iAf,olkswagen Ownelf'sl·~Man'ulall

::
'I"""'"'r'"""" ~ .'! .... .•
'IJ~r •
I' 1"'... ' •• "'"

~

~Olperatlion:. andl Maiilnte!nl.alnloe
:;1-

..

-

1

. _-.

•~

~

-

~'

.

Owner:

!11I1~!~1

Volkswaglen01wner'.s M:,anI1ual,: Operatioln andl Maiinltenance
)

V.alkswmllsn

VolkiSWallen

SIN:l'a~, 11111

'Sedan

t13

·V·GlkBiW.eo

Ooo~lIrlitJ!llt

V.ollk.s'W8genrwellk AICitiengeselllscliilalft

'lilf;'~ iJCfi~.~g,E!i'jI!l!i!j"tl; ~~fIf~Slr,oSl(1f~.

to It~li~n~~i5~l~hlJi'E ~=i1I"t~jk,~3J.:i~~~~~t.!.i~:;J'~ cr
.

h1 ~Il

w.llhoo_~

lit!!!,

wJ'lttft'l

'D[]n~

iJ~

"ICIlk~'I!P.::i!ilill"i!iilrN. M:i. In Bflmfil1'j' 'I :73·

Ui;,'!'JKfi~~.

flrinil:id

!I!

'I1il.4 VOLKS·WAGelr>! OW"N~R':S IMA!NIiAA!~cQnliiBtll dH~~iPliOO IIndl Dia~OI!lil <\ M!!lnt~n~ne~.~eQl1ftd"

ollwo

IllUliGr p~r!$~ ~poera"QIl

The flf~1IF;M1r~ ,aCq\laint~ ¥QU willil, ~OilltVl)1I!5W¥RI WiuraM~ ~ndlll!e oper,IIUQI'I o1~ur 'Qa~'. ~ta.1so ~I~I:~ !!rlOI"mO!l1lon(I~,luBl" ,c1II,liilbriCafiD!% l",tIIl 'teC!lfInice!! dlrlB"

The 'f!'Oond pllrt d'eals wilblbs, Irnrirlfit9fianQ~ .~~ ~Q<L:lrVCllk$W~~"' II e~pl'aln!;Wh~.t lbe VOI!.IKsWAG'cN o!A~'NO$li!>r!lId IMAINTENANOE is iIll atloll't" andl !lO'!'i'lo t:esp 7~r '!j"'I~IWa~!! !n,lop ,dri!j\lng ,~ndiliOO. ChBl':.4!Ih., ml~agedlln al rtie eml ollhi8
manual.

lorr ptriiOtliO 011 ChLl!ge, d!~g!lKli!ii~ and, ml'lllnienr'lnte ~8I'l1iC6S"

II: will t>elll'ifo;!,! wtien, 10 Ii)~ngl y.r;.url':3r to yoUt AUlliiai'iIZ . .a1YOIiIJ w,lgen OeJIler ..

Thefirs1 maintenance service al600 miles Is tee' of charge (y01il1only IPay t'or etlgine andl ttalilsminlon lail). You aretunher eliiltiiUedto f,ree diagnosis seniees at 6 ,010!1
j

12,0I.JO" 8~00(IIand24jOIO miles. ~ 1
an ,Alilliorimtl

A!1W4~S, 11!11"~' )!O~f·Vo!lll$W~.eI:!' Qwoor'lI. Ntliooll'll willi 1fW When yO!,lI~ke~~rl::lIII"lo 'with tIlrB in'l,l]fmB"lIiOIi
VQl~::t!l'Ia~n II!)e~jet'IO!~ se~lCe, ••• ill~dll<5 :ruwr'SMltlee' AdlliBlE!f ImeriNds ,Incl "!I~ble, !11m .-~e tM_ea.5iir~ k> gm~oes,'lor ~O~

Pile~i~ jlu'i!!llfjis m!U!!l!&!1before, ¥<)U drivi!' yO~f"MW VOIkMmgen. Ju,q!!~lftt :!jIQ\Ir:r>i!1I witml iti 'jlillUfe-:l,llIc! Iloinoow now '!O opar,Bbi lit 111!Or~' j;nly ... bec>~u~~ !ne' nu;m~ ~u ~IIDW a'00uI it, iI1re lfiOi\I you will em!Jcr d~!~"llltOln Vl:llk!lw~8i'r. !II

iPietures al1ldlte~Jt 1111 lirll$ !IIl~i1IuaV are ba'5!8d1 Qn tJhe.W9'~ \'\c>ik;~~e~ seaan '1;1$ wi~h M~n!.l;;ln Trr~n~!\"I'II.SS;!OF!I, WI'IC~c ~h~, '~()n~ll'~!~ ~'~!Ilmerlt 1rn(J1 tQ.chnical1 ,eofllae VOllk:rwagefli ISMlllnlli 11,~M Auto!!1'atl~ Stick Shilt ilna 11118, VolI~ WRgen Cof"lVeFUiDW aififitM OD'r1si:d!erably. we wiUU poiM II1rf,:5 out un, IhiS t'8~Jt
oJjI;;I.t!l

V"lhw~ge'.n·~ IP;;)~le'l ~o NI'I1iiinu(}1J1s!y mB~1;! ~~Ghrilc~il ~Ii"I'IIPFQ'· "'aments; theref.:Jil"e. th;~ night li~ re~e!Vedl

u na.ii' alrway~ teen.
~Q

liTilake<h~n9~~ ,~~. ni ~mtlC(lUIlilng~he c a lmlo.;Selye~r WJUlIaout notf:cc,

Various ~~erru8 :s!lown or 'de~crlbedl I!!!! ~he manus.1 rru~,y tl<e Qllt!'O:!llS Of!! c@itaiffl models. C~:eck i,ii!tlil y,ou~ .Au~ltOilizildi VW !)esle'r (m .~~[~i~mblo, Op~iQrns or ~~oe$$or,!e'S,

. • .nQ dev~ees to . Startiiilgi M'!!s . . ....s~'eihr. way signs..2 ~ 'jlS ilffi.39' " 11 J'a. .~.m Dear VW .st stlcYwn Offl !hl:s page wliiBilililI>'ilJFyoo use )'oUJr VW. Illugi&: eli~'''ningliM ret'I'aolngl M Spaed![]meler ""'iith lu.9 ~QBed s. Q- s.e'distance.lneering sndl 8af81~ fea. 34 4.:)lh 'rot etlGil 1() m..l'edri . ..anty . .)lk!. . • Del rosier . IlIsl~um. .43 .]liM . Conillerilubta top Dear VW 'Ow<ller .13. .• . • . A good Ful~ 01 'li!1U!1iI1!t! S ~o al icr . .00 . . . ilmpottilnl W ~OU" we' !.. ..(iiingl.a~r.arfw8S I_r 1.1.()'1'! Vlln~iI'. . 00 _ 211 Ii) 7 16 . aa. .!.52 . •• . aajYs. UEUiiU:l1 TrmliSl'I'lI!!ilS'em .. .dlllght a:nd ~ill liglil't .~iMrS " • • . .. .. JiJiriColLdmD'ner .ry. ~ IM!IS. • .whC! II'Illll. .paC~M" lindica~e turns and Btitie. .eseNoir e·ra'kJB' WErfl!1Jililglliglilt B\!l~1.. . . VII . d~rCiiliSi"'e'iy.nMDI wanling liglrt . 3 .. night hours 6 .li. 5!l:i'eli! l!.. •• .. AJlilloma~ic SticK Slilill .8rly.'WbM tlre(.. 8(jt lilie i3111i1~rg~noy U~$iiler ami 1!J88 road ~lIarBo&or Mner 'If8nrnl.el!f!: ~ for eaw 1-·PQaitian ~a. ..Ctleok t:!FI.. .Owner:: A IOl nell I}[}ne lillto lIlIe maltulactum '00'1 BeifcJ>e' og~lI!mg be'lIlliull "Ilia. .es.)f spee.01 Re:ar SQal: r.e!1!gl!ne.anti lndlcaIlQr Itglir~ (i:glilition on].ed.oor \lWwilil ba e'nnenc8dl 3 . . Ch. .CMCK 'IMI .Ielts 59 S~!s .g. .3l!i:si~ iiluln'lber .. . .MEIIk!s SUI!o:) lMI line liIr>e~ an~ inlllEll'ed englllileeniFlig techllilil~. . . .. . . .ar..f:lediuCB speed dur~ng and in(:lemenlllleaIIlEl'I. 13 . . . .45.ss . i'lea[ window defogger l::wne~eJljW d~8ahar ~~inoe oH 9r~d'es· FitJ!aolgliiuge. • ..plll. .i.. HEi'Uer • .ilIlilY corn2'cily. . • [) 12 ... ..:!. .gen.1c.reii Qj~ the oo'adl.sionIFluidl AuXi.as. . cnanges.~1 S'Uln.Ureth~1 all ag. . 0119 . . ."•.Ij~e \IoI'~!rif1lng Ugh.er 4 . • • • 31 c . .J 1M· oar . 5.Irge you 10 [·eat! this rnaf'l.liloning -'wllD IiS~ tll~.. . eQl1IlrQi and ~nn>l!nA:ting Inapeclions.BJrIil olbar ImoM~lsl.Juggag.2B .1!lng or r.56. Am:! 'whe.-cl il~WQC' 1:2 and w:3!rnlnQI IliglirtS . . J • tlQ 5:1 12 415 '1.23 . . S·.• 13 .unc.use ~lgnel8lo 3 _. <35 WSJn.CIIl ..SeB' Ihai: alii wincicw5 ai~ elean ~d tIy ••• you. ii'iuel supplilf Fu~e~ . .p~raliaiil. . Ihig'h. . s. .. lD:i~n'll:5liS . that '1M lires. .uaJl earefully.. . Mi!!Ike s!. AdjUM iFlslde un~e!ilr!Jetoo 8 . .hlXl'!. .8111 I!(!l!trt$ are f.2 HI..al . ~ne· ~s. . " Wi ndowa .o<m. ~jJ1Il.se- and 'IJoUlside' miirmrs . . •• . .c~eam:! all the con~OIlSe\ll: re clean. aert the parikingl brai!te.s. ~ul!.l r. Cha~kingl engilne oill level. . .. Wf'l.. .I~8 fluid r. 10 Spa/riO:. ...) maintain yom V'W prOperly and 10 '1. Whet'! slsJlled Qr a. fncludinglllluviiliiicCOI 1 . Aulomatic lir. . 5.~ndl obe.50 .ed . . re~dl 'i' .a s{lJf.enit IIIlumin{!rIIQ II .27 15 1£1 TO'H1iiilgl M trniller hauli ng a TranSlll1iS5io'n ·oil grades TrQubleS:hootilng .l:QpP'£!dlor rep'~iiF$.t M~rtii\!gl I~e· . He~l(lr fil~M SipOll'ight 1~!Ii!iQ:nf~l~l. .. lPir.$..d.ilJrt i1eater .tur.. . 2-Walc:<h the Ireadl depilfl ilMi"caJlor O~ TIle· eflg. ...• 26 1 . . 'il.Observe speed nimlt~ . . minimum v a of on~ Cllr l(ln'. " ii~ 22' H.!) !)h~~~er Lubmie<:. niigid qw.Tum all 1i1!~adlligN:sB. ·o..o.. .l ·f~CI1J~ic.I e'h:3!MI: .!: dl!J~k. .i'I8'.When &lopp. . 5. ~lwa. .(:111reeeure p w. oMhen 4 . :::.t~bans. • • . .. g Wi.46 Ohi3Jngiing ~ wheel •• Chi3Jl\ging engine 011.. 'e..ecure!iy end loC'ked. slOp and ta~e a rest. .eplaclng V(ihi.cr. Because Bare driivilmg il. l. unebstructed. • " .w~.·Of rea! 'III'Iew. " " • . mevi. P~Q GI~ye' CQlmparllm!sm .1"0!IIO\ll.Smoyi mg and i malaillilng i'leaf view nnlrrors .'''8 Ihi. wl!i:eel: rO'u~ II\l. .c . Miiiiiua~ lirailisrmlsslon oln • .. ~ . C-ilBCK Drake. . .m .!riI1l910ck . 2:_.ndalh'ield 'wl3!&her 61 uiCl oolii~aiMr" $S' JrnEi'r Wilndaliliel!d 'wiip.. and ~l£ar" n~~eg(!'!1e Imo'l'.F~~81!11 ~.4S .ansmi. ...ry .': prepa 01' controfa. ..aM Mlllllllenlll'l~e' IDiislribuiDr .m you are 0111118' highway: 1Always dri¥(l.30 " B5..t 1:1 15 MhIHI~S • .alldMa. Winiler opoer.. IEl:3!tta.eming light ...oo~ fQ[ bruilsas .CMcik 01!sl Ihea. l1. inl Ibe d1!¥er's."le'l~el1!!i~ic~!I.. • • " .el off ~he l1i!Qhw9. Expe>etlhe une.)'I..(lhecik 111mstglnarl Iliiir'iiipS. MS1I~t straps lind (.3:2 .aadwsseos . . . HU(lfightsWliICih. IlaDrs . AII.nt8!!ns 11!:~ ~e'hl:cn~ pFOp... .1 . 24 l<e)1~ .e~n8. Inslfumem PlIlllel InUlFioJ light Ipag'e " 20 11 pagt.~ .or pllf1ll. 'e~"!... . 4· Slidifi_9 Foal Spar8-wMIlI .o rEI .l .MUll1en/~1'I Maill~E!liiBliiCe record ..CONl1ENlTS Atld~il:s:s 'cl1i8J1lgiB cares ~r Cle8JJBJ . Durn si:glrna'l/itaadlig'lill dilmnner switch lever V-belt.. CIBl9Jning your VW . • • . .eOrnp.wOI. .-dIr1M!!1I9I5~dll"'wieel~propEirl!y.03lt 1'10001<.0'1100'1' the check Ili.

tilegene(slo( s.hic~~·was 1i11<inlUlfEu. 'THS.ier the IleB( ae81.. . S!i~Q 00 Iill@JtII I's vlsibl. ~ The plale s!~ows such U!l"fotffi8ltlonas mMilu'I'aCi~lJIror's. -.also ..1"088 Axle We-Iglhl F!anjrl~.:lIl1e w!1nei YII'I!. .e !'Iril.·Nt. "--~ L. ~ ' ~' '__ .a$ weill . wa.pedi on Ir.-1ured.. •• I'D .a Ilood l'Ock.'sr'ji..ely Standards Wihlet'i Wt.".i 11'1'ell~cl at Ut8 liliTlE! the ~Cl'..!.le' Welgnll1ii8ltingi iinClIIii@. 1".l'rr..' GVWR LIS. tile ehanis number is alGO looa:teCl Olf! Ihe InSil'~!'I1Ienl panel Olll th. Thi~ is n'or '~OLif prn!eoNil)n .:.:. ' .8m. I~ lis Iloc!lJtM IJInd~r 111~'.FOM hoodl f Y1i(!lJft t<ltlfl.""\ ..0000 {chaSSIS nlJ:mber} 1"1'~ E PA SSEINGE.R C A:lR MAN!.~'I (month lye-or). j:.ederl!!l Moler Voltiiicio Sar.lJ!ppofl ~.ge.ilill alIU.EDERAL MOiOR VEHJO~ESAFET'tSTANMROSN 'aF'IFECm' ONI~DA1I'~ OF M\A!NllFACiURE SHOV!IN ABOVE. '.eeFliile~te'" oj :lOYJ W! kswag:en'l. wh'idh ~a. 2 Velilliicle Identifi!cation The IdemH.. lhe !ll!I. C'h~s<sls number is . •.. IP'Ia.the 'Chll3Bal~8number 01 your oar . flhlIliiO.s. ou CBn find Y IlIls slicik'l3r on 11'18' doorjamb. Tlhe e:nglme number O!!l is starmpoo Ilan.ield. ~-.. tt1ie'\l'e~ <IJI10 IlI. Iplate us Ilile "b<if!h .. .e nTorrn Ole ouNSid~Q' tMou~h Ihe· w! ~dleh. I~..iIFACTURE[) BY VOlksWAG~N!N'£IRK AG GAWR La FRONT OOOOI~REAA'0000 Hils ..plICA!BbE F.tlcK8r 'is your aaaurenes Iihlat I"Q~r '1973 VoDkslllagiEin complies W.icetioR.e' Ir:ecovelf)' af st<lloo vetliclle.. arid "Falllr'g~I. the piela canee lOund In ~he Sll!!~e wneel well.ian '111. '-~-: 1 . leI! The ~licMr ElliiO showa ~h8 lI1i1orrrthand tCilr GI prodl!J'CliDn 811ldlln8 .st. .ighh.cC' 01 origin" mDd~I. .plidl in the spprElhllnSion 01 ca.!I$ the GrlJ<S!>Il'elhll.9e'n Se..chaaai$ nu mMr ·of you r ca( {perla ral1Jon) .On. ' .S. lIIe' \I()llk~wI!.. 1:0.\I\EHlCLE CONIFORNIS 'TO ALL AP.

Ib~~wlm!! pull tne Ite'l'er M th>e iln'[)oIlJIO slide o~~~ e $~1. tum knob il1lt·[j dfi~ing dilre. b. . IO-ck.melfflt~IPp!11I5)1. yO'u ca~ lower anQ rae~e llJijew.ct Uile I~or looh ml~e .lF VO!k~wa9.rr.IIlI(lOoW~ illl !~elrll)m . '~he <.@giil.flruo:rI21. Ifli5ide· door nrlf'1ldll:: (lPu'lilto open) .'kllm~ lev.lllIsti'Mil:lii fro i'I'Itrrte '1!!Ie '!lietlil ~!'Wl!!!'d ar:!Oll!. .In w!!helrl~uliCIl r.ad. fl'O@i'!J~l.ck ~M ~\!Jr~ti~om. Wilh IlQc~eodlQGOii.diOw_ To mak"e ~!OSI~'!l the~ef1!~ wi~o'ow e@~!er.mlinler l.rtigmJ.G!J!l!". .e venit windbw.!Qor hamllle. It iis 1lJ good iida<l to i!lsep' 8. lOck .o$~' Oil' ~!!Ivo!" "'noM 'To lock 'ilnd unlock Inl!la~- dllil~ homlhe To opBfij th.: s~~ .dlo~ns (l1IIi1.U M~ilj.il in iP.vil~.t .~er1J "'eye. ~a. lnhel'! o:l~P:fess'the Ptlui'lgQir" in th.O.!~ .t Wiill be· caslcrto tlidoss' 1Ihe door ~~.e~ on.eoear" Toll:a.U can !'o~k am! u!'!.e oul!>i:dc . j. ~.of'liin.'8d QiII~ rl~!he'd'Qor ~h. B1!i1!(!lU can anSI) look F!'~~ [)t!so it \I{~11fIc1ll~8.e .\i~h lIil!3.lftoent QPe:tiliitilii ol~1 . ~Io~(l. .~'i !~!f!llllllm'~lde ~~e car.crtilbtle snlJ!9!l~ .land P.ve lockimQ le1iEIf ~'orw~lri.ur9Uy engagM" dcp~C!i!i[t.1ilCk... A!!W'..:lut'iJ· i rfrnati~my.der$..B l!lnl~IIGn rQ~i<. Wli. ID :FJrB" vellil nma. iIIliFl'!leiiiill)' wiltm.th is.on for ~1)U.eaC!<~g~li!!d1 I!~d ls fo:r ~htI doors all(l tM igfi'l]~iQ(nlstoo~l~g.GUI do !!Ci! >!IJdJ!.onl ~Cilit~ ""'im Ibuilll"iln IhC~t1mMt~.d:OGr ilIandlle <is youi close n1l9"d!Mr. iliI 'tn..f OOUnS>e. sl'igh~ly_ The lo(.!lb!e W .ocki ng devi~.ogn(ll he~dl i~ ~dOr he ~ gltgtoe cornp.oar 11m'Wlli Iln!er!'ere wI11'I 'Ihe !lirllrerfs· vision.:c~ wiill! (ji~l'Ig<tge .n. k~. we $U~ge$1:yQ([. s>l~ee YOU'F Vollkswag!til.clk 8ndIIll1ll. MOl iiIIIO'\I\C t~e sJJi'Jh~~lI M. Wll~ ~!'!e . racor.. H.e' lihe ke'l' wlit!l~Oy~mfqoo~~t!lte llile ~~~ willi ~n.r. .Q~ld ~lali11 sihu.o I©~e s. resllllt .doof~l1idl the k$y is s1iilllin~h. Seats We .!!i'lifIH~M Ofll~. We cuSllliofleo t!le ~'or YOUIrsal'er1.". sUl:!'!i!en!~ . Now s'lill'e tne $etll~o.'l~e sure i~i~ IWe. II ~ov ~h.aOOF$b~ '11Ile1(l.11n-.1e~~·!orwaUiI or bllckw. ~oc!cJ1!l)oJ (j~er ~n !11!e! Ins~o.! 'go.cn 11. U 'ililhe ~e.dl VW bte~ler WI!1 Vh~s be . k~ Inl~ ~glnlltlOIll lock.~ of 'l'ouir lk!sy numbers gn )'Qulr !tlaUiet ~Ogellile. TIiti3 910~9 COImI" p~lrll1l1ent {If the VW IS~da.a~$ dlllte.r IP1JlUi out~ha' l..e VW 'CQ~. _-- .'. ~M b<iI~.t dQP~8Med.e ~oclliingl !:!~..o.~$t1J out 'Mlm.c!~~n e~t Wl'lilodrlMng.key_ I.v-er1)lb!!e Q~p:reso~~!n:e i'lca"'e' a ~'OOk.e:r'~ .le~Q.!oiN so ~l!iiflt it ~lj!$ ThI9'Ji1gr.~n.3ita_b'e ~t(. lillie. isalli1iloS~~r ti9h~ j.rt ""l1Illle ~ime ~J.k to.e.~t ~Irne ""'(i3..reoo_ndl f.A b~IZ2Br 'will reliTlind\"o1Jl when 'l'c<uD'pen 1lhe dri~..~rd.d:oor hom '11'Iieinl~r:i!8.l!!!tlhe . . '.slide 'rrom.: 'COFfie~ wrrtht'Wo~e!~ 01 Do i1Qi1 iifi.olll.n 't 11 a[)8S liloil .f v~i~ti11 YOUlr license.ctve.!~I~~~ pUish 0111 U1!e fQ:rwSiro lpoatt ol 1M ~e!1!1"".ln~IQe !ockl'n~ KI1I(jID' 0111 ~l1!euppe' dom p~ne!.ndows I~ tne CIoo~.!ocll<: l'lillF Cll~ WJIII!a y key.t. 'l'QUlf A'l. Your ~~t m~~' Woe I!feQommendlyou (1'0 liCit pu~ 'cleellJli 'Cir cm"er ~igl!l' on 'I~e wlnclow-i o!' your . T'~[.Doo:rs 'fOU1F VO~~$".IeSi!I~e.cI~m.lace • mo·~~tne le".I"!U1!e .$ boy' its~I~'.~~p ~lh(l k~"'!Jb. 1i!'!e VW .~r YOi. O'Qors.\!iim tne IOOl<:i'~g '<:rIOt! or IOCl<:ingll...jjrlh~1I1 by lea'oling YQ~r cat! ~naHend8d 'i\.idedl ~his addili(Jlil~1 ~alely faatull8 80 yo~ WO[]Iii~t Ibe ~oC!k.ihi!" .!. W~ pro".'mdO".qil!l!~~~~secure a rep!aceme:nl ~"e)i '!(. mo.you oO<J!n <I .

Satety belts !BI~:<likrest :I!IiClJIJi. 1)0 lun 'Ir. 1'!t'il:!llherefore ina)" InQreillU 'tile pCi<$S!:bi~tyQillmi!il1i)l iiil .a~oty oa'Hs nlTiat were s~'bilecled toO e-.!~ I)c. in. T~' Il!Irn.ly I1iMES~8iI\l'.well:J[bjli1!iJ" CMc'K Ibt)cl<:les <)In.englf!g.il~!.8G-t soMiion. ~o oot lPenmi~ jg.'a~en ma~eg To '!~~~ml ~our ~~~"sh.cf ~1ii8'8el!l~ CUi~l1i"n ~~ :t~u e'JiJet~SligliIt body pre8wre liI1I~!'1<e (ii~e(.sp f1h80belt 'OOil!!:Jue 0111 tl'1.BlJdIQ-Y!IUIII WlimlnQ! lIyllllll'llf.an Ina.5-S 'DlI'I~hoB . ~lTie' correspolfldlilllgi anC:lliO~ OOt!$1 ~g Q!fI ~I!!e C€nlOOr turnn.I~ lin Imo:!lion.lr '~~>e 'fron~ ~~ts win foBllTIliintl the drj~·elr ~.a~cI pull ~I aeress ~li'Qur I~p I~IIKI insert Ihs.:sse~er i.o~ing~li\efl'l' be~!~ to <. :s.e ..eco:mlii'lg a.clIOWi'!~ ~1Q\E!pl1Iillll .II!iIitOWitQIIMt 'be. III' ci~nlD(l1 ~~ w~sn ~i!\iei\l'lMilt! a rnlli.) nts sll.~8' pl.!lits' door pest.l.I!-' eessi~e s. ~l1e Ibif!ci!O:t'6~t..lind tliJc~IEI ~IiIM~d~lW¥ 1)8 kGp:t On top (I.~e to ~!1e ~oMMlor. We ha-'IC !installiads.l.Ie~l!l)fJ polSiiliry.!ibo<mllJtic ~D't[l.m 4 1t'ill'lelgIU" !beol!~~e II woQul!dl Illiaol be.jng rrueclilsni8<1iI1I~n ~j~e ~e. !{llLlllle Itle· boeU oong.ltben 11718> Milo IpUSh. b~lt is pr.~t. FA.). . Ihaar a clio. Il!lelt IM!iilw:e: .QIIk:~w~e.p 'O<fi tiI1iQ' d!Dor!pos!_ Tlh~s ~CdiJ:MS!h)8 i)Gssl~il!ity of i~ I).e~~ Iih!.$ the ~elt.d~u~tLt!e WCKmQst Ili~l: ~ihe !Iever ~~ ~he ou~illoaf(J :~idil .ciL.n_ For ymjw pm~~c.e~"~ is l)jllll¥ \'IIc<wlitdl LJjJ' . 9uid~ tM 'belt te<ngue Il.'lf~JCI~r willi also l!DCk.I the Ja. IiTlElr1i.I) Sure th~ Ibe!t ()~' U\G u. An . IEI~aI..~ul!d'er bsJl~ ~!lbO'~h:II1i~II!:J.Bpon..nls.D:F ifeElidy 'use. The il:Jlllzzar wll!I~~:l. re~r.Be. Ih8 r.III)'. lrlilB oollt tMgUe iMVI apring '0111 ofti.- M~l<. nol bl9<1o::111r dy~ s~IMy [)cU$.:! ~-etr.n the i'r'o<m '~M .e(l. IIns8rl 1M ben ro~ue 11llIto.the s.T~O.relfnle.!ioo)ulM tip Qillo 111i~ te~t.!r nfel~ beU.NSeAT ~.eIlill!S.m~ ~.dlthe b8n in a con- P~E$.to"F~r.ssi~t strtt.yslerru milll ~I~ be ami~al:ea !~ pa.l'f a Slide-en ~~)j)p.>el . Pu~h lin urn~ul yoU.}' . !1!ot .al'lCli IPushl (j~)'w~il! unlill it I~ :SQCilJIF(!ly IMt:1ltl wi'Ull an alJiclfb!le ~lllcK.caugh~ lunder ~he se. retra~r ~o thiil~ 1M.: ~.' WOUIiI(l . WGmiiI ~i1ed.llretch ro~C(J..rn.~e ~S iin !ils st. I1..w.eC!! posi~i\Ji1I I>BhinOi th. To ~~I~.mlr.ST!. PQ:s<lttJQn.e!rac~i:ng mech~nlsl!l'l wi III ha.alftiing s. IDe' ~e'ea~e' I"RIE.'Ce<:I.lin 11'Iii ImCi<~ti:l<FOle:Cli!\!!e Jlogl1l!om.l u~!'l or the boeUt.effi ~ ~M You can diaeruglage ttlis I'Mk by PUlllliing up the le"'~r.I} Illle ~!~3~k l!nt~!1 the beU ULs snugly ~:crQ"l~II\'OUlr ~~p .f.aillCiI will sta~ lOCKe" vFl 1~ls [:l1os!Jtlm~.ar seat ani.~ ~:F ()~ii.~r'e rel.r baill. ' .up OAm~ ~tr. 't-o-nl:juc in the II!1!ooaro!:! buckJe.jennto get .1.IU ttle !baciiJrifl<St rolrWBlrd ilnd 'C1l1 of ~he ". M the be11 ~)O)!llg~e . and~h. wi'Uh <lrl~iJjl!o'I1ri~. A ~!!~m.i(J(n.flitB' S. 1i~p1 ~lrnQu~der be'ils. Oi!} f~Mli Iwntill To sto~a'~Iit'8 l<lpJslhounder bel/t. Salely l!i:!e~l$ for wear SEiElb A.tkedl s8C!lJlrel:y.(..o.fet)i Ibelt'll.ea. d!!J!ring an ac~lge!1!t shO!!Jlld tJ.sElr iia .1'I in ~oulr 'V. -- ~ -:_~::::'~. $. 8S.lfic loC!kil1lQI reoli~tor.!s SloW ~QII'(l<!1I acr.al_ 11''0 liiiiill.e 'IIIQNIj 1[:Iy ~ Jle.~~ l!e!ts tor' Iront seats lillt-a ~rontS'eat~ are eQu'!p~dlwu~h.\par IUII'IC!tiOffi.jC> to lOci(.edl is'e'it Cilltre' IKeep ~ta.:IdljlJlsts 8..nd front .IIi~lliKKJit ~he ear..i!c~a:ss '~(.tion d~8i!rei:l_ bet !he' ie:~·e~ '!..~ing ag. IQck en ~i!l!e sl die 01 A Salfoel).~aiiOW the they are oomp!e~e'.a Irep:is.~C!lIQ:r'.II Golli:iIOmi" 'r 'n1he I\Bam$~:aI~ are eglll(pPeod with J<I:[:l' bel!8 wi11h ans~ltj)llJ1ia:tlc r-e!r~e~o<r-.iJMOJ.P'l'sset1l~er to P'UI onl thellr ~s.~ and 'we~r' !I I!!t III liiTIH whil~' IhI! CIIIr .noGc~~lecl p.~ U~. MaJ~e $ulreme Ibelt is '!'tiI I~ .llriiki ng Ot}j~M ~n COiSIl'!. 00 no~ o U!18 smll' otliiar cl!98.3'jj~r.)BsncliiDr hOllliSirngl.e Ibelt ~8 snow.iP tl"lU!!)t.Qullde. 'fOur lap bel~~ grs. .o:r 1111 CU Ne'.! f'e~r 1~1l9%iEl QOImi~rtniieM.!IIIhe bl.: '~(I ~IISUlfe' Ulie belt is io.o~ y.llillei:l QUit too. molion IQoCI!..M.lore the !le'll.l!lt Tile . The w.lbln9' ~11Id1 bii1idi'l'Igs foD:rd8lmag~. TII~e IMIt .~h!13 baU when drMnll . ~OUI II hS. glra!.. They may wealk.~~Lvelrylow ~nd Wi1nclil!!9 up (lIUM bel!1 may be' sJ!O"i.ke ~.O{ulbo~r·dl ~Iae' 01 the seat.5Iil. b~III£1 olean.~ctQ!F$~o:r IpJi. belt 1iQng. s Sig no-n '~M 'clash!" i booard will ligl1t up as :0001'1 as ElQ. i>~ah lili} ~Imer8!laliliSa I!ill me puckle-_ "110'.rid:e~ for each: !.rra~Seilg!e~ $Ci3t i~ notW8sringl . MaJl<iol Sill Fe me De'11 itS illlll:.ba.11l in more'Qum onE! penon iml 'I!!ael!beit.tof'~ dnlillng .poMim:9' Eliici'lor liiOilising.!wedl [Hl:si~i)[]1ii belliln€l the ~~I~I ~~r. Fortha pil!l~~eJ1!ger's CO!'!1i~ol'il~lllle Iretracnnng rOtces o! line be:!~ .O i~ reduced.slttlernt 'II. cai"SBp.b ll.. 'GllMIi: b'elj~ wel.o~u 'CDes!l ~dl lap.ll $O~P ' r'Elm.anlJs:r s..~loli1la~ic~ll~ 10 'fO~~ ~illi~ <lJtld 1mIrn.18I1:ten!f'O!. - ~ .~ndllp.a ~a~e!II' be!lt. I~ng! ail Ihe il'U~~ On~h. the baC:~jreEit in.

..KlnoD IbrrlrGsi'i.Turin slglililll 8lnCi he~mglirt dirnliiiler swilcll le'o'8!' 1.. .0 . _ .} .. palr . .hiGldl 'MiPQUw~~hflr Ile~I}J' • 17 .. .lfingandi fr's'lih aur "'illilti~aroiorl.• .. .. . . . un • • • • . 100.HD'rrn. . • • 28. ailr faii'IJ. .~'COI= CD'I1I1Ij}i!rtlt1a<nt.linfJ ~11I" fresll! 'El!r ve~~II!I!1~I(m Ifoll!Br th. the ~reont a8EI~8 ~2' . 1 a. . . • • " . 201. ..Control sIIlJ~chf. • __ .Plmh~ o\!\er Iradio apef1JlI~e a.\I'IliM:sI. .ock.SWitch lor rear wilmaeow defO:!lge.Sihaur con~rol knob~ 1~.Ventl~ for lreelrrl ailF vtmtl! . .[H .rlasnJeUiWlwh. .eomp~ftiffjcM.1111I~~r'ument ~lliJlmln~tiorn.lfing (IMre ariJj S.. .s!hair G.GW\i\8 . • • . .. 1~ . •• . . .ilCh I'G~(ar • 1S . .Firi3..A!uxuljal)' Haater {QpHlOOSII.. .\1\nIMI~lTJielldwiperlwa. Ihaslier 1!a~gJ~be~!.lll1Igjd'e~r{)~lin'll ar1lgl ~ir'e'9lll1 r vef!itil!~~(m ai for ~1IiI~ '~rOllllt tSilde win. . .1iurn5i9[ii. • • .s one o:fli caehl si'Ds) 3 ..Vents for litea. " . • " . • 9' .PG~Ik13r grilllB 15 .. .. .F.gi/diah·QS. .. ij. • . . _ ~1 . . • .[:om . .r {\!'W Sed!en 11$ (lm1~}. • 7 ..i:ii'f'Iergci1!cy . .. .Venit:!.t li'glilit to i IluJmlirnatE! the IilisS!tsJ I_rs betwsen. .. _ _ .. . . ... m 2() ~:2 24 111 11 ~ 1~ ~ ~7 g rs 13 1~ 24 24 Z2 115 9 .~JI . . .. __ ..... Il s .a M~ wld!h (l~ ~he wJm. .A_ootra~ . . _ _ . ..Vent for tlisatirngil"oIaIrQS..8pe~Oii'f'le~elr d~...3 11 .. . . . s ~2' .. g. . .Vents for Iasati~gi/deh'os.Ilnstrumer:1'1 panell VW111 ~.191111~!Qmf~~)~~rlln'll!OC·~ _ . .PUalte o~elr rae! io aperture 1 Ji . " . _ _ .}mi ng Iii gill . .. ..:: ~..!..~lra[k. :ZO' is ~ 3i 17 . • • . __ .. _ . .IMe~dlllGlhlt slill~c!h • • • . • • __. __ .squipITi1i81i11]1.!)1iJ1 QiimtifM~ ~w. .16raRe Warnintl I~gh~ . . . B .peedormeter dl'~I!wil!t!~ue! !J~~<Je~na warningl li!DliIt~' 4 ... . !oc ~allUe l~. 2 .ra~ _ ... . . .F~~ed. . •• . . . . .o:m'8~1tI af:d!B) _ . __ .. .::...6. . _ ~-'IHeadll'1i!~lt .15...' 11 .C1~ergefiCY 11!Il~h€:i' wi'l~!ll. . . .ty bGULwarmiiilQI iiglM. _ • . . • • . __ . .re.g a ..!jJ1 w!~hr....uel[ gauge ~n. n!Tere I~ ~. ..~ion (2~ 6.C'QQtrOII knoblo:t Ji.A$h.&P()~ m~M ~DillllJllinina!elna me~F(jnt seais .dI5.!OI'/$· (Illiere r._ux!iiar-1IHGat~r ~igNa ~2 {c\P1IiGrltIJI1 ~uiDmtleM~ .. __ ..l'giililioMI&t~(lfjlng I.~nd h-eMli.Low.Oiilltrol "noo~ (2~ ~'1-$po. ..d'9ihli~!lgl) .~wl~:en. rlgllrt __ . • • . z.lgtX . lB .dW:(Irlnl ngl EI~ Sa1~t~ 1IJ"ltw:. . . .• 1'~ 14-f. .Gh€<r Ic~er. .. 191. _ 5 .8ale. • . ~f~5. for neabim.. . 16· . ... " ~. . f .ewalrnln.!Ieen 1 .

or iii iit . l'f~M knoli) tUlt1!"l1lngi ~lli!t:I Mlligtilt wil'ci'l knob ."h. ~laH~: UQ'!'e' ll\o1! e~r' well 011' '111111 Ml'iid Win.aoo Slop.CiliA Ibe t':eg.aIIiBfoM il{lnU.()l'iung}.jJ\!I~t !:H~Q'I.dl a~ I'ow s!. n hISlrllil1"l:!J!rt ilurnimtijarl .uch l:o IIlJe ~coMi ~llOp 8pEle..Dfff'Ste~tiiilg loe keeL Irns~rl the ~ey. pr(!ceedl c~ut[o"e~1 a~.t. ~~t! br!$Inltness whO~ the '~I1l:aifgeil~l' ~!as!IiJerS'\l'~en1' IS lin.D!J} 10 'trrn~llOOalll oU ~ r!ultlfl Sill na:h!. ollie 01'the two 1l~~Mc~~culi."I~IlI'. :~!lering wheel unroll i~IQCK$.oo are drl!illng 'Of .tll1l!ffi1en~ l~hJl!l\I'la". II~willi go oul a h~I~. n y.er pre~sulre' l3JreIrequ'irad to bril1il91 ~hElcar ~u TM !l~~1W w~tnil~gl ~ig'ht wililighit IlIp when ~Olliig!111" ~ '1M ignitiOffii ls ~.o.Bcti~e. i'ii.i"e the ke~.I<edWI~11I ~n ~lru~ll.d It) the nQcik..~III~11ekoo:tJ to 1M second ~.e ~ot:ker s..~11I"UlICIaill 'l'll .eSJler.Hn tne thumb w!rleel me. l~ceF!re pla~e.a1B:btl COmi.. M!I!I!:.~hl! n~~lr~t Haatar. emElrg8I1lC'~lIl3J~he'rIli'g!l1l!"lii~0~~1!gl1lt [o:r !n!il' Maler l:.u:lhO.fuilly S~Sj1Vn~ .Biidoa Is $~~!'iIedl.i MnHh'~..f 1ihe but a ~Qnger diis1anc8sllId! 'glrea~er padi3J1 lin'S.I)epre8~!he '~i ue.aliaCtriicall a~atenii.pvng iJrn 1Ii1t:1 r'oad shOul!ae~.d:spreaa Iha' l'Qwer IM~I~' 1M riJcKal SltliM:ih {\"!I!f '1111: 01 pU1l1 iJlll.n !OC~.peratlo~.~I:art" tuty~ l t!rle key I:)ac~ to IDOsilMmolal1!dll'epCiat the $!M~i'19 Pt'O~~ClUW..n nile ke'l".d 'lor l~p.E!loflh 'Cilrcui~~." ollil8>tkung (l.gin. . li)y caie.~1b. O~ Iknob mr ~~y moa. liTlel e~f. the Ib:riglirtneaa 01 'lillie 111(lh~ ..rllighta e willi 910' {lillt au~oJi'rlMie@II!'~ when the Ignl~i!(f. G'Omlta~t~Qu r .Ig~ Itlblilf~teefing II:od.oul.ag~n iiBeq.er. I~ it is diffidunt ~:(i) ~ur.~ndlthe Iig~lt iin th~ 'iI"~MPbe a dale>ct iillltlilla . If ~he 'e~in:e.perOlte S<1fal1.d_ If y.(llksw.rer:s.ares.-.lila br8~e~ o.~ 'irE:Mf'-switciiJf{J:ruhe op~l. VW 11'1: ~ 1 -llglfliliion .~~CI' ~~. tM lin. me 'eiffie~(lncy 'rl<li~her ~'i\!iilch 91!0WSwi~11iI 'F8d'~cedl brighbne5.. ~ihIe ~ti.&t~Ii'FwM fall:o·'Ils: D:epresB ~he br13Jk~ w8Jmimg ligmlt ~1"~iLSana tM ~IGM~ir IQ'!l~r It.!!~llllary tri~ lil.A.ne'B8m~h~ brake~ ~he parkiing ami .s.B ugnmollii Olil.. wSlrn'ilfl(J ~~IIII iha klflab 1(l ~ihEt ilrSt stoptotumon f IlghA fu@~i'Oi1Is p~Cf'Jler~~. ~Iurnth~ !<l8)'Ib:!!ck~o pO<!lili"n 11 ~n<\l jll. dealer. To remove t11!:lLkAly andto Ilocik ~he ete-eriiog.e w<:liiil'ling liglM Clo-es ~M ~iglM pl8Jbl!>taiil Sind iin!Stl'!l. IlIP .wi..giem.r VWO~I~r.ch .! ~:eC()tlaS. ~hl.onaq .n!Jw~fnlnlllli~1 1ihe glhe:r brake ci reuit Wilill s~iilllopera!e. 2-lgnitlloo 3Oi1l1~te-etjlt)oJ Me~ ~~\.r'8Jlole.side lmi8ir~. Ili08Il1!SB' I~'tM b~a~.tgft!il:rS~i!lIr~iing"~1iI~r"ElI1i1:ay Ile~~erlever~ . \l'!IIl!en tl1e l1eaaligl'ilt:. 10 'VQu[V.IJI~Md on.!j. tM kn.)~ ~.UIi!ll'lleil t{]gB1Mrwi~hthe ~n~~rr:!enIIP""nellliQh~5 (sse in<.c~fla~h. taii .e l[hepress th.allldl light l!1!th.uip:.llr Pi'Opt'r IUiilellonlliij of Ilr.1!Ir car IS <lii~~lliled or palr~.aiU.lIment fighil:5.doe~ net IliQht up..· !n~M ID~ge il).1thtl m Inllitl1JlTie~lll 11m Mlnsli~ml. . on ~he 111Mtliighlli ~ign1li0(n Qnl1mmnts'VW 11111 OHI:!.l~y(lU !'eava ~11~ ~gy iin Uile iigniti. hli. IHl!illCI~ig!1!t SlHil. TIM 'IJamn" ung Ilignt in iha&wit'cml Dr' ~nobfl<ilsljti3s.8d iI:o Ui!sllne.a lor ~iJ1!e fronl Iblra!k. '~O'!~IFi1! O~ tll!e Jri.~e lal !eol.ion~. III ~ou ~u:dlJe that.5.o._·VW '1'18 cleSilerloF rep~~f_ l'I1!llfkeff. ThI~ mgh~ hEi.meS~.~rnim!en! !i~'hI$ ~~ g t!1e h~~~er le:. Ini~!i'eYQIJ. ~a qp~ra~e-d..ievef operalleltle' . (In. tolir.cMlliglills (i'9ni~ion on). tile hee. IbV aller tumjlllll~h. iii.k $1:iI!lIO!I[er~ ..grniitionl imi~h:i3de:rk When !he emergeMy ~lla:sli\sr la IliQt ~n .~is 1ihe CB~e. ~Ih(l llillUert. I~ switch f\j)~ tnc op~io'-~all AUI~illiiary lTaelEiter. Mo~'o<n ~t<lJtI.~liD'Jl.tch IiimiimglM 'Em~~ VW 1113. the Ibuzzer will~ sound when th~ dltivel"s dOOl is opa!iied. The 1~8. 1f1hl$ lis ~oulr fi!l$UlfU'~I~ bells. the Key.ii..er.ey 1i1J1rns~ree'I~. lo().rna!!.teertneU I~r!!I".er liflghb" :~PQt lig:ht lor IIlIEI does not gD 'OU.O'ul.r tM Bngi n9 1'1'<15 !JEleIfi5~!3Jrl:edl. tum tl'l~.llil il .iilch tID ~ihElfirM stoOP 1. 0 IN:olC To preSe:r . f:ty . ing IIMk.. 'diFNlng'.'llIth(lrlized P.0.Elmer-.:~ ~'Mhl1!r~wil. ~h9 ~gliliti'Orn.:e~..ped willll l3J dllJ1al cllr'CIJiitIb:raJll!I!' $'y!>temn.A!.pot lig hI.. M .C\p. w!~:o:.equ IpJ. III thlil IJ:rBlkew!3r"1i1ingligm l:ighlts up when yau applytlflB 'b"t1tkl~swh'ir. ~n~ly mg'o'a. lh8ri3rore 00 NOT FlIlMIOVE itne 1~~¥Wfililli. <Carr roiling ro.aoouQ'h~o taka ¥<l~ t:o.~ ~!)O:ru <I~ it I~ 1n?leaeedL I>.eml (i!" is'tOllPe. am! Qne fQlrtlitEl' raar brakes. Stiln1Je:renl!lage~.sct ¥<lur naareM \&J m:e e. S 'yo<lJr =lJir~lfIt8~m iiI 11M o.VW 11 ~I IPuIII'DJrr me (O~Q 1IDC! it'llP..{'tit 11111 IbJa!k!8WElrm'inglliglirt ii~ <!C-i:iDniijllisoo(l as A.v. !f!iiilld!igM ~wl~~h ~VW 113 ~ . in N~If.gen~y corndli~i!l\n:S.~I:ashiSiinil!!Jlltail!B!l\US!y. .!M' k*ll\" Tile :~ti.M under e'mer.o.st~mrnenl I1ghrts. hIln turiliili!j on. can~ul1!c4i!Gn Inoepeni!le..MlI do not fasl i~ii~ s.~..lering Wileall un~il ~e Il. This.l'<lP~Otu m wlo.!j'tart~r liOi1!gie~tn'~~a f~iJi.. CQlIlt.m!IIy. 'tmO !lorI'Bminder~o 1i'e1mi0'!. iIiIi1(1il(llj~lnsl collJimn Mil IQC!kWfllen ~Oll.11 ~:o'~()lJ~$~ ~!i1'e brl~Mne~~ .0' tum gml ~he parkilng :enid . .II!" C~1r tQ<w.n i8 tUlrMaiD'fi' Or 'wmenl tile em.mh.~ retUI~ ~)l) IPg~iitign 2 !l.jet'll'Igl is .

c~.!! O~ line ".r~o' seeong ~~o\P .Ir 'fg:~.swl~h W1lpQ~lwashef j~~t benl!1lCl II!.~r'e dlrt\!\l~gl. I~ fm~ne WIIIPe<P' 'I1he willlt:l~hle'Jd wipilngE..~d ~I!!!re.'J~~ e~:m'lpl:Cled.-es ~~O <Jilte~n<lJbof tl:tii~ also the 'fan.on pressure i'i'anniJf!g W1!'Ii te ~"OuaFfi ailMng.g~!Je VOIi)MII blil:L'~ery r.e -sp:e~()n'le~8r .l wi. lwioo Ulie .. . do nottllriws' on 001 eentaet Y'Q~lr~a~t AlWthmized 'lfW 1!:l~~leJ.P®rlJ i3.inciaihleudl.. ilile tUlrlii .iII'lJr!l'Ci'n.'Q lever~ ~t'Beri ng .gBe ~1~lio<n_ .t om.I~ laaes O!l1J ~pre<S~""'.. -Ileft ~liJImn8igns~ m The Q(j!~S· qH!en~unn .yMeifl'l.t me re~e1' IDe~ore t8aclilil1lQ ~he first Mop.l0<I1I1ie.! vM!i:CaiLteS 111e . 510.o!l pre~re in tn.I.lll retuJf!1! t.~Qr i. .e" ~ihe OOIll~~-O~ night ftla'li!he~~)' aMul.::rrt'Cr youllill1~C Ist~rt!l<d the engiine.~nc! m~~~ '1M 'Q"'~ will:!Jg. lWHII!gIlI'II.l1!'Ieter dial o~ Oil preuuf1l Warlrnimg UQihI 'litt'8~ll"ie. II~IMo~ll8\(al is norl1l1i~iI.nh'1i51~Ijj~~iOrilU1ImiltoOr lin!!'ll f . iii. .. The I'a~t c!1~il~ ~n ret. 12 lllil~1iI . ~enl~el ilIt~rt(l M~l . Have YQrnlr Au~lhQri~8.lOi\ljlr:~I1..cml Ilight .. Tum IhaeftJ1llno.1'1 a.er..~!ter a I~.Mg'" '~~eQ ! II you j. II a tiillmsi!llm'~1 oS (ledeQ~iIif.yElt8Jm1J Cipera~e8 ~t Iw.e.· a!1ii~dl r.p.annin$l111gl1!t (ii~es. Thsr'8' BrB tJ.js 'U!16 IPDSi~iM'. .'.~i'g1ilt. U!e~e is..!Ml!l1l0Ullhoil. and t O!1l!iI.~u= wh We' yoo . wrmn Hi!) nigl'l DQ<arrnS..~otrlpal'!m~.engune.~d for r{lf)ah" mo!t8' Ihi! car Willi olflne r~~d.liC'~te<!l.o<r 1'1 !l'il!lle. !hB wii~t5 ffi~1 \l\lilp8'8~ IQn:g asthe Ilaver i1>held in ~liii.a~s.•..~iiIo. inhQ 1:~j. jl<uUI 111~ ~ hl'!ler tow<lJt'd 1M st~~i~ "". stew The turnsigMns ilm c~nc~llledali!~O'M(i.(. 8iJ~ Q~I IIa~BI ~o ma~eBUlre YQIW ~.SpeeQio.. Tum tlhe emgihe DIU CI1ec~:IItr$! whetllerttl>e V·bel!~ ~~~!.. 'GIi!~k..a~iite is 1C1Jing .e.p~. 1~11'!!!nal ~e.i!<lgnilill Iindlicato<r lilght on m ~he!~peeo:ome.tlmo eDllImg .i1I~r stalled or a.J..811 lavel w!ilen~h)e IlgnHill'n is tU'rrl8d an.iil!tei(In.er dll~~ wli~1I1J ~OiJ.y lpoa~ Ifill 'the 'mgin~' ..l-ow epeed 1~I!'1Jin91e".aM ~lmB \l'liin. ~n Qeca~lon~1 !~!c!t. $pr. or'olher'Wilfril1)9 clnic!l's.edQl1iIe..nt..:.d.~8erilnr:!l wlti8el rEllmns tO~1i18 8tr.1ieri~.slgnallheadliglirl leser lever' andlwlndshield dimmer .. Th~ ~e!:! 'I'I\~r.'~ wl'f!C!$]rIlel. Tlie<y sl!ioul(J 90D~t . To spray wasMer mW.e. ~ltne .(loW!! 6!ufflelenUy.~h~~Jleedl.eNe 01 a!bQY~ ~ 'glllIIIOIl! -0'1' ~t!eil liGn i. .!1 tu F:<'1 ~.1ier:llal.Mnil a~ ~irrlet oill IP:fC'lli· sure w~mliil!.i.!llIeler lreeor.i ni91l!t W~CH ttHl .clIiglflit diimll1ller switCh" Th~ Ie~~' (Iml!!:!oe r~!n .ngl Iliglrl·~ps-et! trip ils ifl'II c:auwe lor 'CDnOElrn il UliEi ni.l.~:n. m<JJt COO11S ~h~ engili!l0. To imiie81a VoQlJ.". [) ~: Fuel gai!Jge lit iis liDC~)1adi ilillhe $. Opcta'~iiri9\l'jlin:D~r8!DI wllPers· w.8' balt. speeds~ IIQ1Nsndl high!.n ~D'Wr tBJri~. 01'1 (~ ¢l' OIIL <l::'.l3li..IJiM ~~ighilly 1Ii~.gllihe.cpross the II~ver ~o an imlber-rmBilia..i~! 3UtlD:fiil~tiiC<lJlllyat this n~(lflIle!1!t.j '\tW Delller "heclk ~n.COi'iilir.e' QFF w jpQarrtion 'lIlhe:n reIG~(!.ls toe m'!~~~sorll~..nonrnall frequan"y.lQp.gl!!ir iU. ·. 'turnlll!J e~ii1le 0" ang' 'wail !JIn!1 '!!lie ejjj!lliil~ has c~Ued .dl wipaJs omlill \!Imk wi1il1 the ~9InnHolII on..ignaUEi .>D\ifoCr ~H~~ w ~il:(1l1lm.eno' jlrs. sl!gIMIf\!' !ilt ~. Oimtl1e 11e~d~lgilrt~ by IP~llling!he' ~e~er liCIW~rCn]l). QI1I Q Dill SlOp ilt orn..ner' .o.8' d'r£ll~D!g amuliiD atom~n. The !ewer on lIIei Iiln llic!e i~!Dr thilti!lirrn sigiflaifhC~. lime li).)t~.IF un~enjiionw:ruench18m:g.I!II '·'·D·.Ei p~I~~Qn ~r1i.eB'. ~he ooo."arIUp ~ riglitt t~~n ~i:Qli'lal Le"'e'r d~ . heel:: Q'r·.Y wasM:r flillid Q(n iUi ral.Clperate 1M le·".e~.1~'CElJIlIy wlrn~ YOUIh. Wili.kh~M 'g~a~!. When the li!eedlle i~ em "!il.p~ace~m.n~~i'IJmi~ ~JlJlrnlil~dl on.. 'I'lg!h~8'n or re.j Q(.!lpwhen ra1e'a$e<.l re.. emt3Jge~er U~. r\8!.{:cell3r. BlefQJe WO!'~J~I on am.en.Il1I1ie~os 1S. Ifllle V·t>e!t nO'[ onn~ dlri'!.lheelL You e~n aps'rallE the w1lI>1fi1a'r' ~~'Om ~!'!~ selectedl 'lJiipirnglpD<sii~iDin" A'Joid run'miing ~'1iIB wiper bl<idiss a~Br <I dry wi ndaltlield .d ial will Ilight up wtlOn tlI'ie ill.t.gM Qoe~Qul U.dslhi..o. a~'dl the . iMicEiles tM~U.1: stop . <:::> LEI.pe~f'!'i'lae!iler s.crs.pllt)(ji or b~O'~eil. •• ThJB folllQwJngl wBJming lig:rnls sm8 In the apeoedO<l1I1ieter dl. lha.dian ""III l~ghll!1p. YOUIIrniI~ 'E.e $1Jeeirlln~wlileeL 'lihe bl ue lndicator Ili'Jll!l ~n ~l1ieSJ)eedC>fTl!el:er..••• If IMe {l!1~:erl1atoQ'f w. . TQ' . .

Mill Ili!!lM UW~o~8mintl ~UI that ~1iI8' defQgg)l3r iis.BI~' dElP[_1> ~Ih~ I~il.ii'Or tCXOO~1 VW 111 ~ '[l. To lFe'iHS~~II..e guide railS a:ii1(l pus~~ !.(j aslllr. siid€ Qnar'!3·..:here il.H' .~tg.c '!JW Co:n-'I'M!lb~e. 1M I!~IM ~Mlilig'h! .~rOlI' .41flJ.folic ~he Mp CO~Q~ (!mI!'A. !IM !!. IIshU.n.ltha Si8htray ba.'_ _ I.o..a'rlMlng .'" -. tmy. Adju~~th:e ou~:~lde ana i!nr9llae rn!iF!lClr!S.ON {w. Ip~ess Clown .:rif-oid an WlnnMGSs<:!l)'d!rain 0111 ~1ii91:N3!G>ililGlr dirGetion. lftm ou1.O~ 'rrom . [1!8~~Qo3ir!O o lIai ...ry~niglflit lImIi rrcr bam ele~rd!a~lllght \!i~ibiili!r~Q noml"9l1a~e. '0 glllle~O'IiI fi)l111 b.~h~ !liIiI1II YI~r on the drlva.e!fWiliOnl U~ po<siljry.on ~h8'~ra~ and: out. 1'1:l.tll'lJEither '0'111111 ~he flowcLhlrough ~el1l~illatiolll-\Mill neap M ~e>ep Wle Iln~~de O.lecUhlB dr\\rer~rol1ll.iintEr.oft It .lr)) censer .ry:nmep~n'iler's sl:C!e cermet ee mD'>led!IOw~F(l 'UM ~i~'e. .rn IFe.sand CiOlot hooks f'l!Olltl.$ ~!l1Il()rl:~tli~ rOr S<lifc ClmlnOI U'ml lou h. ~ put it back ~III.r"~8ide can Ibe II1IlWedl 'Lo.~ Pull to OtPen~ihle ash~ray in the imstrunttJnt p.r..aQ(jn~ Op<. beiore .jW~lliingthe I~~!.de on ~l!ie J. .doors cllose<l ~ COO~8r-OFf j}ulill !Dm".. 11'I$e'ri~he~ra. Th.aT wJ1Jiile ~t!lrfllmgVhe engine.I(n. JrU$~ pul..<lmBQI1I he m'i~r'O~IJt.I_.<!rr WilnoiJOl'l' dBfoQQer.aHel)' pow.anel.lr 'Up" wl~d m ~6wn)Nard at line bm~o!T!1! 01 the !lli'iIlno'[" 14 Assist stralP.j ~he< door Wilndow afhBr !illi:ng ii~MI . !i1!dow defog&er Willl~~m 011 aU~Qm<lJ1il~ll:V ~t'U'!is.rj.witch.~~f ~Wll SMaf'l 1130nl¥) ~·. You cam n:liIl·~e~he d8..i~Qooer .n w!1Ihme ihIgel ~~ ~our hand.!f(Ir mir.i1IJe -·OM {with 000r8 open) eleaed] leU ~n.11il tM 'l~p .!f.::iI1IQIiI h~ IiB8Jr Windowd8ro~g6r.!g~~. ~ou After tho lmar wiMIl'iIi Ih<l!S !1J8~1i'I .f sl)r!og! whllch YO'll see jiusl Ibenaa.green control Ilal\rup i n~M cE.'l.. N(>w I!)U~~ o~t ~he U8~.lo Jodsr ~wikih to hiJmn the . ~o~ef!~.eoat h.ON! fwi~'h ..M Its cenrer mou~~lm!J.e . ~ Re~fa~litray TD fQrnoilr~ ~h.l Qllle ~~I""t ~tr~p ~nd one . againl$t m() calf wllilitJ1l s.t ~n 11119 "".sucna wifji thM 'Uhoy do nol Irmlla!~ ~!'!e CI~I~er'...OFiF RiglM .ON! {wl~11! .~y Inlille r'egr ~aS!ieng9r ciblfrip<!iJrlriri(ji'JI.~cK~.!!liCllQ ffI!IiiffOt is !l!i!1lg.coVer.cU!3~r6dl.. '''.:lV>OlJooa 'l'iiSiOn totM Trum ~~o iign'itiiOliI o~li. _e.iOoJ)rpo~t.epr~:!..QQkQI1I eS!l:h ~I.~ inth.!~ ~wlt~1!'I U' II1iIfl !fG<ar wino'o"". Hangl Cr~U1iO'S' In.reIlBC"jlethetr.sts!O!(l. ~h.. . rewr. switchedl 'I.ShlliP d~I' may clllM~geIh~ dtfo~iU irnlh8 Iil*n B(jca~!~! w!rleml remo\il!n!J obJee~ 1rQoo Window.i~i" b~!it~ {it !"!1!gM ~y ~Q.ea ana ~ClII..ilihl doors SU!1iiI viisOlr:S 'II. lnil'1ll11 ClliY"niljlfl~ Q. . eolllll~Ftme!1I bebin~ Ih~ I'UlI'nil'. OJ!! swiilch Th. he T :l!Wrn'o'iMr.~~.Unl' Q~rEi~lng reaf .t M~ore S\i..fnltB rear wll1ldow c!e.ck. 'irQ.Rear Vliew milli'lrors R :earwm r:I • _ow' d .i~t. im ~gailn" 1ihe S..!1ilch ptOsatiilll1l8 <lIr>B ...oM~eMllitlon 3n~~ro".jde n:I.-.e re~r 'IliillldlOw ..]) ~r{j.ns.

hnQ(le=~..angag:e the Ire~er"li~ g~r. (m ~ll.~rtlalll~ pari:il!}Q Ib:r:a!ks' ~'rO<!MIO'te$ W·Bar bra~~lilning. Vlo~lc~agen .:nnzetl.:..fl!~in~ lIile il1lilUial1 ®O M 150 • •• (!eD".. ~'or a bJ~e:I IperiM only. YOI:I ~~!'I dr\l¥e n1!O'!Jt ec(mO~1calll.new.. .c!!JIiJ·_ !I ~OUI h!W"IBa tral~ie s~tuetllOl1Iwh~rB it is.ars.t n'roo no:liC9 II ~1I\Il1 Ilnlha· br.oS ll~af the !gnrtion ~1fI).B8 YOUI '.ar.aIcJo~ j.:loC(l.:lear ~' mph 'illil Jtd gea1r 17 .~ aHst'!tou Inave BIWIlSodllhe' bra~1I. Then PU$h the laYB:r alii the WB~ dlDW"rn. press I.B8ik<lJlj:} IIL<gm~ 'Q~on alJltoffl'l8lllcall.::'I(I~~e me p~lrldng braks. Make lfQYlr lP~lle .8 al~iI\r IImeli.e.lti:J...Thn~ linay . A..iarmsge . Se~i. Mij'ffl~e~.Bkingl aClian. Speedrllll~S 'f'D'~ can .!8J$!'!'M!!ir~..gn ~he in5trulllilemt plane~ I)Glow me'~~edolmeler_ On the VWl1l thtl ~1l~1~IMltem I'~ o!lUhe ~ce 01 the ashtr<ll1l u.FiliYthe br. Th. 22-56 II11pn. lfOlll~1 '!o a aIDp .orn8' brake!::i rcuil m8iy 11IE1:~e DIflit. ~nd brake' ml1iilnQ~ .I"i:cre!llc~' whel1l . TMroor ~offl~lrdl '\l~r~ <lind a r'8~er:se gttait <'1m <"!j'ifM~g as ~~!'us.Me~ ~he . . O~Ii!(shiff! imibD IRGNe~ whAm IhEi ear I~ Mlrn.~ke<~ .IDr b a~ as ~a<u p!lJlll up !. i!. TD Ir. lleLween tile spe~ ~ ci~iM m ainl-'lnl!lnoQ il1l~(HValS .ntn>e The Mi3!nual T~~sn'llssI.11 andl62 Ilfnplil in 4. fFGm'l1l1 mph up Alrw..1Ih !gi88Jr 111l 4-GeOli'$l1'ift 11!oV11r IReviir. ~~a\fe me Dr.Ir!·ve your V{]!I~vtagetli ~n f..drh'. brllke~ mSfII'bewat TI!ell'willl dr.~' 5 ~ pMi!ing Bake '!e¥er To set me Il'larlk. aJl~o tess err. piJ~~ ~i!l!e IElViBr Sllightly IUP a~ -1·0"lll cilejp[%:.lha. 8JIW.stages for ~he .IS 10.i~1 Y{]'1. ( IiP.~ CBuliiBuiily.depreElEled.motJil!e~ hiWB a:roallEllwt Th.l~M ieU.~lumml i~ ~otl!4d .eQ!~\!lijWtiJ~liI 1M Ir'C<al'ls <'liFe we~ Me! slipp...ieI. ilt aM IPIlII baQ'l!. AIISlQ.l i~ nQ! ~ i IWlce !:lout 1'o~lr ~~!I1es !IO<f'l~. iIi~ traeMfi Is. ee- ~wee!1!: 12 aM 28 'iiI"IPIiI ~111 ~nd gear 22 and ~~ 'lfriplil ~1'iI aId! gellr 8. fi)IJu~ (le~rs: a 00 nCl~I'SIIKIW iii.e shuH pau~~n is.l g!l'<lIfl'.Brake peda~ ALw8.!it~h.l[allBd.abu~.lJip to 37 rmplii~n 2na '.. Vary Is.st.B..W5~ protIUltU<f!. aiso $!llo-wn .dI '~romthe~lrM day.goodl liJ-c1 ~eooo:mv WG fiXIOllillflilMd sifI'IoCith illiidl o'lhm ELetGI!Br.s' dtstance.:!I~ 'dGp. wIler 'i'I'Uill!' 1if8!:iU&9 Moililium IUlll1l1l brllke~·lD!If aljD alfecl lirakirngI9"l1Iclern.edl. l(!I1Ipih.ing. FI1IO\!"e tl. B:rBlke Ilinil1lQi~lI1R~~ f!Q' iil!~~he 'h~g)1!est P08811bfle Ib:raJkil1iQI. k1t~ tromllhe I>filiB1rii1lll Ioeli.Illl~ ayn" Qhr·g.ne 11e'Y-e~_Tlhe lPa~kingl IltaJ!<le lIS engagiE!!:I as ~M:~ as ~QU ~a!lea88 ~hQ butto.y" 'flake out Ole key onl¥liflsr 11M 'Qar ~ par~ed "'iM~e 1~tgeer 2nd Jrdi Qi88Jr ~ililgB'arr 0-16 il"nph 12~~<l ffipn. '11m!taction. Q() 11M holt:! tm e earon <I .S!rmple. 1ihereku9.jep h'ims <'11M tu m ~he .jl(e or ihei eil!9l1lged It ts. press ~he IIe.lllgiIlUOUiQli cle.ca..~ail1!gl (m how 'the t.! we~!!' Qr ..t.llain 8.l~ ~i1i~ speedl in~ cJreN. 'II3ar ~~Jil1ie~. A p.cOI1.Ir>Ej rniUe~. rB..oviI1iQ/. ralsea ~he~uel .sys SiCI me Iglfl!likil1l!j Dt"dJf((IWt"lerllpa!liking J..'!I«lal" '0 itle Ir.eaF.:lJk~ '!'l~l\I'I~ng light .101 :arij ~~III~ubie<.60. whilis' '11M! CIII ilii.Bte~p hill wilhtM C:hl.~kfJj.y when ~Ool!ll enga1J1I ~he T!.II1iQI i.he.\fer d~wl'l.erthl!l1l1J .Bn!lmi~!iIillIl .k!I1i.. iIilh •• ISlee~mgl.(or al~:I.l~e"...l~cl1l pca1l!!! partl~I!lv' .. Vou 'OI!:11!a>cclBl. ¥g..".lliiUI.Ccmlli'o:lsfoli' ManUlSlll1i'811i1sIiIiIiission 2: .~cA"~. True b. BlIIi3lTi1aling oiltween fuM ·thmUis' EU1idl ilIslrd brallJlngl.rtaiinl ~cooll1il1i1lffid!ed ~pe8t1 r. saf.(t to' wear {jli~ta~ee (. 3 -Aallieralor padal ~e:p In lIliling~h8~~h8 brakilnlJ odiall3Jn0t3 !I~cre~~~ vel')' r8pidlyl.)liy. neQes~~ryIOr YOUI llO' ~y~·ef~~lkerBpidly.tiJ8>Ells roW<:"1N t~'\! .>ec!~~ SlilM5 <1mB r&nw·!!od" ha"'si Irna~ iiitc~aalS.q .h.B~8 l1I1ai!.~![Itg.g-wr. 11'0 . I~ )'ryU iUf1a 11il~!1:line! b~.[d! ~P9(.~ an n'lph...ingl WiIIlM~M p~itili'lYre. fuilly rele<i.!Br?. niis ilIlM :rtpplie-s !MiJrl'jil Jjlmkei 'iJs.s.err.~... ('II!UlJ m81:~:liis~u111O!lI ~ihieeM ©! tM 1~~.t. tM reIIBB..u wi II relirnam'ber hom 11~ha~tM tl('..lr'Bke. For . pedall is II(It QIj~trul!:l:ed by IIIllQgr milt Qor an~ g!bI!Ir OD. tIut do n 'I!Ier.Ca.~~lImgyo~ Mild on 1M' shIm ~eve! iIIlnob willie drn.cy .'SullilpliOin oo:rusioder" si. - IMak'95illlfD lIiIirI tlile 11'rI_I'rIlHUO"I tme briikg..!1'!..t.al~tI(n. :aulioosl.1 ii~ .>c(J.sftl~ ~11!oW' f-o:r I!onger 10 raK!!1Igl 11J:ra~es. Ymi diD not 1iI~~e Iii" bl'>B~R-iin~nedu~e''Fhere 8Jr€l.raMn 'D~ brakes..l chect 1M op[l.~lcjeS M~LlstlE!rI.r!l'~S~lrtO clute'!!! peaa! 1~!11~ wIileJil liih<lngilil!.1.e:r..:n Q:m llhe rS~8~ Ici.tllrelj.Qn ~~ fI!.-art falledl. i~ B..ro"r {>.J\er.

lerarl:ililgl.:!.Jpl~.hlrotB lpal\kllCil1'iiC brake. '!Hartilng off. ~Ou ma~ shift Inti.dl 3hiiHinQ is ea~ler. oe mit release the brake 'hero. is cngi1l~-ea.~lck ~I'ft is.s O~~Ghtcles.OF 1).an'l.. .usedl n'l()SI:.VWAurlomatic SUck ShUt veJiier Is a iIIuilCl. YOIlJ 1m18..trilll pO"li1lliQ<!1Y(fU sr.c!e with a!!l CP)ga9i13d gear wl'tlie thli 'i!iIlQlillHl i~ rUiln·ing. Aflier $hi~IIJrIIgbe sure to rBm~9 yOUIFnlm.llngl . H4patlelllll..c~tclil Ibetl)re 'Eih~ttill!gliil'lto R8'!.DlAOill). ler.o r·e«l'f!1:Iil1Gnded for i.g'II. i'i:!Oi~ iml wl'lich ~:Q~I oC8ffi ~'t!I~1 'Ihe eng-!lIe. we r'Bcomnl(lAQ 'thlll 'fO'U eMit to. 1Jheseilecior ieverr ~ir.arklng or ·~oo~:ir~Ke to .ilng ""llh'lM Aul:omalic 5.(!! 0' !tis' key l:t:JciO.up sleep hillis. iii ~m. To !I!Io~e oil r'elea~a'ihe 'b ra'k1ii .e' 2.rEl yOIil arc plIeparel:i. to· mO'Tle.[j.sired .il31I1y two .wl1i.i mpler a~.aed for a ..o:rne rwGr~a'_ The flle!IJ!lrall pO®ilton "f'ol" !I~D8Iw.gu 'i'l\i!ill tous. II is ItiJJeonly ~. .sS juei. tneT. D-ut i·r~O'u fem~1 ~ In . :. am:! 8{lain slii'.p.~I~ r . Ille f}OWOr 'GrOll'!' to. .tmaUI~.ppliy the loot .or.lfllllbi!. rr4a. G!!. ana ap ptl" Ihe.ed for paE<sill!gJ.. w. .:~!on be slilirlibed. n01l'11al iy Ralllg.iJ'lies Irme IDrqUi:i prQdl!.!\!It)ell Idlling lor an .al.()m the.sttO .'1. WllOn S~'OPpBd in tmlll.lIllIli' 'liliiiil~ ~mOoO~ ~i'I.e.ingflll9O!i Wi~h nile r..When.r:no1m:ted all! ~e {f~PiI16 ~lli'bfUll you can oo!JeOllhrEta iQIW!af.preven~: ert!.ing . is .)urs.g .JewnJlle' Ihe v e'hlc:I!!· is ·sta. as. In 'Ih'is poosmoll!.!! dw~'Il· illgl ~a!il.amll acce&eraJIe. ver~~r.il !f:iIw~ch 11$ aetuatied j:)~ !he iilrs": eU!grlt iil.!ngsged tt~i~h the illllJilr.l!Ie COntrarlslmli:..~lor jllidal aM mov.lu~ 20 to 2 2-5 R):ph.!" downshiU i nit! Rang~ '1'.I . Sirf1lllry relea~ tha ElCc(!l~r.!. rem()\\'e your hjjR(I ~'rol'!il the gear$o!n !\ev·er. I(wer a.il1oye ~~e koe'~'l1ollli 100 illmmont 4.l"e th e sBlacior Ie.. 100wing. MGOIiingGjj Wli~1i'Ilhe parl<:in~ bra~e aet.!' grivg raJi~s {lm.: lile aoce.· sUQ" ges! you' .lceClllby tha' e'JiIglll!e arnd a:1II)Ws Ilia' ~e!h[cf. which are .Bka.J.!nge.e. I' ~u aile goingio statlOlfr :again i.g:eaJr !~ o.al)!.couplingl.B~eT .aso.Ie· tl'O:m tM a<mglll!e~"'ail infllnllelyvaris:bge raIIO.1'Ilays staY!l' ol'lllllii!3Jfiglirt SIIae When pl'!rkl. II aul:om~liCllilil ch:anses 'the IO~l!.e i'ol'lowing inc strlll(.e' t. Sn!ll1!l\!l is '~MY.IIl!QIIlne.!a!ke the Fr·Qm ·the H.n anO'loor range.o'r .cI'B'~rofll' e re!eplnQI. I IDri.ilh.\C~S>e.le' y. W\iUl '~he pii[li.Il\K1e~hl~~ irnlD Ran~ IRange. 86peci~lliy ""~en car.mov. t\PPIy eittler Ihe p.n all gem~ in 1iB(3.rear wheels Ls !nilienlij.d'!"iMe r!l!'iiQB'_ HI IRii1l1l~9 18ngilgi:i 1100 t'Cv.Aftelr shifling .'!I'0rco'nne·iI :s~jeit~ .!!N~ l!Dad! or ""..erse· 'gles. the Ito"" powlerlrom the englml ott:! pBrrm~tth.c". cmtl'. and tum bM whee'l~ 11O'narod ·I['!ln. Qacau58' r. ~hl~t ililto' N:eutfll!l {tnd alPPIiy tl'le IpariklllQI IJr.wr 10 Nleutrl!ll ~md slart llite' angline_ Bhililiflto.vt~l. ~Pipll:tVhe pawkinog ~t'~l!'rlAg lock 'ilInl! II ~o:~.l fhe new ral1<..n ~M ~ccele- ~ii!J'O'.e. me SWpplnEl Re!Ii:.am..BpinQ.e· befQrB raleaspng llite· p8JrkJi~ 2 . 11'1oo wllIllmikllil!lW!lPl ~ 8. .~ he. t 0'0 nol. On hilliS.Il!SI.hen.:I~1 da.ii~aT. m.ge a.a~Q(3.ayin. IfiIlD!!. becalJl~a pow'er ls transmlUea to Ille 'IIheels aJij SOOIil asa '9!CaJI Slrlill. meel'Nililicallihr'ee spead lir~smiB~~.sion 11ilffli~1 Flill~ 2 AIIW~YS 'IJS8 R:an.elll with the ope-T@1iiOi'i1 Cil iIil8'trar:t~!'tlIIIs<~ioi'li.~ngII.ShiftiililQI nnt~ RaJlg)ii ~.OiIJlri:J.Blion Is l.lhi~ will use more iueu..2 sIlO wlOiU1iormcally be usedl 'Io~ highway driving.e' to' budirml!1l wl~h '~B:ry 1111~ie shilltng ..ions to lamlliarjze' y.Woon piIJrl!.oare~~lliy feB. TIte' torqua CO~ll!rorL>Br m.r. a power~llei'Eiit-8d Nltu!lFall i& il!1.rrI¥. slow rno .!lrtdng Inakoa 10 pre~ellit ~he "'Rhi.vlFl~ rang~ willi Ibe I!)$ea. SIiIift 111110 d[~vinill a.iFlg. ~.le.elii@~IJ)SIiiI.63 mph andlMi'I Sihift I"to RJlnge 2. . cliutc'h Itor shillIft'lrii' and 8. n.OI \!Inen~~1l'l rmalXlmYl!f!13coefer.e ge-ars ilil ~1it8' tr.cngag. l.F11 to Qst '~he car !l!'!oo. and whenl drlvillg down II ~~ee.}~d.lue 'Qon. rn .of ·8.ledlperiodl of lime.Opeed range 'flf!:lrml 0-53 1'211. iIi1~ AUtlJfJlBi11: ·$lid! SmlH C!l)n91is'~.r. !'a~g.e.pIJ.CceloiltaliOO YOWlc~:rn !<I1.pedal. AM~iI'lIl USB' iltls r.ier Bil mph. 1 is ans. aclso tum !ii'le wheels. I"'soap in miltd ••• 1 .l1Id)lngsml.'S .e.s I:olj\1'ard 1M· . g~ Olil B~rtl)lilIalioally wMn the r_r<. Irle r8nr..e· Ihe gears'hift le~s~ in'OM lllT!e lrange yo~ Ille 11l!10 IIiwl r~ng:e ~ou 'mtnl. II 8:lso poIltmiits Mopping 1M· whf. III Sll10ulldi DB' uaed Wnoell ~~ SIS!'iding allidle'.b.lstN!J· ~ng ~la1l<ie·.gei 1 ~Ir~~!)e~J..eu. Riamge 1 . l1he Cillllltch IlnUmi.eQullr. D.emBlIt Q~ the g~~rsIlif. rlg~t up ~t! .r on'~ 'whsl1I iIle Cal' is not lmoving. geDJe~s. It OCl\l'tii'5 the I.clutch.the . whiich SBV.:i Irr.all:ln~ ~peed under 63 IfIprl.i'e .~Fi'iJu IMl: 'CaJiI be ~s.!S{I illcily tralll. Tile backup lilJhl~.. <3 -'!.p"il. 1M '\lear- '(iiie ~teerimg- .rator ioot 'D'Ial<!~. h1~11or parki'ng i!lll1g:l'll sf}aeEis. L'lrmlile.startilng QU' and .mrni's. BlBCliu&8 Ihe' 'to jjower-'DiPer'8ltc.i laver.ng YOlWr car. apply the panko 'wMtI iF! NGlIlIr. YO'u IJrllfly sn III inri:o !'lange' i at any spe-edil.$holNl1I ~ntM ~IIil.e'liSno !l.OVG you~ hanl:i filom toose1ec!or r. $hnco the l:orq. ~l1d rOil' eIlsier sal action m the dir'l-vllllgi rang~ 2. oaF Low Flange ShU'1 Yfll[1) bow wihen YQU wfi.aCc[}rnimg 10 (l1l~· I n9 eom:ilin:ion-s. Driving flange 1 ~r AHil'lt glllooll' ~OLiwi 1IIIruotioe '~i1e ~~k of !iJclu~1il pedal.edll!l'r speed\!! abcwe· 53.e:o:renii.BU!QW Ina c!uwlii M .iie. lever t'Q .IYing . ii' me I~er is in Rang.z..m!l. HoiFl!ll1J!i at ~bi.

co:l1r1Ip.imme1l' ~1arllngl OPS18. one IlIMer the !l'-OOIIliM. (e~c~m VW ~1~].(li9M aisllr!:tJM~oj1j t.edloe$ BefQ:Fe.~oceier.€n you IClIClI~e M-okreM Moll:.ng the ~gn!Mf~ !KG". starts.ell'!ll~ aeeass ~o the IUQ~ageCOrliiP~JfUmeM ::1M tM .p<artmerits.ckr. To !IIdjjiSlthElisngth 01 tM Mrap.mpeUljlur8 lit Clpllra'ling wMet rele~~ ~1lI(j- FIOtst1l.:SI!O'Nilr tOO . thei5t<tr~ar!o'r ~ ~rtt1e olf\gjn.Ie!i'8r ~~~ .!n¥e!!I~l!!iiOd e'j)I]M~t fJJm. .. tUlm tine f.aII~ullly and ra!ea~e.r!edlin ~e<u'~a~Oflily. tt!J!<iea-!lYll..e~ ~he C8[ lhandllirngl. Do l11ioltry to W8!r1m To Open il"Q .Olr.ttDr' poedi8n. !~gag.-a 00 S~i3.rllJt!e~peea u~till 'tM engine ~8W!.QPe~Wll!g Ih~ ~tilrlBr. m-c . ' drive otl . i~8' ¥ef).81.p.m~e Qf nhe two 1~g.10\I·e.I~'.a. On the M~nu~1 naniSFrni®Sion.l1hen .. 0-0' To 1'41•• 11 ~m~ the ~IM l!lint. be "~'Bi lit area.1 'unlQ(lk~De . Rear !uggilgeoomparinUlrnt A(igi~iol:1iSl r.eye.p-Bt "". I!ell . letting.te the ~~~m~F'woil9 snowly singillile . IQG>k 'Ci'ilg!ag8~ 110 ~Qck or ul1!liOe~.e8~ ilnIM. wlIhMK To Ilock the rroot hog. ~urol'll.t08' b8.\11r\9 al recif. MO 'OiUlmt' bote. 110-0!k ~Ihe r.e-~iIIom HIe enljln.leJ the seat ! r. it idle wl~h '~In>e '()IIF M~JiQnSJry. o!r leH !ns!do. l!Ower ~he Ihoo<o' ItJllIcllm'lst. ~$!no 'Uhe h~l~t pla~8 of I'uggag. YOI:! canexp~!lldl ~lhliB IllIggceg.IIiI!Ws' the !>Iid/e. Ber'OfE! Im\f1i.M'gln! ~p 'the Mgi!ne by iIlih<!liO. W.. do lewseoondl5 :S!.Qt' ~et !lie ~lfI!!liii'!e !'Un irn alii.lnl IlQ!!!(!.a~!.'~oleng.s.p ~QIfI ~1iIe.irumn key 10 .11Il!e Mod.!n~lde Ihe' gllo"'e'comp~~tm~nt.1000I'. i~ poss!lb!le..piilme SHUillfilglhe engine ~.L OJ:)8r.re cOIilliJ'BrtFl1ie'lliI is. a~d p~~~ handle oown r~runl~'. t zo Lu:gglage compallrtmslnt.~arb~i1I.).eillQlM Ignm[i(n key.~1il aff.s me $i!1i~e imp'ro. Ais Soo:ru aa Ihe.~mca:llygifl iU.fi.eetlya.UglJ~g8 cam IJ() ~tClredl In~lrte s~ce boelrl'ind~he re~r w~t.oldedH:ilowl11i p~mg(~.~ndl cam. nOl! r.~!!!il_M IO~Br ror tmalr..e'Sl. Il1()n~de itWlel'l iI' COI~iTlM5 Bitlill 'Dlilor" !e~ C~rbM' ifiQIIfi~iCl8.lack Q'f the Ib~cl.10r IDe(jl.j8p~e~~ tll!e' il(.iifl1!l1r i~!<!rtlbg I'i!rsl . Ii~fntful ga. s~re lillie oooCl is securely Ilockect. I~.r!~liu3filrSnlme' O.. eniC~~ '!.~~C'hIPeo:!<l1 \lI~n. A loClkJ~d '9.rQ:J1I~hQf..an.~le on.a.~he I:l~ckresl down arne! 'raSlOn!n~ !t In tlrl'i:!! po". ~.TIJ!~nkoolJ to ~he.el:ail1limg slm.n.O'!1!E! sidle ".!'!8Ii'1t..[' . 'Qon1liii1l.liiTIentne i~trap 1!lO~ pre~$ 'Oil! .llioad ~lhe~r(ll1ft lug9~ecori1'lp8Irh1ilGn1:fi'rst.a~EI() de'- IP[-~~he CI. Make Wl'I.o. depn?U ~lTie aceeJJeFlitt'lf jied~11 lu II~ . It.eluso.g{) S th<l!t~he ~1~~!!e~onl~ lfIiI~ ~o c~nk 'tM en~lne. See Il)(reviO'u$ piag!e.e' compa~ 1\.Pro~s dlcor..GI~O¥e com:partment It>. !'iJo-w ster~.s liil -110 slil<O. howllilfer.8.!'flJ.ld.a~81r!he engine..f.clQ~ .."(lIledi!~Ullt 1lJnd maintain mede. .erl:n1Iem p~>e".1:e time auternatle oho~e.F ~t!lln8.re~t) ul1lt. Now epen !l\io front hOOdl by 'dcpF~singl 1M I'C~Gas8 boWUDIi'I un. IMlhoM lfIaridllc. m8~e sure ~i!l~ gB8Jr-shift Heye.Q.. . 8~81f1~n. tM glrn. as seen iirl (:l!fl.i~i. Pu'II nile ~le-!l$e f. CA" .intl ~ilno~QflF .ne'~ the smrot-.1.'i38!fEloa by fo~dll1lg.~r.r ~s !~ ~~ul'r8l The AU~!:):Il1calie Stick $tilft ca. IPUIIIu!~ strllP 0111 ~a a~r8p :aifld.g11L TD liDI(j.e wa(!" t'IJ' tha le~~.gagiBoomnp<l!thn~iT!ts. 'l"oilllr VW nastwo tU(loage' OO:fll. Iplac~ . detDf.gl'litiolfl kS~ aillth.! ~~I.

H~I!. you 'CEuTI salect the deg!loo o'r t]. CI!Mriii.fo11CoW Uuo~bo~e ~1iBPB L :<).o'llar-d wlln~$n'ield_ ~t! me .8ndl m88:r liOMwelll$ a~ D\P~nedl a!nt:l cIQ~edlwi!IfI~M 'heal dil~i~rl- 1.lUca $e.oolWi3U1owrllets.er . iHies~8(r~erTIPGira!11~!\e !e~e'r' -'1 a.Ps.1~ -1-.l QIl! I!r!e ~u~nel b~Lween thelWN seals.e 1ihe ~!·~tributiono~ I1Il!!@tbo the f1r()nt aJnc! 'F&~r ~o(l!~lYel~a .s8Ie<Jt al'l~ in~i9nm8di~..lin:g ·~lit8il.u~.~'I!!'~@e~..me passenger's. Thia .gldcHoSI!ln!(l '~Ulm1Ihe 118.eomilng '~l'0mn ~he .8~8r lever $POi~!i~ht W.. ililmi m!lW i:!oeoome' . . aM ~wo'~nt ~11ie.t1i(: 13!i~ III(>W mll. -1 b-.t di~tribli!1iarnl I!ntllr fo]' 'from and rear 1oo'1weliG (DE!F··tHEAT) Wtillrl f1h8 11e\!1lr em the tunnel rnO«. tM llc.rm~liti3 f~~sli'lajlr "'nob~ -1111 .() U"iQ MOKJest ana lold it r.P' -lhe~H. l~ilJg~EI .1311[liP!: l (see Ip8ig:e 3'6jl and t~rn en tl1e fr.t~ rnereare four f. ' oll'.e~ ~iOw:a~a.{S!e('l pag. 1 II _. 8iyS!sUin.1Gh liiIllEiD.pOSi1.!.2 -·IOlllroslen'enlS!or·!fOnt 19:e~e !IS what 1Q diD.aleo:./ lHiesite:rlDefrolster A 'nFtl<sI1 air hQMerl(f~!~4):s1Je~ lis st~r1d'!ir.d~ap8mdl8 on the speedl of the ear.Sih~e!d1 ven. 1b . wm 'lW 1113 We recommentl yell .'. rol~as. l(e!c.o.~j!!ileQI the 'ru<l.1iS Oim 1M' daE:hbo@rdl 'o~i1 tJ.(lI~eroul pJOIe-cHle~Whm ~I!.[Jm!1'. a!rec"1edto-".~n gQll1Itro~ ~hQ-.~M i~on.t i~.~OI.l.\I:dll!~NS.je.d by tillmiing the thUH'!b 'tilileell (VW 11.e 25} to tha II~rt !O ~ncne8.€if[ f!'e'<!h ailr Ikn. L~r ~e'II'e~ IlI. Th.aiSl1i fa~1 -19-_ ailF H-)· NOlIN alii ai.swit'ot-i k1l1Clb)..!I~I!On 01 MElt to.I~II iiHumhil~te~he leverl!! wha. _ . 2_ Heal. aretu med en.gl~ine wiili1id~h~Qn(l.liMKil~g 'Dr ~e.. lli1t:l ryulile.Q .iil~ 'btl rnloO~e fec~i.~rd ~h9 ". .3Iir . 'Uhe frlllll1lt and! r~at fOC!Lwelll~.~i'i jXi$!I~!on 10 r'"'1l'~~~M.2 -.n. '!1ffii.iEl~e.lnfu~tv Cio'l'm _ neat C!r~ 11'0 !lI1!a_~euse .nslru'r:r!em i! lu~~nat!o~ ~~nJ boe jj!dijI1.Ba oe"· hilii.) ~"h~ dml~Bf'~ ~~ill.)"'l Blillair is Wlrec~iBdll.~ 1M ~.l[1lJlght up.fiB.olli"ece~IQn Qf~h.i~ bel![}W~1TI E! w11~d::l<'!iliielldl s.'f'r0Iilit ilna .10 ~'M $. 10 ~ 11111 'Iih~ VW 111.a~eride1iro~~er vent~~:e·-· Ibelow ~M.o IIncre~aetlitC n'esl1l air flow" 'tIjJM~lite' .QatUhM is IIDIJ!it o[)(lDfo:rla:b~le Ioryt<lJ. VW1H ! i'! ~Ile VW 111. 'I~ ~>dditionl..t be.[ h.~il~ul d~flIel d the ~Ci~:oI1 llirfIOw~(IW~ff.S€ 1. Thil CO~8r willi rer. 'Lever WoP' . the IFC-a~ ()yiU!e~$ar'8' undar the rear ~a.' one .3Ir.g$.ck it in place.DFwilrti.peratuIFi!lleio'~l • seet AHer. ~~~ Q~tl~!~ im me 11roMIl. ill !!illOc!ge>d1 ThB1l ihi(l!' 1111>0. diolfing r.aokr\Bs~ and o[}ver ~(.l oorlh'ol ItiiiI'()r~~jQ lot".le~ Ill..'fmm~ ~nd re~r fo~~w~I!!..d Qq~liprnillnt on ~(M \i(lII!'. 1i\.ti!f5g n8[~ltIilng ane! d~~ro~liln~ yglJlIT wfi~Qi-ihis'ICd ".iIliIsrn n1. oarnloo.rDI!.II88ir_ The '[iFOnt outlets aJrO WC8!lieo i.O'nl ..(!i~ too ~CM!)r.>"Ii()(nlever ~lb~ilI1ll IDe '!'tail' Gown {!JlgF) . f.g ~tMai'ify irnhWilitMi<lt(j.de! nO!! J!f10¢(I a"!cle~ on Ibe <C01N!r. YOI(! c. wiim(!:~hi>er.oD . V'D~lwlmQ 3<M . See page ]11. MIY''Ipen. set th6 14wr~ 'in ~ihe ~811rtS -.DtI!ratel~ by a!iilj.Ie i _ .a .e.dl lind O'U~net8 h~Mfr'oli'!!t aM reSJI foot""eili~_ FQQIlNBIII le-"ller oown . 'Ilil~i1I1 a!~ wlil eN~r the 'e~r'~ ~mJb8riQ~ th~!l<lJgn' tl'!e !Irm.~a lreoar IOGtwe{!I~.ik.IHeliterte~perliturelevef(T€MP) ..t lig. \I\!llIe11lme fla~ are c!OSed. ~lrl'b.) ~!n:e Ibiilckre~t True lev.!h8 enlfimE~DII~ifr'le .O'o'9 l:I.e ~. wm. ih~ cent 08' ! opened or c:los8>CI ll~ pre~~llmlJ agI8iM.$~I:J.r enter ~he {:8:r"a ilij~erim ~l1rglJllJht ~hewilJ1id~i>BUdl ~!!imt -1-" tha ~IQe wl!loow~ent~..' .I.f~he spo.all~1i}8 WS!j up {TIEMi"~. n c"'eilIt~.oo.mM~h 11M doors.~M' tBm. lJilt liIiIa CO~~f up...a reasom8hl18' w8rm-up time.'Capt VW 1111) :$idll ai.c~r ia aUached wi~h h.. arm ai. lfl'le brlg!h~!1!ess ..s.iiOt"l.no heat 10 the fFGM Me FC~1j!Oat.cl~dI rear ~'oMwel~$ HiiiItIi tgf defogglngl angl (letr. 'IIiI~ion me rollI'.~irll.Us.'~: Iligilt .I~ld~nd!1irll(M si<:le wllnd(IW~.f w~m1i air ~O"w~~Iru~u g"'~tt13 \Nli'ilt at Wle w!ndl~'hielldl ai:d~8' winoo'W C!lefo!JQ~m..3lpS ~n.1ward the 11mnt ~idIEI wirntlDM'.dis.a"'"t sudc!enl '11Ie. Ii'~'!l®s' the backre'<lil back to r.o.p~. ·\Mind· .t~.t grn~h>B '8dg8' below ~9 rearwin.ellle~ windaw. two.. ~~r".F\r.g.AFliclS'-S stfi(reti iin'. ~n ~1iI~ j~oml.ilila~h. For butlon !le-. YOWl~:an..ht and i.dl'UM rearssat ~an be oD'noaaledl from tM oute:l!ii1e'!Jiswby a c_r.ilM.~() th.ry~t!e..

vw 'O<W~ I'oo~'line re stop t~ aiirflow cc:m..Bir and aliso ~up.):r~~.IQ.!/...dl~M Ip:rB6S.p~Ie1.!' ~allOS M tM QU't" '8ide !!hrQ!. VW willii aSI'idil!'lg $u~roo~·.o~~.Ba.Fre&1iI ...nswlilan YO!!l salact am irnl~rm. u!1ct IOOJOD . f. lTl1:esHdlnQI tm(l<f I~ l(lc~i. e s)f1a$!ae Slildilli1lg! rQo:f VW'fl11 111 .ger Ot. drawn '!.a' rnl8ndlle ~ndtll!l'I1I it ~umliSrdockw.lmpsmtrnarut inc:rea~e~ {~en~ . v'Q~till<liliioli'i pm\!\id9S EL.~wlm~h.1JiS <Ii r 'I'ilhur..e.fety lre8sQn:S.h !QY~~~. When lill!3' ~eye. Aiir (jn1lSrS ~1iI9 car ~rnmoIJlQh~h.~~ ~OWli1J in the Ib!liciI( ilJllJIs· !o' ope.e9u~aJLe \!\O:lume '~rtd distn· ~M !)mhQ~ofrre~n 'Uho~wo lim. .hEl:n Clrj~ilnQ8.rl1iatEcaU~alt~iilia lfr'Iolfrlen~~ b:~ .aJ~·!~~Q ~J>i)clfll1lm. If! ~he sUalg'IM"U:P' IPO~iltiQn'liHl . OOlUM .scbive if YO'1iI hav.eI !~ee'liU.Sii~ilt\n~.HJI!~irlrQ~!l1 ilnsh'J'eo.p~M air 110'\11C1Jlm.:rea.le cloc~. The air ~n 1iiIe p~ssenget' . Ai!f1Ni'I!1 'flow in..f. wii~11s. The '!ftlnee illl tne ven.air aown slliding fQol. I IEilen u[)per vent Ihas ~ lever. :n!~k e A l'I<l!bl:lt ~apalrallQr' p<rB\lBn.eormpartrnil!M i:l. ur!l1l~n'Oii ~ 'the kMbs. ol' Wl8 cEl!11 ~tJtt.low!~ wllnG@~le!.8 gri..ds . ~Sd!r€(M:ea '~t>Wafdl~iI1!eMi"dooi.tone ti!!!uOus a~.lg..'!'!\~'l'e~ Q-on I .F!QW-thfOUg!1.ni~. me ailr is direc:.eli.)' po<sm[)(m.nthe 1!1!!o I!~ rec.l.I in atily OP(!<.jl(j[)(n the front I1t[]Qa andinside .JI"o'n.raii!i1Jflr'OI1l1i !R.tpHd.g'.d U .~ a~and~ngs:tilll (igni~il. 11'0'd.e(J i!nlo Ine p~~~'!ler ~l'i1Ip1lJi1ilfi~lI\~.o kooDS 11'0jjhj. ~I~rln~h9 Kno:bs W '1M ng:IM Iilayond '~1iHl p<r~8ulre po.~aiolh.eIKtlnefai'l~e). to ctose ~Il!e sli('itlno. ' AfWO. i. VW1113 20 .J r. 01 ~lfMii\'9.wis:e.dl jan.. lIiay to the air left.i ~e~I-~w.eep~vw 11(~ Mllirn(J the iinst~~mnent patil8~ inc!F~~8's ~M ~nD>WDl~ w.ee~ ~~alic>n.t Ilow spea.<lJfr::~ p HI '(iWa you liJll balt'Bry p'ower wlilille ~~<lJr:lirtg ~M' r::ng!irne.ld the liIalMle · . cnwtfim.'I3Iy•.g.eth.t.air knobs air mUii y{~ can J.iilIPOSiJUiO~.l'i1icrea$e.ln on).~.Fre~ alrhm 'iQ!lIcan in{. lI'h~ ::IIl\!'i~Jth! fi'.~~8 ~unt 1!9. 1i'!I. l'Irl'ar the rear wllilclc>w an. Fresh FnSlil air ~ent!i a IP<liit ~o!J~ional! on me VWl1 a} '!'6u can regulale ~me ~oi'~rne oj'!res!'l ailF '[lOt' ~..B'd\perilititngfresh air fan.pcn'ings..hl~!ru~peedl TI1I(JMn opGtllJilD<n is most ef.penedl the fre8h air "'8l1ita by turningl ~he NEI\S!!TJ IknOD8all~lile.I.w~rd '0:['1~lde.. N. hn1l11M me right b8iVOm.~~1iI .!alan!:! 2:1) ajr COf!~JJt1~'u~ob~.10p aut[].1:s.plei'l3liy.aiir~I!Ow decreases 'I'ilm Biir CiOiI1l1i8aout~li1lro~~h ¥arl~~ 0111 8ach eiide.re~ !hie reQlu~ar air ~Iow 'tyrni r1g! 0111 'U~e II"'Q·epe~. <lJi!r Iow inCJaaaaS ~ Tl.!m ri!gllt1 .oof" turn Ihe ml!ll'ld.(j 10 llile ~ighL Koob!o <'!'it 'rlol'l." apee.lndbw .FIs. ~e1'l: _.acn 8i'd!BBepara:te~~ IO:. Inl!he' POOlS>iti!Ol1I {i'tlICfIle lleverto IDe rig:h~l. :J1l·!8-~. VW1H .. p!!lIII~tJ.ise.~I!II: ~1IQ!1:! tu flf! M I>c~t: Aiir ~Iow towardl pauel1.1:~Gan Ibead~ust~cI uIP""~rd.~lJIrln to ~8cft1: Ailrf.4 -]I.p~ii8a~r'88hailr ""'men tha CBF t.

p abo"'!! lh~ .2 . !tvold startililg tlif1ilculties..ff wlium I When il ~svel)' ()O.adlliisa'b!Ie.r thSit eemes wilh every n_ V'W COlwerilibie}. 'O~ thoe .Q.lnt'l) Ihili) 9..ea 10 w. .d'o\rffi light!Y j.e holes on thewin. Pwess nJliJetop . ~O walts I ~ .g~1TIg 'Uhe su m!'!'l!er.mely 10 the boi.~~O~ whil" lbo.(lark..eonoornj)li'll:n. Vh~ 'fuel in Ih{) M~ller can ev.r...forum in<SiCl~'mil car. " • -~4 "r .f..~ riai 'in rl3'gwll.. I:l'I.olll!.!j.ake O'U 1M DDClt alllditum (lOII'.lward IIit~dronJl.e hellier mu~l be swil:dutdl !!!!!nl! '!:i. IIIMI'!ed. J .'I laM sl(tp._ PI~~SS...i\iUbl... be' emecJkce!l.re iLlTle' c..:il1e<m $nQq.gllt then gD'B5 '0'1. III il> <L(MaEiDi:G !!o! tQ' ~m~lliBat1M I!oo!c!e inl'eriQr undsF Illese . . ~h{l t'elm' '~jiiido'Ws. .apc!F~Iie" lit iis ~1i~r'e'~D'm .. mUd OF sno\'l' lfrIay tend! ~ to ~OCUlmu'I~~e'In the exhsu s1 end combUS'tioll air Ilnlll~e I!lp~ H~lv·e'ihBal3 p!peS ..~(M~abl~ 10 o~~al(! 'the Ihe.. ll1Ids!'lie!d 'rram(j. er1ng beo! fa ~e:pa· f8.sEi lITJe loolkilm!." ItR.st[lJl'1~he €!IlIg!ne.o:n illl agaJIFlo ButOImiELlicall'i' wil!lilin 3 rninlJ!te:s.wl C'Q .ol(. lind liM Indi:c8It'Qr 119m will Mater nomnBlly req..I!"!!:! may lbe "alial odO.pid .I!Ii1d.eathe'F :~8i. g~Ol!liP IXlUi lawrs and pu II ihM'Op IDMardl unlil ~he ~nB enl:er Iha. Heat QU1iPI!II:e. '\[]rl!. The ! fue1 '~!I'.a~PI!lg bra~"'Jlls top ~lIOuh.h. VW AUlxJliary Heailer (o.'The coR!I!9I1i!lIie' 'lOp 's'i'loU'I:d1lro_r IiMi 'lilperni. aM sl i(j~ II 'ovilr IfiB' 'io'!(1eod·down tOj).e wlnd<Shle~dl andl dI'JldIIllM!.lri!XI~" fOj ilns!ance (. .As .d 'ilillil.. come .ror ro~dls.~he heater plUg checked! '[)(I'IC08 8J ~ear'llefQ.liIFlo onlh:e bau. '-.n lIP tile .Ii. Il~ess. Nm'r I'Qek I~ 10. lever' .ye.eMolr:'~ 't'O'Fbloc'kage' Irom lime to ~ili:i(j so 'lt1al lila I)C3IleJ' comillues '10 . me .d' . TOo <l.i8~" 1 ..l!iec~e.. ------- ~.d f:or el'e~nliii1)("SS 3nti llile' e!ee~'!esll cOifllneetl0n~ lor li'9lltMSS.The 'loOP sMuld boB dlr~ befOre ~Iosilri!l It F1f'St t..e tM lo.ooiiillli'lib'1e TIKl kip. ~ .- To ~itoh Ihe Ma'ler orr.in.. filii Iii! an Cil. (].clo:.81limil swiilch wililuffi Ule neater 0" peliodiG'ally.car.1).] Pinl/Il {0.ur. A he.~.oflilfter abglll VW'It$ 1 j j 4 "~'.c df)l' oolore ')"00 open"I!. Engage Ihe hoob al Ineend 0. Tucl<: j. iIIM In opeHLtlonL 'Thi~ '~88.+ l . ''li1iilJ Do lrool '11. .~I1'<\!'II!I1'l'~ ~ M push the knob in).M..e i'ue'l "!lJlk.Il.Ihefulli b'!lllery c-. dri~irigOov'er .QI BIN. dis~9age' the ~odl:.oMle~ d~ .tS!.'n.3 - IHo-w to ""Aii 'Ihe . IH~at'~r Is. ltch OJ in 'me icnob. \!I'nen the !l!ea~e is !loOt in u~e for r.properly.ld... IH(lW 'lQ clQ$e '(he 'convertib:!~ to. Ii is .lly.!ngl 4 ... ooW!iMlr.o.Dr und!er iM' foldl·dowri.secl. I])if'lll'fl'l} Cmnmi .Jreen im:licaior light in thoe "o.~ . DUlring the winte:r 8mi wh.the Ib~(WII~'! rrnotCir'Q(m~ tlnuas to nun umroillnhe hot!~ller 11~. Op811 ~md' dos8' the mea'r 'Min'!dows to' IP1'G\peril~ po~ltI~n '~he wealtll8(rstripe.tiilICci" uiMl(i.."..lire oop to sm.g.. swiit!oh ~11e he-ale.]:1 back.I a !.he roelkiar swi~. 10 .r ~lrttp$ 01' 'Ihe Mot .on'! IoDIn :$ii!. B1iUlh Fuej~ G!!eQi Inefrom fiuel l!<Ink FuC'! 'COn&i!iiIi!DII~: appro 0.tume h'a~ ~~on. 1:0 Iila~e.11. Ipadidin:g doe<s not ge~ cal.apa' ciiy is r'Bquliru(i to .eled.condiiiioiis. de n.ci<er ~.ooo..f3" ~Iop I!J~ cal~he$i Qn b'Olh 1911~~. 25-30 liiiiifiutes U'lll6' engl fie 1I'l!!$lnol been alarl:ed] iri Ins mMn. a- Na'WI8i1::elJ. n. Fas·ten all anaps and lrulbbe..i'! 1M ~i~s..cI ar.i " :' I . rms iig!1. Malk't3 :sure 1M.y' pu~liii'lg the l ~e'I'eF~iJllwai"d. im the linkag. Tho!! indic~~Clr 'I.l r pi.lIiie CfI'IIllllC en 'Buollne Ihe-aiM iOontaln oar'· bonl inOfiiJ"'Ji!U:!ie" wli'le'1li il ¢ol!orlcll .dsliiiolidilrame.ge. 'wIlIillB tiha.gag. ell r II's I'n Irrlo1l'on. I' ':.Ie CQ.dlO'Ml I. \. e--xhMlst fllmes '1l'Om.!a.sida<s aD"'~ '~h.ilch Ihe' healer on. . pro~!(jedJ for 'e-aBY IBcog:ni~ion'! 0'6 ili'l!3: ~willC!h or k"oi) ~n'the . Tho Mat~r . mairnenanes.. i nalild] a !lie'!'!' p~ug 11II~ISJ!lei:!~ nece~~~1F'(.ar USB'. depre~1O Ihe lower hall o'f thY foeMr :swltch (llW '~1 : IPIIIIout lliia knolt)).l.r lei: !lie CilSjjM er Illoahl. rll pi.111: O. u nfi.26.Cifoon m"'mo~idIii"hoWoa'f'U'" i8 II '~Bfl hiinnfui 91150.plliont'lJ equipment) To li-wittiliilll1e Ihealer on.:nlh'w1l!iM it . . ..6 Imp'.r tlriiBliy oncQ:m rrno.l Ifle' eng.rson..l tJ. upj)Br U1!8jlf '[. Fo!d ~he Il'llP BJfid ~!.!d or .11~ 118mrming.s.lght ..l o. .al~.euy.uires no Sp!lClal 811$>0 gl!ow when till!> Miilt:llig'ht swdm I~ opoer.time.FilfS't i\B'~a.alctJ95 -1 . tlhlllt is.i1_..'~Gid an un:neeesss_'Y dr..a.ig'llUy lb.. :2 .

t.onnec1)8d dliroBctl~' ~o llhe batrel'\l'.we· .C8p!lcrty weight will be re-ducedl . ui neceEl&sry. lIih8 oa<nilenseF si'O'l!!'dl be .e 'carinrt'8Jior bSCOf\1TI8<& too.eep Ilrte ~6Ialls Elm! 'Iitting. Mainl(lnanCII binI!. QAf 29 .ane illl ~he' l'OuII'ct liil<u:!.aran:<. .I:ir..i end. HIe eerurers aM qi'l '1110VViJ '111 iUS <lirraifijuC!lin a.d P"'5i~lon -I!!.Ain'tilume awJtel'l (..Buitcmelic r8SB~li~ cirellit br-e!lIkJe~ lor the current SJup.ed jln.ii'lg C8Jn Ibe mo .coollng EI~l3:rnB_ any area ylillri dirt or in!leels. the con. ~n8' erifliir'B'~ilr c-on- ~:o Ina. Wiit'hil'l a ~ !/II lrnlimJisiS.o!lwlnils.e~ .conditlo~r..'iln!.neiseleet the tllw """CItumil.ys.l Iile' center vane.i.ver Of! 1iI1IQ>xlel'lor e on >.deslredl 'Moling range.lb8m.f' lm1on~hs. iliHl hiCt ailf'willl De fu~cM out 01' ~he 'CI3:I' ami tliJe wiind\.Jlmed as.. they Ctln be 'Q.ajlr '1em~ [J'er8IWIF$ coMr()1 iln apP~~!nT'Iat~ell~ ~he· l'fIr:d:d~~Iil~·ilig.and .mJl.0 diirllcl tilil-e contiitiO'lileil air flow~Q llile' l:en Ot righl.eS<ta~blngl a sUII'led engtne" lit Is.' .a 8'J1' 'tendied ~liImm.tai'linll process.and batO'r.lw CSnll be m!lll8>dup . 1Ihe vehicle .juu !01edi!lP.frlgerornn' h:Q~e~.~alem is IOC81oo under itlg.. II'.lrtg Uu! Air 'Coifldiliofl~ Turning ~nB' i3Jirllil. 'Wi~h n i!lillter.e~la~i3 m. 001.er !!J\8a@e.eondHiol'ler. · 1. set !he...Qrlzed VW Dealer_ 111' ologg.:. WhI}'n r. eO~a:ei'll!i. The tan P05i- ::1 . iJutn 1Ih~ a. 1st ~er~IQn . flo!e. "O:FF" POElilionl Si:Qps di~l(lnnn~ '~'tl.~ur·e oooirol to 1lhe 6e·ft IIIn~ill tM . it is ai:!yilsaible '10 op~rats ~GUfAilf Cc<iidi'['!oner 'for a b(Je·f momnani: e'o's..or a elosed.' Ip.nllDis tMlen speed!.r tempor:3!~ur8'con~FOI 1:0' the 118<ft !!Inti! 11iI!) !/IIilndQ\ifS (.a'i«ir 1m . The runent to IIiie ail' 00 IIIClitiGner ~ii intcnru:ptea dWlring tho ~.Iiear W PI.(11 onl1 be reiiseo go <i li'ft Ina. nBCQSsary' 10 llil rll of:! IDc ai' conellioM r.ply 01 'lite air eon til· Uo:nlng a.'fAN") ih Is·S'W1'~oiilSO'NBS.. It ls c.caJ}lt!e adiustea up 'DFClown with lne :!lI'!1I. calli be S'B18C~e>d.The mlJ~lrEiJtirm sliIDws a VW "111:. ed sidewa..andl[}pen a 'i'l1ind!ow.. lilFn Vhl!l r lel1l1lpoerall:!lre oonlroll \0' 1I'iI~ diosireCl po:~ilion :.HIGH 2nd pll<~i~liCln -I"'SDIUM ..!en!ile1 slrioul'd ile wa-shedl do .. · lfItis.. ~~ ~~n~ daiiiiago 10 Vhe r'e..air volumo 10 lull cap. S€! r>. b~ Sillll'iln!lli ihJe' AIr C~nditrillner Withl me w!'Fldow~ . tm ..-Ioed Ib'l' an . e-olCl ElIrL'ar iIldIJ!J~'ling the aior ".condi~ioI'lBd 'Volk&wagen :5001111.'Iwo flJ'nctIQn~.OW I!. m-ilr seal.)eq!!lppeo aiiF diSCIiElirgB IOlilvers 'tonne !tir conditioner 'Way_ w!<ln an lIir .o!! O'\\'er on ~tne intel'Jaf.3 . 011 exlren.e..1J1clC. . !. tUlrii ~hB Eiit ~'eIil11Pe'rs. Ii !he 'liJ!Ie Q-~r 'be 1~liIen 'tD all Ailllllon..lullti81 switcl1.d'fiiW~.3r.the 8Jir oomri~li[)ner ~MOylid be' checlk!t.to· k.8~p.elleoke-cl periodicailly 101'cIGMI'ill~$.s proptitly Ilubrice.61310.!' liMe gl'.lllere-3 .Io!"1on or SiCl.o.iesl~e>d comfQrt D!!f\fel i51Ireache-d_ If me wJnOO'll'5 1'09 .4·_ and al~ ~ower6 ·00 ~lie"VW '1~1 CBn be a'l..s~Oll desin~d.:.Ietqu<l1le' cle-.. Dr 'iJuJrn ~lIiJe wil1ldisl1'i9!ld A1iI~r 1fh~ wim~a.alildl'~re~1iI h ~egull~t.AUIi1.1I1t' '1Ml!pIWlilllrtl conlJ.red VW lDealiilr lor straigmelillng ar llile 00211soo!!ll'cI deos8J ·fins. hu mid days.r-OVid~s ao:.Air dilH:h!lrge 11l:Iln1ema !ioneal'.. d~sllredl po:sltliol'l- l\dJus·t Ute' aliI dl~eMr.. i<.ry .8 in llite coId8iS.t11!mob on 1M ilowur CdgE 01 . silmilaf 1 .lr ~ possible 10 'the rjgl1t.:n . llile' .Me 101ilV<lr hOiJsing.BS .acily OpElfatl:onal !!lIma IInln.IJr~Q by ~l!Irnin9 on '~ne air.'lam'll.cr iiti'1~ a~e Ibenl~ Stopp.Ql.ely Ihol diiys iumn the. It tu ms ~tne air OOfIdi'~ioning sysriem OJ} gila oil and Co. Dli riinlltM winter ~cil.~c>cordilngll'f «sea al~c~ilr om the 111'1!~ldl. TM ".iy C!~l. WIiHlIiI !I VW Ailf' GoodilJioner is iniilalloo... Lou~BrB'.g!.ge 100u~e 10 Ilrte rs - 'l'i'llle~'Q:nI'r '~l'Ie wllmdows f.1: poosfillon I whlill t!. will 11. During liIii!lmil'l'a~'. ..ompar1lllDentdoor}.oIl['ITEMP~~ I!!)' j)r'll1lre<ssi~eiy '~l_Jmlillg the control 1'0 m~ r1g:hi.i:edl Oircuit I:U&.

p8ge M f'Qr ~h9 ~sOOl'lilfilil~I~Cled 011 g~adel!j:.iBrtingl iI.o rl~ed VJ.8 you snt1'Uldl na .. 11'10bUlfi1p~r..Bltdi cl'Klcto: me A TF iev-ell. S8C . if rieclJssar~.oll:ll balll:!1')' rna)' mY! han tltie !iamB capacity as a bBlI'el)< at ~m1imal lernper<lltura If yoWl mainly drive shor1 distanee-<l. Slop Ihe engi~EI.. rail.[)ur Cfli'.AJI.). smll 10 Ii!..es. Boeai.g e~~ is ~Ua.~br.I..ln".C8r must b>e~e.!lml rnu!!lel· ltowing. l'Iiingl " •• bry ~OU~ A...equIpment Do not bB.r.!tolll1laJ1~G1irO!m~rfiis5ion.~. 'The trailer tomg. ere.lDlh. Bs' SlUr'B' t.ow bruaifl.. is POMD&e· ~:o 1:ow a IJaul~r wUlh.!c.p. Water in 1M· I'o()~~ mu ~I be removeo. SAE 00 grad\~' tri'lMliilj~si'o<n oilll ean !)e1I!et-. Sliliialll ~CiI'IoI'en..131. Iirl. ~~Ifl' ioek . drl~'e nno·~tly ~hort aisliinCiis ou arid in.ld kilt. ~~ .a)~f.ml ~liiniill5 jjjtj. Auloma:iIIG f~n~c mli~e:icm FMd rrnay h.oi'ag 'W .ern. ·the br8~'in9 QI ~ou r c~r !i1C) th:3l1 !IL ili.giBnA.. ~rlei~s1Bnil:Y im slrc"1l1c IIlmBl:esl'id1 areas wltlh lemper.ea lOO'illigl1! ~ t-e mpeI:~"'llII'B_ Ti'tis 1l1'l8/y Il-C oawis-ed b:r ~'IiO.$i@nl ana iil'l8Ji drl~e.dashooElrd 30 Wilnter (I'peraliig. Do net uSe 'hOI w. 1'iI~'M~ Inel ~ail1:my e~eck._' I'l3DlliB.&:91ihe pB1killili . .oi.ArlIli'FI\e(l8&" ®Dlv.e~are'lused. Ii Y'O'u n[l~e enougitl A..:1i~ion8J1 ~[ajIiBr weiglht affacla. 1I1$().i!l'Ic>wlngi 0\1\131' Sit1QI'. no pl-e\I'!mt i! ~rom ftilil'Zilng. ATF w.1M ~CIW ropo ta!ll~. pe~)ilI1Ilft l!lie A.' I ~:ends 00 deer~tIi~e ~nl~!!p<Lci.!uake.>Orne' Nn Cflnla-cl wl'llil sKin. u~ W.talillta em Ui'l8'. rol!ii8. Wlitefl '11:te '~e'm:~e~!u:re Iri sos.of 1M.n Y04Ir VW '!iwIi~.!gllll (:lornee on.!e 'front and OIitB at 11Ml'8'ar_ lihey are tor emer.araiS. .a caridil· tion.10 B8.s ean rreeee !In the wJnt. i IFot !ulrlJile r 'CI'eta. }fOUIr' 1A'i 'Lowed i. ~I\I'Q~ It is goo. IhBlffl <lIri.dlrilldng'. 01 iill ~~I')' impo:t18JJil1 t.~iI1.a. 10_1' .lg.. Ib5.g() tr~Ul. such as v-oDkswagteni's.Ire in!.i~s see· pa9ei' 49.ar ... S!)i!I~e 01 Ihe Ililimg.jsuddBn and ~lbr'UIlI Jerk~.1ie~.1iF) fQ:!' fhe mlallIl!I!al tran~!i!li:$. Irwrn 1:Q.Q.lnd'ZYi" scraper.QliilBr i'nspactioillS.gl .[ndabl'eld waslller' Add i:m1ii-froelle 10 lhe'wa~herfllild.1'1 1.ll1g:er dl's-taltce ts ne~ed I.geno· IFated Iby ~1liJi!b<!im!:n~' 1m'8iMplil<6il~m" Do nol lle't b:rtlery a~ld (. .hia to towirrlig ~our llW IPliaiCiIi (tiili . .lile· iilOIIworn @ 91011)ia.e are~ w. !~lie. Ch!!Jroed be\We~m re.nro lile ~oe~ ~Iinderil 1:0 IPI'. When.~he r1!gm. 1f 11!!~1 A TF warnhng light has cema on W>l"!!. CqnlBcl ~Qur'm8'aresl Au~hO~i~e.Iilll.lee-pimg In.aler ~S' U will! i<l!!eT ~reeze In the Ill. cy.i1 tFMe. 1lrsba.d!o nO'I S'ilml llhia W!lLt. Moore CUrrent IS con·' 5ucmad wl'iBl'I stisJliingal VQT)' low' rempCU(lilre~. .d WlOeelBe. PleiliSe k~e. 'lower range wlilBn diriving !lip or down. lDi.O!IJr in IDe I~ .. dD not oollltl'!ue d.wing 811i'1:ditrailler hauililng A -l'owi'ftgl yO'u~ V'ol!<JS''''agoo i'l! ~lfippE(! wilh two towinG ~BS> oMal ~i..dr1Mi~. tfi!) Wilh a trsol!e r. ThEH~or'B'.. IIDl lIir·coD'I'6!!1 . the coDCI ~lIimrllST moOllth$.ck..tlllre dr.ttery 1:0 o'pail lIamo or ei:eclde ~ark BB. Do nO'I" '!i!I!l:Ier !l~.ad ilm ~he tl'air.. 11m'G!l!!Y im !J I!O'H'l!f dri~. 00 Ir.!3ehin91 y. 'eM 'fortM IFig'IlI.flares.T1F" y>!l1!J1 rnB.~rn·illg lughft lias.lImI!.e~~nl M 'loC:Ks ~.di~HOBr. Olfll~' in areas wi1i11 B. Allways. This' towimgl·B'I'es: QIil YOUIF \I'!)llk~lN?gen are not dlBa[gJled lor lowl ng ~ commer.lmissioll oil. sn.ilfshiilt leltel' illl INeulrlll.arrn~ Ijghlt ins.3 Irai'lm' ~~itlil~M '1M' Ati~oi'nlatic Stli~k 8h·idt:.· CBn flow' D'Q'Qr II:a.).ell't.gone out. '1"00 may' ClOntllniJe . 10 gre.lfi. 1 frt!n9rnlS9iOfll Oil 'iQ @j)eln a froz'sll !ocK. BoB r:eqlllil"ad. we· $U!.a~llillu'be.r1ng lile! ~r-~nd tr~Jlter 10 a slop.i ClI'iaAgBQ Bit ll000-mi 18 uwtellr.lumpoor 1)1'.e bfllk~ befo~e startingl oul 011a. 'conmi Iller Q<I' Ibl!l9 O'~ ~i!lnd Q.e i1!~(I.(jhe(il to ·tM ~efl: rear t.)(1' ~d ~hjUln~ 10 S'. It ol'tdleate<s..TiF ~fO'cool ...e to '~~.'Oa ·oar' mlusl a!I\IIa~·s i<lce. er '~fI~cerlno. Stop.. cli~ UlIJlic.g .ksw3J1le:n.:wc ~each.(l1'I1I free. . iIIUifn Uiil iQjlinan on to be .8l'.rger th an OJO·28.caitiurelor MId du~ eng!ne'~oli!IiQ1 I·BO.lgNs and 1ihe I"eBr wlim:d:ow a~l'og9. Wha.r..stribu1~ Ig.. Baner.gm . .c" rmoullrtElin .'!IIralc :piirkliiig IIBl1ta.also "l3attery" 'o<n [p-agiB0110. jjd$ 10Itnl. "I'bs' d:rhfEF'aof 100 WnirJ.. u~ '10 fJI· 'fiuenee ~e emglme I:emp81.iri\tJng @fter nhe' AU' 't. .r..1'i call"efuU woon dli'Mm. Illliriiglillalso 1'iIC'IP to warm the lock. ~'OlDr ·VOI.e weiCled ~(j.C) b..e sYlre the 8~lirk pllUgs.:! ~"".BIilsmil8siom oill during 'Ihe wllnler rmon~a. .IclI.: 1ihe 8d1. Engine '011 To m<:ll<:e $lllJrlin~ eSiS'le-r d!llring.eilg:ln~·.i¥ as 1I11l> ii'lfililp.. 'CQc!ledl down. ~e recOfTilmend ~:ou liIav-e your enQllne O'l..o~!'!a ~o be llIeed- A roilLQJ~ (.~ it mscsss<llf'l' ~o IJISC ·tnc thinner stir.!.III 'OlIIce . more often.r.dl r'Brnermbe.Ba 8a.ledri~il'1Si 1. Wllndehileld Washer .lmii1~jjcili5.g . AI.er uaa th!ILn _in the 9UlIDrm!'r months. tur.c o. Fhlllr' A !OwiFl.~ck(:t FI'OIU 1ihe ''{W 1113 and VW Conve!il!ble' Ihave a tClWing ay.AlE 00 QI' $AE'90 graa:e Ira!t!...:n tovi~n. b8' I!Issd aU year.Y ~lrc!.o..• il Ihe AUF wanni. . In IllIe Wilmer.To.l w[rlihL @o:rnp're&sM air aller'I'l'. a 'QiIlmli idaa to pul tape ever 'Ul1e KeyhOiles to pre"'elflt walar rr'i.hl!l.2 Ilbs. Ite'JlJ~~c-e~i'le' AllF'w~~h S.e~ and. ~I'iB'b:<I'Ue:r:.~ IDeErler.e~ow-13" F. taniiliil" Ttli AT!' wru'n!I1'9 ~llg:h1 ~'houUd go out :altaI a 'wiiilEl WiIiIen the AiF has suffiicianlll). thai In~.'..ay& ool!lelYe siBte u~!! p'alil ordlll!!l~e!! gO\lemlng ..e~rr'l' arnerg8fl~y Bql!J1iprneni: iiny.p im. Spark pllugs o~ li1!ave fM'!lIio..d pi'imnln... Im\lrdrog&l1l gillil .<lIOWid'ig i3(f8 [6 wilh. B ~Tlra:i1er hauling II.e}' ~'l.e'<!'" YQu cihotllSs' a IlIiIilnlfli3rglradc mOlar oil. '1'Iin.ne Qn Ills...al. anIHr99ZEI. L.BrB~enliy_ Am. the r>lgl'll.g 10 .i: dis1Bnce-!> on'I~.gets iMro.-i'laoo si.Y. . FClI'loi'l loe !m!~f1Ilclit. 'IDe dfoi\ler 01 ttH'! 'l'O'I'. stalrl out lin Ille' low drivingl rang~.trit'Cell}" at title !il'e~.til &c~~p I~. IDiIf'il'liil the wln1~r !i!lonll1ia.ue load sblJ'uld be 55. If il Is no.sr' i~ wal~r . vw AllIlom.~ corntinutj. f~b'r!Cl 'O<!" 1~~lnl:erJ~UliI'lI~eli.F aal~. wttr1lll up lhe Ik.p'Lncl. 800 also page 50_ ti[!r~. UU3 b8!lt@lfy i~ ~\JIbleClI:e>:l .d!B . etc . never Ilayo. trucks.or 111'1 city Irallie.~!ui\iI~ COy'H'" Ilnglhell'ol!'llelr$ bel_lhe'Il'eIlI'windicfWor IiII ltie rejtf' boodl TheBe louvers musl alwil'j5 be kepi open so jhal BI.S~I'C:k Bllililifl: if ~OUl ~18JlI 10 'l1O'iW. w.o !Wop your bSi!11e1Ylin the best pDssjbl. Test IlJ.n.·n-an<:! ~de o~ !i'le Ir.ps..~te@ hUlls.ng .:1 clllI11isle i.he W'hefl Ictal Yffligni 01 Ei 'traihH IwilllOul brates) S!rnoulld mot 9:l!)ca..B.rivlngl. flui dI ~}.deS. 0011. 'Ciilll ~he 'VW 1~11. atop' the cngilnc M.~.

dla!.~~ reg~I!8r mr'88_ '~~l'! ~~ .etc..!tr!l~tion lin snow or t .pe~lr !In tv.mhey~~Iid ~!.alw.() Io:g/O"!l~).w M. {1I.f.\!Ilhorl.par1ilmlefTI~Q.j.ol)erat!on o~' n~ windlshi!litl ~ wa<~her .~n 'tiiftl ""sar :shoulldoccur. The wMr:J~ IDalHi should I>e.!~' For good car haJildlilmlgland IQIliQI~Ir.~rtile !~d 'reQluHr'8mentE TIre' r8. are wearilng Winl:erdrell IUIllS~BnIlv. 8. O~r. to.ollre If yclllJ1 n1JliCe tlTlM ~it.p<iirn b8C[]:rn8a.liltlW "r. Win~.(.8liQllJmd liIa:rudl'inrg.UE!:rwarcis.systsrm_ f.!l c~rf)'!n.~1i'i8 sk81Jch! M~I= .~ !iOngllilp..~ of an inch. 3. ailfher front or r8ar.~e oollQp. Tire ~p~lfiG.!lp. ~n8iilile cd the gno.e speed ~i~o OCCUlt.a..8n8m:e.. Tlll'i! r. Vgi!':.e:scWe reCOlffimend.oncC::~Q{l ai1Ic:! .iiOl. tDrquedl aiiElIJ!H1lI3:1II~ a7'-~~t . ~n~c! ul'llM "!re ~!ae"".If ~.a~e whee'! ls ~ n~~rthe fr. lJIne¥ilfi W8ar m1>l~ nol allWo!ilY~ IJ.~ ear.!~mage'_ 1)aa!ler.s_ F.g. I~r o.l ba81~pp8llY_ IBrB8Jk. in. r-epilace tirss iilfllP!OIi rs.f'!i"le 'gl!ov·e' 'Oorrfl!p[.artl'l1le:ml.8 Ae!l1o~e !Wi!:ledded rmalie~laL si:us~. O!II Ilm! (i!l1l"'Q!.e~ lilll bY dri~ilng 8~ m odenahi' SpMdl 'lor Iflle '~!Ir~~ 60-11~ lmiiles.nvidual d'MMlng ha!bU~ 'Ilres.ppCilrras ap\p~Cf(Xllll!a.rM~!Qn. il'rJ'" o~~edl ~~Sl OO!lSUrlllp.p' ~PG0d~. thl!'i~ 'NI.t!(ln pnliilillt" ~re li~ted 01'\ astlcker Q:J1I lih!e in$idiEl Q.pla081'nfm11 re lu~I'Oolo:.ICo~· •ii. Do M. f·Q!" roadl use do not .Ire revel I!S onll~ 10 be Im~j!n.'1Ihey are rn:~~aetl li~LtC! oc!!ttC>!lflI Ilrie trella tile or 9roo~~ ~ndwilll <J. not iilriNtl wltlll wof. ti<~~11 ~ever I n~fide ~'he as miigi ni3J1 'sq~iplFlfleM 1!:Fe<$.1.3\lown. pfl!~'!iYI\I. Wiln~lI3rtilr~~ do tim 1l~~m:8 S8J1ifI9 dC91r'{:Qt QlfIrac~i.cn ~!~es Mlfrlplil'withl all :appli'cEibiIG U. Worn tires cannot grip th.peCiiliedi Olil the EiticKer ~n~ljle. ~IirEi tilre plfE!SSulrE!a 111'Ii~8i lbe oDrT.gta~iQli I~'li. 100. Ilf In o.Q pIIgle. d Sse i3J1i5.s' r.1lion aM m'eat 'Uhil ISparre ~Irep.applieSI i'D' '1M.a!TIICti 11M.2 psi (2.nl iDor.\lce PI'O[:I'erly. VW RcplM~ . I~ I~ time' t() Irlepll. Me'flHrB8 do.giOo.eooeeee! llie IfYIaxl· iMm U~ !n!lI!JOn pilel\tUi\e ~Ilec! on 'Ine Ore !Sldewali'. $4_ S~1f>!) Wlielll !::lal~1fIQ1flIg S!'nce ~he A ""'heel soould alil'l\~s. The· sp.al(l thg wiln(jslTlield wa8h~r.rrHIllfll ~ii~ :liLJipp!liM ~M IpJS'. TIrewelir TiIH~·(lrlg!ll!~1 'e'lUl!~me~!H~~ Qn YQ~lr VW ~a.ra COIfrIPlllt~lfnIB. sl~uds ~Mul!a be r!~!ll a~ !mQget'~1.Meefal IMJat·ar\!Ishicle :Safe~y S~8J!lda. nol pD<~~sS Ifijja~jlfr'lllJll'IlI ~. ~n the iinlere~~ G~ ~atfe'Y·. w.~c. ·""'!!!I~O!. .!F..M~Clfni.a~llOne ilimB ilm:prllli~ed 'o<nth~ !lildewo!llil ol~~.0 ITillBl nlaln reoomlflil8tldilc tire .s· 'SUH: 00.e Ir'!.d]~.erut.IJel.glli 'Olil dry.[ p'ufw~e i~ ~hEltr~d d~pth is liSs5 ~4 .irle"..FteplllCEI IlmiissJjng¥811.1e$ <:10 not fuH..j.alii 4ti'r'CsM 1IiI~ s. W..lbJ!ll.ad usa.bEl I lila' IFeSUi! o~ 11I'i~.e lire ttc:lg de.!llie~w.lb~. !mpr..O-3.ta'li:"'1. 8_I.l'lrn0iJ1JB t~plOOilmBlilit n~i' nns tiOO5.R~~ac!l'l'I1oli1f1 ti[ss intima.opBr whael allgnm8nrL It .1Ie8. Th'is pra~sl.'Orr IiRliii~s iiilM~1it1~ liNe! ed~nalllr'DlJr 'Mlfleells. VW"retJorTIllmlended Qgld 1!lilJ !nll~.Ioe ll.~ fr'QImi IFor a bMllBr gtip Olfl!hi!ir'd snOrWoF ice. ~he I"<re~~ulre in~1il8' spare tilre sh~ulld be s.jfU"JlIentaom. ililoo' .e~n I)O$~llblle re~lrlc~IQns. senile. Ilugg!Bgs.a~o~ .~l!iehoodl. iin .lIeto.ani· ceo.CSi!!01~. CClIlAI'IlIe:ma lli'iil!t 'the tilt9S b. Ilbs.s..~u~ 'Il-.! wheels ri1~y 'BUe.!1.diillalioo. 'Can eall. !lfeaol me IIIll.8lso to PElg(ij 3'~.l'9Io'ing~n . c..2 _1------1 . chedk Wl~h ~'OUlr1\.tr!:li.ck ~he tlr'e p:~~urel Q~ all~~1 res. OIlnfmnll tD~M :.. Tire..y aJnd Deist 8I1~-. equippea witilli tube1(:$:.Iad~~Irf.Ier!he.gN lhoodl.:e~.~-eDlilU·ln treaa wear !tnd!. ~ijJ .c!'~cnngthe sp~fe tilre.Qe!l!~m~tllr~~ that ~Ii1Qw the !Oam. W~nil!8r~ireB "". wet 'o:r·~n.W~1!1 beklln.ecied .caJn 2 .t't1J~ dil!>Qk such a~ ():j)mer~~ at h !~irll9ipeeC!s.owimg '~IiIj.!!.I!ldmum tillB' imfla. i~ r.e Ilistsd otl~M sl~tll:::err'DintM unsj(l~ ®! 'UM M:fl~o!lltal!1y ~l'1II.er IharudllllliQIand 'tiire!ik .. road Midi"!!! o1tm. They~h.· laJlned for the . !ftille 3 .! QO net !:elth:etllr'e!l. tolitlpan.II~ . 'Uhtl pro:.hen me.tiolill Pt'8j. :sincr:JrcgUII<l!Fuse ean cauae tir~ IlnntJ. 'O.8mllwSaWtilTl~ar tilr'88 wi~ s~~:di!i. dlle..El~e.iln S~1li as posal b~Ie.()tIlPae~I)I.I.lI)e I:>a!lanceo:la~~er 8~ilre ~p<li[ .n.na.e' lire!.all" I[lroailillm8'Jl~ildaJIl.1~\l'lf3h!cl'IIIElu~IUllbr tilre ll~e~!S.u~!!)i~ ilICit . bias pliy ~i~~.-Q'or rru~re adja(lenl glroov-eS.rl!lli!lnced~romlimeto ~imE" lJIn'b:al'. "'CI\\1ever.es. _1 -J 'TIre.iIll3 slmullr:l be I between 29-4.er '~i.ow·-~Jee lfaaJ':ls ..~1le>clfd~'<!~IQr1!~ wI~il1J r. aDru:O'rmillll tiw WQilr .loe~h~ t!r.!Jllneil'-e~d .:~~lta ~n Qn W<el ~ao:l~. .Tints YOUIFVollk.d !I[}Q~~ QJ Ibe!'Ow ~e<i!Ir.! i:)etlller. lin the ~lfIter'I3IMof mt8xirnmru sBIe1.dllJlEitsd a<s. shOllrlld tp:fll!re~ab!y De Imi01llIflt· &'IiI.0 1!'Ie S!lJ~Cls lime M.s i mportant 1.r r.!....f the sp..~1{I\~gen is.~M wh€!3I~:.t eooceeC!! lI1:ent oo'>'er( <le<9<ign.~1Qllice a W<eeK.llflat possiblE.ta~!3'd as {. :..1e dust C-B[)8 as ea ~Qgl!nM)'. Iir bhiis is.howlla i.lire 't!I1e~lr..al!J.I1t.a.ve Cig m.\.Fire<:il1!e!1!~!Y checik tlr~.:!!w{lg. 'Uhe gl'O.6Ii~~' IP.~CljIUS'" 4 .. AlSo.a. Qo:nsult~aur Aullhari~M VW Wilmer lilme~ (.mrn]" For :&alety r'Msonos" it is oo~ adiiiiMbllee 00 dlrii!le witll wilnlcrr lilf(ls~.e's~r~i'C8 l'iIe..a ro.rlirres WifTItar tit'ss.e')t1.I1F8' IleBB'eJJer.l.ll$i. ~.lee .. 9"".[)reBSUi~ T1lre~ '<'/1111 en i3JrEi lin~IIl~e. \1'!lMrnthB i!~.:oeo:. loao.· tally 1f~ imoo Ilands !Mhenlh.eQ~~Q 1)1} ~r'e ~rr~" gloi!.O!llld81ISD oo'slKiiilm .i!1 'Uhei.lr down ~iO' thie .~.y8 D~ry car 11iI~11@lio_t1 pres~iLit"Cs~l:Ir \iii~~er tlie5 a~e I!n~he VW ~M :spare wheel ~s' stored ~pl~.

d~!Mn ~.id(l.-'Qi.!'lC. TOISlke QI.e~mEldlrQps to .p.. 1Fs..g.- ~.i!m:9 'Uhe ThB .$~r'8'~' opaf8Jtetif1.owe~ C<!lL wnee'.lolent and ~afech~ng.RGiMO~e It!uD . To cilil8>tR Or oOmrBC! trnB presSure. jU!>~l1i1enl ~~~eP10 "!l'~I'Il!I~a and air pressu ra ad- SI.liIlp !h~t ~$ 1lIol.al'c 'ti r~ prnssuirea:'SspoBol:26.~ S..lE>o.gn gmtiit.P!Qillo w.p~t!l wM~1 iis co-jjJnec~ea '~o.. Ther'e' d~ On(! fl)reaclTi S.t:k from lunaer 1Iire l'e!!Jr ·aest ni.n'!O'¥'lil of! ~(I JO!II:I..(.e c~r. I !be' eme~gn~ !l~~er.cw~·oUvalMe !floetlire Ipr.d<)o~.bauer)'.o.e~pll~B.~ pre~sulre 1e:'Ie~iiso-:nly pllle~ ihe. o~i¥ethe foll" .a (jut toolls.ht8Id w80Elher required fl. $4 CII1:an. 3-6~.hill raar ae.I~lIiie fied on the~ti. 'me' ~Ir SYIlPI~IO '~be''N.osen whe8a bolts.lTllI t :S!ep'l Take out yOiJr tool "'i~. 9 .I.. This pr.:$.lnS 1 0 $~ep. (1.ork: 'wndelrtl(!~rn In.Ua~ ~ar. Ibe ~UIFI.Ill' to' <I nnS!~lmum Q~' 421)si it (11.! r'e~r ~eet i1IB<..Ill ~)!IkeQU~ '~In.Ta~.'or !.0 k9Ilcm~). ~he r€<lJr eea! ow! {see' p1ige' .le alter' chec~liilgl or l.ind!s. me GheCik Nita.plll~enrefrom be11i!J!J (jeUIl/1)e(.Whnl fr'Olfil y. Fl..! '!jl!(I'y-e Qo<m~rtflflei!1it .t10 ~l1Ie.).J~t~~ner ~I!irge' !!. pictwr'8}..lwasher O.8ga. The apare whilled is Ol.eoorrmeco1:lhe ho~e!o ~he va)J.. ..~CK back il1i .p~ae 45].~ill8 PmEl~~!. diE.wheel :S~ap 6 .l C~rn there~ore Ibe IpreiS..lind blDtk tM Will!eel~ QDOO~I1(11hE1 d8ikmliw!I' ~!'!II !her Qlde Qilbe' (:sr.It:! 'by!he bU!1l[!!oer.l'nn8ct8d ~o Ihi~ llliI ~he Wi 11"1'1" ~IiiElspare wheal ~SS!o~d ~nan w.4:s}and ti~t ~n8'cll:3.t a.l\'.lr.liilll 'wIlIeel.connecl ~l1Ia. o whli!BI an If\O:r a lmore' eff.Ire~rQ:m t!IIne~!O lim" wilnaiam'ield washercontJif\l(lr <lJnd supmile! mn<lil1l~tlin !!.e~LlY." tler:o:~e Y0~1Ola!l!ge a g. mar:k '!irw pos!llon o!'~~ur'CI!r willi !!I~I' or .ca. ¥Ia 'Uhi~\l8I'o1"e. Oin ~"'~ 'IIYo!' 1111. It is U!I!ClJef ~he I'1!. SeC\i~-e'11 n~et1~hE [ack ~n. ~t is heM In ~~Q'I!age position Iby.:a.ore .Qling a.a1.li(. .38. T~g:il!lenthe C!'~!Ilp" sp3~e tfire.dl .l!Ier !SY$t~m.lrme O~ral~ryn o~''lihe wind" will Ibe Inmer~pted aU~Olf1l)8IicSlII~ iby a shield 'Ws:sJ.irs~ u'nacre~'~h8' hj[]iS~ frem ~h8' '~.lerl under ~ili!.lI!~reOIIlJeSStl1re.ep' .d.l Ing to.8""8' naar 'lh8' tilllsI' C8P o'~ lITIe wi ndshield w8ahe:r oontailT»Sr .llgel.l{t~o the bauery.e-\1e-n!.. ®ll)P 'l!'Iese 1l~P'~ in P(·:s:mM. w1m. Take O!!Jlt the j.mher ~119hlen~11I~ fiieoellbo!~~. t.!n!fil'lglng awbee~ 1[iI(l n.r . Sbe~ l- Dc not . Thl.I~ !he' ja:ill.~.Qw ~1Iii!. !n car" IhaMI!:gllfl" S!:e!) $lep e- If~.1!Idt: i~ oml~lo be u~e. ~~Q IIHIm D~t.Jack .lng o~ . f.a! ('see.Iee' mlQhl plclure 'D'nlIlis IP~e @~d !!ell p!:C!I!I~ page- 'IIi'<!uJK:!1 !11!li!~otO! !!rrm" e~poe~!~I!~ Ine~r and ~(j ifOiiJi' w..Ja:rnga ""he>lllaM 'en w.j!Bck I)O~. !..IPlrl.n!~1 dOYlotll '!o illOrt i)lher moto~ltili.B~e 'ou~ .e.rQf1l~ iitQod.tIle 'o\IiInd'Slllrel(.~~rized well!. $et !h~' p~rklrlllli bran .nf!a. req. w acld!l!on.!Jp..R!:Jptla.!. di~Mm Met ~M windShield "".(see also pic!uJr'€> om p.S~~ ilI~ Tu~n on If you Iilav'e .l!.. ~d' ~irH the ~1~!lfIp" li::lefQ~e' I)lll~t!ln~ tt1~ f.plright lpo~itiQn in ~me spare -MMal v~li\toe ~n(.Inning Marlil '~owara 'tne ~~.s~GP 4 _.~~I!!'!ttllre.-e .8 waSoor..i.~diU!l. psi ~_glcfn'~). I~ .ot~eji' W.cker on the I!'!e~d'e o~ thoe ~. a~ ~~ llI15ed.rIlC>W~ .ili clamp.IQ'!i!im.u. Raoo:rn" Ilett naet Ihe 1Ml~ ahErI iilil'fla~i:rngor ooB>C~jng.. FOr roadl UiEi8. .Ik!s.tl!le' $p.f<or 'froM clTh8lf1ging_ o~ rear '!'!'[)ee! Neve~ fack '!he G~f !he !rrunnM!ig boud. t. jaCk aM spaxe 2 .~ OI!Oe II 8!1 . .em $'~p .e Tha jiacK ~S l!cca.nc!..:llng· !ne' jack inBlow8@€> ~e. fuflMr on" """'upanCl.rnea~colits. lOOse !e{l.nder' '~In.Ttii8 !.-OUs wlliC'f(l 'In>ellic:k potware.sher hose from tho ~<iJ1~8 o~ thiil spare tiiri3 {~EI .GC IhilJltIcap.

.G ilTiSM the ~ack Iinto Ut'e ~a~~ $tePI> !'u'liy u~sefew lih!e . Insert ~1it8'!l\!h9>81 IbolltS8liid hand~ig'hl8J1 .)\1~o:e fo~ .Iil!eeil MI~s an. RI!ll1llo.(jr bat to l'Il8ike ~U!:I sa 01 ilts I~"'i:r~g(j.\1'1 II:!y '1M bU!lfl.".emoye 1ihe ii!II1D'~ap .1rear ~heel c'l'!al1!gln9.e '!(W111. IKlIli.f tUnlil y. PW~~i !ric upper jlllJrI a! 'tn~ . r.OSQJ'!. brac9 Qne end(}i~InJB Mr on lIlio cwM(l1 ~im.(!1 SC'pil.d(:dl oo'l~s in. li1Iserl.illy raise ~he Cal.g Iboard W'N<Ird the relliF an(! .fiISl U~ ca.. arosswisB' befolTe jeclkJingHliB car dow. ~P4 ~c!IJlillll rm\n~m. jat:i!: is '50l1liIf. T!1!~ w~y you !J!a\1-ebetter aceess 10 'tM tw~ W~l)e$. 1il.laC() lI'Iem InIl:o ~ne 000 C<l.r f..ou r..l'1.~~ po3~lblle. To flIIle wi~.~ 't~.. CClUiil~eftll®clo::·' W\!$e ~~out one ~Lim wi~1'I U!~ ~ckM wrenOl1l.I:~eK 'bm'!\~~al me Modt whW(: 'fou <l1!'o6 j<lC!01il1ll)l w.rualn ~nme car when tM . uSiBd ia. Do not yogl r!II~II' u Ih.]il'Or·or rum!n!! bol!rd.! ~Ih~ tim!. PI.p.!I:r r. use '" bO<lir."I~lI~lIIIll!d.b'~rnpef. Do<00": r.ou . ')"Oil! eaLlli use it {IS . Slap!!! ~o~ejjj ~III 'IfI1Iee!1 00:11$.lm '~h-e' Ih!tl. Pr. owner! y.l"!l)mit~IlI.~ !lrm 11l'IH' ror 11'1e ~!IIC!lt. the car.p'f pclf'i_1ihere i~ Qfi!e gn ~CtJ ghd:e uml!er ~he Naver ~~~!!Ine GIl.shO~ild not rer.n~le 'COYi1i~erelo~kwi~e- el.dl pa~~engeFS.P.. Sbt.al!:.e~r iis.ge 8i whea~. ana tug liQhl~y Qm lW:lMhm Cilu.s drum.:! p.o~$S. wliu3e!I~~tillllli~m!¥ reSI!lng on tn@ Illmumdl.~ry.!s.im 01 'tI1e n ~b cap.85 liTHll1C!ii IlS is.a~. ~lTIeDrak. Slep. II'ft ~i~e~p!lH! 'wh!eiljil! U~ ~n~ pl~ce i~on ~hee.Je' {If . '011 '!ne grou!lK!l. II' !ne. tlf!iIll M~ld tM wa~!1!e<r eClMaillier if. ~um me IMmdw OIM!'!_· IlimD~.fi!p~ tn~h.er Ibar 1J11roogh 11l!~ !lilJl~l(lr. 37 ...P!ut 1I1i9 Ib re. 1'0 :!j!!lL the Jac~ a~ \l\ert!~~! .hem. 1M tlrn.ace '~he !Sp<lFIJ wtl8e1 ~9Iiji~s~ me Ib raK~ 'd~jJ~fiI1 ~IDJal So ~M Mli MI:es lin ~tI wheGI ar~ lii'llioowfr~ht ~he IDe ca~. i!ii(l lower f1he ear. .af'~'$Uf·1I Ihe.Clr~o<ur wheel Ibollts.011' ~iIlIQdtt.' 1. {~m~!~ ~r~Qil'!'Sl.n .j\iicklaG up.:'!ace 1ihe Iliw D' ~~p 'r~Ge ctm'tFI.rM~the OO:i1It<t'il!iilt' UOIill 'Ui1U will!coel.. \i'llinill'ia.footi~e-!I!iflIeel'_ In:sert the lpullle~ Ii!!' I1q(l !liol~~ii'ltIM r.$. iil88dt!tI to chcalfl.Q tM WQ(lg.

wag:Gn'~ WiM:sJliIi.. 8Q'I~oo~.Qlldl 'W<MIh(l<F Ai'iti·f~8'ZQ to_ Sol.hi:lr. <I.per part.M. see ·"SclllB!lili!IM M<lirntat1l<l:rnce'" QIllJ p.C) kg!! crrm~l'_'l'b pres8urnze ~s' ~pa.~!!cie~1uid sooul'oj al:w~ys Il(j . so ~QIIIQw II Uio diraclia. Just U!1!$C'Fe'!'!' N1e Ii IlelF cSlJ)_ i11.tM cause snoul!t.abov.ijr m. cap '111111 ~!ll~P' !nto F. ~he lowe:r IP<lmtQ~ th.lllaoe.I111 hub cap'.~" 'Im.~!Je pagM:~.l!l JI 1700 .PPlll~$ ~11e p~'e$SU Fe ro op~rn1!~thfl 1I'f.. oooeemtra. 00 Contaliin:e.sry ~ ~~r.~e can Il(l ®btainedl wilth SQcket wr'elllc~ ~_!1!c:!I lo·r.e:!e1In!M<. WiindSiiJiiBlldl W.s boil k-epl up ttl a pr~5siJ'rJj of~:2 psi p.Ci!~ ol.ftl: . .7~4U_ Iloa.Sfl'!\agM ~~<tll'lr. fIUIQ.p.na on ~he can 'fg.!:!. It 1h9lps~o kel!ip you r '.:r~Mly (!If ~e whilel.ts ~h>oul!dlihave a 'liOrqut: o~' a.~M C<)nr.J.oar! use YOI!o:s.18'.e whiBBiI center.. lie cleafwtl/te~ !S USMa:lly tl-ol: MGC!U<)t~ Sl~ce Uie sj)a~etllre $~.~~eragt: streng~hh II im doubt aboout '~he oe rroC!t tigMnes5! mine wheel DCI!I!:S. Allstl" 'eoi'1fMt~M pr.it ShOlIJl~O'Oawiiliy.rfor Tg.ller ©r ~ ~ervlce ~1\!!~io~.anrtm ~~'Sh O!11J liIe I. You . and IprBf!iil'..! ~rq.d~igndl claan.~i:gMeniing theli1ilf<irli!'ily wiln~h(l SOO(.Silire hEI~aju. ~heseam e~e near me ~()P~~1iIlI(I ii~!itlrvo!.Bse for . M~lkJe ~Mre it i~.ue l w~e~ch b)!')!o·~r I'll tneHre )Iou de..re ~ire.()iik).. E. the ~ llIu'e.a[ b. i)e "llleal 'to I~.c. O:n~)'!lew.ebrake !lUll! hill~ID bEl' mpli!l~e. IJ 6 m'ldl '·.pll 'l'bE!ng." .!1be c:orreettldi IJ~ ytIt1r' AuW10~iZe.Niiil. In' I!I c:!rops .CIi mems mat IheSA':: reoomnme!lC!!aI~o.AJd\:mion~ SBnvilGe? ~eQo<ra" onj)~Cl)la\.e~!!l Q~ .g.IIp..li!. tQ1 q.I..nlile' ~rrec~t illltlDlJlli'lthJ 1M uaed.rn~_!ifroo_zil1lJ ~1iI8' wa81it8r~lluiidl O'~ ilfl ~1iI8' wiin~Br. S'I4p 9 1io i m~!. Slep' 1'~' I~~!klftl!'e~' Ilmpert.j~he windsni~lld" 01:010 cleaJija Ing soMiM 00 Ij~() walcr sLlch <is Vollkswagcn!s. liIaVG i~ checltedwil!hs.~mg~!! Ib.cr<D!E5wi:w ~rDI1ti oM Dolt 'to an. pFOp'~rly ~e\llte<j. andl wllm .r. Thil. 1. adid wasMr wiindslhielldwasheir fluid 1(11) The' Ilf.!t:etwleIiiGfTj .ac:(J H ~FOUildl flhe.e OOi1!ts:i!1!etcan.ssnar Anti4'rea.St. is.o.ooM~UlI y>E<l!r. pi.!\O'I~.d.e to.. boolls is tighilJertoeciool..O'liIe:r.y any p. The wind~m laid wa$her oontal!l\'er nas iI C<lP!3.g.Imdl bme81k'8~ bar.r!ffl3 to Moler Ve'hi<c~e'Sl3irety Stand~HI '116 muet be u~t..5t put on.rllJKe~l:ui.ttel~w ~hi~ IPoin~.z8 $. US P:!r1it~ (Mil ~!I1Il" 'Pini!Js).

hJ!Ie~ ~wih!te}an.:lnaiS.w~a! rue!:.g. rIlal!1!l.~nllQt ~. 'CIf.B amp.~s8e p8!ge 45». '1I1he VW 11~ Ms.gn >Ilpen tl:amil Or alec-hie smriL H!I'dOOJII!!n 'El!'iil 0'I11Hr. i~l!lllgh~.@~a ket)1 in gC>!J<:l wouilll CIII!~e..lin.1!.ml 9~inll W <. e)l:.Q~ . fusos ~n )o'o<ure~r. Irl!)llIt a 4 s Hi~t"I t)ea~.llIe']' is !bcaleCl ~n<:IeF bow betr..a~n ImoM\Il!d(f.eome !!I!IX)"Il!.IY $m:Q!.M wi~hJ re.e. Taii! UigjM. 00.BaUeiry lbe ba~11:eF:!i' ~Me~ the r'C<lF :.idml. is c~i nd aJ ~laJ) .IF!JQ1l:f wiindow defoggEir (s'll.Iii< tN~ IDBiI' dlln'lBQl! t!'le it!eetr'" on . The t:thDo~M~se box t~.e{llF.e c!uMlh II dl:~mnscll!dl eolltlroQ na\iing 01qUiC'K-Ch~ifogO poorfO!fIfl'lMI b\!r1l.l1ses.fusa. ta!:Jr!~ (I!" ~!!U:eCI~grfar.i InO~ s~lfliidisn~ 10 m~~o~y rc-. B~. ii'fjjj[:.:tsier.wi'!lch eO!!lh! IlNId ~ .lFl1lator 12 12.l~~ Tr nilcr . 'Only!!11 !iP W !Adk.~w!~h. On n~ s:cG'Qunt 5imQullo.O'Rthe itS Figll!l. run 1!'ell!:r<a!Ul'ny. 1M ill!it'h'Onlc '~OrnpOD..cell. U. oJ)eMlQI ane! e!IrJSinQ~M '~I<lI:p' ~.!! be lum!HI ..imiiOI.!l !iI.Ma'k.00F lli"i~.lI1lng 'i}lfill/.Il I gal'_}.!l!es arc . il [.~~ the bs.. w!'~h di.anl dri~ilng IOIllJlJtlist<in.' O~' 11.~'1 b'h~ ~rr8n5rnis~iQlfl l.. ILicenae pll~le ~i.t!e:re II'! me' e!eCe~rj.tislr'l. .ecap bBG'k 91l1J.~~lm~he mFe. . i!: lij'e1~~R. IriigM . No.aM Uqe rear '~G<l!t O!lJlt.a~ o~r pe~r<)~euml i)e~!¥.i~ch tlllrrMt}10 10 Fre~h a'ir fan 101 ~om.I!II.iQI cB~ tQ Ibe ~n{IiCr>e""edl~C) h ""heck the f~u]~ Ile'>'el 1111 e~~h .~ en:!!!n>!! e~'aln o:iaJ'!:ion n\onodd'e w!!!m ill eo!'o~!:enlnc! odo~ 11iI!IMIl.~ .~1I tn.andl I'nio!ioe Q~~.. left rn.p. The fU81 t8111JKliIa~ So capaOI.$~~p' ~igh~B.e Ule baltery N!gwlll' :&tat! or lilt if1!e llliglna.!.. II I!S.confl~tCG!1! 1ID line ood)' f>~ti~n~ <lndlif{)(lOl~ oolfro<SllCm. cal cR~~ n. .hti<n i!I ~use iis blown. asseen ijn 'Q'Fitifil'l1l 'diroo1ioncJust '!.clDillilld un~I!\I'IIiI{ll4!d~rlNl.st!li· teo watOijr.6 lJIS IlIBmQI1!~{40 lij~eFs.plac9 it. ~la ..t bothiarmina'il 10 aiKIill gnous '!lilmllp.lfuses be P.. IIiiI:te AUjj/I!!!I!1')' Hf:. mldl116 mli'lll.!iJ'Q.1 wBry !l!.r ~o.s termlrull" Thia Ibecheil. rnilniliTIll.e.LIl !:Ie 1'llI111 If inhilletl.. rlgm MMS$oMi~ Bm. o~ lime. The call1s8a<~lh8' SharI circuit cr 0l/. merrO Imll!.g co~QIIIl(m. ThJe el!actric.o~'te!"" Is .all ~1(Eltem d!epelrld1~ ITI1i~Jlrlly n o 'W.l!liIh 1)01) 1m! ell!!f'Illie tn..5~ be oh(ltl!:Mdl IlKl'FO O~W~ ill! th!!l) summer mEin in theYJillll'Ct.:. :Nh!'!9f 1I1i1. cru"..d 1t.~ 16omp.y on {~~eratlIn9 oil'.~I1il:D. II rn-ii~:I'qj!:ie.v~ilable.9ca~.on tl1e ~!C!e.illachifeal ilqlJiir.~. 'lTM engilne raqUlira:s "R:eSlull:3J'" .ATiF w8milrlQ' mg!irt" f~tm"Jlj?L!iI. Thi~ i1iig:h~ be lrIecess('IJr~ w1lren ~ra\i~ling oiJt:i!ide ~Ihe U~!I:edl S1~ales or Gan<llCla..or H. p. g~I.()Iig@n. gener{r!ecl b~ lIIe I!!I.gi!l~ol~rue. <ll~' on.t9 a.gh~.lI'TlOC11:3Jn..!fUeny i~eJllplo~~.QotI 'wlHi!nlillinll the I'!ave Mt usee ~r C"a~ an exfOf 'tet1lC!eCl periO(! reooaJrged.a~e ..4!irn!!ge. a coifl" ~ow betlml.. Dremnlul!l'l~ue!:SShOliloj IlJe uMdl ..:~ 4(1 t~~GU 'Iwoeltan!!.i1.". :St!~~ $hlft~ " 11 1" fuel galiae"Thr1!lsl. C'oilitrol val~e' and .l'rA.!u~es...o:m Ihe' imislde 01 ~nefiUe'1 'an~" IDm~8iIY depeM5.1lavisatlle 10 8:IW1l)'S carry '" ~'ewsp..~tor'" 'Ilil ~me Ilf)lere~t 01' eteener aiir..e nf) I~.a t}<lJtloty irn:sI<lJIIG>diii'l~. I~. left Hi~t"I be~!li1 Itn~1ea1iOr!~glht Higltl De~lIii. ~ S . ~I'IQ b'~U:ety e!eetFO!)!~e !e.e 111I~~~urn~nII: pa. 'Ilh.IO~ III liP.! two " 6 . t!'re b!I!teny 1QIl!I!\!III.. _~ . :9 aJf!a No" 10> 8Ji'I1Ip.IP ~I')' w()rt.~.rndl Q()nne~-1iolft8 shQuid be .cl wHIlI. H- 7 9 99' 7 Int13l1ii(ir li:gl'lt ill smp.! to the th8' II8!bell . ~'1i1-l.n p'1Ji1.kep~ clealll ~~m:1 .8rload must be iouliid.1 US gall~lII~ H!~!lllers O~ '9. I\~ a g($n~r1lJ1 rul. lnurnl ~n lin eD.~rlnsiglitl'liis aM a!h.arm'l.' r. fl.jere !ll"etelm are tM two16 Modsll F'arkililQI and 'Bide mBrkelf ligMs.ereIQFe. 1 23.a~e! ilt}Qc~~ ~1Iir(!might ~roo!reod~r.g~~~ed 'Mi~hMiicQnll3 Sllr. Wh(!'.ey ~.i!eIr!I:iI'. 'l'hiB ~ow ol~en !. SJ t~i'!~ '08i. U ~~~Ii!lr~Uel'.1in.g~h.filth\!' I~tter:y.iil'tiGn"'li .a~i' Ind (. WindishiBld wip8<f'S.e o~ i.1I batl!FII to. e!NI~.not '.~qu1p..).B.]d8d~iII18rc8p IUIII~I:I ·O'~ h~~ {I! ()!icK Y W. ~Wfl rOitl on Ii~p. ~ihJe baHe. .ll ~u~e the g~>f)uMI .bl!I!'~ fUITIIB! h(llT. p..lmlpl~dI8prB8S lad Olfl eililirer~ide o!the ~jlliEiB'_ 'ij"a.cllliOQn>CIi:l18r.c§.IISBS Wile "L!ter nec:klo 'll'1!e!1M!IL. C.E!~dh~ up wi~h ~irIJ ~oll (Io~ \li1re as ~!llis m<ay cause 8eriQ~B d~ma~e' e!!Oew. Si..l'I1!. IlOacfiJlililer P:1!.i.enwm. ~_dCQmlJl£ ilInli~mock q'~'aj. "iro' rep!l<l.~c!ldl . U lit liS bsiow Ihe ~m. low1e-aC!! o~ lead ·i~ee ~~Ii nQ. ~.i!:e.' IF'Ii.i1IditioniS aM Offl 'Uhe 'tiif!l. .IMller s~stl:i'm BLlzZ8r e g. 1ihe~e'mrj~~II~ :.-el mU. 5 6 11 12 I!'."~tOF. gklir!.!Ia~e'Jrnl!!~t be' l'Id1d~(.'2 IfnI'. I~ej~ 1 ::l: ~ .{~ea}.d ~~u !ara~ .i~dl oot Loill!ligrl cil"Cilin tn. A 'fi~9~rImowilding IflilEiiklot.:!!~e' s« am!mg ilgi1tWalmlngllilghits ~'or 0111 pressu re. ~1Iir(l W!t engl ne lis oe91igneCl '~o run.r.PiilOily '!l<fla.

11liM nffi'!l110 yG~r. nt "II .~ iis U1J9 w.g~n~ .car.glB lJl!ltGhe~· itn~~e~.AdI:!i!!onaltLiS1e<8 IE1leclrlcai .w IP:r~li'!le~hlB M~!Iral. ~8a:rSG~t O~ ~"'e. . 8igh~ to' len w~~s 8d~er buying the ~~r.iNlIG:Hi'I".anCla Wjlxl ng ia no~ [rsalll~ n(lMoo wt1. WII~!1I.9 . a c~'r-wa~~ 1001llP.hen!lile' p8iln~ 11I1lp!3I!1FS. ei~hEl'I by ~c~8h~h'in1J if the dirt is ~wbbedl ilil~o ·~IiHl·paili1li:. lihey ilre aJtaul'at'i118al 81l1Y VW DellJlt!r..."'IW<iL~il1ig[ ~iq!lidw8l~ C~..I~~rv. shMle. IPJ~ ~iglmy an. "'!'ere I1IFE! MW'lhin'l.i>:. Classic G....edBaill ~o hal~--Batern. .~·.lrnes: and COtrOOsiv8' ro.f.o:rn Ihe BUtr1ace iin n~r.fifl3!Bza SC!~~:!'!ipon-ge 01 1'Ic>~e 1. Biul a C'..1 Paitlill pc1lis'hriing.S jlDSsilJ~9..pliioIMel)' .. C~r CI'eaJn(t.. the MII~Cf.egln O'l' 5Jlr8~in9 'wat'l3r Q~elr~he dtry . e.096W1 CtlIrofn(l iPro:.or .r WtI~111 ano \l'!Ia~ . 110 closs. .elro:nn imiustriJ8U j!. f!ie B. t~'~l1l1oi..a compartment ilIe-. and 88 V!N's.s!hsuch AI'o'l.apj:ll~ IP. ~o al{.rn: agi<l~n.~ cr.ns.ga~h. ~n~tBlilf.{iIOO 096[011 OllBaak Call Wa~ .'lOea fuse ~r!..Qif\I.:~dint jJlBrticle~ 1il8Ye'Qllillile 11TI~~n use I)IICfl~~ 'O~waUlr to [fi[ns!l ~1ii!3t<lJt' o~~" Wi poe ~~(I car dlr).g ~itlll~surtaoe.and '~!i)B 8JIDIJuIM 01 C"'~ the i8 witlll[ngt~ gi1if8 ~ hiB .~ItW 2>13 1011 WMI~~.I.dlepands en ~'hIe owner .~ni".gether and hvi:M ClJunll'e~I'o'Ck"w.VW24~100 i?'aJ111I~ P. W. such 8!5VI/ItS.e Wa:o.abla. ·So~ye:rn~ .~ 1[19h~iy tg..o.e p8in~ ox~d'a~I:01iI F'. .l'h~r c.atST (0) near the 11'0r'tlpl<.1orV1jlH<tiil 100. where tnecE!lS!sary. ~r'OI" QJ . If ~~u ·diD 001 uiSa.[I!rQod aU as M()l'Ia.llli ends 01 1Inlli Mlt..oioj '.s later.. h'lUhe I"oo~ l'i.~PB and m1!Jdldydogf. P\3. orE.esller ~optioHa~ e!'luiplTll81f1~1' Un. CllJr Wasil! MO Wax.s 'M Mw tg· !<lee!) 'your a VW' IIMl<:ln~ ~OUngt <1.8itn~IPresst. use p-:!eN~<)ir W<!i~er.f fO'lI1nin'\l b8adls and mlltirtg .!er.!alinow 1M alrEl~1i~m~om[!IT!e'· .~()i~ tg.al:er S~1£.coilt!~!me!'$. To 'Open ~M lholld:e~.ler sol u~l(m. Wa:s!l1i5rng "mr VW ~ Tl~e' long{lF ~I.r\f1j'lJ 2'4 ~ ~ Oil iro obtatn <iJ n!l\ng l~stitnlJ wa)ditni~h apply Mrd wa~. INEVEIR WASIHI IN mlTlEQir Sl. !!I~itn!J '\iW_.CaJr'tOo reIQo~e' dl nt Iber"}Fe .e l!IeIW oClr'• IPllllsliITIIlg lUI~e'a 1jX)8I.Fai'ldl WaxZ. lp~t bCl'Uh e-.lr'IJ$h.c!'e~f!e~~h ~ha. tM 9trlitats~ ~M rislk (jI~ d<iJltlag~ng ~lliraglloas~ ~irnish.Olft.OOi"11!p~rtmecn~ alJGI"'~' the ign:ilwaln coi!1 (A} Fte~!r wllildC4'1' derog~e~ '(ii'!l!~111I Clillrr8f1i~)< Ai. such as \1W's. gat a 101:o. ~r~i!lp ttJ.in cern.!99~g. '~nY paitn!.e~nlng WinClshield cleaJ1iirngl and! w..C'auillo~ I~be~~.f abus..ar Wl3!~.itm.iiiat)' tl. . WJ. IPILII'1til'" MIClar out ettne el~p. UphQn~'eir'l' cl:eanllng. TII<e IP<aint olil ~Oulr VW iiS "'Bel)' dur.ware ~I' w8rmj~ .~ car wash m:i[~!Q wl~~ Wll_~" . r8m~ .g.Br agilliin.touch-up (}Qn~eri'luble top 'cle@ning.DlI UilQ car.~~~ Palliil ~11S:miing ~m.~er C-er wa~hElm:l Polli. IrQ!J!CfilolJ...aahsr afil. wil:n a.~INil-000OO8m.chrome pans Paitml.aCjUipl1ri8l!11t In the an.r'eQOiI1l1iIi1le:n~e-d.. lp:re-:s.i!1i~Ro~liBh later ~n ~ihe C~['~ lifie "". 101Ii.d .st t:<f ~Iealilirngl Prod~tt:.~~ 1l1Illlne'f1!l~e 1iI~ld9r.jet.A.(IQI.~e ~Iso COliD:pifoM a lli. ~'l:I n~t dillill llii'Dl~&llI[11il.111(1 L'l~u~iful.~aElppl~w8!l! Siftsr po[iSlliing.~rm~"ap/'wa.d:itt ii:s I'en On.r~l'Ii3tIQI1I Qj.e'l ~O'u ha'"'Ie w~~ed yawr cal' willi! V'N:s Car Was[l1J !I!1gw.O'ill~h .1~~illlgl agen.eeL .:l:W!J ~43201 IPalml j. a:~~ Wjnd'~hiieldl Wa~her An~fi-~re-e!i!e &.a~. TI1IQ f'C~l:l~Q (lin smlOulldl lll~ wa:.p~l~ b'~~IilB cllal1ilic<ll 'e.J8.'I.fJBt. Wlnalil w<r~er rem~[ri$ .~aj~ (IB)I ~as seen tin dtriviing 'dli~@!)~IOrl).~I~.! t""I~! .c~"ckwiae.apD'i~1ng the l!lIkew.l$e.uae.a. P<!itlil~ (~II CQIQr~ll AI! piJlf"I)ose creener .OIp~lnt wa~in~ P<!in~ i?resel'>'liItiv"" and Wa~ . welll-C<irGl1.~i'id .ZW!I 24tl101 CoFt!l!:)i!'!a~lon. and 110~e~tit~ ~mllne. We Ii!@.p.

lii"l:li5l~' . ThIii6 i:E eeaie:r ii.i ~!E!i 10P AemovetM.O<)n . Lift Il!!.l)~.~.h1~ .~ler cr. Uis9 spo~ memno~eJ for gr-sa~ ~liIt.engers 0001'.. lPl~:em.tiul Cillrp~t Clean.e~ner" L.l.D InlBir seat !. F!niSe ~he ~~r w-e~lwUill clear .n<.r~i1iil'ii: ~""' C"!1. d~~ITi'1 iOO~ 5ii' Riiiiiirll!.0.tJ.~1 C~~n win. lIIsh (]i~fdirt 8.i~IAr .D1N.~!!!e 'rFOfn ~ifi1lc to~iirme.Q ..~~~r <rI'PI'I-SW~ sa:ret~ lC~ IOJ'(l !. __ . .I!~chlln!l! nile bogy . R:emoviin..ial Gi3irEl..~~Wlll~nl in dnre~t6iUl1im!lht... R:aiiS>8 th. Presos dIoWtl!lUW P·olSiitiiOn tha s-sat dU8gon~:II~ andhiil'<e it from ed'oJe o! the seat ~o 'r~r~l¥ polSiillru1i 'O~it~l1IroiJgliI~he Iriglirt deer.:~ N I~ 1Z5:~ ..o31i!Iamm 8Qepi'wMel' sollu~ion ~11id! aJlPi>( a !. JlleelJl· 't~eil!!l Oil! 01 ~ea..eal!!ler·oUIO l)<lJril£. im..s. kir N H 15~.di~3LoJ ~'IIIiI~~ Ilnd '1I2I_~I' lii'. f'lB~ar use Ipaint t~inner" ~Iilul !lOlli~1iI l'emnov-er (llr SiimiUllt aglBriltS a-li1hSlI rmay' have amrer. I.PQ~iti~Jr'Ihe t 881'e1y b8~!a~ F'or ~~ilsr remi.i3p.e' seat inlO ~il(l C<lr~hiroug~1 U.liltcMs and sto:ne dhiip-.!~e.ou~I'n !Jlliler W.r mll1lor scr.tiiLi.wp 1li8jn~f(}..SB gUadS OITi ~'ha top m8leri8!.clilasSrlS Th. ooth:1ililg tM S!0i!1)i CiilllgO\lil<lJl11with.t.!1.o~DI d~!'t ~ro!'!1i th~ 'g rainadwr~ce -o. ii!ind nU'DJi'cata ~he~ lillJlliIiY '!'ti~iIlI r. use <! ~lrtlflge:f ~Iu· tlo~ 01 VW·$ A[.:t-LiPSfJiWlI.ul. Cluonn0"~aM il'o proteel.:tm"rfi~~ in. DIlrt SPO'i)S <ean U:>~<lJlly 00 r'8:mo~eiJ..!I:I~g!H H.gJamagc 'Uh8 ba:ctreost wi~h the r.. ~OO Ii$i:!.I~eW~rurll.-s' . Weiil!lha~lf~p$ To·aGal poropsrliy.. W:m!"iIri:QII~J'1ilii'crJ' ~i"Pil~O!lll N n':(." ~~P·tlB~ 2lPpj1.Urpoilse Cls<lJ1l8'r.!nder~h.!!:!!~~j_J:II1' ~" ~.a~.I~!1~Irnl ·ele{l.~ing~p!):l$ Ct-eIEmi!1lg MIlQ.lni. ~~.eppl~ing a.jew .e:o::ceSSll!le. clla. I:t in place.an.I Oi!1 !..pbo!1~. tM right arnd O"ilhiB raar S1l<311ult€c !lip. w-sa1!herMri'p6arawl'}d w~ndow!.'e $P(!lL~.8I1er.e~~lnit edge ghln. PliiIi'i ~'»_ p~.8' wl~h iii clotill $(I~kJe.elw:3iy~ wagh \'!Ii~he.$ can bel relllo¥eo i!)~ wi.1 UlIe. hard bri$fle tm.Dl..m~I'ne" eros~n~ 1~:a:Phlhii.riloI~ ZlII> i'ai.! W.gl and iil!ilstallli. coat.e-nI!I~le<l1.~'!l" c!:o~ihI !11!~'e~~~!.pin~ wltlll a c~".I P. . 111lI~. '!/i.~.1!h.llWaJfiifl So~plw13Mj:r sol'uli(l(ll._ r .Qh IliI ciOOldlren. ef llile' h~t:llln:e~ and $1:<:letr!f!lllP'<lfleIiS ean be' . AUer . nilrcmg:h~hlB Ipa~8E1l11gi8r's 'liI0't.d'e ~he l!. wei! ".e8~ ~ilited up.?S8!t l!mid pun it sli'gM&y tow8tr~ y(ll._nd 'l!I~rml wate'l.eml doo:rs must bEl' IPli!sbl!B . t. Ig.!ld lbe Spra:ll'adtwithi8 pClfW(':Jlull J.pot~L '[)o litg. Oil'( wJtlil a chif!!lflola.ll1e Illru'~h.er~dl:aIUe ~I'e~nln!l Uuld~. .!e~~'G~ll'h!(ln-.a rubber.•. A. cl!ea:niing f1luii~. Ilo lo. puu~n9 1M seat ba.e an..l'lj'm. 00 11I00t l~o:\'!I ~'ree· ap!'O ill~roiell1J a s entne Ip<a!l'It.5eor paint ~IXU.!II.. . '~~8Irling a! the edge i3JndwornililQI inw8rd. T{] rE!~ailii~18\l!ilbil~liI' t~h. tilt the ~eelililo When.:i! I.a~cohol or ~ ~~r'o-:n9!.dO'W~ wi~hl ~ l.sap Rs:m.j~~!lI ill IlIk. 'Mi~h a \i'aQ~Ull11!cleil!!ner O~ a ham bria.. cloliTI ana ~ub 'e~reMly .j 1'1"1 ln. l>OU(:ii'lJp' paint Yc<UI'd(fal~r has ll1Juch.¢4 -Glo:]n 'the j)iilQ~~C1l[lloiI'lU: a'IM. I~ot r·emoyll'!:!!I' n~d~. efler d ~ril'l1 O.~~t".ner. :E. .I. .lip-e a 011'.I!~ ~.e1iii!!'!!tng ung hi. 1)0. IRe. r>8i!JrMgi8 gd'the t. W DI[IIII.e~ sJhOu Id DIl' louclit-ad lupE.lGt !.ietergen! 5oQ~llIlt!OIil.!siaJtMre1Ii1 lirnd II.ray wiiih Q siliCoM. . 0.ar·eIDI.n~~ !.e Wilth-8.1leiY .1t!O !!.. Carll of .hey aocur. !J~e' '11.~ spM r-ernO'\l\e~. ~Ike"~ warrrnSO<lpfwat-er ~o~u~lon or ap:p~'JI in$'l.. 211 it.ry~ 00 not ~a'l'e .lop lim· !I.e~nltl'!a and '\!ia~h . ClcHnl 1!.s...iJnl: ·thi!. .'. tream .el. ~~I. RiernOile' U a~sOQn aa P0c8E'ibr...sld() (lr me car lpiciks ~Jl' diirl aM s31ita. om ~ !n~~~~ li~~.!' .~ ~pe.ilu.l8h..l.ck ~ii'I again. IU~. Wi~h~hafro~ end of ~he !.IQr Il:It!I!I~~d. _. .ollll!l>l! llotB.. ~ nail ~Q~~!h r-amOJjlsr iIl1 ..!j.dl~crulb wi~'h a hard! bri~~I!e' bru~h an.l pOUlr~he Illquio 'OI1l~h>e 1'0 l!'e!ltWI.MiJ~e wi~h tUlrp-enltii!le..u~lace-..e~n1..•.a rbaclo:Jre~ 110 -eog!!'!g:ebhe r:elalfl.ft!le mlll~e:r!!!.'~rer_ Tile top dOoEla mot rsg~i~s. ~p'l~m 2. IniiuitE:.1a~e:r oo!Je~ilTier w!~ih '\IIIiI'~ AU PurP()Ei13 CIE!<!noer. f'~~~tlon~he MUs M hOok on Uile.A~ol~f ~~n.B ro~i~ or U~l!trn~!)11. you m~¥ ~ulil!.lIi.Q do artet 'UIH~ has Menl tlri~Eln in rEline C~r ...{l". Oanmp8fii8. ~[!i'il.anti $\!~Pmp(l~B Cleane:!. or WlndSlil~l!d wiljl. fUl8!1' IlnBiI' ItJ.iliJr b!ll!dll! CI(lani!Jglhe' Cgiilllf~liI.r.'QP 'O'f~he set!L c{!$hi(m..\I~'iii~~ ZVp 'I"~ _ ~ iii Biiii.Ileanedl wlith a Mit eilOUl bmsh .'aiEiry ~lIght'kir~ "ji~~ ". ~~ lJ5e VW'$ !\ill PiJl[pQ<fleCIC<rl1iQor a QIi]f or i(!<~m CI(j~nQf.c~.lr VW IDe8118r.. H y.J. mC~8Jtwml talcu IiIII powdie.1' wat-Slf. ilnry Sfl'BC.e IUndlor.!I~!y ba-e~ ~ W~en (lOing ~rni's. ~OO '" 1!.elNam118D.Q.! wJth!.E!p.appl~ 'VW's Chir·om~e Pre'S!ewmi~lI.g:I~eetlo!'l). Wi!per bl~d!es lp8nodlically ~im. BrE!8.iiIWfi.!.. rrig'hil s~dle 'OIf~he re~r lSieat IiIP(a6 O'rliviln!J . me carr·s.l1.oon as lP~aai'b~la.lel1!1.eil!Elbl!8 Imlm y...e..Gwdlrops 01 aiil.o-ll M III r_M ·Diinfiiom tllrilP' Il! ng on ~he lOP malMail.ndsno!!.Iop~tii •. Imil!1ccts IRerrnOij/e <lB aeon ~~ pOBai'b~ewi~h .2Z:..Ag [).l llilediOj).wal. A '1ireoo. MK!l! as p'all~t Pre~el1. .. ClhmffllB.. b-E! .CtU 'wI~h 'he' bril~tle. winll he~p tg. _ .Iponge .~h ~o~k-ea wi~iIII 'IIW''S Alii f!UFJPo~e Cr.G ~i!ZlIDd Wltls: vw.~Ier.care1iu~ l1I(.. mot <llllowtar~o 1rE<1iIII8inon tMp-aill1ll finl~!liJ.OS. 101110\11 me same slQj)s in f(iiIt(j~-S(l ol'dliJl'./wa~r $olytf!01l!. Sorat..

11 new bl!!lb..mID' !In'IID MI(!:er. 1I1ighlen ~i)i'8w:s _nly..tf_ WliKln IlnSI&!llIng IIBW sQaled be3m unita.ged.dl t~!«i out.n place.igM Ipalll [1$ t:leacl'jbEtd he rB was removed Qf iis poosiliolli ehen.:r.$ TI!.iuBlman'lICI'*WI 1~11iIl1 fI~h!fI1!l!lA9o:r side Imal1<er ar:~III. Pull b!!Jlllb· (llder.lug ~ 'engag. !11IdiOUlbthEl. e/I!$iilFe thaI gno.'8 ~ne Il.back-up IlIglhft oi tens aifldl nll$. I"DSi~o!'! ~dgi8 01' t'filml wi!!!£! o-. me ca!:>le B(l.l1'l3 iln!i~:lIlnngl~il1l1! IriJng be sure Ihe rlJbbe~ ~.iii soo~ed be~m rela'iningl ring !!. Pites. may craCk II1IB''Boo. . G.ppef Illig.!ip the loose ~()'fEli't .:O(liSel~· i. be sure 'IDe Ilhr. .. it 'shOuld llIol be lilaeassaFy 10 ailml the l1eadUgMli.a.ulr Phillips.>rl screwdriver in Musingl cut-out me swilC!h sldo and . ~kliP/tail lig'lift fo.!!ament aell>811 im:1'I se'aied beam uU'iiM.ee g11OO[. take out. !ig"~ !..~A(jf1IIfl.eD ['Bar hood..'I(. Imnam. w.s Ibulb into holder. tor Uil~' Iw!m rilng a:rndlbum ~'or w 2: or~· ·UJlma.nsert !he. a ~l!Illb p<)slltloIlS.Nl!lb Un:sClBW mm ~lgil~l. ~~i!'tal!1!Ilg'.I'hh~n sc~ew!> evenJly_ 10'0 no~ evertigMBti as linUS m~~ . tum and iOlikiJ (Jut 'In!Ole.Q/Bn iii ·eClrUIIp\padl \~ifh d\jIiDrer.a~k ~M laills. ... 8nob!l!c! un become IfleOe~S8J1)' to 1'I3j)1<iiG.'i:)-). properly P()ili~ionedl wiliG-n rair'l6"laUil'lglh:il DSJil5. I.!l1!wvabie} and pull trim rlngl oll.Ei a unlit IQ05eti1se-rlloW' 1M cenliar in oiillla trim ring below !!he hea.g.aakel is I..[pport ring.ly poaitionM. Insialn Inew bullb_ Interior Ililgbl blilb and mo .. I'lernove Sere\OiS0111l.'I'!dteke ringl Do nO'I .Wm . ser.i9n'allligh! b. screws. IlCHl!W!l or re- l!Il:lliilSa plillle 119M I)!illb Op.'" .IIii!:! ovar IU'if aildl n1gMan 8CifBiW.e Pl~Srly jp> \~e ~Q. Ilnsmlll new bulb. Be SUIfI~ 1ih1l' g315ke! proper. Iii flQ o·ih.3.. when reinslallinljl 'the nO-l!Ising . QII Im. h GC'!iU~ IPfO'.~MI When. jlue!ment cMct:_ec! al ~'QlJIr t38llsr.th bu Ib holder. IDo not o'llerlighlen <105 lIli!.~l'Itl)' pre .!O!alil!lew b~lllb'.(.f{-up.ae e IEke on ilens. YOUlr ¥oUkaw. IlihWrt Ihoul>ing iln never. d Il!Iieat b. iliel\. lum . D'6~. lalla.dllgll1!t 1i!fII(I lake gil fhe l'fi!1iR 1(0 ng: If'inmly gr.l!rUlili pglilt:Ol! 011'. l . i'ijelno~e three snoll. ".er I1e.ake 011 l1ous!n'll ~1Id1le. Slur'B' ~he gBiSi!lal i:.Ie-M.lcl!l sl.~U.:.MI. Take :~a:!edl 'beam !Ulilil out 01 BUPIi'DFi f'irnQ.SIB'0rder.!!lIIT!le>t~It~ pr'OIlerlr~. GellilLY IP.step lighl: c-iElillig'hh d . out 01 lens. !!. a ..d-· .m8.~ Iin~I!9h' !ld.gUgh'! Ibu!b -Uwll:i ..ar w. R!3mio'o'etwo Phlllilip-e. ~c~eillS' -Ib . Ei!M 11m!! cablle connector o....ca:rsfully pry out TaiNs b<ulb OWl!.. bUllb ill110 Imlltler.~ ".IHead Hght~.lind l'Bils.

J be. ilt is g)IJod pi~nni.~hepiciUlrD.es.iusting or replac:ing. i stid_ .spark Iplugs OiFily sp-a~k pl~gs SM:tJiIClbe ()Ieallle. pi'ug 'gap ~e!1.ill..l1m~1. ~i To ~~~I~t too be.!Ii!!l!lht I Momj.d 111 may separat'e!' fir.et !W' beDding .nf.16'.ade. t!l'eleet !I wel'l·known bTUd ail!~ Ihe .~gel11-recormfll~n(jed De!l$ have .er lil.:Mn~ion..bee outside elee!r. c~lIim(l.car_ cause 'p.Ft. Oft!)' Md ihS amCKInt of O'il~hal .beilimlly v- sea.10 111!' I!l>reaee 111'1 tllrle QI!I(lnSIlOrmal o.{lIJO milles. InSllllli1i'ig .8 'J'IheC() rr.depre. Do not US9B wiire brusn.&ligl'll'Y!l1 iil'St.e oil lwei.ch to' lig'hlen ~1it81!1i1 linm. CI!ln'lpl!Flmemt. IPlU'il~' ev-el)' HI. Ilf iln.lI. ..es.spark.Do not pllIll '0<1'1 the '9nhtion Win~t EllS Simlllgt• 'Wine 9''''''' ell'! !!<e.fll!lT!ended Qf.B re.Ig~ 'ti\iln spark pl'ug wrench_ .cooll dowp sulficanlly. Wilen ~rO'jJi!lr. CiI~oIl"iiJ\lg . about tno eorll.stored on. ~B firm pi'eS$ .m . !. i!\)' R~iiii!J~p.anr::! wi'~ i.el'lItJ.ark pllug co:nnec~():r j'lifl ellpulill 11011.. &. V\Q..I' to IFJ.a~-:f-dlil'l V-be'li has.. III lN~ belt tenSiO'i'U is adiU'St8d by varyim~ m.8ndl ~i9h.tQiiI'~er bet'o'l-B1IiiI 1M' two pWII'lilo/s.! tha SPElrl!:.remin.is.plu!l8 i\lwa. IFDr tl1e 'correct dS5.le" !IllS' tlcll .5 lib$. -. OY. . one slge of ihe oollt Olit .engiilt. To c{)'i'1pen5!B~EIlor th. andl 0.Is necd&l1l.n your .j w~m a Siilfldl b'IMotr:l!f..43 (1%2]' tn.. !DetaIUs. Now.hO'!..he a:bo~11 afl~ ~rvicil:ig.lili3>CI ~r~ef about JO min. !II!JQI p gap ls O\iOl'i6l~eJ".a_tk . 1tiJe ollllsi<le u. Si~.tot. Iiia~e' Dy '!IOUIF AIJlIIiIM~~ VW rJaal.roblar'TiIS in lite Q.and let II .ly_ 00 not ov. they wi~1 '!lo.S~ft lIlem ti'lIfl~M ~d sorew !Ilem iilllo 1M. ~hl a:. A. ~ dl ~horllng lind Gra~p 1M.~e ~he epari!. 5'h(mi..35 ('%d in.carry a spare Deli j.I11 remrn~ itl!lrly~ con~!..:. 'liromi !ilill_e to Evon so.e! iii true 'fOOaillgl. I~ I.g 'iille n.or. . To '!..i~(I '~hill oi I ~im. tum on .dou.Blledl. . it done !.ya. V~beU 1iIiAi'i '!!e.!.g an I!n~'Ip. The I:en:sion !'s eorreet il the 'belt can M .d.om 'he connectorS. lfIave lillie beU ~Mion.a1 l€!'asl 5 miilules Iha~ b~n< ~toppM. F4.aki ng washers OWIIimc reases ~.arlxm cam be !'al!1i1ovsd '1!Iilh EI 'fflJO'dE!n 'coiieel in tne oraFrl<ieas. qhe oi. !he' belli ten<SllM ~1.Il2il! I1ndl.tI. Cheekiingll1e levell 'VOUIF engliin.e IPl.wl.tel'iflllil.o of the pulley heJll ~S 'Clleaniing or replacing spark plugs Unscrew the 'spark p!1!.. The oorn'ec~t beM A ~enalo:n w. aft'iir ihe 'ellglne 9'..U~e5 01 OjOiemlloll. o. be OBrt8~n. slIilabla W:alt . 'far as.CIll.scliediIiJIM Ohanges. Lilli! e~iM IliUm nhilg. II 'wcd!: 11'1:&& be to d@De wil'lii.'ignatiiJm On II'I~' b<elit.s Oil the .. i~flI' 'OT IOmtii halrlrlilm Q8Ulng (l:..ngll)l.Badlas.nn~ linEln U5i.!IlI~)' Ila_ly.!!~e'on'pa.oilfe.I~ l'n~I.8r'iigIMEI n. Whal1 lao~e~llng .er m~!1c.~i'louM bl) t'igtlt'erl!!!d 'Blligl1lll).cle-{ln and dr~ on..ijes. 'The ~!W1g~ enO-1.a1ii ill tlUJ . CMcked "lIndliilC!UMei':l 11:!. E1I:Ira wlII:>nel'S an. JPllIQ wrem.ect oil viscQsi.~qbiip. a very Ilow ~!r'8lch facw~.DB>·tw~I'IIJ. .eniline.l!l1'lber . tillk>8 11M.er O~ any CJllter pr. '!liM "'·belt l!1i1usl ~ot be too tl9fi1'~ Qr' too to<JSC when yoo ilFe m~k~n9 U'I'J iollo'Uil}!l ballti IOlflS<Ion c!heck. 'i'naert aJj!1 punl it oul a.Boroi'e I!'i'~kil'l...n QQ~b~ ne-. 5ip.t Glean Ii rst.. Th8' tle'Bec~!Qr.r :tour V'W D91l1ilf.plugs To eheell Ih.ect apaJr&.-e. 8! Uta 'same prEtEisUte.o ahlat~ .gain.1I<AlW. elfBl'ci&1I elf!NlmiI 'CMUj~r.l!1e1)8 0.eM. Ihowever. mor'!3' willi"! filral' ilrli<stalled. pagle 63. 'l'QU have enO'~gh oil m Ulle e09'in8' i~ the oi I ~e~'e'l II.in8 car i~ on le'I'el '(jlfOUl'ld.'i'el'lt ne!llkll.ped and 'qualil· ~Ied wori<:SMp.l ~Ieo be. 'fj.he engilns .e to or plastic pick. Oet:lreas.ge 54_ 1111. ~hun be Irear.n!J !.Je hil.~eraliiDm M . dipalilcik ou~: . blJll i~ IiIO'lava:illabCI!. b~ 'D'. IPlJlttiinijlIDe [ill ln oe>Creuses U.!>8sd Dc-lw·een ~M3 -[7Asl1rlJ.rec-l).operty .49 . lite 9~P .e OUI \!'IN wi! I UJuaily oil between not l'lood arif!lili'o(n!lJl lh:e.55 ~o/!ij} inc at 11 press~reaf 1'6.. 1~lsiCEi a se ewdrillter fh fOLlgn the cul.YI'o'ng SGr¥ice Ilf8.lth 'your liIl!~fl1Ibl_ SIH!1:ch.oul !!'l "he kont MU of pulile~ and.of wasnel':ll behlle.I~ I!I !hll V-bell. If or i'iup'mper :EiBMCin'lg I[l1!f. T. betwee!!l the UIpp81 and !QW. youl ahoulldl ~ee~.~ adil'i ~al)!e' '1:0 reD!aee ~j)a.Inr.l'~lde to. SU!lport Vhe ~re~{driver as slruo.r Ic~el time.i'B"IIi!~' IMsM on reer it!e pUllIBIY 'an ~he al.t~!8 .I.!.peralioll.1~t!V-eil.

he> I:aV81 si1l.t IM!oFl1l iln!. t!evalep !18iM!'.An A1iF tBliik. ()il will nook d81rk. $. It ~liIg"IJIld only be dOlllil.ln. Om'l)'addi ~1fI!l'~.e oiin ~o (!~l!. aftsl tha engune h8~ b8lln I1!. is to tJ.loosen 8J1~ :six.MIQ iila cQwer i.IIiIltJ(nllil ~n<!!l!.e ~"OUIF car 'il'nty ~hOrt .''QrKshop -eQulp<~ei1lt.ecl o!!. alleof relillG\!ling five QHhJB ~u~.8 ~~QIH~ilTIe. n you drive!@r .1 re<<ltiii1lg. IS<C{I pagQj5S. cap' nu~s ..500< rrui la~l il ~o)u odrtv.eed .e'o'etl')I'6 10 ® weei!. For iSs:J'!lk'l3 sir or "S.ii~IQI1I~. Quiroad arli1~mnl .ooo mlie8..O-!'!- 'so IMlanual1 Transmission oiill On ~e'hlc!es .. . We r<DC()iI1JiliHlndl mora ~re"lUBnlt dill cllI!I!'!ges ~o"..pllIr[pose QI1I~h!8 niilht s~d~a ilnlh..!..Ili1niinglQr.g(.(.. di:pslidk atts.QS .Mill9 it~olaJ[G a !(IiIf(.eve!1 shJ."PIlY the oi!1 ~t~~llne<r CO'o'eif IQ089..a:n It.n aervl!ce.If AilE GMC!k ~or I'BaKS" !For .ery 011 ." ~emo~e tile o!! oil Mr<lilnlilF 10 elle.11I~ge' the QUI 111y.. TI1e ~&el3m!ing . 'Mr'ij.a ~ulb1ic8nig.]if<f) loe. $11 . tnareas 'Mini areti.g.<J.Fi!ficrrn~Jjjs.rotl':l'il ~I1i(l 1.low-13" 1'...5h g~.eE!lm9il1le' . ~Inn!l! ~4A: Imp.0I~e ~h8nge<i.000 millas.Xltt i 01 th.11lJe iubrtcaM uscti ils h~pa-la O'Hthcali~~hange<:llJ)i 'yoO~~ ~ d~~~j only 'lJ'f!!e time M 600 !'!1Ij!lC~.rnp(f. boa !l!llIra IiiQ Q.y -$.lin AulQl1J1glic S.$~M eepeer W..5krn.page ID2_ Shou Id~1iHl n.lrullc M.!<r th~~e' O.~mlng nonl1Tl~n ope~atiQIii d onMca~.n.!~1 nli'l! gril~'e' are c(l<I!1JDi~ea ~n O!1!e' ~OUSII!'!. .ipe thG dilpMiC~ cle~n~IFS.e8!l1pec!edl. and there ~~ ne Irea..fa~ilij. l 01!e A"lF lin Vhetorquie' 'Con~en1er ·d~DeSnm 11ia'o'e 1....3tlng prepartlea ~f eiU dimi!i!i. IBecau~e ot ·d!a~eJgalii~Bdditi"'8'" il'! 1lhe oi I ~a ineah.!i few I!i~rndred II!ti~Bs8.:mr engine al Usast ev. AI~owth.sMul:cl M (icrne ifflUl e:". we ~tMse you cnan(le the {Ii~ ....jn<stallii~ .el1J~he . wm I"!illl the engi!1!e Wlith< 5. ~he 011 ~hQ~ld bo8'clil8nged every 761) l1J1i!:es_ IDiraiilil ~1hi9 ~il wh.c@mpa1f"ll1J1ent.n~ .l.~ry 1.r:s hen rB.oin vi~tNSllt~.. M~!.g'" {Qlf c<)fIl'bln~liol1l).@S.~C!lua~ly. . '!rlilis.a Ilowar mark.)f!!lle' ~trrailn(:t· .!' Qui OIrt Il1Ite.on tQ ~h:3lnge !!hI.a. bUI! .5 PrQ~i.:lnd sliioulldl liiClffir M~I ba. see IP~e 5~ . Pirn~s) 01 oil Ialbeleai .fi Wet withB.o 'cllimallil wt~O'fQa~liIr. This is ~Br~ il1J1!JoltiJi\~ as U1!e illibril'.AJ~o !l!:.l'uUal iIl(l .ATII' IspcCili tatior'i1S.l1IeeeSSIi'II''l'' 1. [lom !~sl1l~rf!I~~IOI1l an.'P~O QI~ I~ .il 18a~.'cml" . stin w.S. .genera:I~~ Inc:.ehaf:)Qe.. !~orlh8' niQhl . tha str.e.1. UGS' Mw 1la.J]lOO Iffiilile~.3 1.'0'10 m<lifli'i:~ on ~he dlips~iCII.lm!l th. wilh ~e iCtfl!liiiillll tur.liick Sl1m.1~:c~'U-!c iiS 'd!~'ai!moo.d!8d fQlr thiis . A..! wllth Ihe.~i ner ~g.IVa:I~ sh0ner ~han $. W. Th'iHI:uiidJ r.diS!an0i38 dUiring the Wiii'l~Q. OOr.S.t !Tfl~rke!ieC!! l!ill S!"lMnrqu<ln~iti~ .8l3lhie. See.Blri'Sllt(l ~ddl Qiil.~rffii.eIiiGot:keC! e:\Oery e.ei'lgjili~ is.

Cllealfl'irlgl Solvenl:s.e linrt~k..M 118. ~e~ 'iVipe. 3i W I!1!~V'fiiI~\'I'.r.s AU~)[lma!i'r:: $ti~k S!l.ove~!!. IForce.e dlim bY ~i<lE!I!...n contact bc¢ai!JJ:ll~' !gJlloaS(l<l:ild oil Ima'o's'all1r.11I F. .c[ iii! the an-ci Malllltet!lar1lC>e Se:rvios_ For ea!Siecf raims!alll3Jtion. !!.e !l!ilre ~~ \iO'ipetn..I'n.} a~<lJr at -Ii'!' "11.Cl.e or Dill ~ila. Ilf upon liriSPe. n!kle IIlIe' ~I'~e!r ~lem1iefil Q~~ 8Jijd ~!ean QF ~epl~ce UI.BUect~ the oper8~i0I1 01' ~liJe. be 'S.1 ai!t .QlilJdJIiMS <:If1C SUiC!ii th<l~!Iil8~ahicl:s' ia ·¢tan arlven on ¥Clry dusty roads.of . !ne TQ II!Jll.oG gap be.lithi!!J1nru-b.n[)lIIBd.. Ifn<:lk(! thiE! elermetill II~ properly Matedl an 01 th.nilles (sea! VW iLlil3!Qrn08i:salfrD lilt ~he lronl aooCif Ihe' Q'Br 10 ~. iUlmo:ier 111" clr.II!I\'g 1110 !lIter el'em. iffll~ the .!d(l<n .~ nOotneoes~~ry ~O< @e'r. even.lri'c~~ethe r.lem»)~e t~. dal~~ rf I1lBCE!:SSBJrj.:::II<)~ '!FrQ d:iJor I[)d~ara lI10t work!l1!g! proP(HUy ~M¥ alitQuld I.e <l1tr[~re-JlTje. IDoor sed~n Ifriiltg~$ an(:lloch bulbric~~e l!l!e~F()m .ent O~i~.!ltll'!g.r.tanl~ !r!l>duceS IDe en~~ne 'O<IJIlput tHlit.mg.cytherlilier 1M. ~h cle~. 'i.nap.ea t.F .lllr%iaQ !:Iun wl~h a ~\ll~~ca i1Io~1~.:lnl~ T!hElrB .cumS~8:nMS ma~ UilOi liM~Qr If'till oH neees . d bey the arnogilite I.Air Cleaner ~11111i1>Bust pl1B~~I1~ In ~ilile ~llr .8d!l8I11ce '~!lldillile Ig!l~!!. 52' Ll!llbrii.e!1l! eieen wi'lh a piece 01 dlolm.a8e<1 mui~I'-\p!lIirpo~ ~~a~ inM 'Ulie 'i~.[)<liM IDl!1tI hose QII. !Note Qnlh. ""rear.an!lil tetJB top c PSJr1>¢ ~ir e!~eaJneir .le of tMVa~kswa9lSIfr !'Ina the CiDlMrMiibla dioe~ no~ ha~e to ri.. betere C'losil!'lg Ih>e iert I~r cl~p IF.a~rclea:m9'r clarrrup .ifWll 1111 'To.lr'O<!lIl ~he access hole·.Uingi~ unliil '~rc~h g~ase alSJl't:!jllo emerge at Wn.t 1IU~:f 1t1. r. ga.e""9Ine.rlh." .catii.cleiilner clamp and roillfrlo"'e a:ir 'Cn8<a:ner lir(](rn1 'ci3JribU!reto.meJ mUiS1 Ibe rerm~d.~Uaclilnfle'n~l.1 hC!'~eiOl !NiOUi! .Ulr'e' ~iD' 1[lQ$iitiolfr ~he.fI_ in:shllung the air c!eanel. ~e eleSl1I8[ must lJ{ls~tnlioBd ft'Sq!!Hllfrtly. lollowvn{j.Ire' .CBllits' '~illleF e!!~llfiielill.'s' (:lom8 i.[ wi'~l1a.on".[Ijf\!j 4 !graOise IitHngB k. linsert tlme8 lin 1lh~Io<c~- ~h.:!!keme \!i((tigM on ~iu lrornl wheaUS. liina.ie.aouumll s..'!ce the fil'Ll6r elelfl'len~ n!lolfe jf'eCluen'tl~' 'Ih!ll~ Is i'IlI~mi'o. A d Irlll Il!i~er el'6f1ficM oo.. 00 tne . OF oil.ve to boe lubrioate<:! e~Q!Fy 6.M'CI'i~ec~ly Deni na B~. i. lMlSiin screw ~ 111-0.lh~:en III. !in!eJc!hanglmQI .jrQ!1t tI!!!~e {Applies.~!.P<'!!iik: . no'~ the !l!o$e .JOOO miiles. on any greall.aclO:~ eYlliFlcer . f.osis T!ighten. niO~ .eW'. Mlakl! ~g~ all 111)$9 . r'lOIpn8.ilI:!' con· nl!!ChHjjl.jiitt.lIn=Ir<ljJPil'lgl sud'o .IOQsen .VoUlr Au11l1otii2led V'W IDeal(1F U~oG~a..t"'ioI!en~tle air cle!'imer an.II ~~te~ 1M Ip'lug' 1irM> lJ~r'I re. IB!Mm'8 f{llfcing Illr~BBe illiiO 1lhe~lttllilgi~.ullO ol'lo{l lMaimel1a11!C>e SCMdW!ltlj.~.tI l3Jn hOU~BilJilgi~ Ei'len.o:ip into gr'~Phl!~.glreen 1ilO5e tor t!T!e v.!rg8t1i Sed8n" 1 TW!c!rof'ilt <ll<.~ ne!~jn.(fOOt !T!ing. see <lJnrowS in 1lhIeiiU!!JlS1r.atilOG.L Il'IeliBssa the ~\l. li~ Iloc<l1 c. the . e~i'iBl1so 'C8Iusa prerlfl<litU!rQ tl<ngin9.e boot 8!lc.A tMcougl'l C (hoss. ~k>r m.noo The . Titlh ls n>BCe888ry ~o imae 1lhe ibe8[iI1lQl!>LO accept the lillbr1ic.1.e IlllIb.• iJl!Il {f~.Chllrnp'.. cle~11I .. m.i':Ci3Jre~ulliy .diDwn. Under Iliormal ccmdl~IO!ll~ II !.arF!il~e!l!l~n~ riln9S.elemenit il1'th>e ~iF cleaner. ~:r 'Uheir ~ocatiofl. ""'lith tir!88 or Ibrall!ie i<l~~~ il aJn(l tu!rlfl il ~ ~iB1..r)· catG{.e.. WMn S~lrc O. G elalrnlent be cl18alile>d orr soalklM witt).JUlr lu[J<~ .~d\o18rE'8afl'8cl om mb!ber.([lIU'[j:ric~1M.Q'. few d f()p5 .8.

mailil oil~8lde t:eIl1j)lltratlJlI'<Js.plll.n'!'I~ne Qf~1iHl Vollk~wa~en ~.~" oO!l!n Ibe u.Iedi .Nf:Ce. It iiS alsc' pellf111iiS8ib~9 ~Q rmii~ Qil Q~' 'dlinerent ~lscoslltles iI~~"OiIJ ~ii'ld it nGGeSSlll)' to.!in.€! 'roll~'Miii\'9 t~N~ contain:!> 1M 1Oiltadingf..rerag. atld (jiin.g Wlh. "!For . Is.): s &AJE 90 ln '(Jsnerilll <1111 vear. Tiransmissio:n Filliid "-""TF) '1iran~I1ilI$~i(ln .oe ii'Ii'I~nli~n~ C:Jilrnra~i(.lnl!i~ tri:.aOCl bQ ilMiM iii! tot) YQu.ll~ ""r pet~!e!!m IPostS.or 1 _.! transf'f!iiSlsion. 11Ft: 1110cause Mr alarllri.)11 I I~' .'liIlis~i@n Umi~ef Vhe a'bo. l'!<IJit.gi.an.r '. • .i.ne M :(OwlF \!"ol~wagoo.peratu fa .. m me $ .errpl<l~8<S. ~lluilgs.tis !e<!I1.lllhe!r visoos~tll' The p:ropoe~'::lr."Nlr. M usad in~M Manual Tlfi3in<'.gl~FllI111 ~nd '[<C'rUM dOD r hinges o~ all bG61I:e· Ly\pe frt1!(IoQel~.A11 AU's I!8Da~ed '·~eJCJrQ..sed. Cf!.l c!1!llI!l~!~ Qr :91eli!$ml. ~1. ' 2 -ICry ~!jQIi: !i:ll)ti¢ilfIlshoulld I>B llIaed~or~ln>e Ihco.lr engine Qm~ are 'glroL.hig'h ~h_~ h:o:nij Idl~ant:i~ ~ndil:al~tl Ilmles.r em'l!l!ne d~pen.gperly m~iin~:(Iil1le-r. lin. S~ TraJnslinliiSsiionl oil and AutOl1llatic.l.a~~1 Ml1lJ1'0 (kW arE! bGl~h I ubri~alledl with hll'ool(l Q~IIl!l)!~CO~iii\{i 'lID' Min-i~-21'O~"6pet:I'liCMiOrl5 {Mdi~~~8 1>8ail!l:~ullphl.fif iJillS hJ 1M IJIssdl in VW engil1iss:.Slli~ooe ~pr.~.i'i1 niIJlrnrbe.pecial~l:Uidl for l3J!jtoli!1i~nllctrMs!!llss~~ms.!ii!m I~ ttl \!.pertJJbUlrUi rmlilges oHM di!~BJ'BIiI~ il grillfes (]verilap.~ I atOMS 5· F Winte.U-phQ$pI"10rus. ~ At averag:e out~i:a:~ Mm. ul1leoo:r1lomri~~1 mix <lny tl!i~e 01 a(!I!j. usedlfior the fll".peratulr~ 1II!Qj' IQI. Jell~' sMuld b<B u:setll lorthe battEl:ry ~lBrlillilil8l18 and .lI$:IdQl 'h~1Ti~r.Iiffhf>rJre'I lu101rlcalilngl GI!s . b~11I'I o ~arieji(J.e~i~~llnf.. <'J s.$e.IEliiIghiilG oU A!~a)!'s IJ!~Q\ <'IJ ~m8 br~ndl oilll!3lbaled Ihe en.n~· Wilm 1'1 li~1N:li'I.J!!lriW~Q !lre~~e w:llh a Ililliliiirn b:a$~' shO!!J1I'd be.r M 13!!.e AIi~ornratic Sti~k ·Shm req~!lres ATF 1f!1 ~~a!r• ..r jl~808ae(j Ill! ~lhe leUe. A'iII!" All' lis. contli~ilons~ The'~OFClue Q(fn~eor~eF of ~Iil.n 'UQ '!.c!s '!lin .:.:i~tl. W· $AE ~ A'alJ:iki .~_f w: If.a lll~ai:d!e o tl3m.~ .!ier~!rIalll!-113·~ F III ot!tsi>C!e t:eifl'!P~t~t~~S~H!tOi'ltiniJOUI!ily '!II LMtorw-13· ~si~ SAE f USi8' SAE5.! !OOK$ am::! the S'li'dli~"kgSiJjlacas.ili~ .$Or'or ··Sf'· (Q[ CiO:mbiilll!~'i"n)r. ~~~dl .v .~ocordlngb!. o:f $t~i~. ATI" C~11I allSo. lld:lnl)at!t IIdl:liiiY·(I! lif i3J VW engine iis pr.l ~xlndl~lons..

-!!!r D.~~~~~r..!i.irlii} rtil.!lr.1e )iJU Vfi!. 1~1 O'l~ _1!T!I?"!Jpl!!r~ll~WI\~· .~I~~~~~~:'h~~!~ ~I!i' :p'.:i. III'iI(lFeare atew simPle re.s.. ¢.~g~~~..~~\~fi :'~~ltlft::~~i~~1t.!I!!!!!!"!! ."~~Cl.eng.!illl"iir:_t.rtLH._~~ Li:I'r .~.iOO s. Fi.I'.. IbolR 1. «- ~.o..t[l!.iJ'I.IJ~~'.. 'Wl:iii' n Ill.:!.I!I.!.nl!!!-::.~~:~:!T~~ ~~QU!l!"![i!!!: il~:!I~I~~~ lp.fQlleraeI'Mh:ingl IlV a ~uat!I!!ed me~!!an!!C C!~l~¥ Y'~'W.s.Hi:.i IP':'!I~.!'I::._iIItDQ ~~iY. fliiiR liiir..!i)leal!~" Qn IIIr!!' Jl!trt C!ltme '~iairlo pf'~'i'. ~Ii'~r :ruatlii1SI ~i1~rUr ~. ~r I':.:.. !:iXe'l'"Qi$1!' .:i_ O~I:iii.C9\. ~ ~~~~I~ t.fil~.:m cr ~'lti~ ti:li:ll i"itifidlil.~~UPp.I"iI'K'!QOOI'5 b~~oo d. ~J" ii1:i15.iiIj ~i'I~i i'fII wflti j511...~:Ii..!!. lr.[{hlc~ wiih .lu.9~r. w?!r. :iiii:llll..' 1r.il'l. 1[l~ln~ 'NIII IU1 ium I~i':"~ '!:Ir ~!.in . '~IIlI1Ii1~1 ~fI~:5 (!~ e.nj~J ~II~~~:~.i !ilhii'i tiil!!~~ W.. reoHoos 'Oil! wha~LO' QO.i"in:::l 'WIt ~ can .j B.ll.sru!letit.1M1! I~ m~ ~~lIiJ ..'IlIn'f'IJur i9JndrgnlUmfll~nniing Rqllf:l1!i5 ~p~>C~~1 q~ipme!'!1t and! !l'.[.\lC ilt . ~~ fl..J· c.o.llliir i'i"iAr 14.. .t.... 'a. C:j...t. rBiii:.'itt:iI'..:o~. ~[!~i:.m.l"! Iii!}!.j!$!)~M~e p!'O!:Ilem$111lli~e ()pl!'r.i'lf._1uJl!!~* . ~"" lDt-ahu.i:li:ld..oonI'iOO~.dlri FI~"""..aJ!ld en ~hj.....njl~~!!itIw~~j"di ~-ti:i ~:It'-:JI'.~Il~..:) in tM gt!li!je ()n~!'!efQ!!Qw!nU ~ 1P<3Q~S~nd ~D!I~ow 'Uhe 0..I~ 11 ~iii'll..~~~ . ~I !S'ia!iit-'I C_.i:. ~ ~.~ '11:11' ~"Hl ~i"i~i"ifi~ ii1~ 'i:. di:::llrtl[li.~liQn .i'i' i"iilti~I.ro!"!I!!!t"I~ ~q.~LiIhiYiz~!i ~~9~~.:1~tHI! iiII~~i"i~ li{Il :iiliiii~.'ll~~ Grilli ~ Ir fil!i'.i"iM1l ~~:eF ~til."Iiyt.51.s11i!T![l1M! ITii51filt 3{J ~1t.ine'o-r h!il"..~ 1}i~li:.t Mlii'F:Diiidl ~r ~i"t.i:lI.-:.1 m ~. ~ ~~~5~ e. ami ~~firt e-~}m3_ e..~~p~~~~:rmi~~~~~.!'. ccrfl.iJOOI!'l· o!"!I1'...NtJian ~eii. 8~~~r~~:!~~: ~ ~~ ~ ~~I~~~!.J t::.tl ~iI..!"~!'ti-o!"! .:!liJ~ wlih ~!II.1 • . I:i[lhlnd '1.'I1 i"ii:li. B.!l..lI1n~i:!lIoo ~[j. iJ!l .f!'Cir~ll i:ij'lj(:'::'i1ir..! ro'l"!l"!".'oo!J!~~!H i~i..~'4.I.jI'1.jl 1~. Cl't!l~'" ~u~~'.L~I'i'lI::-~ ~~oo~ d{j.rMt'J·~ne...irll{.l~ i:iill}t.~[jl"l~. *~. C!'ie?:~ ~!f.r~·_'iI!!I!b!~·Ibt!I~!"!J. ~roilf[!l~ I~ [In ~g!1i1!lll!'lI~-1-~ Rami:l~~ .J"sJrj.I~'I\I.~" .i)!~' ~ 6-.i~~7...._~.:i.t~ 1~ ~~l!il II'i Ignlil~n'~~ :.il:l. ~h"~r.paI1f$wlnich ~n yOu ta~ m~~_e I!O .i ere ~!ghl.I :~!~ 1 {!h.1 tP[j~J1ioll ~alt~r ~nlllon ii.i. m neeter.iiil b!J' l1ii:!j.."itil:iii~ 8...:II~~ 9. rn 1p. Leh~.We ~'~!lge81Ih81 e y...jr ~ Dr neene !"1I11..:I!i~.'I'Z 1hrough 1Q.i).!r l~riiiili'! Jw.1I: RelnSlDIl plu~~ _im!:! '[lp.~:ri ~. !no!)rmp~!EI or Il'I'!ip. ~i"i i. .I!~ri!. ~!::I~I?~~ IJtI!i l[!u_I!!I.lil..!(ii. ~ i!n~ iiJf. ueen 5-'M:~ an 1o~ ~"'G' ~~s.-: 'Th~' lliJQ:ulfiiil . bet'l'liM!!1 C 11"1 [ionl~!:iLI".-.(. !l<)e~leIhe' prOblerm'~l'Id probabl~8C8. 10."'I!tL..5liP. . AI.lug~ ~ r.I~Ii!i~~. vw 'lil!1II ru3~ ~tul: I!1l1-gj!"l~!JjJ:I1~~r It L.i ~ 11 ~hll!!l"It lll!! tll!I' ~ lI~r~ Mi~ ~.r.!j'I"'. dCUiltBbll'liit any '~OMCIl!Il\..!!![i!li Pl. mauT_. ~~): ~.!~r 1~~I"'~g.h[!.~e 1fOU~ ~u~G~Zle(fViN D~~~r" N!)1~. Sh.. rl '1jI11!jIi'iEi~M~ pll . Cl"L.ll 'Nt·.WSE! o~ liilMwubl.~menl (l.:-f.fl 1 ~ )iJiJf .a:t.fl ~ i.JI~.:E!':!ihiflEi(i i'1.1 i:~ (:~...~'.h.l..ernp~r.0nJ "....:1. p.l)l~mql... I ~.II~1'!i ~ ~.~hi:loo[jd INJ D[lfi""].or ~~P' -t:.eme ~wlll@nl wnsn wC!~lnQl lin~V ..LI1 'toouDle'~ree .'fi A.".is.ing ~(lUlr .]~~.tt~ (o:onl"itii:.OrTi-fiIl[i ~k.!.l1 'I. ~h.ii..:'f!. tmll L~!"!il!1J1""i ~!f-S!ilm ~.l!:l.bI'.t hlling AY!IlQl'~d ![fIN . 1~.oold ~ou ever enCmm~er (1tIUI>cull.I'.!t '. II' ~Irk~ . lillie !ld.. In -!i'~11:: . id ~j:!iiUi1i: ~~I~N:iiQm nl i!-4ili:!k [![jll e'ilble.!.~hli1.I[!~ l.iriil~~..-..~ nl~-!:_ iJ:iI.il"ijl m. OJ"i art.1 uneer It_~~ rear 'O~'If!ti~ pt. ~I ~ti~ en Di:iI1I1!!:i!:iI!or-.r1m.If!v...j I~ . ~hQ .!1TIP..l!!! =-Irg..IlJ.~:~~~~ "J!~ .iUr elruutl !:i.~. !.'.l!illim.I1!i~!'mt: I':'"'~ ie eet lit .I"'ea.!iL!~ AI'iii'1)~~Im:lliiidl iiiOO jil"fli. r.~' ~Ull1.. ~[S·~.:l[ilj~n!.III..!!I.aae p.tll"I5..'_ ~. :i'. .YOUlf Valksltlag:an.ce.~.Q~¢!1.. 'II.t " ~hiJ~~ ~1Y'j.r.IIQr.! .gil.:tr. ~~I~!~!~!~_ fi.i'ltl ~tll.~i~:ri~ !II(.!1!!! unn mL!~ bi!!:.It. j)~p..el' ~!JP"Pb ti:lp~n. i'iiiliillni WII" '.i!'l!.Q'i!H ."i'!.1:u.i.~i't.:lro~. '11I.~ ~)I"IJ Ijpgj~ '!I!Iilh $11!i~.~1rt .I!~ "y. ':..elY0m \liN Q61ngl aln.egul181f 1T1181inriJenlBm..l1~~~iJl"!I. O.il<[i 'IiJl~ I.riuid '1fW 1Dc:t.=!i~ ~Ii~'.~ w.. lui'i'i .f!J't!verr:m .Dm b~!:!.l~!.fli'i~i'.J.(I~fi.!).[is.~!:=~_!:!.~.:~L~rtd!!!!I!I[.J:'I.h~~fll!:.]I~ IOC.e~r{lUbh8 (].i~ ~' ~:!~~~~~~:~rn]' ~. (. l1.il!il j. ClJi'I~""Jrel~ mJ. O!!!!.Il~~~:~3:~'~~.1'tD'~ICI r~il~' :r'D'1li wi. I!: !i!. !.i~!:i!~I'. w.~lb~!Jl 14 .J.di:5":rlblf:.:iliii' I:md Ii'!!.":nap_ 'iXlfii"i~~i(ii'l~ 1 ~[il"i:.~~1 !IID!1I'!iiinih(li'i i'ti:lm 't"I:"J!-[:if.. :Shif!. Ch.find ~l::ifil1l.ii~ .. !::Iu~I' iJf .~i:i~niJi:j~ 1. pI~s.! H::5lbl!J' ~.l!!r~" :i!1~r!l::If ier i! lP.8fU:jjoQid)ent~! !I!~!Y.~'~~ ''lW will ni:i~ :51~r1~ i!'I!1i:!I!"!!!!'I!Jrm.0011IIe' l:s~.~~_I~.~..~.!JI~ 1P11!!~~.1}i"h ¥jhll~'!iOlJ...i..~J!Ii!ng. :!ifi~'--~'. :t"~Ii' If~.{llii"iiij 1!-iiI' ~¢. ITiJnui!J1 ~~ :jj~.r !::Ii!!z.~ 1I!:!I!!~ O!"!.~.C[!rriJl. G:.[:iiiii '~1 ~~ ~. ~I. !. 8.I'.aJ'i:iure:.I!I[ik 1!1'lhi!!l ~~I!I'A .tlJ ~hi!t Il~'-"'lt'·~"i"i~! AuliJm~II~' i.I.I~ Mill H~ ~..~ i btl W~!.(!ricoiingl !f lit 're. Sp~Ii":iI ~1!:1 fbi.jlnij ~.fiJ the roM.21r~!'ZIpt. .!W li'li!I ~~ I~ in IAi'i~.

i'$I. \VOillil-Wi<loi! Vg k$W"gc!' CO<moriitlon ROae Orangebl!Jr9. M~r~nafi'l1 20100-1 'l'k. r.:aS8.e. .I:.rfmlrl!11 1D'i~hl'bll'h)'r.~oolfi .rnere aJre II'IIOJEI lIhIan '..cFk 10!l!62 ~91~·4.o!l!ir.iFI i(_BS r.siilal.iI.sgem It<:i¢fIh C~n~r~! Dis:~nibu!DF.~r'e'IM!eClIFI a Ilookl~t which is 8!l.. W~ln.29·1l141 P!it1nw. W~ Sh01i!' 1!'i!~ilid(lreaa8s8I1ldl 1e!leph."O. '1001 301lll1 Tm~per FIoad '!hllle:r c[9·l4H·.Shou·ld mere bos an occ8. 1(10 F. ILoo:is.S. "1'00Johnsen 1·!'!d~S1.sionl whAm. rernembelr thai iJlilimlJItely your qo. Cslllcnnl8' r48. MiMi~lfiiii II1!i'l'r". M!'O!1!g~jj p'.B1 .' A_~ Vo1~~w"'..m<ll Rilpid'$..870-S$!l:1 I\!~~-j! I!dl!!!'ig..eh~ssl's i'llillfiliib~r in eor- M'. stanee. I IP'. Their .CMk Road i:lBBrfleld.MIdr'i!!i&es ..om deale .lle ~I y.o~r VW [lIea.d!!.2)34.ssiiions 'Hill be r'Bsolilled Un Ibe .!I1 !load W.s.lBC.rl. or (21 3) 9{)2~ 3iKNI~6 hj~~I1~1 ImllO. Te'XM.)'iYllfllm 1)j!1<a .~!'iIdl 'Y1llJlr d'eaJler .ar equipment..im:! Me· .! ."lilC'noj Auto S~le6' 41200 P.gini'..{l:J114 ~y!hC!!!!'Q!rn!!! i'imii!11 c.a you r prllFlilary ~u~e'.me "[umbers.e.i 1Re)'moldl C.:~ A~llifll1k I~wa MlllllelOta ~rI'ID!ilkotollJ Sg~~!!~.9 M~N!~.s:ugg ~ou contact y. Awlara Molors.g_~-ni P':!Iei~ic.:. FlDrfd~ ~2. Bo~.~lienn 'C~nlll!oCtielll ~5:9'(i..Arikiiti$ili tIIiil$GO. _ Y.ndh. OFll!I!iil$. ~m~ . lime.O.O.!Qbrlllllllil I11K:- 1~S ~.ili"" 1'I'w.:500 A!ulnl. e..37 Lifke ..lrill. (5IloG) 254-1500 rol29 Nll'rada !N_l- .eJ1J (21S~'OO6-1~OD F·OI'lj:9.~. on 1100next page.:.lJrAA~ arllS' of the?e' d~lier~ 'llirtUi3JI~~ Is w"e!1 equlippM 'to.. 'CaliIomia \i'illksw. MiiI. .BWII\JeB So::tulheaSletli 1~I&ll'lbullor..! ~OU nee" iunllef ~i.i~m~ & Ssl'\!1lce.11.ilmil1l!jto'"" Mil.O. Cillifo<".1ch!lselta (617) F'Ior1iI.E\<J1m SooiJih (. P. I.. SO'. Qf tile VW di's!Mibutors in !he U.!aslZ1 B1Street Ji:l!l'~~"""i[!e.2fIOS (~O :!arll Sl~ S."" _Hli._l~ VoIll. .41t11oud eOYi~.i~ 941~· 1[4.aM tEI~BphQrlIe' m.y wan~tD conlta~t yo!!r ~Irea dl:JIFiDWI.. 1 ]OO~ ptl'":l'~ SI~al!!l: QjLlleF Oi!)'. 51 828-€IJ1l0 C91i11~~f1Y .i~!Ori"Q Pie.pp:jllire 1_~liliiiid 'Vf!fjfiiiii'l IIIJno:la v()r~_S'''iagen [)i'5'brlbutD~..g1TiD'undlIJ.all'lllIglM.) G'i'. 'W:1Ii~MI!'rll VO[ks.1). However.'l~d IfM) B3Nl91 ~ DwbliB.d INww't..'!JO PiLl!1l1~~ H!!~hw.'ed \'/OII!ffiwageA [)~lIBrs in NDrti'l end! Oemrai A"IleFiica.·flrs!.I!..espDnd!lJilce. Inc. flo~d 011110' ~301r t213) .MC.t Motors Ud . osl IF'of 'I:!. Hili~borDI Or~Qon 9712·S (500) 64!l-SS·1 f V(!11<~w~j!o'n Mljj-Anne~ BI325l1'age IBool8'>'Brd St. DoC_ 'VOOo_$'!'i"9I1n Slmlll! Disi!l'iibyfl. ~OiJ li'lia.lmbel!.. me.• IIDC.!>1:gni.Ot. Box 22!i'VVI' (Five Oak IndliJi8trlal RYE 1).die ersllll) wi~1I dDmlG r personnel Bllldi dBBf. oCall.r.~9re \i. Im~(i'PQr.(NOillJj)· ~ UilIIii.UielkrBferenca'..~~9-ElOOD 'iMB.E!J)' h~n~B5N (~i!.. La:R'hilfm.:..OO {l1 BII7 "_~IIIH~ MII~~!liD.2:m7 ~ kil1o~i".2!Jt'l ta04}~5S-'i~ "'llai1llj. 37.~ Ime. ~"ieIherofow ... JohnS<lD A~~~ 1i~11"1I1IR1I1Wet1i.B1 '!!GOO G~.7.asiJ... ~rrI:8i:'I8 Wash~11I '16'16~ 'B49· nee Miohig<!Jil 41i<5il1 o~l1n. Petn~8)'I~afiia 184$1 C~iofE!d~ N~ M~:!l!Qo· QIoIla'!i~~ T'eu. . .[:lI01) Sn26{1O 'Ws<I!I Yir')jjfrlil. . f'Il~1.. (31~)2n·5~ 111]0018 60015 NlII1l~1CaMiin. 7a~a (~1.fanl!BI Ke:nW~~~Ol'lio· ~oo Mid.)1k!l!MB!!I.Inc. al""'a~s 11il~llIdie ..~1t: Gi'eei'lbu. liis'lp YOM 'i'l'illhl a:11VW-rei8i~e{l IIHmer~.

emi~si[}.peratUire 8eJiiel'~lve l[ntaRe {lit pr.MJI driva ~1iI Qne lto~~!l1Igl' O~I.i:!rri!CIII'urElI Oil ¢on~lJInmpli[]'.pression syslenl.oceleralor PUilIl.¥. im. . Nfll.OIIUiJod..tlc. plnt~ per 1000 m..li~~l!jd 'ltnp.n cernrel ElO~~.l. Oownd[ra. ('H1I-20 rnm] ge"'ribo~ .g'ler. MeSil1lJ'l!oal luel' pump.4. • ?2~. ••.ehOlli:~. Co!1:st!lnl velocily Hij!Id[rod~arnil: 'l'()l'q.iln en~I[M Cl)ld 46 III' 1!Il 4000 rpm.)lS>cd. at 2aOO rpF!1l_ anit~~e an d 6l<JhaLi~IID. ."Mling horizonlalll~ 'QIlP!.). Ai r .and bevel 'g.Iir 'iIW ~iJljj!.[)lepl[acemenL Gom.O Ilb_ft.' ViiQi e. !FI.a~te:r wlvh th[ree ~~e~d S1[JI1ICihr.ear d'idlRr(lnliElI im on'll housinq.8 p:i!!lls per 100(1 mil'Bs ~uei! ffiilillgl ••• .re el'{!aJ"mce w. wiilh tvl'[)' constant \felocil~' .'1. dry cIIu~clil. •.:1:5m m) "RC'gu[lar" gasoline Inc'J. Ma'lrlo .(.IFOUIf' e~~iflc!er.72 in.n • IXilaiiJel ~'a~in:g frrr 'Im ~ .kQ:r Oiil ~ ie 'fiHiM 01 f!!. u_ S_ ..low-lesd or leOlQ. ~~eol '.:i i!3. .OO6. IMarn!l!!"11 HaMmimO:II SinQlle pRalle.3.. Uill!l t!JJcl i!'J'i!lT'l. by lan.as '''' /.0' riler per 1'000 km limp. ~ij.'0'. _ "' .1.:1 :2.uel~· .7-.PI Air ctS:3Jner wirth !!Oac! and [IOm.g.. rear."jan ~"Ulml1atle ..q Valr.I!Olnt's per shaft.-e s'ha'flJS.s·heaiirug_ ExllJJa!J~1 . 'I'l! .ka.ft c.~e Collfll. cn~rtcnpe<l~I' ir'ee pia".d AuI:om8!1~ Sncl{ Shift IDrive sihaf1li!lwllitHwo. (1 §®4 CC) M!a~ili1iH!I!'1I 0 11'1:11 SAc n{!~ _ M~~lli'I\1U[1mI we SJI. "' • . 'roOm stro~e.n oi I 'fee-d with !}car-type 1J1U1111).ille!. IhelI11Q~lat-CO<!'Ilr.arb·~I\8!or . (tl!H ImlI1i1I s.Il. S1nchlionii'cBiJ four-spa~. i. I"reSSUH!' Ojl og. Acllyaledl charCoal filler iln Ihe "uel syslem.0-1.G Cu. raliQ Slm..nnaei1i trll!n~mJssiM. ¢lints per s!ha['l IBtlWDl!:. nel "' ror. oombllile-d wirth ii..aM a. -1A-2.6S! I11m~ OO.. .".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful