Está en la página 1de 2

XVII JORNADAS

La crisis, que ya se prolonga durante unos aos, est afectando cada vez a un mayor nmero de personas, y es fcil observar ya situaciones de exclusin social de sectores que hasta hace bien poco no podan ni imaginar que pudieran encontrase en semejante situacin. Adems, es fcil constatar que esta crisis no afecta de igual manera a la poblacin, siendo especialmente relevante el impacto sobre las mujeres. Frente a la prolongacin y paulatina agudizacin de la crisis se estn adoptando polticas pblicas que parecen no surtir los efectos esperados, y todas las previsiones apuntan a que no va a remitir, si acaso agudizarse, en los prximos aos.

ra sobre las mujeres, contribuyan a ir superando las desigualdades de gnero en nuestra sociedad, particularmente en momentos de crisis. Por ltimo, queremos aprovechar esta oportunidad para realizar una mirada a la crisis desde Amrica Latina para conocer sus experiencias, tanto pasadas como presentes, que nos ayuden a repensar colectivamente y rescatar aquellas polticas que han resultado ser mas exitosas.

Programa
Lunes, 23 de abril

Bilbao, 23 y 24 de abril de 2012


Aula Magna Facultad de Ciencias Econmicas (Sarriko) 19:00 h

Actualmente no existe un diagnstico compartido sobre su naturaleza y sus causas. Esta crisis, que para algunos es, simplemente, uno de los tantos episodios que ha conocido la sociedad a lo largo de su historia, se puede resolver con las habituales medidas de poltica econmica que permitan volver a la senda del crecimiento. Para otros, es una crisis mas profunda que requiere medidas de mayor calado, pero siempre con el objetivo de volver a la situacin pasada. Sin embargo, se necesitan nuevos diagnsticos sobre la verdadera naturaleza de una crisis que no es solo, ni principalmente, econmico-financiera; que permitan disear polticas publicas para garantizar los niveles de bienestar necesarios para la ciudadana en su conjunto, y especialmente aquellas polticas que, tomando en consideracin los particulares efectos que gene-

Causas y consecuencias de las crisis financiera, econmica y poltica


Vicen Navarro. Catedrtico de Ciencias Polticas y Sociales. Universidad Pompeu Fabra. Lina Glvez. Universidad Pablo Olavide. Red
Europea Gender and Well-being.

Martes, 24 de abril

Una mirada a la crisis desde Amrica Latina


Javier Iguiiz. Economista. Profesor Universidad Catlica de Per. Magdalena Len. Economista feminista.
FEDAEPS. Ecuador.

XVII. JARDUNALDIAK

Krisiak dagoeneko badaramatza urte batzuk gure artean, eta gero eta jende gehiago ari da kaltetzen. Duela gutxira arte horrelako egoera batean egoterik pentsatu ere egiten ez zuten sektoreetan ere, gizarte-bazterketa egoerak ikusten dira orain, aise ikusi ere. Gainera, erraza da konturatzea krisi honek ez diola berdin eragiten populazioari, eta bereziki nabarmentzeko modukoa dela emakumeengan duen eragina. Krisia luzatuz eta apurka-apurka gogortuz ari denez, politika publikoak hartzen ari dira, baina ez dirudi esperotako ondorioak lortzen ari direnik, eta, aurreikuspen guztien arabera, badirudi datozen urteotan krisiak ez duela hobera egingo; aitzitik, beharbada okerrera egingo du.

ditzen lagunduko duten politikak diseinatuko dira, desberdintasun horiek eragin handia dutelako emakumeengan, batez ere krisi garaietan. Azkenik, aukera hau aprobetxatu nahi dugu krisiari Latinoamerikatik begiratzeko eta iraganean zein gaur egun han izan dituzten esperientziak ezagutzeko, arrakastarik handiena lortu duten politikei buruzko hausnarketa kolektiboa egin eta politika horiek erreskatatu ahal izateko.

Egitaraua
Astelehena, apirilaren 23a

Bilbon, 2012ko apirilaren 23 eta 24a


Zientzia Ekonomikoen Fakultateko Areto Nagusia (Sarriko) 19:00etan

Gaur egun ez dago krisiaren izaerari eta arrazoiei buruzko diagnostiko konpartiturik. Batzuen ustez, krisi hau gizarteak bere historian izan duen gertakari ugarietako bat besterik ez da, eta politika ekonomikoko ohiko neurrien bitartez konpondu daiteke, modu horretan hazkundearen bidera bueltatu ahal izateko. Beste batzuentzat, krisi sakonagoa da, eta, ondorioz, neurri sakonagoak erabili behar dira, betiere, lehengo egoerara bueltatzeko helburuarekin. Alabaina, krisiaren benetako izaerari buruzko diagnostiko berriak behar dira; izan ere, ez da soilik (ez nagusiki ere) krisi ekonomiko-finantzarioa. Diagnostiko horien bitartez, politika publikoak diseinatu ahal izango dira, gizarte osorako behar diren ongizate mailak bermatzeko; eta, bereziki, gure gizarteko genero-desberdintasunak gain-

Krisi finantzario, ekonomiko eta politikoen arrazoiak eta ondorioak


Vicen Navarro. Politika eta Gizarte
Zientzietan katedraduna. Pompeu Fabra Unibertsitatea.

Lina Glvez. Pablo Olavide Unibertsitatea.


Gender and Well-being Sare Europarra. Asteartea, apirilaren 24a

Begirada bat krisiari, Latinoamerikatik


Javier Iguiiz. Ekonomialaria. Peruko
Unibertsitate Katolikoko irakaslea.

Magdalena Len. Ekonomialari feminista.


FEDAEPS. Ekuador.