Está en la página 1de 8

DEMO CHNG TRNH CH K IN T M t: i vi mt vn bn trn giy bnh thng, chng ta c th dng bt k xc nhn mt cch d dng.

. V vn bn l duy nht, khng th sa i, sao chp, lm gi. (cho d photo). Nhng i vi mt vn bn in t trn my tnh th lm sao k xc nhn c??? V lm th no xc nhn vn bn khng b sa i, gi mo, nh cp.... trong qu trnh gi??? Ch k in t s thc hin vic cp php kha (kha b mt: pravitakey, kha cng khai: publickey), thc hin k vn bn v xc nhn vn bn c ng ngi gi hay khng, c b thay i trong qu trnh gi hay khng. y l mt ti cn kh mi, ang c pht trin v ng dng trong tng lai. L ti lm n, kha lun rt tt cho nghnh CNTT. Sau y l bn demo chng trnh. C g thc mc hy lin h vi mail: hainhat007@gmail.com c gii p! 1. Code

2. chy ct

Giao to kha cho php chng ta to ra cp kha b mt (gi k) v kha cng khai (phn pht cho tt c mi ngi h xc nhn ch k ca mnh). Theo tht ton RSA th khi bit kha cng khai c phn pht th khng th suy ra c kha b mt gi mo ch k (xem thm v RSA). Trc tin phi chn cc s nguyn t ln kha kh c th b gy (chn cng ln th k (m ha) cng lu). Sau nhn chn tnh ti ra cp kha cng khai v b mt (l cp s nguyn tng i ln).

3. K

k vn bn chng ta cn ti vn bn vo Tab ti VB.

Chn vn bn cn k.

Nhn tab K v i ct thc hin bm vn bn v k (qu trnh k lu nu chng ta to cp kha b mt kh ln)

Sau khi k, chng ta c bn bm (SHA or MD5) v ch k, thc hin lu ch k v gi ch k cho ngi cn xc nhn.

Sau khi k xong, chng ta gi cho ngi cn xc nhn gm: Ch k, vn bn gc, v kha cng khai (c th bit trc t u do cp pht). 4. xc nhn ch k Sau khi ngi cn xc nhn ch k c c kha cng khai (phn pht t u), s thc hin ti vn bn, ti kha cng khai, ti vn bn gc xc nhn.

Ti vn bn gc vo vn bn, ti ch k vo ch k xc nhn, nhp kha cng khai (cp s E,N) v thc hin xc nhn.

Ct s thng bo ch k xc nhn ng khi: Vn bn gc khng b sa i (cho d l mt du chm, du phy, vit hoa hay thng... v ch k ng ngi k, kha cng khai ng ca ngi k. Ngi li s thng bo li.

Mi thc mc v cn hng dn vit code xin lin h mail: hainhat007@gmail.com c gii p. Lu , cc hm s dng trong ct l code theo thut ton RSA, khng s dng hm c sn trong th vin.