Está en la página 1de 3

Nghin cu h thng MIMO-OFDM : Lun

vn ThS / Nguyn Quang Vinh ; Nghd. : GS.TSKH.


Hunh Hu Tu . - H. : HCN, 2007 . - 91 tr. + CD-ROM
Tm tt: Phn tch u im, nhc im ca k thut MIMO trong vic p
ng li nhng thch thc trong truyn thng v tuyn hin ti v tng lai.
a ra cc phng php k thut m OFDM c th khc phc c nhc
im ca k thut MIMO v dn ti vic kt hp MIMO-OFDM. T
nghin cu phng php c lng knh trong h thng MIMO-OFDM,
trnh by c trng knh a ng, nh hng v nguyn l iu ch
OFDM. Trnh by nhng phng php c lng knh cho h thng
MIMO-OFDM, trng tm l phng php s dng k thut tn hiu hoa
tiu, c m phng bng MATLAB

LI CM N..........................................................................................................

MC LC ..............................................................................................................

li

DANH MC HNH .................................................................................................

iv

DANH MC CH VIT TT .............................................................................

vi

M U ................................................................................................................

. Tnh cp thit ca ti ...........................................................................................

2. Thc trng nghin cu MIMO-OFDM ....................................................................

3. Mc tiu ca lun vn v hng gii quyt ..............................................................

CHNG : M HNH KNH MIMO ................................................................

1.1. M hnh knh MIMO ...........................................................................................

.2. Dung nng knh MIMO .......................................................................................

1.2.1. Dung nng knh SISO, SIMO, MISO, MIMO ................................................

1.2.2. Dung nng knh T, IT.................................................................

lo

1.3. M ha khng thi gian v ghp knh khng gian ...............................................

13

1.3.1. Cc k thut phn tp ....................................................................................

13

1.3.2. M ha khng gian - thi gian (STC) ............................................................

15

1.3.3. Ghp knh khng gian (SM) ..........................................................................

26

1.3.4. So snh STC v SM ........................................................................................

29

.4. Mt s phng php t hp u thu .....................................................................

29

1.4.1. T hp la chn (S ....................................................................................

30

1.4.2. T hp chuyn mch (SWC) .........................................................................

30

1.4.3. T hp t s ti a (MRC) ..............................................................................

31

1.4.4. T hp khuch i ng u (EGC) ...............................................................

32

CHNG 2: H THNG MIMO-OFDM V C LNG KNH


MIMO-OFDM .................................................................................

34

2. . c trng knh a ng ......................................................................................

34

2.2. H thng OFDM v nguyn l hot ng ..............................................................

37

2.3. Kt hp MIMO-OFDM ........................................................................................

43

2.4. c lng knh trong h thng MIMO-OFDM ...................................................

45

2.4.1. Phng php c lng knh dng tn hiu hoa tiu (PACE) .......................

45

2.4.2. c lng knh trong h thong MIMO-OFDM ..............................................

51

CHNG 3: M PHNG .....................................................................................

55

3.1. Thit lp tham s m phng...................................................................................

55

3.2. So snh cht lng OFDM v MIMO-OFDM........................................................

56

3.3. So snh LS v MMSE ..........................................................................................

58

3.4. nh hng ca dch tn Doppler fd ...................................................................

60

3.5. nh hng ca tri tr rms ....................................................................................

62

3.6. nh hng ca s lng ng truyn ..................................................................

63

3.7. nh hng ca tri tr ti a Tmax

................................................................................................................................

65

KT LUN ............................................................................................................

68

TI LIU THAM KHO .....................................................................................

70

PH LC A. L THUYT THNG TIN ...........................................................

73

PH LC B. MT S KHI NIM, NH NGHA V MA TRN .................

78

PH LC c. M NGUN CHNG TRNH M PHNG .............................

83

Calificar