Está en la página 1de 6

KANDIDO SASETA

Kandido Saseta Etxeberria Hondarribiko Biteri Eskolan jaio zen


1904ko abenduaren 12an. Bertan jaio ziren gainontzeko bere anai-
arreba guztiak ere, bere aita eskola horretako maisua izan baitzen
30 urte baino gehiagoz.

Mikeleteen arduradun izan nahirik, postu hori lortu ahal izateko


karrera militarra egin behar izan zuen. 1936ko uztaileko kolpe
militarra gertatu zenean, Intendentziako kapitaina izanik ,"Euzko
Gudarostea" sortu zuen beste milaka bolondresekin batera, eta
1936ko irailaz geroztik, Loiolako (Azpeitia) Koartel Militarreko
Komandante izan zen, Jose Antonio Agirreren lehendakaritzapean
Eusko Jaurlaritza eratu aurretik.

Hasiera batean EAJ, ANV eta Euskal Langileen Alkartasunak (ELA)


osatutako Eusko Gudarosteari, anarkistak, komunistak eta
sozialistak gehitu zitzaizkion ondorengo hilabeteetan.

Ez zen ohiko militarra. Afrikan intendentziako kapitaina zelarik, bere


dendako atean honela zeukan idatzita: "Emen sartzen dana,
Euzkadin da. Euzkalduna bazera, mintzatu euzkeraz. Eta abertzalea
bazera, deadar zazu nerekin: Gora Euzkadi azkatuta!". Bere
logelako horman ere Euskal Herriko armarria edukitzen zuen.

Uztailaren 18az geroztik ez zuen militar jantzirik eta izarrik erabili,


beste gudariek bezala, milarraiazko galtzak, alkandora eta
alpargatak janzten zituen.

Bera izan zen Lekeitiotik Otxandio bitartean brigada nazionalei aurre


egin zien lerroa sortu zuenetako bat. 1937ko otsailean, Jose
Antonio Agirreren aginduz, Asturiasko frontera bidali zuten, euskal
espedizioaren buruzagi moduan.

Fronte horretan, Asturiasko Areces herrian hil zen, otsailaren 23an,


Errepublikarentzat Oviedo berreskuratzearren, bere gudariekin
etsaien aurkako erasoan ari zela.

Berarekin batera erori ziren bere gizonetako asko ere, eta hantxe
geratu ziren berreskuratu gabe. Bertako bizilagunek hilobi komun
batean lurperatu zituzten 80 edo 100 euskal gudari eta milizianoen
gorpuak, eta gaur egun oraindik "pradón de los vascos" deitzen
diote leku horri.
1937ko egunkari eta aldizkariek Sasetari buruz honela zioten:
Gudari aldizkariak:: "Su vida valia por cien pueblos, por cien
libertades". Euskadiko PKren "Euzkadi Roja" egunkariak: "Ha
muerto Saseta. Ha muerto un soldado nuestro. Nuestro. De todos
los antifascistas que dentro o fuera de Euzkadi vivimos y luchamos
para exterminar al enemigo de la paz y de la libertad de los
hombres y de los Pueblos". Euzkadiko egunkariak: "Saseta ha ido
tejiendo en el curso de unos meses, con todos los sacrificios, la
historia más conmovedora de amor a Euzkadi". "Tierra Vasca"
egunkariak: "Pérdida grande para Euzkadi y la causa antifascista.
Jefes como Saseta se dan pocos, tan nobles, tan leales y tan
valientes".

Hitz hauek argi erakusten dute herrien eta pertsonen


askatasunaren aldeko ideiak defendatzen zituzten indar politiko eta
sindikatuek gizon honekiko zuten sentimendu zabal eta bateratua.

Joan den martxoaren 8az geroztik, Kandido Saseta


komandantearen gorpuzkiak berriro Euskal Herriratuak izan dira,
hirurogeita hamar urte baino gehiagoz Asturiasko lurretan egon eta
gero, hainbeste euskaldunen odola ixuritako lurretan, bertako
herritarrekin batera aritu baitziren bakearen eta justiziaren aldeko
borrokan, pertsonen eta herrien arteko ukaezinezko elkartasun eta
senidetasunez, benetako demokraziaren alde eta altxamentu
frankistaren aurka, asturiar batailoietako milizianoek ere gure
Euskal Herri honetan egin zuten bezala.

Kandido Saseta ezagutu zuten guztiek berari buruz aipatzen


dituzten baloreak hauek dira: Elkartasuna, bere Herriaren eta
herritarrenganako maitasuna eta hauen askatasunarekikoa,
koherentzia, apaltasuna, laguntasuna, ardura.... balore unibertsal
guzti horien arragoa zen.

Balore horiek, eta bere azken orduan bizitu behar izan zuen egoera
zail eta gogorrean erakutsi zuen adorea izan dira gaur arte, eta dira
gaur, 2008ko apirilean, Kandido Sasetak egungo gizon-emakume
euskaldunen belaunaldiari utzi digun ondarea, bere borondatez
aukaratu behar izan baitzuen heriotzari aurre egitea eta "Euskal
Herria, Demokrazia, Askatasuna eta Justizia Soziala"ren alde
borrokatuz bere taldekoekin batera bizitzea edo hiltzea, eta horrela
zioen, Kandido Sasetak Euskal Milizien Komandanteak, beste
askorekin batera Azpeitian sinatu zuen testu batek. Hori guztia da,
Historiarako eta memoria kolektiborako, Herriaren memoriarako,
Euskal Herriaren memoria demokratiko eta antifaszistarako.
Kandido Sasetaren ondarea

Eta gaur 2008ko apirilean, Saseta Komandantearen gorpuzkiak


berriro etxean ditugunean, une egokia dela uste dugu, berari eta
berarekin batera, indar golpistek erasotutako erabakitzeko
eskubidea eta burujabetasunarekiko errespetua eta herriaren
borondatea defendatuz hil ziren guztiei, publikoki eta argi gure
errekonozimendurik handiena azaltzeko.

Horregatik, indar frankista horiek berak Gernika bonbardatu


zuteneko 71. Urtemugan, ekintza kriminal hori berriro maitasun osoz
gogora ekarri dugun egun honetan, eta kontuan izanik Kandido
Sasetak 1937ko urriaren 7an lehen aldiz eta publikoki "Eusko
Gudarostea"ren buruzagitza hiri martiri honetan onartu zuela, Jose
Antonio Agirre Lehendakariarekin batera gudarien konpainiak
ikuskatuz, elkartu gara hemen - Herri honen funtsa eta herritarren
borondatearekiko errespetuaren, eta lur honetan eta bertakoengan
hain sustraituta dauden berdintasun, justizia eta askatasun baloreen
ikurra den haritz honen ondoan - "Eusko Gudaroste"ko Komandante
gorena izan zen Kandido Saseta Etxeberria, eta berarekin batera,
Euskal Herriaren defentsan eta faszismoaren aurrean Askatasuna
defendatzeko beren bizia eman zuten gudari eta miliziano guztiak
omentzeko.

Zuen bizitza eta zuen heriotzagatik. Zuen Historia eta zuen


Memoriagatik, gureak ere badirelako. Maitasun eta
errekonozimendurik handienarekin.

Kandido Saseta Lagun Komandantea eta zurekin batera leku hau


eta Gernikako kaleak berriro zuen oroitzapenarekin bete dituzuen
gudari eta miliziano guztiak:: zuen ametsen memoriarekin
profilatzen dugu gaur guk gure Askatasun, Demokrazia eta Gizarte
Justiziazko etorkizuna.

Izan zirelako, gara. Garelako izango dira.

Kandido Saseta Etxeberriaren Senideak.


Sasetaren Aldeko Taldea ( Hondarribia)
Ahaztuak 1936-1977
Irakurle: Andoni Egaña bertsolaria.
KANDIDO SASETA

Kandido Saseta Etxebarria nació en las Escuelas Biteri de


Hondarribia el 12 de Diciembre de 1904. En esa Escuela nacieron
también el resto de sus hermanos y hermanas, pues su padre fue el
maestro durante más de 30 años.

Queriendo ser responsable de los Mikeletes, tuvo que realizar la


carrera militar para acceder a tal puesto. Al producirse el golpe
militar de Julio de 1936 y siendo capitán de Intendencia y al igual
que miles de voluntarios se ofreció para crear "Euzko
Gudarostea" o Ejército Vasco, ejerciendo desde setiembre de 1936
y antes de la constitución del primer Gobierno Vasco presidido por
el lehendakari José Antonio Agirre,las funciones de Comandante
Militar del Cuartel de Loiola (Azpeitia).

Con el paso de los meses, a Eusko Gudarostea formado


inicialmente por miembros del PNV, ANV y Solidaridad de
Trabajadores Vascos, se fueron incorporando anarquistas,
comunistas y socialistas.

No era un militar al uso. Siendo capitán de intendencia en Africa ,


tenía escrita en la puerta de la tienda de campaña, la siguiente
inscripción: “ Emen sartzen dana , Euzkadi´n da. Euzkalduna bazera
, mintzatu euzkaraz. Eta abertzalea bazara, deadar zazu nerekin: !
Gora Euzkadi azkatuta”. También en la pared de su habitación tenía
el escudo de Euskal Herria.

Y después del 18 de Julio, no llevaba ni traje militar , ni estrellas,


sino que al igual que el resto de sus gudaris, vestía pantalón mil
rayas, camisa y alpargatas.

Fue uno de los creadores de la línea que, desde Lekeitio hasta


Otxandio, logró frenar el avance de las brigadas nacionales. Por
mandato de José Antonio Agirre, en Febrero de 1937 era enviado al
frente de Asturias como jefe de la expedición vasca.

En ese frente, en la localidad asturiana de Areces, murió el 23 de


Febrero cuando atacaba con sus gudaris una posición enemiga
intentando recuperar Oviedo para la República.

Junto con él cayeron muchos de sus hombres y allá quedaron sin


poder ser recuperados. Los vecinos lo enterraron al borde de unos
terrenos donde aún se encuentran enterrados en una fosa común
entre 80 y 100 cadáveres de gudaris y milicianos vascos, en un
lugar conocido aún hoy dia como “pradón de los vascos”.

En 1937 la revista Gudari escribía sobre Saseta : “Su vida valía por
cien pueblos, por cien libertades.” El periódico “Euzkadi Roja” del
PC de Euzkadi: "Ha muerto Saseta. Ha muerto un soldado nuestro.
Nuestro. De todos los antifascistas que dentro o fuera de Euzkadi
vivimos y luchamos para exterminar al enemigo de la paz y de la
libertad de los hombres y de los Pueblos”. El periódico Euzkadi: “
Saseta ha hido tejiendo en el curso de unos meses,con todos los
sacrificios, la historia más conmovedora de amor a Euzkadi”. El
periódico Tierra Vasca decía:” Perdida grande para Euzkadi y la
causa antifascistas. Jefes como Saseta se dan pocos, tan nobles
tan leales y tan valientes” Todas estas palabras reflejaban
claramente un sentimiento amplio y compartido hacia este hombre
por parte de las diferentes fuerzas politicas y sindicales defensoras
de las ideas de libertad para personas y Pueblos.

Ahora, desde el 8 de Marzo del mes pasado, los restos del


Comandante Kándido Saseta han sido repatriados a Euskal Herria,
despues de ser estos localizados tras mas setenta años de estar
bajo tierra asturiana, aquella tierra que atendiendo a valores de
irrenunciable solidaridad y hermanamiento entre personas y pueblos
en la lucha por la paz y la justicia, fue regada con sangre vasca
luchando codo a codo con los originarios de aquella tierra frente al
alzamiento franquista y por los ideales de una verdadera
democracia, al igual que los milicianos de los batallones asturianos
lo hicieron en esta tierra vasca.

Solidaridad, amor a su Pueblo y por tanto tambien a sus gentes y a


sus Libertades, coherencia, humildad, compañerismo, entrega….
Son estos valores que todos los que le conocieron coinciden en
atribuir a Kandido Saseta, crisol de todos ellos y todos ellos valores
universales. Estos valores junto con la entereza de en una situación
adversa, en inferioridad de fuerzas como fue la ultima que le tocó
vivir, decidir de forma voluntaria enfrentarse a la muerte y vivir o
morir junto a sus compañeros de lucha en defensa de “ Euskal
Herria, la Democracia, Libertad y Justicia Social" tal y como rezaba
un texto firmado en Azpeitia, entre otros por Candido Saseta como
Comandante Militar de las Milicias Vascas, ha sido hasta hoy, es
hoy, en Abril de 2008, el legado de Kandido Saseta a las
generaciones de vascos y vascas que hoy vivimos.
Todo ello es el patrimonio de Kandido Saseta para la Historia y para
la Memoria colectiva, para la memoria de Pueblo, democratica y
antifascista de Euskal Herria.

Y hoy, en Abril de 2008, con los restos del Comadante Saseta


nuevamente en casa creemos que es llegado el momento adecuado
para expresar de forma clara y pública el máximo reconocimiento a
él y por extensión a todos los que como él murieron defendiendo el
derecho a decidir y el respeto a la soberania y a la voluntad popular
atacada por las fuerzas golpistas.

Por ello y coincidiendo en el tiempo con el 71 aniversario del


criminal bombardeo de Gernika por esas mismas fuerzas
franquistas que hoy nuevamente recordamos de forma entrañable y
teniendo asimismo en cuenta que fue en esta villa mártir donde
Kándido Saseta asumió por primera vez de forma pública el 7 de
Octubre de 1937 su jefatura del “Eusko Gudarostea”, pasando
revista a las compañias de gudaris junto al Lehendakari Jose
Antonio Agirre, nos hemos reunido aqui -junto a este roble que
simboliza la esencia de este Pueblo y el respeto a la voluntad de
sus ciudadanos, asi como los valores imperecederos de Igualdad,
de Justicia y Libertad enraizados en esta tierra y en sus gentes-
para homenajear a Kándido Saseta Etxeberria, Comandante en
Jefe del “Eusko Gudarostea” y junto con él a todos los gudaris y
milicianos que dieron su vida por la defensa de los derechos de
Euskal Herria y por la defensa de la causa de la Libertad frente al
fascismo.

Por vuestra vida y vuestra muerte. Por vuestra Historia y vuestra


Memoria que son las nuestras. Con enorme cariño y
reconocimiento.

Compañero Comandante Kándido Saseta y contigo todos los


gudaris y milicianos cuya memoria llena hoy nuevamente este lugar
y estas calles de Gernika: con la memoria de vuestros sueños
perfilamos hoy nuestro futuro de Libertad, Democracia y Juticia
Social.
Izan zirelako, gara. Garelako izango dira.

-Familiares de Cándido Saseta Etxebarria


-“Sasetaren Aldeko Taldea” (Hondarribia)
-AHAZTUAK 1936-1977