Está en la página 1de 1

Dch v FTTH GPON: H tr a dch v trn mt kt ni quang duy nht vi bng thng c th ln n 2.

5 Gbps nhm p ng cc nhu cu pht sinh cc dch v vin thng v gii tr, chng ti tin phong trong vic ng dng cng ngh GPON cung cp dch v trn mt kt ni duy nht n Qu khch hng vi nhng tin ch vt tri nh:

H tr a dch v trn mt k ni: Internet bng thng rng, VoIP, Truyn hnh theo yu cu(VOD), Hi ngh truyn hnh(Video conference), Thng mi in t(E-Commerce), Truyn s liu, Knh thu ring..... Tc vt tri: H thng mng GPON cho php tc ln ti 2,5Gbps n mi thu bao.tnh nng cha mt nh cung cp no ti Vit Nam tng c. Cht lng dch v n nh: Dch v FTTH vi cng ngh GPON cung cp ng truyn Internet vi cht lng c m bo, khng chu nh hng ca mi trng ngay c trong iu kin thi tit xu. an ton tnh bo mt cao: Qu khch s an tm tuyt i v tnh bo mt thng tin, khng cn lo ngi v vic b chia s tn hiu trn ng truyn. Ch ng thay i tc theo nhu cu s dng: Khch hng dng dch v FTTH ca CMCTI s hon ton ch ng trong vic thay i cc gi cc s dng ca mnh mt cch n gin nht.