Está en la página 1de 25

Biblioteca la Bòbila

Memòria 2011

Biblioteca la Bòbila Memòria 2011 L’Hospitalet / Esplugues

L’Hospitalet / Esplugues

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat

horaris tardes: de dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h. matins: dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 13.30 h.

transports Metro: L5 Can Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1

Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els
Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els
Vidalet Trambaix: T1, T2, T3 Ca n’Oliveres Bus: LH2, EP1 La Biblioteca la Bòbila en els

La Biblioteca la Bòbila en els seus dotze anys de funcionament s’ha consolidat com un centre públic de la comunitat, un espai integrador i de relació de la diversitat de ciutadans que componen els barris de Pubilla Casas i Can Serra de l’Hospitalet i el de Can Vidalet d’Esplugues.

També s’ha consolidat com a espai d’informació i de gaudi cultural, com es pot veure en els resultats de les visites, préstec de documents, utilització de serveis i oferta d’activitats de promoció cultural i de foment de la lectura. La Bòbila també crea nous serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia.

La biblioteca surt del seu àmbit i col·labora amb altres institucions amb les quals té objectius comuns, sobretot pel que fa a la promoció de la lectura, i s’ha donat a conèixer àmpliament pel seu fons de gènere negre i policíac.

Aquesta Memòria 2011 que teniu a les mans, recull les dades de rendiment dels diferents serveis que presta la biblioteca, analitza les xifres i els resultats, i intenta extreure les conclusions que se’n deriven, per tal de convertir-se en una eina imprescindible a l’hora de planificar el futur.

Jordi Canal director de la Biblioteca la Bòbila L’Hospitalet de Llobregat, març de 2012

Biblioteca la Bòbila

2

Memòria 2011

SUMARI

SUMARI Dades més significatives Fitxa de la biblioteca   4 5 Gestió de la biblioteca 6
SUMARI Dades més significatives Fitxa de la biblioteca   4 5 Gestió de la biblioteca 6

Dades més significatives Fitxa de la biblioteca

 

4

5

Gestió de la biblioteca

6

 

Recursos humans Horari de la biblioteca Formació de personal Recursos econòmics Tarifació de serveis Equipament Cooperació

 

6

7

8

9

Serveis i programes bibliotecaris

10

 

Accessibilitat presencial i en línia Serveis en línia Fons documental Fons especial de gènere negre i policíac Servei de préstec Préstec interbibliotecari Préstec a institucions públiques i privades Servei d’informació Serveis educatius i formatius Visites de grups Foment de la lectura i difusió cultural Activitats infantils Activitats per adults Suport a la creació literària

10

14

15

17

17

17

18

19

Usuaris

20

 

Anàlisi d’indicadors d’usuaris Accions per a nous usuaris Participació

 

20

20

20

Difusió

21

 

Publicacions I materials de difusió Web Presència mediàtica

 

21

21

21

Conclusions

23

 

Biblioteca la Bòbila

3

Memòria 2011

DADES MÉS SIGNIFICATIVES

 

2010

2011

variació %

Població atesa*

55.552

55.139

-0,74

Pressupost

506.567,24

503.933,28

-0,51

Superfície biblioteca (m 2 útils)

1.050

1.050

--

Punts de consulta / lectura

151

151

--

Dies de servei

288

285

-1,04

Hores de servei

1.644,50

1.635,00

-0,58

Fons documental

51.776

51.948

0,33

Fons inicial

51.218

58.701

14,61

Documents ingressats

3.158

-2.502

-179,23

Documents donats de baixa

2.600

4.251

63,50

Documents prestats

80.307

77.695

-3,25

Préstec interbibliotecari rebut

3.037

3.144

3,52

Préstec interbibliotecari deixat

3.462

3.839

10,89

Visites biblioteca

146.726

149.517

1,90

Total carnets d’usuari

22.274

21.788

-2,18

Nous carnets

1.406

1.216

-13,51

Usuaris actius préstec

 

6.245

--

Consultes web

257.187

233.032

-9,39

Usos d’internet

18.967

11.913

-37,19

Usos de Wi-Fi

5.660

7.392

30,60

Usuaris actius Wi-Fi

 

950

--

Total d’activitats

111

90

-18,92

Total participants en les activitats

2.972

2.556

-14,00

Activitats d’adults

34

25

-26,47

Participants en les activitats d’adults

572

886

54,90

Activitats infantils

19

12

-36,84

Participants en les activitats infantils

991

713

-28,05

Visites escolars (grups)

58

38

-34,48

Participants en les visites escolars

1.409

957

-32,08

Altres activitats

 

15

--

Participants altres activitats

 

343

--

INDICADORS

 

Despesa per habitant*

9,67

9,13

-5,58

Documents per habitant*

0,93

0,94

1,01

Usuaris biblioteca / dia de servei

509,47

524,62

2,97

Usuaris biblioteca en relació als habitants*

2,64

2,71

2,65

Documents prestats / usos de préstec

2,95

   

Documents prestats / dies de servei

278,84

272,61

-2,23

Rotació (documents prestats / fons total)

1,55

1,50

-3,57

% carnets en relació població*

40,09

39,51

-1,44

* dades referides a la població de Pubilla Cases, Can Serra i Can Vidalet

Biblioteca la Bòbila

4

Memòria 2011

FITXA DE LA BIBLIOTECA

Inauguració: 27 de març de 1999

Superfície últil: 1.050 m 2

Comparteix l’edifici amb:

Centre Cultural la Bòbila Club d’Esplai Pubilla Casas – Can Vidalet

La Biblioteca la Bòbila està ubicada en un gran edifici, obra de l’arquitecte Germà Vidal, en una plaça que s’ha convertit en l’eix de la vida ciutadana del districte, prop de l’estació del metro de Can Vidalet, a la L5, i de la parada de Ca n’Oliveres, a la línia del Trambaix.

La biblioteca està distribuida en tres plantes:

Planta 1. Àrea d’oci i ficció, servei d’informació i referència, fons especial de gènere negre i policíac, diaris i revistes, àudiovisuals, col·lecció local, servei d’accés públic d’Internet, servei de préstec, despatx.

Planta 2. Àrea d’adults, ofimàtica, consulta ràpida d’Internet, espai dels petits lectors, secció infantil, servei de préstec.

Planta 3. Sales d’estudi, sala d’actes, magatzem, àrea de descans del personal

Durant l’any s’ha canviat la retolació interna de la biblioteca i s’ha pintat la sala d’actes i el pasadís d’accés de la tercera planta

Biblioteca la Bòbila

5

Memòria 2011

GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA

RECURSOS HUMANS

L’equip de treball de la biblioteca està format per:

1 director

1 bibliotecari

4 tècnics auxiliars

2 ajudants de servei

En col·laboració amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, la biblioteca ha rebut tres treballadors en benefici de la comunitat que han realitat un total de 480 hores de treball en 120 jornades.

Incidències

Durant l’any hi ha hagut un total de 49 incidències, que corresponen a 10 indisposicions, 4 exàmens, 27 dies de baixa, 1 defunció de familiar, 2 intervencions quirúrgiques i 5 dies per malalties greus de familiars.

Horari de la biblioteca

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dissabte

   

10-13.30

10-13.30

 

10-13.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

15.30-20.30

 

Durant l’any la biblioteca ha obert un total de 285 dies, amb un horari de 35,5 hores setmanals. Els mesos de juliol i agost, i les vacances de Nadal i Pasqua, s’aplica un horari especial de 25 hores setmanals i la biblioteca només ofereix els seus serveis en horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances.

La biblioteca disposa també de sales d’estudi obertes durant el mateix horari d’atenció al públic, excepte en els períodes d’exàmens, que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 11 de la nit, de dilluns a diumenge. Durant 2011 aquest horari s’ha aplicat de l’1 de gener al 10 de febrer; del 23 de maig al 3 de juliol; del 22 d’agost al 4 de setembre; i del 27 al 31 de desembre.

Formació de personal

Personal de la biblioteca ha participat com a formador en diversos cursos:

Biblioteca virtual. Una tècnica auxiliar ha participar en el curs, amb un total de 7 hores.

Somiari. II Jornades d’àlbum il·lustrat. Anada d’una tècnica auxiliar, amb un total de 9 hores.

Servei Internet i +. Curs realitzat per una tècnica auxiliar i una subalterna per tal d’engegar el servei a la biblioteca, amb un total de 4 hores cadascuna.

Formació teòrica-pràctica en extinció d’incendis. Curs realitzat pels dos subalterns de la biblioteca, amb un total de 2,5 hores cadascun

Plans d’acció. Curs realitzat pel director, amb un total de 8 hores.

Biblioteca la Bòbila

6

Memòria 2011

RECURSOS ECONÒMICS

 

Diputació

Ajuntaments*

Personal

   

bibliotecaris

96.508,28

 

tècnics auxiliars

 

151.250,78

ajudants de servei

 

59.200,91

altre personal

   

Fons documental

   

llibres

22.991,74

5.497,21

àudios

3.181,24

 

vídeos

2.314,35

3.039,88

llicències

868,00

 

subscripcions

9.719,39

 

Manteniment

   

informàtica

13.919,98

 

Comunicacions telefoniques

 

4.807,00

transports

910,14

2.274,74

subministraments

 

20.311,00

neteja

 

44.762,00

material fungible

1.682,19

3.876,74

assegurances

241,85

 

altres manteniments

1.248,33

6.269,00

inversions manteniment

2.615,31

 

Difusió i activitats

   

publicacions

   

activitats

 

8.026,94

difusió i promoció

 

2.288,76

Serveis centrals

17.208,14

 

Totals

173.408,94

330.524,34

Total (previst)

503.933,28

 

* Els ajuntaments de L’Hospitalet i Esplugues comparteixen la despesa municipal.

Tarifació de serveis

servei

quantitat

tarifa*

total

préstec interbibliotecari

140

1,20

168,00

impressions internet b/n

1.207

0,08

120,70

impressions internet color

140

0,30

49,00

gravacions CD

1,50

Subministrament d’auriculars

4

2,00

8,00

Expedició carnet duplicat

63

0,80

50,40

Total

396,10

* tarifes subjectes a preu públic establert per la Diputació de Barcelona

Biblioteca la Bòbila

7

Memòria 2011

EQUIPAMENT

Informàtic

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a OPAC*

5

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a SPAI**

6

ordinadors d’ús públic destinats en exclussiva a ofimàtica

3

ordinadors de treball intern

8

impressora de carnets

1

impressora en color

2

impressora en blanc i negre

1

escànner

1

lectors de codis de barres

8

wi-fi

1

Audiovisuals

pantalles de TV

2

pantalles planes TV

4

recepció TV satèl·lit

1

combis (TV+ vídeo)

5

auriculars

14

auriculars internet

5

equip de so ambient

1

equip de so sala d’actes

1

pletines de casset

2

reproductors de CD

5

reproductors vídeo VHS

2

reproductors de DVD

4

projector de diapositives

1

aparells compactes

1

Reproductors CD/DVD/ràdio

4

Telefonia

línies de telèfon

1

Reprografia

fotocopiadores d’ús públic

1

fotocopiadores d’ús intern

1

Equipament antifurts

nombre de passadissos

2

aparells activadors i desactivadors

8

* consulta de catàleg

** servei públic d’accés a Internet

Durant l’any s’han adquirit 4 pantalles planes (TV) per tal de substituir els combis (TV+video)

i 4 equips de música (CD, DVD I ràdio)

Biblioteca la Bòbila

8

Memòria 2011

COOPERACIÓ

La biblioteca treballa cooperativament amb altres agents per tal d’aconseguir els seus objectius.

Serveis als nous ciutadans. Periòdicament s’ha demanat lots de llengües minoritàries al CePSE. Actualment la biblioteca ofereix als seus usuaris documents en urdú, panjabi, indi, xinès, àrab i rus.

Altres biblioteques. Més enllà de la col·laboració amb la resta de Biblioteques de L’Hospitalet, la Bòbila també col·labora habitualment amb la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues, amb préstec interbibliotecari gratuit entre ambdues biblioteques, i amb la Biblioteca de Montbau, del Consorci de Biblioteques de Barcelona, per a l’elaboració del recurs La Barcelona de Méndez.

Serveis als neolectors. La biblioteca col·labora amb l’E.A. Can Serra en la cerca i préstec de llibres per als clubs de lectura fàcil, així com en la seva difusió. També periòdicament forneix de lots de llibres en préstec el club de neolectors de la Casa de la Reconciliació.

Gènere negre. Durant l’any la biblioteca ha participat en el jurat del Premi Pepe Carvalho 2011, que concedeix l’Ajuntament de Barcelona dins el marc del festival BCNegra a un autor de prestigi i trajectòria reconeguda en l’àmbit de la novel·la negra, i que fou concedit a l’autor barceloní Andreu Martín; en el jurat del IV Premi Crims de Tinta, que concedeix el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i RBA Llibres, que va recaure en la novel·la Quan la nit mata el dia, d’Agustí Vehí, i en el Premio Plácido al millor curtmetratge del Festival de Cinema Negre de Manresa.

Entitats. La biblioteca ha col·laborat amb Somnis. Associació de Teatre de L’Hospitalet en el 7è Concurs de dibuix i literatura; i amb el Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet , en l’organització del Contesplai i el Club de Lectura Diver-Fun.

Institucional. La Bòbila també ha col·laborat amb el Servei de Mesures Penals Alternatives de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil de la Generalitat, oferint treballs en benefici de la comunitat i redempció de pena; i amb el Centre Cultural la Bòbila, en l’organització del I i II Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila, la cessió d’espais per a les classes de català i àrab, i en l’organització dels cicles de cinema negre.

Escoles. La biblioteca ofereix lots de llibres d’espurgada a les biblioteques escolars del districte que els hi poden interessar. Durant l’any ha ofert lots al CEIP Puig Gairalt, Lola Anglada I La Carpa, l’IES Rubió I Ors I Escola St. Josep Obrer.

TVL’H. La Bòbila ha col·laborat durant tot l’any amb un apartat sobre novel·la I cinema negre en el programa L’imperdible de TVL’H.

Relació amb les editorials. La biblioteca ofereix als autors i editorials que publiquen novel·la negra la promoció de les seves novetats en El Bloc de la Bòbila, a canvi de fer-ne donació d’un exemplar per al fons documental. Durant l’any hem rebut 75 novetats de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Roca, Reino de Cordelia, Mondadori, Alrevés, Baile del Sol, Edicions 62, Multieditors de Promociones, Círculo Rojo, Roja & Negra, La Magrana, Neverland, Universidad Veracruzana, Educación y Cultura, Debolsillo, Ático de los libros, Lengua de Trapo, Silva, Plaza & Janés, Flamma, Ámbar, Planeta, El Full, Algaida, Principal de los libros, Atlantis, Laertes, La Busca, Bubok, RBA, El Gall, ; Homo Sapiens (Argentina), Terre de Brume i Mare Nostrum (França); i Conte i Gmeiner (Alemanya).

Biblioteca la Bòbila

9

Memòria 2011

SERVEIS I PROGRAMES BIBLIOTECARIS

ACCESSIBILITAT PRESENCIAL I EN LÍNIA

Durant 2011 hi ha un lleuger augment de visites a la biblioteca. La biblioteca ha rebut un total de 149.517 visites, amb una mitjana diària de 525, i de 91,4 per hora.

Al llarg de l’any s’han fet un total de 1.216 carnets de nous usuaris, que representen 4 per dia. Al finalitzar l’any, la biblioteca compta amb 21.788 usuaris amb carnet. El 39,51% de la població de la nostra àrea d’influència té carnet d’usuari de la biblioteca.

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

11509 7681 7649 7581 7149 5719 5421 4904 4500 3810 3656
11509
7681
7649
7581
7149
5719
5421
4904
4500
3810
3656
941 0 942 112 740 104 484 65 458 93 660 565 656 767 803
941 0 942 112 740 104 484 65 458 93 660 565 656 767 803

941

0

942

941 0 942 112

112

740 104
740
104
484 65
484
65
458 93
458
93

660

565

656

767

803

629

148
148

461

63
63
117
117
174
174
163
163
125
125
116
116
5577
5577

5577

5577
5577

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre

octubre

novembre desembre

web FE web L'H Bloc de la Bòbila
web FE
web L'H
Bloc de la Bòbila

Serveis en línia

La biblioteca ofereix informació des de la web Biblioteques de L’Hospitalet, la del fons especial de gènere negre i El Bloc de la Bòbila.

Durant l’any la web del fons especial ha rebut un total de 1.280 visites, mentre que la pàgina de la Bòbila al web municipal ha obtingut 8.106 visites i El Bloc de la Bòbila 75.156 visites.

A més, la Bòbila treballa per donar serveis virtuals, per afavorir l’accés a la informació i la cultura des de qualsevol lloc, les vint-i-quatre hores del dia. Per això ha anat creant serveis específics

Pel que fa a serveis específics, el servei d’autoaprenentatge d’idiomes en línia, Arma’t de recursos, ha rebut un total de 9.275 visites, el que representa un augment del 279,45% respecte de 2010, i que ha tingut un increment espectacular des del mes d’octubre en què es va redissenyar i actualitzar.

El directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, gènerenegre.net, és el més veterà del serveis en línia de la Bòbila, i des de 2008 és a la plataforma Blogger. En finalitzar l’any havia rebut 3.883 visites.

Biblioteca la Bòbila

10

Memòria 2011

<http://bobila-idiomes.blogspot.com> 3000 2500 2382 2000 2010 1500 1412 2011 962 1000 844 625 516
<http://bobila-idiomes.blogspot.com>
3000
2500
2382
2000
2010
1500
1412
2011
962
1000
844
625
516
510
451
434
500
405
439
406
424
402
387
383
362
267
220
184
151
108
178
142
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
<http://generenegre.blogspot.com>
1000
908
900
800
700
584
600
2010
500
2011
431
400
387
400
369
361
330
317
300
280
270
253
221
207
189
184
185
178
200
169
158
152
154
89
88
100
0
Francisco González Ledesma: dossier de premsa, que es va posar en marxa el gener de
2008, ha rebut durant 2011 un total de 9.992 visites.
Cartellera Noir es un bloc-agenda que recull cartells i programes de mà d’activitats
relacionades amb el gènere negre fetes a l’Estat espanyol, o bé a l’estranger amb participació
espanyola. Ha rebut un total de 3.122 visites durant l’any.
Biblioteca la Bòbila
11
Memòria 2011
<http://gonzalezledesma.blogspot.com> 2000 1880 1800 1600 1485 1400 1200 1027 2010 965 1000 924 919
<http://gonzalezledesma.blogspot.com>
2000
1880
1800
1600
1485
1400
1200
1027
2010
965
1000
924
919
2011
880
858
851
851
817
808
800
741
734
721
689
684
650
649
641
626
579
600
529
530
400
200
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
<http://cartelleranoir.blogspot.com>
400
380
350
343
350
330
317
306
303
300
300
271
272 271
264
252
250
242
238
221
215
210
200
198
2010
200
2011
178
161
150
123
103
100
50
0
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Pel que fa al google map Mons Negres, localitzador de biblioteques i llibreries especialitzades
en gènere negre i policíac, és el recurs més visitat. Durant 2011 ha rebut un total de 84.060
visites.
Biblioteca la Bòbila
12
Memòria 2011
Els recursos sobre la revista especialitzada Gimlet, la col·lecció La Cua de Palla, i la
Els recursos sobre la revista especialitzada Gimlet, la col·lecció La Cua de Palla, i la relació
del personatge de Manuel Vázquez Montalbán amb els llibres, Pepe Carvalho i els llibres ,
han obtingut respectivament 1457, 3627 i 1977 visites
800
696
700
625
600
576
500
Gimlet
400
378
La Cua de Palla
Pepe Carvalho i els llibres
283
282
300
261
229
218
226
214
203
200
176
175
158 158
141
133
124
139
136
135
132
119
118
115
114
110
107
97
82 81
100
90
85
76
69
0
Canal Youtube de la Bòbila
Pel que respecta al visionat de vídeos al Canal YouTube de la Bòbila l’increment de 2011 ha
estat espectacular respecte de l’any anterior, passant de 487 a 4.383 visites.
Documents Scribd
També la consulta de documents en PDF a la plataforma Scribd ha rebut un increment
important, i s’ha passat de 6.970 consultes el 2010 a 19.671 consultes el 2011.
gener
febrer
març
abril
maig
Biblioteca la Bòbila
13
Memòria 2011
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

FONS DOCUMENTAL

Al finalitzar l’any el fons documental és de 51.273 documents, amb una disminució neta de 509 documents.

Fons incial sense revistes

51.782

Fons incial amb revistes

58.701

Creixement de la col·lecció (sense revistes)

-509

Creixement de la col·lecció (amb revistes)

-2.502

Fons final sense revistes

51.273

Fons final amb revistes

56.199

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat, uns 50.000 documents i s’ha imposat el creixement 0. Aplica la Política de desenvolupament de la col·lecció de Biblioteques de L’H i la política d’esporgada per tal de mantenir una col·lecció actualitzada, pertinent i atractiva.

Fons especial de gènere negre i policíac

La Bòbila destaca pel seu fons especial dedicat al gènere negre i policíac. En aquests deu anys s’ha conformat un fons atractiu i interessant tant per a l’especialista com per al lector ocasional: novel·la, cinema, còmic, monografies i obres de consulta, premsa especialitzada i música.

Pel que fa a la secció de novel·la policíaca, el fons de la Bòbila representa el 50% del fons total d’aquesta especialitat de la Xarxa de Biblioteques Municipals, i el 100% del Consorci de Biblioteques de Barcelona, fet que atrau nombrosos usuaris de Barcelona i l’àrea metropolitana. Aquesta secció també es la majoritària pel que respecta a documents prestats per la Bòbila en préstec interbibliotecari.

La importància d’aquest fons fa que s’hagi de plantejar a curt termini l’ampliació de la biblioteca a la tercera planta, per tal de poder posar a l’abast dels lectors la totalitat del fons especial, bona part del qual es troba en aquests moment en el magatzem.

Biblioteca la Bòbila

14

Memòria 2011

SERVEI DE PRÉSTEC préstec per seccions 30000 24636 24362 25000 20000 18296 16830 16770 15449
SERVEI DE PRÉSTEC
préstec per seccions
30000
24636
24362
25000
20000
18296
16830
16770
15449
2010
14423
14367
15000
2011
10000
4333 4345
5000
1216
1066
1025
812
21
24
14 13
0
fons
enerals
fons infantil
música i
revistes
col·lecció local
etits lectors
referència
ma atzem
fons es ecial
Per seccions hi ha una lleuguera disminució del préstec de la secció infantil i del fons especial
respecte de 2010. En finalitzar l’any s’havia deixat un total de 77.695 documents, el que
representa un descens de 3,24% respecte de 2010
4%
0%
0%
4%
llibre
0%
0%
Braille
0%
4%
mapes
0%
5%
lectura fàcil
0%
DVD
VHS
audiollibre
CD
lletra gran
jocs PC
59%
24%
blu-ray
revistes
0%
CD_ROM
0%
DVD musicals
0%
curs de llengua
còmic
Per diferents tipologies de documents, el suport paper continua el seu avenç respecte dels
suports electrònics, com ja venia donant-se aquests darrers anys.
Biblioteca la Bòbila
15
Memòria 2011

Fons documental, documents prestats i préstecs per tipus de material 2011

             

fons

     

Préstecs per

Préstecs per

             
     

documental

fons prestat

% prestats

Préstecs

document

doc. prestat

Música-e

             

Llibre

 

38.046

13.543

35,6%

45.385

1,19

3,35

Braille

 

2

1

50,0%

1

0,50

1,00

Partitura

 

30

Disc vinil

 

Mapa

 

47

12

25,5%

18

0,38

1,50

Lectura fàcil

 

93

51

54,8%

163

1,75

3,20

DVD

 

4.654

3.235

69,5%

18.031

3,87

5,57

VHS

 

624

64

10,3%

217

0,35

3,39

Audiollibre

 

121

69

57,0%

143

1,18

2,07

CD

 

4.530

1.613

35,6%

4.098

0,90

2,54

Làmina, fotografia

             

Lletra gran

 

78

40

51,3%

130

1,67

3,25

Web

 

Base de dades

 

Joc PC

 

75

41

54,7%

171

2,28

4,17

Joc videoconsola

             

Blu-ray

 

2

2

100,0%

4

2,00

2,00

Revista

 

3.027

Revista-e

 

Casset

             

CD-ROM

 

76

26

34,2%

78

1,03

3,00

DVD musical

 

260

112

43,1%

311

1,20

2,78

Curs de llengua

 

1.174

607

51,7%

2.735

2,33

4,51

Còmic

 

1.459

898

61,5%

3.183

2,18

3,54

Video-e

             

Llibre-e

 
 

TOTAL

51.271

20.314

39,6%

77.695

1,52

3,82

Préstec interbibliotecari

 

2009

2010

2011

documents deixats

3.160

3.462

3824

documents rebuts

2.157

3.037

3125

Hi ha un progressiu augment de documents prestats a altres biblioteques, i augmenta significativament el número de documents demanats a altres biblioteques.

Del total de préstecs deixats, el 67% correspon a la xarxa municipal; dels rebuts, el 75%.

La Bòbila, a més d’oferir el servei de préstec interbibliotecari gratuït amb la resta de Biblioteques de L’Hospitalet, també manté un acord similar amb la Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

Biblioteca la Bòbila

16

Memòria 2011

SERVEI D’INFORMACIÓ

La biblioteca dóna informació per via presencial, telefònica i telemàtica.

El servei d’informació ha comptabilitzat un total de 9.377 trucades telefòniques ateses.

A més de la informació virtual a les webs i blocs de la biblioteca, la Bòbila manté la llista de distribució InfoBòbila, amb informació sobre activitats, serveis, recomanacions de lectura, novetats del fanzine L’H Confidencial, etc., i se’n van enviar 37 durant l’any.

Durant 2011, hi ha hagut 11.913 usos del servei d’Internet i 7.392 del servei de wi-fi.

Usos d’Internet i ofimática

 

petits lectors

16

 

Infants

1.798

joves

3.549

adults 1

4.178

adults 2

2.046

gent gran

322

altres

4

Total

11.913

SERVEIS EDUCATIUS I FORMATIUS

 
 

2009

2010

2011

escoles

55

57

38

participants

1.195

1.406

957

Durant 2011 s’ha reduit l’oferta de visites escolars per tal de poder donar més qualitat .

El 2011 han participat en les visites escolars les següents escoles: UTMAR, EEI Casa del Molí, C.E. Fax, CEIP Folch i Torres, CEIP Lola Anglada, CEIP La Carpa i IES Rubió i Ors.

FOMENT DE LA LECTURA I DIFUSIÓ CULTURAL

 

quantitat

participants

activitats per adults

25

543

activitats infantils

12

713

altres activitats

15

343

visites escolars

38

957

total

90

2.556

Biblioteca la Bòbila

17

Memòria 2011

Activitats infantils

9 sessions de l’hora del conte, a càrrec de Santi Rovira, Mon Mas i Marga Socias

3 Contesplai, a càrrec del Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet.

2 Sessions del Club de Lectura Diver-Fun, en col·laboració amb el Grup Indi del Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet.

Activitats per adults

1 Exposició: “Enriqueta Martí, la vampira de Barcelona”, reportatge fotogràfic de ficció, de Miguel Galván.

6 sessions del Club de Lectura de Novel·la Negra, dedicades a: Disparen sobre el pianista, de David Goodis; Tarde, mal y nunca, de Carlos Zanón; Las grietas de Jara, de Claudia Piñeiro; Dinero fácil, de Jens Lapidus; Calle de la estación, 120, de Léo Malet; Las niñas perdidas, de Cristina Fallarás.

4 sessions del T3 Club de Lectura, dedicades a: L’elegància de l’eriçó, de Muriel Barbery; La societat literària i el pastís de pell de patata, de Douglas McGrath; Senyoria, de Jaume Cabré; El viejo de leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda.

4 Sessions del T10 Club de Lectura entorn ficcions ambientades a Nova York: L’edat de l’innocència, d’Edith Warton; Ragtime, d’E.L. Doctorow, i les projeccions de Smoke, de Wayne Wang, i Manhattan, de Woody Allen

1 recital de poesia: “Un poeta català i una colombiana”, a càrrec de Josep Anton Soldevila i Martha Cecilia Cedeño

1 trobada amb l’autor: Marco Tulio Aguilera, escriptor colombià radicat a Mèxic i autor de Historia de todas las cosas

3 Cicles de Cinema Negre: “A sang freda”: Truman Capote, de Bennett Miller; Historia de un crimen, de Douglas McGrath; i A sangre fría, de Richard Brooks. “Cinema negre veneçolà”: Macu, la mujer del policía, de Solveig Hoogesteijn; Colt Comando 5.56, de César Bolívar; Sicario, de José Novoa; i Secuestro express, de Jonathan Jakubowicz. “Rastres de cinema negre en Woody Allen”: Toma el dinero y corre, Delitos y faltas, La maldición del esorpión de jade i Match Point, de Woody Allen.

1 presentació de la revista digital La Maja Negra, dedicada al gènere negre.

5 presentacions de llibres: Les cooperatives obreres de Sants: autogestió proletària en un barri de Barcelona (1870-1939), d’Ivan Miró i Marc Dalmau; Natura quasi morta, de Carme Riera; Mi alma en tus manos, de José Triviño; La granja, de José Vaccaro Ruiz; La Cua de Palla: retrat en groc i negre, de Jordi Canal i Artigas i Àlex Martín Escribà.

1 concert de nadales, a càrrec de la Coral Xalesta

Biblioteca la Bòbila

18

Memòria 2011

SUPORT A LA CREACIÓ LITERÀRIA

La Bòbila coordina i forma part del jurat del Premi L’H Confidencial 2011, premi internacional de novel·la negra, que convoquen l’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca Editorial, i que aquest any ha recaigut en la novel·la Las niñas perdidas, de Cristina Fallarás.

Així mateix, la Bòbila col·labora com a jurat en altres premis de novel·la negra com el Premi Pepe Carvalho, que organitza l’Ajuntament de Barcelona durant el festival BCNegra; i el Premi Crims de Tinta, organitzat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Durant 2011 la Biblioteca i el Centre Cultural la Bòbila han endegat dos edicions del Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila

La Bòbila també col·labora amb Somnis, Associació de Teatre de L’Hospitalet, en la recollida d’obres, jurat i lliurament de premis del Concurs de literatura i dibuix.

Biblioteca la Bòbila

19

Memòria 2011

USUARIS

ANÀLISI D’INDICADORS D’USUARIS

 

2010

2011

variació %

visites biblioteca

146.726

149.517

1,90

usuaris d’Internet

18.967

11.913

-37,19

usuaris Wi-Fi

5.660

7.392

30,60

participants en activitats

2.972

2.556

-13,99

participants en visites escolars

1.409

957

-32,07

nous carnets

1.406

1.216

-13,51

visites a El Bloc de la Bòbila

37.469

75.156

100,58

visites a Arma’t de recursos!

3.319

9.275

179,45

visites a gènerenegre.net

2.981

3.883

30,25

visites a Fco. González Ledesma

10.046

10.001

-0,44

visites a Mons Negres

136.426

84.060

-38,38

visites al web del fons especial

1.981

1.280

-35,38

visites a Club de Lectura de Novel·la Negra

4.101

7.034

71,51

visites a La Cua de Palla

1.644

3.627

120,62

visites a Pepe Carvalho i els llibres

1.381

1.977

43,15

Visites a Cartellera Noir

2.926

3.122

106,

Visites a Gimlet

 

1.457

--

Canal YouTube de la Biblioteca la Bòbila

487

4.383

900

Visites a documents Scribd de la Bòbila

6.970

19.671

182,22

Hi ha un lleuger augment d’usuaris presencials, i un descens dels virtuals tot i així arriben als 233.032 i superen els presencials.

De les dades extretes de l’ús del servei de préstec, el 28% dels usuaris inscrits a la biblioteca han fet servir el servei de préstec en qualsevol biblioteca de la XBM.

PARTICIPACIÓ

Els usuaris poden vehicular els seus suggeriments i reclamacions mitjançant el Full de suggeriments-reclamacions, que és a la disposició dels usuaris que el sol·licitin.

Durant 2011 s’han rebut quatre reclamacions, referides a problemes de soroll ocasionats per activitats musicals del centre cultural, a la poca dotació d’ordinadors amb connexió a Internet a la secció infantil i a la pèrdua de punts del carnet degut a la impossibilitat de retornar un préstec en el seu moment.

Així mateix, a l’accés de la biblioteca a la primera planta, hi ha una bústia de suggeriments, per a suggeriments informals, desiderates, etc.

Biblioteca la Bòbila

20

Memòria 2011

DIFUSIÓ

PUBLICACIONS I MATERIALS DE DIFUSIÓ

S’han realitzat 3 fulletons trimestrals de + que llibres i 3 fulletons trimestrals de Contes per a tota la família a l’hivern, primavera i tardor; 3 fulletons dels cicles de cinema negre; 4 postals de exposicions, recitals poètics i presentacions; 2 invitacions a presentacions de llibres, 2 punts de llibre de presentacions de llibres, 1 fulletó amb les bases del Premi L’H Confidencial 2012 i 1 invitació al lliurament del Premi L’H Confidencial 2011.

La biblioteca ha publicat 8 números del fanzine L’H Confidencial, dedicats a: Els índex de Gimlet (79); Julián Ibáñez (80); Las niñas perdidas, de Cristina Fallarás, Premi L’H Confidencial 2011 (especial 2011); Claudia Piñeiro: la dama de la novel·la negra argentina (81); La mort de la mare (82); Poesia de sèrie negra: Dolors Grau Amorós (83); La Cua de Palla (84); Blues & novel·la negra (85)

Durant 2011 la Bòbila ha continuat publicant la publicació digital “El fons especial” per a difondre diferents aspectes d’aquest: Cobertes de The Long Goodbye, de Raymond Chandler (7); I Concurs de Microrelats Negres de la Bòbila (8); Cinc anys de Premis L’H Confidencial (9); Collita 2010 (10); Cobertes de La Cua de Palla, 1963-1970 (11); Cobertes de Seleccions de La Cua de Palla, 1981-1996 (12 i 13).

També durant 2011 s’ha creat el butlletí del Club de Lectura T-10, i se n’ha publicat els dos primers números en format digital.

WEB

La biblioteca manté les activitats i novetats de la Bòbila en el web de Biblioteques de L’Hospitalet, així com les activitats del web de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la GSB de la Diputació de Barcelona.

El web del fons especial de gènere negre i policíac, es pot consultar des de:

<labobila.50webs.com> i durant 2011 ha rebut 1.280 visites.

El Bloc de la Bòbila <bobila.blogspot.com>, és actualment l’eina d’informació i comunicació més àgil de la biblioteca, i durant 2011 ha tingut 75.156 visites.

PRESÈNCIA MEDIÀTICA

Durant 2011 diferents mitjans de comunicació s’han fet ressó de d’iniciatives, activitats, serveis i col·laboracions de la biblioteca, com Viu L’Hospitalet, Time Out, Ràdio L’H, L’Hospitalet, L’Avenç, Presència, El Mundo, El Pont d’Esplugues, Qué Leer, BTV, C33, Ràdio 4, RAC1, La Vanguardia, Ara, ADN, El Periódico, Público, Regió 7, El Temps, El País, Cambio 16, Qué!, Diario de Xalapa, El Llobregat, Cultura 21, Levante-El Mercantil Valenciano, ABC, La Hora, Diario de Oaxaca, Confidencial, El Setmanari Digital, La Negra, VilaWen, La Premsa del Baix, NDV Noticias de Veracruz, Marginalia, Página 12, Calibre 38, Nueva Avenida, Diario de Navarra, Diario de Burgos, La Jornada, La Información, La República Cultural, La Voz de Asturias, Top Cultural, El Economista, La Nueva España, SDP Noticias, La Gangsterera, El Periódico de Villena.

També diversos blocs: Estudio en Escarlata, La Balacera, Nadie es inocente, El juego está en marcha, Espacios y Periferias, Cruce de Cables, El Blog de Negra y Criminal, Llibres i companyia, Llegir Llibres, Serret Bloc, Biblioteca de Cambrils, Biblioteca Caterina Figueras, El

Biblioteca la Bòbila

21

Memòria 2011

caçador d’instants, A l’ombra del crim, Javier Coria, De casa al club, Andrea Robles és molt negra i criminal, Biblioteques de Barcelona, Bereshit, Martorell Negre, Bloc de Lletres, Huelvatecas, Ácrata frenáptero, José Vaccaro Ruiz, L’illa dels llibres, Abandonad toda esperanza, Uriska en la batalla, La panxa del bou, El corazón es un cazador solitario, Literatura y varios, Contando historias, Mujer 2.0, Anika entre libros, Leo Novela Negra, Viaje alrededor de una mesa i Culturamas

La biblioteca ha continuat la col·laboració setmanal en el programa cultural “L’imperdible” de TVL’H de recomanació d’una novel·la negra i la seva adaptació cinematogràfica, iniciativa encetada el setembre de 2010, i des de novembre de 2011 sobre Nova York, fins a la desaparició de TVL’H.

Biblioteca la Bòbila

22

Memòria 2011

CONCLUSIONS

Recursos estructurals

No hi ha senyalitzacions urbanes que indiquin l’ubicació de la biblioteca, ni en el municipi de L’Hospitalet ni en el d’Esplugues, fet que vulnera el compromís signat per ambdós ajuntaments fa tretze anys, en les clàusules 3.4 i 4.2 del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Esplugues.

La biblioteca s’ha de plantejar el creixement cap a la tercera planta, per tal d’augmentar els seus serveis i l’oferta documental.

Recursos humans

L’equip és suficient i motivat, i intenta minimitzar l’impacte de les retallades pressupostàries amb noves activitats i serveis sense cost (el recurs La Barcelona de Méndez, el club de lectura T-10, el club de lectura Diver-Fun i el Contesplai).

Recursos documentals

La biblioteca ha arribat al límit de la seva capacitat actual, 50.000 documents, fet que fa imprescindible esporgar continuament la col·lecció per tal de mantenir-la en creixement 0.

La biblioteca disposa d’un ampli fons dedicat al gènere negre i policíac conformat per narrativa, obres de consulta i assaig, films, música, còmic i premsa especialitzada. L’apartat de narrativa suposa més del 50% del fons total de novel·la policíaca de la XBM, i la Bòbila disposa de més novel·la policíaca que el conjunt de biblioteques del Consorci de Barcelona.

La Bòbila continúa en la seva línia de creació de nous serveis virtuals. Durant l’any ha creat el recurs La Barcelona de Méndez sobre el personatge creat per Francisco González Ledesma, juntament amb la Biblioteca de Montbau de Barcelona.

Es manté una relació continuada amb les escoles del projecte PuntEdu, i periòdicament se’ls ofereix documents d’esporgada que poden tenir interès en el fons de les biblioteques escolars.

Usos de la biblioteca

La Biblioteca la Bòbila presenta unes dades similars de visites i préstecs respecte de 2011. A mida que es puguin explotar més dades estadístiques de Millenium es tindrà una visió més acurada de la realitat, però ara mateix podem dir que de cada tres persones que es fan el carnet de la biblioteca només una en fa ús. Segurament amb el temps aquesta proporció s’anirà equilibrant degut a què aquests darrers anys molts ciutadans nouvinguts es feien el carnet de biblioteques per demostrar l’arraigament.

Aquest és el primer any que la biblioteca ofereix el servei “Internet i +” i les dades indiquen una davallada respecte al servei d’accés a Internet de l’any passat. Caldrà esperar les dades de 2012 per poder-les comparar amb les d’aquest any. Per altra banda el servei Wi-Fi ha experimentat un increment del 30%.

Biblioteca la Bòbila

23

Memòria 2011

Activitats

El gènere negre és l’eix vertebrador de les activitats de la biblioteca, per tal d’ofertar una programació estable: premi L’H Confidencial, club de lectura, cicles de cinema, xerrades amb autors i especialistes, exposicions…

La biblioteca també ha participat, com a biblioteca de referència en la seva especialitat, en diversos jurats de premis de novel·la i cinema negres com el Pepe Carvalho, el Crims de Tinta i el Plácido de curts del FECINEMA.

S’han creat noves activitats com el Club de Lectura T-10, que cada curs el dedicarà a lectures centrades en un àmbit temàtic o geogràfic, i que aquest any s’ha iniciat amb Nova York. Per altra banda, la col·laboració amb el Club d’Esplai Pubilla Cases – Can Vidalet ha donat com a fruit el Club de Lectura Diver-Fun, per a persones amb diversitat funcional, i el Contesplai, realitat pels propis membres del Grup Indi de l’esplai.

Biblioteca la Bòbila

24

Memòria 2011

Biblioteca la Bòbila Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat

Biblioteca la Bòbila

Pl. de la Bòbila, 1 08906 L’Hospitalet Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat http://labobila.tk http://bobila.blogspot.com

http://www.l-h.cat/biblioteques

Tel. 934 807 438 biblabobila@l-h.cat http://labobila.tk http://bobila.blogspot.com http://www.l-h.cat/biblioteques