Está en la página 1de 5

2012ko ekainaren 6an 6 de junio de 2012 Kursaal [Donostia-San Sebasti' n] a

GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMEI LAGUNTZEKO ZUZENDARITZA/ INMIGRAZIOA ETA ANIZTASUNA KUDETZEKO ZUZENDARITZA


2012ko ekainaren 6an Kursaal. (Donostia-San Sebastin)

INMIGRAZIOA ETA INDARKERIA MATXISTA jardunaldia


Topaketa honen bidez, genero-indarkeriari buruzko ideia eta proposamen ezberdinak edukiera izan ditzaten eztabaida eta hausnarketarako eremu bat sortu nahi da, eta batez ere, emakume etorkinek pairatzen duten indarkeria eta honi aurre egiteko estrategien inguruan. Jardunaldia, bereziki, arlo honetan lan egiten duten profesionalei zuzenduta dago. Helburuak honako hauek dira: Genero, indarkeriak giza eskubideengan dakarren urratze larriari informatu, kontzientziatu eta sentsibilizatu. Emakumeen kontrako indarkerien testuinguru unibertsalean sakontzea. Genero-indarkeriaren biktimak diren emakume etorkinentzat esku-hartze eredu egokienak ezku-hartze eredu egokienak ezagutzea. Emakume etorkinentzat arreta-jarraibide egokiak zein diren jakitea. Arreta-esperientziak eta erantzunak trukatzeko asmoz, interakzio-espazio bat sortzea.

GOIZEAN
9:00-9:30 9:30

EGItArAUA

Egiaztatzea eta material-ematea. Jaurdunaldiaren aurkezpena: Mariola Serrano Argeso, Genero-Indarkeriaren Biktimei Laguntzako zuzendaria eta Miguel Angel Gonzlez Martn, Inmigrazio eta Aniztasuna Kudeatzeko zuzendaria. Marko txostena:

10:00

Emakumezkoen migrazioa eta emakume etorkinen kontrako indarkeria


Miguel ngel Mateo Prez, Alacanteko Unibertsitatearen Lan Sozialeko eta Zerbitzu Sozialetako Departamentuaren irakasle titularra.
11:00 11:30

Atsedenaldia-kafea

Babes-mekanismoak: L.O 4/2000 Atzerritarren Legea eta L.O. 1/2004 Lege Integrala
Maria Naredo, legelaria eta emakumeen giza eskubideetan espezializatutako ikertzailea.

12:30-14:30

Indarkeriaren biktimak diren emakume etorkinenganako arreta: erronkak:


Angela Botero, antropologoa eta genero aditua. La Posada de los Abrazos. Ana Murcia, Garaipen talde feministaren kidea Sakina Souleimani Chergui, bitarteko gatazka-erabakiari buruzko aditua.

Mahai-ingurua: Genero

14:30-15:45

Bazkaria

ArrAtsAldEAN
16:00

Emakume etorkinen kontrako bortizkeriaren prebentzioa


Sara Cuentas Ramrez, Komunikazio sozialeko lizentziaduna, Indera Fundazioko zuzendaria

17:00

Biktimak diren emakumen etorkinen arretari buruzko jarraibide eta praktika egokiak
Yolanda Besteiro de la Fuente, Mujeres Progresistas Federazioaren zuzendaria

17:50 18:00

CLOWNclusin Virginia Imaz Jaurdunaldiaren amaiera

DIRECCIN DE ATENCIN A LAS VCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GNERO Y DIRECCIN DE INMIGRACIN Y GESTIN DE LA DIVERSIDAD. GOBIERNO VASCO
6 de Junio de 2012. Palacio de Congresos Kursaal (Donostia- San Sebastin)

Jornada INMIGRACIN Y VIOLENCIA MACHISTA


Con este encuentro se pretende crear un espacio de debate y reflexin en el que tengan cabida diferentes ideas y propuestas sobre la violencia de gnero, y en concreto, sobre la violencia que sufren las mujeres inmigrantes y las estrategias de afrontamiento frente a sta. La jornada est dirigida principalmente a profesionales que trabajan en este mbito. Los objetivos son los siguientes: Informar, concienciar y sensibilizar sobre la grave vulneracin de derechos humanos que supone la violencia de gnero. Profundizar en el contexto universal de violencias contra las mujeres. Conocer los modelos de intervencin con las vctimas de violencia de gnero ms adecuadas a las mujeres inmigrantes. Identificar pautas de atencin adecuadas a mujeres inmigrantes. Crear un espacio de interaccin y dilogo con el fin de intercambiar experiencias de atencin y respuesta.

MANANA
9:00-9:30 9:30

Acreditacin y entrega de materiales

PrOGrAMA

Inauguracin jornada: Mariola Serrano Argeso, directora de la Direccin de Atencin a las Vctimas de la Violencia de Gnero y Miguel ngel Gonzlez Martn, director de la Direccin de Inmigracin y Gestin de la Diversidad, del Gobierno Vasco. Ponencia marco:

10:00

Migracin femenina y violencia contra las mujeres inmigrantes


Miguel ngel Mateo Prez, Profesor titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Alicante
11:00 11:30

Pausa-caf

Mecanismos de proteccin: Ley de Extranjera L.O. 4/2000 y Ley Integral L.O. 1/2004
Maria Naredo, jurista e investigadora especializada en derechos humanos de las mujeres.

12:30-14:30

Mesa Redonda:

Atencin a las mujeres inmigrantes vctimas de V.G: retos


Angela Botero, antroploga y especialista en gnero. Posada de los Abrazos, Ana Murcia, integrante del colectivo feminista Garaipen. Sakina Souleimani Chergui, Mediadora, experta en resolucin de conflictos.
14:30-15:45

Comida

tArdE
16:00

Prevencin de la violencia contra las mujeres inmigrantes


Sara Cuentas Ramrez, Licenciada en comunicacin social, directora de la Fundacin Indera.

17:00

Pautas y buenas prcticas en la atencin a mujeres inmigrantes vctimas


Yolanda Besteiro de la Fuente, Presidenta de la Federacin de Mujeres Progresistas

17:50 18:00

CLOWNclusiones: Virginia Imaz Clausura Jornada