Any X*XIIl .•'N•.

1689 ~

---i Rill'!
~}'\llro

-Duiilpr~ m'lu det!ull.3

'!lJ res lief, pel f Of::tl III ~ l.a '~r '14l:rn ~

del pimy? el p:l!'l~' ~qu~
lI,

,DiUill'

~O\L'i'

110 II.:IJ.!>

.. ~Ln!.ln lWJ~t •.

Eo el. ~ie1D iJmIPCl'R lsi calma Y' h ,g.diez. "S:m 'l"edlllII ell po:den:i Jce~e5fud, ha ong~n:'tlali!lo.OC'IJllDliiitlO eJI sill6:0 de Io, lnlilltom~ ' djDilese 'ii<C'!;!P RWsaE 100· ]Ilass]!mDl.5 Il los q.ae,_'Vi'ID legm!I.du. d,c' '7 d:e.pe~~~b~1 ·~dasl 1lIe:l'J;ll.-1Ila. dM~e:mltQd6D a nghli
l, J

'!it JmU]~0$'D!

dll!J ~~an ootBW,"Y eJil ~dO a los hliJ_:_.mm~ haoo 1!n. mta C~i!i
~D 'ClUll,ll![dul!n(!:

lIuesu'~,

mmw:

d akill si

.!liOnV.ll\llliS

sea

113:1

._tQ~d11i1

'lIue:pa~iOOii.e

mII~'

~mi'D. IllJdrm _~'eo:t' let aolili .gl_It"~~,

''IUO m1ilte:g_jjld~e1a 4:lmiGG ~liIe ,comJdi.jlC~

Uegn 'WI w.ilmm6\i':111Uos~i1mD' pill' el ¢iiIP'IM!'IO .Im;. nDilli~sj' miimb'.as Ide 11i)-S. ~6Util!s,S1e diS'b:aen .h_<JU:!let1,djll"llil~·/J'.gs, Wli'bO'l. q.ue :SOQ~d)H lOOm.e-tols:. SIm P'erlr,'O l'-e;ew:e ,oJ. :iioll'M,ttl!IiQ", 'N ,BSte:•. ·!m.,ca1liQlll)eil'omD!~ d~Bi)UJiI~, '~e .no pnede oDIli!. ICOID, el pe,,) dill ~ta ~QIliiJ)ulOr.I1'c'pb.I'

Ie· PlWIicm q[~.m-~iUmCmJldo.1iIPJl s,eBB ,flJe '~S:iql1e pj quo un acspm;".l!:IIbiir' ,dle tllglli!llilw; dcili!Lw;~ '.Su p.eih~ )iblt.fl'd~.Ii~~ plejlfJ ,!iliUM.:_, miOilllillmtu, :m.e;~ita .Mi1ll1:S. d~cii~e d:e· .Hi 1ra~IlI,UeQ'.d~ IQ:.~p..tr.lldlat, ~Ilr-Q' thmtmeDik,·llQ: VU'CIVCl lB espaillda 'Y' I~~ IQ 'pule. ~ ,

k.a.

Iclbirl~ V,~ Wil~Ililrn, ctmoso :1Is, ,~o~fu ,aJsmtlll :PQ'r ''Lui m.,1m ,DBci',"¥ilti~,pla, ,m~:i:1t! ,gi ,fm'a~, 'F ii.e; I. 8Jli1lll'Biiir.:r;-'PIi1iIl5, •.• ,0, m., _dUo. ht' QiltOi ~ lilt~~ ,quoD Ie 'due ale'lliD mrp m{i.oI

II.WlilIOit W€wt'lv

.qJlIl~ y 1:!~lI'iIl 0i~1iL mil,

'lilde ln~, etIMD, dJl;PUll-It'GS A re ..

m~e

IP[} OGl

clJ~flll]'<iJ
DDt 24

A ,L ·llE fi>'e:SERvA, E.~'P"!:;.EIN'TR AN EI'!.I ACtl 0 No (
."

~

...

---

LaO$. "J'ERR1,:8 I.'E.'>, 50S 1)if,U~E I A LAS .. ·H4:I'R1!:tEME.~ E].-; S,U5 'PA11N:i:..~ . \lE'LOCES q'l)~ M~jl\N ,~tON I;;AN"fA'S.1i CA "&E'STFa~zA" lIP{." R;!lI',,!?,Ul.ACIO ~ :Ve ES TA ~ LA N2 A .:SO'S Eo Ii.., 'O~ ,iJ N·('\ II UVIA "DE' 'tIAR"D'OS E·NVE+NfiMAth:::IS •.

RE. .

f'

I'

, CQ,MO SE, rC.A.ZA A UN LEON.,

Por .Benejam

-1
I

I

plato- de

..., ~"'~

CA'

rI.. II. CI 1"I.,l['A'VII U rQwlmum{j'I1) I

n

:mr
yjl!rQD

, ·im.~,A1!l IIml~~ 'J::11! .cu.nt~, Tjie~l:d@ '1'>& Loa ~I hl"Q.;,o!If~ _ iiimlll' T~rll, i:ICH.'I~~,m, 'lin, ' 1
(ifi~'l!'ei
'!uJr;I~i

UDJIt !l'iIu~j, '".111 , 'l:jli!'il!n, ,til ~1nhIll'him mllfth~ 1111 :liIi III P!lli~, II mj~IJroB h6£'OC'1!'1u '~'h~lt6 'q[~~~r ,Iod!~~i'i!Dit~ l!ildrii;!:ftl ~lm1~lc~ D
.I!J

,I!ubi~,

~Jd:D RlJIm

....:Di!<~, ~ ,r.'i! 1ief~JI-.a:i,io 'Clni'tll\. _ 9-~IO. Pdudi!l,,), Pi~I~ f4t ,1I~m:II~Il:n'. IU! um~, }' . ,--:RS~, '115~ -I!~ '~M~~·;p,iffiiii- a n~~)r .lni~ de.fl!HciMl .".Ill d'eJ,,... i~i" )i~!tn,ilI!' le,ln!r"" . L!- ,iI~filli= 1~~bitDnta' MI:!:IJ l~ me 'JIf!:'~I. "" l ~~"'~"'c~. ditl wd!!!!~'b'll I!III.'I"cliIh.. "'iC~1I 1i~II~m['I!;1lI! ciioti!l!'1 rlrlDiI.;E!I ~t~m "I!iDI '1_: "'~~;~ It!' iln.Ct~~~lfIiI. lie 11_; ,C;Ql'lQ~ifol \U1I1I1 I"C ~h, . _,~ '.~ ,~,~" ~)lif~'!lg~ .1J"jl.lIi ;Riil~~~g!d .1,l~cigjl!ln!ntm ~nat Ij!I J~ 'i:i!l'J;I J. IIHW!' ••• Gi!ld',d
'mdo
TIliiill1 ,.1 'liljo UIIO!! ~di:j
i;j!(OD .1I',lIot ..

~f relnlo
'1IIt~

,. ~lI'Ilhl

~n:rkredllDf.mI'DW

~~a

"'~ '""gill

ncdl;l'b.stlllll:p_f"ii,

d~""li'fu...-lliJ,Q ,~tlml!R.

c.,l]JIO.

,.~ j!:J)n.d. M

liUw1g,

i!!f!

cur.'

-,Q.m ~ I'fiU!~ ·~d'o.Cu~;"Io. -~'II.1Jl1d! CII<I'OD :- ~!lI'iie""" -"-'I m-ilijlt'r.ifal! ft Ju -ilPoill!i,..'. 'Pi_li:, ,',_.. .......

'

,d~~I_.~. . ~. '

ftfilDdliiil~

IN

l!I,f

_r.lr~

\i ,~jjig, 'C'!l1'lQ 119 ,IIW.md1:11! Ili.~n &1Ii~lnllu,P.~ti .111~~ti:oWl • ~.~ i! ti!:~""'I~~Oi 10D llIi~1 ufi:cio~illCIi~.B' W iI i'iltll!, IIU~ .~ 'ro!~~:mllf'" lJi.!I~:UOYil!IIiSJ '.Bc:n~'!l y ~:I~I~ '!'1' liJJc@l. • " ,EI'_lVIIJI!lJA::.!Iltll. ,~I J!lji:!' ill. ''i~w II m I<!i' .nrlll.i1,o. ED~nilldg ,ell Ilnll ~ illli'llI--jiil~ d,"4l).u ~ftlllnO ·0'11 ~pOs:i'lJI't:Im~tl'dt ~jjji ilil1£t!ll!" ~q-. ~ftpefllti. 'liUil1 U~Ui !l!!liUm ~lIiillmit!i PIn. JBi ri(:iij. '

Loti :CDi:illIii~'_ 1 • .u1R!!l1W II@ 'U~,diariml~"tc ,1l!:' i;u ~~"m.~,lil. ~rup!l!ito d!i;b '~,~i~1i ~ru~d~
I

.Ui:!lI'i'I!.~~'miD.

d!'J I~~ 'SJllIi;~T:nI. 1!.m::111 q;j:j~ d Il'bniCli 'U~l!\;~q;s~riki' :r lJ~mr~~t:" 't lis.:( pllldJ!r~Dl!Jt"'_ ~D~· ~ m c~ 1* ~ ,if!; p~pel_.. ~~1J1~JchicD 1i:r;IIILiJ d~iI!rlI.do IIIDl!!! d aim, 1I,1i" 1)(I!l..WI!!n h~!I
ilJCIO.D'!dnlail'lIUIi.

dictd~,d primercmQmm~fj . ~ ll!.o!J;6,. _m!:'1' t U.o~ ~if!.O!.y 1:~I~m~~~III!"~ p~p(.mn. J]'i!!'O da :n.'I~.11~!!
T.II~Q 1'r.1.&ll. qua
JI'~r ru~d-I~I

'ri

I
~~,IIe-

m

b~HOI.

mllm,e!!, bUI ,r"'lr~n~l!" t'~"f CI~. e

Ic.illlifitdQ~f~11l!iIl d '~I:6ID~~j).!Qdoal I , <ilf.l!!i, \r Ii!i:lhijilj' ,die 'Ji1(fiIJ, ''I!!h~~1 (I

,;iI~ lin, ~'.II

.

mm1.!;i;dll,'1lI[Ci!j Ml~~n le
[JIi]:

'rA!i'~.'poeu

dCpMliilmg

rli ~~~~
I"

uo,

nldill' q!l~~;P.'!'II!iSto i.odo.

/

'WI
m

,1Iu- III~~QJD • '1,. 1~11N!11:.o '1~~,coml.I••, Jrilifi!t'lill ,111ft. y.!j lila 100'_ ~ ~J . (l! !l:'l1!JlJi., ~D u]!lIcli1d. I'll 61!li1 aJ I,. !:tI1I11 ~ .lliMIII di! .!lIi' ~ .ij; D!,0 '.!U ~1<tfl1),' •_ rifIr aI _ "DIDO 1jJiq. . \ • !OHJ 1m if'-DIII)I m1l!~ •• 'lIi1'iI' ~,~ it!ll d&ndt,l(! '~Rii~' ~IJ m~ ~ibn ",.~I~ iJl!crf.'I!.~ ,p~UIII.r.aillmJ:i,di\llii dim "lII,,:IID'Q. iIlill ~~ni. I'll ~~ •• ~ rl'G'~ .MjptL""' d_~ 1~limmlillU .1. lin f~p P'L1:I:ii,~nml!iIIi~;:!'~'11!!o ~i'iiI;!i~ tn ,.~~~ ~tdll!!i mld.1I ~I, r~1 1jn_ ,iI!'! mbtil!fll ... b~, I&, comotl~ iii blJ;~. '
e

. ,~oo~~!j q.'I~ l IIJ,i.,itm~

~1IfP:~ I ~~r ''I~i!lld qUi! I ,"~llIIin_

0.'

WD

Q11 U!!¥,'¥,~lql1:l!';;

,W

U1.1Ji.11'CI ~ [U

I:UJ!'II.ill,I n.IJ~.~

u.
, - 1I'1!rt. ''iliJ~~.JIR.~i];~:I'q~~11~ii!ll~ m~ ~1I1!~i"iom~. I~ 'ril'~rQll! .,1 li1t!llll, I. J!~l'l'.I'fI~~ ~iH! liIIIDt ~.I~ IMrrJlllp~n eQll ~QlcmUi • . b~~ !I~a6u I~HI(!pr.,r'Il_en iIllillllJ;l:D mi. n ~Ull '1lm,~!fj;l!.l1l p~~ 1m11i:b. dl::_~1Rlli1lilfl,)£i •• flrl¥t!I~iIl Jt~!!i" ;p.l!1t'1i '

df'~

[l1if>hh~i)~ d'.(Iu.d~, IUD., p:nl.1ilrwfll1;iilll

O'JI'I!'IIli~

IllI!ip:lC1Il!!Jbl..

ri

tUntind~1

I. iii rOL'11!O fv~ II IBl'ilr ,IIIii:'elJb~l:!I CJOfIlril Ii! I ~I.I!I1'O )' '1t1Lt_IIJOI! fl ~r.ilJlI _ ",,1 rio 1M' £iJtifnt &1It11ill1. lJil~bm..1 ¥~fi!llli ~~JI de!1I ,1I1.IIYII9. ;~ljjrUJO .._ IG~ hll ,d:!nIlQ,R!i ~II:~ IliIlillfU •

o£aru

n~..

I'. l:.OJ 11011"05 ~ IliU;C~IYpfil' COlli Ull p«lmlJ Ii"': ~nrh;~" II p:emu i:lc 'ICllllrLU 1I1U Cll1U~, qbe l!nil'i:lJl.I~~ 1::1 IIIUtil wvUlp ~.'! Btl, I !Ii PI: rado, fIiIliCnUll! tb 1e.I(UI IPmimba Ir)WIiIIlBIlmtlll!'lo ;hlrl'lllltd'u upl ~& I.llllbll!lf1J1

.a

, IJI

crs,

·"

en ro)O BY"

...IU! hi• ~onlld~
-

Ft21'OA

Dl!lmingo.

I

•-

-,l.

_ ~'!_

A

R0

o
I
27 D,.'CIIEMBR'E .193:6.,

NOM., 1

A H, 0 1'1, INUIM:. -3]'

10E,NE'RO
-1937'-

'1~1\~ ~~, A,~I'~,rclH;~, Lo -

~~Buru;iD4~!Il b i jig cl "liIi1ltU1l'R~"'I'I ij,!I'~l!! oiI"d.ti,lIm, iii:~Il,ill:'l!_I._C~IIf!iIl,~ tD~ C:iiI!J'iLiU'~. rn" rnaQ! ,p~.5(il~ils,'I hlil,tlOr~,Cl CiglJl~ii!;I~;;;, P~I", 1..IiI"llG' ,,(UoOitI ,I ~~mb9'!lI~B. nDm~,bM I~~!l:O~~s, I;![I afil'~illJlI'~,."I]Ll'rl;m: .alll!! -.1,' , , dli!l ~D9, mlm:rm!i'II~,l'lllll:l:lImS. !!Il~ r!:l~ r~illbhlo, III mlR~lro!l.;·1il:t !!I~I! liI' [I,~,fiillroi:ri:)~IIYT~rQ!l 1 ~I:I dlilC,iIIl~,~ni'O illo~ f!'JolO~ I~ ril!!s ''1 e:J1!'2;II'UI,da' emPIlZiIIlfOD ii If'lIjr 1l1.~illlil1'i!,Il~'VOI UCICflnArJ'C!1 :C'SPJ!!I1iO'i!!S .• ~:lIpildjj6C11e~ ~I III1Qlijo de h.mCCI" 111 .1III11'I'~, ,~ j:o~, bll~1I0~,. -

,~

."

Oil Rtibl~iiJ" 'if

mC~fCiI'o.-A$1 IIc~ !~~ I~~ tll~cc!~~ L'l'l~~l Hll,de f~br~,111 tlc !.D:!Ilili!mbre~'!l1Jl}!lI~._ ~~1t1~l.l0lj,.:It;iPl~loliU; ~'g:lII'frtl~, ittropl:~I;~Ji~'JiI~~ 1~'iI~5 !JI,l[tG~ I III~ p~~gnf}~ b~fi"'[I, que dCc5t.i1b~:n \loIBJ por .1,,$ ClIrlls: ill f

1~'.

EJ. ~IIIIi:

'T,a4:1ylfl, 1l:!.Ii,_ lIl'.i!rtln 1!a1i!I!.-ill)~:!iil~ de. e!lo "II~ ~flr~ _lOll, I!Ct~bS" q~~: t1ivJ~:rJjll I1lI~Svo,Ui!> q~e: Ill'! m~OlI~' ,qlt~ A;!ll,'al:"~" ~I! 'Ij''''!~rl~ elm I'ru
1~&tiltll.d~J'lf'PCif Iu lI!,allII'" diD ,Iill

IQloN;1 ~,~~

I

Mt5 d1o:B' dEc
c

(9~

ia, jmpidicl'On

fre~L!~f1t~m~1Al:.

~Ii~ il;e:, llIiiich:o~ eII.~&~.I'~O'~"P~'O PllllciLI!. PCfJ!jJi.l'l! RI'C _

i!I., U~.Ii!! 1llI",11l~.

bLalJfll!ilSt~.

UCl~

,1J(I~u~.

i1:1~ICi'~I'~'i!!,f! IJn~~d!lIila

M ~o~!Jo~lu ,tmr1l~,dl'!i,I\lIr[jj~lIi'!ll8];:fiIlP.nI~N~ h;l~ ~~Ilie:C~ iil:t. l!l!-J~!! bU~iI1lil IVliUj,l:t- rU~ !!.l!It~ illJj~, Crtll~ '1l:I!Indn~r;ll.

iii ~Mi'O!:IllIe!li~' hlirn Ql>IIa:'!!,d,p iii '1II1r

'I!II,vI~lulQ:!iO' ~!:!c"Fdole.

_ .. II~_

·

L_~

N!,2
.di1!llcij!n " AfJlimiInlaln!Ci6n. PFt!!o'1 Iii 0 "J,J!.II.A,'~,e, n 1,dill. ~ 5, T,ol',li'1\ono, n.z;S:2tl
E(n~
'1!I_iIIl]
>d!(I,

p1l!" I'll.de&tuNi, !Ihmlopr,Q~Ul 'Ii' PiroIP~i!:!!J

:S.A &biittIillln

E?C
'O~
une

EJ pe,8o'·p'e.s,!1do r!;lso '~Mi!lllik(lif'f[t,'cs ,!Ilrap~do In!~s!I'O 6fOig ~P~!JOP~lUillll)' ''{ ,conducid,o ;I,

de lIlIue,s~rospuetrtofi.,

"~cr:o,mo, servir-

m. P,l!Iiri~9se Clice MUliIl:;[O. ,i,tAIIi, sfll ,A.ytmdtilR: l!I f!lJI"lIIge- C:~I,.d ImUII'. Y rec:orch!illldoll
iI·

Declde.~~~d:iil.' pue;sto, de peUgw un,
l!Ull~

,

iill

:~ol'd(J, I!I~ d:e

Am filii ~iI:iio

cOIII&igule: pUt.5i'OIm: die;

eno,

de Uille1l11t0ll ~~C:lWdli"~.

diJ:COll:IIJI'l,.Mil~,

IU!l~ !!i!f!yo~te~...

Co~On.".. BlcIUIO ••• IrIIIUlPii ••'.'

Ilrana~ qiUl!l11rrO e~ 8111 ,enhl-5hI8mO~"eta, ...,

die flg)!fs:I'I'-Q1l ,p~~ billitto. de) I'a'-

~'1I5JiUJl.iIIll~ !I;j ~'Ile

y Bare ~I lIIliar. nQ'DC: di iInnci!l 001'1 il Dillio tic 'cor,rere ave h ru:r;a:~h

iDQPi!J@ de -dili!s b~r'ai9, d~ !lIa~~a~lilJlil. ii'fJ!l!I!~ ,solo !!II!: el'lfiU~lm li(ranqW'iiI,H QQ~ g:ranl ...,41:10 , iJ£llile. d~rtrr-o de ,M. T.lll n £:1 \tiI:cfQ q;U!~,lIoril~'1lID~ a1lt!ll1bn de un rl!ll~Q'JlQ le qUl~I!IDnlld'1I deb

Y' liIel'l.$II' en -au~ .angmllna8c'd'~ Ittlilil1le;rh!; I,Qu,i T-avli~IIOOKI IJiUrt!lsiell" marino S:i lQ~ I!Itm:o:s, !lIOf 'I;.artc'f~r

w;

m

,el: fu:£gj !We ·IBr~ k;~ee ,11(111' ,!llll1lbitS !?-IIle8". r md"", C_olli1ClliU:,:h.o~ IJliljl"8 &~gh' dlj;:~er;!d[elH!D' 'col

iP~:nJ~* 'I!J~~~ de 1,1iliIQ'si'l:!~ii!lll" ;e~ 1'lltmil'O 8111"..,2l'1li h~.

1~'•.. ~~I!Im'i~:,I).

dflS~imtl~Ddb'bl!(ro Un1ll9, ra~Ullll< d,c ~ill,II~i!, ~mO S~ rl:lI:trlll lUI \ltI~~or' ~i! ~1~~nJiWl~ aI, C!;u~nl!~ (l~IM!rll!I'., T~~n,e !lI1lI1 ,9~11' Ira p'idD,

.iii•. ' ~, un ~ilhl de liIlulcho :pe'llgro,., :P'('if eliJo Edmu:n do, ~o, 'l!IiilI peJitid'i). Vl!! con~ewl'lo. tSQ nll,V ~. C8,1'lli!Iiiilli ~~ III ,~~ F,fI~{)!IJJil!e.,I'll! Illilh~OIllOr plU'D 'n u:e5,I:m "EqiillJeiJio mJ,,~roef''POl' eli€! , tI~;e81~(l1 libj:e~'!1 '!j!",ll: CQJllell!lrQi!lJ()I'Iii'<l~!li,r{~

JJ.
41.. y~ de:
po~hti611'. s,h] q,lJ.eeWfilDle:;o, '~n~a'~:o'
,nocbl~ ,lie ,ponc-'Jll ~UCii!l!W!Im!Q; e'~ ~D' IlIl1llCiI!IlIo!V,mlUJ

mlQI,l}illJ ,~a,~!ile:

,d;e:' pede:r Ip.8SlI r,bilis,1ill la b~lls'I'n;u!i'iJ~,. .

j.l\Jl._presellhl:l'8c_<Ilide,el, _~elle. "br'i!; l;e ~iigrro,'jI No" re~P9jnld:'~ B~lm'l1'nG:o.~h,)", u~et,ir.itirnlil'o:do JI'"~o:$, iii S:lile~no •.

preg:ltmm: ,~Nf.lOQSj!B'i,:SrE'fI1:e:rzoa.
QI!Uml:1mOi;,

m4i~, mlmf.lh:hmeii

es1m~

'I'1l1rll

fsi!gqi-r

en

1~.

eni iUlliUoelll:oil

dl!lil; Ie f.l!dll,e.l'l

EI 'v'IIJ~ie.n-lem~t-h!!~ho \!'!!Ieb/,eCOIij' sUi precioiRI,cerrjfi!1

""''''"''''~''.t,,,,..,1

,",on vJ1'01'·1;l;S POl" S'IIJ l1ero'i5cmo

•. 1.E.nul

,1:1 !l!p('J'siC'i6n. Sus c.plli!l!!r,o~ HllIl IH!Ce.G!lrlO,s lOll> "lu,nidolUl:ilI

::Vk!ridlh gll,e CIOn ~!!!_~ fll!8'~s
·i'p•••I·.. '....... ill

I'll, avi!!ci(\.n;

y 'clSt!l 1tJl'J'!lmb~rdlU! el

iI,g-jpauo

'LI'lil 'T!illel'!Qi~

AAo
'I-

UI

1 'FEB,R:ER,O
_, 1193 '1-

'_. M. l' NU

HISTOn,IEl"A, oe

ACTUAUDAD

POJl' X.POT~PIAN

Req!:llef~s

y

~,egi0 n,urio's.

'regularlS y fescteras

encarnan sus [de arios .

en

~,egen'(kllrias

conquistae.

v Es'~alfn? EI mentecaro
cf'ieyendo no
80n

ladinos.

preten de van d,e~'bareto

unpimlt a los .p'ingiUnos.,

.t: x '.
·c . .

I

•.

I

I

.

i

"_-

-----

t

'CONTINU

~:I'), ~ilunt\l!"tliln }I' iI~Cl~~~ t!r~ ~l)r!1if>!li:~tIL.liItDI

q,u~

'llllil

RESIi!MEN llE LOS EPIS'ODIOS A:_NT.ER[9~:ES
Uri!!. ~liilri! ...slti ~uue,~!>11 llu1d.rt 'i jlIJ,Si:c:tiilHill l \I~~.ll.tli :~~rjtl:m .e~ ",rnll..· .CgV~dl.IiJJ 'Ii~Ja;mna, -que; ~Il 1I0Il;olda :Illdo; il'tilioo ~I'i 111. (f(ipil' Jladrl: f;·iul!:";~13 I~ InllJlJI!!'_~cIt d~'~'m 1I1~iJiI.NIIi; Oli ,'ev

]d~il,t,Creer :!Ii su ;pa.d1re 1JI;.;;U'doTa [;1, patrri,ail ••••• lEslfli~IiS·Jie! pl:<lmll~ pam 1 p}\~ roJ~L, I ESO'l!i) 3' Inatar

~Le' 'J ·alraCla,-. "lMaI

rfrazarr

:De:SdobJ6 ~ 'pap.~ I~ P,<I!>OIlls ~j'IlI:S, ua. ,13:$d~g:a~bada:s 1~II1~a:s, qae ·'CIHltel:lb!c..... "J Dada p'lIdi),~e~ ii, 113 dellcli!IiI~1: ,I_IZ d'~I:Slst[\O de 1a :IIQc.lle., .Ui p,areti(i tatD ool~' qae :Ieia eiL'nD.more de SUi. P<Jd:t~, 'b <1:1filial, ell deil :rojig, q'ue' ;IIDmil:lI:aia:elI
mUicilil'llG. .

UIl[!l$·.nitli!lis h~. ,b'Mtarom para ,.Qrhl!ltltMS"eIf:V !:iilil:'lli'liS, transcur, ,d'l!IlS l11Ii'U.lltto.sya ~u IEIHi;lQt'm,pll'zoiil!l '!:lOl:! lei cQ~[(;.i'a:dja ·~irlfs.8~

a

Ju;ud~e,to!bli illIH:li:iil.".(10., LI!gr.io.l,BlS

ru .mJI~l;Il.~"

r4:il'ili't~s.:; ~'Un~'3nt,e.scOWQ' 'nl'illu~~ fuego' ,11110de
,m:ablll:.! a sus IOjOS, los,

:S(l.lhj~c{lS li.llllcl~O![jaalil]

N(Jllif!l}e~i:t3~ mas JUl811i.II. Ciertalllcnt.e. ;J:qu.!ella era ,13, neta ~U;!! b:USCII!b'ii!. ESCOliidfuD~a.c,u~lIad:os~.IiIII~n~~ ·en, ef Jln:l\s se~ro 111:ibiJ 10 Y par;t.ii) preSumSio~, [01.'1.1, n~,g;J!r a, sa' (;as!} 1.l,~ll'\l:Si q~l~ su~dreJ~n,~ eri1 p:a$i'bl~".e-J!)jll. {'inD;Ul ptl.ljpQel. sib}, de·.,~jFrslmtl[ar 'ClMU:it'O p!;leli~.1a: ,r:I. d~~;ory!.i ~m'(;Ic~6i11 qiue ~eIlU!lllOii:" ~I ti!wr~We!·~ecr.etl, de.. qd.ie·'~fa p9:~~dOf •. Tortuililse

ped~O\. re'll'tlelws CIII<lI·Cl.oleajl!! por 1i:llllllraCa!~i'J tenla yala ma:UU:h~~el timdo!1F de fa p!:Ieti:a -p'Bfa c:orre~\a .~os. pies. de' ,@UlSJ~.ad:ms en (Iemall tJa declcmlE;lIlCia '1 tj'e per(!JiI[I" cuanuio
'!.i.1I ilJi{Jvim h;!nto iJJ:JcoliscieilJlte puso su :mIU'l1:! en CCliU:ttlilltO 000 1<Ei. '111(11:8 que l'ieC.(lgier~ ;~.ll.iti en ill C6"8Jct:uil chd II M,,~ad.l;l y C~fi1t.;mtp clllrdOl~ l~culta,r<ll.desPIJI1i:s d,e ,prnt'.ur;lli ~e'erJa:i :!a fn'(jec,tsa :il!!Z de ~a :rl:lll!l.

de. ,JIi!.imlim

La'isllIonis de [a.I:IIIH:lle ti'allS(lIiIl"r1eron h~:IiIf3s pam 1'1.I;3:o[lliI. EI ,"e:!'ViillSi~'I'IIO Ie 'hjz()ser ..loC.!:I<Iz d;lIrame.IOI Cella, pew, ~II euan t'D' 511 min,!:I,:;I!Hlnm,col'lkiiba 'CiOI1 I'll .de 'S1iI padre, dr:):biOI, ba:CCf lUI eSftie:rz.o par.a c.o'ndulr l.il pa1=thc,<I elillpezadllli

E.I Ilureb a dlo 1,01apret6 .cOn iluer:'l'!;:I •. eaal si temiera qli,e. ]c Ilsca.prua i ~,~ mi~II't.ras." :lIIell'glli,OIbll .!!l!I "glta.c:loll. c:aJI'aha La 11107,.a,cIlS;Jdorn, ae. :sc'Cab(i1'l a1 bOr[!e de ICiS IPll,rR:3.d:o,s las a~r.!s.a:[I:llrns I~gl'ii mas" ,"i a1s:p~iraba pr1JfliltIlJame'.llte, CIlmoil< reo qae ay,e .111 ,ubll!olll!Jd,titi oll<l:uf:rago I;jjll,a se e[lcar,ainl(; en ~il.l:pftl!llll;JI e~riU~I'ZQ•. 3:1 Cllls,tari!) de b:I~IlC1U1-:sclvadIOrl!- .
Lal lliIj)IEI

ya.

Sill seereto

ilUJe 18 l~iIIJ;1d61:1 e~X' Y ~1u.Qr (l[e '1lI·11~lie. le.yeral en 10'iS, oio'5 le ,<in:Iltd)ail:m:n Ia !,!i,.urga:iIil.lI. if '~il'!lI'J!Oi{) SUllil.acki! le ,d}e

ohfh~ ell be,sQ 'c\O~l ql!1e' 3:@'D'S;~:Iimbr<l!ba .:dese:Jrl'~ :!'uena$, D:locllcs~ estu.:VQ·' .,oj.' ilD(jjuie de CliFJ]-

~el' f"pjQ JiJlrla"

-tCo<m;() me h'f1ibia 01v.il;lac:o' t!l:'e Iill!n.~tt. 'de] .~Ig, Adjllllrnto ,~ A!t!(I M'3:llIdoQ~pregliJ~lt,abase:~',si mi~jmc'l si'~ l'laJIJar-,re.s,..
p!1i1l:s1a alglllna s~NisfaiC't~ri,a.
-~5aJ3S •UOIa.

podi;] lir.f.I C-uill e"1~'!l:So a.brttnq <JIdord~ ta hi~'~ia, J8 pena 'J ,el, tCl'llo.r ,qLH'!ib'<!'1l ~Oetl,il j'l1.'NC'@' asailbn:idlil Y'd~(dlll'!d~ SI!I~fI'imo, aut,es tall 'il:mll;l. MediI'!' 'I:l:Cb3,(I(1 de .I>:rue '!; en l.. c.amil, .slimtia'se empe.queneddo, d(\;b:u "J aOIJl. ~1l.1'IIl\ijllile. ¥ '1ll11 llU, (l<lro}(~smo die SI1 P',:IY ~ r, a,gig~llttadop,(ir 13. 'lfuJeda,cI:; pei!labO!. )1'3 II. du(,lilf 4c. Cilli
t~fs\flill 110

w('''o~ ,q'es

..

pr.I.IJCcba 'pal,p~bl'li:. fetm.,,,,im't,e-Sigl:ljl,,, I:IIO~ '1 lIo~'Gga II!lOI' Iltdl!l~b'R~ ~;r;Jtre\abrlll. JarpL~erta 1:-0:11catm tel" par,a, C.I:J(;I,D!i1rcSiil de. Qde Cn ~!1 l~aJlli:t~dlm de- SU.S pa,d~e$.Do Ilalli,a . ~AII:.Ilr.1111Il!.. m leerla !p;3Itie'r qi!I.~ dice ~e ,Iu.i padre: y tiel d 1l:la'llque' tra!tliilll esos ,caJlllidla:s,-o.QntimH'i·ill IillliislIl;Cll' tieiu.ptl q:lle: dJ!ba la V'Il ~Itaa la:ma,II'lllciUa dl))l lIin,t.enuptor; •••••• y eit'elida m~rd<lll'l'!mfle.as~ padir,e aql!lel>epitef:('! illl;sul\fi:l:Iit~ de q1iJ~ CAin: sall!lt~ !~d(g)I1I,~d6n, ,i!iJ[{'ol:<lba 111 I"!l),str,g. de Jo!)..a;sesi:-,
1~~!!1I ~<I

litlZ..

.

si m,isfin 'i de' fia, nq,_el i,dad dQi S,tl!! Oij~,s; Y de. StlS oi!!los. P'<Jj~ rec lale 'i];ure' tas ",WaJh!:rB:S ~'ilc~io.ne.$. 8e Q1ile !fIabil;!,. sfdll~es~ ~ig(l3qilcll.dla! oin,"lJr:m (lira t(lt:alDilcf:I'l.'re'(!!rtl8!d'~I".W~tlJ(!C18Ie I(!:U:C ~r~Ii' ~ijo~..-)el!lgmnlp.artei de :l~1 ima1l11llHlcion: 1~;lLt3dll y
Ql:!lI'l!ntun1'(!!iJ~.

de

$1] _P<l,tr~.,

Al1I;nU~g~ a 10Irell! ~D m~~ nlltJiJll!:iJ de-su SE!!r UIWil IlCIJS,'lci6,', ij:ldecQ$a'de 11I100[1f.:l'ltg" 11i'L:tW, c'J1!Ipero.l.'m:c.i:§'<'I, ~]II:i'a,.y runnt'Wlbl,e~ Mill JdjQl-h! deQj". la ""~~ ac,lIsado[3, Iterri-"I

dO~lmmciUl't~ er~ p'l.\li!ci~Q fJ hu::6ni;clO. DhSl:!ili~l!ldE Vilt:il{~ i\ns'inuli;:il)J,ne-~ !,l;1lc;l uil1l.~dll'S- a.• egllila~ .las liel.itdonl!s U~~C'Q'1Il ib~ illct ,!lI'U~bl!J. lOiS i(le:la capUil!l, ~O! de.~la :sill mitis 1]\I:rcn.m:'bulos: -

El

-

e~.II,~.I)!Il

·

:1..9:[1 i@;l'Itllll ~

iI,lf

1"iIic~1~!! _ _ . . JII'1108,,, 1!!V!lilI5l<I'OQ 'V1!Z'CI!,)\,d. ailrlplloz~QII. I'lirlil lI!~Y!!>}I'IItfiilJJQi$ Pilll:'hl~ 'fI"·NilllI~"lI.

VillspO$ I! P~':II' il~ pl',O'r~lIi' ':tl'f8~f!ll't,6~ cllj(5l!i:C~ ~n,c(m 1!(i!U:_Oliilid_iI'~IIi,Bcqp;e EllilB'~ !odll irl:IIII,IIli!! )" di~

i.O;_li_rcIl'Jo~, liIIbb:l!~~dJ) da.11 nOnl~rll, lIlJI.'~~'tJ_liri <L~~"di!l 11i~ dg~ llrJ: 'Il!~. sc«r'I!'JICl,lIO 'mf!!I')~.~llll"a tHo :ai~:m~It~. _ 'nXI'"i'l~II'liJ!) ~1I1, 1111111 1'L:!r ~~d ~!I~ ~. 11(11111 ClIllIlulnll (""ii, I"r,1:IIltJI'I11<t'1.1-:a,·l.QlId!1 d!O '!,tll Jula,il 0,- Qu~"dlurjlli f'~ Vl)IrlD!I 1'110111,9111\m acho lI-'~!!.ilJIIllfil!i8! !I~!'IB. P'~nil por 1110. Ie ehlU,1S nUE!Hr,~ af'lllle'rta "1'11:11

arM

d!!jSlro-'.

-

loll • IBCIi)D roj.a btno b~fde(l VIIO~I4: "[JrQII~ ~sr~ jlI~ rJ!Q!!",Ct:lfl Be1 illol C-~ Lt~ d~ f'r;.clc@: y IIIfl'u rl1I8, liii!! hmObl!s I:IIYo:l'o,1I ~I)b!r (.tIS~:!I d d~ dR PIICmeO&; .In'~e-s. '!iilt):le:r.ldolIilli,lmllll' ~1IliVE [lill ~!!Ie:r~ 'I lOll

"'' 'os,

'Il'11"c:1I~!:l'Jo,gIll)' Mea ,~urU:B'd(l1 Itil'!JIIIJ.a.p 1..1 P.lii'~h!l' ~i90r~ib-!llIII _flo 'l!l rlll~fil~Hllr ,g ulld~1 ~:pc JII~ r'lI Ill! l!U!!r. l' Il.I d\,' 5111 M,41'11:i1JlI'I1 II r~e de: r.iQJo~ Cllie dUI'"I!JIII'1l ...~rrIo-s; dil!s;8;1m p{d,l~r4J'1~ 4"'1il1i,1iI!il-'PIl:!"a rlil~ J 011111,' ,~diiJ1lIWi, ~~IHi 1u'iil:iIlP~III1~Ib!ell: )' II rn &~r J~mlidDa, ,flO pa.d,r,a pOlrl~illrdo [por ros llIue&lr.as 011 em~IG ,allllil'lllll" ~'mlllii'\rlU!11;18,!!Jo I~:' r qu. lillb,ra '~1~0111,r,~r Jnln.,I>'Q!' ~"o Q.lcru,l.1liro .Alndr,:nUt C~f

4l!iI. 10 uh,yo, (!III dl,llliI'..o. ' ,9iiiJoill!;D,ndo,!o'oiil'foi! dll!!S ~orr.c1Il;"'illtJ:l;16,1I.)t 10: iills:rn_(:i' JlIl.ii:ltr,a.I'II~I~rml! cp.q ,tJlO i:fII'CilJ'D. de-.smoi:l'I'lIlldo .. 1!PIIlO!! d i!l1l1ll~DoflQn~9,
0

IliI brtlfl d~~ 'illil;n'
'~I.I

An1\!

I ~l!lJ"I'~ Il~ lit 1f9P. ,dd.'1!:1ht, jg_Holo~'II~u d~r.noill Ii;»:!!! till

1t"iI~M ~!iI" OIiI"Q~!:pll..

Nllv!l:l1r • d,~ d ' 1fQ1I'I'!>" r mlil,c'iB:1 !iJibt.b!iPIIIIItI'1I:8: ~. G~1I,tlll,!."Iill"r!:!lll I I):lifllll'" I!:e eililll,~!iI~.au IIIIIl ,ill

~"~!1

h~~ Ita J~~ v,II~. tll!!1 iallli'IIi"O • III lIr1p~~IIIJJ,~rltll. '01111 -,11'011 !!1'~1:1I ID e.jlt'i'iI!l~f;ll )' ~J1 Ie rnoOl~1! um tl'i )" I1la ~l:i:'HtH!I!HI!I.III ~Il_!a",".

r.

.:~:t!!!.. ,.~o

VI,

NUm~ 254

•••

·

-

(-~.

L

.
--

--

CEJW\MARIO 1JIf- MTI LUJQ 0 CaMAY(NS
!ill,", IDlE!

PUliRJJC>!!..i;.~ia;
~E'!!OIUlI;:':!!'1!:8

I:!i'CI'~U"'H~DB.,-. ..._
S~;iliN

~!I'I'K'C:!'~N'i!
i!llEl,ElAST'il!.N.

R'S:DA:C,I;:i~,~l'I= .c."'.bl,le. e,· gil;L!~.<!!DO DE
,:.,.P'....I!:IT4ma 1111'11· -8,~~'GII';I!IO'C?I~""

.Q;!'I'I_TO'l'. QJ

__

...a1!,ll~'I!l:' C,Y,.III;ll:1'tEJ.. AN''!r.~t:)",.A~'a1I

~li'Cj,I!1R!fA, ... J.~.

,!IoII!IiIUAi'~'

!"ll',i"!iI. (PAS!'O'

LA
'. -

TRAD~CION
b:al1l'i:iIllIlI''Iiq
l.i"AJftlili<

Ilh"r\ilg'S'II,

'i!!., Il1{iIi·Y'!t Pi8:tr.J. II! !.!.l!!!.C!·al"Ol!! &!'Iiiior"'_, Ii· iIlII. EBp.iil:i,. _,umu Jac!:! af'An,; _RJ'!iI!U.Mi e.. t'O·!'ZAl!I"lItu tilunf'o .!!LiII! ~.jI:'~lI!. mini .~. (ii., WI.s..pd. Imp·e'rill.lIll

m~c1g!1

1.1..,,.'

l'lI.glnp~O y! 1R'llI,q

u'Ii~.·.-

-el.!I.

alilu

""IiI.tll.

'Vidal ea:nila ,ds Psb/O$ PvU.1f!J tJiI SOfmfa,.,
(SWIilU'

AND
.~. OK

-

fEltWttalO IIIIFM'TIL
]II •

NUM", 24
LatB g'i:!I~~iI'iiG~EI. __ -ClQ,j;;I,~!;;!e-~~N 'If 'AI!jI 'B.I!IAl!!It'!I'~;l;riI' "l.m",col<il" Ii!IPA.AT,ADO L c:lA!.~ I!~. ~G~ CI~"'Oi"'ClO .Ui"!t;I!i'!OI~,N ,!Ill A (I'C)J!'nJA.A~)i

6, DE JUlN'IQ • 1!937
r,\!lUI,T a 'I' • APMillkNj QU~mIlL ,",,'NlbI',I,1.1 '.

F':U1I!1~C'\.

":.1IiI~""U

"'I''-~, 1~1~,IOiIE;U::li'

,III<NTj"IIP;Ii!j:I!il}

-

----

---

--

-

~

-

".

"TEWG:Q ;r-ED Q'E Ri,OlBA,l1 1 oI!ISe:5 1,. N1AAi •. PQR AlGa, sov A.OJO

\

I 1/,

,ap'Odil!lI(1!W:i;I~e-d~ VIII"'II'I:I'iii~tI
COh!!lu

'EoII, U~lIlellt

Cll~do'till.

Uu
J

ii'lt~!D.m!·iI~o, pd~lun~ro~, 'J]]"~~l'Q""~rllDrtq!;!Ol'r <d:~lI'liilro~~. ,L,a.~

Como 8rll'n~~. I.t d~~~I~abfO.e~a7!II!O;,

m~!lfim,n,r~bl'il'l:iii i!~

'~LlODD 'Ii!ft!PIl16 ll.O,r e'RIA!I.!IJI;ec. ol:!iG. P~dro, Abad. y ~I Ci'IiI"l!IIi'" alii.. E;Ji;!I~.I!IIIU~ ,(llIiI. 1'11111\ f~~idiii

BL 'b,[JIU!!! '1,~NI'Otrq df~~,1l!~lhr

~8 lI:3OJClt:3J11g I1I La
1(5 lU8~l!){!)

'I

-

'I"

~'" )(;g1l10' BIUE:N

R:iVQV'(Ji

l6U'f:ioMAJ1lial ""1('..t.Afi{P~
, Ai ALI"""ARM,E,

IQloN;1 ~,~~

I

Mt5 d1o:B' dEc
c

(9~

ia, jmpidicl'On

fre~L!~f1t~m~1Al:.

~Ii~ il;e:, llIiiich:o~ eII.~&~.I'~O'~"P~'O PllllciLI!. PCfJ!jJi.l'l! RI'C _

i!I., U~.Ii!! 1llI",11l~.

bLalJfll!ilSt~.

UCl~

,1J(I~u~.

i1:1~ICi'~I'~'i!!,f! IJn~~d!lIila

M ~o~!Jo~lu ,tmr1l~,dl'!i,I\lIr[jj~lIi'!ll8];:fiIlP.nI~N~ h;l~ ~~Ilie:C~ iil:t. l!l!-J~!! bU~iI1lil IVliUj,l:t- rU~ !!.l!It~ illJj~, Crtll~ '1l:I!Indn~r;ll.

iii ~Mi'O!:IllIe!li~' hlirn Ql>IIa:'!!,d,p iii '1II1r

'I!II,vI~lulQ:!iO' ~!:!c"Fdole.

_ .. II~_

·

L_~

N!,2
.di1!llcij!n " AfJlimiInlaln!Ci6n. PFt!!o'1 Iii 0 "J,J!.II.A,'~,e, n 1,dill. ~ 5, T,ol',li'1\ono, n.z;S:2tl
E(n~
'1!I_iIIl]
>d!(I,

p1l!" I'll.de&tuNi, !Ihmlopr,Q~Ul 'Ii' PiroIP~i!:!!J

:S.A &biittIillln

E?C
'O~
une

EJ pe,8o'·p'e.s,!1do r!;lso '~Mi!lllik(lif'f[t,'cs ,!Ilrap~do In!~s!I'O 6fOig ~P~!JOP~lUillll)' ''{ ,conducid,o ;I,

de lIlIue,s~rospuetrtofi.,

"~cr:o,mo, servir-

m. P,l!Iiri~9se Clice MUliIl:;[O. ,i,tAIIi, sfll ,A.ytmdtilR: l!I f!lJI"lIIge- C:~I,.d ImUII'. Y rec:orch!illldoll
iI·

Declde.~~~d:iil.' pue;sto, de peUgw un,
l!Ull~

,

iill

:~ol'd(J, I!I~ d:e

Am filii ~iI:iio

cOIII&igule: pUt.5i'OIm: die;

eno,

de Uille1l11t0ll ~~C:lWdli"~.

diJ:COll:IIJI'l,.Mil~,

IU!l~ !!i!f!yo~te~...

Co~On.".. BlcIUIO ••• IrIIIUlPii ••'.'

Ilrana~ qiUl!l11rrO e~ 8111 ,enhl-5hI8mO~"eta, ...,

die flg)!fs:I'I'-Q1l ,p~~ billitto. de) I'a'-

~'1I5JiUJl.iIIll~ !I;j ~'Ile

y Bare ~I lIIliar. nQ'DC: di iInnci!l 001'1 il Dillio tic 'cor,rere ave h ru:r;a:~h

iDQPi!J@ de -dili!s b~r'ai9, d~ !lIa~~a~lilJlil. ii'fJ!l!I!~ ,solo !!II!: el'lfiU~lm li(ranqW'iiI,H QQ~ g:ranl ...,41:10 , iJ£llile. d~rtrr-o de ,M. T.lll n £:1 \tiI:cfQ q;U!~,lIoril~'1lID~ a1lt!ll1bn de un rl!ll~Q'JlQ le qUl~I!IDnlld'1I deb

Y' liIel'l.$II' en -au~ .angmllna8c'd'~ Ittlilil1le;rh!; I,Qu,i T-avli~IIOOKI IJiUrt!lsiell" marino S:i lQ~ I!Itm:o:s, !lIOf 'I;.artc'f~r

w;

m

,el: fu:£gj !We ·IBr~ k;~ee ,11(111' ,!llll1lbitS !?-IIle8". r md"", C_olli1ClliU:,:h.o~ IJliljl"8 &~gh' dlj;:~er;!d[elH!D' 'col

iP~:nJ~* 'I!J~~~ de 1,1iliIQ'si'l:!~ii!lll" ;e~ 1'lltmil'O 8111"..,2l'1li h~.

1~'•.. ~~I!Im'i~:,I).

dflS~imtl~Ddb'bl!(ro Un1ll9, ra~Ullll< d,c ~ill,II~i!, ~mO S~ rl:lI:trlll lUI \ltI~~or' ~i! ~1~~nJiWl~ aI, C!;u~nl!~ (l~IM!rll!I'., T~~n,e !lI1lI1 ,9~11' Ira p'idD,

.iii•. ' ~, un ~ilhl de liIlulcho :pe'llgro,., :P'('if eliJo Edmu:n do, ~o, 'l!IiilI peJitid'i). Vl!! con~ewl'lo. tSQ nll,V ~. C8,1'lli!Iiiilli ~~ III ,~~ F,fI~{)!IJJil!e.,I'll! Illilh~OIllOr plU'D 'n u:e5,I:m "EqiillJeiJio mJ,,~roef''POl' eli€! , tI~;e81~(l1 libj:e~'!1 '!j!",ll: CQJllell!lrQi!lJ()I'Iii'<l~!li,r{~

JJ.
41.. y~ de:
po~hti611'. s,h] q,lJ.eeWfilDle:;o, '~n~a'~:o'
,nocbl~ ,lie ,ponc-'Jll ~UCii!l!W!Im!Q; e'~ ~D' IlIl1llCiI!IlIo!V,mlUJ

mlQI,l}illJ ,~a,~!ile:

,d;e:' pede:r Ip.8SlI r,bilis,1ill la b~lls'I'n;u!i'iJ~,. .

j.l\Jl._presellhl:l'8c_<Ilide,el, _~elle. "br'i!; l;e ~iigrro,'jI No" re~P9jnld:'~ B~lm'l1'nG:o.~h,)", u~et,ir.itirnlil'o:do JI'"~o:$, iii S:lile~no •.

preg:ltmm: ,~Nf.lOQSj!B'i,:SrE'fI1:e:rzoa.
QI!Uml:1mOi;,

m4i~, mlmf.lh:hmeii

es1m~

'I'1l1rll

fsi!gqi-r

en

1~.

eni iUlliUoelll:oil

dl!lil; Ie f.l!dll,e.l'l

EI 'v'IIJ~ie.n-lem~t-h!!~ho \!'!!Ieb/,eCOIij' sUi precioiRI,cerrjfi!1

""''''"''''~''.t,,,,..,1

,",on vJ1'01'·1;l;S POl" S'IIJ l1ero'i5cmo

•. 1.E.nul

,1:1 !l!p('J'siC'i6n. Sus c.plli!l!!r,o~ HllIl IH!Ce.G!lrlO,s lOll> "lu,nidolUl:ilI

::Vk!ridlh gll,e CIOn ~!!!_~ fll!8'~s
·i'p•••I·.. '....... ill

I'll, avi!!ci(\.n;

y 'clSt!l 1tJl'J'!lmb~rdlU! el

iI,g-jpauo

'LI'lil 'T!illel'!Qi~

AAo
'I-

UI

1 'FEB,R:ER,O
_, 1193 '1-

'_. M. l' NU

HISTOn,IEl"A, oe

ACTUAUDAD

POJl' X.POT~PIAN

Req!:llef~s

y

~,egi0 n,urio's.

'regularlS y fescteras

encarnan sus [de arios .

en

~,egen'(kllrias

conquistae.

v Es'~alfn? EI mentecaro
cf'ieyendo no
80n

ladinos.

preten de van d,e~'bareto

unpimlt a los .p'ingiUnos.,

.t: x '.
·c . .

I

•.

I

I

.

i

"_-

-----

t

'CONTINU

~:I'), ~ilunt\l!"tliln }I' iI~Cl~~~ t!r~ ~l)r!1if>!li:~tIL.liItDI

q,u~

'llllil

RESIi!MEN llE LOS EPIS'ODIOS A:_NT.ER[9~:ES
Uri!!. ~liilri! ...slti ~uue,~!>11 llu1d.rt 'i jlIJ,Si:c:tiilHill l \I~~.ll.tli :~~rjtl:m .e~ ",rnll..· .CgV~dl.IiJJ 'Ii~Ja;mna, -que; ~Il 1I0Il;olda :Illdo; il'tilioo ~I'i 111. (f(ipil' Jladrl: f;·iul!:";~13 I~ InllJlJI!!'_~cIt d~'~'m 1I1~iJiI.NIIi; Oli ,'ev

]d~il,t,Creer :!Ii su ;pa.d1re 1JI;.;;U'doTa [;1, patrri,ail ••••• lEslfli~IiS·Jie! pl:<lmll~ pam 1 p}\~ roJ~L, I ESO'l!i) 3' Inatar

~Le' 'J ·alraCla,-. "lMaI

rfrazarr

:De:SdobJ6 ~ 'pap.~ I~ P,<I!>OIlls ~j'IlI:S, ua. ,13:$d~g:a~bada:s 1~II1~a:s, qae ·'CIHltel:lb!c..... "J Dada p'lIdi),~e~ ii, 113 dellcli!IiI~1: ,I_IZ d'~I:Slst[\O de 1a :IIQc.lle., .Ui p,areti(i tatD ool~' qae :Ieia eiL'nD.more de SUi. P<Jd:t~, 'b <1:1filial, ell deil :rojig, q'ue' ;IIDmil:lI:aia:elI
mUicilil'llG. .

UIl[!l$·.nitli!lis h~. ,b'Mtarom para ,.Qrhl!ltltMS"eIf:V !:iilil:'lli'liS, transcur, ,d'l!IlS l11Ii'U.lltto.sya ~u IEIHi;lQt'm,pll'zoiil!l '!:lOl:! lei cQ~[(;.i'a:dja ·~irlfs.8~

a

Ju;ud~e,to!bli illIH:li:iil.".(10., LI!gr.io.l,BlS

ru .mJI~l;Il.~"

r4:il'ili't~s.:; ~'Un~'3nt,e.scOWQ' 'nl'illu~~ fuego' ,11110de
,m:ablll:.! a sus IOjOS, los,

:S(l.lhj~c{lS li.llllcl~O![jaalil]

N(Jllif!l}e~i:t3~ mas JUl811i.II. Ciertalllcnt.e. ;J:qu.!ella era ,13, neta ~U;!! b:USCII!b'ii!. ESCOliidfuD~a.c,u~lIad:os~.IiIII~n~~ ·en, ef Jln:l\s se~ro 111:ibiJ 10 Y par;t.ii) preSumSio~, [01.'1.1, n~,g;J!r a, sa' (;as!} 1.l,~ll'\l:Si q~l~ su~dreJ~n,~ eri1 p:a$i'bl~".e-J!)jll. {'inD;Ul ptl.ljpQel. sib}, de·.,~jFrslmtl[ar 'ClMU:it'O p!;leli~.1a: ,r:I. d~~;ory!.i ~m'(;Ic~6i11 qiue ~eIlU!lllOii:" ~I ti!wr~We!·~ecr.etl, de.. qd.ie·'~fa p9:~~dOf •. Tortuililse

ped~O\. re'll'tlelws CIII<lI·Cl.oleajl!! por 1i:llllllraCa!~i'J tenla yala ma:UU:h~~el timdo!1F de fa p!:Ieti:a -p'Bfa c:orre~\a .~os. pies. de' ,@UlSJ~.ad:ms en (Iemall tJa declcmlE;lIlCia '1 tj'e per(!JiI[I" cuanuio
'!.i.1I ilJi{Jvim h;!nto iJJ:JcoliscieilJlte puso su :mIU'l1:! en CCliU:ttlilltO 000 1<Ei. '111(11:8 que l'ieC.(lgier~ ;~.ll.iti en ill C6"8Jct:uil chd II M,,~ad.l;l y C~fi1t.;mtp clllrdOl~ l~culta,r<ll.desPIJI1i:s d,e ,prnt'.ur;lli ~e'erJa:i :!a fn'(jec,tsa :il!!Z de ~a :rl:lll!l.

de. ,JIi!.imlim

La'isllIonis de [a.I:IIIH:lle ti'allS(lIiIl"r1eron h~:IiIf3s pam 1'1.I;3:o[lliI. EI ,"e:!'ViillSi~'I'IIO Ie 'hjz()ser ..loC.!:I<Iz d;lIrame.IOI Cella, pew, ~II euan t'D' 511 min,!:I,:;I!Hlnm,col'lkiiba 'CiOI1 I'll .de 'S1iI padre, dr:):biOI, ba:CCf lUI eSftie:rz.o par.a c.o'ndulr l.il pa1=thc,<I elillpezadllli

E.I Ilureb a dlo 1,01apret6 .cOn iluer:'l'!;:I •. eaal si temiera qli,e. ]c Ilsca.prua i ~,~ mi~II't.ras." :lIIell'glli,OIbll .!!l!I "glta.c:loll. c:aJI'aha La 11107,.a,cIlS;Jdorn, ae. :sc'Cab(i1'l a1 bOr[!e de ICiS IPll,rR:3.d:o,s las a~r.!s.a:[I:llrns I~gl'ii mas" ,"i a1s:p~iraba pr1JfliltIlJame'.llte, CIlmoil< reo qae ay,e .111 ,ubll!olll!Jd,titi oll<l:uf:rago I;jjll,a se e[lcar,ainl(; en ~il.l:pftl!llll;JI e~riU~I'ZQ•. 3:1 Cllls,tari!) de b:I~IlC1U1-:sclvadIOrl!- .
Lal lliIj)IEI

ya.

Sill seereto

ilUJe 18 l~iIIJ;1d61:1 e~X' Y ~1u.Qr (l[e '1lI·11~lie. le.yeral en 10'iS, oio'5 le ,<in:Iltd)ail:m:n Ia !,!i,.urga:iIil.lI. if '~il'!lI'J!Oi{) SUllil.acki! le ,d}e","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/90850261","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=90850261&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://es.scribd.com/books","name":"Libros","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://es.scribd.com/news","name":"Noticias","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://es.scribd.com/audiobooks","name":"Audiolibros","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://es.scribd.com/magazines","name":"Revistas","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://es.scribd.com/docs","name":"Documentos","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://es.scribd.com/sheetmusic","name":"Partitura","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://es.scribd.com/snapshots","name":"Instantáneas","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[178640712,207413435,111503904,255407091,274140202,191315429,204168279,13360555,248101393,207922439,13361905,52718314,178642531,66987391,169057912,158537490,252582760,259723446,132255310,276563243,114546347,193558908,274303883,169060210,195583818,255407694,97916835,97421184,97420421,97103846,97103455,90848382,93097056],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"pga8Imf1ZP2GV9P2esftfS+nADE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[178640712,207413435,111503904,255407091,274140202,191315429,204168279,13360555,248101393,207922439,13361905,52718314,178642531,66987391,169057912,158537490,252582760,259723446,132255310,276563243,114546347,193558908,274303883,169060210,195583818,255407694],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Los tebeos o la lectura infantil en la Guerra Civil española","track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"Xf3khsA37HiHmeo050B5deBAedQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[97916835,97421184,97420421,97103846,97103455,90848382,93097056],"title_link":null,"title":"More From ExilioInfantil","track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"yCL6fvSUa7kEaldXPpZoOb/Bu/w=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"13360555":{"type":"document","id":13360555,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13360555/149x198/cb1135c3e5/1490135332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13360555/298x396/5d1b8d3b89/1490135332?v=1","title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.I","short_title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.I","author":"Jesus Eduardo Bautista Sandoval","tracking":{"object_type":"document","object_id":13360555,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yVdqXpY2kNTvdqWV2YZ6GOmcoi8="},"url":"https://www.scribd.com/document/13360555/13-Rue-del-Percebe-recopilatorio-I","top_badge":null},"13361905":{"type":"document","id":13361905,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13361905/149x198/0f6ee55753/1489009419?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/13361905/298x396/f3918c15ca/1489009419?v=1","title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.ii","short_title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.ii","author":"Jesus Eduardo Bautista Sandoval","tracking":{"object_type":"document","object_id":13361905,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eNmRhEWvS0oqWXgtMh6Rv6SB8qI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/13361905/13-Rue-del-Percebe-recopilatorio-ii","top_badge":null},"52718314":{"type":"document","id":52718314,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52718314/149x198/d40036ded6/1488214163?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52718314/298x396/7f94aba6e7/1488214163?v=1","title":"13 Rue Del Percebe - 01","short_title":"13 Rue Del Percebe - 01","author":"ceuta55","tracking":{"object_type":"document","object_id":52718314,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"od0Dp4Yr1Trw1h7hBxh52nU+wCo="},"url":"https://www.scribd.com/document/52718314/13-Rue-Del-Percebe-01","top_badge":null},"66987391":{"type":"document","id":66987391,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/66987391/149x198/a2095bb749/1496796487?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/66987391/298x396/e0dde0cf7e/1496796487?v=1","title":"American Splendor 01","short_title":"American Splendor 01","author":"Guilherme Malo Maschke","tracking":{"object_type":"document","object_id":66987391,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"P/ZUOn+Kd7TLLbgKvaOUi961QVY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/66987391/American-Splendor-01","top_badge":null},"90848382":{"type":"document","id":90848382,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/90848382/149x198/247660cbfa/1335206674?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/90848382/298x396/86ac577e75/1335206674?v=1","title":"Los niños que nunca volvieron","short_title":"Los niños que nunca volvieron","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":90848382,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YKj/NILIACUq41ugXdin9foQIyc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/90848382/Los-ninos-que-nunca-volvieron","top_badge":null},"93097056":{"type":"document","id":93097056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/93097056/149x198/cda8a6e6b6/1424895973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/93097056/298x396/7c4270d51c/1424895973?v=1","title":"El \"instante congelado\" del exilio de los niños de la guerra civil española","short_title":"El \"instante congelado\" del exilio de los niños de la guerra civil española","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":93097056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xdeCmm1PjXpbE9qmlzkABFQr0i4="},"url":"https://www.scribd.com/document/93097056/El-instante-congelado-del-exilio-de-los-ninos-de-la-guerra-civil-espanola","top_badge":null},"97103455":{"type":"document","id":97103455,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97103455/149x198/4935260435/1356315989?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103455/298x396/7e7a38672f/1356315989?v=1","title":"El retorno a España de los Niños de la Guerra Civil","short_title":"El retorno a España de los Niños de la Guerra Civil","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97103455,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+DaRsL4GS8iCtuThbkyIjaJjP3U="},"url":"https://www.scribd.com/document/97103455/El-retorno-a-Espana-de-los-Ninos-de-la-Guerra-Civil","top_badge":null},"97103846":{"type":"document","id":97103846,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103846/149x198/74848f1c24/1415826402?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103846/298x396/7d7804c7fd/1415826402?v=1","title":"La generación herida","short_title":"La generación herida","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97103846,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vb6bMfg8E1ecJGbvpnZdEn/KqRg="},"url":"https://www.scribd.com/document/97103846/La-generacion-herida","top_badge":null},"97420421":{"type":"document","id":97420421,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97420421/149x198/f5119f1d27/1359810986?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97420421/298x396/6b58a8a66d/1359810986?v=1","title":"Los olvidados","short_title":"Los olvidados","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97420421,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+sZFLYCaVTyZ7g6OEnf9A9prY3c="},"url":"https://www.scribd.com/document/97420421/Los-olvidados","top_badge":null},"97421184":{"type":"document","id":97421184,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97421184/149x198/5bc9573990/1359681396?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97421184/298x396/677359ae43/1359681396?v=1","title":"La muerte de una ilusión: el Magisterio español en la Guerra Civil y el primer franquismo","short_title":"La muerte de una ilusión","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97421184,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HSWeqzsb7V/LhWC7GT73aQT/gco="},"url":"https://www.scribd.com/document/97421184/La-muerte-de-una-ilusion-el-Magisterio-espanol-en-la-Guerra-Civil-y-el-primer-franquismo","top_badge":null},"97916835":{"type":"document","id":97916835,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97916835/149x198/1463931bab/1341224973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97916835/298x396/5ee5bc4703/1341224973?v=1","title":"Los niños de la Guerra Civil","short_title":"Los niños de la Guerra Civil","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97916835,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RVXC3FUM7n33W7MFj9J3HrpqdLM="},"url":"https://www.scribd.com/document/97916835/Los-ninos-de-la-Guerra-Civil","top_badge":null},"111503904":{"type":"document","id":111503904,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111503904/149x198/4e98442ea1/1378901773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111503904/298x396/bc933ee4eb/1378901773?v=1","title":"El Botones Sacarino Igual Que Un Huracan","short_title":"El Botones Sacarino Igual Que Un Huracan","author":"Javier","tracking":{"object_type":"document","object_id":111503904,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WlnQWuXfHwt4KdkUemXv2KGab1E="},"url":"https://www.scribd.com/document/111503904/El-Botones-Sacarino-Igual-Que-Un-Huracan","top_badge":null},"114546347":{"type":"document","id":114546347,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114546347/149x198/3940e99b6f/1534630517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114546347/298x396/3c8e0a9785/1534630517?v=1","title":"Robert Crumb/Kafka","short_title":"Robert Crumb/Kafka","author":"Lila Brock","tracking":{"object_type":"document","object_id":114546347,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oam60HCM7d+uNxQI1E6K6daKJGo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/114546347/Robert-Crumb-Kafka","top_badge":null},"132255310":{"type":"document","id":132255310,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132255310/149x198/6fa12630db/1486989773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132255310/298x396/400bf29238/1486989773?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - Solos Ante El Peligro","short_title":"Mortadelo y Filemon - Solos Ante El Peligro","author":"Marta Salcedo Ramos","tracking":{"object_type":"document","object_id":132255310,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"94YFgXKmSunPYNKFNzJdpi1zyAQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/132255310/Mortadelo-y-Filemon-Solos-Ante-El-Peligro","top_badge":null},"158537490":{"type":"document","id":158537490,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/158537490/149x198/a7a9f5fe68/1528941994?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/158537490/298x396/fc9c620663/1528941994?v=1","title":"Mortadelo Especial No.104 - Trovadores (1981)","short_title":"Mortadelo Especial No.104 - Trovadores (1981)","author":"Santiago Caamaño Hermida","tracking":{"object_type":"document","object_id":158537490,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tavt7BB4pNz1UVLm/mVUnlgKrWE="},"url":"https://www.scribd.com/document/158537490/Mortadelo-Especial-No-104-Trovadores-1981","top_badge":null},"169057912":{"type":"document","id":169057912,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169057912/149x198/028d97518b/1487874370?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/169057912/298x396/b8e13dc502/1487874370?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 007 - La Tergiversicina","short_title":"Mortadelo y Filemon - 007 - La Tergiversicina","author":"Adslon","tracking":{"object_type":"document","object_id":169057912,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7spXdCChO27DMkOpSIp28OpkYG8="},"url":"https://www.scribd.com/document/169057912/Mortadelo-y-Filemon-007-La-Tergiversicina","top_badge":null},"169060210":{"type":"document","id":169060210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169060210/149x198/804131997c/1517277553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169060210/298x396/d938bdd71b/1517277553?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 010 - El ánsia de poder","short_title":"Mortadelo y Filemon - 010 - El ánsia de poder","author":"Adslon","tracking":{"object_type":"document","object_id":169060210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UvKbojm2GHX9rRxd8D16R+u4ze0="},"url":"https://www.scribd.com/document/169060210/Mortadelo-y-Filemon-010-El-ansia-de-poder","top_badge":null},"178640712":{"type":"document","id":178640712,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178640712/149x198/368f60d21e/1526016695?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178640712/298x396/8d7e51aad6/1526016695?v=1","title":"Carpanta - Cincuenta aniversario.pdf","short_title":"Carpanta - Cincuenta aniversario.pdf","author":"perarenas","tracking":{"object_type":"document","object_id":178640712,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dqzvBDlh6fdBD3uiRKZVuMYh0DM="},"url":"https://www.scribd.com/document/178640712/Carpanta-Cincuenta-aniversario-pdf","top_badge":null},"178642531":{"type":"document","id":178642531,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178642531/149x198/1f808ad9b0/1509840822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178642531/298x396/15c2c2a935/1509840822?v=1","title":"Pepe Gotera y Otilio - nº1.pdf","short_title":"Pepe Gotera y Otilio - nº1.pdf","author":"perarenas","tracking":{"object_type":"document","object_id":178642531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uuEX0w3scFvXO1mKixbeHVsXx9Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/178642531/Pepe-Gotera-y-Otilio-nº1-pdf","top_badge":null},"191315429":{"type":"document","id":191315429,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191315429/149x198/6df22b7e86/1423607763?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191315429/298x396/362722ac78/1423607763?v=1","title":"Super Lopez 04_Los Alienigenas","short_title":"Super Lopez 04_Los Alienigenas","author":"pablito2912","tracking":{"object_type":"document","object_id":191315429,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zpOb+/geT4wMCDr/OhprAnFVWIs="},"url":"https://www.scribd.com/document/191315429/Super-Lopez-04-Los-Alienigenas","top_badge":null},"193558908":{"type":"document","id":193558908,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/193558908/149x198/f6c3765c12/1487543276?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/193558908/298x396/02877390fd/1487543276?v=1","title":"Mortadelo y Filemon Alegres Aventuras","short_title":"Mortadelo y Filemon Alegres Aventuras","author":"jaquesbloodhound","tracking":{"object_type":"document","object_id":193558908,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7KyI/AGBWxjmvcBrj3AjK52ctXs="},"url":"https://www.scribd.com/document/193558908/Mortadelo-y-Filemon-Alegres-Aventuras","top_badge":null},"195583818":{"type":"document","id":195583818,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/195583818/149x198/c7061aa230/1486142432?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/195583818/298x396/a6972affe9/1486142432?v=1","title":"Mortadelo y Filemon Mision Triunfo","short_title":"Mortadelo y Filemon Mision Triunfo","author":"Pasquimel","tracking":{"object_type":"document","object_id":195583818,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wo3L3r0qenEpdKtF5Xdf8QxCC2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/195583818/Mortadelo-y-Filemon-Mision-Triunfo","top_badge":null},"204168279":{"type":"document","id":204168279,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/204168279/149x198/9b227b2cba/1537728832?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/204168279/298x396/b169acc570/1537728832?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 180 - Venganza Cincuentona","short_title":"Mortadelo y Filemon - 180 - Venganza Cincuentona","author":"Juan Lopez Rodriguez","tracking":{"object_type":"document","object_id":204168279,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fBbhH6y9TSnacUy258NqvL39yQM="},"url":"https://www.scribd.com/document/204168279/Mortadelo-y-Filemon-180-Venganza-Cincuentona","top_badge":null},"207413435":{"type":"document","id":207413435,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/207413435/149x198/7af006f37c/1526014888?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207413435/298x396/b15fe99468/1526014888?v=1","title":"13 Rue Del Percebe (Edicion Completa)","short_title":"13 Rue Del Percebe (Edicion Completa)","author":"watermark_","tracking":{"object_type":"document","object_id":207413435,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gfsZgtdEKEZ7oCvJd2YcvX1brS0="},"url":"https://www.scribd.com/document/207413435/13-Rue-Del-Percebe-Edicion-Completa","top_badge":null},"207922439":{"type":"document","id":207922439,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207922439/149x198/2a6a6ea1d3/1494494944?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207922439/298x396/49c25b6755/1494494944?v=1","title":"Super Humor Mortadelo -02- Olimpiadas Del Humor","short_title":"Super Humor Mortadelo -02- Olimpiadas Del Humor","author":"masticore666","tracking":{"object_type":"document","object_id":207922439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J4XiFPvu/6MkspUkgpuv/SSD448="},"url":"https://www.scribd.com/document/207922439/Super-Humor-Mortadelo-02-Olimpiadas-Del-Humor","top_badge":null},"248101393":{"type":"document","id":248101393,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248101393/149x198/869ac199e4/1533039178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248101393/298x396/51e76383e7/1533039178?v=1","title":"Mortadelo y Filemon N° 80","short_title":"Mortadelo y Filemon N° 80","author":"Eric Martinez","tracking":{"object_type":"document","object_id":248101393,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6dDGRohXWbcXJPcm3QZPbOcAz0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/248101393/Mortadelo-y-Filemon-N-80","top_badge":null},"252582760":{"type":"document","id":252582760,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252582760/149x198/0f5488faab/1528941652?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252582760/298x396/7b2d4947f8/1528941652?v=1","title":"48907258 Zipi y Zape El Laboratorio Secreto","short_title":"48907258 Zipi y Zape El Laboratorio Secreto","author":"eajuve","tracking":{"object_type":"document","object_id":252582760,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oOp9cmiVxMQ8Zp8SmLPxEi0lFek="},"url":"https://www.scribd.com/document/252582760/48907258-Zipi-y-Zape-El-Laboratorio-Secreto","top_badge":null},"255407091":{"type":"document","id":255407091,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255407091/149x198/ed07511e43/1488108767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255407091/298x396/e98c22153f/1488108767?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 020 - Mortadelo y Filemon - 13 Rue Del Percebe","short_title":"Mortadelo y Filemon - 020 - Mortadelo y Filemon - 13 Rue Del Percebe","author":"cuenta-01","tracking":{"object_type":"document","object_id":255407091,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0qlVfHij+cKDJWiu82B605P2Q2g="},"url":"https://www.scribd.com/document/255407091/Mortadelo-y-Filemon-020-Mortadelo-y-Filemon-13-Rue-Del-Percebe","top_badge":null},"255407694":{"type":"document","id":255407694,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255407694/149x198/0ce2a02ae7/1486734823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255407694/298x396/7d055ba820/1486734823?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 179 - ¡Yya Van 50 Tacos!","short_title":"Mortadelo y Filemon - 179 - ¡Yya Van 50 Tacos!","author":"cuenta-01","tracking":{"object_type":"document","object_id":255407694,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QHQjjdghY1WSF8t2i/41QdLyvB0="},"url":"https://www.scribd.com/document/255407694/Mortadelo-y-Filemon-179-Yya-Van-50-Tacos","top_badge":null},"259723446":{"type":"document","id":259723446,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/259723446/149x198/c266dc1427/1443064825?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/259723446/298x396/cc0dbe390d/1443064825?v=1","title":"Zipi y Zape Enciclopedia Del Comic Tomo III","short_title":"Zipi y Zape Enciclopedia Del Comic Tomo III","author":"pepecabrone","tracking":{"object_type":"document","object_id":259723446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x0lYBn8T6VhXmYx8Vi7nQHphciM="},"url":"https://www.scribd.com/document/259723446/Zipi-y-Zape-Enciclopedia-Del-Comic-Tomo-III","top_badge":null},"274140202":{"type":"document","id":274140202,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274140202/149x198/54dadbc614/1439265051?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274140202/298x396/31035131f3/1439265051?v=1","title":"Carlos Giménez - Paracuellos 1","short_title":"Carlos Giménez - Paracuellos 1","author":"Sabrina ","tracking":{"object_type":"document","object_id":274140202,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hr03YoPT+6ebUY/ZY5l2xSyGR4g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/274140202/Carlos-Gimenez-Paracuellos-1","top_badge":null},"274303883":{"type":"document","id":274303883,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/274303883/149x198/bfd4886c8d/1487275751?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/274303883/298x396/f177aa8eb9/1487275751?v=1","title":"Mortadelo Especial No.67 - Buen Humor.franhr","short_title":"Mortadelo Especial No.67 - Buen Humor.franhr","author":"pruebatonta","tracking":{"object_type":"document","object_id":274303883,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Owxr+VDO2mgSKDX3jPm/GfLZ4o="},"url":"https://www.scribd.com/document/274303883/Mortadelo-Especial-No-67-Buen-Humor-franhr","top_badge":null},"276563243":{"type":"document","id":276563243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276563243/149x198/b5ececbaf1/1489775531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276563243/298x396/46dea73f39/1489775531?v=1","title":"Gimenez, Carlos - Paracuellos Iii.pdf","short_title":"Gimenez, Carlos - Paracuellos Iii.pdf","author":"Javier De Entrambasaguas Monsell","tracking":{"object_type":"document","object_id":276563243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"egOpC0RPfNq/G0JLkjZYb2bYnK0="},"url":"https://www.scribd.com/document/276563243/Gimenez-Carlos-Paracuellos-Iii-pdf","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/90850261","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=rYJl5b14snRM2VA3Flk4QnqS0WA%3D&authenticity_token=dVbVa3glnAYS2%2F3MQ70oOQoR%2BOz3cCzPB5yQ9kqx4nbmqwxZ9LbyAJKrNRmsxU4%2BhFurBXfWENEeyd5dd7h%2FGA%3D%3D&expires=1540613778&wordDocumentId=90850261&wordUploadId=94100029"},"renewal_nag_props":null}-->

ohfh~ ell be,sQ 'c\O~l ql!1e' 3:@'D'S;~:Iimbr<l!ba .:dese:Jrl'~ :!'uena$, D:locllcs~ estu.:VQ·' .,oj.' ilD(jjuie de CliFJ]-

~el' f"pjQ JiJlrla"

-tCo<m;() me h'f1ibia 01v.il;lac:o' t!l:'e Iill!n.~tt. 'de] .~Ig, Adjllllrnto ,~ A!t!(I M'3:llIdoQ~pregliJ~lt,abase:~',si mi~jmc'l si'~ l'laJIJar-,re.s,..
p!1i1l:s1a alglllna s~NisfaiC't~ri,a.
-~5aJ3S •UOIa.

podi;] lir.f.I C-uill e"1~'!l:So a.brttnq <JIdord~ ta hi~'~ia, J8 pena 'J ,el, tCl'llo.r ,qLH'!ib'<!'1l ~Oetl,il j'l1.'NC'@' asailbn:idlil Y'd~(dlll'!d~ SI!I~fI'imo, aut,es tall 'il:mll;l. MediI'!' 'I:l:Cb3,(I(1 de .I>:rue '!; en l.. c.amil, .slimtia'se empe.queneddo, d(\;b:u "J aOIJl. ~1l.1'IIl\ijllile. ¥ '1ll11 llU, (l<lro}(~smo die SI1 P',:IY ~ r, a,gig~llttadop,(ir 13. 'lfuJeda,cI:; pei!labO!. )1'3 II. du(,lilf 4c. Cilli
t~fs\flill 110

w('''o~ ,q'es

..

pr.I.IJCcba 'pal,p~bl'li:. fetm.,,,,im't,e-Sigl:ljl,,, I:IIO~ '1 lIo~'Gga II!lOI' Iltdl!l~b'R~ ~;r;Jtre\abrlll. JarpL~erta 1:-0:11catm tel" par,a, C.I:J(;I,D!i1rcSiil de. Qde Cn ~!1 l~aJlli:t~dlm de- SU.S pa,d~e$.Do Ilalli,a . ~AII:.Ilr.1111Il!.. m leerla !p;3Itie'r qi!I.~ dice ~e ,Iu.i padre: y tiel d 1l:la'llque' tra!tliilll esos ,caJlllidla:s,-o.QntimH'i·ill IillliislIl;Cll' tieiu.ptl q:lle: dJ!ba la V'Il ~Itaa la:ma,II'lllciUa dl))l lIin,t.enuptor; •••••• y eit'elida m~rd<lll'l'!mfle.as~ padir,e aql!lel>epitef:('! illl;sul\fi:l:Iit~ de q1iJ~ CAin: sall!lt~ !~d(g)I1I,~d6n, ,i!iJ[{'ol:<lba 111 I"!l),str,g. de Jo!)..a;sesi:-,
1~~!!1I ~<I

litlZ..

.

si m,isfin 'i de' fia, nq,_el i,dad dQi S,tl!! Oij~,s; Y de. StlS oi!!los. P'<Jj~ rec lale 'i];ure' tas ",WaJh!:rB:S ~'ilc~io.ne.$. 8e Q1ile !fIabil;!,. sfdll~es~ ~ig(l3qilcll.dla! oin,"lJr:m (lira t(lt:alDilcf:I'l.'re'(!!rtl8!d'~I".W~tlJ(!C18Ie I(!:U:C ~r~Ii' ~ijo~..-)el!lgmnlp.artei de :l~1 ima1l11llHlcion: 1~;lLt3dll y
Ql:!lI'l!ntun1'(!!iJ~.

de

$1] _P<l,tr~.,

Al1I;nU~g~ a 10Irell! ~D m~~ nlltJiJll!:iJ de-su SE!!r UIWil IlCIJS,'lci6,', ij:ldecQ$a'de 11I100[1f.:l'ltg" 11i'L:tW, c'J1!Ipero.l.'m:c.i:§'<'I, ~]II:i'a,.y runnt'Wlbl,e~ Mill JdjQl-h! deQj". la ""~~ ac,lIsado[3, Iterri-"I

dO~lmmciUl't~ er~ p'l.\li!ci~Q fJ hu::6ni;clO. DhSl:!ili~l!ldE Vilt:il{~ i\ns'inuli;:il)J,ne-~ !,l;1lc;l uil1l.~dll'S- a.• egllila~ .las liel.itdonl!s U~~C'Q'1Il ib~ illct ,!lI'U~bl!J. lOiS i(le:la capUil!l, ~O! de.~la :sill mitis 1]\I:rcn.m:'bulos: -

El

-

e~.II,~.I)!Il

·

:1..9:[1 i@;l'Itllll ~

iI,lf

1"iIic~1~!! _ _ . . JII'1108,,, 1!!V!lilI5l<I'OQ 'V1!Z'CI!,)\,d. ailrlplloz~QII. I'lirlil lI!~Y!!>}I'IItfiilJJQi$ Pilll:'hl~ 'fI"·NilllI~"lI.

VillspO$ I! P~':II' il~ pl',O'r~lIi' ':tl'f8~f!ll't,6~ cllj(5l!i:C~ ~n,c(m 1!(i!U:_Oliilid_iI'~IIi,Bcqp;e EllilB'~ !odll irl:IIII,IIli!! )" di~

i.O;_li_rcIl'Jo~, liIIbb:l!~~dJ) da.11 nOnl~rll, lIlJI.'~~'tJ_liri <L~~"di!l 11i~ dg~ llrJ: 'Il!~. sc«r'I!'JICl,lIO 'mf!!I')~.~llll"a tHo :ai~:m~It~. _ 'nXI'"i'l~II'liJ!) ~1I1, 1111111 1'L:!r ~~d ~!I~ ~. 11(11111 ClIllIlulnll (""ii, I"r,1:IIltJI'I11<t'1.1-:a,·l.QlId!1 d!O '!,tll Jula,il 0,- Qu~"dlurjlli f'~ Vl)IrlD!I 1'110111,9111\m acho lI-'~!!.ilJIIllfil!i8! !I~!'IB. P'~nil por 1110. Ie ehlU,1S nUE!Hr,~ af'lllle'rta "1'11:11

arM

d!!jSlro-'.

-

loll • IBCIi)D roj.a btno b~fde(l VIIO~I4: "[JrQII~ ~sr~ jlI~ rJ!Q!!",Ct:lfl Be1 illol C-~ Lt~ d~ f'r;.clc@: y IIIfl'u rl1I8, liii!! hmObl!s I:IIYo:l'o,1I ~I)b!r (.tIS~:!I d d~ dR PIICmeO&; .In'~e-s. '!iilt):le:r.ldolIilli,lmllll' ~1IliVE [lill ~!!Ie:r~ 'I lOll

"'' 'os,

'Il'11"c:1I~!:l'Jo,gIll)' Mea ,~urU:B'd(l1 Itil'!JIIIJ.a.p 1..1 P.lii'~h!l' ~i90r~ib-!llIII _flo 'l!l rlll~fil~Hllr ,g ulld~1 ~:pc JII~ r'lI Ill! l!U!!r. l' Il.I d\,' 5111 M,41'11:i1JlI'I1 II r~e de: r.iQJo~ Cllie dUI'"I!JIII'1l ...~rrIo-s; dil!s;8;1m p{d,l~r4J'1~ 4"'1il1i,1iI!il-'PIl:!"a rlil~ J 011111,' ,~diiJ1lIWi, ~~IHi 1u'iil:iIlP~III1~Ib!ell: )' II rn &~r J~mlidDa, ,flO pa.d,r,a pOlrl~illrdo [por ros llIue&lr.as 011 em~IG ,allllil'lllll" ~'mlllii'\rlU!11;18,!!Jo I~:' r qu. lillb,ra '~1~0111,r,~r Jnln.,I>'Q!' ~"o Q.lcru,l.1liro .Alndr,:nUt C~f","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/90850261","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=90850261&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://es.scribd.com/books","name":"Libros","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://es.scribd.com/news","name":"Noticias","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://es.scribd.com/audiobooks","name":"Audiolibros","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://es.scribd.com/magazines","name":"Revistas","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://es.scribd.com/docs","name":"Documentos","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://es.scribd.com/sheetmusic","name":"Partitura","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://es.scribd.com/snapshots","name":"Instantáneas","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[178640712,207413435,111503904,255407091,274140202,191315429,204168279,13360555,248101393,207922439,13361905,52718314,178642531,66987391,169057912,158537490,252582760,259723446,132255310,276563243,114546347,193558908,274303883,169060210,195583818,255407694,97916835,97421184,97420421,97103846,97103455,90848382,93097056],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"pga8Imf1ZP2GV9P2esftfS+nADE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[178640712,207413435,111503904,255407091,274140202,191315429,204168279,13360555,248101393,207922439,13361905,52718314,178642531,66987391,169057912,158537490,252582760,259723446,132255310,276563243,114546347,193558908,274303883,169060210,195583818,255407694],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Los tebeos o la lectura infantil en la Guerra Civil española","track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"Xf3khsA37HiHmeo050B5deBAedQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[97916835,97421184,97420421,97103846,97103455,90848382,93097056],"title_link":null,"title":"More From ExilioInfantil","track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"yCL6fvSUa7kEaldXPpZoOb/Bu/w=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"13360555":{"type":"document","id":13360555,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13360555/149x198/cb1135c3e5/1490135332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13360555/298x396/5d1b8d3b89/1490135332?v=1","title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.I","short_title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.I","author":"Jesus Eduardo Bautista Sandoval","tracking":{"object_type":"document","object_id":13360555,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yVdqXpY2kNTvdqWV2YZ6GOmcoi8="},"url":"https://www.scribd.com/document/13360555/13-Rue-del-Percebe-recopilatorio-I","top_badge":null},"13361905":{"type":"document","id":13361905,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13361905/149x198/0f6ee55753/1489009419?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/13361905/298x396/f3918c15ca/1489009419?v=1","title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.ii","short_title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.ii","author":"Jesus Eduardo Bautista Sandoval","tracking":{"object_type":"document","object_id":13361905,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eNmRhEWvS0oqWXgtMh6Rv6SB8qI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/13361905/13-Rue-del-Percebe-recopilatorio-ii","top_badge":null},"52718314":{"type":"document","id":52718314,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52718314/149x198/d40036ded6/1488214163?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52718314/298x396/7f94aba6e7/1488214163?v=1","title":"13 Rue Del Percebe - 01","short_title":"13 Rue Del Percebe - 01","author":"ceuta55","tracking":{"object_type":"document","object_id":52718314,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"od0Dp4Yr1Trw1h7hBxh52nU+wCo="},"url":"https://www.scribd.com/document/52718314/13-Rue-Del-Percebe-01","top_badge":null},"66987391":{"type":"document","id":66987391,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/66987391/149x198/a2095bb749/1496796487?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/66987391/298x396/e0dde0cf7e/1496796487?v=1","title":"American Splendor 01","short_title":"American Splendor 01","author":"Guilherme Malo Maschke","tracking":{"object_type":"document","object_id":66987391,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"P/ZUOn+Kd7TLLbgKvaOUi961QVY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/66987391/American-Splendor-01","top_badge":null},"90848382":{"type":"document","id":90848382,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/90848382/149x198/247660cbfa/1335206674?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/90848382/298x396/86ac577e75/1335206674?v=1","title":"Los niños que nunca volvieron","short_title":"Los niños que nunca volvieron","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":90848382,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YKj/NILIACUq41ugXdin9foQIyc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/90848382/Los-ninos-que-nunca-volvieron","top_badge":null},"93097056":{"type":"document","id":93097056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/93097056/149x198/cda8a6e6b6/1424895973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/93097056/298x396/7c4270d51c/1424895973?v=1","title":"El \"instante congelado\" del exilio de los niños de la guerra civil española","short_title":"El \"instante congelado\" del exilio de los niños de la guerra civil española","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":93097056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xdeCmm1PjXpbE9qmlzkABFQr0i4="},"url":"https://www.scribd.com/document/93097056/El-instante-congelado-del-exilio-de-los-ninos-de-la-guerra-civil-espanola","top_badge":null},"97103455":{"type":"document","id":97103455,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97103455/149x198/4935260435/1356315989?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103455/298x396/7e7a38672f/1356315989?v=1","title":"El retorno a España de los Niños de la Guerra Civil","short_title":"El retorno a España de los Niños de la Guerra Civil","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97103455,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+DaRsL4GS8iCtuThbkyIjaJjP3U="},"url":"https://www.scribd.com/document/97103455/El-retorno-a-Espana-de-los-Ninos-de-la-Guerra-Civil","top_badge":null},"97103846":{"type":"document","id":97103846,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103846/149x198/74848f1c24/1415826402?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103846/298x396/7d7804c7fd/1415826402?v=1","title":"La generación herida","short_title":"La generación herida","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97103846,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vb6bMfg8E1ecJGbvpnZdEn/KqRg="},"url":"https://www.scribd.com/document/97103846/La-generacion-herida","top_badge":null},"97420421":{"type":"document","id":97420421,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97420421/149x198/f5119f1d27/1359810986?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97420421/298x396/6b58a8a66d/1359810986?v=1","title":"Los olvidados","short_title":"Los olvidados","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97420421,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+sZFLYCaVTyZ7g6OEnf9A9prY3c="},"url":"https://www.scribd.com/document/97420421/Los-olvidados","top_badge":null},"97421184":{"type":"document","id":97421184,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97421184/149x198/5bc9573990/1359681396?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97421184/298x396/677359ae43/1359681396?v=1","title":"La muerte de una ilusión: el Magisterio español en la Guerra Civil y el primer franquismo","short_title":"La muerte de una ilusión","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97421184,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HSWeqzsb7V/LhWC7GT73aQT/gco="},"url":"https://www.scribd.com/document/97421184/La-muerte-de-una-ilusion-el-Magisterio-espanol-en-la-Guerra-Civil-y-el-primer-franquismo","top_badge":null},"97916835":{"type":"document","id":97916835,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97916835/149x198/1463931bab/1341224973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97916835/298x396/5ee5bc4703/1341224973?v=1","title":"Los niños de la Guerra Civil","short_title":"Los niños de la Guerra Civil","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97916835,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RVXC3FUM7n33W7MFj9J3HrpqdLM="},"url":"https://www.scribd.com/document/97916835/Los-ninos-de-la-Guerra-Civil","top_badge":null},"111503904":{"type":"document","id":111503904,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111503904/149x198/4e98442ea1/1378901773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111503904/298x396/bc933ee4eb/1378901773?v=1","title":"El Botones Sacarino Igual Que Un Huracan","short_title":"El Botones Sacarino Igual Que Un Huracan","author":"Javier","tracking":{"object_type":"document","object_id":111503904,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WlnQWuXfHwt4KdkUemXv2KGab1E="},"url":"https://www.scribd.com/document/111503904/El-Botones-Sacarino-Igual-Que-Un-Huracan","top_badge":null},"114546347":{"type":"document","id":114546347,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114546347/149x198/3940e99b6f/1534630517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114546347/298x396/3c8e0a9785/1534630517?v=1","title":"Robert Crumb/Kafka","short_title":"Robert Crumb/Kafka","author":"Lila Brock","tracking":{"object_type":"document","object_id":114546347,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oam60HCM7d+uNxQI1E6K6daKJGo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/114546347/Robert-Crumb-Kafka","top_badge":null},"132255310":{"type":"document","id":132255310,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132255310/149x198/6fa12630db/1486989773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132255310/298x396/400bf29238/1486989773?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - Solos Ante El Peligro","short_title":"Mortadelo y Filemon - Solos Ante El Peligro","author":"Marta Salcedo Ramos","tracking":{"object_type":"document","object_id":132255310,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"94YFgXKmSunPYNKFNzJdpi1zyAQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/132255310/Mortadelo-y-Filemon-Solos-Ante-El-Peligro","top_badge":null},"158537490":{"type":"document","id":158537490,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/158537490/149x198/a7a9f5fe68/1528941994?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/158537490/298x396/fc9c620663/1528941994?v=1","title":"Mortadelo Especial No.104 - Trovadores (1981)","short_title":"Mortadelo Especial No.104 - Trovadores (1981)","author":"Santiago Caamaño Hermida","tracking":{"object_type":"document","object_id":158537490,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tavt7BB4pNz1UVLm/mVUnlgKrWE="},"url":"https://www.scribd.com/document/158537490/Mortadelo-Especial-No-104-Trovadores-1981","top_badge":null},"169057912":{"type":"document","id":169057912,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169057912/149x198/028d97518b/1487874370?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/169057912/298x396/b8e13dc502/1487874370?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 007 - La Tergiversicina","short_title":"Mortadelo y Filemon - 007 - La Tergiversicina","author":"Adslon","tracking":{"object_type":"document","object_id":169057912,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7spXdCChO27DMkOpSIp28OpkYG8="},"url":"https://www.scribd.com/document/169057912/Mortadelo-y-Filemon-007-La-Tergiversicina","top_badge":null},"169060210":{"type":"document","id":169060210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169060210/149x198/804131997c/1517277553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169060210/298x396/d938bdd71b/1517277553?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 010 - El ánsia de poder","short_title":"Mortadelo y Filemon - 010 - El ánsia de poder","author":"Adslon","tracking":{"object_type":"document","object_id":169060210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UvKbojm2GHX9rRxd8D16R+u4ze0="},"url":"https://www.scribd.com/document/169060210/Mortadelo-y-Filemon-010-El-ansia-de-poder","top_badge":null},"178640712":{"type":"document","id":178640712,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178640712/149x198/368f60d21e/1526016695?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178640712/298x396/8d7e51aad6/1526016695?v=1","title":"Carpanta - Cincuenta aniversario.pdf","short_title":"Carpanta - Cincuenta aniversario.pdf","author":"perarenas","tracking":{"object_type":"document","object_id":178640712,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dqzvBDlh6fdBD3uiRKZVuMYh0DM="},"url":"https://www.scribd.com/document/178640712/Carpanta-Cincuenta-aniversario-pdf","top_badge":null},"178642531":{"type":"document","id":178642531,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178642531/149x198/1f808ad9b0/1509840822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178642531/298x396/15c2c2a935/1509840822?v=1","title":"Pepe Gotera y Otilio - nº1.pdf","short_title":"Pepe Gotera y Otilio - nº1.pdf","author":"perarenas","tracking":{"object_type":"document","object_id":178642531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uuEX0w3scFvXO1mKixbeHVsXx9Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/178642531/Pepe-Gotera-y-Otilio-nº1-pdf","top_badge":null},"191315429":{"type":"document","id":191315429,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191315429/149x198/6df22b7e86/1423607763?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191315429/298x396/362722ac78/1423607763?v=1","title":"Super Lopez 04_Los Alienigenas","short_title":"Super Lopez 04_Los Alienigenas","author":"pablito2912","tracking":{"object_type":"document","object_id":191315429,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zpOb+/geT4wMCDr/OhprAnFVWIs="},"url":"https://www.scribd.com/document/191315429/Super-Lopez-04-Los-Alienigenas","top_badge":null},"193558908":{"type":"document","id":193558908,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/193558908/149x198/f6c3765c12/1487543276?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/193558908/298x396/02877390fd/1487543276?v=1","title":"Mortadelo y Filemon Alegres Aventuras","short_title":"Mortadelo y Filemon Alegres Aventuras","author":"jaquesbloodhound","tracking":{"object_type":"document","object_id":193558908,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7KyI/AGBWxjmvcBrj3AjK52ctXs="},"url":"https://www.scribd.com/document/193558908/Mortadelo-y-Filemon-Alegres-Aventuras","top_badge":null},"195583818":{"type":"document","id":195583818,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/195583818/149x198/c7061aa230/1486142432?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/195583818/298x396/a6972affe9/1486142432?v=1","title":"Mortadelo y Filemon Mision Triunfo","short_title":"Mortadelo y Filemon Mision Triunfo","author":"Pasquimel","tracking":{"object_type":"document","object_id":195583818,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wo3L3r0qenEpdKtF5Xdf8QxCC2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/195583818/Mortadelo-y-Filemon-Mision-Triunfo","top_badge":null},"204168279":{"type":"document","id":204168279,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/204168279/149x198/9b227b2cba/1537728832?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/204168279/298x396/b169acc570/1537728832?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 180 - Venganza Cincuentona","short_title":"Mortadelo y Filemon - 180 - Venganza Cincuentona","author":"Juan Lopez Rodriguez","tracking":{"object_type":"document","object_id":204168279,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fBbhH6y9TSnacUy258NqvL39yQM="},"url":"https://www.scribd.com/document/204168279/Mortadelo-y-Filemon-180-Venganza-Cincuentona","top_badge":null},"207413435":{"type":"document","id":207413435,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/207413435/149x198/7af006f37c/1526014888?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207413435/298x396/b15fe99468/1526014888?v=1","title":"13 Rue Del Percebe (Edicion Completa)","short_title":"13 Rue Del Percebe (Edicion Completa)","author":"watermark_","tracking":{"object_type":"document","object_id":207413435,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gfsZgtdEKEZ7oCvJd2YcvX1brS0="},"url":"https://www.scribd.com/document/207413435/13-Rue-Del-Percebe-Edicion-Completa","top_badge":null},"207922439":{"type":"document","id":207922439,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207922439/149x198/2a6a6ea1d3/1494494944?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207922439/298x396/49c25b6755/1494494944?v=1","title":"Super Humor Mortadelo -02- Olimpiadas Del Humor","short_title":"Super Humor Mortadelo -02- Olimpiadas Del Humor","author":"masticore666","tracking":{"object_type":"document","object_id":207922439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J4XiFPvu/6MkspUkgpuv/SSD448="},"url":"https://www.scribd.com/document/207922439/Super-Humor-Mortadelo-02-Olimpiadas-Del-Humor","top_badge":null},"248101393":{"type":"document","id":248101393,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248101393/149x198/869ac199e4/1533039178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248101393/298x396/51e76383e7/1533039178?v=1","title":"Mortadelo y Filemon N° 80","short_title":"Mortadelo y Filemon N° 80","author":"Eric Martinez","tracking":{"object_type":"document","object_id":248101393,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6dDGRohXWbcXJPcm3QZPbOcAz0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/248101393/Mortadelo-y-Filemon-N-80","top_badge":null},"252582760":{"type":"document","id":252582760,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252582760/149x198/0f5488faab/1528941652?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252582760/298x396/7b2d4947f8/1528941652?v=1","title":"48907258 Zipi y Zape El Laboratorio Secreto","short_title":"48907258 Zipi y Zape El Laboratorio Secreto","author":"eajuve","tracking":{"object_type":"document","object_id":252582760,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oOp9cmiVxMQ8Zp8SmLPxEi0lFek="},"url":"https://www.scribd.com/document/252582760/48907258-Zipi-y-Zape-El-Laboratorio-Secreto","top_badge":null},"255407091":{"type":"document","id":255407091,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255407091/149x198/ed07511e43/1488108767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255407091/298x396/e98c22153f/1488108767?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 020 - Mortadelo y Filemon - 13 Rue Del Percebe","short_title":"Mortadelo y Filemon - 020 - Mortadelo y Filemon - 13 Rue Del Percebe","author":"cuenta-01","tracking":{"object_type":"document","object_id":255407091,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0qlVfHij+cKDJWiu82B605P2Q2g="},"url":"https://www.scribd.com/document/255407091/Mortadelo-y-Filemon-020-Mortadelo-y-Filemon-13-Rue-Del-Percebe","top_badge":null},"255407694":{"type":"document","id":255407694,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255407694/149x198/0ce2a02ae7/1486734823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255407694/298x396/7d055ba820/1486734823?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 179 - ¡Yya Van 50 Tacos!","short_title":"Mortadelo y Filemon - 179 - ¡Yya Van 50 Tacos!","author":"cuenta-01","tracking":{"object_type":"document","object_id":255407694,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QHQjjdghY1WSF8t2i/41QdLyvB0="},"url":"https://www.scribd.com/document/255407694/Mortadelo-y-Filemon-179-Yya-Van-50-Tacos","top_badge":null},"259723446":{"type":"document","id":259723446,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/259723446/149x198/c266dc1427/1443064825?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/259723446/298x396/cc0dbe390d/1443064825?v=1","title":"Zipi y Zape Enciclopedia Del Comic Tomo III","short_title":"Zipi y Zape Enciclopedia Del Comic Tomo III","author":"pepecabrone","tracking":{"object_type":"document","object_id":259723446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x0lYBn8T6VhXmYx8Vi7nQHphciM="},"url":"https://www.scribd.com/document/259723446/Zipi-y-Zape-Enciclopedia-Del-Comic-Tomo-III","top_badge":null},"274140202":{"type":"document","id":274140202,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274140202/149x198/54dadbc614/1439265051?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274140202/298x396/31035131f3/1439265051?v=1","title":"Carlos Giménez - Paracuellos 1","short_title":"Carlos Giménez - Paracuellos 1","author":"Sabrina ","tracking":{"object_type":"document","object_id":274140202,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hr03YoPT+6ebUY/ZY5l2xSyGR4g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/274140202/Carlos-Gimenez-Paracuellos-1","top_badge":null},"274303883":{"type":"document","id":274303883,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/274303883/149x198/bfd4886c8d/1487275751?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/274303883/298x396/f177aa8eb9/1487275751?v=1","title":"Mortadelo Especial No.67 - Buen Humor.franhr","short_title":"Mortadelo Especial No.67 - Buen Humor.franhr","author":"pruebatonta","tracking":{"object_type":"document","object_id":274303883,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Owxr+VDO2mgSKDX3jPm/GfLZ4o="},"url":"https://www.scribd.com/document/274303883/Mortadelo-Especial-No-67-Buen-Humor-franhr","top_badge":null},"276563243":{"type":"document","id":276563243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276563243/149x198/b5ececbaf1/1489775531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276563243/298x396/46dea73f39/1489775531?v=1","title":"Gimenez, Carlos - Paracuellos Iii.pdf","short_title":"Gimenez, Carlos - Paracuellos Iii.pdf","author":"Javier De Entrambasaguas Monsell","tracking":{"object_type":"document","object_id":276563243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"egOpC0RPfNq/G0JLkjZYb2bYnK0="},"url":"https://www.scribd.com/document/276563243/Gimenez-Carlos-Paracuellos-Iii-pdf","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/90850261","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=rYJl5b14snRM2VA3Flk4QnqS0WA%3D&authenticity_token=dVbVa3glnAYS2%2F3MQ70oOQoR%2BOz3cCzPB5yQ9kqx4nbmqwxZ9LbyAJKrNRmsxU4%2BhFurBXfWENEeyd5dd7h%2FGA%3D%3D&expires=1540613778&wordDocumentId=90850261&wordUploadId=94100029"},"renewal_nag_props":null}-->

4l!iI. 10 uh,yo, (!III dl,llliI'..o. ' ,9iiiJoill!;D,ndo,!o'oiil'foi! dll!!S ~orr.c1Il;"'illtJ:l;16,1I.)t 10: iills:rn_(:i' JlIl.ii:ltr,a.I'II~I~rml! cp.q ,tJlO i:fII'CilJ'D. de-.smoi:l'I'lIlldo .. 1!PIIlO!! d i!l1l1ll~DoflQn~9,
0

IliI brtlfl d~~ 'illil;n'
'~I.I

An1\!

I ~l!lJ"I'~ Il~ lit 1f9P. ,dd.'1!:1ht, jg_Holo~'II~u d~r.noill Ii;»:!!! till

1t"iI~M ~!iI" OIiI"Q~!:pll..

Nllv!l:l1r • d,~ d ' 1fQ1I'I'!>" r mlil,c'iB:1 !iJibt.b!iPIIIIItI'1I:8: ~. G~1I,tlll,!."Iill"r!:!lll I I):lifllll'" I!:e eililll,~!iI~.au IIIIIl ,ill

~"~!1

h~~ Ita J~~ v,II~. tll!!1 iallli'IIi"O • III lIr1p~~IIIJJ,~rltll. '01111 -,11'011 !!1'~1:1I ID e.jlt'i'iI!l~f;ll )' ~J1 Ie rnoOl~1! um tl'i )" I1la ~l:i:'HtH!I!HI!I.III ~Il_!a",".

r.

.:~:t!!!.. ,.~o

VI,

NUm~ 254

•••

·

-

(-~.

L

.
--

--

CEJW\MARIO 1JIf- MTI LUJQ 0 CaMAY(NS
!ill,", IDlE!

PUliRJJC>!!..i;.~ia;
~E'!!OIUlI;:':!!'1!:8

I:!i'CI'~U"'H~DB.,-. ..._
S~;iliN

~!I'I'K'C:!'~N'i!
i!llEl,ElAST'il!.N.

R'S:DA:C,I;:i~,~l'I= .c."'.bl,le. e,· gil;L!~.<!!DO DE
,:.,.P'....I!:IT4ma 1111'11· -8,~~'GII';I!IO'C?I~""

.Q;!'I'I_TO'l'. QJ

__

...a1!,ll~'I!l:' C,Y,.III;ll:1'tEJ.. AN''!r.~t:)",.A~'a1I

~li'Cj,I!1R!fA, ... J.~.

,!IoII!IiIUAi'~'

!"ll',i"!iI. (PAS!'O'

LA
'. -

TRAD~CION
b:al1l'i:iIllIlI''Iiq
l.i"AJftlili<

Ilh"r\ilg'S'II,

'i!!., Il1{iIi·Y'!t Pi8:tr.J. II! !.!.l!!!.C!·al"Ol!! &!'Iiiior"'_, Ii· iIlII. EBp.iil:i,. _,umu Jac!:! af'An,; _RJ'!iI!U.Mi e.. t'O·!'ZAl!I"lItu tilunf'o .!!LiII! ~.jI:'~lI!. mini .~. (ii., WI.s..pd. Imp·e'rill.lIll

m~c1g!1

1.1..,,.'

l'lI.glnp~O y! 1R'llI,q

u'Ii~.·.-

-el.!I.

alilu

""IiI.tll.

'Vidal ea:nila ,ds Psb/O$ PvU.1f!J tJiI SOfmfa,.,
(SWIilU'

AND
.~. OK

-

fEltWttalO IIIIFM'TIL
]II •

NUM", 24
LatB g'i:!I~~iI'iiG~EI. __ -ClQ,j;;I,~!;;!e-~~N 'If 'AI!jI 'B.I!IAl!!It'!I'~;l;riI' "l.m",col<il" Ii!IPA.AT,ADO L c:lA!.~ I!~. ~G~ CI~"'Oi"'ClO .Ui"!t;I!i'!OI~,N ,!Ill A (I'C)J!'nJA.A~)i

6, DE JUlN'IQ • 1!937
r,\!lUI,T a 'I' • APMillkNj QU~mIlL ,",,'NlbI',I,1.1 '.

F':U1I!1~C'\.

":.1IiI~""U

"'I''-~, 1~1~,IOiIE;U::li'

,III<NTj"IIP;Ii!j:I!il}

-

----

---

--

-

~

-

".

"TEWG:Q ;r-ED Q'E Ri,OlBA,l1 1 oI!ISe:5 1,. N1AAi •. PQR AlGa, sov A.OJO

\

I 1/,

,ap'Odil!lI(1!W:i;I~e-d~ VIII"'II'I:I'iii~tI
COh!!lu

'EoII, U~lIlellt

Cll~do'till.

Uu
J

ii'lt~!D.m!·iI~o, pd~lun~ro~, 'J]]"~~l'Q""~rllDrtq!;!Ol'r <d:~lI'liilro~~. ,L,a.~

Como 8rll'n~~. I.t d~~~I~abfO.e~a7!II!O;,

m~!lfim,n,r~bl'il'l:iii i!~

'~LlODD 'Ii!ft!PIl16 ll.O,r e'RIA!I.!IJI;ec. ol:!iG. P~dro, Abad. y ~I Ci'IiI"l!IIi'" alii.. E;Ji;!I~.I!IIIU~ ,(llIiI. 1'11111\ f~~idiii

BL 'b,[JIU!!! '1,~NI'Otrq df~~,1l!~lhr

~8 lI:3OJClt:3J11g I1I La
1(5 lU8~l!){!)

'I

-

'I"

~'" )(;g1l10' BIUE:N

R:iVQV'(Ji

l6U'f:ioMAJ1lial ""1('..t.Afi{P~
, Ai ALI"""ARM,E,

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/90850261","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=90850261&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://es.scribd.com/books","name":"Libros","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://es.scribd.com/news","name":"Noticias","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://es.scribd.com/audiobooks","name":"Audiolibros","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://es.scribd.com/magazines","name":"Revistas","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://es.scribd.com/docs","name":"Documentos","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://es.scribd.com/sheetmusic","name":"Partitura","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://es.scribd.com/snapshots","name":"Instantáneas","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[178640712,207413435,111503904,255407091,274140202,191315429,204168279,13360555,248101393,207922439,13361905,52718314,178642531,66987391,169057912,158537490,252582760,259723446,132255310,276563243,114546347,193558908,274303883,169060210,195583818,255407694,97916835,97421184,97420421,97103846,97103455,90848382,93097056],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"pga8Imf1ZP2GV9P2esftfS+nADE=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[178640712,207413435,111503904,255407091,274140202,191315429,204168279,13360555,248101393,207922439,13361905,52718314,178642531,66987391,169057912,158537490,252582760,259723446,132255310,276563243,114546347,193558908,274303883,169060210,195583818,255407694],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Los tebeos o la lectura infantil en la Guerra Civil española","track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"Xf3khsA37HiHmeo050B5deBAedQ=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[97916835,97421184,97420421,97103846,97103455,90848382,93097056],"title_link":null,"title":"More From ExilioInfantil","track_opts":{"compilation_id":"rDQ3AW223SaqHW421S7U/xNYTdA=","module_id":"yCL6fvSUa7kEaldXPpZoOb/Bu/w=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"13360555":{"type":"document","id":13360555,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13360555/149x198/cb1135c3e5/1490135332?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13360555/298x396/5d1b8d3b89/1490135332?v=1","title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.I","short_title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.I","author":"Jesus Eduardo Bautista Sandoval","tracking":{"object_type":"document","object_id":13360555,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yVdqXpY2kNTvdqWV2YZ6GOmcoi8="},"url":"https://www.scribd.com/document/13360555/13-Rue-del-Percebe-recopilatorio-I","top_badge":null},"13361905":{"type":"document","id":13361905,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/13361905/149x198/0f6ee55753/1489009419?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/13361905/298x396/f3918c15ca/1489009419?v=1","title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.ii","short_title":"13.Rue.del.Percebe.recopilatorio.ii","author":"Jesus Eduardo Bautista Sandoval","tracking":{"object_type":"document","object_id":13361905,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eNmRhEWvS0oqWXgtMh6Rv6SB8qI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/13361905/13-Rue-del-Percebe-recopilatorio-ii","top_badge":null},"52718314":{"type":"document","id":52718314,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52718314/149x198/d40036ded6/1488214163?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52718314/298x396/7f94aba6e7/1488214163?v=1","title":"13 Rue Del Percebe - 01","short_title":"13 Rue Del Percebe - 01","author":"ceuta55","tracking":{"object_type":"document","object_id":52718314,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"od0Dp4Yr1Trw1h7hBxh52nU+wCo="},"url":"https://www.scribd.com/document/52718314/13-Rue-Del-Percebe-01","top_badge":null},"66987391":{"type":"document","id":66987391,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/66987391/149x198/a2095bb749/1496796487?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/66987391/298x396/e0dde0cf7e/1496796487?v=1","title":"American Splendor 01","short_title":"American Splendor 01","author":"Guilherme Malo Maschke","tracking":{"object_type":"document","object_id":66987391,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"P/ZUOn+Kd7TLLbgKvaOUi961QVY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/66987391/American-Splendor-01","top_badge":null},"90848382":{"type":"document","id":90848382,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/90848382/149x198/247660cbfa/1335206674?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/90848382/298x396/86ac577e75/1335206674?v=1","title":"Los niños que nunca volvieron","short_title":"Los niños que nunca volvieron","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":90848382,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YKj/NILIACUq41ugXdin9foQIyc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/90848382/Los-ninos-que-nunca-volvieron","top_badge":null},"93097056":{"type":"document","id":93097056,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/93097056/149x198/cda8a6e6b6/1424895973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/93097056/298x396/7c4270d51c/1424895973?v=1","title":"El \"instante congelado\" del exilio de los niños de la guerra civil española","short_title":"El \"instante congelado\" del exilio de los niños de la guerra civil española","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":93097056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xdeCmm1PjXpbE9qmlzkABFQr0i4="},"url":"https://www.scribd.com/document/93097056/El-instante-congelado-del-exilio-de-los-ninos-de-la-guerra-civil-espanola","top_badge":null},"97103455":{"type":"document","id":97103455,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97103455/149x198/4935260435/1356315989?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103455/298x396/7e7a38672f/1356315989?v=1","title":"El retorno a España de los Niños de la Guerra Civil","short_title":"El retorno a España de los Niños de la Guerra Civil","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97103455,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+DaRsL4GS8iCtuThbkyIjaJjP3U="},"url":"https://www.scribd.com/document/97103455/El-retorno-a-Espana-de-los-Ninos-de-la-Guerra-Civil","top_badge":null},"97103846":{"type":"document","id":97103846,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103846/149x198/74848f1c24/1415826402?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97103846/298x396/7d7804c7fd/1415826402?v=1","title":"La generación herida","short_title":"La generación herida","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97103846,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vb6bMfg8E1ecJGbvpnZdEn/KqRg="},"url":"https://www.scribd.com/document/97103846/La-generacion-herida","top_badge":null},"97420421":{"type":"document","id":97420421,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97420421/149x198/f5119f1d27/1359810986?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97420421/298x396/6b58a8a66d/1359810986?v=1","title":"Los olvidados","short_title":"Los olvidados","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97420421,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+sZFLYCaVTyZ7g6OEnf9A9prY3c="},"url":"https://www.scribd.com/document/97420421/Los-olvidados","top_badge":null},"97421184":{"type":"document","id":97421184,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/97421184/149x198/5bc9573990/1359681396?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97421184/298x396/677359ae43/1359681396?v=1","title":"La muerte de una ilusión: el Magisterio español en la Guerra Civil y el primer franquismo","short_title":"La muerte de una ilusión","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97421184,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HSWeqzsb7V/LhWC7GT73aQT/gco="},"url":"https://www.scribd.com/document/97421184/La-muerte-de-una-ilusion-el-Magisterio-espanol-en-la-Guerra-Civil-y-el-primer-franquismo","top_badge":null},"97916835":{"type":"document","id":97916835,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97916835/149x198/1463931bab/1341224973?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/97916835/298x396/5ee5bc4703/1341224973?v=1","title":"Los niños de la Guerra Civil","short_title":"Los niños de la Guerra Civil","author":"ExilioInfantil","tracking":{"object_type":"document","object_id":97916835,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"RVXC3FUM7n33W7MFj9J3HrpqdLM="},"url":"https://www.scribd.com/document/97916835/Los-ninos-de-la-Guerra-Civil","top_badge":null},"111503904":{"type":"document","id":111503904,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111503904/149x198/4e98442ea1/1378901773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/111503904/298x396/bc933ee4eb/1378901773?v=1","title":"El Botones Sacarino Igual Que Un Huracan","short_title":"El Botones Sacarino Igual Que Un Huracan","author":"Javier","tracking":{"object_type":"document","object_id":111503904,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WlnQWuXfHwt4KdkUemXv2KGab1E="},"url":"https://www.scribd.com/document/111503904/El-Botones-Sacarino-Igual-Que-Un-Huracan","top_badge":null},"114546347":{"type":"document","id":114546347,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/114546347/149x198/3940e99b6f/1534630517?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/114546347/298x396/3c8e0a9785/1534630517?v=1","title":"Robert Crumb/Kafka","short_title":"Robert Crumb/Kafka","author":"Lila Brock","tracking":{"object_type":"document","object_id":114546347,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oam60HCM7d+uNxQI1E6K6daKJGo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/114546347/Robert-Crumb-Kafka","top_badge":null},"132255310":{"type":"document","id":132255310,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/132255310/149x198/6fa12630db/1486989773?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/132255310/298x396/400bf29238/1486989773?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - Solos Ante El Peligro","short_title":"Mortadelo y Filemon - Solos Ante El Peligro","author":"Marta Salcedo Ramos","tracking":{"object_type":"document","object_id":132255310,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"94YFgXKmSunPYNKFNzJdpi1zyAQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/132255310/Mortadelo-y-Filemon-Solos-Ante-El-Peligro","top_badge":null},"158537490":{"type":"document","id":158537490,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/158537490/149x198/a7a9f5fe68/1528941994?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/158537490/298x396/fc9c620663/1528941994?v=1","title":"Mortadelo Especial No.104 - Trovadores (1981)","short_title":"Mortadelo Especial No.104 - Trovadores (1981)","author":"Santiago Caamaño Hermida","tracking":{"object_type":"document","object_id":158537490,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tavt7BB4pNz1UVLm/mVUnlgKrWE="},"url":"https://www.scribd.com/document/158537490/Mortadelo-Especial-No-104-Trovadores-1981","top_badge":null},"169057912":{"type":"document","id":169057912,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169057912/149x198/028d97518b/1487874370?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/169057912/298x396/b8e13dc502/1487874370?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 007 - La Tergiversicina","short_title":"Mortadelo y Filemon - 007 - La Tergiversicina","author":"Adslon","tracking":{"object_type":"document","object_id":169057912,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7spXdCChO27DMkOpSIp28OpkYG8="},"url":"https://www.scribd.com/document/169057912/Mortadelo-y-Filemon-007-La-Tergiversicina","top_badge":null},"169060210":{"type":"document","id":169060210,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169060210/149x198/804131997c/1517277553?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169060210/298x396/d938bdd71b/1517277553?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 010 - El ánsia de poder","short_title":"Mortadelo y Filemon - 010 - El ánsia de poder","author":"Adslon","tracking":{"object_type":"document","object_id":169060210,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UvKbojm2GHX9rRxd8D16R+u4ze0="},"url":"https://www.scribd.com/document/169060210/Mortadelo-y-Filemon-010-El-ansia-de-poder","top_badge":null},"178640712":{"type":"document","id":178640712,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178640712/149x198/368f60d21e/1526016695?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178640712/298x396/8d7e51aad6/1526016695?v=1","title":"Carpanta - Cincuenta aniversario.pdf","short_title":"Carpanta - Cincuenta aniversario.pdf","author":"perarenas","tracking":{"object_type":"document","object_id":178640712,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dqzvBDlh6fdBD3uiRKZVuMYh0DM="},"url":"https://www.scribd.com/document/178640712/Carpanta-Cincuenta-aniversario-pdf","top_badge":null},"178642531":{"type":"document","id":178642531,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178642531/149x198/1f808ad9b0/1509840822?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178642531/298x396/15c2c2a935/1509840822?v=1","title":"Pepe Gotera y Otilio - nº1.pdf","short_title":"Pepe Gotera y Otilio - nº1.pdf","author":"perarenas","tracking":{"object_type":"document","object_id":178642531,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uuEX0w3scFvXO1mKixbeHVsXx9Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/178642531/Pepe-Gotera-y-Otilio-nº1-pdf","top_badge":null},"191315429":{"type":"document","id":191315429,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191315429/149x198/6df22b7e86/1423607763?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/191315429/298x396/362722ac78/1423607763?v=1","title":"Super Lopez 04_Los Alienigenas","short_title":"Super Lopez 04_Los Alienigenas","author":"pablito2912","tracking":{"object_type":"document","object_id":191315429,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zpOb+/geT4wMCDr/OhprAnFVWIs="},"url":"https://www.scribd.com/document/191315429/Super-Lopez-04-Los-Alienigenas","top_badge":null},"193558908":{"type":"document","id":193558908,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/193558908/149x198/f6c3765c12/1487543276?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/193558908/298x396/02877390fd/1487543276?v=1","title":"Mortadelo y Filemon Alegres Aventuras","short_title":"Mortadelo y Filemon Alegres Aventuras","author":"jaquesbloodhound","tracking":{"object_type":"document","object_id":193558908,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7KyI/AGBWxjmvcBrj3AjK52ctXs="},"url":"https://www.scribd.com/document/193558908/Mortadelo-y-Filemon-Alegres-Aventuras","top_badge":null},"195583818":{"type":"document","id":195583818,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/195583818/149x198/c7061aa230/1486142432?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/195583818/298x396/a6972affe9/1486142432?v=1","title":"Mortadelo y Filemon Mision Triunfo","short_title":"Mortadelo y Filemon Mision Triunfo","author":"Pasquimel","tracking":{"object_type":"document","object_id":195583818,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Wo3L3r0qenEpdKtF5Xdf8QxCC2c="},"url":"https://www.scribd.com/document/195583818/Mortadelo-y-Filemon-Mision-Triunfo","top_badge":null},"204168279":{"type":"document","id":204168279,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/204168279/149x198/9b227b2cba/1537728832?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/204168279/298x396/b169acc570/1537728832?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 180 - Venganza Cincuentona","short_title":"Mortadelo y Filemon - 180 - Venganza Cincuentona","author":"Juan Lopez Rodriguez","tracking":{"object_type":"document","object_id":204168279,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fBbhH6y9TSnacUy258NqvL39yQM="},"url":"https://www.scribd.com/document/204168279/Mortadelo-y-Filemon-180-Venganza-Cincuentona","top_badge":null},"207413435":{"type":"document","id":207413435,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/207413435/149x198/7af006f37c/1526014888?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207413435/298x396/b15fe99468/1526014888?v=1","title":"13 Rue Del Percebe (Edicion Completa)","short_title":"13 Rue Del Percebe (Edicion Completa)","author":"watermark_","tracking":{"object_type":"document","object_id":207413435,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gfsZgtdEKEZ7oCvJd2YcvX1brS0="},"url":"https://www.scribd.com/document/207413435/13-Rue-Del-Percebe-Edicion-Completa","top_badge":null},"207922439":{"type":"document","id":207922439,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207922439/149x198/2a6a6ea1d3/1494494944?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/207922439/298x396/49c25b6755/1494494944?v=1","title":"Super Humor Mortadelo -02- Olimpiadas Del Humor","short_title":"Super Humor Mortadelo -02- Olimpiadas Del Humor","author":"masticore666","tracking":{"object_type":"document","object_id":207922439,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"J4XiFPvu/6MkspUkgpuv/SSD448="},"url":"https://www.scribd.com/document/207922439/Super-Humor-Mortadelo-02-Olimpiadas-Del-Humor","top_badge":null},"248101393":{"type":"document","id":248101393,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248101393/149x198/869ac199e4/1533039178?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/248101393/298x396/51e76383e7/1533039178?v=1","title":"Mortadelo y Filemon N° 80","short_title":"Mortadelo y Filemon N° 80","author":"Eric Martinez","tracking":{"object_type":"document","object_id":248101393,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6dDGRohXWbcXJPcm3QZPbOcAz0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/248101393/Mortadelo-y-Filemon-N-80","top_badge":null},"252582760":{"type":"document","id":252582760,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/252582760/149x198/0f5488faab/1528941652?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/252582760/298x396/7b2d4947f8/1528941652?v=1","title":"48907258 Zipi y Zape El Laboratorio Secreto","short_title":"48907258 Zipi y Zape El Laboratorio Secreto","author":"eajuve","tracking":{"object_type":"document","object_id":252582760,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oOp9cmiVxMQ8Zp8SmLPxEi0lFek="},"url":"https://www.scribd.com/document/252582760/48907258-Zipi-y-Zape-El-Laboratorio-Secreto","top_badge":null},"255407091":{"type":"document","id":255407091,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255407091/149x198/ed07511e43/1488108767?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255407091/298x396/e98c22153f/1488108767?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 020 - Mortadelo y Filemon - 13 Rue Del Percebe","short_title":"Mortadelo y Filemon - 020 - Mortadelo y Filemon - 13 Rue Del Percebe","author":"cuenta-01","tracking":{"object_type":"document","object_id":255407091,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0qlVfHij+cKDJWiu82B605P2Q2g="},"url":"https://www.scribd.com/document/255407091/Mortadelo-y-Filemon-020-Mortadelo-y-Filemon-13-Rue-Del-Percebe","top_badge":null},"255407694":{"type":"document","id":255407694,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255407694/149x198/0ce2a02ae7/1486734823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/255407694/298x396/7d055ba820/1486734823?v=1","title":"Mortadelo y Filemon - 179 - ¡Yya Van 50 Tacos!","short_title":"Mortadelo y Filemon - 179 - ¡Yya Van 50 Tacos!","author":"cuenta-01","tracking":{"object_type":"document","object_id":255407694,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QHQjjdghY1WSF8t2i/41QdLyvB0="},"url":"https://www.scribd.com/document/255407694/Mortadelo-y-Filemon-179-Yya-Van-50-Tacos","top_badge":null},"259723446":{"type":"document","id":259723446,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/259723446/149x198/c266dc1427/1443064825?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/259723446/298x396/cc0dbe390d/1443064825?v=1","title":"Zipi y Zape Enciclopedia Del Comic Tomo III","short_title":"Zipi y Zape Enciclopedia Del Comic Tomo III","author":"pepecabrone","tracking":{"object_type":"document","object_id":259723446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"x0lYBn8T6VhXmYx8Vi7nQHphciM="},"url":"https://www.scribd.com/document/259723446/Zipi-y-Zape-Enciclopedia-Del-Comic-Tomo-III","top_badge":null},"274140202":{"type":"document","id":274140202,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274140202/149x198/54dadbc614/1439265051?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/274140202/298x396/31035131f3/1439265051?v=1","title":"Carlos Giménez - Paracuellos 1","short_title":"Carlos Giménez - Paracuellos 1","author":"Sabrina ","tracking":{"object_type":"document","object_id":274140202,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hr03YoPT+6ebUY/ZY5l2xSyGR4g="},"url":"https://www.scribd.com/doc/274140202/Carlos-Gimenez-Paracuellos-1","top_badge":null},"274303883":{"type":"document","id":274303883,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/274303883/149x198/bfd4886c8d/1487275751?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/274303883/298x396/f177aa8eb9/1487275751?v=1","title":"Mortadelo Especial No.67 - Buen Humor.franhr","short_title":"Mortadelo Especial No.67 - Buen Humor.franhr","author":"pruebatonta","tracking":{"object_type":"document","object_id":274303883,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2Owxr+VDO2mgSKDX3jPm/GfLZ4o="},"url":"https://www.scribd.com/document/274303883/Mortadelo-Especial-No-67-Buen-Humor-franhr","top_badge":null},"276563243":{"type":"document","id":276563243,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276563243/149x198/b5ececbaf1/1489775531?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/276563243/298x396/46dea73f39/1489775531?v=1","title":"Gimenez, Carlos - Paracuellos Iii.pdf","short_title":"Gimenez, Carlos - Paracuellos Iii.pdf","author":"Javier De Entrambasaguas Monsell","tracking":{"object_type":"document","object_id":276563243,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"egOpC0RPfNq/G0JLkjZYb2bYnK0="},"url":"https://www.scribd.com/document/276563243/Gimenez-Carlos-Paracuellos-Iii-pdf","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/90850261","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=rYJl5b14snRM2VA3Flk4QnqS0WA%3D&authenticity_token=dVbVa3glnAYS2%2F3MQ70oOQoR%2BOz3cCzPB5yQ9kqx4nbmqwxZ9LbyAJKrNRmsxU4%2BhFurBXfWENEeyd5dd7h%2FGA%3D%3D&expires=1540613778&wordDocumentId=90850261&wordUploadId=94100029"},"renewal_nag_props":null}-->