Está en la página 1de 11

1.1. Tng quan v ADSL. 1.1.1.

Lch s pht trin Cng ngh ng dy thu bao s bt i xng (ADSL) l mt thnh vin quan trng ca h xDSL, c pht trin t nm 1989 nh nghin cu ca Joseph Lechleider Bellcore. Hai c im ring ca ADSL l cho php dch v POTS cng tn ti vi truyn s liu trn mt i dy v bng thng hng ln hp hn bng thng hng xung.Bellcore bt u hng pht trin ADSL p ng cc ng dng Video theo yu cu (VoD). ng c thc y cc nghin cu ca Bellcore t u nhng nm 1990 l do yu cu cnh tranh ca cc cng ty vin thng vi cc cng ty cp trong vic phn phi cc dch v VoD ti khch hng. Bell Atlantic trin khai th nhng th nghim VoD u tin s dng ADSL pha bc New Jersey cng lc vi Time Warner ang trin khai nhng th nghim VoD s dng cp Orlando, Florida. Trong cc cuc th nghim ban u ny, tc hng xung cao nht xp x 1,5 Mbit/s phn phi cc lung video MPEG-1. Tc hng ln vo khong 64Kbit/s cho php ngi s dng gi cc yu cu n gin ti video serve (ngha l cc lnh la chn chng trnh v cc chc nng tng t nh VCR tm ngng, quay thun nghch...) Vo gia nhng nm 1990, th trng VoD b chng li do thiu nhu cu. L do cn bn khng phi l do k thut ADSL m do thc t chi ph trin khai cc dch v video cao lm tng gi cc thu bao hng thng. Khch hng khng mun tr cc ph ny khi c cc im cho thu bng hnh r hn nhiu. Khi th trng VoD b thu hp li, c cng ty vin thng v cng ty cp u nhn ra cc c hi mi cho cc k thut ca h. Nhu cu truy nhp internet tc cao mang li c hi mi cho ADSL. Tnh khng i xng ca cng ngh ny rt ph hp cho cc ng dng nh duyt trang Web vi ni dung thng tin hng xung thng i hi bng thng ln hn hng ln. Tc hng ln c ci thin n 640 Kbit/s hoc cao hn v hng xung t 6 n 8 Mbit/s (ph thuc vo chiu di v trng thi ng dy). iu ny c ngha l, tc hng xung cao h tr cc lung video MPEG-2. T s bng thng hng ln v hng xung c cn nhc l 1:10 l gi tr ti u ph hp vi lu lng TCP/IP. Mt im ci tin khc l kh nng thch ng tc cho php hai modem ADSL iu chnh cc tc hng ln v hng xung trn c s trng thi mch vng. Mt u im khc ca ADSL cho truy nhp ADSL l ch lun sn sng ngha l khi thu bao truy nhp Internet khng cn thao tc quay s v ch i v kt ni Internet khng qua tng i PSTN. Vic s dng mch vng ni ht cho c thoi tng t v truyn s liu yu cu cc loi m ng hiu qu hn. K thut m a tn ri rc (DMT), ban u c pht trin Bellcore sau c b sung v hon thin nh cng sc ca gio s M.Cioffi trng i hc Stanford, ngi thnh lp cng ty Amati vo nm 1992. Amati pht trin mt loi modem c tn l Prelude v c cc cng ty vin thng th nghim trn ton th gii nh gi cng ngh. Sau , Amati kt hp cc bi hc rt ra trong cc cuc th nghim ny vo cc modem v b thu pht ADSL th h tip theo. Cng thi gian , cng ty Globespan xng mt k thut m ng cnh tranh gi l iu ch bin pha khng sng mang (CAP) v mt la chn khc na cho m ng l k thut iu ch bin cu phng (QAM), rt gn vi CAP v mt k thut cn bn. Mt s nhm tn thnh vi CAP v QAM v chng c u im l da trn nhng hiu bit c thit lp gia nhng ngi sng lp v sn xut modem bng tn thoi. Ngay t u nhng nm 1990, Bellcore cn nhc nhiu loi m ng khc nhau v la chn DMT da trn th nghim thnh cng v k thut ca Amati. Mc d nhng ngi s dng CAP khng ng tnh nhng DMT c th hot ng tt hn CAP khi c tp m trn ng truyn. La chn m DMT c

th thuyt phc cc t chc tiu chun M v Chu u v cc c tnh ca DMT nhng nhng th nghim v trin khai ADSL ban u li l da trn k thut CAP. Mi k thut m ng u th hin nhng u nhc im ring tu thuc vo trng thi ng dy v vy n ra mt cuc tranh ci v mt k thut tm loi m ng ph hp cho ADSL. i khi nhng cuc tranh ci tr nn gay gt dn n cnh tranh trn th trng. Nhng ngi ng h DMT tp trung vo s chp nhn ca cc t chc tiu chun cn nhng ngi ng h CAP tp trung vo vic trin khai thc t. Nhng ngi ng h DMT bc b con s trin khai vo thi im ny l khng c ngha. Cui cng, cc hng truyn thng do s thc y ca cc nh cung cp dch v la chn DMT cho ADSL. Nhng n lc tiu chun ho quc t cho DMT ca ITU c nh hng ln n s la chn ny. Trong khi nhng n lc chun ho v cc cuc tranh ci vn cn ang tip tc cho lp vt l, cc nhm khc tp trung vo pht trin lp giao vn, mng v tng lin kt. u nm 1994, nhng bc u tin cho vic thnh lp mt nhm cng ngh tp trung vo kh nng trin khai cc cng ngh truy nhp dy ng din ra NewYork. Din n ADSL khng tp trung vo loi m ng m gii quyt cc vn cc lp trn lp vt l. Sau , din n ADSL phi hp vi cc nhm lm vic v cc t chc tiu chun khc bn bc nhiu vn lin quan n cu hnh (end to end) ca ADSL. u nm 1998, din ra mt s kin c ngha trong lch s ADSL, l s thnh lp ca nhm hot ng chung UAWG. Chuyn hng quan tm t video theo yu cu sang truy nhp Internet tc cao to ra mt tiu chun ADSL mi cho vic trin khai rng khp trn th trng. Mt s yu cu nh gim gi thnh cho khch hng, xo b cc kh khn khi trin khai trn din rng nh lp t mng cho nh cung cp dch v v phng php i dy mi. C nhiu xut gim chi ph cho khch hng nh c tnh k thut ca ADSL sao cho tc truy nhp s liu ti a hng xung l 1,5 Mbit/s. Tc ny c la chn cung cp cho khch hng truy nhp Internet v nhng l do sau: - Tc ny kh ph hp cho cc nh cung cp dch v ADSL trong thi gian u. - Tc ny ph hp vi kh nng ca mng ng trc Internet. Ni cch khc, tng tc ng xung ca ADSL ln ti 6-8 Mbit/s khng c ngha g ln v mng ng trc Internet hin nay khng p ng lu lng ln nn iu chnh tc d hng xung ti khong 1,5 Mbit/s l ph hp. - T l gia tc v chi ph ca khch hng c th to ra s cnh tranh vi cc cng ngh khc nh Modem cp. Do thut ng ADSL.Lite ra i v gn lin vi tiu chun mi ny. Tiu chun c vi bng thng hng xung 6-8 Mbit/s c goi l ADSL full-rate hoc ADSL heavy. Nhm UAWG chu trch nhim gip ITU-T trong vic chun ho ADSL.Lite. Cng vic ca din dn ADSL v nhm UAWG b xung cho nhau. Din n ADSL tp trung vo ADSL full-rate v cc vn giao thc lp cao cn nhm UAWG tp trung ch yu vo vic ti u lp vt l cho php truy nhp s liu tc cao trn th trng rng ri. 1.1.2. Khi nim v ADSL Dch v ADSL cung cp mt s knh truyn ti khc nhau vi s kt hp mt s dch v khc: - Dch v ADSL trn cng mt i dy vi cc dch v di tn thoi (bao gm POTS v cc dch v truyn s liu di tn thoi). Tn hiu ADSL chim di tn s cao hn di tn thoi v c tch ra bi cc b lc. - Dch v ADSL trn cng mt i dy vi dch v ISDN. Tn hiu ADSL chim di tn s cao hn di tn thoi v c tch ra bi cc b lc. - Dch v ADSL trn cng mt i dy vi di tn thoi (bao gm POTS v cc dch v truyn s liu di tn thoi) v vi dich v ISDN vi i dy bn cnh. Theo chiu t mng ti pha khch hng (Downtream) cc knh truyn ti c th bao gm cc knh

truyn ti song cng tc thp v cc knh truyn ti n cng tc cao. Trong chiu ngc li (uptream) ADSL ch cung cp cc knh truyn ti tc thp. H thng truyn dn c thit k hot ng trn cp kim loi xon i nhiu c dy hn hp. K thut truyn ti ADSL c xy dng da trn iu kin khng c cun ti v c mt vi trng hp b hn ch ca cc nhnh r c chp nhn. 1.1.3. ng lc v trin vng pht trin ca xDSL Vi cng ngh DSL th cc tr ngi k thut c khc phc dn. Bn cnh , h tng c s php l cho thng tin tc cao ngy cng pht trin tuy c chm nhng gim bt bt n trong u t. Kh nng DSL ngy cng phong ph v cng c nhiu phin bn mi cho DSL nh ADSL2 v Splitterless ADSL2 c ITU-T thng qua khuyn ngh 992.3 v 992.4 vo thng 7 nm 2002. Nhng phin bn khc nhau ca DSL p ng c tng nhu cu cng nh tng iu kin ng dy c th. Cng ngh DSL p ng c yu cu ca cc dch v i hi thi gian thc, tc cao nh: mua sm trn mng, chi tr chi trc tuyn, Chat, gio dc, ln k hoch i li v xem video.Trong cc loi cng ngh truy xut tc cao th DSL c t l khch hng l doanh nghip cao nht: 20%. Vi s ng dy trn 1 t ca th gii th DSL ch chim c hn 2,5%. D bo n cui nm 2005 th s ng dy DSL c th t c n con s 200 triu. * Tng lai ca ADSL ADSL s c tch hp vo h thng mch vng s (DLC) trn cp dnh cho cc mch vng khng ni trc tip t CO. ADSL rt thch hp cung cp tc bit cao trn mch vng DLC, m rt him khi di qu 3,7km (12 kft). Mc d c cc tiu chun cng nghip cho ADSL (ANSI T1.413), cc h thng ADSL ban u khng lm vic vi nhau. Ngi ta ch i nhng n lc ca cc nh sn xut ADSL v cc u ban tiu chun t c kh nng kt ni cho cc h thng ADSL tng lai ca nhiu nh sn xut thit b. Ngoi lp vt l, kh nng kt ni yu cu tng thch th tc tt c cc lp. Ngi ta nhn thy ngy cng r rng rng ADSL l cng ngh truy nhp m ch chuyn giao khng ng b cn m rng ti khch hng gia nh v cc vn phng nh. Trc khi c ADSL, ATM t ra hn ch cho nhng khch hng chu c gi kt ni ng truyn 45 Mbit/s v ln hn thng ch c ti khu thng mi ln v mng ng trc. Ngi ta ang nghin cu truyn ti ATM trn cc c tnh thng nht ca ADSL: li truyn, tr, khng i xng v t ng thay i tc . Trong thi gian ti, ngi ta tp trung vo pht trin ADSL ln ti tc cao ti 10 Mbit/s thu v 1,5 Mbit/s pht. Tuy nhin hng ny b mt dn do trng vi VDSL, cc lo ngi v tng thch ph v cc vn lin quan ti nhu cu s dng tc ny. Thay vo hin nay ngi ta tp trung vo ci thin phm vi mch vng cc tc gn 1Mbit/s, gi thnh thp, tiu th nng lng thp v gim xuyn m. Cc h thng ADSL ang c pht trin truyn a mch thoi s ngoi truyn d liu tc ln. 1.2. c im k thut v cng ngh ADSL. 1.2.1 Nhng c tnh k thut ca ADSL - K thut m ho ng trong ADSL CAP v DMT l u l cc kiu iu ch to m ng hiu qu hot ng di tn s cao pha trn bng tn thoi. Do DMT v CAP c nhng nguyn l hot ng rt khc nhau nn mt b thu pht p dng k thut DMT khng tng thch vi b thu pht da trn m CAP. M a tn ri rc DMT Modem ADSL da trn DMT bao gm rt nhiu (256) modem con, mi modem con c bng tn khong 4KHz, hot ng ng thi. DMT s dng rt nhiu knh mang to thnh cc knh con, mi knh con

mang mt phn nh ca tng s thng tin. Cc knh con ny c iu ch mt cch c lp vi tn s sng mang tng ng vi tn s trung tm ca knh con v c s l song song. Mi knh con c iu ch QAM v c th mang t 0 n 15 bit/symbol/Hz. S bit thc t c mang trn mt knh ph thuc vo c tnh ng dy. Mt s knh con b nh hng ca nhiu t bn ngoi c th khng c s dng. Theo l thuyt, di bng tn ln nht hng ln l: 25 knh x 15 bit/symbol/Hz/knh x 4 KHz = 1,5 Mbit/s Di bng tn ln nht hng xung l: 249 knh x 15 bit/symbol/Hz/knh x 4 KHz = 14,9 Mbit/s S iu ch DMT: M DMT chia bng tn thnh cc knh nh. Mi knh c mt sng mang ring, khng ph thuc vo nhau. Tn hiu c a ti b m ho pha pht chia thnh cc knh nh c sng mang ring, cc knh ny c kim tra xc nh xem liu chng c th dng truyn thng tin hay khng, ri c tnh tng ca cc sng mang o v b bin i D/A. Ti pha u thu tn hiu c x l FFT gii m chui bit ti. u nhc im ca phng php m ho DMT u im: Truyn c tc bit ti a trong cc khong bng tn nh bi v cc knh con c lp c th thao tc mt cch ring bit vi cc ng dy c xem xt. DMT o t s S/N mt cch ring bit i vi mi knh con v n nh s bit c mang bi mi knh con tng ng. Thng thng, cc tn s thp c th mang nhiu bt hn bi v chng b suy hao nh hn ti cc tn s cao. DMT linh hot hn trong vic iu chnh tc truyn, n c th thch ng tc d liu i vi iu kin ng dy c th. Mi knh con mang mt s bit c th ph thuc vo t s S/N. Bng vic hiu chnh s bit trn mt knh, DMT c th t iu chnh tc bit d liu. Nhc im: Do c nhiu sng mang nn thit b rt phc tp v t. iu ch pha bin khng sng mang - CAP Phng php iu ch pha bin khng sng mang ny da trn phng php iu ch bin cu phng QAM. V th phng php ny hot ng tng t nh QAM, s dng c iu ch bin v iu ch pha. S khc nhau gia CAP v QAM trong vic thc hin chng. Vi QAM, hai tn hiu c kt hp trong mt min tng t. Tuy nhin, do tn hiu sng mang khng mang thng tin nn CAP khng gi mt cht sng mang no. Tn hiu iu ch c thc hin mt cch s ho nh s dng hai b lc s vi cc c tnh bin cn bng v khc pha. Tn hiu iu ch CAP l s ch khng phi l tng t do tit kim c chi ph. Tuy nhin chnh s vng mt ca sng mang li to nn nhc im ca CAP l chm sao m ho ca CAP l khng c nh trong khi chm sao m ho ca QAM l c nh. Do b thu CAP phi c chc nng quay pht hin ra v tr c lin quan ca chm sao. Cc bit d liu c a vo b m ho, u ra b m ho l cc symbol c a n cc b lc s. Tn hiu sau khi qua b lc s ng pha v lc s lch pha 900 s c tng hp li, i qua b chuyn i D/A, qua b lc pht v ti ng truyn.

Ti u thu, tn hiu nhn c qua b chuyn i A/D, qua cc b lc thch ng v n phn x l sau l gii m. B lc pha thu v b xl l mt phn ca vic cn bng iu chnh chnh mo tn hiu. u nhc im ca phng php CAP u im: Do CAP da trn QAM mt cch trc tip nn n l mt k thut hon thin d hiu v do khng c cc knh con nn thc thi n gin hn DMT. Trong CAP, vic thc thi tc c th t c bi vic thay i kch c chm sao m ho (4-CAP, 64-CAP, 512-CAP ...) hoc bng cch tng hoc gim ph tn s dng. Mch thc hin n gin. Nhc im: Khng c sng mang nn nng lng suy gim nhanh trn ng truyn, v cng do khng c sng mang m tn hiu thu ch bit bin m khng bit pha do u thu phi c b thc hin chc nng quay nhm xc nh chnh xc im tn hiu. 1.2.2. M hnh tham chiu h thng ADSL. Cp modem ADSL kt ni my tnh ngi s dng vi mng thng tin thng qua cc kt ni ADSL. Theo yu cu ca ni dung ny, c T1E1.4 trong ANSI T1.413 v TR-001 trong ADSL Forum u nh ngha m hnh tham chiu cho kt ni ADSL. Bi v m hnh ca ADSL Forum l m rng tham chiu ca ANSI T1.413, chng ta s s dng m hnh ANSI T1.413 cho nhng tho lun v lp con PMD ca lp vt l. + Mng phn b trong nh thu bao c th l mt mng cc b LAN hoc c th l kt ni trc tip gia mt modem v mt PC hoc mt card modem cm trong ADSL v bus my tnh.

* M hnh tham chiu ATU-C. ATU-C ti u ra ti giao din U trn ng dy, s xut hin nhng hot ng: a. Ch dn tc knh thng qua mt hoc hai "ng dn ngm" c h tr trn giao din ADSL. b. To cc m d vng (CRC) v cc m sa li cho d liu. c. Chia d liu thnh cc cu trc khung v siu khung lp vt l. d. M ho a m cho tn hiu DMT. e. u ra tng t trn i dy ng xon. Cp modem c th c nh cu hnh cho thng tin ca chng s dng c mt hoc hai ng dn. Chng hn nh, mt h thng thc hin cc chng trnh tng tc hnh nh c th c t ng dn lung n AS0 trong ng xen, cn t cc knh song cng LS0 trong ng dn nhanh. Knh AS0 c th mang dng d liu MPEG, cn cc ng dn khc c th c s dng d liu iu khin tng tc ngi s dng cho h thng video. iu ny c th tri ngc li vi vic thc hin ti u thng tin d liu. Knh AS0 mang lu lng ATM trn ng n trong ng nhanh. Lu lng ng i c mang trong knh song cng LS0, cng trong ng nhanh (v ch mang lu lng trong hng i) Mc d bn ng n n cng v ba ng i song cng c nh ngha trong tiu chun, trong bt k cu hnh no ca ATU-C v ATU-R khng phi tt c chng u c s dng. Chng hn nh trong hai v d trn ch c AS0 v LS0 c nh hnh cho kt ni. Bng thng dnh cho ng ADSL c ch nh gia nhng knh nh hnh ny. Mi knh c th c ch bng thng theo cc n v 32Kbps cho n bng thng ti a ca ng i hay ng n trn ng ADSL.

Trong trng hp h tr cho ATM, th ATU-C v ATU-R m nhim chc nng TC ca ATM (ATMTC). Tham chiu thi gian c h tr trong ATU-C. iu ny cho php cung cp cc tn hiu thi gian 8kHz ti ATU-C v ATU-R ng b mng. Cc knh h tr thng qua hai ng dn bao gm cc cu trc khung v s (c 4000 khungsiu khung vt l. Mt khung c to ra trong 250 trong mt giy) v ni dung d liu cho tt c cc knh c thc hin thng qua kt ni. Cc knh mang qua ng dn ngm nhanh c th hin trong khung trc khi gi chng qua cc ng dn gin on. Mi khung c m ho thnh tn hiu DMT nh l mt k hiu DMT n; ngha l khung c m ho ti mt thi im thng qua cc m. Chng hn kch thc ca khung theo byte l mt chc nng ca tc ng dy c h tr bi kt ni gia hai modem. Tc p ng nhanh hn s h tr cho khung ln l p ng chm. 67 khung hp thnh mt siu khung, c kt thc bi k hiu ng b. 1.2.3. Cc cu hnh h tr ATM Khi ATM c h tr thng qua giao din ADSL, giao din V h tr hai knh ATM0 v ATM1. ATM0 lun lun c h tr, trong khi ATM1 l mt knh la chn th hai cho php h tr kp (ng thi s dng c ng dn nhanh v xen). Vic ATM tun th giao din V ADSL h tr cho iu khin lu lng gia mng ATM v ATU-C m bo rng b m ATU-C khng b thiu hoc trn. Nu ch c mt ng dn ngm c h tr, ATM0 c nh hnh vi mt knh mang n cng ng n, AS0 v mt knh song cng ng i, LS0. Nu nh knh ngm kp c h tr th giao din ATM th hai, ATM1 c h tr cho c knh mang AS1 v LS1 c s dng mang ng dn ngm th hai. 1.2.4. To khung di khung c quyt nh bi tc d liu tng ng ca giao din. K hiu DMT c m ho ti tc 4000 baud, ngha l tng ng s. Lng d liu tht s c m ha trong mt chuyn i lvi 250 chc nng ca trng thi ng dy. Tu theo trng thi ng dy lc bt u chuyn i, s m h tr v lng d liu c m ho trong mi m s thay i. Cc m trong phm vi nhiu ca ph c b i, v iu phc tp ca m ho chm k hiu trong mi m s l vic truyn ti u cho cc trng thi ng dy ring bit. Mt khung bao gm d liu m c th truyn thng qua giao din DMT nh l mt k hiu, ngha l ti mt thi im mi khung bao gm d liu cho b m d liu nhanh v xen cng nh l cc bit dnh cho sa li, qun tr v qun l ng ADSL. 1.2.5 Cc phng php k thut truyn dn song cng Hu ht cc dch v DSL i hi hai chiu (song cng) trong vic truyn d liu, thm ch tc bt theo cc hng ngc nhau l khng i xng. Cc modem DSL s dng cc phng thc song cng tch bit cc tn hiu trn cc hng ngc nhau. C 4 phng thc song cng khc nhau: song cng 4 dy, trit ting vng, song cng phn chia theo thi gian, v song cng phn chia theo tn s. Phng thc song cng trit ting vng v song cng phn chia theo thi gian c s dng trong modem ADSL. Trit ting vng l dng ph bin nht ca ghp knh trong DSL hin i, ang c chun ho s dng trong ISDN, HDSL, v ADSL. Ting vng l s phn x ca tn hiu pht vo b thu u gn. Ting vng ng ngi l bi v cc tn hiu i theo c hai hng ca truyn dn s v cng tn ti ng thi trn cc ng truyn dn i dy xon, do vy ting vng l tp m khng mong mun. Ting vng l mt phin bn b lt ra ca tn hiu pht. B trit tiu ting vng to ra mt bn sao ca tn hiu pht b lt ra v loi b n ra khi tn hiu nhn. Mi tn xuyn qua b trit ting vng trong . Cc b trit ting vng phi c kh nng loi b ting vng khong 50 dB hoc cao hn i vi ISDN, khong 60dB hoc cao hn i vi HDSL, v khong trn 70 dB i vi ADSL. Cc mc trit ting

vng l khc nhau bi v HDSL v sau l ADSL s dng cc tn s cao hn s suy hao ln hn, iu c ngha l b nhn phi gim ting vng tn s cao xung mc thp hn cc tn s nhn nh nht. t c loi b ting vng cao, b trit ting vng phi quyt nh cc h s ting vng tng thch vi chnh xc cao. Mt vi b trit ting vng cng s dng cu trc ca cc thnh phn ting vng phi tuyn, khng th i din ton b cc sn phm ca cc mu tn hiu c truyn. Trit ting vng phc tp hn so vi ghp knh 4 dy. Tuy nhin, tin ti cc mc x l tn hiu s cao trong VLSI, trit ting vng thm ch i vi hu ht cc trng hp kh (ADSL) th thng c chi ph khng ng k v thng c s dng trong thc t. 1.3 Thit b ADSL. 1.3.1 Cu trc h thng ADSL. Ni gia mi nh thu bao v tng i l mt i dy ng xon i thng c gi l mch vng thu bao ni ht. i vi ADSL full-rate, cc b chia c t hai pha u cui mch vng tch tn hiu Post v ADSL. B chia bao gm mt b lc thng cao HPF tch ring phn s liu bng tn cao v b lc thng thp LPF tch phn bng thoi. Pha khch hng, mt b chia c th c lp t ti im phn cch gia mng ca nh cung cp v mng ng dy trong nh (b chia pha khch hng ch bt buc i vi ADSL full-rate v l ty chn i vi ADSL lite). Ti im phn cch cn c thit b giao din mng (NID) vi chc nng l im phn bit mng ca nh cung cp dch v - khch hng v bo v ng dy vo nh thu bao. B chia t sau NID (i khi c kt hp ngay trong NID) v t y c hai i dy ring. i th nht thng l i dy c sn cung cp dch v thoi. i th hai c th c lp mi cung cp dch v ADSL. Sau , i dy ADSL kt ni ti modem ADSL trong nh khch hng gi l khi kt cui ADSL u xa (ATUR). Thu bao nu ang s dng ISDN (2B+D) th LPF phi lc bng cao hn so vi POTS. i vi m 2B1Q, ISDN(2B+D) chim 80khz, m 4B3T th chim ti 120khz. Cc b chia cng c lp t pha tng i ni mch vng ni ht kt cui ti gi phi dy (MDF). i vi ADSL, mt i dy kt ni mi mch vng vo mt b chia pha tng i (thc t c nhiu b chia to thnh mt gi b chia kt cui cho nhiu mch vng). Ging nh trong trng hp c b chia pha thu bao, c hai i dy i ra khi b chia pha tng i. i th nht kt ni ti chuyn mch thoi cung cp dch v thoi truyn thng. i dy th hai kt ni ti mt thit b to thnh cp vi ATU-R c gi l khi kt cui ADSL pha tng i (ATU-C). hiu qu, cc modem ATU-C c kt hp vi chc nng ghp knh to thnh mt b ghp knh truy nhp DSL (DSLAM) pha tng i v c kt ni ti mng ca nh cung cp dch v. Trong thc t, cc thit b DSLAM c th cung cp khng ch ADSL v SHDSL m cn cung cp cc loi DSL khc na tu theo nhu cu ca khch hng. C th thy giao din pha ngi s dng ca DSLAM ny bao gm cc khi kt cui ng dy thu bao cho ADSL v SHDSL. Card SU-ADSL cung cp 32 khi ATU-C. Tng s thu bao ADSL m DSLAM ny c th cung cp l 480. Ngoi ra mi Card SU-SHDSL cung cp ti a 16 cng thu bao. Nh cung cp c th cho php lp t Card SU-VDSL nu khch hng c nhu cu. CLU l khi x l trung tm cung cp giao din ti mng li thng qua Bus giao din. Ngoi ra cn c cc giao din in E3 v nxE1 (n = 1, 2, 3,... , 8). DSLAM c cc chc nng sau: - u ni cho: Phin dch cc nhn dng lung o v knh o (VPI/VCI) gia tn hiu t mng li (giao din NNI) v tn hiu xDSL pha thu bao (giao din UNI). PVC c thit lp thng qua cc chc nng u cho ny.

- Ghp knh VP: Ghp cc t bo ATM pha ng dy xDSL ca thu bao vo lung ATM/SDH pha mng li v ngc li. - Ghp knh VC: Thc hin chc nng ghp knh VC s gip gim s lng cc lung o VP pha chuyn mch ATM (tu chn). Ngi ta c th s dng cc b nh tuyn bng rng IP thay cho chuyn mch ATM. Tng t nh vy, mt s nh cung cp cn s dng chuyn mch ATM ngay trong DSLAM tn dng kh nng ghp knh thng k ca ATM, gim c dung lng cho cc cng pha mng li ca DSLAM. - Qun l lu lng: Lu lng t cc loi dch v c cp khc nhau nh tc c nh CBR, tc thay i-thi gian thc VBR-rt, tc thay i-khng thi gian thc VBR-nrt, tc khng xc nh UBR c th truyn i ng thi. Trong UBR c x l mc u tin thp nht, cn CBR c u tin cao nht. Ngoi ra, DSLAM cn c giao din 10 Base-T Ethernet phc v cho cc chc nng OAM ca nh khai thc mng. Trong XpressLink, b chia pha tng i c b tr thnh Card lp ngay trn gi my ca DSLAM v c 32 cng cho mi Card. Khi ATU-R hay modem ADSL pha nh thu bao (CPE) c th tch hp cng vi b chia hoc tch ri. Bn thn ATU-R c th dng Card nm ngay trong PC (modem ni) hoc nm ngoi ging nh cc modem thoi thng thng hin nay.

1.3.2. Thit b BRAS BRAS (Broadband Remote Access Server) l thit b tp trung lu lng t xa bng rng, c nhim v tp trung lu lng t cc DSLAM-Hub (DSLAM) theo phng thc gim thiu cc kt ni Logic. N tp trung cc kt ni Logic t cc DSLAM-Hub ri tp hp li thnh mt hoc vi kt ni Logic truyn ti qua mng trc ti cc kt ni th hai ca cc kt ni Logic (ISP, Office, ...) trong mt vng xc nh v kt chuyn lu lng trn mng trc ATM+IP v thc hin cc chc nng RAS nh: xc nh quyn truy nhp, tnh cc, kt ni dch v... . BRAS iu khin vic truy nhp ca DSLAM vo mng li, ng thi n c th truy nhp iu khin ti tng thu bao. BRAS h tr vic tnh cc theo gi d liu (packet), thi gian v theo a ch kt ni. BRAS c lp t ti cc nt truyn dn lin tnh v ni tnh ca mng PSTN thun tin cho vic kt ni vi cc DSLAM-Hub (DSLAM) v mng trc. Kt ni gia BRAS vi h thng qun l v cung cp dch v theo dng hnh sao vi giao din kt ni l Fast Ethernet/Giga Ethernet (quang) theo cu hnh 2+0. Cc cng FE/GE c phn b trn 2 tuyn, si khc nhau (phn tp) m bo an ton mng. Kt ni gia BRAS vi mng INTERNET: S dng giao din FE/GE v phi c phng n kt ni d phng m bo an ton. 1.3.3. Thit b DSLAM-Hub. DSLAM-Hub l b tp trung lu lng c tch hp tnh nng tp trung (Concentrator) c lp t ti cc tng i Host tp trung lu lng ca cc DSLAM dung lng nh kt ni ln BRAS. Kt ni gia cc DSLAM-Hub ln BRAS v ln mng trc thc hin theo phng thc kt ni trc tip. Giao din kt ni c s dng l nxSTM-1 (quang), dung lng truyn dn SDH v si quang hin c mi khu vc. 1.3.4. Thit b DSLAM. DSLAM (Digital Subscriber Line Access) l thit b tp trung cp thp hn Hub c lp t ti cc tng i v tinh. DSLAM kt ni vi ng dy in thoi ti gi MDF thng qua cc b phn tch (Splitter)

bo m truyn ng thi s liu Internet v thng tin in thoi thng thng (truyn thng). Kt ni ga cc DSLAM v DSLAM-Hub c kt ni theo kiu hnh sao giao din kt ni s dng l nxE1 hoc n x STM-1(in hoc quang). 1.3.5. Thit b u cui khch hng CPE-Splitter. Cc thit b u cui CPE bao gm: - ADSL modem vi giao din USB - ADSL Router - ADSL modem vi giao din Ethernet Thit b u cui khch hng bao gm mt lot cc thit b, card giao tip thc hin chc nng chuyn i d liu ngi s dng thnh dng tn hiu xDSL v ngc li. DSL CPE tiu biu l PC NIC, DSL modem, DSL bridge, Router. Ti thit b u cui ngi s dng v ti CO, kt ni ADSL s dng hai b splitter khc nhau nhm m bo mt phn tch thng tin ca dch v thoi truyn thng v dch v ADSL. Cu to bn trong ca hai b phn chia ny c th khng ging ht nhau, tuy nhin chng u da trn cng mt s cu trc bn trong nh trnh by trn. B thit b CPE Splitter ny cn oc gi l Remote POTS splitter phi hp vi POTS splitter t ti DSLAM nhm phn tch tn hiu tn s. CPE Splitter cn phi h tr 03 giao tip RJ-11: Mt dnh cho kt ni LocalLoop, mt cho kt ni ti DSL CPE v mt dnh cho kt ni ti my in thoi. 1.4. Mng ADSL H thng mng ADSL l h thng mng c c h tr thm cc thit b ADSL. Vic b sung cc thit b ny cho php ngi truy nhp mng c th s dng c cc dch v bng rng theo yu cu. Nh vy h thng mng ADSL l h thng mng mi, da trn nn tng ca mng c cung cp dch v s liu. Ht nhn chnh ca mng ny l cc khi thu pht ATU (ADSL Transceiver Unit) m ATU-R pha khch hng cn ATU-C pha nh cung cp dch v. Hai khi ny thc hin cc phng thc, trao i cc bn tin v truyn s liu theo mt cch thc nht nh. Phn sau y trnh by chi tit, c th v s nguyn l v cch thc hin cc cng vic ny. Cng ngh ADSL khng ch n thun l Download nhanh cc trang Web Internet v my tnh cc nhn gia nh m ADSL l mt phn trong kin trc ni mng tng th h tr mnh m cc ngi s dng dn dng v doanh nghip nh tt c cc dch v thng tin tc cao. y dch v thng tin tc cao c ngha l thng tin c tc d liu t 1 hay 2Mb/s tr ln. Vi dng n gin nht ca kin trc ny khch hng cn phi c mt b modem ADSL. Modem ADSL c mt s jc cm RJ11 dng cho cc my tnh hin thi SOHO. Cc cng khc c th l cc cng 10 base-T Ethernet kt ni my tnh c nhn hay cc hp giao tip TV dng cho rt nhiu dch v khc nhau. Hin nay cc nh sn xut cho ra i cc loi modem giao tip vi my tnh thng qua cng USB. Mt b tch thc hin tch dch v POTS ra khi cc dch v s, b tch gm mt b lc thng cao ly tn hiu s v mt b lc thng thp cho tn hiu thoi. Loi ny cn c gi l ADSL G.DMT. Mt loi khc l ADSL G.Lite, loi ny thay v phi lp t b POTS splitter nh thu bao ta ch cn lp t cc b microfilter d lp t v c gi thnh r hn nhng t tc s liu trn ADSL km hn. Pha tng i cng c cc b tch sau gi phi dy. T b tch c hai ng i ra, mt ti chuyn mch

thoi cung cp POTS, dy th hai c kt ni ti ATU-C. tit kim chi ph, thun li cho lp t... ngi ta t cc ATU-C li vi nhau to thnh DSLAM. B ny c kh nng ghp cc ng s ADSL pha khch hng cho mt u ra ti mng ca nh cung cp dch v. p ng cc yu cu ca khch hng v c nhim v chuyn i ngc li v pha khch hng. Pha tng i, dch v thoi tng t c chuyn sang cho b chuyn mch tng i bi mt b tch dch v khc. Vng thu bao ADSL c kt thc Access Node (node truy cp). Node truy cp l mt dng ca DSLAM thc hin ghp cc ng dy ADSL li vi nhau. Mt bn kia ca node truy cp c kt ni vi cc b nh tuyn TCP/IP (TCP/IP router) hay cc b chuyn mch ATM (ATM switching). Cc b chuyn mch v cc b nh tuyn ny cho php ngi s dng truy xut dch v h chn la. Trong nhiu trng hp cc server c th c t gn tng i ni ht. Trong trng hp in hnh l cc server cung cp dch v truy xut Internet, cc server lm vic ti nh, server cung cp dch v video theo yu cu hoc server cung cp cc dch v thng tin qung co. Nhng dch v TCP/IP hay ATM u c ADSL h tr. Trong tng i ni ht, dch v in thoi tng t c chuyn sang cho b chuyn mch thoi PSTN qua mt b tch dch v t ti tng i, cn cc trng hp ADSL c b DSLAM ghp li. Khc vi ISDN, ta khng phi thc hin bt k mt thay i no trn phn mm chuyn mch ca tng i ni ht khi trin khai dch v ADSL. Hn na ADSL li lm gim lu thoi vn lm tc nghn cc thit b chuyn mch, truyn dn thoi do cc dch v s liu gy ra. Lu rng, cc ng lin kt ADSL vn phi s dng cc b DACS (Digital Access and Cross Connect) gom lu lng a n cc nh cung cp dch v. D nhin cc nh cung cp dch v ny cng l cc nh cung cp cc ng lin kt ADSL nn tt c cc dch v c th t trc tip ti tng i. Tuy nhin trn thc t c 2 cch thc hin vic cung cp dch v ny. Theo cch th nht th cc ng lin kt ADSL c tp trung ti DSLAM v chuyn sang cho thit b DACS. DACS a n h thng truyn dn tc cao nh ng truyn T3 khng phn knh chng hn c tc 45 Mb/s dn n nh cung cp dch v Internet. Tt c cc lin kt u c kt thc ti b nh tuyn Internet v cc gi d liu c chuyn vn hai chiu nhanh chng vi Internet. Tng tc ca cc lin kt ADSL theo mi chiu khng qu 45 Mb/s phng php ny. Phng php th hai l im truy xut (access node) c lin kt trc tip ti mt b nh tuyn IP hay b chuyn mch ATM c t gn im truy xut. Trong phng php ny vn s dng vic tp trung lu lng vo mt ng truyn vt l t im truy xut ti b nh tuyn IP hay b chuyn mch ATM. Hin nay, hu ht cc im truy xut ADSL u ch thc hin vic ghp lu lng n gin. Ngha l tt c cc bit d liu v gi d liu vo ra im truy xut u c truyn ti bng cc mch n gin. V d c 10 khch hng ADSL nhn d liu theo chiu xung vi tc 2 Mb/s v gi d liu i theo chiu ln l 64 Kbps th lin kt gia im truy xut v mng dch v phi c dung lng ti thiu l 10 x 2 Mb/s = 20 Mb/s cho mi chiu trnh hin tng tc nghn hay b bt gi s liu. Mc d tc d liu theo chiu xung l 64 Kb/s x 10 = 640 Kb/s nh hn 20 Mb/s rt nhiu nhng do bn cht truyn dn i xng ca cc ng truyn ghp knh s nn tc hai chiu phi nh nhau. Vic ci tin cc h thng ADSL c th c thc hin bng ghp knh thng k im truy xut ADSL hay cung cp cho b DSLAM mt vi kh nng chuyn mch gi trc tip. Nu thc hin ghp knh thng k th da trn bn cht xut hin tng cm ca s liu kiu gi b tr cc ng lin kt tc thp hn v khng phi lc no tt c cc khch hng u ang gi gi s liu. Trng hp nu im truy xut ADSL c sn b nh tuyn hay kh nng chuyn mch ATM th dung lng ghp cng nh hn. D thc hin cch no i na th dung lng ghp cng gim hn 20 Mbps cho v d trn. 1.5. Kt lun

Cng ngh ADSL l mt gii php cng ngh kh thi thc hin truy nhp cc dch v bng rng hin nay nhiu ni trn th gii v c la chn a vo nhm p ng nhu cu s dng dch v bng rng Vit Nam hin nay. Trong chng ny em ch yu tp trung tm hiu mt s vn v cng ngh ADSL. Nhm a ra cc khi nim, nhng c im k thut v cu trc mng ADSL.