayed tbb zben felder t ket k l d t t a sivatag bel
8*

JI sejbe s emlkszem, hogy egyik h res karavnvezet nk, Mohamed Lefeitah elindult, hogy megkeresse Zarzurt, de eredmnytelenl t r t vissza. ( K e m a l Ed Din herceg feljegyzseiben t a l l t a m egy jegyzetet, amely szerint a vilghbor a l a t t az akkori Nagy Szenusszi, Ahmed El Sherif t emberb l ll j r r t k l d t t Zarzura felkutatsra bizonyos Lebeita vezetse alatt. Nyilvnval, hogy err l emlkezett meg Abd el Melik.) Evekkel ezel tt megtrtnt, hogy Kufra ozisban elfogyott az olaj. Olajbogyt kellett h o z a t n i az egyiptomi Sziva ozisbl, de nem volt elegend t e v e Kufrban. Szayed Idris el Szenusszi a Prfta ldsa legyen r a j t a elrendelte, hogy breljnk tevket a Tibukti. A rabszolgak tevi azonban Uveinat vlgyeiben vagy a messzi Tibesti b a n legeltek. E k k o r t r t n t , hogy egy Tibu, Muza E i d Szi genar, kihallgatst krt a Szayednl. Amikor a Mester sz ne el rt s arcra borulva lbai el csszott, megbocsjtsrt s vdelemrt knyrgtt : Ha megvdelmezel trzsem ellen, g y m o n d akik rosszul b n t a k velem s tlegeltek, akkor elrulhatom neked, oh Szayed, a Tibuk r e j t e t t legel jt. Ngynapi jrsra a Kibla i r n y b a n (a mekkai szent k Kufrtl dlkeletre fekszik) magas hegysg ll a sivatagban. Annak belsejben v a n a Tibuk r e j t e t t vlgye, ahol tevik legelnek. A vlgy b e j r a t t akcgakal elzrjk s a tevk csak egy kt psztor rzse a l a t t legelnek. Az a legel oly buss, hogy a tevk h r o m h n a p mlva akkora p p o t nvesztenek, mint t z klm egyms fl rakva. Szayed Idrisz lds legyen nevre meghallgatta az rult s elbocsjtotta. Aznap jszaka h vtak a Szayed jelenltben. Elmond o t t a nkem, amiket a Tibu bevallott s elrendelte, hogy azonnal induljak el a tevkrt. Miutn a Szayed ldst v e t t e m , mg a csillagok a l a t t felkerekedtem s elindultam Kufra legkeletibb ozisba, Boema ba, hogy o t t magam mell vegyem t r s a m a t a Gebei Akhdar beli Abu Mukhtar trzsb l val R a g a b el Marifi t. Msnap jszaka indultunk, hogy senki se lssa tvo

117

zsunkat. Amikor elhagytuk a Boema tl keletre fekv gara kat (kis sziklahegyek), risi homoks ksgon lovagoltunk el re a Kibla irnyban, vagyis nem a felkel Nap fel, hanem attl dlre, az imdsg irnyban. Elrtk a kt hegyet, amelyeket Jhedian el Khadem nek neveznek s amelyeken tl soha senki sem jrt a sivatagban. Ngy nap mlva hatalmas hegy sziklafal el rtnk. (Gilf el Kebir.) Egy helyen meredek Vdi futott al a sziklk kztt s ott tevkjrta utat talltunk, amely dl fel l jtt. (Ezt a titkos svnyt 1933 ban ugyancsak megtalltam.) Nagy nehzsggel felhajtottuk kt tevnket a meredek svnyen s a hegy tetejn risi lapos s ksgot lttunk magunk el tt. Az svny itt ktfel gazott, egyik ga egyenesen keletnek, a msik szak fel. (Ezt kvetve, talltam meg 1933 ban Vdi Talh vlgyt.) A keleti svnyt kvettk, mert abbl az irnybl a szl egy ozis szagt hozta felnk. Mi arabok rendk vl rzkenyek vagyunk a szagokra, mert a sivatag teljesen szagtalan. Bizonyos id mlva lbunk el tt mly vlgy fekdt; telve volt fkal s zld fvel. (Ugyanaz a vlgy, amelyet a repl gpb l lttam meg el szr.) A felll tott kvekkel jelzett svny levezetett a vlgybe s napnyugtakor a fk alatt adhattunk hlt a Teremt nek. Esti tkezsnkhz kszltnk, amikor hirtelen egy rjng h m teve tmadott rnk, rgva s harapva. Trsam vllhoz kapta a hat fi atyjt (hatlvet, valsz nleg olasz katonapuska), de n elhr tottam, mert tudtam, hogy ez a Tibu teve vezet nk lehet. nekelve s beszlve kzeledtem a feldhdtt llathoz s azt krljrva, pnyvt vetettem r. Ekkor a mi kt tevnk is seg tsgemre jtt, martk, rgtk s a fldre vetettk az rjng h mtevt, mialatt n s trsam slyos verst mrtnk r vastag botokkal. Amikor pipt ktttnk orrra, a Tibu teve megadta magt s fhoz ktzhettk. Ks bb a kzelben, bokrok alatt elrejtve, kt Tibu nyerget talltunk ; ezek msok, mint az arab nyergek s

118

ezeket mi basur nak nevezzk. Ugyanakkor kt T bu teve tehn kzeledett felnk s ezeket knnyszerrel befogtuk, m e r t hiszen uruk mr ki volt pnyvzva. Msnap reggel megnyergeltem a Tibu teve cs drt s az megindult szaknak, a vlgyn flfel. Kis id mlva, a Vdi keletnek fordult s k r l t t n k a f mind magasabban llott. I t t is, o t t is Tibu tevk legelsztek s mind csatlakozt a k urukhoz, amelyen lovagoltam. E g y helyen fehr fk (Heglig olajfa, Balanites aegyptiaca) mellett h a l a d t u n k el. N e m messze fljebb a Vdi baloldaln m a g t a l l t u k a forrst, mlyen a sziklk a l a t t . A k t fltt fejszvel faragott fatrzs fekdt, hogy arrl lehessen vizet merni. Mialatt h l t a d v a ghirb inkat (kecskeb rb l kszlt v ztml ) t l t t t k , a vlgy fltt a sziklk kztt feketket p i l l a n t o t t a m meg. Feljk l t t e m a hat fi atyjval)) s vltve menekltek. Ngy zskot m e g t l t t t n k gynyr, hosszszl fvel, hogy ezzel bizonysgot t e g y n k a Szayed el tt. Visszafordulva, a Tibu t e v k m i n d k v e t t k a cs drt, sszesen huszonnyolcan. Most mr nem m s z t u k meg a hegy tetejt, h a n e m szak fel k v e t t k a Vdit, am g elrtk a n n a k kapujt, k t n a p i jrsra a forrstl. jjel nappal meneteltnk, hogy a t e v k ne emlkezzenek a vlgyre s mr az tdik nap jjeln elrtk Boema t. Msnap a Szayed jelenltben t r d r e b o r u l t a m s elm o n d o t t a m nki, hogy hogyan t a l l t a m meg Zarzura vlgyt s a Tibuk tevit. Gazdag ajndkot k a p t a m r u h k b a n s Medzsidie ezstben. De a Tibuk n y o m u n k o n kvettek. L e b o r u l t a k a Szayed jelenltben s rva s jajgatva, m i n t az asszonyok. Szayed Idrisz lds a nevn m e g m o n d t a nkik, hogy szksge v a n a tevkre, hogy olajbogyt hozzanak Szivabl, m e r t lm, nincsen olaj Kufrban. Felajnlotta nekik, hogy sok medzsidie b r t fizet a tevkrt, de a n y o m o r u l t a k hallani sem a k a r t a k arrl, hogy klcsn adjk llatjaikat. Amikor a Szayed l t t a , hogy nem boldogul velk, megparancsolta, hogy teviket adjuk vissza, de megtkozta

119

ket s k i n y i l a t k o z t a t t a , hogy a r e j t e t t vlgy ezentl a szenusszi testvrisg tilosa lesz s hogy a vlgy ezentl az n nevemet fogja h o r d a n i : Vdi Abd el Melik! Az vek folyamn sokszor visszatrtem vlgyembe. O t t riztem H a m i d Bu Heleiga, majd Mohamed Bu Matari s ks bb Mohamed Bu F e n n a h llatjait. Hrom ngy vvel az olaszok jvtele el tt Oajjar el Szenusszi tevivel j r t a m ott. A Tibuk soha tbb nem merszkedtek vlgyembe. Nha egy kt t r s a m m a l , nha egyedl t a r t z k o d t a m ott. A tevket b e h a j t o t t a m a vlgy keleti gba s a sziklafalak kztt eltorlaszoltam a b e j r a t o t kvekkel s akcgakkal. N y u g o d t a n m a g u k r a h a g y h a t t a m a tevket, mert a vlgynek flfel nincsen kijrata. Egy zben a forrs fltt m e g m s z t a m a hegy lapos tetejt s tvol, kelet fel kimagasl hegycscsot l t t a m . (A Gilf Kebir plat szaknyugati szln t a l l t u k 1933 ban ezt a bazalt cscsot.) Ha es k estek a hegysg fltt, az n vlgyem kt h r o m vig kitn legel t n y j t o t t . Az es k hat ht venkint. j t t e k meg. A forrsban mindig elegend v z volt, s azt hiszem, hogy ez a forrs sohasem szrad k i ! (A forrst eddig mg nem sikerlt felfedeznnk.) A vlgyben vadjuhok s r k k t a n y z t a k . Klnsen sok volt a Zarzur madr, ezekr l nyerte rgente az n vlgyem elnevezst. n, Abd el Melik I b r a h i m a Zueai ezen vallomsomat szabad a k a r a t o m b l t e ' t e m , a n n a k bizonysgra, hogy n fedeztem fel a Szenusszia szmra Zarzura ozist, ezt a ma tilos terletet, s az n nevemet viseli : Vdi Abd el Melik. Nincs mit hozzfznm az reg karavnvezet elbeszlshez. A vlgyr l a d o t t le rsa teljesen megegyezik azzal, a m i t sajt szememmel l t t a m . Sajnlatos, hogy utols ottltem alkalmval (1934), amikor alaposan t k u t a t t a m a Gilf Kebir hrom vegetcis vlgyt, nem t a l l t a m meg az Abd el Melikt l jelzett forrst. I s m t l e m s hangslyozom, hogy Abd el Melik maga ll totta, hogy az vlgye azonos Zarzurval.

120

Nemrg (1936) a Kirlyi Egyiptomi Fldrajzi Trsasgban egy rgi trkpvzlatot talltak, amelyet 1877 ben ksz tettek Egyiptomrl Ismail Khedive parancsra. Ez a trkp sohasem kerlt kiadsra s ma mr nem lehet megllap tani, hogy kik ll tottk ssze. A rajzon a huszonnegyedik s huszonhatodik hosszsgi s a huszonnyolcadik s huszonhatodik szlessgifokkal hatrolt ngyzetben a kvetkez fel rs ll: Wadi Zarzura, Oasis des Ngres (Zarzura vlgye, a feketk ozisa). Ebben a terletben fekszik a Gilf Kebir hegysg s az a hrom vlgy, amelyet Vadi Abd el Melik, Vadi Hamra s Vadi Talh nvvel tntettnk fel trkpeinken. Ismail Khedive trkpszei bizonyra nem jrtak ott a sivatag sz vben, de csakis olyanoktl nyerhettk informcijukat, akik annak idejn sszekttetsben lltak a Tibukkal. Most, hogy a feketk ozisai t felfedeztk s az reg Abd el Melik feltrta a vlgyek mai elnevezsnek krlmnyeit, semmi sem ll annak tjban, hogy az j Egyiptom* trkpn ne szerepeljen vgre Zarzura si neve.

X.

A Libyai sivatag felder tsnek trtnete.*


Az afrikai kontinensnek kzel egyharmadt, Eszak afrika csaknem egsz terlett a Szahara foglalja el. Az arab zachra sz sivatagot jelent, a Szahara elnevezs teht sivatagnak min s ti ezt az risi terletet, amely egymagban felr Eurpa terjedelmvel. A Szahart nagy vonsokban hrom rszre osztjuk, nyugaton Marokk s Igidi, kzptt Alg r, Tunisz s Hogr, keleten pedig Libya elnevezssel. 2 A kzel 2.000,000 km terjedelm Libyai sivatagot keleten a N lus vlgye, szakon pedig a Fldkzi tenger hatrolja, nyugaton s dlen azonban nincsenek ilyen kifejezett hatrvonalai s ezeken a rszeken csak ltalnossgban a Fezzan fens k hegyvonulatait s Szudn vegetcis vnek szlt tekintjk a Libyai sivatag hatrnak. M g a Szahara nyugati s kzps rsze egyrszt a tengerek, msrszt a magas hegysgek befolysa miatt arnylag kedvez bb ghajlati viszonyoknak van alvetve s ennlfogva szmosabb s nagyobb terjedelm lakhat terlete van, addig a keleti, libyai rsz gyszlvn teljesen csapadkmentes s lettelen. A Liybai sivatag Fldnk legnagyobb terjedelm s legsivrabb sivatagja. szakon, a Fldkzi tenger partjn a Libyai sivatag terlethez rtve a Cirenaicai flszigetet is arnylag csak keskeny sv rszesl a tenger fel l dlfel raml
* Megjelent a A Fldgmb* 1937. januri szmban

122

felh k csapadkban. Dlen a Kzp Afrikbl szak fel hzd trpusi es k, az Angol Egyiptomi Szudn terletn csak a 16 ik szlessgi fokig rnek el s csak nyugat fel az E n n e d i s Tibeszti hegysgek m e n t n hzdnak fel a 22 ik szlessgi fokig. A Libyai sivatag keleti s nyugati szlei gyszlvn teljesen csapadkmentesek. A Nilus vl gynek prolgsa s Fezzan fens kjnak gyr es i nincsenek hatssal Libya ghajlati viszonyaira, s azok a r i t k a termszeti t n e m n y s z m b a men es k, amelyek nha elrik a sivatag belsejt, az ghajlat szempontjbl jelentktelenek. Ahol nincsen csapadk s nedvessg, o t t termszetesen n e m is lehet let s ezrt a sivatagban csak azokon a mlyen fekv p o n t o k o n t a l l h a t u n k letlehet sget, ahol a talajv z a felsz nre tr, vagyis az ozisokban. A Libyai sivatagban azonban h a t a l m a s terlethez mrten csak kevs ozismlyeds van. Ezek is inkbb csak a sivatag szlein hzdnak, m g Libya belseje nagyobbrszt magas fekvs, hegyes vidk. Az ozislakk kzlekedsi vonalai t e h t f kppen a sivatag szln, avagy abbl kifel, a Nilus vlgy, a t e n g e r p a r t s Szudn l a k o t t terletei fel vezettek s csak nagy r i t k n t r t n t meg, hogy egy egy k a r a v n nekivgott a sivatag belsejnek, hogy azon tkeljen. Mg a beduinok is visszarettentek a v znlkli risi tvolsgoktl s vszzadokon t csak kevesen voltak olyanok, akik bemerszkedtek a Libyai sivatagba oly hossz t megttelre, amelyik meghaladta a sivatag hajjnak, a tevnek teljes t kpessgt. Nem csoda t e h t , hogy F l d n k n e k ezt a legnagyobb lettelen pusztasgt csak nagyon lassan s risi nehzsgek lekzdsvel ismerhettk meg. Azt lehet m o n d a n i , hogy ezel tt 15 esztend vel t b b e t t u d t u n k az szaki s dli sarkvidkekr l, mint a Libyai sivatag belsejr l. A Fld trkpnek egyik legnagyobb fehr foltja v r t felder tsre s ennek a felder tsnek folyamatt igyekszem az albbiakb a n ismertetni. A Libyai sivatag t u d o m n y o s felkutatsnak trtnetben dnt fordulpontot jelentett a vilghbor s

123

ezrt indokolt a hbor el tti s utni id szakot klnvlasztani. A vilghbor el tt csak kevs tudomnyos exped ci jrt Libyban, azok is tbbnyire az ozislakktl ismert karavnutakon s termszetesen az akkori id k egyetlen szll t eszkzvel, a tevvel. Elkpzelhet , hogy milyen bizonytalan a hossz tvolsgok mrse, amikor nem ll ms adat rendelkezsre, mint a teve menetsebessgnek becslse, nem beszlve az akkori mrsi mszerek, kronomterek s magassgmr k tkletlen adatairl, amelyeket a tevehton val szll ts is befolysolt. De volt egy msik tnyez is, s az nemcsak megnehez tette, hanem tbb zben lehetetlenn is tette az els ttr k munkjt : a sivatag szlt s az ozisokat lak bennszlttek fanatikus idegengyllete. A mlt szzad kzepe fel a libyai ozisokban mindinkbb trt hd tott a szenusszik vallsos szvetkezete. Ez az eredetileg csak vallsos puritanizmust hirdet szekta lassanknt hatalmi befolyst gyakorolt a nomd beduin trzsekre s a megtelepedett ozislakkra egyarnt. A szenusszi testvrisg egyik sarkalatos elve pedig a hitetlenek megvetse s elkln tse volt. rthet teht, hogy a tuds utaz vagy egyltaln nem tallt karavnvezet t, vagy olyan emberre b zta magt, aki a sejket kvette, vagyis a Nagyszenusszi utas tsa szerint megakadlyozta az exped ci munkjt. Ezrt a hbor el tti kutatk munkja annl is dicsretesebb, mert hinyos eszkzkkel s ny lt vagy burkolt ellenlls ellenre rtk el eredmnyeiket. A sivatagkutats heroikus kora volt ez. A vilghbor s az azzal sszees technikai fejl ds egy csapssal megvltoztatta a kutats krlmnyeit. A szenussziak most mr ny ltan, mint politikai hatalom lptek fel s fegyveres bandik betrse, nyugati hatrainak megvdsre knyszer tette Egyiptomot. Ez a nyugati hatr pedig nem volt ms, mint a Libyai sivatag belseje, a nagy ismeretlen Fehr Folt, amelyben a semmi hatros a semmivel. Automobilok s repl gpek indultak felder tsre s

121

a szikratv r nem csak a h reket s parancsokat kzvet tette, hanem a fldrajzi helymeghatrozshoz elengedhetetlen id jelzst is. A hadifogoly beduint mskppen lehet vallatni, mint a titokzatos trl megjtt bks karavnvezet t s a friss tevenyomot ldz jr r a harcikedv hevben messzebb merszkedik az ismeretlen terlet belsejbe, mint az utnptls nlkli kutat. A Libyai sivatag fehr trkplapjai megteltek rvidebb hosszabb vonalakkal, legalbb is a sivatag egyiptomi szln. Az ozislakk mesib l s elbeszlseib l a h rszerz csoportok jelentsei alakultak ki. Titkos utak le rsa, legends ozisok neve, a tvolbl ltott magas hegysgek kpe tn mg vonzbb tettk az ismeretlen terletet azok el tt, akik hivatva reztk magukat a Fehr Folt kitltsre. gy kvetkezhetett el a Libyai sivatag feltrsnak gyakorlati kora, amikor egymssal versengve, exped ciexped ci utn indult a sivatag belsejbe, am g megtelt a trkp s nem maradt ms htra, mint a szakember rszletmunkja s . . . a beteljesls emlke.
*

Az eurpaiak kzl els nek a francia Ponct orvos hatolt be a Libyai sivatag keleti terletre, Brevedent Xavr jezsuita atya k sretben, 1698 oktber 2 n indult el a N lus vlgyben fekv Manfalut kzsgb l Kharga ozis fel. Onnan az srgi karavn ton, amelyet ma a Darb el Arbain (a negyven nap tja) nv alatt ismernk, Sheb s Szelima ozison t Dongolig menetelt, ahonnan folytatta tjt Abisszinia belsejbe. tle rsa A Voyage to Aethiopia c mmel jelent meg Angliban. Kzel 100 v mlt el, am g ismt akadt eurpai, aki ugyanezt az tvonalat kvette, W. G. Browne 1793 jniusban rte el Kharga ozist Fels egyiptom f vrosbl, Assziutbl jvet. O is a nagy karavnton utazott Szudnba s ugyanazon trt vissza Egyiptomba. Jellemz , hogy amikor 1929 ben a Darb el Arbain egy rszn vgigjrtam,

iii

126 nem k a p h a t t a m ms trkpet, m i n t azt, amelyet a n n a k idejn Browne v z l a t a i n a k a l a p j n ksz tettek. A n m e t Friedrich H o r n e m a n n 1797 ben Kairbl kiindulva Sziva s Dzsal ozison t Tripoliszig utazik s o n n a n dlnek fordulva Murzuk rintsvel a teljesen ismeretlen Tibeszti s Vaddai terletre lp. O az els , aki a Libyai sivatag szaki h a t r v o n a l t vgigjrja. P o n c t , Browne s H o r n e m a n n tle rsai kvetkeztben az egyiptomi l a k o t t ozisok : K h a r g a , Dachla, F a r a i r a , B a h a r i a s Sziva, felkeltettk msok rdekl dst is. K t francia, Chewalier M. D r o w e t t i s F. Cailliaud, v a l a m i n t az angol Sir Archibald E d m o n d s t o n e B r t , 1822 ben bej r t k a fels egyiptomi ozisokat. Cailliaud 1826 ban az egykori J u p i t e r Amon orculum h res szkhelyt, Sziva ozist is felkereste. Megeml tend , hogy Sziva ozis neve azel tt S a n t a r i a volt s hogy h res jvend mond orculu mhoz m r Nagy Sndor is elzarndokolt. F e n t i e k k e l egyid ben az angol I. G. Wilkinson hosz szabb ideig t a r t z k o d o t t az egyiptomi ozisokban s ha n e m is h a t o l t be a Libyai sivatag belsejbe, mgis neki ksznhetjk az els rtkes rtes tseket a sivatag belsejben fekv ozisokrl. Wilkinson jegyezte fel 1818 ban D a c h l a lakitl n y e r t a d a t a i t , amelyek szerint ett l az ozistl n y u g a t r a a kvetkez l a k o t t ozisok fekszenek : Vdi Zarzura s a n n a k kt mellkvlgye, a z u t n K e b a b , amely Angilti 12 n a p r a v a n dlre s odbb n y u g a t r a Taiserb, v a l a m i n t a Feketk ozisai. rdekes, hogy a K e b a b s Taiserb nevek akkor mg teljesen ismeretlenek voltak s csak jval ks bb v l t a k ismertt, m i n t a Kufra ozisok egyes rszeinek elnevezse. Angila ezekt l v a l b a n mintegy 12 napi jrsnyira fekszik szakra s ennek az ozisnak nevvel mr H e r o d o t o s knyvben is tallkozunk, m g a Feketk ozisai, a m l t szzad vgn felfedezett U a h el Kebir s U a h el Namus ozisok. Az egyiptomi ozisokat a fentieken k vl mg az angol G. A. Hoskins s a h res n m e t k u t a t , dr. G. Schweinfurth kerestk fel 1834 ben, illet leg 1873 ban. A fenti utazk s k u t a t k mind a Libyai sivatag keleti

12(5

s szaki szln, a l a k o t t egyiptomi ozisok vidkn folyt a t t k felder t m u n k j u k a t . A sivatag belseje, a n n a k dli s n y u g a t i rsze teljesen ismeretlen m a r a d t s csak a nyugati oldalon fekv Kuf ra ozisokrl llott rendelkezsre kevs a d a t . A s i v a t a g k u t a t s igazi ttr je, a nmet Gerhardt Rohlfs, Kufra felkeresst s egyszersmind az egsz Libyai sivatag kelet nyugati irnyban val tszelst t z t e ki cljul. E g y i p t o m akkori alkirlya, a t u d o m n y o k a t prtol Ismail Khedive, 1874 ben lehet v t e t t e Rohlfs mersz vllalkozst. A nmet tuds, aki m r 1869 ben Tripolisz tl Alexandriig vgigjrta a Libyai sivatag szaki peremt, h a t a l m a s felkszltsggel i n d u l t t j n a k . A N lus vlgyb l, Assziut vrosbl 1873 december 18 n indult el el szr is Farafra ozis fel. Ekkor tallkozunk el szr a libyai exped cik t r t n e t b e n a szenusszi befolyssal. Rohlfs tevs k a r a v n j t F a r a i r a laki ellensgesen fogadt k s az exped ci knytelen volt sietve Dachla fel fordulni, ahol az egyiptomi hatr rsg b i z t o s t h a t t a maradsukat. Rahlfsnak az volt a terve, hogy Dachltl egyenesen n y u g a t n a k t a r t , m g csak el nem ri a titokzatos Kufra ozist. Trsait, J o r d n s Zittel t a n r o k a t kln kln el re kldte, hogy el ksz tsk a sivatag tszelshez szksges v z t m p o n t o k a t , J o r d n Dachltl mintegy 100 km re nyugatra, rgi k a r a v n t n a k tjelz ire a k a d t , amelyek dlnyugati irnyba vezettek. Err l jelentst k l d t t Rohlfsnak, aki azonban ismeretlen okbl azt az u t a s t s t a d t a , hogy J o r d n ne kvesse az tjelz ket, h a n e m haladjon i r n y t u t n , egyenesen n y u g a t n a k . Az lcsapat mintegy 180 km re Dachltl a Nagy homoktenger buckav o n u l a t a i n a k keleti lbhoz rt s Rohlfs i t t rte uti el re k l d t t t r s a i t . Amikor meggy z dtek arrl, hogy nyugat fel a buckalncok b e l t h a t a t l a n sorai emelkednek, Rohlfs gy h a t r o z o t t , hogy lemond eredeti tervr l s a buckkkal p r h u z a m o s a n szak fel, Sziva ozisba vonul. Az exped ci felkszltsge, v a l a m i n t az arra ford tott pnzsszeg (Ismail Khedivet l 4000 font sterling s 200 teve) nem igazoljk Rohlfs irnyvltozst. Mint ks bb bebizonyosodott a beduinok tevikkel g y a k r a n tkeltek a

127 Nagy iiomoktenger bucka lncain s hogy Rohlfs m r a legels bucka lbnl visszarettent ett l a k srlett l, a n n a k csakis t l z o t t vatossg lehetett az oka. Amikor 1933 ban K d r Lszl dr. k sretben felkerestk Rohlfsnak ezt a t b o r t , megllap tottuk, hogy a terepviszonyok semmiben sem indokoltk a nmet exped ci clkitzsnek megvlt o z t a t s t . E n n e k ellenre Rohlfs t v o n a l a Dachltl, fordulpontjig, amelyet egy csodaszmba men es zs m i a t t Regenfeld nek nevezett el s onnan Sziva ozisig, hossz ideig az egyetlen t v o n a l m a r a d t a Libyai sivatag trkpn. K t vvel ks bb, 1879 ben Rohlfs ismt megk srelte a Kufra ozisok felkeresst. E z t t a l a Fldkzi tenger partjrl, Tripoliszbl indult el, a h o n n a n Szokna ozison keresztl, a Cirenaicai flsziget belsejben fekv Dzsal s Augila ozisokig j u t o t t . Rohlfs eredetileg gy tervezte, hogy innen Kufrn t egszen a Csd tig folytatja t j t , gy tszelve a Libyai sivatag nyugati rszt. Cirenaicban sajnos, elmulasztotta, hogy megvrja a Nagy Szenusszi t u t a z s i engedlyt s enlkl indult el Kufra fel. O t t megrkezve, a fanatikus ozislakk a legnagyobb ellensges ked ssel fogadtk s hogyha az utols pillanatban nem rkezett volna meg a Nagy Szenusszi szabad tvonulst biztos t levele, Rohlfs s trsai alig meneklhettek volna az idegengyll beduinok vrszomja el l. g y is, a t b o r ellen intzett t m a d s u k alkalmval, Rohlfs felszerelse s mszerei annyira megrongldtak, hogy az t folytatsra mr gondolni sem lehetett s a nmet exped ci knytelen volt Kufrbl visszatrni Tripoliszba. Feleml tend , hogy Rohlfs k sr i kztt ez alkalommal egy magyar ember is volt : Csillagh Lipt, aki azonban egszsgi okokbl m r Szoknbl visszafordult, de mg miel tt elrte volna Tri poliszt, tkzben meghalt. A kvetkez vtizedben alig t r t n t halads a Libyai sivatag feltrsban. A S z u d n b a n 1882 ben k i t r t a mhdi L'zads s ugyanakkor E g y i p t o m o t is vres forrongsok r z k d t a t t k meg. r t h e t , hogy ebben az id ben nem ny lt lehet sg t u d o m n y o s exped cik szmra.

128 A L byai sivatag dlkeleti rszben 1887 ben K a r i Neufeld nmet keresked u t a z s a eml tend , aki Vdi Halfbl kiindulva, azzal a szndkkal menetelt Szelima ozisba, hogy o n n a n a (megyven n a p tjn D a r Fur ba utazzk. K a r a v n j t mhdista k sr i t v t r a vezettk s Dongola kzelben a dervisek fogsgba esett. A francia Mr mrki 1890 ben t e t t k srletet, hogy Kufrt Tunisz fel l elrje, de Tunizia dli rszn a tuargek k a r a v n j t m e g t m a d t k s Mort meggyilkoltk. E g y i p t o m b a n 1894 ben H. G. Lyons k a p i t n y beu t a z t a a Kharga s Dachla ozisok k z t t i sivatagot, J e n nings Bramley egyiptomi szolglatban ll kerleti f nk pedig 1899 ben csak egyetlen ember k sretben Dachla ozisbl kiindulva s a Nagy homoktenger szakkeleti rszn tkelve, elrte Sziva ozist. Bramley v a k m e r tjn a k clja a t i t o k z a t o s Zarzura ozis felkutatsa volt, teljes tmnye, t e k i n t e t t e l a Nagy homoktenger buckavonulatai okozta terepnehzsgekre, szinte p r a t l a n . Nem hagyh a t o m megeml ts nlkl, hogy Bramley Dachltl h a r m a d n a p r a sszeszlalkozott beduin k sr jvel s a kt frfi az ezt kvet kilenc n a p a l a t t kln kln lovagolt s tborozott, egymst szemmel t a r t v a , de egymssal nem rintkezve. Ugyancsak Zarzura keressre indult D. Comyn hadn a g y 1906 ban, n h n y beduin k sr vel. Vdi Halfbl kiindulva, a l a k a t l a n El Sheb s Saf Saf, Terfaui, Debbes s Szelima ozist kereste fel. Majd dlnyugatnak fordult s felkereste a m e g y ven n a p tjn fekv Laggia k u t a t . E n n e k a rabszolgakereskedelem idejben volt nagy fontossga, idig j t t e k a n n a k idejn az egyiptomi karavnok, a Szudn fel l rkez keresked k ruinak tvtelre, mert mindkt fl szmra biztonsgosabb volt a Darb el Arbainon fele t o n tallkozni s az ru kicserlse u t n visszafordulni. Comyn a Laggia k u t a k t l egyenesen keletnek vonult s szerencssen elrte a N lus vlgyt. A Libyai sivatag kvetkez t t r k u t a t j a W. J. Har ding King angol t u d s volt. Dachla ozisbl kiindulva 1909 teln, dlnyugati i r n y b a n hatolt be az ismeretlen sivatag belsejbe. Hinyos felszerelst k i t a r t sz vssggal p

129

tolta, nem tudhatta azonban, hogy Dachla ozisban szerz dtetett karavnvezet je a Sejk et kveti s fondorlataival meghis tani igyekszik k srlett. A tuds kutat az egyiptomi ozisokban sok adatot gyjttt a Libyai sivatag belsejben fekv ll tlagos ozisokrl. Nemcsak a legends Zarzura ozisra vonatkozlag gyjttt adatokat, hanem hallott el szr az egyiptomi terlet dlnyugati sarkban fekv Uveinat ozisrl s az attl dlre Szudn terletn lv titokzatos Merg rl is. Harding King mindenekel tt Uveinat ot szerette volna elrni s ezrt v ztartlyait mesz szire kivitte a sivatagba azon a rgi karavnton, amelyet annak idejn Rohlfs k sr je, Jordn volt knytelen elhagyni. Dachlba visszatrve, Harding King ismt megrakta tevit b sges v zkszlettel, abban a remnyben, hogy a ltes tett raktr felhasznlsval most mr elrheti Szudn hatrt. Kvei nev vezet je ekkor cserbenhagyta s Harding King v zbzishoz rve rmlettel ltta, hogy az el z alkalommal visszafordulsakor Kvei htramaradt a v ztartlyoknl s azokat kir tette. Csodval hatros, hogy Harding King kis karavnjt visszavezethette Dachlba, ahol kzben Kveinek menedket nyjtott a szenusszi zavia (kolostor). Ett l az ttl eltekintve, Harding King rtkes kutat s trkpez munkt vgzett a N lus vlgy s Kharga , Dachla , Farafra ozis kztt is. A kvetkez vekben az jonnan alakult egyiptomi tevs hatr rsg parancsnoka, Andr von Dumreicher bey s a fradhatatlan Jennings Bramley rtkes felder t munkt vgeztek a Sziva ozistl dlkeletre s Baharitl szakra elterl vidken. A tripoliszi hbor kitrse (1912) s az ezt kvet fokozott bizonytalansg ismt megakasztotta a sivatag kutatst egszen addig, am g a vilghbor kezdetvel a trk szenusszi szvetsg veszlyeztette az Egyiptomot megszllva tart angol csapatokat.
*

A Libyai sivatag trkpn 1914 ben nyugaton Rohlfs kufrai tvonalt, dlkeleten Comyn tjt s keleten a Darb
Almsy Lszl : Leveg ben Homokon. 9

130

el Arbain, valamint az egyiptomi l a k o t t ozisok kztt megt e t t u t a k vonalait lthatjuk. A nagy Fehr Folt belseje fel csak Rohlfs Regenfeld Sziva s H a r d i n g King U v e i n a t irnyba vezet tja v a n berajzolva. Hinyos mg az egyiptomi ozisok trkpezse s Sziva kivtelvel a Fldkzitenger partjrl dlre csak keskeny sv v;m meg a trkpen. A Kufra ozisok csoportjrl csak Rohlfs trkpe ll rendelkezsre, a dli Libyai sivatagrl pedig gyszlvn semmi. A hbor msodik esztendejnek vgn a szenusszi sereg egy rsze tvonul Szivn s meglepetsszeren megjelenik Dachlban s Khargban. Az angol f hadiszlls srg s cselekvsre knyszerl. A rendelkezsre ll knny, kis Ford , utn obilo" , Leskery kere\eik ellenre beh tolnak az ismeretlen sivatagba. Moore, Partridge s Williams hadnagyok jr rei felder tik a tengerpart s Sziva, valamint a N lus vlgy s Dachla kztti rszeket. A szenusszik 1916 ban knytelenek Dachltl visszavonulni s a frge automobilos jr rk messzire kvetik ket a sivatag belsejbe. A t u d s dr. J. Ball, Moore hadnagy k sretben 1917 ben Dachltl dlnyugatra 200 km re felfedezi a Korsk dombjt, Abu Ballast, egy alacsony sziklahegyet, amelynek lbnl 300 nl t b b m e gllap thatatlan kor, nagy agyagkorst tall. Majd nyugat fel folytatja t j t s a lth a t r o n h a t a l m a s hegylncot pillant meg, amelyet azonb a n a szaggatott terep nehzsge m i a t t nem t u d megkzel teni. Ugyanezt a hegylncot mr m i n t h a H arding King is l t t a volna a tvolban. Abu Ballas pedig azon a rgi kara v n t o n fekszik, amelyet J o r d n a n n a k idejn egy darabon k /etett. Ktsgtelen, hogy Dachla ozist ez a rg nem hasznlt k a r a v n t valamikor sszekttte egy ismeretlen l a k h a t hellyel, amely a sivatag belsejben, t a l n a b b a n a tvoli hegysgben fekszik. Rgebben u t o l j r a a mlt szzad kzepn D a c h l t t b b zben m e g t m a d t k idegen feketk, akik nyugat fel l j t t e k s ismt arrafel t n t e k el. Az ozislakk hagyomnya szerint egy zben ldz be vettk az idegeneket s Dachltl t b b napi jrsra n y u g a t r a megtalltk s sztromboltk

131

a feketk titkos ktjt. Azta nem ismtl dtek meg a tmadsok. Vjjon a Korsk dombja volt ez a titkos kt? Az idegen feketk* nem lehettek msok, mint tibuk, akik a Tibesti hegysgben s Kufra ozisban laknak. Rohlfs felder tse mutatta, hogy Dachltl egyenesen nyugatra a Nagy Homoktenger buckavonulatai hzdnak Szivtl dl fel, ki tudja meddig s milyen szlessgben? Lehetsges e, hogy ez a rgi karavnt dlr l megkerli a Homoktengert s Kufrba vezet, vagy taln egyenesen Tibesti fel visz? Mindkt esetben a tvolsg meghaladn a tevk teljes t kpessgt s a feketk csak gy rhettk el Dachlt, ha tkzben ozist rintettek, vagy mg tbb ilyen mestersges v zllomst raktak le, mint amilyen a Korsk dombja. Ha valamilyen ismeretlen ozis fekszik a Korsk dombja s Kufra kztt, akkor az nem lehet ms, mint a legends Zarzura, ha pedig Tibesti fel visz ez a titokzatos t, akkor Harding King informtorainak Uveinat ja s Mergja abban az irnyban kell, hogy fekdjk. Ezek a problmk vrtak megoldsra a hbor befejezse utn, de mg eltelt nhny esztend , am g a tudomnyos kutats ismt megindulhatott. A fiatal egyiptomi diplomata, Achmed Mohammed Hassznin a bketrgyalsok idejn bartsgot kttt a Nagy Szenusszival s rszt vett az egyiptomi olasz hatr megllap tsban, Sziva s Szollum kztt. Szayed Idrisz el Szenusszi engedlyvel, 1921 ben Dzsalbl kiindulva, tevehton felkereste a rejtlyes Kufrt. Utjn elk srte beduin n nek ftyolozva az angol Rosita Forbes rn . Rohlfs ta csak 1916 ban jrt fehr ember Kufrban, egy francia hadifogoly, Marchal de Logis La pirre, akit az arabok cipeltek oda mutatba. Hassznin visszafel Dzsaghbub s Sziva ozisnak vette tjt, ezzel felder tve a Nagy Homoktenger szaknyugati hatrnak egy rszt. Az elrt siker jabb, nagyobbszabs exped ci szervezsre sztklte s 1923 teln ismt tban volt kis karavnjval Kufra fel. Ez alkalommal a Kufrtl dlre fekv vidk felder tst tzte ki cljul s Kufrban szerz dtetett tibu vezet kkel vgott neki mersz vllalkozsnak.
9*

182 Kufrtl dlkeletre el szr az rkenu hegyet rte el, belsejben t i b u k t l l a k o t t es ozis hzdik meg, majd a h a t a l m a s U v einat hegyhez rt s felder tette a n n a k ugyancsak lakott ozis vlgyeit. Senki sem t u d t a ezel tt, hogy a Libyai sivatag belsejben 1900 mter abszolt (1400 mter viszonylagos) magassg, egyedlll hegyris emelkedik. Magassgval id kznknt maghoz vonzza Szudn tropikus es it s gy vlgyeiben l a k h a t es ozisokat rejteget. Hassznin Uveinat egyik vlgyben trtnelemel tti sziklakpeket is tallt. Uveinattl dlnek fordulva a mersz k u t a t az r d i s Tekro kutak rintsvel az Ennedi hegysg keleti lejt je m e n t n haladva, 1924 jn. 19 n elrte D a r F u r f vrost, El Fashert. Hassznin volt t e h t az els k u t a t , aki szakrl dlnek tkelt a Libyai sivatag nyugati rszn. Ugyanebben az esztend ben (1923) a francia M. Bru neau de Laborie a Csd t s Vaddai fel l jvet a sze nussziktl sott Szarra kt rintsvel engedly s fegyver nlkl Kufrba rkezett, a h o n n a n b n t d s nlkl engedtk t o v b b vonulni Egyiptomba. Jusuf Kemal egyiptomi herceg 1923 teln a dli Libyai sivatagban, Szudn terletn, terepjr gpkocsikkal Don goltl n y u g a t r a egszen a R a h i b hegysgig t r t el re. Hassznin sikere h a t a l m a s lendletet a d o t t a Libyai sivatag k u t a t s n a k . A dsgazdag tuds Kemal Ed Din egyiptomi herceg elhatrozta, hogy nagy arnyokban folyt a t j a a megkezdett m u n k t . Mr 1923 ban s 1924 elejn K e m a l Ed D i n herceg hernylnc meghajts, terepjr gpkocsikkal k srletezett s t b b , kisebb exped ci u t n felkereste a Korsk dombjt s Kohlfs Kegenfeld nev t b o r t , a h o n n a n elhozta a nmet k u t a t palackba zrt helymeghatroz okmnyt. Hassznin visszatrte u t n , 1924 teln, a Kharga ozisbl kiindulva el szr a Darb el Arbain karavn ton h a l a d dl fel, El Sheb ozisig, ott n y u g a t n a k fordul s Terfaui rintsvel az Uveinat hegyhez r, majd dlnyugat fel folytatja t j t az Ennedi hegysg lbig s onnan

133

keletnek tartva felfedezi a titokzatos Merga ozist. Utjn dr. J. Ball k sri, aki a vilghbor ta a mai napig az egyiptomi trkpszeti intzet vezet je. Ebben az vben (1924) Lancey Forth ezredes, az egyiptomi hatr rsg parancsnoka, Sziva ozistl dlre tevehton 200 km re hatolt be a Nagy Homoktenger buckavonulatai kz. A kvetkez v (1925) december havban Kemal Ed Din herceg terepjr gpkocsikaravnja ismt tban van. Ez alkalommal Dachla ozisbl indul ki s a Korsk dombjn tl kveti Harding King tvonalt. Elri a Kingt l s Blitl ltott hegysg lbt s a lapos tetej meredek sziklaprknyt Grilf el Kebirnek, a Nagy falnak nevezi el. A prkny lbnl sszetorldott homokbuckk kztt azonban nem tall tjrt, hogy megkzel thetn a ltszlag megszak ts nlkli sziklafalat s gy nem tud feljutni a fen s kra. Annak vonulatt kveti teht dlnyugat fel s ezalatt trkpezi a Gilf el Kebir keleti peremt. Uveinathoz rve, krben megkerli a hegysget s behatol annak vlgyeibe. Az szaknak lefut legnagyobb vlgyben, amelyet az ott psztorkod nomd tibuk Karkur Talh nak neveznek, nhny falfestmnyt is tall. Megeml tend , hogy az exped ci Uveinatnl 1926 februrban hajnalban 6 C h mrskletet mrt, ugyanaz nap dlben + 3 2 C t mutatott a h mr . Uveinattl Kemal Ed Din herceg dlnek fordul, majd a Szarra kutat keresi fel s tjn hatalmas dne vonulatokon halad t, azok csapsirnya mr nem a Homoktenger ben jellegzetes szaknyugat dlkeleti, hanem szakkeletdlnyugati, vagyis a passzt szelek irnynak megfelel . 1925 teln Bramley is k srletezik knny auts exped cival s kijelli Vdi Halfa s Szelima ozis kztt a legknnyebben jrhat utat. A kvetkez esztend ben (1927) L. Beadnell, aki Kharga ozisban artzikutak frst vgezte, megb zst kap az egyiptomi kormnytl, hogy a Libyai sivatag belsejben vgezzen k srleti frst. Dr. J. Ball ebben az id ben ll totta fel rdekes elmlett a sivatag alatti v zrte^

131

gekr l. Az eddig ismert valdi (talajv z) ozisok v zszintjnek magassgbl ugyanis kiszm totta, hogy az ozis mlyedsek kztt elterl sivatagos rszek alatt milyen mlysgben fekszik a v ztkr. Beadnell a Terfaui ozistl mintegy 130 km re dlnyugatra, vagyis az Uveinat fel vezet legkedvez bb tirny vonaln kezdte meg munkjt. Msfl esztendeig tart o t t a fradsgos frs, m gnem 1928 karcsony estjn, pontosan a Blitl szm tott 65 m mlysgben feltrt a v z. Az v (1927) legnagyobb teljes tmnye kt szudni angol tisztvisel nek: Newboldnak s Shawnak tevekarav n n a l vgrehajtott utazsa volt El Fasherb l Merga ozisig s onnan Szelima ozison t Vdi Halfba. Rendk vl rtkes felder t tjn a kt angol megllap tja Szudn vegetcis vnek szaki h a t r t , elhalandak a teljesen ismeretlen Tageru s Meidob hegysgek mellett, keresztezik Vdi H a u a r t s tjukon rdekes szikla vsseket s skori leleteket tallnak. Ugyanebben az vben (1927) h a j t o t t a m vgre els auts k srleteimet a N lus vlgye s Baharia ozis kztt, m i u t n az el z esztend ben (1926) a Nubiai sivatagon t sikeresen elrtem K h a r t u m vrost. A kvetkez vben, 1928 ban Beadnell mg a k t befejezse el tt hossz felder t u t a t tesz dlnyugat fel s Kemal Ed Din herceg tvonaltl dlre is elri az Uveinat hegyet. A k t elksz tse u t n , amelyet a fldmr k kt jnak, Bir Messahanak nevez el, 1929 janurjban mg egy felder tst vgez dlfel s keresztl kasul jrja azt a vidket, amelyen Harding King, Ball, Newbold s Shaw feltteleztk a legends Zarzura ozist, de tjn nem tallt semmifle depresszit s gy megd ltek azok a feltevsek, amelyek Zarzurt Torfaui tl dlnyugatra helyeztk. Ez v szn (1929) R. Bagnold rnagy nhny tiszttrsval a Baharia ozisbl kiindulva, behatol a Nagy Ho moktenger keleti dne vonulatai kz. Ugyanekkor Wal pole Baharitl szaknyugatra a h a t a l m a s terjedelm Q u a t t a r a mlyfldet trkpezi, amelynek legmlyebb pontj t a tenger szintje alatt 135 mterrel llap tja meg.

IS"

J n i u s b a n (1929) kt knny tragpkocsival Keletafrikbl jvet, Vdi Halfbl a Szelima ozishoz hajtott a m s attl szak fel felder tettem a Darb el Arbain k a r a v n t n a k Browne (1793) ta mg j r a t l a n szakaszt El Sheb ozisig, majd Kemal Ed Din herceg s Beadnell t v o n a l t kvetve, elrtem Kharga ozison t a N lus vlgyt. Az 1930 ik v janur s februr havban herceg Kemal Ed Din kt exped cit ind t a Baharia s Sziva ozisok kztti vidkre, azok sorn az elhagyott kis Szitra , Areg s Bahrein ozist kutatja t. prilisban (1930) Vdi Halfbl kiindulva kt knny traautomobillal ismt a Szelima ozisba, majd attl 200 km re nyugatra haladtam, Uveinat fel, hogy benzin lerakatot ltes tsek a kvetkez tlre tervezett repl gpes exped cimhoz. Ugyanez v (1930) oktberben Bagnold rnagy, New bold s Shaw trsasgban hrom knny Ford kocsival hossz exped cira indul. El szr a Nagy Homoktenger keleti szln vgeznek felder tst, majd dlnek fordulva, a Gilf Kebir hegysg keleti lejt je mentn haladva, az Uveinat hegyhez rnek. I t t tallkoznak a hegysget lak tibuk egyikvel, de t j u k a t nem folytathatjk dl fel, mert egyik kocsijuk j a v t h a t a t l a n u l eltrik s gy kt kocsival knytelenek kelet fel, Szelima ozison t Vdi Halfba visszafordulni. Bagnold rnagy innen a Darb el Arbain tvonalt kvetve, Kharga ozis fel folytatja tjt. I t t az ozis szaki szln felfedezi a hajdani rmai m u t a t , ezzel lehet v vlik Kharga s Assziut kztt a rendszeres gpkocsikzlekeds. 1930 decemberben Wilson ezredes a Dar Fur bl kiindulva katonai auts exped cijval a dli Libyai sivatagb a n Merga ozisig nyomul el re, majd szakkeletnek fordul s a Laggia kutakon t Dongolba tr vissza. 1931 els hnapjban rendk vli esemnyek sz nhelye a Libyai sivatag belseje. J a n u r 19 n olasz exped cis sereg rajtatssel elfoglalta a szenusszik utols fellegvrt, Kufra ozisfc. Az ozis laki pnikszeren menekltek hrom irnyban.

136

Az a csoport, amelyik Kufrbl egyenesen n y u g a t n a k fordult s a Nagy Homoktengeren t az egyiptomi F a r a i r a ozis fel v e t t e tjt, minden baj nlkl elrte cljt, pedig ez a r i t k n hasznlt k a r a v n t szmtalan buckalncon vezet keresztl. Egy msik csoport a Kufrbl dl fel, a francia Vad dai ba vezet k a r a v n t o n meneklt, ezeket az olasz repl k s tevsosztagok utolrtk, sztszrtk s a menekl ket a Szarra kt krnykn fogsgba ejtettk. Ugyancsak nagy vesztesget szenvedett a menekl k legnagyobb csoportja, amely Salah el Ateuis s Abd el Galil emir vezetse alatt Arkenu s Uveinat fel vette tjt, hogy onnan elrjk Egyiptom s Szudn lakott terleteit. Uveinat forrsai a kzel 1000 f nyi menekl t tevivel egytt nem t u d t k v zzel elltni. A kufraiak t e h t kt csoportra oszlottak, az egyik Kemal Ed Din herceg hernytalpas autinak n y o m n Dachla fel fordult, a msik pedig az Uveinat ban tartzkod t i b u k vezetsvel Merga ozis fel vonult. Jellemz , hogy mennyire nem ismertk a beduinok s a t i b u k a Libyai sivatag belsejt, hogy a kt csoport hetekig bolyongott, m g vgre nhny frfi elrte Dachla ozist s o t t rtes tette az egyiptomi hatsgokat a sivatagban lejtszdott drmrl. Abd er R a c h m a n Zoher egyiptomi hatr rtiszt pldtlan btorsggal s nfelldozssal nhny knny gpkocsival kifutott az ismeretlen terletre Dachl tl dlre s t b b szz ember lett m e n t e t t e meg. Abban az id ben az egyiptomi trkpszeti intzet hivatalnoka, Clayton, hromszgelsi hlzatot ltes tett Vdi Halftl az egyiptomi s szudni h a t r mentn Uveinatig. 0 is tallkozott menekl kkel, akiket a Bagnold fle Uvei n a t n l h t r a h a g y o t t gpkocsi felhasznlsval rszint Halfba, rszint Kharga ozisba szll tott. Uveinati tartzkodsa a l a t t Clayton csak egy kocsival indult felder t t r a , a Gilf Kebir nyugati lejt jnek mentn, amelyet kzel 150 km re kvetett szak fel, anlkl, hogy a h a t a l m a s fens k tovbbi terjedelmt megllap thatta volna. Fordulpontjn, Uveinattl mintegy 200 km re

187

szakra egy a Gilf sziklafalairl alfut vdiban skori sziklarajzokra akadt. Szeptemberre tervezett exped cimon els zben szndkoztam repl gpet felhasznlni, f kppen a titokzatos Gilf Kebir hegysg felder tsre. Tervem, sajnos, repl gpem srlse miatt nem kerlhetett kivitelre, s gy csak Kairtl nyugatra, a Vdi Natrun medencjn tl vgezhettem kisebb felder t utakat. A repl gpes exped cit mr csak 1932 prilisban ind thattam tnak. Hrom knny Ford gpkocsit s egy Moth t pus sportrepl gpet hasznltam. Ez volt az els eset, hogy repl gp a gpkocsikat mozgbzisnak hasznlva behatolt a Libyai sivatag sz vbe. F clom a titokzatos Zarzura ozis felkeresse volt, amelyet az sszes arra vonatkoz adatok gondos feldolgozsa utn, valahol feleton a Korsk dombja (Abu Ballas) s Kufra ozis kztt tteleztem fel. Vllalkozsom teljes sikerrel jrt, mert nemcsak a Gilf Kebir nyugati hatrvonalt llap thattuk meg Clayton fordulpontjtl mg mintegy 150 km re szakra, hanem a hatalmas fens k belsejben a repl gpb l nvnyzettel bor tott vlgyet lttunk meg. Valsz nleg erre a vlgyre vonatkoztak a Vdi Zarzurrl szl bennszltt tuds tsok. Ugyanekkor sikerlt a Gilf nyugati lbtl kiindulva, elrnem Kufra ozist s ezzel el szr szelte t tudomnyos exped ci a Libyai sivatag belsejt kelet nyugati irnyban. 1932 szeptemberben Bagnold rnagy ismt nagyobb exped cira indult. Kharga ozisbl kiindulva, el szr egyenes "vonalban az Uveinat hegysgig halad, ahol Penderel angol repl tiszt katonai repl gpeivel tallkozik. Penderel, Kair fel visszareplve, rtkes felder tst vgezett a Gilf Kebir felett. Megllap totta, hogy a tblahegyek csoportjbl ll fens k kt, szaki s dli rszb l ll. Bagnold Uveinattl amelynek nyugati forrsait ugyanakkor olasz jr r szllta meg a Szarra ktig, majd onnan nyugatnak s dlnek fordulva, az Erdi fens k lejt jn fekv Tekro ozisig haladt. Innen exped cija visszatrt Uveinathoz s miutn Vdi Halfbl zemanyagt p^

13S

tolta, az Uveinat hegyt l dlre, az r d i s Ennedi hegysg mentn, a dli Libyai sivatagba indult. tkelt a Vdi H a u a r o n , majd El Fasher ig folytatta t j t dl fel. I n n e n a Malha krater, Vdi Hauar, Natron ozis s Merga rintsvel ismt szak fel t a r t o t t , vgl Laggia s Szelima ozison t Vdi Halfba ment vissza. Azutn Vdi Halftl, j r a t l a n terleten t, Dachla s Baharia ozis rintsvel t r t vissza Kairba. Tlen (1932) a szudni hadsereg auts s repl gpes exped cija Wilson ezredes s Sandison kerleti tiszt vezetse alatt, El Fasher b l a Vdi H a u a r o n t Ntron ozist, majd Mergt kereste fel, hogy egy o t t rejt z kufrai menekltekb l s guraanokbl ll r a b l b a n d t r t a l m a t lann tegyen. Az exped ci nem sikerlt, mert a rablk a repl gpek kzeledtre Mergt elhagytk s az auts exped ci nem t a l l t a meg a Mergtl szakra fekv , akkor mr sokat h a n g o z t a t o t t Bir Bidi kutat, amelynek kzelben a guraanok elrejt ztek. A kvetkez vre (1933) Kemal Ed Din herceg szolglatban nagyszabs exped cis tervet dolgoztam ki, de az a Libyai sivatag nagy k u t a t j n a k hirtelen halla u t n (1932 aug. 6.) kivihetetlennek ltszott. A trkpszeti intzet ezrt Claytont kldte ki, aki Ain Dalitl kiindulva nekivgott a Nagy Homoktenger buckavonulatainak s knny gpkocsijaival hihetetlen nehzsgek lekzdse u t n , nyugat fel azokon tkelt. Majd dlnek fordult a G ilf Kebir fel s behatolt a repl gpb l l t o t t vlgyembe s attl keletre egy msik es ozis vlgyet fedezett fel. I n n e n Kufrba ment s ismt a Homoktengeren keresztl t r t vissza Bahariba. tkzben Orde Wingate h a d n a g y tevs karavnjval tallkozott, aki kisebb felder tst vgzett a buckk kztt. A Grilft l szakra fekv buckavonulatok folyosiban tallta Clayton azokat a silica veg darabokat, amelyek azta kozmikus drgak * elnevezssel olyan feltnst keltettek. Mrcius h a v b a n vgre mgis elindulhattam exped cimmal, amelyre dr. K d r Lszl egyetemi tanrsegd k srt el. Kharga ozisbl kiindulva, el szr a Korsk

39

dombjt kerestk fel, ahonnan Rohlfs Kegenfeleijhez hajtottam, hogy elhozzam onnan az elhunyt Kemal Ed Din herceg ott elhelyezett okmnyait. Majd a Gilf Kebir keleti lejt jhez rtnk, ahonnan Kdr a Messzaha kthoz hajtott. Felder tettk s trkpeztk a Gilf Kebirt kett vlaszt nagy szakadkot, tkeltnk a hegysgt l nyugatra fekv sivatagon Kufrig, majd onnan visszatrve, a fenns k nyugati lejt jt trkpeztk. I t t sikerlt felfedeznem a Gilf harmadik es ozis vlgyt s tbbek kzt rdekes felfedezst tettnk, ami nagyon hozzjrult feltevsem meger s tshez, hogy t. i. a Gilf vlgyei a legends Zarzura vlgyei vel azonosak. A legendk s az egyiptomi ozis lakk hagyomnya szerint a Zarzura vlgyeket ugyanis tehncsordkkal psztorkod np (tibuk, vagy guraanok?) laktk s itt a Gilf nyugati lejt jn, egy s hegyisvny lbnl, Kdr egy tehn hulljt tallta. A Gilf Kebir legdlibb pontjn emlktblt helyeztem el Kemal Ed Din herceg tiszteletre, majd Uveinathoz hajtottunk, ahol az Ain Dua forrs felett sok trtnelemel tti barlangfestmnyt fedeztem fel. Ezt a felfedezst ks bb az olasz Caporiacco, valamint a nmet Frobenius tanrok, akiknek a festmnyeket megmutattam, maguknak vindikltk. 1933 szn jabb hossztv exped cira indultam Frobenius tanrral s Uveinat szaki vlgyeiben sok szz trtnelemel tti barlangfestmnyt s sziklakarcot fedeztem fel. Arkenu s Kufra rintsvel a Gilf Kebirhez vezettem az exped cit, ahol ismt rendk vl rtkes barlangfestmnyeket talltam. Mindkt esetben tborunktl tvol, csak szudni szolgm k sretben, egyedl bukkantam r a rendk vl gazdag, skori telepekre. A Gilf Kebirt l a Messaha kton s a Szelima ozison t Merga ozishoz hajtottam, ahol sikerlt felfedeznem a titokzatos Bir Bidi kutat. Majd a Ntron ozist s Vdi Hauart kerestem fel, ahonnan a Darb el Arbain karavn ton trtem vissza Assziutba. Ez volt az els alkalom, hogy a Negyven nap tjn a Vdi Haurtl egszen a N lusvlgyig auts exped ci vgighaladt. Az 1934 ik v tavaszn az angol olasz hatrmegllap t

140

bizottsg kereste fel az Uveinat s Merga ozist. Ugyanakkor Kairbl kiindulva, ismt nagyobb exped cit vezettem Uveinatba, majd Kufrn t a Gilf Kebir hegysgbe, az skori telepek rszletes tanulmnyozsra. E n n e k az esztend nek (1934) szn Clayton a British Mzeum geolgiai intzetnek exped cijt vezette a Nagy Homoktenger be, a silica veg lel helyre. A fenti exped cik tvonalai i m m r keresztl kasul jrt k a mg nhny esztend vel ezel tt ismeretlen Libyai sivatagot. Nem m a r a d t ms nagyobb Fehr folt ; mint a dli Libyai sivatagban Vdi H a u a r krnyke s az szaki rszen a Nagy Homoktenger belseje. Mindkett felder tsvel s trkpezsvel 1935 teln vgeztem. Els exped cimat a Darb el Arbainon vezettem vgig a Laggia kutakig, onnan Merga fel fordultam, majd a Ntron ozishoz h a j t o t t u n k . I t t dlkeletnek trve, beh a t o l t a m a R a h i b hegysg belsejbe, ahonnan vgigjrtam dlnyugat fel a Vdi H a u a r t . zemanyag utnptlsrt felkerestem El Fashert, majd visszatrve a Vdi Hauarhoz, a hajdani folymedret a francia h a t r t l ismt a Rahib hegysgig kvettem. Rvidesen u t n a m Shaw exped cija ugyanezt az t v o n a l a t kvette s ugyancsak a Vdi H a u a r trkpezsn dolgozott. Kvetkez u t a m 1935 prilis havban, Baharia ozisbl kiindulva, a Nagy Homoktenger bucka vonulatain ke2 resztl Sziva ozisig vezetett s 12,000 k m trkpezst eredmnyezte. * A Libyai sivatag trkpn nincs tbb Fehr folt, s a rszletekt l eltekintve, mr nem v r h a t u n k Libyban jabb meglep fldrajzi felfedezst. Ez a rszletkutats azonban mg t b b fradsgot s nmegtagadst fog kvetelni azoktl, akik erre vllalkoznak, mert nem fogja meghozni szmukra az t t r jutalm t az els sget. Mgis az a.remnyem, hogy kztk lehetek n is, mert . . . ^visszak vnkozik a sivatagba az, aki azt valaha megismerte*,

FGGELK.
Jelen knyvem a harmadik, amely a Magyar Fldrajzi Trsasg sorozatban megjelenik.* A sorozat jellege megk vnja, hogy a szerz tartzkodjk a mszaki s tudomnyos rszletek olyan fejtegetst l, amely csak fldrajztuds szakembernek rthet . Eddig megjelent knyveimben ezt ppgy kerltem, mint ebben a ktetben. Akit sivatagkutat munkm tudomnyos szempontbl rdekel, annak figyelmt btorkodom ms kiadvnyokban s tudomnyos szaklapokban megjelent munkimra felh vni.** Teljes tudatban vagyok azonban annak, hogy pp a fldrajzszakos tuds knnyen azt a benyomst nyeri a npszer kiadvny olvassa kzben, mintha a szerz csak kalandos utazsokra vllalkozott volna, minden tudomnyos felkszltsg s komoly eredmny nlkl. Ennek a feltevsnek mg inkbb ki van tve az olyan utaz, aki mint automobilista s pilta jrta be az ismeretlen fldrszt. Ezrt az albbiakban nhny szval ismertetem a Libyai sivatagban folytatott munkm mszaki rszt.
*

Az egyiptomi trkpszeti hivatal az Afrikt birtokl hatalmak 1930 ban kttt nemzetkzi egyezmnye rtel
* Autn Szudnban. Franklin, Budapest 1928. Az Ismeretlen Szahara*. Franklin, Budapest 1935. ** Sudan Notes an Records. April 1930, September 1935, January 1936. The Geographicai Journal*. March 1930, J u n e 1934, March 1934, March 1937. Rcentes Explorations dans le Dsert Libyque. Socite Royale de Geographie d'Bgypte 1936.

142

mben vllalta a Libyai sivatag 1 : 1.000,000 lptk trkpnek elksz tst 1936. janurius elsejig. Minden hrom szgeli s trkpez m u n k m ennek a feladatnak jegyben folyt le. A terepben mindenkor 1 : 250,000 es lptkben trkpeztnk, kivve nhny rszlettrkpet, amelyet a szudni hatsgok felkrsre egszen nagy mrtkben (egy angol hvelyk egyenl egy angol mrfld) ksz tettem. A trkp lapokat a kairi trkpszeti intzetben foto metrikus eljrssal a nemzetkzi trkp nagysgra redukltk. E g y i p t o m b a n a hromszgel i hlzatok alappontja a Cheops piramis hajdani cscspontja. Hlzatainkat mindenkor sszektttk az egyiptomi trkpszeti hivatal mrnkeinek s ms k u t a t k n a k (Kemal Ed Din herceg, Newbold, Shaw s Bagnold) hlzati pontjaival. A trkpezs alapjt mindenkor hrom adatcsoport szolglta : 1. A befutott t irnyt vonala. 2. Csillagszati helymeghatrozs. 3. Mszer hromszgels. Az irnyt tvonalat szz terleten mindig a lehet legnagyobb lelkiismeretessggel v i t t k keresztl. Adatait az automobilok el re ellen rztt kilomter ri s az autba bep tett repl gpirnyt llandan jegyzett kurzus vonalai szolgltattk. Nehz terepen (sziklk, homokbuckk) az automobilok egymstl tvolabb haladtak s ilyenkor a vezet kocsirl, prizmatikus irnytvel nemcsak a clpontok a t , h a n e m az utols irnyvltoztats pontjn h t r a m a r a d t msik gpkocsit is bemrtk. Az tfelvtelt minden tszakasz u t n felmrtk az el re fokbeosztssal elltott fldabroszra s az esti tbor helyt csillagszatilag meghatroztuk. Az gy nyert pont szolglt a msnapi tfelvtel kiindul pontjul. A helymeghatrozshoz a fldrajzi hosszsgokat tbbnyire helyi kzpid szm ts szerint, egy keleti s egy nyugati csillagpr tmenetvel mrtk, a csillagpr kzprtkeit vve alapul.

148 Pldul: 1935. prilis h a v b a n Andromeda alfa s bta, Aquila alfa, Lyra alfa, Pegasus g a m m a s Arietis alfa csillagval dolgoztunk. A keleti s nyugati megfigyels kztti eltrs ez esetben tlagban 3'9 msodperc volt, vagyis az o t t a n i szlessg a l a t t mintegy 1100 mter. Greenwich kzpid t (G. M. T.) az els vekben rvidhullm felvev kszlkkel v e t t n k s a fldrajzi hosszsgot ehhez komputltuk. A tvedsek kzparnyosa nem haladta meg a 350 mtert. Ks bb a kairi lead relais ben kzvet tette az id jelzst, s ezt gyakran, kzvetlen a megfigyels megkezdse el tt, prec zis stopperrra vett n k t s azzal llap tottuk meg a csillagtmenet idejt. Ezzel az jszer mdszerrel j o b b eredmnyeket r t n k el, mint a kronomterek leolvassval, mert utbbiak rtja az automobilok r z k d t a t s a i kvetkeztben sokszor vltozott. A szlessgeket csillagprok delels magassgnak megfigyelsvel mrtk. szaki s dli p r o k a t vlasztott u n k , a fenti plda idejben : Cephaeus bta s gamma csillagt szakon s Gru alfa s bta csillagt dlen. A Rktr t t l szakra fekv terleten termszetesen Polaris szal dolgoztunk, a 25 ik szlessgi foktl dlre azonban csak kivtelesen, mert a mly csillaglls mg tiszta leveg ben is hromperces refrakcit okoz. Az eltrsek tlaga nem h a l a d t a meg az 500 mtert. A hromszgelst lehet leg egy kilomteres alapvonalrl vgeztk. A mr lncot hajnalban vagy napkelte a l a t t fektettk ki, a legalacsonyabb h mrsklet idejn. Az el re s visszamrseket helyenknt 25 kilomteres t v r a is vgezt k . S k vidken res benzines kannkbl p tett oszlopokkal, a hegyekben k piramisokkal jeleztk a bemrend p o n t o k a t . A Nagy Homoktenger bucki kztt mrt szgek kzt er s eltrsek m u t a t k o z t a k a szm tskor. E n n e k oka a talaj eltoldsa lehetett. Msutt nem szleltnk hasonl nehzsgeket. Trigonometrikus magassgokat csak a fontos hegyekben m r t n k . A barometrikus magassgmrs t b b prec zis lgslymr vel t r t n t , ezeket tkzben n a p o n t a legalbb hrom

144 szr jegyeztk. Kiinduls el tt s visszatrs u t n az anero dk indexhibjt Kairban ellen riztk. Magassgmrseink kzparnyost visszatrsnk u t n a kairi meteorolgiai intzetben k o m p u t l t k az lland megfigyel llomsok aznapi kzparnyosval. A mgneses elhajlst)) minden szlessgi fokon legalbb ktszer mrtk. Tbbnyire az egyszer mdszert k v e t t k a felkel s lenyugv N a p irnyt bemrsvel. Nhol a teolodittal precizis mrst vgeztnk gy, hogy a kivlaszt o t t csillag egyenl magassgainak megfigyelsvel a teodolitot a meridian ba ll tottuk be s az gy n y e r t valdi irny leolvasst sszehasonl tottuk valamennyi prizmatikus i r n y t n k leolvassnak kzparnyosval. Minden sivatag exped ci legfontosabb tnyez je a helyes navigci. Mg az ismert s mr bejrt terleteken is eltved az ember, ha nem navigl a legnagyobb lelkiismeretessggel. gyszlvn minden egyes tszakaszt irnyt szerint kell megtenni. Rszemr l mindig bep tett, olaj csillap ts, repl gp irnytt h a s z n l t a m az automobilokon is, kt vagy t b b , ugyancsak olaj csillap ts prizmatikus kzi irnytvel egytt. Minden k u t a t n a k megvan a sajt kedvelt mdszere. Newbold, Bagnold s Shaw sohasem hasznltak mst a Liby ai sivatagban, mint nap irnytt. Az egyiptomi sivatag tr kpez hivatal mrnkei s n, mindig mgneses irnytt hasznltunk. Mindkt t b o r k i t a r t a maga iskolja m e l l e t t ; az eredmny m i n d k e t t t egyenl en igazolja. A mgneses i r n y t n e k h t r n y a , hogy nehz bep teni a gpkocsiba. Az automobil fmalkatrszei a legklnbz bb mdon befolysoljk az i r n y t t s sokszor hosszadalmas s nehz kompenzls vlik szksgess. Sohasem lehet egy s ugyanazon automobilt pus kt kocsijn ugyanazon helyre szerelni az i r n y t t . Az egyik kocsin a sebessgvltkar elmozd tsa 1520 fokos kilengst okoz, a msikon a szlvd veg kerete bn tja meg az i r n y t t valamelyik vilgtj irnyban. Megtrtnt, hogy ngy teljesen azonos ikertestvr kocsimon minden egyes g

145

pen ms ms helyen talltam meg azt a pontot, ahol az irnyt arnylag legkevesebb kompenzlssal volt felszerelhet . A bep tett irnyt kompenzlst nagy trelemmel s lelkiismeretesen kell vgezni. Nem elg csak a ngy f vilgtjba ford tani a kocsit, hanem a kzbees nyolcadokra is gyelni kell. Valamennyi irnyt ll, lassan s gyorsan jr motorral kell ellen rizni. Ha brmely irny tlsk kompenzl mgnest beiktatst tenn szksgess, jobb abbahagyni a dolgot s az irnyt szmra ms helyet keresni, mert misem veszlyesebb, mint az agyonkompen zlt irnyt makacs lustasga. A bep tett s kompenzlt irnytt kt hrom nap mlva flttlen ellen rizni kell. Tbbhnapos exped ci folyamn ajnlatos az ellen rzst id nkint megismtelni, br egyetlen eset kivtelvel sohasem tapasztaltam jabb eltrst. Akkor is az akkumultoron meglazult pozit v vezetk okozta az irnyt meg bomlst, mert a laza kbel, a kocsi rzkdtatsaival szikrzst s ezzel indukcis ramot idzett el . A gp villanyvezetkei teht llandan szemmeltartandk. I t t mg megeml tem, hogy a sivatagban nem elg a kitztt irnyt kurzust tartani, hanem ismerni kell az irnyt minden sajtossgt. Az automobilokon ez ppoly fontos, mint a repl gpen. Aki nincsen tisztban az irnyt kilengsek trvnyeivel, az ne navigljon a sivatagban, miel tt meg nem tanulta volna, hogy : A sebessg nvelse, vagy a lefel halads szakra tr ti az irnytt. A sebessg cskkense, vagy flfel halads dlre tr ti ; szak fel forduls kslelteti az irnyt kilengst, dlfel forduls sietteti. Nagyobb biztonsgban van az exped ci, ha a vezet napkzben szakszeren vgezte az irnyt traverz a jegyzst, mintha az esti helymeghatrozsra b zta magt s trtnetesen beborult az g. A sivatag exped ci vezet jnek azonban nemcsak az a feladata, hogy minl nagyobb ismeretlen terletet trkpezzen s hogy svny s nvnytani gyjtemnyt gya
Almsy Lszl: Leveg ben Homokon. 10

146

rap tsa, hanem els s utols sorban mgis csak az, hogy exped cijt vissza is vezesse lakott terletre! f> p Ez pedig az exped cis terv alapos kidolgozstl, a meggondolt keresztlvitelt l s a hasznlt jrmvek kifogstalan karbantartstl fgg. Klnsen utbbi tnyez annyira fontos, hogy mi, akik a Libyai sivatagot jrtuk, ltszlag tbbet szmoltunk be exped ciink szervez i s mszaki tapasztalatairl, mint a tudomnyos eredmnyekr l. Sokszor emeltk el ttem ezt a vdat Kemal Ed Din herceg, Shaw, Bagnold s Clayton ellen, felttelezem teht, hogy engem is sokszor emlegettek a katedra tudsok mint sivatag soff rt. Nem utas tom vissza, kutat trsaim nevben sem, az otthonl k kritikjt. A mzeumok geolgiai s rgszeti gyjtemnyei, az Egyiptomi Trkpszeti Intzet fldabroszai igazoljk szerny munkmat, de sohasem jrhattam volna be a fldteke utols legnagyobb fehr foltjt, ha nem lettem volna automobilista s pilta. Budapest, 1937 szn.

TARTALOM.
Oldal

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.

El sz Egy exped ci kudarca (1931) Nyomok Eltvedtnk (1932) Eepl verseny az egyiptomi ozisok krl (1933) Szomjsg (1934) A Nagy Homoktengerem t (1935) Magyarok leszrmazottjai a N lus szigetn (1935) Abd el Melik (1936) A Libyai Sivatag felder tsnek trtnete Fggelk

5 8 31 41 54 68 84 104 109 121 141

10*