Está en la página 1de 33

uu uu lulu lulu

Completar el cuello

1 3 5 2 4

2 1 3

5 7

2 1

mmm mmm ii ii

mi mi miel miel miel

ie ie mi e nnn nnnn ne ne ne ne

Repasar los trazos con el dedo.

cc ccc ccc ci cie n


2 4

ttt ttt te ti e

4 2 1 2 2 2

5 3 1 1 3 3

aaaa aaaa la ata

aaaa aaaa

aa

ata

e na na mata cata ata a nte na ta mal i ma n

ata lu na la na

4 2 1 1 3 2 2 1

4 2 1 3 3

4 2 6

gg

5 5

ggg ggg

ggg amiga gallina

gata

gggg gata agua agua

ge mela ge mela lagu na aguila aguila

jj eje lija cajeta juguete jalea hh hija hacha

1 3

4 2 1 2 2 1 1 3 1 3 3 2

dddd dddd
da ma idea ciudad dulce

dd

2 3

ooo

2 1

2 4

igui
3 2 1

e a me n

2 2 1 1 1 3

2 4 1 3

bbb bbb bbb


a e i

lle na llete ja

zz a nja u ci a uca acate


a ul

1 2 3

br

l
a

bl
e i

2 1 3 4

2 1 1 3 2 1 3 2

5 4 1 4 3

ita in

s s s s ssss s al

alas s s als a d s

2 3 1 5 4

ue ue uit ue uid a ue

1 3 4 5

kg

kg

kil ka ate ki
2 1 3 4

k k

w w

1 3 3

4 4

e l ij ifa ca

1 3

na
3 1 4

asil a tag

2 1 4

a niel

2 3 4 5

u
2

5 4

abi
1 3

ecia
5 6

2 1 4

1 2

talia
2 1 4 3

2 1

e nia
2 1 4

4 2

2 3 5

id a ndu sca

6 1 4

2 3

1 3

3 1 2 4 5

ues
3

2 4

ma
2 3

a a

2 1 4

mas
2 4

as
5

2 4 1 3

alte

i nia il f n
3 5

1 2

es
2 6 4

a h n u

b i

c j

d k q

e l

f m s

g n t

A H

B I

C D E F G b c d e f g J K L

M N h i j k l m n T O Pp Q R S t q s r o U V W X Yy Zz u v w x

Cursiva
Este pertenece a:

Aprendiendo

Prof: Aida Venegas U.